Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

SMK CHERAS JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2011
BAHASA MELAYU
Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

1

Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

KANDUNGAN
 

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, Tahun 2010 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, tahun 2008 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut. Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan dua yang akan diterima. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, penulis berharap guru-guru dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (yang mungkin berbeza).

Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

2

Novel. Berpandu Tajuk : Pelajar Cemerlang Dialog dengan sahabat’ 1 Tatabahasa Kata Nama Khas Kata Nama Am HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk menulis karangan.4 Aras 1 (i.ii) Buku teks ms 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar Buku teks ms 6 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menggunakan ungkapan bertatasusila. Ayat Inti Kosa Kata Teks: .) Fokus Sampingan: 1.5 Aras 2 (i).7 Aras 2 (i.1 Aras 1 (i.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Kata Adjektif. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PELAJAR CEMERLANG 1. NILAI: Keberanian Kasih saying Hormat-menghormati Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA: Dengar dan tutur Bacaan dan tulisan CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 1-10 Radio Petikan akhbar/ majalah/ teks Kertas sebak Kad manila 1 (Minggu 1 dan Minggu 2) Minggu 1 3/1/11 -7/1/11 Minggu 2 7/1 -14/1/11 KOMSAS 1 Pemahaman Pantun ‘Pantun Perpisahan’ KOMSAS 2.iv.4 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii. Aras 3 (i) Buku Teks ms 2 Buku Teks ms 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan maksud pantun. Aras2(i) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi.Jaguh -Cenderamata -Sulaman menceroboh menjajah jurus baka berkumis menyambar PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Sejarah Sastera Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Fokus Utama: 7.).Sinopsis 5.4 Aras 1 (v) Fokus Sampingan: 3. .v). Karangan Pengalaman Tajuk:: ‘Cuti Sekolah’ 2 Karangan .v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menghasilkan satu perenggan ringkasan yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 isi penting .iv). Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 10.iii.iv.3 Aras 1 (i dan ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis secara lisan sekurangkurangnya dalam 5 ayat tunggal dan majmuk. Fokus Sampingan: 1.ii. Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 8.3 Aras 1 (iv. Meringkaskan petikan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 3 .

4 Aras 1 (ii. 2 .iv).Watak antagonis Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 4 .Pertiwi .Watak protagonis . Fokus Utama: 2.6 Aras 2 iii) Fokus Sampingan: 2.v) KOMSAS .2 Aras 1 (i.iii. Karangan Gambaran Tajuk: Kejohanan Olahraga 2 Karangan Berpandu Tajuk : bebas HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Adjektif Kata Terbitan Kosa Kata: .iv.Watak dan perwatakan . Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10.ii.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 7 MERENTAS DESA 1..1 Aras 1 Buku Teks ms 17 (Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar.iv) .3 Aras1(iv. Novel 1 Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan berdasarkan novel. Fokus Utama: 7.Harmoni . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1. Teks: Muka Surat 41-52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar 1 Tatabahasa Kata Ganti Nama 2 Meringkaskan petikan Fokus Utama: 7.7 Aras2(i) Aras3(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak yang terdapat dalam novel.3 Aras 1 (iv) Buku Teks ms 19 Pada a Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .iii) Fokus Sampingan: 1.Permuaf akatan setiakawan meluncur keruntung mengkuang PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Kesusasteraan Sejarah Geografi Sains dan Teknologi KBT: Konstruktiisme Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Konstektual NILAI: Keberanian Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis CATATAN 2 ( Minggu 3 dan Minggu 4) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan Kejohanan Ollahraga sekurang-kurangnya dalam dua perenggan.4 Aras 1 (i ii.v) Fokus Sampingan: 7.5 Aras 1 (i.

iv) Fokus Sampingan: 2.).Perkembangan . Fokus Utama: 10.6 Aras 1 (i). Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat TATABAHASA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan isi penting berserta huraian secara bertulis.iv).4 Aras 2 (i.Perumitan . Kata ganti nama tanya.2 Aras 1 (I. Fokus Utama: 7. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 3. Aras 2 (iii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 7.Plot dan Teknik . ILMU: Sejarah Geografi Sastera Pendidikan Jasmani.Permulaan .4 Aras 1 (iv.) Fokus Sampingan: 8.Latar masyarakat.Puncak . Kata ganti nama diri orang. Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks: Muka Surat 12-19 Radio Video Petikan akhbar/ majalah LPG Bahan grafik 5 . Ayat Berpenerang. .4 Aras 2 (i.2 Aras 1 (i.ii) Aras2(I. Penggandaan Kata Kerja. Novel.) Fokus Sampingan: 2. Karangan berdasarkan bahan rangsangan ‘Kuala Lumpur Sebelum dan Selepas Merdeka’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. `Pahlawan Pasir Salak’ .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. ‘Perlumbaan Kereta Formula 1 Ttabahasa Kata Kerja 3.iV) aras2(ii)Aras3(i)) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 isi penting dan menjawab 3 soalan pemahaman.Latar masa dan tempat.7 Aras 3 (i) Kata ganti nama tunjuk. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis sekurangkurangnya 1 latar bagi setiap kategori yang diberikan.6 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 12. Novel .Peleraian SAHABAT REMAJA 3 (Minggu 5 dan Minggu 6) Karangan ’Kejohanan Olahraga Tahunan’ Pemahaman.2 Aras1(I.ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB 5. ii.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat menyatakan plot novel dan teknik plot yang digunakan.

meliuk-liuk . Semangat bermasyarakat.2 Aras 1 (i) Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis dengan ayat yang lengkap. Fokus Utama: 10. ‘Kegiatan KoKurikulum’ 6.menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting.kad prabayar .Metafora . Rasional. Fokus Sampingan: 8. `Pahlawan Pasir Salak’ Gaya bahasa . Aras 1 (iii). iv). Novel.kanopi . iv) Fokus Sampingan: 1.7 Aras 1 (ii. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 nilai dan pengajaran serta contoh yang bersesuaian.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Kebebasan.talian . Hormat menghormati.menulis karangan dengan menggunakan ayat yang tepat.teknologi .Kata tugas ILMU: Sastera Matematik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kemahiran Hidup. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .sains .tangkas .Merentas desa . Karangan Rencana ’Usaha-usaha Memajukan Industri Makanan Tradisional’ TATABAHASA: Kata kerja -Transitif pasif .telefon mudah alih . .6 Aras 1 (iii.bedil pemuras . Meringkas Karangan ’Kegiatan Kokurikulum’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik berdasarkan petikan secara bertulis dengan lengkap dalam kumpulan. Kemahiran menulis. Kerajinan. `Pahlawan Pasir Salak’ . viii ) .internet Keberanian. Fokus Utama: 7.5 Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. viii ) . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7. Novel. Kejujuran. iv). Fokus Utama: 12.nilai dan pengajaran .6 Aras 1 (iii. Fokus Utama: 10. v.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik bagi menentukan gaya bahasa berdasarkan teks secara bertulis. Fokus Utama: 7.2.7 Aras 1 (ii.) SISTEM BAHASA Kosa Kata: PENGISIAN KURIKULUM NILAI: CATATAN / BBB 5. KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca.4 Aras 1 (iii. Teks: Muka Surat 32-40 Petikan rencana Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 6 . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.jamung .Simile . 4 (Minggu 7 dan Minggu 8) CUTI TAHUN BARU CINA ’MAKANAN DAN KESIHATAN’ 1.5 Aras 1 (ii.peserta .Personifikasi 7. Pemahaman. v.2 Aras 1 (iv.dihembus .

‘Makanan dan Vitamin’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman.Sinopsis . Aras 2 (i.v. Cerpen ‘Batu’ . .1. Cerpen ‘Tina’.ii) Dewan Siswa Kamus MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Fokus Utama: 12.2 Aras 1 (ii.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan syair serta menyatakan maksud ‘Pantun Perpisahan’.3 Aras 1 (ii. Aras 1 (ii.1 Aras 1 (i. Fokus Utama: 7. .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktisme CATATAN/ BBB OHP Radio Kertas sebak Kosa Kata: Akua . ‘Pantun Perpisahan’ 5 Meringkas karangan. Pemahaman.Perbandingan Pantun dan Syair.Sinopsis . . Puisi Tradisional.4 Aras 1 (iv.4 Aras 2 (I.ii.Menyelimut Kecerdasan i . Fokus Utama: 8.) Fokus Sampingan: 8. ii).Terjelir . ‘Makanan dan Vitamin’ 6.).iv). Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Makanan Seimbang’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menulis 3 perwatakan watak-watak dalam cerpen yang dipelajari.iii) Fokus Sampingan: 9. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 7. Aras 2 (i). Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting mengikut urutan.4 Aras 1 (iv.Berderetderet kuurut-urut curiga mengusung terbujur NILAI: Kasih sayang Pengorbanan Hormatmenghormati Kerajinan Baik hati KEMAHIRAN BAHASA: 7.Mengelupu r. Fokus Utama: 8.1 Aras 1 (i.) Aras (i) Kemahiran mendengar dan bertutur Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 7 .3 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 11. Fokus Sampingan: 10.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Fokus Sampingan: 1.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2.) Aras2(I.2.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat dalam cerpen. Fokus Sampingan: 12.5 Aras 1 (iii.Watak dan Perwatakan 4.

Fokus Utama: 8.v) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi Nama. Sajak ’Mata Ayah’ .Plot 4. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat dapat menjawab 6 soalan pemahaman. Frasa Sendi.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format dengan betul. Fokus Utama: 3. Pemahaman ’Aktiviti Kelab Sahabat Remaja’ 3. Fokus Utama:1 2.2.membuat kesimpulan . Meringkaskan karangan ‘Keluarga Bahagia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 8 . Cerpen Buku ’Catatan Farid Badrul’.Pengenalan sajak .) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud pantun dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. Aras 2 (i.4 Aras 2 (ii.membandingkan Kecerdasan Pelbagai NILAI: Baik hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Kejujuran Kesederhanaan CATATAN/ BBB 5 (Minggu 9 dan Minggu 10) UJIAN BULAN MAC Teks: Muka Surat 21 . Fokus Utama: 8.4 Aras 1 (I.ii).ii) Fokus Sampingan: 7.5 Aras 2 (i) Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK ‘SAHABAT REMAJA’ 1. Aras 1 (I.4 Aras 1 (ii. PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Islam/ Moral PJK Kesusasteraan Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir . plot cerpen dan menjawab empat soalan pemahaman yang berkaitan.menjana idea .iv. Aras 1 (ii.4 Aras1 (ii. iv) Fokus Sampingan: 2.iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting . .1.’Pantun Joget Pahang’ .2.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat maksud sajak dan menyenaraikan 4 nilai dalam sejak Fokus Utama: 10.iv).1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Kata Ganda.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 9.25 Petikan pemahaman Kosa kata. Fokus Utama: 7. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis . Karangan Surat Tidak Rasmi Pelancongan Akua 2.ii.iii.2 Aras 1 (i.iii) Fokus Sampingan: 10. -Dokumentari -Projektor -Taubat -Teladan -patuh -mengabdikan diri -sia-sia -menghirup -Berseri-seri -toghut -tersentak -terperangkap OHP Transparensi Radio Tape Lagu Pantun Joget Pahang LPG Jadual 5.5 Aras 1 (i. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1.Sipnosis .maksud pantun .

Aras 1 (iv.2. Fokus Utama :8.Sinopsis . ii. Pemahaman. ’Keluarga Bahagia’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai positif dan dapat menjawab soalan pemahaman.). Fokus Sampingan: 7. Lalat dan Tikus’ Menulis dialog ringkas dengan menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting .). ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan bentuk.4. . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . Fokus Sampingan: 9. Fokus Sampingan: 3. iii).iv) Fokus Sampingan: 1.ii. Fokus Utama: 10.iii) Aras 3 (iv) ILMU: TATABAHASA: Ayat dasar Ayat Tunggal Geografi Sejarah Pendidikan Seni Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kata: Kemahiran Berfikir Teks: Muka Surat 73-60 Risalah Petikan Akhbar Kad imbasan CUTI PENGGAL PERTAMA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis.4 Aras 1 (iv) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 9 .3 Aras 1 (iii.2 Aras 1 (i. Karangan Ceramah ‘Kerjaya Sebagai Pakar Jantung’ 2.menyenaraikan 3 nilai murni dan persoalan.ii) Fokus Sampingan: 12. Cerpen ’Mama’. . Pemahaman. ’Mengawal Lipas.1 Aras 1 (i. -maksud sajak -nada TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 6 (Minggu 11 dan Minggu 12) 1. Sajak ‘Seuntai Kata untuk Dirasa’.4 Aras 2 (ii).Nilai. Fokus Utama: 7.3 Aras 1 (i.ii). SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 8. Fokus Utama: 8.3. Aras 1 (I.2 Aras 1 (I.Tema dan persoalan . nada dan maksud sajak dengan tepat. Fokus Utama: 3.) Aras 2 (i. Aras 1 (i. Aras 2 (i.menulis sinopsis cerpen dengan lengkap. MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 7. vi).Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6.

Murid dapat menyatakan tema dan 4 persoalan.menganalisis Kajian Masa Depan Konstekstual Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Radio Tape MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.6 Aras 1 (v.1 Aras (ii.4 Aras 1 (i.sipnosis . ‘Penyakit Strok’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 10 .2 Aras (i. Cerpen. `Erti Kasih Makna Sayang’ .iv). Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 8.3 Aras 1 (iv. iv) -Tamadun -Diempang -menengok -pemuliharaan -terkejib-kejib .3 Aras 1 (iii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. ’Mengawal Lipas. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatatkan 5 maklumat tentang penyakit strok dan menyampaikan maklumat kepada rakan.iv) Fokus Sampingan: 1. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2.menyatakan jawapan 5 pantun teka-teki secara bertulis .iii. ’Pantun Teka-Teki’ .membina serangkap pantun teka-teki dalam kumpulan secara bertulis. v) Fokus Sampingan: 1.nilai HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .4 Aras 1 (ii. Lalat dan Tikus’ Pemahaman. iii.bentuk .tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis semula cerita yang dibaca secara ringkas tidak kurang daripada 50 patah perkataan. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks. Meringkaskan Karangan. ii.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Kosa Kata: mengherotkan bisa menjelajah gagah flora fauna PENGISIAN KURIKULUM NILAI: Kasih sayang Tanggungjawab Kegigihan Kebijaksaan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5. Fokus Utama: 10.v) Fokus Sampingan: 12.

menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri drama secara bertulis dalam kumpulan.1 Aras 2 (i).menurun . Karangan Cereka Tema: Kasih Sayang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis pendahuluan dan 2 perenggan karangan dengan 2 isi dan huraian yang sesuai.majalah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara meningkatkan jati diri remaja dalam menghadapi kehidupan.). ii.ciri-ciri drama HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .v) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (ii.2 Aras 1 (i. ii) Fokus Sampingan: 1.kejutkan . iii. Aras 2 (i.4 Aras 1 (iv.) Fokus Sampingan: 8. ii. ILMU: TATABAHASA: Kata nama. -diamanahkan -pembahagian harta .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa kata.akhbar . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Haiwan Kesayangan’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 11 . Kata adjektif Kata kerja Pendidikan Islam Moral Sejarah Geografi PJK Kesasteraan. iii.7 Aras 1 (i.penunggu . Matematik Kemahiran Hidup Teks: Muka Surat 55 – 59 Petikan Teks – . Fokus Utama: 12.5 Aras 1 (v) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Fokus Utama: 12.pengenalan drama . Fokus Utama: 10. Aras 1 (i. Fokus Sampingan: 1.pemakanan PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir Konstruktulisme Konstektual Kecergasan Pelbagai KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur CATATAN/ BBB Video Skrip darma LPG 4.v). Aras 2 (i. Fokus Utama: 8.pengerasnya . ii. iii. . Pemahaman `Antara Kasih dengan Pengorbanan’ 1.6.berhingus . .tanah pusaka .iv).Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 KEKELUARGAAN 7 (Minggu 13 dan Minggu 14) 2. ii) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.terhunus . Drama.Membina 1 skrip pendek untuk sketsa bertema kekeluargaan.tumbesaran .

iii).1 Aras 1 (i.latar masa .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 5. iii.2 Aras 1 (i. Fokus Utama: 12.4 Aras 1 (ii.sinopsis .penjagaan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 6. “Laporan Lawatan Sambil Belajar” HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting berpandukan gambar secara bertulis. . -laman web -Perisian -Musafir -Fitrah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir .menjana idea. Fokus Utama: 7. v).latar masyarakat MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PENDIDIKAN Karangan Laporan.2 Aras 1 (i. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyusun semula isi-isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan secara bertulis. v).1 Aras 3 (i).4 Aras 1 (I.) Fokus Sampingan: 7. ii. 10. Pemahaman “Indahnya NegaraKu” Kosa Kata.iii. ii. ii. Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Kad Imbasan Petikan Akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 12 .iv). Drama ’Penunggu Pusaka’. Fokus Utama: 8.3 Aras 1 (ii.1 Aras 1 (iii). iii). Sajak `Mata Ayah’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak dan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis. SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata tugas Kata penegas Kata nafi PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Sejarah CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 133-139 LPG OHP 8 (Minggu 15 dan Minggu 16) 2. Fokus Sampingan: 1. Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. Fokus Utama: 12. Fokus Sampingan: 8.1 Aras 1 (vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan petikan drama yang dibaca mengikut urutan cerita. . Fokus Sampingan: 7.

Drama.6 Aras 1 (v. vii) Kerajinan Kegigihan Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur.3 Aras 1 (ii).3 Aras 1 (iii. Prosa Tradisional. -Qasar -Jamak -kecemerlangan -Yang Di Pertua -inisiatif -proaktif NILAI: interpersonal kata pemeri kata arah Televisyen 4. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks. Sajak `Bicara Buat Guru’ . Fokus Utama: 8. Pemahaman ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ 7.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. Fokus Utama: 1. ’Pak Kaduk ’ . ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 6.4 Aras 1 (ii. Murid dapat menyatakan sinopsis drama .5 Aras 1 (ii).3 Aras 1 (iii.iii. iii). iv).Sinopsis . Meringkaskan karangan. Fokus Sampingan: 3.6 Aras 1 (ii) .watak dan perwatakan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis. Fokus Utama: 7.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak. Fokus Sampingan: 1. Aras 3 (iii.1 Aras 1 (i. Aras 2 (iii).4 Aras 1 (iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan secara bertulis bagi dua watak drama yang dibaca.v) Fokus Sampingan: 12. ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 13 .3 Aras 1 (i.iv) Fokus Sampingan: 1.Sinopsis Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita yang dibaca dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya dalam 6 ayat. Fokus Sampingan: 12. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5. ii. Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman. iv). ‘Angin’ . Fokus Utama: 10.Maksud sajak . Fokus Utama: 10. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan sajak secara bertulis.

1 Aras 1 (i.perbilangan. Karangan. seturi senteri wallah khilaf Baik hati Hormat–menghormati Kasih sayang Kerjasama Kesyukuran 5. Fokus Utama: 10. iii). iii) Fokus Sampingan: 12.menjana idea Kecerdasan pelbagai Belajar cara belajar NILAI: Kosa kata. `Syair Pesanan Ibu’ . Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 7.2 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii). ) Fokus Sampingan: 9. 131 Petikan majalah/ Akhbar / Teks Radio 2.6 Aras (vii) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran berfikir . ii. Murid dapat menulis 3 nilai dan pengajaran drama.3 Aras 3 (i) TATABAHASA: Kata nama ganda . ILMU: Geografi Sejarah Bahasa Muka surat: 124..1 Aras 1 (i.3 Aras (iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras 1 (i. Aras 3 (i) 9 (Minggu 17 dan Minggu 18) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA 1.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. Meringkaskan Teks ‘Angkatan Tentera Kita Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis. Puisi Tradisonal. ii) Video Kertas sebak OHP Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 14 . `Wawancara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan wawancara sekurangkurangnya 3 isi penting seorang tokoh secara bertulis.maksud syair Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis tema dan empat persoalan. Pemahaman. `Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan betul. Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 1. iv.

1. Fokus Utama: 10.mesej .tema dan persoalan. ii. Drama `Angin’ .4 Aras 1 (iv. vii) Fokus Sampingan: 3.Kata kerja terbitan Sastera KHB Moral Agama Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 15 .5 Aras 1 (ii.3 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Fokus Sampingan: 8.3 Aras 1 (ii. v).latar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan 4 persoalan Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama.1 Aras1(i) Fokus Sampingan: 8. iii). Puisi Tradisional `Syair Nur Alam Shah Lela Putera’ .gaya bahasa 9. Aras 1 (ii. Fokus Utama: 12. Karangan Rencana Tajuk: “Kesenian dan Kebudayaan Malaysia” -Kata kerja tunggal . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan mesej daripada syair dan gaya bahasa syair. beraksi menghempas mengagah menjeling wasiat arwah Rasional KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 8.) Fokus Sampingan: 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 7.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK BUDAYA DAN ADAT RESAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan rencana tentang kesenian budaya sekurang-kurangnya 3 perenggan Fokus Utama: 9.4 Aras 1 (I.1 Aras 1 (ii. .iii) SISTEM BAHASA TATABAHASA: PENGISIAN KURIKULUM ILMU: CATATAN/ BBB Teks Muka Surat 84-91 Gambar/ poster 10 (MIinggu 19 dan Minggu 20) 1. Fokus Utama: 12.iii) 8.

Fokus Utama: 7.Aras 1(i) Aras2(i) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kota: Bidan Serata-rata KB: KP: BCB: Kontekstual Konstrak NILAI: Semangat bermasyarakat Hormat-menghormati Keadilan Pengorbanan Petikan akhbar Kamus Dewan OHP Radio 3. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis.1 Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) 4. TATABAHASA: Ayat seruan. Pemahaman Tajuk: “Siramik :Jenis dan Motifnya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting dari pambacaan dan menyatakan 10 maksud perkataan. Ayat perintah.iii).1 Aras 1 (I.4 Aras 1 (iv. Fokus Utama:1.) Fokus Sampingan: 8.ii)) Fokus Sampingan: 7. iv) Fokus Sampingan: 8. iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama:5.2 Aras1(ii. ILMU: Geografi Sains Ekonomi Petikan akhbar/ Majalah Radio Risalah Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 16 .7. Fokus Utama 9.1 Aras1(ii. Meringkaskan Karangan ‘Siramik: Jenis dan Motifnya’ Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Industri Kraftangan’ 11 (Minggu 21 dan Minggu 22 ) EKONOMI 1.1.1 Aras 1 (i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Karangan perbincangan ‘Amalan Menabung’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 3 isi utama karangan perbincangan. Fokus Utama: 12. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.2 Aras 1 (i. Prosa Tradisonal `Putera Besar Lahir ke Dunia’ Sinopsis Watak dan Perwatakan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis dan menulis sekurang-kurangnya 3 watak utama dan perwatakannya.

Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama : 7. Petikan rencana `Pelabuhan Bebas Cukai’. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 12.ii.4 Aras 1 (iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman. Fokus Utama : 7. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan aspek sastera yang dipelajari dalam drama Fokus Utama: 10. Fokus Utama : 7. iii).3 Aras 1 (i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2. iii) Fokus Sampingan: 1. Aras 2 (ii) Kosa Kata: Bebas cukai Pembuatan entreport balairong sri pacal jampi serapah pancuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: KP: BCB: TMK: Kontekstual Kad imbasan Kertas sebak Buku teks 3.2 Aras I ( i.2 Aras 1 (ii. iii).3 Aras 1 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai dan pengajaran dalam drama ‘Buyung’.. Ringkasan karangan. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Bebas Cukai. Pemahaman Drama ‘Buyung” MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 17 . (m/s 203) 4.4 Aras 1 (iii) .ii. iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras1 (i. (m/s 203) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan menghasilkan ringkasan karangan tentang kelebihan Labuan sebagai destinasi pelancongan.4 Aras 1 (ii. Drama – “ Buyung” Nilai dan Pengajaran NILAI: Kejujuran Kerajinan Keadilan Hemah tinggi Ketaatan Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5.

iii. murid akan dapat mengemukakan 3 jenis gaya bahasa dan menjawab soalan pemahaman.gaya bahasa . Murid juga dapat menyatakan 3 nilai dan pengajaran .3 Aras 1 (iii. ii. Karangan Peribahasa ILMU: Sejarah Geografi Sains Ekonomi Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH KB: BCB: KP: Kontekstual NILAI: Kesyukuran Hemah Tinggi Kasih Sayang Baik Hati Buku teks Muka surat 171 OHP Radio/Video Kertas Sebak Petikan Akhbar/ Teks 2. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Sajak `Pesan Tangan kepada Jari’ .2 Aras 1 (i . iii) Fokus Sampingan: 8.5 Aras 2 (ii).4 Aras 1 (ii. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan bentuk peribahasa berdasarkan contoh yang dirujuk dalam buku teks. dan iv) Fokus Sampingan: 12.4 Aras 1 (ii.3 Aras 1 (iii).nilai dan pengajaran 12 Minggu 23 dan) (Minggu 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEJARAH 1. Ringkasan karangan Petikan rencana ‘Herba Malaysia’ 3 Pemahaman Petikan rencana – ‘Herba Malaysia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 18 . iv) TATABAHASA: -Kata nama tunggal .tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan sekurangkurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam petikan. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Fokus Utama: 8. ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. iii) Fokus Sampingan: 1.3 Aras2 (i) Aras3(i) Fokus Sampingan: 12. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 5 isi penting dan dapat menghasilkan ringkasan karangan berdasarkan petikan rencana. murid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks tersebut Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 7.4 Aras 1 (iii) .2 Aras 1 (I. Pemahaman Sajak – Pesan Tangan Kepada Jari . Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 10.6 Aras 1 (v. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 7.Kata nama terbitan Kosa kata: Sireh Rebung Dimuatkannya Berbesan Pemuliharaan Warisan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 19 .

Persoalan 6.tema dan persoalan 7. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kefahaman secara bertulis berdasarkan teks. v). Sajak “Ruang” .nilai dan pengajaran 13 (Minggu 25 dan Minggu 26) SAINS DAN TEKNOLOGI 1. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 7. Murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 unsur gaya bahasa . Fokus Utama: 4.2 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5. ‘Puteri Buluh Betung’ . ii.gaya bahasa .ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. iii). Prosa Tradisional: ‘Puteri Buluh Betung’ -sinopsis . v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Aras 1 (i.4 Aras 1 (iv.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 10.urutan peristiwa HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis prosa secara bertulis sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan majmuk . nilai dan pengajaran secara bertulis dalam sajak.1 Aras1 (i. Karangan Rencana ‘Teknologi makllumat tonggak kemakmuran negara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 isi penting dengan huraian lengkap. Murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 tema dan persoalan Fokus Utama: 8.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 4. iii) Fokus Sampingan: 12.4 Aras 1 (i. ii.2 Aras 1 (i.Tema .2 Aras 1 (i. Sajak “Ruang” . Fokus utama: 12.4 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 3.2 Aras1 (i)i Fokus Sampingan: 5. iv.maksud . Aras 2 (i) TATABAHASA: Kata kerja tak transitif ILMU: Sains ICT Geografi Muka surat 152 Keratan akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 20 .

Fokus Utama: 3.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii.Membanding dan Membeza -Kontekstual -Kecergasan Pelbagai CATATAN/ BBB Kosa kata: 1.Sinopsis .kerjasama .Kemahiran berfikir: .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita berdasarkan isi penting daripada teks prosa dan menyatakan sekurang-kurang 3 nilai dan pengajaran yang diperoleh.kemahiran membaca 5.5 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud.2 Aras 1 (iii). vandalisme 2.’ 3. Fokus Utama: 10.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 2. Sajak ‘Cinta ‘ -maksud -tema dan persoalan -gaya bahasa -nilai dan pengajaran Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 21 .2 Aras 1 (ii.Kebersihan fizikal dan mental .berdikari KEMAHIRAN BAHASA . iii.6 Aras 1 (v.kemahiran menulis . Fokus Utama: 10. tema dan 4 persoalan sajak serta menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan puisi. 12. Ringkasan Karangan Petikan Rencana – ‘ ‘Industri Pelancongan menyumbang ke arah pembangunan negara. Prosa Tradisional ‘Cerita Kera Dengan Buaya’ . disangkal Penjodoh bilangan Peribahasa Gambar Poster LPG Kamus Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. iii) Fokus sampingan: 1. bertandang 4. Pemahaman: ‘Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan 5 isi tersurat tentang khasiat makanan kepada tubuh kita. iii) Fokus Sampingan: 10.1 Aras 1 (i.4 Aras 1 (ii.Nilai dan pengajaran NILAI: . vii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH .kasih saying .5 Aras (vi) Fokus Sampingan: 12. 10. tersohor 3. ii). iv) 4.1 Aras 1 (i. iv) Fokus Sampingan: 12.kemahiran mendengar dan bertutur . Fokus Utama: 8.

Pemahaman – ‘Sungai Khazanah Berharga’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan sungai sebagai sumber rezeki. murid akan dapat menyatakan makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berkaitan petikan. Aras 2 (ii) Buku Teks: m/s 63 dan m/s 181 Risalah Majalah OHP Rakaman Syair Kertas sebak LPG 2. Fokus Utama: 10. iii) Fokus Sampingan: 8. Puisi Tradisional ‘Syair Mungkir Janji’ .2 Aras 1 (ii.Kata pengikat ayat Kosa kata: .Kata Pra Klosa .Maksud . Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Karangan Jenis Syarahan ‘Kepentingan Sungai’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK ISU SEMASA HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: .4 Aras 1 (ii.belajar cara belajar NILAI: Kasih sayang Berhemah tinggi Mematuhi peraturan KEMAHIRAN BAHASA: -Kemahiran mendengar dan bertutur -Kemahiran membaca -Kemahiran menulis 4. Ringkasan Karangan – ‘Sungai Khazanah Berharga’ (m/s 181) Kemahiran menulis 3. Murid mencatat 4 nilai dan pengajaran.6 Aras 1 (v. Fokus Utama: 8. Fokus Utama: 8. murid akan dapat menerangkan 3 bait maksud syair secara lisan.tinggalan sejarah PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Geografi Sains dan Teknologi Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .Nilai dan pengajaran 5.Kata Tanya .diempang .6 Aras 1 (v.Tamadun .1 Aras 1 (ii. iii). Pemahaman Komsas: Syair Mungkir Janji Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 22 .2 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (ii. iii) Fokus Sampingan: 8. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran berfikir CATATAN/ BBB 14 (Minggu 27 dan Minggu 28) 1. murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan syarahan . iii).Kata Perintah .kontekstual . iii) Fokus Sampingan: 12. iii) Fokus Sampingan: 12. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.rekreasi . Fokus Utama: 7.Khazanah .1 Aras 1 (I. murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan aspek sastera yang dipelajari dalam puisi .menghubungkait .Kata Seru .

maksud .5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan: 12.4 Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat menghasilkan ringkasan karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 isi penting Fokus Utama :Aras 1 (iii.Kecerdasan pelbagai . iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Pendidikan Jasmani dan Kesihatan . Aras 3 (iii. murid akan dapat menyatakan maksud dan tema serta persoalan sajak. Ringkasan Karangan: Petikan rencana m/s 192 – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ 3.1 Aras 1 (i.1 Aras 3 (i) .Kemahiran berfikir . ii) Fokus Sampingan: 2.3 Aras 1 (ii). iv). Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 10. iv).Ayat Pasif . iv). iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kontekstual . Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 3.5 Aras 1 (ii). iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB PERINDUSTRIAN TATABAHASA: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Pengukuhan Sajak “Ruang” . Karangan Pendapat ‘Malaysia Boleh’ Buku teks: m/s 192 – m/s 199 Gambar Alatan Sukan Video Keratan akhbar 2.4 Aras 1 (i.KMD 15 (Minggu 29 dan Minggu 30) 1.Penjodoh Bilangan ILMU: .tema dan persoalan Pengukuhan 7. murid akan dapat menyatakan 3 contoh gaya bahasa dan 3 nilai serta 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak.gaya bahasa . murid akan dapat menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan ayat yang gramatis.Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .2 Aras 1 (ii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6. murid akan dapat menulis 3 isi penting dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis.3 Aras 1 (iii. Sajak “Mata Ayah” . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Pemahaman – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 23 .nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 6.Ekonomi . Aras 2 (ii. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 2.mengenal pasti sebab dan akibat .Sejarah .

3 Aras 1 (iv). v) . Aras 2 (iii)) Fokus Sampingan: 3. Aras 1 (I.4 Aras 1 (ii.Kemahiran mendengar dan bertutur .Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Berani KEMAHIRAN BAHASA: . murid akan dapat menyatakan sinopsis.Kerjasama .2 Aras 1 (i.Rasional . tema dan persoalan serta dapat membuat perbandingan watak dan perwatakan utama dan sampingan yang terdapat dalam cerpen. ii.mencakar langit . murid akan dapat menyatakan latar. ii.rasmi .belajar Cara Belajar .latar . Fokus Utama: 10.nilai dan pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1. Pemahaman ‘Keistimewaan Sarawak’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 24 .6 Aras 1 (i.4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM NILAI: .metropolitan . iii) Fokus Sampingan:12.Kesederhanaan Buku Teks: m/s 157-158 m/s 234 Kad manila Gambar Pita rakaman Radio Kamus sastera 3.kemahiran berfikir . Meringkas Karangan: ‘Keistimewaan Sarawak’ ILMU: .4 Aras 1 (i. Fokus Utama: 9.bertanggungjawab .mereka cipta . Fokus Utama :8.Kajian masa Depan . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 7. Karangan Jenis Ucapan ‘Majlis Perpisahan’ 2.sinopsis . Pengukuhan Cerpen: ‘ BATU” . Fokus Utama :4.berjejai-jejai 16 (Minggu 31 dan Minggu 32) UJIAN 2 MASYARAKAT PENYAYANG 1.pembangunan . iii ).Patriotisme . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Aras 1 (i)Aras 2(i) Aras 3 (i) Fokus Sampingan:5.Kemahiran membaca CATATAN 4.Pembentukan perkataan baru Kosa Kata: .Kesusasteraan .6 Aras 1 (v dan vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan buku teks .ICT NILAI: . murid akan dapat menghasilkan karangan jenis ucapan dengan mengemukakan isi yang bernas.1 Aras 1 (i. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan bahan rangsangan. iii.ii) Aras 2(i) Aras 3 (ii) TATABAHASA: .Sejarah . iii) Fokus Sampingan: 9. nilai dan pengajaran serta aspek sastera lain yang dipelajari. Fokus Utama: 12.bandar raya .tema dan persoalan .perbandingan watak dan perwatakan 5.Kata Nama Majmuk .2.Menghargai Masa . Pengukuhan Cerpen: ‘TINA’ .

Fokus Utama :2.6 Aras 1 (I. Pengukuhan Perbandingan Aspek sastera – Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ 5.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.iii)Aras 2 (iii) Fokus Sampingan:3. Pemahaman Komsas: Cerpen – ‘MAMA’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut aspek-aspek sastera yang dipelajari.Kemanusiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB – membanding dan membeza Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme ICT NILAI: BukuTeks Muka surat 124 – 127 dan 161 Televisyen Cakera padat Petikan akhbar Kamus 3.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Fokus Utama: 7. Ringkasan Karangan ‘Pelabuhan Melaka’ TATABAHASA: .Keselamatan .Imbuhan Kata Kerja (pengukuhan) Kosa kata: .cakera liut .4. Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 5 isi penting daripada bahan rangsangan Fokus Utama : 7.Kemahiran menulis CATATAN KESELAMATAN NEGARA 17 (Minggu 33 dan Minggu 34) PUASA 1 Karangan Perbahasan ‘Ilmu Angkasa Raya’ 2.Kemahiran mendengar dan bertutur .1 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii) Pada akhir pelajaran murid-murid dapat menulis 3 isi penting berserta dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis .Ayat Majmuk Pancangan .ii) Fokus Sampingan:2. Pengukuhan Cerpen‘Erti Kasih Makna Sayang’ .Ekonomi .memerangi ILMU: .perbandingan watak dan perwatakan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 25 .1 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 3 contoh watak berdasarkan cerpen.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan:12. iv) Fokus Sampingan: 5.4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: .5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan aspek-aspek sastera yang dipelajari dan menjawab 5 soalan pemahaman yang berkaitan.Ayat Campuran .Kemahiran membaca . Fokus Utama :10. Fokus Utama :10.1 Aras 1(i.cakera padat .Ayat Majmuk Gabungan .

Fokus Utama: 10. TATABAHASA: .) Fokus Sampingan: 8.Pelancongan .KB .KMD . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Tempat-tempat Bersejarah’ 18 (Minggu 35 dan Minggu 36) PUASA PELANCONGAN 1.Kata adjektif tunggal .Kata adjektif Ganda .6 Aras 3 (i). menyelesaikan masalah . Pengukuhan Cerpen: Gaya bahasa Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.5 Aras 1 (i.Kata adjektif .Keadilan .4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 12.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca 6.Kebersihan 5.Kontekstual Buku Teks: m/s 132 – 136 m/s 143 Risalah Gambar Kad manila Petikan akhbar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 1. Ringkasan karangan.Berhemah tinggi . murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh gaya bahasa yang terdapat dalam teks. Fokus Utama: 7.6 Aras 1 (vii) .Semangat bermasyarakat . Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Melaka’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . Fokus Utama :7.3 Aras 2 (i) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 26 .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 4.v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 7. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. iv.Geografi . Fokus Utama: 7. Aras 1 (iii. vi). v) .2 Aras 1 (ii. Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi ‘Tempat-tempat Menarik di Malaysia’ 2.Kata adjektif Majmuk ILMU: . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8. Petikan rencana ‘Amalan membaca’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghuraikan 3 isi penting secara bertulis. murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 7 isi penting dan boleh menghasilkan ringkasan dengan baik.2 Aras 1 (ii.menilai.1 Aras 1 (ii) 8.2 Aras 1 (iii) 8.6.

Karangan Jenis Fisyen sains (kemahiran menulis) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karya fiksyen sains sekurangkurangnya 150 patah kata.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Fokus Utama: 8. Pengukuhan –Istilahistilah Sastera SAINS DAN TEKNOLOGI 19 (Minggu 37 dan Minggu 38) CUTI HARI RAYA PUASA 1.Kata Penegas .2 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 10.3 Aras 1 (iii.nada 6.1 Aras 1 ( ii) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 8. iii) Fokus Sampingan: 10.Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir: .gembur . Pemahaman – petikan ‘Amalan Membaca’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman daripada petikan.Ayat Majmuk Gabungan ILMU: -Kepenggunaan . Fokus Utama: 5.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan maksud setiap rangkap syair dan nada yang terdapat dalam puisi tersebut. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 11.Kata Nafi .4 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan teks secara bertulis. v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut maksud istilah-istilah sastera yang dipelajari dan boleh memberi contoh yang sesuai. Pengukuhan – ‘Syair Nur Alam Syah Lela Putera’ . Fokus Utama: 11.3 Aras 2 (i).kacau bilau .2 Aras 1 (iii.hinggap .mencirikan Kontekstual TMK Buku Teks: m/s 215 m/s 222 Komputer Internet Akhbar 2. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 12.maksud .getis PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.2 Aras1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 7. Ringkasan karangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 27 .1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .2 Aras 1 ( ii. iv) TATABAHASA: . iv.

1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 8. Pemahaman – Berdasarkan petikan ringkasan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Fokus Utama: 2.4 Aras 1 (iv.gayat PENGISIAN KURIKULUM NILAI: .6 Aras 1( i.hormatmenghormati CATATAN/ BBB Minggu 39 hingga 41 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LATIHAN ULANGKAJI Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4.1 Aras 1 (ii. ii.plot KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5.pantas . Fokus Utama: 10.Keadilan . Pengukuhan Novel .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .cuak . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 28 .5 Aras 2 (i) .kelam . iii).Kejujuran . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melakar lembaran grafik plot untuk menyususn maklumat yang didengar.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Fokus Utama: 12. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 9.) Fokus Sampingan: 8.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful