Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

SMK CHERAS JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2011
BAHASA MELAYU
Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

1

Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

KANDUNGAN
 

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, Tahun 2010 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, tahun 2008 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut. Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan dua yang akan diterima. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, penulis berharap guru-guru dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (yang mungkin berbeza).

Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

2

ii.4 Aras 1 (i. NILAI: Keberanian Kasih saying Hormat-menghormati Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA: Dengar dan tutur Bacaan dan tulisan CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 1-10 Radio Petikan akhbar/ majalah/ teks Kertas sebak Kad manila 1 (Minggu 1 dan Minggu 2) Minggu 1 3/1/11 -7/1/11 Minggu 2 7/1 -14/1/11 KOMSAS 1 Pemahaman Pantun ‘Pantun Perpisahan’ KOMSAS 2. Aras 3 (i) Buku Teks ms 2 Buku Teks ms 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan maksud pantun.3 Aras 1 (i dan ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis secara lisan sekurangkurangnya dalam 5 ayat tunggal dan majmuk.). Meringkaskan petikan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 3 .iv. Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 8. Berpandu Tajuk : Pelajar Cemerlang Dialog dengan sahabat’ 1 Tatabahasa Kata Nama Khas Kata Nama Am HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk menulis karangan. .3 Aras 1 (iv. Aras2(i) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi. Kata Adjektif.v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menghasilkan satu perenggan ringkasan yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 isi penting . Fokus Utama: 10.5 Aras 2 (i).Jaguh -Cenderamata -Sulaman menceroboh menjajah jurus baka berkumis menyambar PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Sejarah Sastera Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Novel.7 Aras 2 (i.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.4 Aras 1 (v) Fokus Sampingan: 3.ii) Buku teks ms 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar Buku teks ms 6 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menggunakan ungkapan bertatasusila.4 Aras 1 (i.iv).) Fokus Sampingan: 1.iii. Ayat Inti Kosa Kata Teks: .1 Aras 1 (i. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual. Fokus Utama: 7.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PELAJAR CEMERLANG 1.Sinopsis 5. Fokus Sampingan: 7.iv.v). Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (ii. Karangan Pengalaman Tajuk:: ‘Cuti Sekolah’ 2 Karangan .

4 Aras 1 (ii.Watak protagonis . Karangan Gambaran Tajuk: Kejohanan Olahraga 2 Karangan Berpandu Tajuk : bebas HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Adjektif Kata Terbitan Kosa Kata: .5 Aras 1 (i.v) Fokus Sampingan: 7.4 Aras 1 (i ii.ii. Novel 1 Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan berdasarkan novel. Teks: Muka Surat 41-52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar 1 Tatabahasa Kata Ganti Nama 2 Meringkaskan petikan Fokus Utama: 7.3 Aras1(iv.2 Aras 1 (i.Watak dan perwatakan .iii) Fokus Sampingan: 1.v) KOMSAS .iv) .iii.Watak antagonis Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 4 ..Harmoni .Permuaf akatan setiakawan meluncur keruntung mengkuang PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Kesusasteraan Sejarah Geografi Sains dan Teknologi KBT: Konstruktiisme Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Konstektual NILAI: Keberanian Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis CATATAN 2 ( Minggu 3 dan Minggu 4) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan Kejohanan Ollahraga sekurang-kurangnya dalam dua perenggan.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 7 MERENTAS DESA 1. Fokus Utama: 7.7 Aras2(i) Aras3(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak yang terdapat dalam novel. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 7.Pertiwi . Fokus Utama: 2.iv).6 Aras 2 iii) Fokus Sampingan: 2.1 Aras 1 Buku Teks ms 17 (Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar.3 Aras 1 (iv) Buku Teks ms 19 Pada a Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .iv. 2 . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.

Novel. `Pahlawan Pasir Salak’ . Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis sekurangkurangnya 1 latar bagi setiap kategori yang diberikan.iv).4 Aras 1 (iv.).Permulaan . Fokus Utama: 7.Latar masa dan tempat.6 Aras 1 (ii. Novel . iv) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 10.ii) Aras2(I.Peleraian SAHABAT REMAJA 3 (Minggu 5 dan Minggu 6) Karangan ’Kejohanan Olahraga Tahunan’ Pemahaman.7 Aras 3 (i) Kata ganti nama tunjuk. Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (i.ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB 5. Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat TATABAHASA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan isi penting berserta huraian secara bertulis. ‘Perlumbaan Kereta Formula 1 Ttabahasa Kata Kerja 3. Ayat Berpenerang.4 Aras 2 (i. Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks: Muka Surat 12-19 Radio Video Petikan akhbar/ majalah LPG Bahan grafik 5 . Penggandaan Kata Kerja. . Fokus Utama: 10. ILMU: Sejarah Geografi Sastera Pendidikan Jasmani.2 Aras1(I.6 Aras 1 (i). ii. Aras 2 (iii) Fokus Sampingan: 7.) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 12.Perumitan .Perkembangan .Puncak . Kata ganti nama tanya.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.Latar masyarakat.2 Aras 1 (I. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 3. Kata ganti nama diri orang.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat menyatakan plot novel dan teknik plot yang digunakan.iV) aras2(ii)Aras3(i)) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 isi penting dan menjawab 3 soalan pemahaman.Plot dan Teknik .) Fokus Sampingan: 8. Karangan berdasarkan bahan rangsangan ‘Kuala Lumpur Sebelum dan Selepas Merdeka’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.4 Aras 2 (i.

iv). .Merentas desa . Fokus Utama: 7. Kerajinan. Pemahaman.Kata tugas ILMU: Sastera Matematik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kemahiran Hidup.meliuk-liuk .2 Aras 1 (iv.) SISTEM BAHASA Kosa Kata: PENGISIAN KURIKULUM NILAI: CATATAN / BBB 5. viii ) . Karangan Rencana ’Usaha-usaha Memajukan Industri Makanan Tradisional’ TATABAHASA: Kata kerja -Transitif pasif . Fokus Utama: 10.nilai dan pengajaran .7 Aras 1 (ii. Novel.menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.4 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 12.jamung .5 Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik bagi menentukan gaya bahasa berdasarkan teks secara bertulis.2 Aras 1 (i) Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis dengan ayat yang lengkap. Meringkas Karangan ’Kegiatan Kokurikulum’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik berdasarkan petikan secara bertulis dengan lengkap dalam kumpulan. Fokus Utama: 7. Kebebasan. `Pahlawan Pasir Salak’ .Metafora . Aras 1 (iii).peserta .2. v. Kejujuran.menulis karangan dengan menggunakan ayat yang tepat.6 Aras 1 (iii. Fokus Sampingan: 8. Hormat menghormati. iv).bedil pemuras .internet Keberanian. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.kad prabayar .sains .5 Aras 1 (ii. KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca. viii ) . Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 nilai dan pengajaran serta contoh yang bersesuaian. Rasional. ‘Kegiatan KoKurikulum’ 6.Simile . Teks: Muka Surat 32-40 Petikan rencana Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 6 .6 Aras 1 (iii.tangkas . Novel.kanopi .teknologi .telefon mudah alih . Fokus Utama: 10.Personifikasi 7. Semangat bermasyarakat. iv) Fokus Sampingan: 1.7 Aras 1 (ii. v.dihembus .talian . `Pahlawan Pasir Salak’ Gaya bahasa . 4 (Minggu 7 dan Minggu 8) CUTI TAHUN BARU CINA ’MAKANAN DAN KESIHATAN’ 1. Kemahiran menulis.

Aras 1 (ii.2.Mengelupu r.1.).ii. ‘Makanan dan Vitamin’ 6. ‘Pantun Perpisahan’ 5 Meringkas karangan. Fokus Utama: 8.) Aras (i) Kemahiran mendengar dan bertutur Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 7 . .4 Aras 2 (I.1 Aras 1 (i.iv).7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktisme CATATAN/ BBB OHP Radio Kertas sebak Kosa Kata: Akua .Watak dan Perwatakan 4. Cerpen ‘Batu’ .4 Aras 1 (iv. ii).3 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 11. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Makanan Seimbang’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menulis 3 perwatakan watak-watak dalam cerpen yang dipelajari. Cerpen ‘Tina’.Sinopsis .Menyelimut Kecerdasan i .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Fokus Utama: 7. Aras 2 (i). Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting mengikut urutan.) Fokus Sampingan: 8.5 Aras 1 (iii. Puisi Tradisional.2 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 7.v.Terjelir . .ii) Dewan Siswa Kamus MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat dalam cerpen. Fokus Utama: 10. Fokus Sampingan: 1.Berderetderet kuurut-urut curiga mengusung terbujur NILAI: Kasih sayang Pengorbanan Hormatmenghormati Kerajinan Baik hati KEMAHIRAN BAHASA: 7.iii) Fokus Sampingan: 9. ‘Makanan dan Vitamin’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman.Sinopsis .iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.4 Aras 1 (iv.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan syair serta menyatakan maksud ‘Pantun Perpisahan’. Fokus Utama: 12.1 Aras 1 (i. Pemahaman.) Aras2(I.3 Aras 1 (ii.Perbandingan Pantun dan Syair. Fokus Sampingan: 10. Aras 2 (i. Fokus Utama: 8. Fokus Sampingan: 12. .

PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Islam/ Moral PJK Kesusasteraan Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir . Fokus Utama: 7.iii) Fokus Sampingan: 10. Sajak ’Mata Ayah’ . Cerpen Buku ’Catatan Farid Badrul’.membuat kesimpulan . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis .iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .2.Pengenalan sajak .1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format dengan betul.maksud pantun .1.Plot 4. Fokus Utama:1 2. -Dokumentari -Projektor -Taubat -Teladan -patuh -mengabdikan diri -sia-sia -menghirup -Berseri-seri -toghut -tersentak -terperangkap OHP Transparensi Radio Tape Lagu Pantun Joget Pahang LPG Jadual 5.4 Aras 2 (ii. Frasa Sendi.25 Petikan pemahaman Kosa kata. Fokus Utama: 8. Pemahaman ’Aktiviti Kelab Sahabat Remaja’ 3.2 Aras 1 (i.ii) Fokus Sampingan: 7. Aras 2 (i.iv.4 Aras 1 (ii.menjana idea . Aras 1 (I.iii. Kata Ganda.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat maksud sajak dan menyenaraikan 4 nilai dalam sejak Fokus Utama: 10.v) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi Nama.5 Aras 2 (i) Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK ‘SAHABAT REMAJA’ 1.ii. . Fokus Utama: 3. Fokus Utama: 8. Meringkaskan karangan ‘Keluarga Bahagia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 8 .membandingkan Kecerdasan Pelbagai NILAI: Baik hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Kejujuran Kesederhanaan CATATAN/ BBB 5 (Minggu 9 dan Minggu 10) UJIAN BULAN MAC Teks: Muka Surat 21 .5 Aras 1 (i. plot cerpen dan menjawab empat soalan pemahaman yang berkaitan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat dapat menjawab 6 soalan pemahaman.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud pantun dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen.Sipnosis .1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 9.2.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8.ii). Karangan Surat Tidak Rasmi Pelancongan Akua 2.4 Aras 1 (I. iv) Fokus Sampingan: 2.4 Aras1 (ii. Aras 1 (ii.iv).’Pantun Joget Pahang’ . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.

.4.4 Aras 2 (ii). HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . iii).2 Aras 1 (I. vi).3 Aras 1 (iii.).3.Nilai. Lalat dan Tikus’ Menulis dialog ringkas dengan menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting . Fokus Sampingan: 3.) Aras 2 (i. Karangan Ceramah ‘Kerjaya Sebagai Pakar Jantung’ 2. -maksud sajak -nada TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 6 (Minggu 11 dan Minggu 12) 1. Fokus Sampingan: 7. Aras 1 (I.ii).1 Aras 1 (i. Fokus Utama: 8.iii) Aras 3 (iv) ILMU: TATABAHASA: Ayat dasar Ayat Tunggal Geografi Sejarah Pendidikan Seni Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kata: Kemahiran Berfikir Teks: Muka Surat 73-60 Risalah Petikan Akhbar Kad imbasan CUTI PENGGAL PERTAMA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6.Sinopsis .2. Fokus Sampingan: 9.2 Aras 1 (i. MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 7. ’Keluarga Bahagia’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai positif dan dapat menjawab soalan pemahaman. Fokus Utama: 7.Tema dan persoalan . Aras 2 (i. ’Mengawal Lipas.4 Aras 1 (iv) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 9 . Cerpen ’Mama’. Fokus Utama: 10.ii.menyenaraikan 3 nilai murni dan persoalan. Fokus Utama: 3. Aras 1 (i. ii.iv) Fokus Sampingan: 1. nada dan maksud sajak dengan tepat.). Pemahaman.menulis sinopsis cerpen dengan lengkap. Fokus Utama :8. Aras 1 (iv. . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 8.ii) Fokus Sampingan: 12.3 Aras 1 (i. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan bentuk. Sajak ‘Seuntai Kata untuk Dirasa’. Pemahaman.

2 Aras (i. ‘Penyakit Strok’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 10 .3 Aras 1 (iii. v) Fokus Sampingan: 1. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.menyatakan jawapan 5 pantun teka-teki secara bertulis .iii.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis semula cerita yang dibaca secara ringkas tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Fokus Utama: 7.nilai HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .3 Aras 1 (iv.1 Aras (ii.iv) Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Kosa Kata: mengherotkan bisa menjelajah gagah flora fauna PENGISIAN KURIKULUM NILAI: Kasih sayang Tanggungjawab Kegigihan Kebijaksaan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.v) Fokus Sampingan: 12. iii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatatkan 5 maklumat tentang penyakit strok dan menyampaikan maklumat kepada rakan.membina serangkap pantun teka-teki dalam kumpulan secara bertulis. Fokus Utama: 10.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. Murid dapat menyatakan tema dan 4 persoalan. Fokus Utama: 10. Cerpen.menganalisis Kajian Masa Depan Konstekstual Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Radio Tape MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.sipnosis .4 Aras 1 (i. ’Mengawal Lipas.6 Aras 1 (v. ii. ’Pantun Teka-Teki’ .bentuk .iv). Lalat dan Tikus’ Pemahaman.4 Aras 1 (ii. iv) -Tamadun -Diempang -menengok -pemuliharaan -terkejib-kejib . `Erti Kasih Makna Sayang’ . Fokus Utama: 8. Meringkaskan Karangan.

menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri drama secara bertulis dalam kumpulan. iii. iii.pengerasnya . Aras 1 (i.majalah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara meningkatkan jati diri remaja dalam menghadapi kehidupan.1 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 12.4 Aras 1 (iv.pemakanan PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir Konstruktulisme Konstektual Kecergasan Pelbagai KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur CATATAN/ BBB Video Skrip darma LPG 4. .Membina 1 skrip pendek untuk sketsa bertema kekeluargaan.2 Aras 1 (i. ii. Fokus Utama: 12. ii. Aras 2 (i.5 Aras 1 (v) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.pengenalan drama .6.tanah pusaka .7 Aras 1 (i. Aras 2 (i.akhbar .kejutkan .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa kata.). Karangan Cereka Tema: Kasih Sayang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis pendahuluan dan 2 perenggan karangan dengan 2 isi dan huraian yang sesuai.1 Aras 2 (i). iii. ii) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Haiwan Kesayangan’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 11 .v).v) Fokus Sampingan: 8. Kata adjektif Kata kerja Pendidikan Islam Moral Sejarah Geografi PJK Kesasteraan. Fokus Utama: 8.penunggu . -diamanahkan -pembahagian harta .tumbesaran . Pemahaman `Antara Kasih dengan Pengorbanan’ 1.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 KEKELUARGAAN 7 (Minggu 13 dan Minggu 14) 2. ILMU: TATABAHASA: Kata nama. ii.) Fokus Sampingan: 8.ciri-ciri drama HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . .berhingus . Matematik Kemahiran Hidup Teks: Muka Surat 55 – 59 Petikan Teks – .iv). Drama. Fokus Sampingan: 1. ii) Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 10.terhunus .menurun .

1 Aras 1 (vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan petikan drama yang dibaca mengikut urutan cerita.menjana idea. ii.iv). iii). . 10.1 Aras 3 (i). “Laporan Lawatan Sambil Belajar” HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting berpandukan gambar secara bertulis.) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 12. v).1 Aras 1 (i.latar masyarakat MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PENDIDIKAN Karangan Laporan.2 Aras 1 (i. Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. Fokus Utama: 8. Pemahaman “Indahnya NegaraKu” Kosa Kata.2 Aras 1 (i.sinopsis . Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Kad Imbasan Petikan Akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 12 .4 Aras 1 (I. Fokus Utama: 12. .iii.4 Aras 1 (ii. ii.3 Aras 1 (ii. iii).latar masa . Sajak `Mata Ayah’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak dan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis. v). Fokus Sampingan: 8. -laman web -Perisian -Musafir -Fitrah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyusun semula isi-isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan secara bertulis. Fokus Sampingan: 7. SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata tugas Kata penegas Kata nafi PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Sejarah CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 133-139 LPG OHP 8 (Minggu 15 dan Minggu 16) 2.penjagaan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 6.1 Aras 1 (iii). Drama ’Penunggu Pusaka’.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 5. ii. Fokus Utama: 7. Fokus Sampingan: 1. iii.

Sinopsis . Drama. Fokus Sampingan: 3. Aras 3 (iii. Aras 2 (iii).Maksud sajak .Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak. iv).watak dan perwatakan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis. -Qasar -Jamak -kecemerlangan -Yang Di Pertua -inisiatif -proaktif NILAI: interpersonal kata pemeri kata arah Televisyen 4. ‘Angin’ . Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman. Fokus Utama: 10.3 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 7. Meringkaskan karangan. Sajak `Bicara Buat Guru’ .4 Aras 1 (ii. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5. Pemahaman ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ 7. Fokus Sampingan: 1.1 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 12.iii. ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 6.3 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 8. iv).Sinopsis Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita yang dibaca dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya dalam 6 ayat.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3.4 Aras 1 (iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan secara bertulis bagi dua watak drama yang dibaca. ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 13 .5 Aras 1 (ii).3 Aras 1 (i. ’Pak Kaduk ’ . iii). Prosa Tradisional. Fokus Utama: 10.6 Aras 1 (v. Fokus Utama: 1. ii.3 Aras 1 (ii). vii) Kerajinan Kegigihan Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan sajak secara bertulis. Murid dapat menyatakan sinopsis drama . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.v) Fokus Sampingan: 12.iv) Fokus Sampingan: 1.6 Aras 1 (ii) .

1 Aras 1 (i..3 Aras 3 (i) TATABAHASA: Kata nama ganda . Fokus Utama: 1.menjana idea Kecerdasan pelbagai Belajar cara belajar NILAI: Kosa kata. `Syair Pesanan Ibu’ .2 Aras 1 (i. ILMU: Geografi Sejarah Bahasa Muka surat: 124. Murid dapat menulis 3 nilai dan pengajaran drama. Fokus Utama: 7.maksud syair Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis tema dan empat persoalan. ii) Video Kertas sebak OHP Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 14 .6 Aras (vii) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran berfikir . ) Fokus Sampingan: 9. `Wawancara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan wawancara sekurangkurangnya 3 isi penting seorang tokoh secara bertulis. Pemahaman. iv. Karangan.1 Aras 1 (i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. Puisi Tradisonal.2 Aras 1 (ii). Fokus Sampingan: 7. iii).3 Aras (iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 7. Aras 3 (i) 9 (Minggu 17 dan Minggu 18) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA 1. ii. `Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan betul. Fokus Utama: 10. 131 Petikan majalah/ Akhbar / Teks Radio 2. Meringkaskan Teks ‘Angkatan Tentera Kita Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis.perbilangan. seturi senteri wallah khilaf Baik hati Hormat–menghormati Kasih sayang Kerjasama Kesyukuran 5. iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras 1 (i.

iii) SISTEM BAHASA TATABAHASA: PENGISIAN KURIKULUM ILMU: CATATAN/ BBB Teks Muka Surat 84-91 Gambar/ poster 10 (MIinggu 19 dan Minggu 20) 1.latar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan 4 persoalan Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 7. beraksi menghempas mengagah menjeling wasiat arwah Rasional KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 8. Puisi Tradisional `Syair Nur Alam Shah Lela Putera’ .Kata kerja terbitan Sastera KHB Moral Agama Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 15 . Fokus Utama: 12. Fokus Utama: 10. .gaya bahasa 9.3 Aras 1 (ii.5 Aras 1 (ii.mesej .3 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.1 Aras1(i) Fokus Sampingan: 8. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan mesej daripada syair dan gaya bahasa syair.4 Aras 1 (iv. Karangan Rencana Tajuk: “Kesenian dan Kebudayaan Malaysia” -Kata kerja tunggal .tema dan persoalan. Aras 1 (ii.4 Aras 1 (I.) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii. v). iii). Drama `Angin’ . Fokus Sampingan: 8. vii) Fokus Sampingan: 3.iii) 8. Fokus Utama: 12.1.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK BUDAYA DAN ADAT RESAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan rencana tentang kesenian budaya sekurang-kurangnya 3 perenggan Fokus Utama: 9. ii.

Fokus Utama: 12.) Fokus Sampingan: 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2.4 Aras 1 (iv.1 Aras 1 (I. Ayat perintah.iii). Fokus Utama:5. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Fokus Utama:1.1 Aras 1 (i.Aras 1(i) Aras2(i) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kota: Bidan Serata-rata KB: KP: BCB: Kontekstual Konstrak NILAI: Semangat bermasyarakat Hormat-menghormati Keadilan Pengorbanan Petikan akhbar Kamus Dewan OHP Radio 3. Meringkaskan Karangan ‘Siramik: Jenis dan Motifnya’ Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Industri Kraftangan’ 11 (Minggu 21 dan Minggu 22 ) EKONOMI 1.1. Fokus Utama: 7. Pemahaman Tajuk: “Siramik :Jenis dan Motifnya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting dari pambacaan dan menyatakan 10 maksud perkataan. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. iii) Fokus Sampingan: 12.7.ii)) Fokus Sampingan: 7.2 Aras1(ii.2 Aras 1 (i. Prosa Tradisonal `Putera Besar Lahir ke Dunia’ Sinopsis Watak dan Perwatakan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis dan menulis sekurang-kurangnya 3 watak utama dan perwatakannya. TATABAHASA: Ayat seruan. iv) Fokus Sampingan: 8. Karangan perbincangan ‘Amalan Menabung’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 3 isi utama karangan perbincangan.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) 4.1 Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.1 Aras1(ii. Fokus Utama 9. ILMU: Geografi Sains Ekonomi Petikan akhbar/ Majalah Radio Risalah Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 16 .

Drama – “ Buyung” Nilai dan Pengajaran NILAI: Kejujuran Kerajinan Keadilan Hemah tinggi Ketaatan Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5. iii). iii). Aras 2 (ii) Kosa Kata: Bebas cukai Pembuatan entreport balairong sri pacal jampi serapah pancuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: KP: BCB: TMK: Kontekstual Kad imbasan Kertas sebak Buku teks 3. Fokus Utama : 7. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Pemahaman Drama ‘Buyung” MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 17 . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 12.4 Aras 1 (iii) .2 Aras I ( i.4 Aras 1 (ii. Petikan rencana `Pelabuhan Bebas Cukai’.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2. Fokus Utama : 7. Fokus Utama : 7. (m/s 203) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan menghasilkan ringkasan karangan tentang kelebihan Labuan sebagai destinasi pelancongan. iii) Fokus Sampingan: 12. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan aspek sastera yang dipelajari dalam drama Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Bebas Cukai.3 Aras 1 (i.ii.ii. (m/s 203) 4. Ringkasan karangan.3 Aras 1 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai dan pengajaran dalam drama ‘Buyung’. iii) Fokus Sampingan: 1.1 Aras1 (i.2 Aras 1 (ii..

3 Aras 1 (iii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. iii) Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 7. dan iv) Fokus Sampingan: 12.3 Aras2 (i) Aras3(i) Fokus Sampingan: 12.4 Aras 1 (ii. iii) Fokus Sampingan: 8. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 5 isi penting dan dapat menghasilkan ringkasan karangan berdasarkan petikan rencana.Kata nama terbitan Kosa kata: Sireh Rebung Dimuatkannya Berbesan Pemuliharaan Warisan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur.2 Aras 1 (I. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 7. Ringkasan karangan Petikan rencana ‘Herba Malaysia’ 3 Pemahaman Petikan rencana – ‘Herba Malaysia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 18 . ii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan bentuk peribahasa berdasarkan contoh yang dirujuk dalam buku teks. Murid juga dapat menyatakan 3 nilai dan pengajaran . murid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks tersebut Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10. Karangan Peribahasa ILMU: Sejarah Geografi Sains Ekonomi Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH KB: BCB: KP: Kontekstual NILAI: Kesyukuran Hemah Tinggi Kasih Sayang Baik Hati Buku teks Muka surat 171 OHP Radio/Video Kertas Sebak Petikan Akhbar/ Teks 2. iii. Sajak `Pesan Tangan kepada Jari’ .4 Aras 1 (ii.6 Aras 1 (v. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4 Aras 1 (iii) . Fokus Utama: 10.2 Aras 1 (i . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.3 Aras 1 (iii). ii. murid akan dapat mengemukakan 3 jenis gaya bahasa dan menjawab soalan pemahaman.5 Aras 2 (ii).tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan sekurangkurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam petikan. iv) TATABAHASA: -Kata nama tunggal .gaya bahasa . Pemahaman Sajak – Pesan Tangan Kepada Jari . Fokus Utama: 8.nilai dan pengajaran 12 Minggu 23 dan) (Minggu 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEJARAH 1.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 19 .

Persoalan 6. ii.4 Aras 1 (iv.2 Aras1 (i)i Fokus Sampingan: 5. Karangan Rencana ‘Teknologi makllumat tonggak kemakmuran negara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 isi penting dengan huraian lengkap. v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Prosa Tradisional: ‘Puteri Buluh Betung’ -sinopsis .maksud . Murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 tema dan persoalan Fokus Utama: 8. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kefahaman secara bertulis berdasarkan teks. Fokus Utama: 10.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.Tema . iv. Fokus utama: 12. v).4 Aras 1 (i. Murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 unsur gaya bahasa . ‘Puteri Buluh Betung’ . Fokus Utama: 4. Fokus Utama: 7. iii).tema dan persoalan 7.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 4.gaya bahasa . Aras 2 (i) TATABAHASA: Kata kerja tak transitif ILMU: Sains ICT Geografi Muka surat 152 Keratan akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 20 .1 Aras1 (i.4 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 3. Sajak “Ruang” . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2.2 Aras 1 (i.1 Aras 1 (i.nilai dan pengajaran 13 (Minggu 25 dan Minggu 26) SAINS DAN TEKNOLOGI 1.2 Aras 1 (i. Sajak “Ruang” . iii) Fokus Sampingan: 12. ii.ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5.urutan peristiwa HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis prosa secara bertulis sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan majmuk . nilai dan pengajaran secara bertulis dalam sajak.

Prosa Tradisional ‘Cerita Kera Dengan Buaya’ . tema dan 4 persoalan sajak serta menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan puisi. vii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH .Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 2.2 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 10.5 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud. Pemahaman: ‘Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan 5 isi tersurat tentang khasiat makanan kepada tubuh kita. iii. 12.6 Aras 1 (v. iii) Fokus sampingan: 1. vandalisme 2. ii). Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 3.1 Aras 1 (i. Sajak ‘Cinta ‘ -maksud -tema dan persoalan -gaya bahasa -nilai dan pengajaran Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 21 .’ 3. bertandang 4. iv) 4.berdikari KEMAHIRAN BAHASA .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita berdasarkan isi penting daripada teks prosa dan menyatakan sekurang-kurang 3 nilai dan pengajaran yang diperoleh.1 Aras 1 (i.Sinopsis .Nilai dan pengajaran NILAI: .Kebersihan fizikal dan mental .5 Aras (vi) Fokus Sampingan: 12.kemahiran membaca 5. iv) Fokus Sampingan: 12.kasih saying .kerjasama .kemahiran mendengar dan bertutur .Membanding dan Membeza -Kontekstual -Kecergasan Pelbagai CATATAN/ BBB Kosa kata: 1.2 Aras 1 (iii). 10.kemahiran menulis .5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii. Ringkasan Karangan Petikan Rencana – ‘ ‘Industri Pelancongan menyumbang ke arah pembangunan negara. Fokus Utama: 10. disangkal Penjodoh bilangan Peribahasa Gambar Poster LPG Kamus Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. iii) Fokus Sampingan: 10. tersohor 3.Kemahiran berfikir: .4 Aras 1 (ii.

Fokus Utama: 7. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.6 Aras 1 (v. Fokus Utama: 10.belajar cara belajar NILAI: Kasih sayang Berhemah tinggi Mematuhi peraturan KEMAHIRAN BAHASA: -Kemahiran mendengar dan bertutur -Kemahiran membaca -Kemahiran menulis 4.Kata Perintah .Kata pengikat ayat Kosa kata: . Aras 2 (ii) Buku Teks: m/s 63 dan m/s 181 Risalah Majalah OHP Rakaman Syair Kertas sebak LPG 2. murid akan dapat menerangkan 3 bait maksud syair secara lisan.Maksud . Pemahaman – ‘Sungai Khazanah Berharga’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan sungai sebagai sumber rezeki.Kata Pra Klosa .diempang .Kata Tanya . Karangan Jenis Syarahan ‘Kepentingan Sungai’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.tinggalan sejarah PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Geografi Sains dan Teknologi Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .4 Aras 1 (ii. Murid mencatat 4 nilai dan pengajaran.2 Aras 1 (ii.2 Aras 1 (ii. Ringkasan Karangan – ‘Sungai Khazanah Berharga’ (m/s 181) Kemahiran menulis 3.Kata Seru . Pemahaman Komsas: Syair Mungkir Janji Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 22 .1 Aras 1 (I. iii) Fokus Sampingan: 12. murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan aspek sastera yang dipelajari dalam puisi . Puisi Tradisional ‘Syair Mungkir Janji’ .Khazanah . iii) Fokus Sampingan: 12. iii) Fokus Sampingan: 8. iii). murid akan dapat menyatakan makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berkaitan petikan. murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan syarahan .Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK ISU SEMASA HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: .4 Aras 1 (ii. iii).6 Aras 1 (v. Fokus Utama: 8.Nilai dan pengajaran 5. Fokus Utama: 8.menghubungkait . Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Tamadun . vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.rekreasi .kontekstual .Kemahiran berfikir CATATAN/ BBB 14 (Minggu 27 dan Minggu 28) 1.1 Aras 1 (ii. iii) Fokus Sampingan: 8.

1 Aras 1 (i.Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .Kontekstual . Ringkasan Karangan: Petikan rencana m/s 192 – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ 3. murid akan dapat menghasilkan ringkasan karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 isi penting Fokus Utama :Aras 1 (iii. murid akan dapat menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan ayat yang gramatis.Kecerdasan pelbagai .1 Aras 3 (i) .4 Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 2. iv).Pendidikan Jasmani dan Kesihatan . murid akan dapat menyatakan maksud dan tema serta persoalan sajak. murid akan dapat menulis 3 isi penting dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis. Fokus Utama: 7. iv). murid akan dapat menyatakan 3 contoh gaya bahasa dan 3 nilai serta 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak. iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB PERINDUSTRIAN TATABAHASA: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.mengenal pasti sebab dan akibat . iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.3 Aras 1 (iii.Penjodoh Bilangan ILMU: .Ayat Pasif .tema dan persoalan Pengukuhan 7. Aras 3 (iii. iv).3 Aras 1 (ii).Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 6.2 Aras 1 (ii. Karangan Pendapat ‘Malaysia Boleh’ Buku teks: m/s 192 – m/s 199 Gambar Alatan Sukan Video Keratan akhbar 2.4 Aras 1 (i.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Sejarah .5 Aras 1 (ii).5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan: 12. Pengukuhan Sajak “Ruang” . Sajak “Mata Ayah” .Kemahiran berfikir . ii) Fokus Sampingan: 2.maksud . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 10.Ekonomi .gaya bahasa .KMD 15 (Minggu 29 dan Minggu 30) 1. Aras 2 (ii. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 3. Pemahaman – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 23 . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.

3 Aras 1 (iv). nilai dan pengajaran serta aspek sastera lain yang dipelajari.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kata Nama Majmuk . Fokus Utama :8.tema dan persoalan .6 Aras 1 (v dan vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan buku teks .sinopsis .1.2 Aras 1 (i.bandar raya . Pemahaman ‘Keistimewaan Sarawak’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 24 .pembangunan . ii.Kajian masa Depan .Rasional .Kemahiran membaca CATATAN 4.4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.ICT NILAI: .nilai dan pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran mendengar dan bertutur .Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .mereka cipta . murid akan dapat menyatakan latar. Pengukuhan Cerpen: ‘TINA’ . Meringkas Karangan: ‘Keistimewaan Sarawak’ ILMU: .Patriotisme . Fokus Utama :4.1 Aras 1 (i.ii) Aras 2(i) Aras 3 (ii) TATABAHASA: . iii) Fokus Sampingan: 9.kemahiran berfikir . iii) Fokus Sampingan:12.rasmi .4 Aras 1 (i. v) .Berani KEMAHIRAN BAHASA: .Pembentukan perkataan baru Kosa Kata: . Aras 1 (I.Aras 1 (i)Aras 2(i) Aras 3 (i) Fokus Sampingan:5.6 Aras 1 (i.Kesederhanaan Buku Teks: m/s 157-158 m/s 234 Kad manila Gambar Pita rakaman Radio Kamus sastera 3. Karangan Jenis Ucapan ‘Majlis Perpisahan’ 2. tema dan persoalan serta dapat membuat perbandingan watak dan perwatakan utama dan sampingan yang terdapat dalam cerpen. murid akan dapat menyatakan sinopsis. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan bahan rangsangan. ii. Pengukuhan Cerpen: ‘ BATU” . Fokus Utama: 9.2.berjejai-jejai 16 (Minggu 31 dan Minggu 32) UJIAN 2 MASYARAKAT PENYAYANG 1.latar . murid akan dapat menghasilkan karangan jenis ucapan dengan mengemukakan isi yang bernas. Aras 2 (iii)) Fokus Sampingan: 3. Fokus Utama: 12.belajar Cara Belajar . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 7.mencakar langit .perbandingan watak dan perwatakan 5.4 Aras 1 (ii.Sejarah .bertanggungjawab .Kerjasama .Menghargai Masa . Fokus Utama: 10.Kesusasteraan .metropolitan . iii. iii ).

Kemahiran mendengar dan bertutur .cakera liut .1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.Kemahiran membaca . Pengukuhan Perbandingan Aspek sastera – Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ 5.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan aspek-aspek sastera yang dipelajari dan menjawab 5 soalan pemahaman yang berkaitan.1 Aras 1 (i.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan:12.1 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 3 contoh watak berdasarkan cerpen.iii)Aras 2 (iii) Fokus Sampingan:3.6 Aras 1 (I. iv) Fokus Sampingan: 5.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.Imbuhan Kata Kerja (pengukuhan) Kosa kata: .cakera padat .perbandingan watak dan perwatakan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 25 .memerangi ILMU: . Ringkasan Karangan ‘Pelabuhan Melaka’ TATABAHASA: . Fokus Utama :10.Ayat Majmuk Pancangan . Fokus Utama :10.ii) Fokus Sampingan:2.Ayat Campuran .Kemanusiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB – membanding dan membeza Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme ICT NILAI: BukuTeks Muka surat 124 – 127 dan 161 Televisyen Cakera padat Petikan akhbar Kamus 3. Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 5 isi penting daripada bahan rangsangan Fokus Utama : 7.Keselamatan .2 Aras 1 (ii) Pada akhir pelajaran murid-murid dapat menulis 3 isi penting berserta dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis .Ayat Majmuk Gabungan .Ekonomi .Kemahiran menulis CATATAN KESELAMATAN NEGARA 17 (Minggu 33 dan Minggu 34) PUASA 1 Karangan Perbahasan ‘Ilmu Angkasa Raya’ 2.1 Aras 1(i. Pemahaman Komsas: Cerpen – ‘MAMA’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut aspek-aspek sastera yang dipelajari. Fokus Utama: 7. Fokus Utama :2.4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: .4. Pengukuhan Cerpen‘Erti Kasih Makna Sayang’ .

2 Aras 1 (iii) 8. Fokus Utama: 7.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .KMD .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 4. Fokus Utama: 10.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca 6.4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (ii.Geografi . Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi ‘Tempat-tempat Menarik di Malaysia’ 2.6.5 Aras 1 (i.3 Aras 2 (i) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 26 .1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 7. iv. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Melaka’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks. v) .Semangat bermasyarakat . menyelesaikan masalah .6 Aras 3 (i).Kontekstual Buku Teks: m/s 132 – 136 m/s 143 Risalah Gambar Kad manila Petikan akhbar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh gaya bahasa yang terdapat dalam teks. Petikan rencana ‘Amalan membaca’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghuraikan 3 isi penting secara bertulis. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Tempat-tempat Bersejarah’ 18 (Minggu 35 dan Minggu 36) PUASA PELANCONGAN 1.menilai. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7. Ringkasan karangan.6 Aras 1 (vii) . Aras 1 (iii.Berhemah tinggi .2 Aras 1 (ii.Keadilan . TATABAHASA: .Kata adjektif .1 Aras 1 (ii) 8.KB . v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 1. vi).Pelancongan .Kata adjektif Majmuk ILMU: .Kata adjektif tunggal .) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama :7.Kebersihan 5. murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 7 isi penting dan boleh menghasilkan ringkasan dengan baik.Kata adjektif Ganda . Fokus Utama: 12. Pengukuhan Cerpen: Gaya bahasa Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.

Fokus Utama: 5.kacau bilau .1 Aras 1 ( ii) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 10.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .3 Aras 1 (iii.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir: .2 Aras1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 7.nada 6. Fokus Utama: 11. Pengukuhan – ‘Syair Nur Alam Syah Lela Putera’ . iii) Fokus Sampingan: 10. Fokus Utama: 8.4 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan teks secara bertulis. Pemahaman – petikan ‘Amalan Membaca’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman daripada petikan.2 Aras 1 (iii. Pengukuhan –Istilahistilah Sastera SAINS DAN TEKNOLOGI 19 (Minggu 37 dan Minggu 38) CUTI HARI RAYA PUASA 1. iv) TATABAHASA: .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan maksud setiap rangkap syair dan nada yang terdapat dalam puisi tersebut. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 12.getis PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.maksud .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.2 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 10. Karangan Jenis Fisyen sains (kemahiran menulis) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karya fiksyen sains sekurangkurangnya 150 patah kata.mencirikan Kontekstual TMK Buku Teks: m/s 215 m/s 222 Komputer Internet Akhbar 2. iv.2 Aras 1 ( ii. Ringkasan karangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 27 .gembur . Fokus Utama: 11. v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut maksud istilah-istilah sastera yang dipelajari dan boleh memberi contoh yang sesuai.Kata Penegas .Ayat Majmuk Gabungan ILMU: -Kepenggunaan .hinggap .3 Aras 2 (i).Kata Nafi .

hormatmenghormati CATATAN/ BBB Minggu 39 hingga 41 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LATIHAN ULANGKAJI Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4.gayat PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . Pemahaman – Berdasarkan petikan ringkasan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Fokus Utama: 2.4 Aras 1 (iv.plot KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 9. Fokus Utama: 12.) Fokus Sampingan: 8. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 10. ii. iii).cuak .5 Aras 2 (i) . Pengukuhan Novel . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 28 .pantas .6 Aras 1( i.kelam .Keadilan .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.1 Aras 1 (ii.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .Kejujuran .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melakar lembaran grafik plot untuk menyususn maklumat yang didengar.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful