Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

SMK CHERAS JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2011
BAHASA MELAYU
Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

1

Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

KANDUNGAN
 

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, Tahun 2010 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, tahun 2008 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut. Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan dua yang akan diterima. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, penulis berharap guru-guru dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (yang mungkin berbeza).

Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

2

) Fokus Sampingan: 1.Jaguh -Cenderamata -Sulaman menceroboh menjajah jurus baka berkumis menyambar PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Sejarah Sastera Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Aras 3 (i) Buku Teks ms 2 Buku Teks ms 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan maksud pantun. Karangan Pengalaman Tajuk:: ‘Cuti Sekolah’ 2 Karangan .).4 Aras 1 (i.ii) Buku teks ms 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar Buku teks ms 6 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menggunakan ungkapan bertatasusila.4 Aras 1 (v) Fokus Sampingan: 3.7 Aras 2 (i. Fokus Utama: 10.v). Novel.5 Aras 2 (i). Fokus Utama: 7. Fokus Sampingan: 7. Ayat Inti Kosa Kata Teks: .v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menghasilkan satu perenggan ringkasan yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 isi penting .1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. NILAI: Keberanian Kasih saying Hormat-menghormati Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA: Dengar dan tutur Bacaan dan tulisan CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 1-10 Radio Petikan akhbar/ majalah/ teks Kertas sebak Kad manila 1 (Minggu 1 dan Minggu 2) Minggu 1 3/1/11 -7/1/11 Minggu 2 7/1 -14/1/11 KOMSAS 1 Pemahaman Pantun ‘Pantun Perpisahan’ KOMSAS 2.Sinopsis 5. Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 7.3 Aras 1 (iv. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual. Fokus Utama: 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PELAJAR CEMERLANG 1. . Fokus Utama: 10. Meringkaskan petikan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 3 .iv).iii.1 Aras 1 (i.3 Aras 1 (i dan ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis secara lisan sekurangkurangnya dalam 5 ayat tunggal dan majmuk.4 Aras 1 (i.iv. Aras2(i) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi.ii.2 Aras 1 (ii. Kata Adjektif.iv. Berpandu Tajuk : Pelajar Cemerlang Dialog dengan sahabat’ 1 Tatabahasa Kata Nama Khas Kata Nama Am HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk menulis karangan.

3 Aras 1 (iv) Buku Teks ms 19 Pada a Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting . Teks: Muka Surat 41-52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar 1 Tatabahasa Kata Ganti Nama 2 Meringkaskan petikan Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 2.ii. Novel 1 Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan berdasarkan novel.2 Aras 1 (i.Watak antagonis Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 4 .7 Aras2(i) Aras3(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak yang terdapat dalam novel.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 7 MERENTAS DESA 1.v) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 10.iv).iii) Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 7.4 Aras 1 (ii.5 Aras 1 (i..Pertiwi .3 Aras1(iv.Watak protagonis .v) KOMSAS . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (i ii.6 Aras 2 iii) Fokus Sampingan: 2.iv) . 2 .Permuaf akatan setiakawan meluncur keruntung mengkuang PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Kesusasteraan Sejarah Geografi Sains dan Teknologi KBT: Konstruktiisme Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Konstektual NILAI: Keberanian Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis CATATAN 2 ( Minggu 3 dan Minggu 4) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan Kejohanan Ollahraga sekurang-kurangnya dalam dua perenggan.iii.iv. Fokus Utama: 7.Harmoni . Karangan Gambaran Tajuk: Kejohanan Olahraga 2 Karangan Berpandu Tajuk : bebas HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Adjektif Kata Terbitan Kosa Kata: .Watak dan perwatakan .1 Aras 1 Buku Teks ms 17 (Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar.

ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.Plot dan Teknik .Latar masa dan tempat. Fokus Utama: 12. ILMU: Sejarah Geografi Sastera Pendidikan Jasmani.ii) Aras2(I. iv) Fokus Sampingan: 2.Puncak . Novel . Penggandaan Kata Kerja.) Fokus Sampingan: 8.6 Aras 1 (i).4 Aras 2 (i. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 3. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis sekurangkurangnya 1 latar bagi setiap kategori yang diberikan.7 Aras 3 (i) Kata ganti nama tunjuk. . Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (I. Fokus Utama: 10.Latar masyarakat.2 Aras1(I. `Pahlawan Pasir Salak’ . ‘Perlumbaan Kereta Formula 1 Ttabahasa Kata Kerja 3. Kata ganti nama tanya.Peleraian SAHABAT REMAJA 3 (Minggu 5 dan Minggu 6) Karangan ’Kejohanan Olahraga Tahunan’ Pemahaman.Permulaan . Ayat Berpenerang.ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB 5.) Fokus Sampingan: 2.Perumitan .2 Aras 1 (i.6 Aras 1 (ii.iv). Karangan berdasarkan bahan rangsangan ‘Kuala Lumpur Sebelum dan Selepas Merdeka’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks: Muka Surat 12-19 Radio Video Petikan akhbar/ majalah LPG Bahan grafik 5 .).4 Aras 1 (iv. Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat TATABAHASA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan isi penting berserta huraian secara bertulis. Novel. Fokus Utama: 7.Perkembangan .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat menyatakan plot novel dan teknik plot yang digunakan. Aras 2 (iii) Fokus Sampingan: 7. Kata ganti nama diri orang. Fokus Utama: 10.iV) aras2(ii)Aras3(i)) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 isi penting dan menjawab 3 soalan pemahaman.4 Aras 2 (i.

7 Aras 1 (ii.meliuk-liuk . iv) Fokus Sampingan: 1.internet Keberanian.6 Aras 1 (iii.kad prabayar . Novel.5 Aras 1 (ii. Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 12. 4 (Minggu 7 dan Minggu 8) CUTI TAHUN BARU CINA ’MAKANAN DAN KESIHATAN’ 1. Aras 1 (iii).5 Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6.kanopi . iv).dihembus . Kemahiran menulis.) SISTEM BAHASA Kosa Kata: PENGISIAN KURIKULUM NILAI: CATATAN / BBB 5. KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca.telefon mudah alih .sains .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Kejujuran.bedil pemuras .iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik bagi menentukan gaya bahasa berdasarkan teks secara bertulis. iv).Simile . Novel.teknologi . . `Pahlawan Pasir Salak’ Gaya bahasa .peserta . Karangan Rencana ’Usaha-usaha Memajukan Industri Makanan Tradisional’ TATABAHASA: Kata kerja -Transitif pasif . Teks: Muka Surat 32-40 Petikan rencana Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 6 . Meringkas Karangan ’Kegiatan Kokurikulum’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik berdasarkan petikan secara bertulis dengan lengkap dalam kumpulan. viii ) . Semangat bermasyarakat.2 Aras 1 (i) Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis dengan ayat yang lengkap.nilai dan pengajaran .talian . Hormat menghormati. Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (iv. viii ) . Fokus Utama: 10.6 Aras 1 (iii. Kebebasan.jamung .4 Aras 1 (iii. Pemahaman.Personifikasi 7. Fokus Utama: 10.tangkas . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.Merentas desa .menulis karangan dengan menggunakan ayat yang tepat. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 nilai dan pengajaran serta contoh yang bersesuaian. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . v. v.2. Kerajinan. Fokus Utama: 7.7 Aras 1 (ii. `Pahlawan Pasir Salak’ .Metafora .Kata tugas ILMU: Sastera Matematik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kemahiran Hidup.menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting. ‘Kegiatan KoKurikulum’ 6. Rasional. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.

Terjelir . Fokus Utama: 8. Fokus Sampingan: 10. .v. Fokus Utama: 7.1 Aras 1 (i.3 Aras 1 (ii.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Fokus Sampingan: 12.) Fokus Sampingan: 8.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan syair serta menyatakan maksud ‘Pantun Perpisahan’. Cerpen ‘Batu’ . Fokus Utama: 12. ‘Makanan dan Vitamin’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman.iii) Fokus Sampingan: 9.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Fokus Utama: 8.ii) Dewan Siswa Kamus MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.ii.4 Aras 1 (iv.Perbandingan Pantun dan Syair. .Sinopsis .Berderetderet kuurut-urut curiga mengusung terbujur NILAI: Kasih sayang Pengorbanan Hormatmenghormati Kerajinan Baik hati KEMAHIRAN BAHASA: 7.Menyelimut Kecerdasan i . .).1. ii).7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktisme CATATAN/ BBB OHP Radio Kertas sebak Kosa Kata: Akua .Watak dan Perwatakan 4.2. Aras 2 (i. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting mengikut urutan. Fokus Utama: 7.5 Aras 1 (iii. Puisi Tradisional.1 Aras 1 (i. Pemahaman. Cerpen ‘Tina’.) Aras (i) Kemahiran mendengar dan bertutur Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 7 .iv).2 Aras 1 (ii. Fokus Sampingan: 1. ‘Makanan dan Vitamin’ 6.3 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 11. Aras 2 (i).Sinopsis . Fokus Utama: 10.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat dalam cerpen.Mengelupu r. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Makanan Seimbang’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menulis 3 perwatakan watak-watak dalam cerpen yang dipelajari.4 Aras 1 (iv. Aras 1 (ii.) Aras2(I.4 Aras 2 (I. ‘Pantun Perpisahan’ 5 Meringkas karangan.

menjana idea .5 Aras 1 (i. .ii. Aras 1 (I. Pemahaman ’Aktiviti Kelab Sahabat Remaja’ 3. Sajak ’Mata Ayah’ .membandingkan Kecerdasan Pelbagai NILAI: Baik hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Kejujuran Kesederhanaan CATATAN/ BBB 5 (Minggu 9 dan Minggu 10) UJIAN BULAN MAC Teks: Muka Surat 21 .2.ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 3.25 Petikan pemahaman Kosa kata. PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Islam/ Moral PJK Kesusasteraan Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir . Aras 2 (i.iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .4 Aras1 (ii.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 9.iii) Fokus Sampingan: 10.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud pantun dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen. Meringkaskan karangan ‘Keluarga Bahagia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 8 .maksud pantun . Cerpen Buku ’Catatan Farid Badrul’. plot cerpen dan menjawab empat soalan pemahaman yang berkaitan. Frasa Sendi. Fokus Utama: 8.2. Karangan Surat Tidak Rasmi Pelancongan Akua 2.iv.Sipnosis . iv) Fokus Sampingan: 2. -Dokumentari -Projektor -Taubat -Teladan -patuh -mengabdikan diri -sia-sia -menghirup -Berseri-seri -toghut -tersentak -terperangkap OHP Transparensi Radio Tape Lagu Pantun Joget Pahang LPG Jadual 5.v) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi Nama.5 Aras 2 (i) Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK ‘SAHABAT REMAJA’ 1. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.iii.membuat kesimpulan .2 Aras 1 (i.4 Aras 2 (ii. Fokus Utama: 7.Plot 4.iv).4 Aras 1 (I.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format dengan betul. Kata Ganda. Fokus Utama:1 2.ii).4 Aras 1 (ii.Pengenalan sajak . Fokus Utama: 8.1. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat dapat menjawab 6 soalan pemahaman.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8.’Pantun Joget Pahang’ .Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat maksud sajak dan menyenaraikan 4 nilai dalam sejak Fokus Utama: 10. Aras 1 (ii. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis .

MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 7. Fokus Utama :8.iii) Aras 3 (iv) ILMU: TATABAHASA: Ayat dasar Ayat Tunggal Geografi Sejarah Pendidikan Seni Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kata: Kemahiran Berfikir Teks: Muka Surat 73-60 Risalah Petikan Akhbar Kad imbasan CUTI PENGGAL PERTAMA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis. Fokus Sampingan: 7.4 Aras 2 (ii).Nilai.) Aras 2 (i. . iii).3 Aras 1 (i. Pemahaman.). Cerpen ’Mama’.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. vi).ii) Fokus Sampingan: 12. ’Keluarga Bahagia’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai positif dan dapat menjawab soalan pemahaman. Aras 1 (iv. Fokus Utama: 10. Aras 2 (i. .4 Aras 1 (iv) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 9 . Fokus Utama: 3.1 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 3.2 Aras 1 (i. Pemahaman.menulis sinopsis cerpen dengan lengkap. Karangan Ceramah ‘Kerjaya Sebagai Pakar Jantung’ 2. Fokus Sampingan: 9.3 Aras 1 (iii.2.).ii. Fokus Utama: 7. Lalat dan Tikus’ Menulis dialog ringkas dengan menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting .4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 8. Aras 1 (I.2 Aras 1 (I.ii). ii. ’Mengawal Lipas. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .menyenaraikan 3 nilai murni dan persoalan. Fokus Utama: 8.Tema dan persoalan . nada dan maksud sajak dengan tepat. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan bentuk. -maksud sajak -nada TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 6 (Minggu 11 dan Minggu 12) 1. Aras 1 (i.3.Sinopsis .iv) Fokus Sampingan: 1. Sajak ‘Seuntai Kata untuk Dirasa’.

ii.membina serangkap pantun teka-teki dalam kumpulan secara bertulis. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks. Cerpen. Fokus Utama: 10. Meringkaskan Karangan.4 Aras 1 (i. ’Pantun Teka-Teki’ .1 Aras (ii.4 Aras 1 (ii.iii.6 Aras 1 (v.menganalisis Kajian Masa Depan Konstekstual Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Radio Tape MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.iv) Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Kosa Kata: mengherotkan bisa menjelajah gagah flora fauna PENGISIAN KURIKULUM NILAI: Kasih sayang Tanggungjawab Kegigihan Kebijaksaan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatatkan 5 maklumat tentang penyakit strok dan menyampaikan maklumat kepada rakan.2 Aras (i.3 Aras 1 (iv. Lalat dan Tikus’ Pemahaman.menyatakan jawapan 5 pantun teka-teki secara bertulis . Fokus Utama: 10.sipnosis .tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis semula cerita yang dibaca secara ringkas tidak kurang daripada 50 patah perkataan.v) Fokus Sampingan: 12.nilai HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . Fokus Utama: 7. `Erti Kasih Makna Sayang’ .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. iii. Fokus Utama: 8. ’Mengawal Lipas.iv). Murid dapat menyatakan tema dan 4 persoalan. iv) -Tamadun -Diempang -menengok -pemuliharaan -terkejib-kejib .3 Aras 1 (iii.bentuk . v) Fokus Sampingan: 1. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. ‘Penyakit Strok’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 10 .

iv). .berhingus .menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri drama secara bertulis dalam kumpulan.v) Fokus Sampingan: 8.Membina 1 skrip pendek untuk sketsa bertema kekeluargaan. Fokus Utama: 12.2 Aras 1 (i. ii) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.majalah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara meningkatkan jati diri remaja dalam menghadapi kehidupan.) Fokus Sampingan: 8.ciri-ciri drama HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . Karangan Cereka Tema: Kasih Sayang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis pendahuluan dan 2 perenggan karangan dengan 2 isi dan huraian yang sesuai. .4 Aras 1 (iv. ILMU: TATABAHASA: Kata nama. Drama.1 Aras 1 (ii.menurun .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 KEKELUARGAAN 7 (Minggu 13 dan Minggu 14) 2.).6.pengerasnya . Fokus Sampingan: 1. ii) Fokus Sampingan: 1. iii.penunggu . Aras 1 (i.7 Aras 1 (i. Aras 2 (i.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa kata. -diamanahkan -pembahagian harta . iii. Pemahaman `Antara Kasih dengan Pengorbanan’ 1. Fokus Utama: 12.terhunus . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Haiwan Kesayangan’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 11 . ii.akhbar . ii.kejutkan . Fokus Utama: 8. iii.pemakanan PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir Konstruktulisme Konstektual Kecergasan Pelbagai KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur CATATAN/ BBB Video Skrip darma LPG 4. Fokus Utama: 10.tanah pusaka . Matematik Kemahiran Hidup Teks: Muka Surat 55 – 59 Petikan Teks – . Aras 2 (i.tumbesaran .1 Aras 2 (i).pengenalan drama .v).5 Aras 1 (v) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Kata adjektif Kata kerja Pendidikan Islam Moral Sejarah Geografi PJK Kesasteraan. ii.

Fokus Utama: 8. v). ii.2 Aras 1 (i.iii. Pemahaman “Indahnya NegaraKu” Kosa Kata. Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Kad Imbasan Petikan Akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 12 . Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyusun semula isi-isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan secara bertulis. . Fokus Utama: 12. . “Laporan Lawatan Sambil Belajar” HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting berpandukan gambar secara bertulis.iv).4 Aras 1 (I. v). Drama ’Penunggu Pusaka’. iii). -laman web -Perisian -Musafir -Fitrah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 5.1 Aras 1 (iii).2 Aras 1 (i. SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata tugas Kata penegas Kata nafi PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Sejarah CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 133-139 LPG OHP 8 (Minggu 15 dan Minggu 16) 2.menjana idea.1 Aras 3 (i).latar masyarakat MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PENDIDIKAN Karangan Laporan. 10.) Fokus Sampingan: 7.sinopsis . ii. ii. Fokus Sampingan: 7.latar masa . iii. Sajak `Mata Ayah’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak dan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis.3 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (ii. Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. Fokus Utama: 7.1 Aras 1 (vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan petikan drama yang dibaca mengikut urutan cerita. Fokus Sampingan: 8.penjagaan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 6. Fokus Sampingan: 1.1 Aras 1 (i. Fokus Utama: 12. iii).

‘Keistimewaan Pulau Tiga’ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 6.4 Aras 1 (ii. Aras 3 (iii. Meringkaskan karangan. Pemahaman ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ 7. Fokus Sampingan: 3.5 Aras 1 (ii).3 Aras 1 (i.1 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 12. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5. ’Pak Kaduk ’ . Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan sajak secara bertulis. iv).iii. Drama.6 Aras 1 (v. Sajak `Bicara Buat Guru’ .Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak.watak dan perwatakan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis. vii) Kerajinan Kegigihan Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur.iv) Fokus Sampingan: 1.Maksud sajak .3 Aras 1 (iii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. ii. Murid dapat menyatakan sinopsis drama .Sinopsis Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita yang dibaca dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya dalam 6 ayat. iv). Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 1.v) Fokus Sampingan: 12. ‘Angin’ .6 Aras 1 (ii) .3 Aras 1 (iii. -Qasar -Jamak -kecemerlangan -Yang Di Pertua -inisiatif -proaktif NILAI: interpersonal kata pemeri kata arah Televisyen 4. Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman. iii). Prosa Tradisional. Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 7. ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 13 . Aras 2 (iii). Fokus Utama: 10.Sinopsis .3 Aras 1 (ii). Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.4 Aras 1 (iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan secara bertulis bagi dua watak drama yang dibaca.

Fokus Sampingan: 7.6 Aras (vii) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran berfikir .. Pemahaman. Fokus Utama: 7. `Wawancara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan wawancara sekurangkurangnya 3 isi penting seorang tokoh secara bertulis. seturi senteri wallah khilaf Baik hati Hormat–menghormati Kasih sayang Kerjasama Kesyukuran 5. Murid dapat menulis 3 nilai dan pengajaran drama.maksud syair Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis tema dan empat persoalan. Karangan. iv.1 Aras 1 (i. Fokus Utama: 1. ILMU: Geografi Sejarah Bahasa Muka surat: 124. ) Fokus Sampingan: 9. `Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan betul. Puisi Tradisonal.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (ii).perbilangan.menjana idea Kecerdasan pelbagai Belajar cara belajar NILAI: Kosa kata.1 Aras 1 (i. Meringkaskan Teks ‘Angkatan Tentera Kita Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Aras 3 (i) 9 (Minggu 17 dan Minggu 18) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA 1.1 Aras 1 (i.3 Aras (iii) Fokus Sampingan: 12. ii. ii) Video Kertas sebak OHP Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 14 .2 Aras 1 (i.3 Aras 3 (i) TATABAHASA: Kata nama ganda . iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 10. iii). 131 Petikan majalah/ Akhbar / Teks Radio 2. `Syair Pesanan Ibu’ .

Aras 1 (ii.tema dan persoalan.3 Aras 1 (ii. Drama `Angin’ . Karangan Rencana Tajuk: “Kesenian dan Kebudayaan Malaysia” -Kata kerja tunggal .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 7. . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan mesej daripada syair dan gaya bahasa syair.mesej .3 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii.5 Aras 1 (ii.iii) SISTEM BAHASA TATABAHASA: PENGISIAN KURIKULUM ILMU: CATATAN/ BBB Teks Muka Surat 84-91 Gambar/ poster 10 (MIinggu 19 dan Minggu 20) 1.gaya bahasa 9.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK BUDAYA DAN ADAT RESAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan rencana tentang kesenian budaya sekurang-kurangnya 3 perenggan Fokus Utama: 9. vii) Fokus Sampingan: 3.1 Aras1(i) Fokus Sampingan: 8.latar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan 4 persoalan Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. beraksi menghempas mengagah menjeling wasiat arwah Rasional KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 8.iii) 8. Puisi Tradisional `Syair Nur Alam Shah Lela Putera’ . v). Fokus Utama: 12.1. Fokus Sampingan: 8.Kata kerja terbitan Sastera KHB Moral Agama Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 15 .4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 12. ii. iii). Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (I.

2 Aras1(ii. Prosa Tradisonal `Putera Besar Lahir ke Dunia’ Sinopsis Watak dan Perwatakan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis dan menulis sekurang-kurangnya 3 watak utama dan perwatakannya.iii).2 Aras 1 (i. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Meringkaskan Karangan ‘Siramik: Jenis dan Motifnya’ Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Industri Kraftangan’ 11 (Minggu 21 dan Minggu 22 ) EKONOMI 1. Ayat perintah. Fokus Utama:5.4 Aras 1 (iv. TATABAHASA: Ayat seruan.1 Aras 1 (I.ii)) Fokus Sampingan: 7.1.) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (i. iii) Fokus Sampingan: 12.7. Fokus Utama: 7. iv) Fokus Sampingan: 8.Aras 1(i) Aras2(i) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kota: Bidan Serata-rata KB: KP: BCB: Kontekstual Konstrak NILAI: Semangat bermasyarakat Hormat-menghormati Keadilan Pengorbanan Petikan akhbar Kamus Dewan OHP Radio 3. Pemahaman Tajuk: “Siramik :Jenis dan Motifnya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting dari pambacaan dan menyatakan 10 maksud perkataan.1 Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.1 Aras1(ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Fokus Utama 9. Karangan perbincangan ‘Amalan Menabung’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 3 isi utama karangan perbincangan. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) 4. Fokus Utama: 12. Fokus Utama:1. ILMU: Geografi Sains Ekonomi Petikan akhbar/ Majalah Radio Risalah Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 16 .

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan aspek sastera yang dipelajari dalam drama Fokus Utama: 10. Fokus Utama : 7. Petikan rencana `Pelabuhan Bebas Cukai’.4 Aras 1 (ii. Fokus Utama : 7. Fokus Utama : 7.ii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. (m/s 203) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan menghasilkan ringkasan karangan tentang kelebihan Labuan sebagai destinasi pelancongan.3 Aras 1 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai dan pengajaran dalam drama ‘Buyung’.4 Aras 1 (iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman. Drama – “ Buyung” Nilai dan Pengajaran NILAI: Kejujuran Kerajinan Keadilan Hemah tinggi Ketaatan Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5. iii). iii) Fokus Sampingan: 12. Ringkasan karangan.2 Aras I ( i..ii. iii) Fokus Sampingan: 1. (m/s 203) 4. Aras 2 (ii) Kosa Kata: Bebas cukai Pembuatan entreport balairong sri pacal jampi serapah pancuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: KP: BCB: TMK: Kontekstual Kad imbasan Kertas sebak Buku teks 3.3 Aras 1 (i. Pemahaman Drama ‘Buyung” MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 17 . iii).1 Aras1 (i.2 Aras 1 (ii. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Bebas Cukai.4 Aras 1 (iii) . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 12.

Murid juga dapat menyatakan 3 nilai dan pengajaran . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Pemahaman Sajak – Pesan Tangan Kepada Jari .2 Aras 1 (i . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan bentuk peribahasa berdasarkan contoh yang dirujuk dalam buku teks.2 Aras 1 (I.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan sekurangkurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam petikan.4 Aras 1 (ii. iv) TATABAHASA: -Kata nama tunggal . iii.3 Aras 1 (iii. Karangan Peribahasa ILMU: Sejarah Geografi Sains Ekonomi Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH KB: BCB: KP: Kontekstual NILAI: Kesyukuran Hemah Tinggi Kasih Sayang Baik Hati Buku teks Muka surat 171 OHP Radio/Video Kertas Sebak Petikan Akhbar/ Teks 2. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 5 isi penting dan dapat menghasilkan ringkasan karangan berdasarkan petikan rencana.nilai dan pengajaran 12 Minggu 23 dan) (Minggu 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEJARAH 1.3 Aras 1 (iii). murid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks tersebut Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10. murid akan dapat mengemukakan 3 jenis gaya bahasa dan menjawab soalan pemahaman. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. ii. Fokus Utama: 7. dan iv) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 8.4 Aras 1 (ii.Kata nama terbitan Kosa kata: Sireh Rebung Dimuatkannya Berbesan Pemuliharaan Warisan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 7.6 Aras 1 (v. iii) Fokus Sampingan: 1.5 Aras 2 (ii). iii) Fokus Sampingan: 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. Ringkasan karangan Petikan rencana ‘Herba Malaysia’ 3 Pemahaman Petikan rencana – ‘Herba Malaysia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 18 .3 Aras2 (i) Aras3(i) Fokus Sampingan: 12. ii.4 Aras 1 (iii) . Sajak `Pesan Tangan kepada Jari’ . Fokus Utama: 10. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.gaya bahasa .

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 19 .

Karangan Rencana ‘Teknologi makllumat tonggak kemakmuran negara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 isi penting dengan huraian lengkap.nilai dan pengajaran 13 (Minggu 25 dan Minggu 26) SAINS DAN TEKNOLOGI 1. ii.4 Aras 1 (i. nilai dan pengajaran secara bertulis dalam sajak.tema dan persoalan 7.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 4.Persoalan 6. ii.2 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5.2 Aras 1 (i. Aras 2 (i) TATABAHASA: Kata kerja tak transitif ILMU: Sains ICT Geografi Muka surat 152 Keratan akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 20 . v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kefahaman secara bertulis berdasarkan teks. Sajak “Ruang” .urutan peristiwa HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis prosa secara bertulis sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan majmuk . Fokus Utama: 7. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. iv.4 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 3. iii).ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. ‘Puteri Buluh Betung’ .Tema .4 Aras 1 (iv.2 Aras 1 (i.maksud . Fokus Utama: 10.gaya bahasa . Murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 unsur gaya bahasa .2 Aras1 (i)i Fokus Sampingan: 5. Prosa Tradisional: ‘Puteri Buluh Betung’ -sinopsis . Sajak “Ruang” . v). iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras1 (i.1 Aras 1 (i.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 4. Murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 tema dan persoalan Fokus Utama: 8. Fokus utama: 12.

kemahiran membaca 5. Prosa Tradisional ‘Cerita Kera Dengan Buaya’ .kerjasama . Fokus Utama: 8.Kemahiran berfikir: . 10.2 Aras 1 (iii). ii).1 Aras 1 (i. Sajak ‘Cinta ‘ -maksud -tema dan persoalan -gaya bahasa -nilai dan pengajaran Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 21 . Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (ii.1 Aras 1 (i.Kebersihan fizikal dan mental . iv) 4.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii. iii) Fokus sampingan: 1. vandalisme 2.kemahiran menulis .Sinopsis . 12. tersohor 3.6 Aras 1 (v.kasih saying . Pemahaman: ‘Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan 5 isi tersurat tentang khasiat makanan kepada tubuh kita. iii. Fokus Utama: 3.kemahiran mendengar dan bertutur .’ 3. Ringkasan Karangan Petikan Rencana – ‘ ‘Industri Pelancongan menyumbang ke arah pembangunan negara. iii) Fokus Sampingan: 10. bertandang 4.5 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud. Fokus Utama: 10.2 Aras 1 (ii.Nilai dan pengajaran NILAI: .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita berdasarkan isi penting daripada teks prosa dan menyatakan sekurang-kurang 3 nilai dan pengajaran yang diperoleh. vii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH .Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 2. iv) Fokus Sampingan: 12.berdikari KEMAHIRAN BAHASA .Membanding dan Membeza -Kontekstual -Kecergasan Pelbagai CATATAN/ BBB Kosa kata: 1.5 Aras (vi) Fokus Sampingan: 12. disangkal Penjodoh bilangan Peribahasa Gambar Poster LPG Kamus Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. tema dan 4 persoalan sajak serta menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan puisi.

belajar cara belajar NILAI: Kasih sayang Berhemah tinggi Mematuhi peraturan KEMAHIRAN BAHASA: -Kemahiran mendengar dan bertutur -Kemahiran membaca -Kemahiran menulis 4.rekreasi . Karangan Jenis Syarahan ‘Kepentingan Sungai’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.menghubungkait .Kata Tanya . iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 10. Puisi Tradisional ‘Syair Mungkir Janji’ . murid akan dapat menerangkan 3 bait maksud syair secara lisan. Pemahaman – ‘Sungai Khazanah Berharga’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan sungai sebagai sumber rezeki. Pemahaman Komsas: Syair Mungkir Janji Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 22 . murid akan dapat menyatakan makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berkaitan petikan. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Khazanah .Kata Pra Klosa . Aras 2 (ii) Buku Teks: m/s 63 dan m/s 181 Risalah Majalah OHP Rakaman Syair Kertas sebak LPG 2.Maksud .2 Aras 1 (ii. iii) Fokus Sampingan: 12.diempang .1 Aras 1 (ii.1 Aras 1 (I.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK ISU SEMASA HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: . vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran berfikir CATATAN/ BBB 14 (Minggu 27 dan Minggu 28) 1. iii). murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan aspek sastera yang dipelajari dalam puisi .6 Aras 1 (v.2 Aras 1 (ii.6 Aras 1 (v.4 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 7. Murid mencatat 4 nilai dan pengajaran.Tamadun .kontekstual . Ringkasan Karangan – ‘Sungai Khazanah Berharga’ (m/s 181) Kemahiran menulis 3.tinggalan sejarah PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Geografi Sains dan Teknologi Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . iii).Kata Seru .4 Aras 1 (ii.Nilai dan pengajaran 5. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 8. murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan syarahan .Kata pengikat ayat Kosa kata: . iii) Fokus Sampingan: 8. iii) Fokus Sampingan: 8.Kata Perintah .

Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 6.3 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 7.5 Aras 1 (ii).5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan: 12. iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB PERINDUSTRIAN TATABAHASA: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menyatakan maksud dan tema serta persoalan sajak. iv). Pengukuhan Sajak “Ruang” .maksud .Kemahiran berfikir . iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Pemahaman – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 23 . Aras 2 (ii.tema dan persoalan Pengukuhan 7.Ayat Pasif .Kontekstual .gaya bahasa . murid akan dapat menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan ayat yang gramatis. Fokus Utama: 10.1 Aras 3 (i) .3 Aras 1 (ii).mengenal pasti sebab dan akibat . Karangan Pendapat ‘Malaysia Boleh’ Buku teks: m/s 192 – m/s 199 Gambar Alatan Sukan Video Keratan akhbar 2. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. murid akan dapat menulis 3 isi penting dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis.1 Aras 1 (i.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.Sejarah .4 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii. Sajak “Mata Ayah” .Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . Ringkasan Karangan: Petikan rencana m/s 192 – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ 3.Pendidikan Jasmani dan Kesihatan . Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 3. Fokus Utama: 2.Penjodoh Bilangan ILMU: . iv).Ekonomi .Kecerdasan pelbagai . iv).4 Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menghasilkan ringkasan karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 isi penting Fokus Utama :Aras 1 (iii. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.KMD 15 (Minggu 29 dan Minggu 30) 1. Aras 3 (iii. ii) Fokus Sampingan: 2. murid akan dapat menyatakan 3 contoh gaya bahasa dan 3 nilai serta 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak. Fokus Utama: 10.

ICT NILAI: .perbandingan watak dan perwatakan 5.4 Aras 1 (i. murid akan dapat menghasilkan karangan jenis ucapan dengan mengemukakan isi yang bernas. iii) Fokus Sampingan: 9. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 7.berjejai-jejai 16 (Minggu 31 dan Minggu 32) UJIAN 2 MASYARAKAT PENYAYANG 1.Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . tema dan persoalan serta dapat membuat perbandingan watak dan perwatakan utama dan sampingan yang terdapat dalam cerpen.1.3 Aras 1 (iv).Pembentukan perkataan baru Kosa Kata: .sinopsis . Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan bahan rangsangan.kemahiran berfikir . ii.6 Aras 1 (v dan vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan buku teks .Kerjasama . murid akan dapat menyatakan sinopsis. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Pengukuhan Cerpen: ‘TINA’ . Pengukuhan Cerpen: ‘ BATU” . Fokus Utama :8. iii.nilai dan pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.tema dan persoalan .metropolitan .6 Aras 1 (i. iii ).4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . Karangan Jenis Ucapan ‘Majlis Perpisahan’ 2.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Meringkas Karangan: ‘Keistimewaan Sarawak’ ILMU: .Kemahiran mendengar dan bertutur .Sejarah .Kesusasteraan . Fokus Utama: 10.2 Aras 1 (i. Aras 2 (iii)) Fokus Sampingan: 3.1 Aras 1 (i.bandar raya .belajar Cara Belajar .Kemahiran membaca CATATAN 4.mencakar langit . nilai dan pengajaran serta aspek sastera lain yang dipelajari.rasmi .mereka cipta .4 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 12.Patriotisme . Aras 1 (I.Kajian masa Depan .2. v) .ii) Aras 2(i) Aras 3 (ii) TATABAHASA: .latar . murid akan dapat menyatakan latar. iii) Fokus Sampingan:12. Fokus Utama :4.Menghargai Masa .Kata Nama Majmuk . Pemahaman ‘Keistimewaan Sarawak’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 24 .Berani KEMAHIRAN BAHASA: .Kesederhanaan Buku Teks: m/s 157-158 m/s 234 Kad manila Gambar Pita rakaman Radio Kamus sastera 3.bertanggungjawab . ii.Rasional .pembangunan . Fokus Utama: 9.Aras 1 (i)Aras 2(i) Aras 3 (i) Fokus Sampingan:5.

Pemahaman Komsas: Cerpen – ‘MAMA’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut aspek-aspek sastera yang dipelajari.ii) Fokus Sampingan:2. Fokus Utama :2. Pengukuhan Cerpen‘Erti Kasih Makna Sayang’ .1 Aras 1 (i. iv) Fokus Sampingan: 5.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan:12.memerangi ILMU: . Fokus Utama :10.6 Aras 1 (I. Fokus Utama: 7.Ayat Campuran .Ayat Majmuk Pancangan .Kemanusiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB – membanding dan membeza Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme ICT NILAI: BukuTeks Muka surat 124 – 127 dan 161 Televisyen Cakera padat Petikan akhbar Kamus 3.cakera liut .Kemahiran menulis CATATAN KESELAMATAN NEGARA 17 (Minggu 33 dan Minggu 34) PUASA 1 Karangan Perbahasan ‘Ilmu Angkasa Raya’ 2.Kemahiran membaca .Imbuhan Kata Kerja (pengukuhan) Kosa kata: . Pengukuhan Perbandingan Aspek sastera – Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ 5.2 Aras 1 (ii) Pada akhir pelajaran murid-murid dapat menulis 3 isi penting berserta dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis .1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.Ayat Majmuk Gabungan .1 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 3 contoh watak berdasarkan cerpen.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 5 isi penting daripada bahan rangsangan Fokus Utama : 7.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan aspek-aspek sastera yang dipelajari dan menjawab 5 soalan pemahaman yang berkaitan.1 Aras 1(i. Ringkasan Karangan ‘Pelabuhan Melaka’ TATABAHASA: .Kemahiran mendengar dan bertutur .Ekonomi .4.Keselamatan .4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: .cakera padat .perbandingan watak dan perwatakan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 25 .iii)Aras 2 (iii) Fokus Sampingan:3. Fokus Utama :10.

Kata adjektif tunggal .Geografi .menilai.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 4.Berhemah tinggi .6 Aras 1 (vii) .2 Aras 1 (iii) 8.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 12.6 Aras 3 (i). Fokus Utama :7. murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh gaya bahasa yang terdapat dalam teks.2 Aras 1 (ii. v) . Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.Semangat bermasyarakat .5 Aras 1 (i. Fokus Utama: 10. v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 1.Kebersihan 5. iv. Fokus Utama: 7.KMD . murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 7 isi penting dan boleh menghasilkan ringkasan dengan baik. Pengukuhan Cerpen: Gaya bahasa Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Aras 1 (ii) 8.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca 6.) Fokus Sampingan: 8.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .3 Aras 2 (i) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 26 .2 Aras 1 (ii.Kata adjektif Majmuk ILMU: .4 Aras 1 (iv. vi). Fokus Utama: 7. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Melaka’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks. TATABAHASA: .v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 7. Ringkasan karangan.Pelancongan . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Tempat-tempat Bersejarah’ 18 (Minggu 35 dan Minggu 36) PUASA PELANCONGAN 1.Kontekstual Buku Teks: m/s 132 – 136 m/s 143 Risalah Gambar Kad manila Petikan akhbar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7. Petikan rencana ‘Amalan membaca’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghuraikan 3 isi penting secara bertulis.Kata adjektif Ganda .KB .6. menyelesaikan masalah . Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi ‘Tempat-tempat Menarik di Malaysia’ 2. Aras 1 (iii.Kata adjektif .Keadilan .

Ringkasan karangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 27 .kacau bilau .2 Aras 1 (iii. iv. iv) TATABAHASA: .hinggap . Fokus Utama: 10. Pengukuhan –Istilahistilah Sastera SAINS DAN TEKNOLOGI 19 (Minggu 37 dan Minggu 38) CUTI HARI RAYA PUASA 1.2 Aras 1 ( ii. Fokus Utama: 11.Kata Penegas .mencirikan Kontekstual TMK Buku Teks: m/s 215 m/s 222 Komputer Internet Akhbar 2. Fokus Utama: 8.2 Aras1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 7.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan maksud setiap rangkap syair dan nada yang terdapat dalam puisi tersebut. Karangan Jenis Fisyen sains (kemahiran menulis) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karya fiksyen sains sekurangkurangnya 150 patah kata. v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut maksud istilah-istilah sastera yang dipelajari dan boleh memberi contoh yang sesuai.3 Aras 2 (i). Pemahaman – petikan ‘Amalan Membaca’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman daripada petikan.getis PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .nada 6.Ayat Majmuk Gabungan ILMU: -Kepenggunaan .3 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 5.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Fokus Utama: 11.Kata Nafi .2 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 10. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 12.1 Aras 1 ( ii) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 8.gembur .Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir: . Pengukuhan – ‘Syair Nur Alam Syah Lela Putera’ .4 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan teks secara bertulis. iii) Fokus Sampingan: 10.maksud .

5 Aras 2 (i) .gayat PENGISIAN KURIKULUM NILAI: .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa Kata: . iii).pantas .hormatmenghormati CATATAN/ BBB Minggu 39 hingga 41 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LATIHAN ULANGKAJI Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4. Pengukuhan Novel . Fokus Utama: 10. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 28 . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melakar lembaran grafik plot untuk menyususn maklumat yang didengar.6 Aras 1( i. ii. Pemahaman – Berdasarkan petikan ringkasan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Fokus Utama: 2.Keadilan .4 Aras 1 (iv. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 8.kelam . Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 9. Fokus Utama: 12.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.cuak .1 Aras 1 (ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.plot KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5.Kejujuran .) Fokus Sampingan: 8.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful