Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

SMK CHERAS JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2011
BAHASA MELAYU
Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

1

Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

KANDUNGAN
 

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, Tahun 2010 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, tahun 2008 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut. Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan dua yang akan diterima. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, penulis berharap guru-guru dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (yang mungkin berbeza).

Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

2

iv). Karangan Pengalaman Tajuk:: ‘Cuti Sekolah’ 2 Karangan .1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.v).v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menghasilkan satu perenggan ringkasan yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 isi penting .4 Aras 1 (v) Fokus Sampingan: 3.2 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 10.). Aras 3 (i) Buku Teks ms 2 Buku Teks ms 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan maksud pantun.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PELAJAR CEMERLANG 1.Jaguh -Cenderamata -Sulaman menceroboh menjajah jurus baka berkumis menyambar PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Sejarah Sastera Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ayat Inti Kosa Kata Teks: .iv. .7 Aras 2 (i.3 Aras 1 (i dan ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis secara lisan sekurangkurangnya dalam 5 ayat tunggal dan majmuk. Berpandu Tajuk : Pelajar Cemerlang Dialog dengan sahabat’ 1 Tatabahasa Kata Nama Khas Kata Nama Am HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk menulis karangan. Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10. Meringkaskan petikan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 3 . Fokus Utama: 8.ii) Buku teks ms 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar Buku teks ms 6 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menggunakan ungkapan bertatasusila.4 Aras 1 (i.5 Aras 2 (i). Novel.Sinopsis 5.iv. Kata Adjektif.1 Aras 1 (i.4 Aras 1 (i.3 Aras 1 (iv. NILAI: Keberanian Kasih saying Hormat-menghormati Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA: Dengar dan tutur Bacaan dan tulisan CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 1-10 Radio Petikan akhbar/ majalah/ teks Kertas sebak Kad manila 1 (Minggu 1 dan Minggu 2) Minggu 1 3/1/11 -7/1/11 Minggu 2 7/1 -14/1/11 KOMSAS 1 Pemahaman Pantun ‘Pantun Perpisahan’ KOMSAS 2. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual.) Fokus Sampingan: 1.ii. Fokus Sampingan: 1. Fokus Sampingan: 7. Aras2(i) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi. Fokus Utama: 7.iii.

v) Fokus Sampingan: 7.2 Aras 1 (i.3 Aras 1 (iv) Buku Teks ms 19 Pada a Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .3 Aras1(iv.7 Aras2(i) Aras3(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak yang terdapat dalam novel..ii.4 Aras 1 (i ii.1 Aras 1 Buku Teks ms 17 (Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar.Watak protagonis . Karangan Gambaran Tajuk: Kejohanan Olahraga 2 Karangan Berpandu Tajuk : bebas HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Adjektif Kata Terbitan Kosa Kata: .iii) Fokus Sampingan: 1.iv).Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 7 MERENTAS DESA 1.4 Aras 1 (ii.Permuaf akatan setiakawan meluncur keruntung mengkuang PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Kesusasteraan Sejarah Geografi Sains dan Teknologi KBT: Konstruktiisme Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Konstektual NILAI: Keberanian Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis CATATAN 2 ( Minggu 3 dan Minggu 4) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan Kejohanan Ollahraga sekurang-kurangnya dalam dua perenggan. Teks: Muka Surat 41-52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar 1 Tatabahasa Kata Ganti Nama 2 Meringkaskan petikan Fokus Utama: 7.iv) .5 Aras 1 (i.Watak antagonis Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 4 . 2 .Watak dan perwatakan . Novel 1 Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan berdasarkan novel. Fokus Utama: 7.v) KOMSAS .iv.iii. Fokus Utama: 2. Fokus Utama: 10.Pertiwi . Fokus Utama: 7.6 Aras 2 iii) Fokus Sampingan: 2. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.Harmoni .

Aras 2 (iii) Fokus Sampingan: 7.) Fokus Sampingan: 8.2 Aras 1 (i.7 Aras 3 (i) Kata ganti nama tunjuk.4 Aras 1 (iv.Puncak .iv).) Fokus Sampingan: 2.Latar masyarakat. Fokus Utama: 10. Novel . Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat TATABAHASA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan isi penting berserta huraian secara bertulis. Kata ganti nama diri orang.6 Aras 1 (ii. Karangan berdasarkan bahan rangsangan ‘Kuala Lumpur Sebelum dan Selepas Merdeka’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. ‘Perlumbaan Kereta Formula 1 Ttabahasa Kata Kerja 3.2 Aras 1 (I. ILMU: Sejarah Geografi Sastera Pendidikan Jasmani. .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat menyatakan plot novel dan teknik plot yang digunakan. Fokus Utama: 10.2 Aras1(I. `Pahlawan Pasir Salak’ . ii.4 Aras 2 (i.iV) aras2(ii)Aras3(i)) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 isi penting dan menjawab 3 soalan pemahaman.).Perumitan . Fokus Utama: 12. Fokus Utama: 7.Perkembangan .ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB 5.Permulaan .ii) Aras2(I. Novel. Fokus Utama: 7. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis sekurangkurangnya 1 latar bagi setiap kategori yang diberikan.Peleraian SAHABAT REMAJA 3 (Minggu 5 dan Minggu 6) Karangan ’Kejohanan Olahraga Tahunan’ Pemahaman.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks: Muka Surat 12-19 Radio Video Petikan akhbar/ majalah LPG Bahan grafik 5 .Plot dan Teknik .4 Aras 2 (i.Latar masa dan tempat. iv) Fokus Sampingan: 2. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 3. Kata ganti nama tanya. Penggandaan Kata Kerja.6 Aras 1 (i). Ayat Berpenerang.

7 Aras 1 (ii.7 Aras 1 (ii. Novel.jamung . iv). 4 (Minggu 7 dan Minggu 8) CUTI TAHUN BARU CINA ’MAKANAN DAN KESIHATAN’ 1.Personifikasi 7. iv) Fokus Sampingan: 1.bedil pemuras . v. `Pahlawan Pasir Salak’ .6 Aras 1 (iii. Kejujuran. v. Fokus Utama: 7.Merentas desa .menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting.Simile .peserta .2. Novel. Fokus Utama: 10. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.2 Aras 1 (iv. Kerajinan.kanopi .6 Aras 1 (iii. KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca.teknologi . Fokus Sampingan: 8. Kemahiran menulis. Karangan Rencana ’Usaha-usaha Memajukan Industri Makanan Tradisional’ TATABAHASA: Kata kerja -Transitif pasif .) SISTEM BAHASA Kosa Kata: PENGISIAN KURIKULUM NILAI: CATATAN / BBB 5.5 Aras 1 (ii. Teks: Muka Surat 32-40 Petikan rencana Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 6 . Aras 1 (iii).Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.2 Aras 1 (i) Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis dengan ayat yang lengkap. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .kad prabayar . Fokus Utama: 12. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.menulis karangan dengan menggunakan ayat yang tepat.nilai dan pengajaran .5 Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. Semangat bermasyarakat.meliuk-liuk . iv).tangkas .Kata tugas ILMU: Sastera Matematik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kemahiran Hidup. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 nilai dan pengajaran serta contoh yang bersesuaian.telefon mudah alih . `Pahlawan Pasir Salak’ Gaya bahasa . Fokus Utama: 10.Metafora . ‘Kegiatan KoKurikulum’ 6. viii ) .internet Keberanian.dihembus . Hormat menghormati.talian . Meringkas Karangan ’Kegiatan Kokurikulum’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik berdasarkan petikan secara bertulis dengan lengkap dalam kumpulan. Fokus Utama: 7. Rasional. Pemahaman. .iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik bagi menentukan gaya bahasa berdasarkan teks secara bertulis.sains . viii ) . Kebebasan.4 Aras 1 (iii.

. Fokus Utama: 10. ‘Makanan dan Vitamin’ 6.2 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 7.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. ‘Pantun Perpisahan’ 5 Meringkas karangan.2. Fokus Utama: 8. Fokus Sampingan: 1. ‘Makanan dan Vitamin’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan syair serta menyatakan maksud ‘Pantun Perpisahan’. Aras 1 (ii. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting mengikut urutan.5 Aras 1 (iii. Aras 2 (i.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat dalam cerpen. Fokus Utama: 8. Aras 2 (i).iv).) Fokus Sampingan: 8. ii).v.Sinopsis . Fokus Sampingan: 10. Cerpen ‘Batu’ . Fokus Utama: 12.ii.Mengelupu r.iii) Fokus Sampingan: 9.3 Aras 1 (ii. . Fokus Sampingan: 12.Watak dan Perwatakan 4.Menyelimut Kecerdasan i .3 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 11.1 Aras 1 (i. Cerpen ‘Tina’.) Aras (i) Kemahiran mendengar dan bertutur Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 7 .Berderetderet kuurut-urut curiga mengusung terbujur NILAI: Kasih sayang Pengorbanan Hormatmenghormati Kerajinan Baik hati KEMAHIRAN BAHASA: 7. Pemahaman.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktisme CATATAN/ BBB OHP Radio Kertas sebak Kosa Kata: Akua .4 Aras 2 (I. .).1 Aras 1 (i.Perbandingan Pantun dan Syair.Sinopsis .) Aras2(I.4 Aras 1 (iv.1.Terjelir . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Makanan Seimbang’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menulis 3 perwatakan watak-watak dalam cerpen yang dipelajari. Puisi Tradisional.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Fokus Utama: 7.ii) Dewan Siswa Kamus MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.

ii.25 Petikan pemahaman Kosa kata.membuat kesimpulan . iv) Fokus Sampingan: 2.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.v) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi Nama.4 Aras 1 (I. Fokus Utama: 8. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat dapat menjawab 6 soalan pemahaman.iv.iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .4 Aras 2 (ii. Fokus Utama: 3. Aras 1 (I.Plot 4.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat maksud sajak dan menyenaraikan 4 nilai dalam sejak Fokus Utama: 10. Sajak ’Mata Ayah’ .5 Aras 1 (i. Kata Ganda.5 Aras 2 (i) Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK ‘SAHABAT REMAJA’ 1.Sipnosis . Frasa Sendi.4 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 7.ii) Fokus Sampingan: 7.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format dengan betul. . Aras 2 (i. PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Islam/ Moral PJK Kesusasteraan Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir .menjana idea .’Pantun Joget Pahang’ . Meringkaskan karangan ‘Keluarga Bahagia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 8 . plot cerpen dan menjawab empat soalan pemahaman yang berkaitan.Pengenalan sajak . Karangan Surat Tidak Rasmi Pelancongan Akua 2. Pemahaman ’Aktiviti Kelab Sahabat Remaja’ 3.maksud pantun .ii). -Dokumentari -Projektor -Taubat -Teladan -patuh -mengabdikan diri -sia-sia -menghirup -Berseri-seri -toghut -tersentak -terperangkap OHP Transparensi Radio Tape Lagu Pantun Joget Pahang LPG Jadual 5. Fokus Utama: 8.membandingkan Kecerdasan Pelbagai NILAI: Baik hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Kejujuran Kesederhanaan CATATAN/ BBB 5 (Minggu 9 dan Minggu 10) UJIAN BULAN MAC Teks: Muka Surat 21 .1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 9.iii) Fokus Sampingan: 10.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8.2. Aras 1 (ii.2 Aras 1 (i.2.4 Aras1 (ii.1. Fokus Utama:1 2.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud pantun dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen.iii.iv). Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis . Cerpen Buku ’Catatan Farid Badrul’.

1 Aras 1 (i.iv) Fokus Sampingan: 1.2 Aras 1 (I. Fokus Sampingan: 9. nada dan maksud sajak dengan tepat. Pemahaman. . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 8. Aras 1 (iv.Sinopsis .menulis sinopsis cerpen dengan lengkap. Lalat dan Tikus’ Menulis dialog ringkas dengan menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting . Aras 1 (i. . Fokus Utama: 3.3 Aras 1 (iii. Karangan Ceramah ‘Kerjaya Sebagai Pakar Jantung’ 2. Fokus Utama :8. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan bentuk.ii.ii). Pemahaman. Fokus Utama: 10.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6.) Aras 2 (i.).2. Aras 1 (I.4 Aras 2 (ii). Sajak ‘Seuntai Kata untuk Dirasa’.iii) Aras 3 (iv) ILMU: TATABAHASA: Ayat dasar Ayat Tunggal Geografi Sejarah Pendidikan Seni Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kata: Kemahiran Berfikir Teks: Muka Surat 73-60 Risalah Petikan Akhbar Kad imbasan CUTI PENGGAL PERTAMA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis.2 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 3.4 Aras 1 (iv) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 9 . -maksud sajak -nada TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 6 (Minggu 11 dan Minggu 12) 1. vi). Fokus Sampingan: 7.ii) Fokus Sampingan: 12. Cerpen ’Mama’. MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 7. iii). Fokus Utama: 7. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .). Fokus Utama: 8.menyenaraikan 3 nilai murni dan persoalan.Tema dan persoalan . ii.4. Aras 2 (i.Nilai.3 Aras 1 (i.3. ’Mengawal Lipas. ’Keluarga Bahagia’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai positif dan dapat menjawab soalan pemahaman.

nilai HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .sipnosis . vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatatkan 5 maklumat tentang penyakit strok dan menyampaikan maklumat kepada rakan. iii. Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (i.bentuk . Fokus Utama: 10. `Erti Kasih Makna Sayang’ . Murid dapat menyatakan tema dan 4 persoalan.iv) Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Kosa Kata: mengherotkan bisa menjelajah gagah flora fauna PENGISIAN KURIKULUM NILAI: Kasih sayang Tanggungjawab Kegigihan Kebijaksaan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.6 Aras 1 (v.menyatakan jawapan 5 pantun teka-teki secara bertulis . ii. v) Fokus Sampingan: 1.1 Aras (ii.iv). Meringkaskan Karangan. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. ’Pantun Teka-Teki’ .membina serangkap pantun teka-teki dalam kumpulan secara bertulis. Lalat dan Tikus’ Pemahaman.2 Aras (i.v) Fokus Sampingan: 12.3 Aras 1 (iv.4 Aras 1 (ii. iv) -Tamadun -Diempang -menengok -pemuliharaan -terkejib-kejib .menganalisis Kajian Masa Depan Konstekstual Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Radio Tape MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Fokus Utama: 7. ‘Penyakit Strok’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 10 .iii. Fokus Utama: 8.3 Aras 1 (iii. Cerpen.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. ’Mengawal Lipas.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis semula cerita yang dibaca secara ringkas tidak kurang daripada 50 patah perkataan.

ciri-ciri drama HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . . .menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri drama secara bertulis dalam kumpulan.pemakanan PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir Konstruktulisme Konstektual Kecergasan Pelbagai KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur CATATAN/ BBB Video Skrip darma LPG 4. ii.4 Aras 1 (iv. ii.1 Aras 2 (i).v).6.tumbesaran . Pemahaman `Antara Kasih dengan Pengorbanan’ 1. Fokus Utama: 12. Fokus Sampingan: 1. ILMU: TATABAHASA: Kata nama. Fokus Utama: 10. Aras 2 (i. Aras 2 (i. -diamanahkan -pembahagian harta . iii. iii. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Haiwan Kesayangan’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 11 . Kata adjektif Kata kerja Pendidikan Islam Moral Sejarah Geografi PJK Kesasteraan.menurun . Drama. Fokus Utama: 8.pengerasnya .7 Aras 1 (i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 KEKELUARGAAN 7 (Minggu 13 dan Minggu 14) 2. ii.tanah pusaka .1 Aras 1 (ii. ii) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.terhunus . iii.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa kata.berhingus .Membina 1 skrip pendek untuk sketsa bertema kekeluargaan.5 Aras 1 (v) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.pengenalan drama . Aras 1 (i.akhbar . Matematik Kemahiran Hidup Teks: Muka Surat 55 – 59 Petikan Teks – . Fokus Utama: 12.v) Fokus Sampingan: 8.) Fokus Sampingan: 8. Karangan Cereka Tema: Kasih Sayang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis pendahuluan dan 2 perenggan karangan dengan 2 isi dan huraian yang sesuai.penunggu .). ii) Fokus Sampingan: 1.2 Aras 1 (i.kejutkan .majalah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara meningkatkan jati diri remaja dalam menghadapi kehidupan.iv).

Pemahaman “Indahnya NegaraKu” Kosa Kata.2 Aras 1 (i.sinopsis .1 Aras 1 (iii).Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 5. Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. . ii. iii).) Fokus Sampingan: 7. iii). Fokus Utama: 7.iv).iii. v). -laman web -Perisian -Musafir -Fitrah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir .menjana idea. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyusun semula isi-isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan secara bertulis.1 Aras 3 (i). Sajak `Mata Ayah’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak dan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis. Fokus Sampingan: 1. ii.latar masyarakat MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PENDIDIKAN Karangan Laporan. Fokus Utama: 8.3 Aras 1 (ii. Drama ’Penunggu Pusaka’.4 Aras 1 (ii.latar masa . SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata tugas Kata penegas Kata nafi PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Sejarah CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 133-139 LPG OHP 8 (Minggu 15 dan Minggu 16) 2. Fokus Utama: 12. Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 12. “Laporan Lawatan Sambil Belajar” HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting berpandukan gambar secara bertulis. Fokus Sampingan: 7.penjagaan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 6. . ii.2 Aras 1 (i.1 Aras 1 (vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan petikan drama yang dibaca mengikut urutan cerita. Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Kad Imbasan Petikan Akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 12 . 10. iii.4 Aras 1 (I. v).1 Aras 1 (i.

Prosa Tradisional.watak dan perwatakan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis.iv) Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 1.Sinopsis Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita yang dibaca dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya dalam 6 ayat.3 Aras 1 (iii. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5. ii. Meringkaskan karangan. Pemahaman ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ 7.6 Aras 1 (v. ’Pak Kaduk ’ . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks. Murid dapat menyatakan sinopsis drama .4 Aras 1 (ii. iii).3 Aras 1 (ii).Maksud sajak . ‘Angin’ .5 Aras 1 (ii). Fokus Utama: 7. vii) Kerajinan Kegigihan Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan sajak secara bertulis.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak.v) Fokus Sampingan: 12.1 Aras 1 (i. Sajak `Bicara Buat Guru’ .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. iv). Fokus Utama: 10. ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 6. Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman.4 Aras 1 (iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan secara bertulis bagi dua watak drama yang dibaca. Aras 2 (iii).iii. -Qasar -Jamak -kecemerlangan -Yang Di Pertua -inisiatif -proaktif NILAI: interpersonal kata pemeri kata arah Televisyen 4. Fokus Utama: 10.Sinopsis . ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 13 . Drama.6 Aras 1 (ii) . Fokus Sampingan: 3. Fokus Sampingan: 12. Fokus Sampingan: 1.3 Aras 1 (i.3 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 8. iv). Aras 3 (iii.

Murid dapat menulis 3 nilai dan pengajaran drama. Fokus Utama: 7.1 Aras 1 (i. Pemahaman. `Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan betul. `Syair Pesanan Ibu’ . ) Fokus Sampingan: 9. ii) Video Kertas sebak OHP Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 14 . ILMU: Geografi Sejarah Bahasa Muka surat: 124.1 Aras 1 (i. Fokus Utama: 1.6 Aras (vii) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran berfikir .perbilangan. Fokus Sampingan: 7.menjana idea Kecerdasan pelbagai Belajar cara belajar NILAI: Kosa kata. Fokus Utama: 10. seturi senteri wallah khilaf Baik hati Hormat–menghormati Kasih sayang Kerjasama Kesyukuran 5. Meringkaskan Teks ‘Angkatan Tentera Kita Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Aras 3 (i) 9 (Minggu 17 dan Minggu 18) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA 1. iii) Fokus Sampingan: 12..1 Aras 1 (i.3 Aras 3 (i) TATABAHASA: Kata nama ganda . Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (ii).maksud syair Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis tema dan empat persoalan. Karangan.3 Aras (iii) Fokus Sampingan: 12.2 Aras 1 (i. iv. ii. `Wawancara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan wawancara sekurangkurangnya 3 isi penting seorang tokoh secara bertulis. Puisi Tradisonal.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. iii). 131 Petikan majalah/ Akhbar / Teks Radio 2.

Kata kerja terbitan Sastera KHB Moral Agama Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 15 . Puisi Tradisional `Syair Nur Alam Shah Lela Putera’ . vii) Fokus Sampingan: 3.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK BUDAYA DAN ADAT RESAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan rencana tentang kesenian budaya sekurang-kurangnya 3 perenggan Fokus Utama: 9.3 Aras 1 (ii.1 Aras1(i) Fokus Sampingan: 8. ii. Fokus Utama: 12. Karangan Rencana Tajuk: “Kesenian dan Kebudayaan Malaysia” -Kata kerja tunggal .gaya bahasa 9. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan mesej daripada syair dan gaya bahasa syair. Fokus Sampingan: 8.3 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.iii) SISTEM BAHASA TATABAHASA: PENGISIAN KURIKULUM ILMU: CATATAN/ BBB Teks Muka Surat 84-91 Gambar/ poster 10 (MIinggu 19 dan Minggu 20) 1.) Fokus Sampingan: 8. .1 Aras 1 (ii.tema dan persoalan. beraksi menghempas mengagah menjeling wasiat arwah Rasional KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 8.1.4 Aras 1 (iv.mesej . Fokus Utama: 12. v). iii).5 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (I.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 7. Aras 1 (ii. Fokus Utama: 10. Drama `Angin’ .latar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan 4 persoalan Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama.iii) 8.

Fokus Utama 9.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) 4.1 Aras1(ii. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis.ii)) Fokus Sampingan: 7.1 Aras 1 (I. Fokus Utama:5.1 Aras 1 (i.Aras 1(i) Aras2(i) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kota: Bidan Serata-rata KB: KP: BCB: Kontekstual Konstrak NILAI: Semangat bermasyarakat Hormat-menghormati Keadilan Pengorbanan Petikan akhbar Kamus Dewan OHP Radio 3.2 Aras 1 (i.2 Aras1(ii. iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 7. Prosa Tradisonal `Putera Besar Lahir ke Dunia’ Sinopsis Watak dan Perwatakan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis dan menulis sekurang-kurangnya 3 watak utama dan perwatakannya.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. ILMU: Geografi Sains Ekonomi Petikan akhbar/ Majalah Radio Risalah Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 16 .7. Fokus Utama:1.) Fokus Sampingan: 8. Meringkaskan Karangan ‘Siramik: Jenis dan Motifnya’ Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Industri Kraftangan’ 11 (Minggu 21 dan Minggu 22 ) EKONOMI 1. Ayat perintah.4 Aras 1 (iv.1 Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.1. Pemahaman Tajuk: “Siramik :Jenis dan Motifnya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting dari pambacaan dan menyatakan 10 maksud perkataan. TATABAHASA: Ayat seruan. Karangan perbincangan ‘Amalan Menabung’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 3 isi utama karangan perbincangan.iii). Fokus Utama: 12. iv) Fokus Sampingan: 8.

iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan aspek sastera yang dipelajari dalam drama Fokus Utama: 10.. Petikan rencana `Pelabuhan Bebas Cukai’. Fokus Utama : 7.3 Aras 1 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai dan pengajaran dalam drama ‘Buyung’.1 Aras1 (i.4 Aras 1 (iii) . iii).2 Aras 1 (ii.3 Aras 1 (i.ii. Drama – “ Buyung” Nilai dan Pengajaran NILAI: Kejujuran Kerajinan Keadilan Hemah tinggi Ketaatan Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5.4 Aras 1 (ii. Fokus Utama : 7. Ringkasan karangan.4 Aras 1 (iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman. Fokus Utama : 7. (m/s 203) 4.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2.2 Aras I ( i. Aras 2 (ii) Kosa Kata: Bebas cukai Pembuatan entreport balairong sri pacal jampi serapah pancuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: KP: BCB: TMK: Kontekstual Kad imbasan Kertas sebak Buku teks 3. Pemahaman Drama ‘Buyung” MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 17 . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 12. iii). iii) Fokus Sampingan: 12. iii) Fokus Sampingan: 1. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Bebas Cukai. (m/s 203) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan menghasilkan ringkasan karangan tentang kelebihan Labuan sebagai destinasi pelancongan.ii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.

Fokus Utama: 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. iii) Fokus Sampingan: 8.nilai dan pengajaran 12 Minggu 23 dan) (Minggu 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEJARAH 1. Fokus Utama: 7. dan iv) Fokus Sampingan: 12.Kata nama terbitan Kosa kata: Sireh Rebung Dimuatkannya Berbesan Pemuliharaan Warisan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan sekurangkurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam petikan. ii.5 Aras 2 (ii).3 Aras 1 (iii).2 Aras 1 (I.3 Aras2 (i) Aras3(i) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 10.2 Aras 1 (i .gaya bahasa . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan bentuk peribahasa berdasarkan contoh yang dirujuk dalam buku teks. Ringkasan karangan Petikan rencana ‘Herba Malaysia’ 3 Pemahaman Petikan rencana – ‘Herba Malaysia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 18 . Pemahaman Sajak – Pesan Tangan Kepada Jari .4 Aras 1 (iii) . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. iii. Karangan Peribahasa ILMU: Sejarah Geografi Sains Ekonomi Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH KB: BCB: KP: Kontekstual NILAI: Kesyukuran Hemah Tinggi Kasih Sayang Baik Hati Buku teks Muka surat 171 OHP Radio/Video Kertas Sebak Petikan Akhbar/ Teks 2. murid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks tersebut Fokus Utama: 7. ii. Murid juga dapat menyatakan 3 nilai dan pengajaran .4 Aras 1 (ii. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 7. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. iv) TATABAHASA: -Kata nama tunggal . Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 5 isi penting dan dapat menghasilkan ringkasan karangan berdasarkan petikan rencana. Fokus Utama: 10. murid akan dapat mengemukakan 3 jenis gaya bahasa dan menjawab soalan pemahaman. iii) Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (ii. Sajak `Pesan Tangan kepada Jari’ .6 Aras 1 (v.3 Aras 1 (iii.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 19 .

‘Puteri Buluh Betung’ . iv.ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras1 (i)i Fokus Sampingan: 5.4 Aras 1 (iv. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. Murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 unsur gaya bahasa . v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kefahaman secara bertulis berdasarkan teks. Sajak “Ruang” .1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.1 Aras1 (i.nilai dan pengajaran 13 (Minggu 25 dan Minggu 26) SAINS DAN TEKNOLOGI 1.gaya bahasa . ii.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 4.tema dan persoalan 7.maksud .2 Aras 1 (i. Fokus Utama: 10. ii. Prosa Tradisional: ‘Puteri Buluh Betung’ -sinopsis . Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (i. iii) Fokus Sampingan: 12.urutan peristiwa HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis prosa secara bertulis sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan majmuk . Fokus utama: 12.1 Aras 1 (i. Karangan Rencana ‘Teknologi makllumat tonggak kemakmuran negara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 isi penting dengan huraian lengkap. Fokus Utama: 4. Sajak “Ruang” .2 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5.Persoalan 6.4 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 3. Aras 2 (i) TATABAHASA: Kata kerja tak transitif ILMU: Sains ICT Geografi Muka surat 152 Keratan akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 20 . iii). v).4 Aras 1 (i. nilai dan pengajaran secara bertulis dalam sajak.Tema . Murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 tema dan persoalan Fokus Utama: 8.

vii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH .1 Aras 1 (i.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita berdasarkan isi penting daripada teks prosa dan menyatakan sekurang-kurang 3 nilai dan pengajaran yang diperoleh. bertandang 4.Sinopsis .kemahiran membaca 5.2 Aras 1 (iii). iii) Fokus sampingan: 1.kemahiran mendengar dan bertutur . Fokus Utama: 10. disangkal Penjodoh bilangan Peribahasa Gambar Poster LPG Kamus Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Fokus Utama: 3.Kebersihan fizikal dan mental . iv) Fokus Sampingan: 12. Prosa Tradisional ‘Cerita Kera Dengan Buaya’ . Ringkasan Karangan Petikan Rencana – ‘ ‘Industri Pelancongan menyumbang ke arah pembangunan negara. Fokus Utama: 10.2 Aras 1 (ii. ii).kasih saying . Sajak ‘Cinta ‘ -maksud -tema dan persoalan -gaya bahasa -nilai dan pengajaran Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 21 .kerjasama .Kemahiran berfikir: .’ 3. tema dan 4 persoalan sajak serta menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan puisi.1 Aras 1 (i.Nilai dan pengajaran NILAI: .6 Aras 1 (v. Fokus Utama: 8.5 Aras (vi) Fokus Sampingan: 12.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii. 12. tersohor 3. 10. vandalisme 2. iv) 4.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 2.4 Aras 1 (ii.Membanding dan Membeza -Kontekstual -Kecergasan Pelbagai CATATAN/ BBB Kosa kata: 1. Pemahaman: ‘Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan 5 isi tersurat tentang khasiat makanan kepada tubuh kita.berdikari KEMAHIRAN BAHASA .kemahiran menulis . iii) Fokus Sampingan: 10.5 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud. iii.

murid akan dapat menerangkan 3 bait maksud syair secara lisan. Aras 2 (ii) Buku Teks: m/s 63 dan m/s 181 Risalah Majalah OHP Rakaman Syair Kertas sebak LPG 2.Kata Tanya . murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan syarahan .Khazanah . Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.kontekstual . vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 8.Kata pengikat ayat Kosa kata: .tinggalan sejarah PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Geografi Sains dan Teknologi Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . iii). Murid mencatat 4 nilai dan pengajaran. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 1 (ii. Karangan Jenis Syarahan ‘Kepentingan Sungai’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kata Seru .Kata Perintah .1 Aras 1 (I.Kata Pra Klosa . murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan aspek sastera yang dipelajari dalam puisi . iii).4 Aras 1 (ii.menghubungkait . iii) Fokus Sampingan: 12.2 Aras 1 (ii.rekreasi . Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 7.Kemahiran berfikir CATATAN/ BBB 14 (Minggu 27 dan Minggu 28) 1. Puisi Tradisional ‘Syair Mungkir Janji’ .Nilai dan pengajaran 5.Maksud .belajar cara belajar NILAI: Kasih sayang Berhemah tinggi Mematuhi peraturan KEMAHIRAN BAHASA: -Kemahiran mendengar dan bertutur -Kemahiran membaca -Kemahiran menulis 4.6 Aras 1 (v. murid akan dapat menyatakan makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berkaitan petikan.Tamadun .1 Aras 1 (ii. iii) Fokus Sampingan: 8. iii) Fokus Sampingan: 12.6 Aras 1 (v.diempang .Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK ISU SEMASA HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: .4 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 10. Pemahaman Komsas: Syair Mungkir Janji Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 22 . Pemahaman – ‘Sungai Khazanah Berharga’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan sungai sebagai sumber rezeki. Ringkasan Karangan – ‘Sungai Khazanah Berharga’ (m/s 181) Kemahiran menulis 3. iii) Fokus Sampingan: 8.

tema dan persoalan Pengukuhan 7.mengenal pasti sebab dan akibat .Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . Fokus Utama: 7. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 3.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 6. iv). Ringkasan Karangan: Petikan rencana m/s 192 – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ 3. Aras 2 (ii.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Ekonomi .5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan: 12.Pendidikan Jasmani dan Kesihatan .1 Aras 1 (i.3 Aras 1 (iii. murid akan dapat menulis 3 isi penting dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis.4 Aras 1 (i. Fokus Utama: 10. Aras 3 (iii.gaya bahasa .Kontekstual . Sajak “Mata Ayah” . iv).Sejarah . Pengukuhan Sajak “Ruang” .5 Aras 1 (ii). Karangan Pendapat ‘Malaysia Boleh’ Buku teks: m/s 192 – m/s 199 Gambar Alatan Sukan Video Keratan akhbar 2. ii) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 2. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.KMD 15 (Minggu 29 dan Minggu 30) 1.1 Aras 3 (i) . murid akan dapat menyatakan 3 contoh gaya bahasa dan 3 nilai serta 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6.3 Aras 1 (ii).Kemahiran berfikir . Pemahaman – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 23 .Kecerdasan pelbagai .Penjodoh Bilangan ILMU: . murid akan dapat menyatakan maksud dan tema serta persoalan sajak. iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB PERINDUSTRIAN TATABAHASA: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.maksud . murid akan dapat menghasilkan ringkasan karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 isi penting Fokus Utama :Aras 1 (iii.4 Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan ayat yang gramatis. Fokus Utama: 10. iv).2 Aras 1 (ii.Ayat Pasif .

Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 7. ii.bertanggungjawab . tema dan persoalan serta dapat membuat perbandingan watak dan perwatakan utama dan sampingan yang terdapat dalam cerpen.Kerjasama .mereka cipta .belajar Cara Belajar .Aras 1 (i)Aras 2(i) Aras 3 (i) Fokus Sampingan:5.3 Aras 1 (iv). Fokus Utama: 10. iii) Fokus Sampingan:12. Fokus Utama :4.Kesusasteraan .1.6 Aras 1 (v dan vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan buku teks .4 Aras 1 (i.mencakar langit . murid akan dapat menyatakan sinopsis. ii.1 Aras 1 (i.ICT NILAI: . iii) Fokus Sampingan: 9. Fokus Utama: 12.Kajian masa Depan . murid akan dapat menghasilkan karangan jenis ucapan dengan mengemukakan isi yang bernas.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.latar . Pengukuhan Cerpen: ‘ BATU” .Pembentukan perkataan baru Kosa Kata: .tema dan persoalan .Kesederhanaan Buku Teks: m/s 157-158 m/s 234 Kad manila Gambar Pita rakaman Radio Kamus sastera 3.berjejai-jejai 16 (Minggu 31 dan Minggu 32) UJIAN 2 MASYARAKAT PENYAYANG 1.rasmi . Karangan Jenis Ucapan ‘Majlis Perpisahan’ 2. murid akan dapat menyatakan latar.Berani KEMAHIRAN BAHASA: . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 1 (i. nilai dan pengajaran serta aspek sastera lain yang dipelajari.nilai dan pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4 Aras 1 (ii.Kata Nama Majmuk .6 Aras 1 (i.Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .2. iii.metropolitan . Meringkas Karangan: ‘Keistimewaan Sarawak’ ILMU: . Pemahaman ‘Keistimewaan Sarawak’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 24 . Fokus Utama: 9.Sejarah . Fokus Utama :8.Kemahiran mendengar dan bertutur .ii) Aras 2(i) Aras 3 (ii) TATABAHASA: .Menghargai Masa .bandar raya . v) . Pengukuhan Cerpen: ‘TINA’ .perbandingan watak dan perwatakan 5.pembangunan . Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan bahan rangsangan. Aras 2 (iii)) Fokus Sampingan: 3.kemahiran berfikir .sinopsis .Rasional .4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . Aras 1 (I.Patriotisme .Kemahiran membaca CATATAN 4. iii ).

1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 3 contoh watak berdasarkan cerpen.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan aspek-aspek sastera yang dipelajari dan menjawab 5 soalan pemahaman yang berkaitan.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan:12. Ringkasan Karangan ‘Pelabuhan Melaka’ TATABAHASA: . Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 5 isi penting daripada bahan rangsangan Fokus Utama : 7. Pengukuhan Cerpen‘Erti Kasih Makna Sayang’ .Kemahiran menulis CATATAN KESELAMATAN NEGARA 17 (Minggu 33 dan Minggu 34) PUASA 1 Karangan Perbahasan ‘Ilmu Angkasa Raya’ 2. Fokus Utama :10.Ayat Majmuk Pancangan .cakera liut .memerangi ILMU: . Fokus Utama: 7.perbandingan watak dan perwatakan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 25 .Ayat Majmuk Gabungan .1 Aras 1 (i.6 Aras 1 (I. Pengukuhan Perbandingan Aspek sastera – Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ 5.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.Keselamatan . iv) Fokus Sampingan: 5.Kemanusiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB – membanding dan membeza Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme ICT NILAI: BukuTeks Muka surat 124 – 127 dan 161 Televisyen Cakera padat Petikan akhbar Kamus 3. Fokus Utama :10.cakera padat .Ekonomi .ii) Fokus Sampingan:2. Fokus Utama :2.1 Aras 1(i.Ayat Campuran .Kemahiran membaca .Kemahiran mendengar dan bertutur . Pemahaman Komsas: Cerpen – ‘MAMA’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut aspek-aspek sastera yang dipelajari.iii)Aras 2 (iii) Fokus Sampingan:3.4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: .2 Aras 1 (ii) Pada akhir pelajaran murid-murid dapat menulis 3 isi penting berserta dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis .Imbuhan Kata Kerja (pengukuhan) Kosa kata: .4.

Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Melaka’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks.Semangat bermasyarakat .Kontekstual Buku Teks: m/s 132 – 136 m/s 143 Risalah Gambar Kad manila Petikan akhbar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. v) . Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi ‘Tempat-tempat Menarik di Malaysia’ 2.6. iv.5 Aras 1 (i. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Tempat-tempat Bersejarah’ 18 (Minggu 35 dan Minggu 36) PUASA PELANCONGAN 1.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca 6.4 Aras 1 (iv. Pengukuhan Cerpen: Gaya bahasa Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 7 isi penting dan boleh menghasilkan ringkasan dengan baik. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.Kata adjektif Ganda .v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama :7.2 Aras 1 (iii) 8. Ringkasan karangan.Berhemah tinggi .6 Aras 3 (i). Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.Kebersihan 5.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.6 Aras 1 (vii) .KMD .Keadilan .Kata adjektif . Fokus Utama: 7. menyelesaikan masalah . Fokus Utama: 12.Pelancongan .Geografi .2 Aras 1 (ii. Aras 1 (iii.) Fokus Sampingan: 8. TATABAHASA: .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 4.1 Aras 1 (ii) 8.2 Aras 1 (ii. vi).Kata adjektif tunggal .Kata adjektif Majmuk ILMU: .3 Aras 2 (i) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 26 . Fokus Utama: 7. v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 1.menilai.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . Petikan rencana ‘Amalan membaca’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghuraikan 3 isi penting secara bertulis. murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh gaya bahasa yang terdapat dalam teks.KB . Fokus Utama: 10.

gembur .kacau bilau . Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 11.maksud . iii) Fokus Sampingan: 10. Pemahaman – petikan ‘Amalan Membaca’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman daripada petikan.2 Aras1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 7. Ringkasan karangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 27 . v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut maksud istilah-istilah sastera yang dipelajari dan boleh memberi contoh yang sesuai. Pengukuhan –Istilahistilah Sastera SAINS DAN TEKNOLOGI 19 (Minggu 37 dan Minggu 38) CUTI HARI RAYA PUASA 1. Pengukuhan – ‘Syair Nur Alam Syah Lela Putera’ . iv. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 12.Ayat Majmuk Gabungan ILMU: -Kepenggunaan .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan maksud setiap rangkap syair dan nada yang terdapat dalam puisi tersebut.3 Aras 1 (iii.getis PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.nada 6. Fokus Utama: 11.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir: .1 Aras 1 ( ii) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 10.Kata Penegas .2 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 10.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Kosa Kata: . Fokus Utama: 5.3 Aras 2 (i).hinggap .4 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan teks secara bertulis.2 Aras 1 ( ii.mencirikan Kontekstual TMK Buku Teks: m/s 215 m/s 222 Komputer Internet Akhbar 2. Karangan Jenis Fisyen sains (kemahiran menulis) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karya fiksyen sains sekurangkurangnya 150 patah kata. iv) TATABAHASA: .Kata Nafi .2 Aras 1 (iii.

7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .1 Aras 1 (ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.plot KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5.5 Aras 2 (i) .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.Kejujuran . Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 9.pantas .hormatmenghormati CATATAN/ BBB Minggu 39 hingga 41 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LATIHAN ULANGKAJI Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4.4 Aras 1 (iv. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 8.) Fokus Sampingan: 8. ii.Keadilan .6 Aras 1( i.kelam . Pengukuhan Novel . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 28 . Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 12. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melakar lembaran grafik plot untuk menyususn maklumat yang didengar.cuak . Pemahaman – Berdasarkan petikan ringkasan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Fokus Utama: 2.gayat PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . iii).

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful