Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

SMK CHERAS JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2011
BAHASA MELAYU
Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

1

Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

KANDUNGAN
 

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, Tahun 2010 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, tahun 2008 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut. Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan dua yang akan diterima. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, penulis berharap guru-guru dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (yang mungkin berbeza).

Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

2

Ayat Inti Kosa Kata Teks: . NILAI: Keberanian Kasih saying Hormat-menghormati Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA: Dengar dan tutur Bacaan dan tulisan CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 1-10 Radio Petikan akhbar/ majalah/ teks Kertas sebak Kad manila 1 (Minggu 1 dan Minggu 2) Minggu 1 3/1/11 -7/1/11 Minggu 2 7/1 -14/1/11 KOMSAS 1 Pemahaman Pantun ‘Pantun Perpisahan’ KOMSAS 2.4 Aras 1 (i.ii) Buku teks ms 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar Buku teks ms 6 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menggunakan ungkapan bertatasusila.). Aras2(i) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi.ii. Fokus Sampingan: 7. Fokus Sampingan: 1. Karangan Pengalaman Tajuk:: ‘Cuti Sekolah’ 2 Karangan . Meringkaskan petikan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 3 .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PELAJAR CEMERLANG 1.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Aras 3 (i) Buku Teks ms 2 Buku Teks ms 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan maksud pantun.2 Aras 1 (ii.iii.7 Aras 2 (i. .5 Aras 2 (i).4 Aras 1 (v) Fokus Sampingan: 3. Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 8.) Fokus Sampingan: 1.Jaguh -Cenderamata -Sulaman menceroboh menjajah jurus baka berkumis menyambar PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Sejarah Sastera Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.3 Aras 1 (i dan ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis secara lisan sekurangkurangnya dalam 5 ayat tunggal dan majmuk.iv). Novel.Sinopsis 5.4 Aras 1 (i.iv. Fokus Utama: 7.3 Aras 1 (iv.iv. Fokus Utama: 10. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual.1 Aras 1 (i.v). Berpandu Tajuk : Pelajar Cemerlang Dialog dengan sahabat’ 1 Tatabahasa Kata Nama Khas Kata Nama Am HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk menulis karangan. Kata Adjektif.v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menghasilkan satu perenggan ringkasan yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 isi penting . Fokus Utama: 10.

6 Aras 2 iii) Fokus Sampingan: 2.Pertiwi . Fokus Utama: 7.iii. 2 .2 Aras 1 (i.Permuaf akatan setiakawan meluncur keruntung mengkuang PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Kesusasteraan Sejarah Geografi Sains dan Teknologi KBT: Konstruktiisme Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Konstektual NILAI: Keberanian Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis CATATAN 2 ( Minggu 3 dan Minggu 4) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan Kejohanan Ollahraga sekurang-kurangnya dalam dua perenggan.3 Aras 1 (iv) Buku Teks ms 19 Pada a Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting . Novel 1 Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan berdasarkan novel. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.ii.iv) . Fokus Utama: 10.5 Aras 1 (i.Harmoni .iii) Fokus Sampingan: 1.7 Aras2(i) Aras3(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak yang terdapat dalam novel.v) KOMSAS .Watak antagonis Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 4 . Teks: Muka Surat 41-52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar 1 Tatabahasa Kata Ganti Nama 2 Meringkaskan petikan Fokus Utama: 7.1 Aras 1 Buku Teks ms 17 (Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar..Watak dan perwatakan .iv. Karangan Gambaran Tajuk: Kejohanan Olahraga 2 Karangan Berpandu Tajuk : bebas HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Adjektif Kata Terbitan Kosa Kata: . Fokus Utama: 2.4 Aras 1 (i ii.4 Aras 1 (ii.v) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 7.3 Aras1(iv.Watak protagonis .iv).Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 7 MERENTAS DESA 1.

Permulaan . Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks: Muka Surat 12-19 Radio Video Petikan akhbar/ majalah LPG Bahan grafik 5 .4 Aras 2 (i. Fokus Utama: 12. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 3. ILMU: Sejarah Geografi Sastera Pendidikan Jasmani.2 Aras1(I.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Fokus Utama: 10.iv).Puncak . Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10.Plot dan Teknik . Ayat Berpenerang.Perkembangan .Peleraian SAHABAT REMAJA 3 (Minggu 5 dan Minggu 6) Karangan ’Kejohanan Olahraga Tahunan’ Pemahaman. Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat TATABAHASA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan isi penting berserta huraian secara bertulis.iV) aras2(ii)Aras3(i)) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 isi penting dan menjawab 3 soalan pemahaman.Perumitan . Novel.2 Aras 1 (I. .). Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis sekurangkurangnya 1 latar bagi setiap kategori yang diberikan.Latar masa dan tempat.Latar masyarakat.7 Aras 3 (i) Kata ganti nama tunjuk. iv) Fokus Sampingan: 2.ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB 5. `Pahlawan Pasir Salak’ . Aras 2 (iii) Fokus Sampingan: 7.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat menyatakan plot novel dan teknik plot yang digunakan. Kata ganti nama tanya. Fokus Utama: 7. ii. ‘Perlumbaan Kereta Formula 1 Ttabahasa Kata Kerja 3. Penggandaan Kata Kerja. Novel .6 Aras 1 (i). Karangan berdasarkan bahan rangsangan ‘Kuala Lumpur Sebelum dan Selepas Merdeka’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.) Fokus Sampingan: 8.) Fokus Sampingan: 2.4 Aras 2 (i.ii) Aras2(I.4 Aras 1 (iv.2 Aras 1 (i. Kata ganti nama diri orang.6 Aras 1 (ii.

Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7. iv). Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.kanopi . . Kejujuran. Kerajinan. Karangan Rencana ’Usaha-usaha Memajukan Industri Makanan Tradisional’ TATABAHASA: Kata kerja -Transitif pasif .5 Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. viii ) . `Pahlawan Pasir Salak’ . `Pahlawan Pasir Salak’ Gaya bahasa . Hormat menghormati. Fokus Utama: 10.peserta .Personifikasi 7.internet Keberanian. Pemahaman. Rasional. Fokus Utama: 7.Simile . Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting. v.sains .kad prabayar .7 Aras 1 (ii.tangkas .4 Aras 1 (iii. Novel. Fokus Utama: 7.2.6 Aras 1 (iii. Semangat bermasyarakat.menulis karangan dengan menggunakan ayat yang tepat.) SISTEM BAHASA Kosa Kata: PENGISIAN KURIKULUM NILAI: CATATAN / BBB 5. v. Teks: Muka Surat 32-40 Petikan rencana Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 6 .7 Aras 1 (ii.talian .jamung . Meringkas Karangan ’Kegiatan Kokurikulum’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik berdasarkan petikan secara bertulis dengan lengkap dalam kumpulan.2 Aras 1 (i) Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis dengan ayat yang lengkap.bedil pemuras .6 Aras 1 (iii.nilai dan pengajaran . Fokus Sampingan: 8.Merentas desa .meliuk-liuk . iv) Fokus Sampingan: 1. Aras 1 (iii). KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 nilai dan pengajaran serta contoh yang bersesuaian.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Kebebasan. Fokus Utama: 12.dihembus .teknologi .Kata tugas ILMU: Sastera Matematik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kemahiran Hidup.telefon mudah alih .5 Aras 1 (ii. viii ) . ‘Kegiatan KoKurikulum’ 6. iv).Metafora . 4 (Minggu 7 dan Minggu 8) CUTI TAHUN BARU CINA ’MAKANAN DAN KESIHATAN’ 1.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik bagi menentukan gaya bahasa berdasarkan teks secara bertulis. Fokus Utama: 10.2 Aras 1 (iv. Novel. Kemahiran menulis.

Fokus Utama: 10.1. ii). Puisi Tradisional. Fokus Utama: 7.Sinopsis . .) Fokus Sampingan: 8. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Makanan Seimbang’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menulis 3 perwatakan watak-watak dalam cerpen yang dipelajari.4 Aras 2 (I. Fokus Utama: 8.1 Aras 1 (i.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan syair serta menyatakan maksud ‘Pantun Perpisahan’.ii.5 Aras 1 (iii. Pemahaman. Fokus Utama: 7.v.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Cerpen ‘Batu’ .Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat dalam cerpen.2 Aras 1 (ii.Watak dan Perwatakan 4. Aras 1 (ii. . .ii) Dewan Siswa Kamus MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Aras 2 (i).4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 8.2.Sinopsis . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting mengikut urutan.1 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 10.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.Perbandingan Pantun dan Syair. Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (iv. ‘Makanan dan Vitamin’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. Fokus Utama: 12.Mengelupu r. Cerpen ‘Tina’.Berderetderet kuurut-urut curiga mengusung terbujur NILAI: Kasih sayang Pengorbanan Hormatmenghormati Kerajinan Baik hati KEMAHIRAN BAHASA: 7.) Aras (i) Kemahiran mendengar dan bertutur Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 7 . ‘Makanan dan Vitamin’ 6.) Aras2(I. ‘Pantun Perpisahan’ 5 Meringkas karangan.Menyelimut Kecerdasan i .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktisme CATATAN/ BBB OHP Radio Kertas sebak Kosa Kata: Akua .iv). Fokus Sampingan: 12.).3 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 11.3 Aras 1 (ii.Terjelir .iii) Fokus Sampingan: 9. Aras 2 (i.

Karangan Surat Tidak Rasmi Pelancongan Akua 2.maksud pantun . Aras 2 (i.5 Aras 2 (i) Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK ‘SAHABAT REMAJA’ 1.4 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (I.4 Aras 2 (ii.2.5 Aras 1 (i. Sajak ’Mata Ayah’ . Fokus Utama: 8. Pemahaman ’Aktiviti Kelab Sahabat Remaja’ 3.2 Aras 1 (i.Sipnosis .iii) Fokus Sampingan: 10.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat maksud sajak dan menyenaraikan 4 nilai dalam sejak Fokus Utama: 10.ii.1.membandingkan Kecerdasan Pelbagai NILAI: Baik hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Kejujuran Kesederhanaan CATATAN/ BBB 5 (Minggu 9 dan Minggu 10) UJIAN BULAN MAC Teks: Muka Surat 21 .iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.ii) Fokus Sampingan: 7.iii.25 Petikan pemahaman Kosa kata. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat dapat menjawab 6 soalan pemahaman. . iv) Fokus Sampingan: 2.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 8. Frasa Sendi. Cerpen Buku ’Catatan Farid Badrul’. Fokus Utama: 7.’Pantun Joget Pahang’ . Meringkaskan karangan ‘Keluarga Bahagia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 8 .Pengenalan sajak .iv).1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 9.ii). Fokus Utama:1 2. plot cerpen dan menjawab empat soalan pemahaman yang berkaitan.menjana idea . Fokus Utama: 3.v) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi Nama.iv.membuat kesimpulan . Aras 1 (ii.Plot 4.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud pantun dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen. -Dokumentari -Projektor -Taubat -Teladan -patuh -mengabdikan diri -sia-sia -menghirup -Berseri-seri -toghut -tersentak -terperangkap OHP Transparensi Radio Tape Lagu Pantun Joget Pahang LPG Jadual 5. Kata Ganda. PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Islam/ Moral PJK Kesusasteraan Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir .2.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format dengan betul.4 Aras1 (ii. Aras 1 (I.

Fokus Utama: 10. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan bentuk. Lalat dan Tikus’ Menulis dialog ringkas dengan menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting .4 Aras 2 (ii). iii).Sinopsis . Karangan Ceramah ‘Kerjaya Sebagai Pakar Jantung’ 2.ii). vi). -maksud sajak -nada TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 6 (Minggu 11 dan Minggu 12) 1.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6.2 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 3. Aras 1 (i. .3 Aras 1 (i.Tema dan persoalan .ii) Fokus Sampingan: 12. Aras 1 (I. Aras 1 (iv. Fokus Sampingan: 7.3 Aras 1 (iii.ii. Fokus Utama: 7. ii.iv) Fokus Sampingan: 1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .) Aras 2 (i.menulis sinopsis cerpen dengan lengkap. ’Keluarga Bahagia’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai positif dan dapat menjawab soalan pemahaman.4. Fokus Sampingan: 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 8. Fokus Utama :8. Fokus Utama: 3. MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 7.menyenaraikan 3 nilai murni dan persoalan.3. Sajak ‘Seuntai Kata untuk Dirasa’.2.).Nilai. nada dan maksud sajak dengan tepat. Pemahaman.4 Aras 1 (iv) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 9 . Aras 2 (i. Fokus Utama: 8.).iii) Aras 3 (iv) ILMU: TATABAHASA: Ayat dasar Ayat Tunggal Geografi Sejarah Pendidikan Seni Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kata: Kemahiran Berfikir Teks: Muka Surat 73-60 Risalah Petikan Akhbar Kad imbasan CUTI PENGGAL PERTAMA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis. ’Mengawal Lipas. Cerpen ’Mama’. Pemahaman.1 Aras 1 (i.2 Aras 1 (I. .

menyatakan jawapan 5 pantun teka-teki secara bertulis . v) Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 10. ii. `Erti Kasih Makna Sayang’ .iv).iii. ’Pantun Teka-Teki’ .bentuk . Meringkaskan Karangan.4 Aras 1 (ii.iv) Fokus Sampingan: 1. iii.v) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 7. Murid dapat menyatakan tema dan 4 persoalan.3 Aras 1 (iii.4 Aras 1 (i.6 Aras 1 (v.membina serangkap pantun teka-teki dalam kumpulan secara bertulis. Lalat dan Tikus’ Pemahaman.1 Aras (ii.menganalisis Kajian Masa Depan Konstekstual Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Radio Tape MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.nilai HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Kosa Kata: mengherotkan bisa menjelajah gagah flora fauna PENGISIAN KURIKULUM NILAI: Kasih sayang Tanggungjawab Kegigihan Kebijaksaan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis semula cerita yang dibaca secara ringkas tidak kurang daripada 50 patah perkataan.2 Aras (i. ‘Penyakit Strok’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 10 . iv) -Tamadun -Diempang -menengok -pemuliharaan -terkejib-kejib . vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatatkan 5 maklumat tentang penyakit strok dan menyampaikan maklumat kepada rakan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3.3 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 10. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. Cerpen. ’Mengawal Lipas.sipnosis . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.

tumbesaran .akhbar . . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Haiwan Kesayangan’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 11 .Membina 1 skrip pendek untuk sketsa bertema kekeluargaan.pengenalan drama . iii. Aras 1 (i.menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri drama secara bertulis dalam kumpulan.6. Pemahaman `Antara Kasih dengan Pengorbanan’ 1. Aras 2 (i. ii. iii.kejutkan . ii. Fokus Utama: 12.terhunus .penunggu . ii) Fokus Sampingan: 1. ii) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Karangan Cereka Tema: Kasih Sayang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis pendahuluan dan 2 perenggan karangan dengan 2 isi dan huraian yang sesuai.iv). .tanah pusaka .berhingus . Fokus Sampingan: 1.) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii.).4 Aras 1 (iv.menurun . Fokus Utama: 10.ciri-ciri drama HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . Fokus Utama: 12.pengerasnya .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 KEKELUARGAAN 7 (Minggu 13 dan Minggu 14) 2.1 Aras 2 (i). iii. ii.2 Aras 1 (i.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa kata. Fokus Utama: 8. ILMU: TATABAHASA: Kata nama.majalah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara meningkatkan jati diri remaja dalam menghadapi kehidupan.pemakanan PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir Konstruktulisme Konstektual Kecergasan Pelbagai KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur CATATAN/ BBB Video Skrip darma LPG 4. Kata adjektif Kata kerja Pendidikan Islam Moral Sejarah Geografi PJK Kesasteraan. Drama.5 Aras 1 (v) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Aras 2 (i. -diamanahkan -pembahagian harta . Matematik Kemahiran Hidup Teks: Muka Surat 55 – 59 Petikan Teks – .7 Aras 1 (i.v).v) Fokus Sampingan: 8.

Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyusun semula isi-isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan secara bertulis. . v).2 Aras 1 (i. SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata tugas Kata penegas Kata nafi PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Sejarah CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 133-139 LPG OHP 8 (Minggu 15 dan Minggu 16) 2.4 Aras 1 (ii. ii.1 Aras 3 (i). Fokus Utama: 7. Fokus Sampingan: 7.menjana idea. iii.iii. iii). . iii). Fokus Sampingan: 1.1 Aras 1 (iii). Fokus Utama: 8.penjagaan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 6.iv).1 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 8.3 Aras 1 (ii. 10. Fokus Utama: 12.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 5. ii. Pemahaman “Indahnya NegaraKu” Kosa Kata.2 Aras 1 (i. Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama.) Fokus Sampingan: 7.sinopsis . Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Kad Imbasan Petikan Akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 12 . Fokus Utama: 12.4 Aras 1 (I. ii. Drama ’Penunggu Pusaka’.latar masa . Sajak `Mata Ayah’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak dan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis.1 Aras 1 (vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan petikan drama yang dibaca mengikut urutan cerita.latar masyarakat MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PENDIDIKAN Karangan Laporan. -laman web -Perisian -Musafir -Fitrah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir . v). “Laporan Lawatan Sambil Belajar” HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting berpandukan gambar secara bertulis.

Murid dapat menyatakan sinopsis drama .iii.5 Aras 1 (ii).3 Aras 1 (iii. iv). Drama. Aras 2 (iii). Fokus Utama: 8.Sinopsis Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita yang dibaca dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya dalam 6 ayat. Fokus Utama: 7.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak.3 Aras 1 (i.Sinopsis . Fokus Utama: 10. ’Pak Kaduk ’ . -Qasar -Jamak -kecemerlangan -Yang Di Pertua -inisiatif -proaktif NILAI: interpersonal kata pemeri kata arah Televisyen 4.iv) Fokus Sampingan: 1. Meringkaskan karangan. ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 6. Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman.1 Aras 1 (i. Pemahaman ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ 7.watak dan perwatakan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis.3 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 10. ‘Angin’ . Fokus Sampingan: 12.4 Aras 1 (ii. Sajak `Bicara Buat Guru’ . ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. Fokus Sampingan: 1.3 Aras 1 (ii). Aras 3 (iii. vii) Kerajinan Kegigihan Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. Fokus Sampingan: 3. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan sajak secara bertulis. Prosa Tradisional.Maksud sajak . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.6 Aras 1 (ii) . iv).4 Aras 1 (iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan secara bertulis bagi dua watak drama yang dibaca.v) Fokus Sampingan: 12. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5. Fokus Utama: 1. ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 13 . iii).6 Aras 1 (v.

Aras 3 (i) 9 (Minggu 17 dan Minggu 18) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA 1.3 Aras (iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 1. `Syair Pesanan Ibu’ .menjana idea Kecerdasan pelbagai Belajar cara belajar NILAI: Kosa kata.1 Aras 1 (i..maksud syair Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis tema dan empat persoalan.2 Aras 1 (i. iii). `Wawancara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan wawancara sekurangkurangnya 3 isi penting seorang tokoh secara bertulis.6 Aras (vii) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran berfikir . Fokus Utama: 7.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. ILMU: Geografi Sejarah Bahasa Muka surat: 124. Murid dapat menulis 3 nilai dan pengajaran drama.3 Aras 3 (i) TATABAHASA: Kata nama ganda .1 Aras 1 (i. iii) Fokus Sampingan: 12. `Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan betul. ii. Fokus Utama: 7. 131 Petikan majalah/ Akhbar / Teks Radio 2. ) Fokus Sampingan: 9. ii) Video Kertas sebak OHP Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 14 . Karangan. Pemahaman. Meringkaskan Teks ‘Angkatan Tentera Kita Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Fokus Utama: 10. seturi senteri wallah khilaf Baik hati Hormat–menghormati Kasih sayang Kerjasama Kesyukuran 5.perbilangan. iv. Puisi Tradisonal.2 Aras 1 (ii).1 Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 7.

vii) Fokus Sampingan: 3.gaya bahasa 9.iii) SISTEM BAHASA TATABAHASA: PENGISIAN KURIKULUM ILMU: CATATAN/ BBB Teks Muka Surat 84-91 Gambar/ poster 10 (MIinggu 19 dan Minggu 20) 1.tema dan persoalan.4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 12.3 Aras 1 (ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 7. iii). Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan mesej daripada syair dan gaya bahasa syair.1. Karangan Rencana Tajuk: “Kesenian dan Kebudayaan Malaysia” -Kata kerja tunggal . Fokus Utama: 10. Fokus Sampingan: 8.3 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.4 Aras 1 (I.mesej . Puisi Tradisional `Syair Nur Alam Shah Lela Putera’ . .5 Aras 1 (ii.) Fokus Sampingan: 8. beraksi menghempas mengagah menjeling wasiat arwah Rasional KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 8. ii.latar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan 4 persoalan Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. v).iii) 8.1 Aras1(i) Fokus Sampingan: 8.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK BUDAYA DAN ADAT RESAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan rencana tentang kesenian budaya sekurang-kurangnya 3 perenggan Fokus Utama: 9. Fokus Utama: 12. Drama `Angin’ .1 Aras 1 (ii. Aras 1 (ii.Kata kerja terbitan Sastera KHB Moral Agama Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 15 .

1 Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Karangan perbincangan ‘Amalan Menabung’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 3 isi utama karangan perbincangan. Pemahaman Tajuk: “Siramik :Jenis dan Motifnya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting dari pambacaan dan menyatakan 10 maksud perkataan.1 Aras 1 (i. Meringkaskan Karangan ‘Siramik: Jenis dan Motifnya’ Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Industri Kraftangan’ 11 (Minggu 21 dan Minggu 22 ) EKONOMI 1.ii)) Fokus Sampingan: 7.2 Aras 1 (i.7. iv) Fokus Sampingan: 8. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Fokus Utama:1. ILMU: Geografi Sains Ekonomi Petikan akhbar/ Majalah Radio Risalah Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 16 .4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 7.Aras 1(i) Aras2(i) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kota: Bidan Serata-rata KB: KP: BCB: Kontekstual Konstrak NILAI: Semangat bermasyarakat Hormat-menghormati Keadilan Pengorbanan Petikan akhbar Kamus Dewan OHP Radio 3. Ayat perintah. iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras1(ii.2 Aras1(ii.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) 4. TATABAHASA: Ayat seruan. Fokus Utama:5.1.) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (I. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Prosa Tradisonal `Putera Besar Lahir ke Dunia’ Sinopsis Watak dan Perwatakan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis dan menulis sekurang-kurangnya 3 watak utama dan perwatakannya. Fokus Utama 9.iii). Fokus Utama: 12.

Aras 2 (ii) Kosa Kata: Bebas cukai Pembuatan entreport balairong sri pacal jampi serapah pancuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: KP: BCB: TMK: Kontekstual Kad imbasan Kertas sebak Buku teks 3. Fokus Utama : 7.4 Aras 1 (ii. iii). iii) Fokus Sampingan: 1.2 Aras 1 (ii. (m/s 203) 4.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2. Fokus Utama : 7.1 Aras1 (i. Fokus Utama : 7. iii). Petikan rencana `Pelabuhan Bebas Cukai’. Drama – “ Buyung” Nilai dan Pengajaran NILAI: Kejujuran Kerajinan Keadilan Hemah tinggi Ketaatan Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 12. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Bebas Cukai.ii. iii) Fokus Sampingan: 12. Ringkasan karangan.4 Aras 1 (iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman.3 Aras 1 (i. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan aspek sastera yang dipelajari dalam drama Fokus Utama: 10.2 Aras I ( i. Pemahaman Drama ‘Buyung” MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 17 .3 Aras 1 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai dan pengajaran dalam drama ‘Buyung’. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. (m/s 203) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan menghasilkan ringkasan karangan tentang kelebihan Labuan sebagai destinasi pelancongan..4 Aras 1 (iii) .ii.

iv) TATABAHASA: -Kata nama tunggal . Fokus Utama: 10.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan sekurangkurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam petikan.5 Aras 2 (ii).3 Aras2 (i) Aras3(i) Fokus Sampingan: 12. iii) Fokus Sampingan: 8. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. Ringkasan karangan Petikan rencana ‘Herba Malaysia’ 3 Pemahaman Petikan rencana – ‘Herba Malaysia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 18 . dan iv) Fokus Sampingan: 12.2 Aras 1 (I. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4 Aras 1 (iii) . Karangan Peribahasa ILMU: Sejarah Geografi Sains Ekonomi Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH KB: BCB: KP: Kontekstual NILAI: Kesyukuran Hemah Tinggi Kasih Sayang Baik Hati Buku teks Muka surat 171 OHP Radio/Video Kertas Sebak Petikan Akhbar/ Teks 2. iii.nilai dan pengajaran 12 Minggu 23 dan) (Minggu 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEJARAH 1. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 7. Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10.6 Aras 1 (v. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 5 isi penting dan dapat menghasilkan ringkasan karangan berdasarkan petikan rencana. ii.4 Aras 1 (ii.gaya bahasa . ii. Pemahaman Sajak – Pesan Tangan Kepada Jari .3 Aras 1 (iii.Kata nama terbitan Kosa kata: Sireh Rebung Dimuatkannya Berbesan Pemuliharaan Warisan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan bentuk peribahasa berdasarkan contoh yang dirujuk dalam buku teks. murid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks tersebut Fokus Utama: 7. Murid juga dapat menyatakan 3 nilai dan pengajaran . murid akan dapat mengemukakan 3 jenis gaya bahasa dan menjawab soalan pemahaman.3 Aras 1 (iii).4 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 8. Sajak `Pesan Tangan kepada Jari’ . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.2 Aras 1 (i . iii) Fokus Sampingan: 1.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 19 .

Persoalan 6. ii.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. ii.ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.gaya bahasa .tema dan persoalan 7. Karangan Rencana ‘Teknologi makllumat tonggak kemakmuran negara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 isi penting dengan huraian lengkap.2 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5.2 Aras1 (i)i Fokus Sampingan: 5.nilai dan pengajaran 13 (Minggu 25 dan Minggu 26) SAINS DAN TEKNOLOGI 1. Murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 tema dan persoalan Fokus Utama: 8. ‘Puteri Buluh Betung’ .4 Aras 1 (iv. Murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 unsur gaya bahasa . iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras 1 (i.4 Aras 1 (i. Fokus utama: 12.2 Aras 1 (i. Fokus Utama: 10. Sajak “Ruang” . nilai dan pengajaran secara bertulis dalam sajak. Fokus Utama: 7.Tema .maksud . v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Aras1 (i. Sajak “Ruang” . iv.urutan peristiwa HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis prosa secara bertulis sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan majmuk . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 4.2 Aras 1 (i. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kefahaman secara bertulis berdasarkan teks. v).Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 4.4 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 3. Aras 2 (i) TATABAHASA: Kata kerja tak transitif ILMU: Sains ICT Geografi Muka surat 152 Keratan akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 20 . Prosa Tradisional: ‘Puteri Buluh Betung’ -sinopsis . iii).

iv) 4. Sajak ‘Cinta ‘ -maksud -tema dan persoalan -gaya bahasa -nilai dan pengajaran Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 21 . vandalisme 2. Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (ii.Kemahiran berfikir: . Pemahaman: ‘Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan 5 isi tersurat tentang khasiat makanan kepada tubuh kita. Fokus Utama: 3. tersohor 3.1 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii.5 Aras (vi) Fokus Sampingan: 12. tema dan 4 persoalan sajak serta menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan puisi. Fokus Utama: 8.6 Aras 1 (v.2 Aras 1 (iii). iv) Fokus Sampingan: 12.kemahiran mendengar dan bertutur . 12. iii. Prosa Tradisional ‘Cerita Kera Dengan Buaya’ .’ 3.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii. vii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita berdasarkan isi penting daripada teks prosa dan menyatakan sekurang-kurang 3 nilai dan pengajaran yang diperoleh.5 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud.Nilai dan pengajaran NILAI: . ii). bertandang 4. Fokus Utama: 10.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 2.kemahiran menulis . iii) Fokus Sampingan: 10.1 Aras 1 (i.kemahiran membaca 5.berdikari KEMAHIRAN BAHASA .Kebersihan fizikal dan mental . Ringkasan Karangan Petikan Rencana – ‘ ‘Industri Pelancongan menyumbang ke arah pembangunan negara.Sinopsis . 10.kasih saying . iii) Fokus sampingan: 1. disangkal Penjodoh bilangan Peribahasa Gambar Poster LPG Kamus Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan.Membanding dan Membeza -Kontekstual -Kecergasan Pelbagai CATATAN/ BBB Kosa kata: 1.kerjasama .

Pemahaman Komsas: Syair Mungkir Janji Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 22 .rekreasi .Tamadun .Kata Perintah . Puisi Tradisional ‘Syair Mungkir Janji’ .menghubungkait .belajar cara belajar NILAI: Kasih sayang Berhemah tinggi Mematuhi peraturan KEMAHIRAN BAHASA: -Kemahiran mendengar dan bertutur -Kemahiran membaca -Kemahiran menulis 4. murid akan dapat menyatakan makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berkaitan petikan.Khazanah . murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan syarahan .Maksud .Kata Pra Klosa . Pemahaman – ‘Sungai Khazanah Berharga’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan sungai sebagai sumber rezeki. Fokus Utama: 7.kontekstual . murid akan dapat menerangkan 3 bait maksud syair secara lisan.Kata pengikat ayat Kosa kata: . iii) Fokus Sampingan: 8.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK ISU SEMASA HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: .tinggalan sejarah PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Geografi Sains dan Teknologi Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (ii. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.6 Aras 1 (v. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 8. iii).4 Aras 1 (ii. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. iii) Fokus Sampingan: 12. Murid mencatat 4 nilai dan pengajaran. Fokus Utama: 8. iii) Fokus Sampingan: 8.Kemahiran berfikir CATATAN/ BBB 14 (Minggu 27 dan Minggu 28) 1.1 Aras 1 (I.1 Aras 1 (ii.2 Aras 1 (ii.Kata Seru .6 Aras 1 (v. iii). murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan aspek sastera yang dipelajari dalam puisi .diempang .Kata Tanya .Nilai dan pengajaran 5. Ringkasan Karangan – ‘Sungai Khazanah Berharga’ (m/s 181) Kemahiran menulis 3. Karangan Jenis Syarahan ‘Kepentingan Sungai’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 1 (ii. Aras 2 (ii) Buku Teks: m/s 63 dan m/s 181 Risalah Majalah OHP Rakaman Syair Kertas sebak LPG 2.

iv). iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Pendidikan Jasmani dan Kesihatan . iv).Sejarah .Ekonomi . Pemahaman – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 23 . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 10. ii) Fokus Sampingan: 2.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan: 12.gaya bahasa . Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 3.4 Aras 1 (i. Fokus Utama: 7.Penjodoh Bilangan ILMU: . murid akan dapat menyatakan maksud dan tema serta persoalan sajak.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 6. Ringkasan Karangan: Petikan rencana m/s 192 – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ 3. Fokus Utama: 2.1 Aras 1 (i.KMD 15 (Minggu 29 dan Minggu 30) 1.5 Aras 1 (ii).4 Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.maksud . Pengukuhan Sajak “Ruang” .3 Aras 1 (iii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. Aras 2 (ii. murid akan dapat menyatakan 3 contoh gaya bahasa dan 3 nilai serta 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Aras 3 (iii.Ayat Pasif . Fokus Utama: 10.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.mengenal pasti sebab dan akibat .3 Aras 1 (ii). Karangan Pendapat ‘Malaysia Boleh’ Buku teks: m/s 192 – m/s 199 Gambar Alatan Sukan Video Keratan akhbar 2. Sajak “Mata Ayah” . murid akan dapat menulis 3 isi penting dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis. murid akan dapat menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan ayat yang gramatis.Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . iv). iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB PERINDUSTRIAN TATABAHASA: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 1 (ii.1 Aras 3 (i) .Kontekstual .Kecerdasan pelbagai . murid akan dapat menghasilkan ringkasan karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 isi penting Fokus Utama :Aras 1 (iii.Kemahiran berfikir .tema dan persoalan Pengukuhan 7.

4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM NILAI: .mencakar langit .Kemahiran membaca CATATAN 4.ii) Aras 2(i) Aras 3 (ii) TATABAHASA: .Aras 1 (i)Aras 2(i) Aras 3 (i) Fokus Sampingan:5. Meringkas Karangan: ‘Keistimewaan Sarawak’ ILMU: .rasmi .4 Aras 1 (ii.1.mereka cipta . Karangan Jenis Ucapan ‘Majlis Perpisahan’ 2. iii.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menyatakan sinopsis. murid akan dapat menghasilkan karangan jenis ucapan dengan mengemukakan isi yang bernas.Berani KEMAHIRAN BAHASA: .metropolitan . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 7.Sejarah .Pembentukan perkataan baru Kosa Kata: . Pengukuhan Cerpen: ‘ BATU” .tema dan persoalan . ii.Rasional .Kemahiran mendengar dan bertutur .6 Aras 1 (i.sinopsis . v) .Kata Nama Majmuk .latar . murid akan dapat menyatakan latar.4 Aras 1 (i. iii) Fokus Sampingan:12.6 Aras 1 (v dan vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan buku teks .ICT NILAI: . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kesederhanaan Buku Teks: m/s 157-158 m/s 234 Kad manila Gambar Pita rakaman Radio Kamus sastera 3. iii ).Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .2 Aras 1 (i.bandar raya . Pemahaman ‘Keistimewaan Sarawak’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 24 . Fokus Utama: 10. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan bahan rangsangan.belajar Cara Belajar .berjejai-jejai 16 (Minggu 31 dan Minggu 32) UJIAN 2 MASYARAKAT PENYAYANG 1. Fokus Utama :8. Fokus Utama :4. Fokus Utama: 9. iii) Fokus Sampingan: 9.kemahiran berfikir . nilai dan pengajaran serta aspek sastera lain yang dipelajari.1 Aras 1 (i. Aras 2 (iii)) Fokus Sampingan: 3.bertanggungjawab . Fokus Utama: 12.nilai dan pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2.perbandingan watak dan perwatakan 5.3 Aras 1 (iv).Kerjasama . ii. Aras 1 (I. Pengukuhan Cerpen: ‘TINA’ .Patriotisme .Kesusasteraan .pembangunan .Kajian masa Depan .Menghargai Masa . tema dan persoalan serta dapat membuat perbandingan watak dan perwatakan utama dan sampingan yang terdapat dalam cerpen.

iii)Aras 2 (iii) Fokus Sampingan:3.perbandingan watak dan perwatakan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 25 .Kemahiran membaca .Ayat Majmuk Pancangan .Imbuhan Kata Kerja (pengukuhan) Kosa kata: .1 Aras 1(i.cakera liut . Fokus Utama :2.Kemanusiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB – membanding dan membeza Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme ICT NILAI: BukuTeks Muka surat 124 – 127 dan 161 Televisyen Cakera padat Petikan akhbar Kamus 3. Fokus Utama :10.ii) Fokus Sampingan:2.Kemahiran menulis CATATAN KESELAMATAN NEGARA 17 (Minggu 33 dan Minggu 34) PUASA 1 Karangan Perbahasan ‘Ilmu Angkasa Raya’ 2.4.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan:12. iv) Fokus Sampingan: 5. Pengukuhan Cerpen‘Erti Kasih Makna Sayang’ .Kemahiran mendengar dan bertutur .Ayat Majmuk Gabungan . Fokus Utama :10.2 Aras 1 (ii) Pada akhir pelajaran murid-murid dapat menulis 3 isi penting berserta dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis .4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: . Pemahaman Komsas: Cerpen – ‘MAMA’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut aspek-aspek sastera yang dipelajari.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 3 contoh watak berdasarkan cerpen.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.Keselamatan .Ayat Campuran . Ringkasan Karangan ‘Pelabuhan Melaka’ TATABAHASA: . Pengukuhan Perbandingan Aspek sastera – Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ 5.memerangi ILMU: . Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 5 isi penting daripada bahan rangsangan Fokus Utama : 7.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan aspek-aspek sastera yang dipelajari dan menjawab 5 soalan pemahaman yang berkaitan.1 Aras 1 (i.cakera padat .6 Aras 1 (I.Ekonomi . Fokus Utama: 7.

Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Melaka’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 4.Kebersihan 5. Fokus Utama: 7.Kontekstual Buku Teks: m/s 132 – 136 m/s 143 Risalah Gambar Kad manila Petikan akhbar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.6.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . Ringkasan karangan.2 Aras 1 (ii.6 Aras 1 (vii) .Berhemah tinggi . Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.Kata adjektif tunggal .6 Aras 3 (i). Petikan rencana ‘Amalan membaca’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghuraikan 3 isi penting secara bertulis. Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi ‘Tempat-tempat Menarik di Malaysia’ 2.5 Aras 1 (i. TATABAHASA: . vi). Pengukuhan Cerpen: Gaya bahasa Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh gaya bahasa yang terdapat dalam teks. Fokus Utama: 10.v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 7.KB .2 Aras 1 (ii. Aras 1 (iii.Keadilan .menilai. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.Kata adjektif Majmuk ILMU: . menyelesaikan masalah . Fokus Utama: 7.Kata adjektif .1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8. v) .Semangat bermasyarakat . Fokus Utama: 12.Pelancongan .3 Aras 2 (i) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 26 .4 Aras 1 (iv.2 Aras 1 (iii) 8. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Tempat-tempat Bersejarah’ 18 (Minggu 35 dan Minggu 36) PUASA PELANCONGAN 1.1 Aras 1 (ii) 8.Geografi .) Fokus Sampingan: 8. murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 7 isi penting dan boleh menghasilkan ringkasan dengan baik.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca 6. iv. Fokus Utama :7.Kata adjektif Ganda .KMD . v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 1.

getis PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5. Pengukuhan – ‘Syair Nur Alam Syah Lela Putera’ .1 Aras 1 ( ii) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 8. iv) TATABAHASA: .2 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 10.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Fokus Utama: 11. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 12.2 Aras 1 ( ii.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .mencirikan Kontekstual TMK Buku Teks: m/s 215 m/s 222 Komputer Internet Akhbar 2.nada 6.Ayat Majmuk Gabungan ILMU: -Kepenggunaan . Pengukuhan –Istilahistilah Sastera SAINS DAN TEKNOLOGI 19 (Minggu 37 dan Minggu 38) CUTI HARI RAYA PUASA 1. Fokus Utama: 11.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir: . Ringkasan karangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 27 . Fokus Utama: 10. iii) Fokus Sampingan: 10.hinggap .4 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan teks secara bertulis.3 Aras 1 (iii.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan maksud setiap rangkap syair dan nada yang terdapat dalam puisi tersebut.2 Aras1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 5.maksud .Kata Nafi .Kata Penegas . Fokus Utama: 8. v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut maksud istilah-istilah sastera yang dipelajari dan boleh memberi contoh yang sesuai. iv.2 Aras 1 (iii. Karangan Jenis Fisyen sains (kemahiran menulis) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karya fiksyen sains sekurangkurangnya 150 patah kata.gembur .kacau bilau .3 Aras 2 (i). Pemahaman – petikan ‘Amalan Membaca’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman daripada petikan.

Keadilan .6 Aras 1( i.plot KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5.pantas .hormatmenghormati CATATAN/ BBB Minggu 39 hingga 41 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LATIHAN ULANGKAJI Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa Kata: . Fokus Utama: 10.kelam .cuak .Kejujuran .5 Aras 2 (i) . iii). Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 9. Pemahaman – Berdasarkan petikan ringkasan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Fokus Utama: 2. Pengukuhan Novel . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 28 .gayat PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . ii. Fokus Utama: 12.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.4 Aras 1 (iv.) Fokus Sampingan: 8. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melakar lembaran grafik plot untuk menyususn maklumat yang didengar. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 29 .