Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

SMK CHERAS JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2011
BAHASA MELAYU
Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

1

Rancangan Tahunan

Bahasa Melayu Tingkatan 2

KANDUNGAN
 

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, Tahun 2010 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2, tahun 2008 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut. Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan dua yang akan diterima. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, penulis berharap guru-guru dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (yang mungkin berbeza).

Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat

2

ii. Kata Adjektif.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PELAJAR CEMERLANG 1. Fokus Utama: 7.3 Aras 1 (iv.4 Aras 1 (v) Fokus Sampingan: 3. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual.4 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 10. Novel.v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menghasilkan satu perenggan ringkasan yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 isi penting . Ayat Inti Kosa Kata Teks: . Karangan Pengalaman Tajuk:: ‘Cuti Sekolah’ 2 Karangan .ii) Buku teks ms 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar Buku teks ms 6 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menggunakan ungkapan bertatasusila.v).4 Aras 1 (i.). Aras 3 (i) Buku Teks ms 2 Buku Teks ms 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan maksud pantun.iv. Fokus Sampingan: 1. Fokus Utama: 10. Meringkaskan petikan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 3 .3 Aras 1 (i dan ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis secara lisan sekurangkurangnya dalam 5 ayat tunggal dan majmuk. Berpandu Tajuk : Pelajar Cemerlang Dialog dengan sahabat’ 1 Tatabahasa Kata Nama Khas Kata Nama Am HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk menulis karangan.iv.Sinopsis 5. NILAI: Keberanian Kasih saying Hormat-menghormati Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA: Dengar dan tutur Bacaan dan tulisan CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 1-10 Radio Petikan akhbar/ majalah/ teks Kertas sebak Kad manila 1 (Minggu 1 dan Minggu 2) Minggu 1 3/1/11 -7/1/11 Minggu 2 7/1 -14/1/11 KOMSAS 1 Pemahaman Pantun ‘Pantun Perpisahan’ KOMSAS 2.iv). Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 8. .iii.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7.1 Aras 1 (i. Aras2(i) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi. Fokus Sampingan: 7.Jaguh -Cenderamata -Sulaman menceroboh menjajah jurus baka berkumis menyambar PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Sejarah Sastera Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.7 Aras 2 (i.) Fokus Sampingan: 1.5 Aras 2 (i).

Fokus Utama: 7.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 7 MERENTAS DESA 1.Watak protagonis .ii.6 Aras 2 iii) Fokus Sampingan: 2.3 Aras 1 (iv) Buku Teks ms 19 Pada a Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .iv. Novel 1 Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan berdasarkan novel. 2 .Permuaf akatan setiakawan meluncur keruntung mengkuang PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Kesusasteraan Sejarah Geografi Sains dan Teknologi KBT: Konstruktiisme Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Konstektual NILAI: Keberanian Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis CATATAN 2 ( Minggu 3 dan Minggu 4) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan Kejohanan Ollahraga sekurang-kurangnya dalam dua perenggan. Fokus Utama: 7.v) Fokus Sampingan: 7. Teks: Muka Surat 41-52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar 1 Tatabahasa Kata Ganti Nama 2 Meringkaskan petikan Fokus Utama: 7.5 Aras 1 (i. Fokus Utama: 2.iv).2 Aras 1 (i.iii) Fokus Sampingan: 1.Pertiwi .iii.4 Aras 1 (i ii.iv) .4 Aras 1 (ii.Watak dan perwatakan .Watak antagonis Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 4 .v) KOMSAS . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1..Harmoni .7 Aras2(i) Aras3(i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak yang terdapat dalam novel.1 Aras 1 Buku Teks ms 17 (Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid a kan dapat menulis karangan berpandukan gambar.3 Aras1(iv. Karangan Gambaran Tajuk: Kejohanan Olahraga 2 Karangan Berpandu Tajuk : bebas HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Adjektif Kata Terbitan Kosa Kata: . Fokus Utama: 10.

2 Aras 1 (i. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan secara bertulis sekurangkurangnya 1 latar bagi setiap kategori yang diberikan. Penggandaan Kata Kerja.ii) Aras2(I.4 Aras 2 (i.Permulaan . iv) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 7. Kata ganti nama tanya.Plot dan Teknik .Peleraian SAHABAT REMAJA 3 (Minggu 5 dan Minggu 6) Karangan ’Kejohanan Olahraga Tahunan’ Pemahaman.) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 12.Perkembangan . Fokus Utama: 7.Puncak . ii. Fokus Utama: 10. . Aras 2 (iii) Fokus Sampingan: 7.). ‘Perlumbaan Kereta Formula 1 Ttabahasa Kata Kerja 3.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.4 Aras 2 (i.6 Aras 1 (ii. Ayat Berpenerang.iv). Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat TATABAHASA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan isi penting berserta huraian secara bertulis.6 Aras 1 (i).2 Aras 1 (I.4 Aras 1 (iv.iV) aras2(ii)Aras3(i)) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 isi penting dan menjawab 3 soalan pemahaman. `Pahlawan Pasir Salak’ . Fokus Utama: 10. Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 3.7 Aras 3 (i) Kata ganti nama tunjuk. Novel. Karangan berdasarkan bahan rangsangan ‘Kuala Lumpur Sebelum dan Selepas Merdeka’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.2 Aras1(I. Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstektual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks: Muka Surat 12-19 Radio Video Petikan akhbar/ majalah LPG Bahan grafik 5 .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid – murid dapat menyatakan plot novel dan teknik plot yang digunakan.Perumitan .Latar masa dan tempat. Novel .ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB 5. Kata ganti nama diri orang. ILMU: Sejarah Geografi Sastera Pendidikan Jasmani.Latar masyarakat.) Fokus Sampingan: 8.

Hormat menghormati. 4 (Minggu 7 dan Minggu 8) CUTI TAHUN BARU CINA ’MAKANAN DAN KESIHATAN’ 1.internet Keberanian.kanopi . viii ) .4 Aras 1 (iii. `Pahlawan Pasir Salak’ . Fokus Utama: 12. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.nilai dan pengajaran .sains . ‘Kegiatan KoKurikulum’ 6.6 Aras 1 (iii. v. KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca. Novel.7 Aras 1 (ii.Kata tugas ILMU: Sastera Matematik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kemahiran Hidup. Aras 1 (iii).6 Aras 1 (iii.5 Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6.jamung . Fokus Utama: 7. Pemahaman.7 Aras 1 (ii. iv). Meringkas Karangan ’Kegiatan Kokurikulum’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik berdasarkan petikan secara bertulis dengan lengkap dalam kumpulan. `Pahlawan Pasir Salak’ Gaya bahasa . Kejujuran.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.bedil pemuras . Kebebasan.teknologi . Fokus Utama: 10.tangkas .menulis karangan dengan menggunakan ayat yang tepat. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 10.Metafora .meliuk-liuk .talian .Merentas desa . Kemahiran menulis. Fokus Utama: 7.) SISTEM BAHASA Kosa Kata: PENGISIAN KURIKULUM NILAI: CATATAN / BBB 5. Novel. iv).telefon mudah alih .2. . Teks: Muka Surat 32-40 Petikan rencana Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 6 . Rasional. Kerajinan.dihembus .Simile . Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat 5 nilai dan pengajaran serta contoh yang bersesuaian. viii ) .kad prabayar . Fokus Sampingan: 8. Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: . v. iv) Fokus Sampingan: 1.Personifikasi 7.peserta . Karangan Rencana ’Usaha-usaha Memajukan Industri Makanan Tradisional’ TATABAHASA: Kata kerja -Transitif pasif . Semangat bermasyarakat.2 Aras 1 (i) Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis dengan ayat yang lengkap.5 Aras 1 (ii.menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting.2 Aras 1 (iv.iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melengkapkan lembaran pengurusan grafik bagi menentukan gaya bahasa berdasarkan teks secara bertulis.

4 Aras 1 (iv. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting mengikut urutan.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan ciri-ciri pantun dan syair serta menyatakan maksud ‘Pantun Perpisahan’. Cerpen ‘Tina’. . .iii) Fokus Sampingan: 9.2. Fokus Utama: 10.1 Aras 1 (i. Fokus Utama: 7.3 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 11.2 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 7.ii.).Berderetderet kuurut-urut curiga mengusung terbujur NILAI: Kasih sayang Pengorbanan Hormatmenghormati Kerajinan Baik hati KEMAHIRAN BAHASA: 7.3 Aras 1 (ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2. Aras 1 (ii. Fokus Sampingan: 1.) Aras (i) Kemahiran mendengar dan bertutur Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 7 . ‘Pantun Perpisahan’ 5 Meringkas karangan. Aras 2 (i). Fokus Sampingan: 12. Pemahaman.1 Aras 1 (i.iv).Sinopsis . Fokus Utama: 8.) Fokus Sampingan: 8. Cerpen ‘Batu’ . Aras 2 (i.1. ‘Makanan dan Vitamin’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. Fokus Sampingan: 10.Mengelupu r.5 Aras 1 (iii.Watak dan Perwatakan 4.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktisme CATATAN/ BBB OHP Radio Kertas sebak Kosa Kata: Akua . Puisi Tradisional. Fokus Utama: 8.Terjelir .Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat dalam cerpen.Perbandingan Pantun dan Syair. ‘Makanan dan Vitamin’ 6.ii) Dewan Siswa Kamus MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.4 Aras 2 (I.4 Aras 1 (iv. Fokus Utama: 12. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Makanan Seimbang’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sinopsis cerpen dan menulis 3 perwatakan watak-watak dalam cerpen yang dipelajari.Sinopsis .Menyelimut Kecerdasan i .v. .iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.) Aras2(I. ii).

. iv) Fokus Sampingan: 2.5 Aras 2 (i) Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK ‘SAHABAT REMAJA’ 1. Aras 1 (ii. Kata Ganda.2.’Pantun Joget Pahang’ .4 Aras1 (ii.25 Petikan pemahaman Kosa kata. Aras 2 (i.5 Aras 1 (i.1.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 8.iv. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat dapat menjawab 6 soalan pemahaman.Sipnosis . Fokus Utama: 7.ii. PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Islam/ Moral PJK Kesusasteraan Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran Berfikir .v) SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata Sendi Nama.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 9. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis .nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan surat tidak rasmi mengikut format dengan betul. Fokus Utama:1 2.iii. Meringkaskan karangan ‘Keluarga Bahagia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 8 .iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis enam isi penting .ii) Fokus Sampingan: 7. Sajak ’Mata Ayah’ .2 Aras 1 (i.2.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8.membuat kesimpulan .maksud pantun . Fokus Utama: 8.iii) Fokus Sampingan: 10.Pengenalan sajak . Fokus Utama: 3. Frasa Sendi.Plot 4.) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud pantun dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen.iv). Cerpen Buku ’Catatan Farid Badrul’.4 Aras 1 (I.4 Aras 1 (ii. Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 1. Pemahaman ’Aktiviti Kelab Sahabat Remaja’ 3.membandingkan Kecerdasan Pelbagai NILAI: Baik hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Kejujuran Kesederhanaan CATATAN/ BBB 5 (Minggu 9 dan Minggu 10) UJIAN BULAN MAC Teks: Muka Surat 21 . -Dokumentari -Projektor -Taubat -Teladan -patuh -mengabdikan diri -sia-sia -menghirup -Berseri-seri -toghut -tersentak -terperangkap OHP Transparensi Radio Tape Lagu Pantun Joget Pahang LPG Jadual 5. plot cerpen dan menjawab empat soalan pemahaman yang berkaitan.menjana idea . Aras 1 (I.ii).Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatat maksud sajak dan menyenaraikan 4 nilai dalam sejak Fokus Utama: 10.4 Aras 2 (ii. Karangan Surat Tidak Rasmi Pelancongan Akua 2.

1 Aras 1 (i. MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 7.3. Fokus Utama: 8. -maksud sajak -nada TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT 6 (Minggu 11 dan Minggu 12) 1.Tema dan persoalan . ’Keluarga Bahagia’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai positif dan dapat menjawab soalan pemahaman.Sinopsis .2.3 Aras 1 (iii.) Aras 2 (i. Fokus Sampingan: 7. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .iii) Aras 3 (iv) ILMU: TATABAHASA: Ayat dasar Ayat Tunggal Geografi Sejarah Pendidikan Seni Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kata: Kemahiran Berfikir Teks: Muka Surat 73-60 Risalah Petikan Akhbar Kad imbasan CUTI PENGGAL PERTAMA Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis.4.Nilai. Fokus Utama: 10. Fokus Sampingan: 3.menyenaraikan 3 nilai murni dan persoalan. . Lalat dan Tikus’ Menulis dialog ringkas dengan menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi penting . Aras 1 (i. nada dan maksud sajak dengan tepat.).4 Aras 2 (ii).3 Aras 1 (i. Pemahaman.2 Aras 1 (i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 8. ’Mengawal Lipas. Fokus Utama: 3. Aras 1 (I.ii).iv) Fokus Sampingan: 1.4 Aras 1 (iv) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 9 . Cerpen ’Mama’. Fokus Utama :8. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan bentuk. vi). Sajak ‘Seuntai Kata untuk Dirasa’.ii) Fokus Sampingan: 12. Aras 2 (i. Fokus Utama: 7.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. . ii. Karangan Ceramah ‘Kerjaya Sebagai Pakar Jantung’ 2. Pemahaman. Aras 1 (iv. Fokus Sampingan: 9.2 Aras 1 (I.ii. iii).menulis sinopsis cerpen dengan lengkap.).

Fokus Utama: 10.sipnosis . Fokus Utama: 8.1 Aras (ii. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2.2 Aras (i. ‘Penyakit Strok’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 10 .bentuk .4 Aras 1 (ii. v) Fokus Sampingan: 1. Meringkaskan Karangan.3 Aras 1 (iii.3 Aras 1 (iv. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencatatkan 5 maklumat tentang penyakit strok dan menyampaikan maklumat kepada rakan. Fokus Utama: 7. iv) -Tamadun -Diempang -menengok -pemuliharaan -terkejib-kejib . Cerpen.tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis semula cerita yang dibaca secara ringkas tidak kurang daripada 50 patah perkataan. iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks.iv) Fokus Sampingan: 1.6 Aras 1 (v. iii.menganalisis Kajian Masa Depan Konstekstual Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Radio Tape MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Kosa Kata: mengherotkan bisa menjelajah gagah flora fauna PENGISIAN KURIKULUM NILAI: Kasih sayang Tanggungjawab Kegigihan Kebijaksaan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.nilai HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .menyatakan jawapan 5 pantun teka-teki secara bertulis .iii.v) Fokus Sampingan: 12. ’Pantun Teka-Teki’ . Fokus Utama: 10. `Erti Kasih Makna Sayang’ .4 Aras 1 (i. Murid dapat menyatakan tema dan 4 persoalan.membina serangkap pantun teka-teki dalam kumpulan secara bertulis. Lalat dan Tikus’ Pemahaman. ii. ’Mengawal Lipas.iv).Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3.

tanah pusaka .Membina 1 skrip pendek untuk sketsa bertema kekeluargaan.).menurun . Kata adjektif Kata kerja Pendidikan Islam Moral Sejarah Geografi PJK Kesasteraan. Drama.akhbar .berhingus . Fokus Utama: 12.2 Aras 1 (i. ii.pemakanan PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir Konstruktulisme Konstektual Kecergasan Pelbagai KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur CATATAN/ BBB Video Skrip darma LPG 4.1 Aras 2 (i). Fokus Utama: 10.ciri-ciri drama HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: .menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri drama secara bertulis dalam kumpulan. iii.majalah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara meningkatkan jati diri remaja dalam menghadapi kehidupan. . Aras 1 (i.pengerasnya .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 KEKELUARGAAN 7 (Minggu 13 dan Minggu 14) 2. iii. Fokus Utama: 8. Matematik Kemahiran Hidup Teks: Muka Surat 55 – 59 Petikan Teks – . ILMU: TATABAHASA: Kata nama.tumbesaran .penunggu . Fokus Utama: 12. iii.iv). Pemahaman `Antara Kasih dengan Pengorbanan’ 1. ii) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3.) Fokus Sampingan: 8. ii. Fokus Sampingan: 1. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Haiwan Kesayangan’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 11 .v) Fokus Sampingan: 8.terhunus .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa kata.1 Aras 1 (ii.5 Aras 1 (v) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.7 Aras 1 (i. Karangan Cereka Tema: Kasih Sayang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis pendahuluan dan 2 perenggan karangan dengan 2 isi dan huraian yang sesuai.v). Aras 2 (i. ii) Fokus Sampingan: 1.pengenalan drama .kejutkan . ii.4 Aras 1 (iv.6. . -diamanahkan -pembahagian harta . Aras 2 (i.

iii. Fokus Sampingan: 1.latar masyarakat MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK PENDIDIKAN Karangan Laporan. . 10. SISTEM BAHASA TATABAHASA: Kata tugas Kata penegas Kata nafi PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Pendidikan Sejarah CATATAN/ BBB Teks: Muka Surat 133-139 LPG OHP 8 (Minggu 15 dan Minggu 16) 2. Fokus Utama: 12.1 Aras 1 (iii). Drama ’Penunggu Pusaka’.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 5. Fokus Utama: 8. Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyusun semula isi-isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan secara bertulis.1 Aras 1 (vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan petikan drama yang dibaca mengikut urutan cerita.penjagaan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 6. v). v). “Laporan Lawatan Sambil Belajar” HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting berpandukan gambar secara bertulis. .2 Aras 1 (i.2 Aras 1 (i.1 Aras 3 (i). Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Kad Imbasan Petikan Akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 12 . iii).latar masa .menjana idea.3 Aras 1 (ii. Fokus Sampingan: 7.1 Aras 1 (i. ii.iv).) Fokus Sampingan: 7. ii.4 Aras 1 (I.4 Aras 1 (ii. Sajak `Mata Ayah’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak dan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman secara bertulis. Fokus Sampingan: 8. Pemahaman “Indahnya NegaraKu” Kosa Kata.iii. Fokus Utama: 7. ii.sinopsis . iii). Fokus Utama: 12. -laman web -Perisian -Musafir -Fitrah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir .

3 Aras 1 (i.iv) Fokus Sampingan: 1.6 Aras 1 (ii) .5 Aras 1 (ii).4 Aras 1 (ii.watak dan perwatakan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan teks secara bertulis. Murid dapat menyatakan sinopsis drama . Drama. ‘Angin’ . Pemahaman ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ 7. iv). Fokus Sampingan: 3. Fokus Utama: 8. Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 10. Aras 2 (iii).iii. Fokus Utama: 7. -Qasar -Jamak -kecemerlangan -Yang Di Pertua -inisiatif -proaktif NILAI: interpersonal kata pemeri kata arah Televisyen 4. Sajak `Bicara Buat Guru’ .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 3. Fokus Utama: 10. Prosa Tradisional.Sinopsis . Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan sajak secara bertulis. vii) Kerajinan Kegigihan Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. iii). Fokus Sampingan: 1.1 Aras 1 (i. Aras 3 (iii. ii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 13 .v) Fokus Sampingan: 12. Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5.3 Aras 1 (iii. Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman. Meringkaskan karangan.Nilai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud sajak. iv).Sinopsis Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita yang dibaca dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya dalam 6 ayat.6 Aras 1 (v.4 Aras 1 (iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan secara bertulis bagi dua watak drama yang dibaca. ii.3 Aras 1 (iii. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ringkasan dengan berdasarkan teks. ‘Keistimewaan Pulau Tiga’ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 6. Fokus Utama: 1. ’Pak Kaduk ’ .3 Aras 1 (ii).Maksud sajak .

131 Petikan majalah/ Akhbar / Teks Radio 2.1 Aras 1 (i. Puisi Tradisonal. iv. Fokus Utama: 1. Fokus Utama: 7. Aras 3 (i) 9 (Minggu 17 dan Minggu 18) ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA 1. ii) Video Kertas sebak OHP Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 14 . Fokus Sampingan: 7. Murid dapat menulis 3 nilai dan pengajaran drama. Karangan. iii). ILMU: Geografi Sejarah Bahasa Muka surat: 124. Pemahaman.1 Aras 1 (i. Meringkaskan Teks ‘Angkatan Tentera Kita Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis.3 Aras (iii) Fokus Sampingan: 12.2 Aras 1 (ii). `Wawancara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan wawancara sekurangkurangnya 3 isi penting seorang tokoh secara bertulis. Fokus Utama: 7.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. ii. iii) Fokus Sampingan: 12.1 Aras 1 (i.maksud syair Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis tema dan empat persoalan.6 Aras (vii) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kemahiran berfikir .3 Aras 3 (i) TATABAHASA: Kata nama ganda . `Gugur Sebagai Wira Bangsa’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan betul. seturi senteri wallah khilaf Baik hati Hormat–menghormati Kasih sayang Kerjasama Kesyukuran 5. ) Fokus Sampingan: 9..2 Aras 1 (i. Fokus Utama: 10. `Syair Pesanan Ibu’ .perbilangan.menjana idea Kecerdasan pelbagai Belajar cara belajar NILAI: Kosa kata.

ii.1 Aras 1 (ii. .3 Aras 1 (ii.mesej .4 Aras 1 (I.tema dan persoalan.5 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (iv. Fokus Sampingan: 8.iii) 8. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 12. Fokus Utama: 12.3 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Puisi Tradisional `Syair Nur Alam Shah Lela Putera’ .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK BUDAYA DAN ADAT RESAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan rencana tentang kesenian budaya sekurang-kurangnya 3 perenggan Fokus Utama: 9. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan mesej daripada syair dan gaya bahasa syair.1 Aras1(i) Fokus Sampingan: 8. Aras 1 (ii.gaya bahasa 9. v). beraksi menghempas mengagah menjeling wasiat arwah Rasional KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 8.iii) SISTEM BAHASA TATABAHASA: PENGISIAN KURIKULUM ILMU: CATATAN/ BBB Teks Muka Surat 84-91 Gambar/ poster 10 (MIinggu 19 dan Minggu 20) 1. vii) Fokus Sampingan: 3.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 7.latar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan 4 persoalan Murid dapat menyatakan 3 latar tempat dan latar masyarakat dalam drama.Kata kerja terbitan Sastera KHB Moral Agama Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 15 .1. Drama `Angin’ .) Fokus Sampingan: 8. iii). Karangan Rencana Tajuk: “Kesenian dan Kebudayaan Malaysia” -Kata kerja tunggal .

Ayat perintah.1 Aras1(ii. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. ILMU: Geografi Sains Ekonomi Petikan akhbar/ Majalah Radio Risalah Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 16 . Prosa Tradisonal `Putera Besar Lahir ke Dunia’ Sinopsis Watak dan Perwatakan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis dan menulis sekurang-kurangnya 3 watak utama dan perwatakannya.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2.7.Aras 1(i) Aras2(i) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Kosa Kota: Bidan Serata-rata KB: KP: BCB: Kontekstual Konstrak NILAI: Semangat bermasyarakat Hormat-menghormati Keadilan Pengorbanan Petikan akhbar Kamus Dewan OHP Radio 3. Fokus Utama: 7.1 Aras 1 (i. iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama:1.ii)) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama 9.1.) Fokus Sampingan: 8.1 Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Pemahaman Tajuk: “Siramik :Jenis dan Motifnya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting dari pambacaan dan menyatakan 10 maksud perkataan. Karangan perbincangan ‘Amalan Menabung’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 3 isi utama karangan perbincangan. Fokus Utama:5. Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghasilkan satu ringkasan karangan berdasarkan teks dengan ayat yang gramatis.2 Aras 1 (i.1 Aras 1 (I.2 Aras1(ii.iii). iv) Fokus Sampingan: 8.4 Aras 1 (iv.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) 4. TATABAHASA: Ayat seruan. Fokus Utama: 12. Meringkaskan Karangan ‘Siramik: Jenis dan Motifnya’ Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Industri Kraftangan’ 11 (Minggu 21 dan Minggu 22 ) EKONOMI 1.

Fokus Utama : 7.4 Aras 1 (iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman. (m/s 203) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan menghasilkan ringkasan karangan tentang kelebihan Labuan sebagai destinasi pelancongan. iii).Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2. Drama – “ Buyung” Nilai dan Pengajaran NILAI: Kejujuran Kerajinan Keadilan Hemah tinggi Ketaatan Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5. Fokus Utama : 7.2 Aras 1 (ii. Petikan rencana `Pelabuhan Bebas Cukai’..ii. Ringkasan karangan. Pemahaman Drama ‘Buyung” MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 17 . iii) Fokus Sampingan: 1.ii. iii).4 Aras 1 (ii.2 Aras I ( i.3 Aras 1 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 nilai dan pengajaran dalam drama ‘Buyung’. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Bebas Cukai. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama : 7.1 Aras1 (i. Aras 2 (ii) Kosa Kata: Bebas cukai Pembuatan entreport balairong sri pacal jampi serapah pancuran KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB: KP: BCB: TMK: Kontekstual Kad imbasan Kertas sebak Buku teks 3. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan aspek sastera yang dipelajari dalam drama Fokus Utama: 10. iii) Fokus Sampingan: 12.4 Aras 1 (iii) . (m/s 203) 4.3 Aras 1 (i.

Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. ii.5 Aras 2 (ii).tema dan persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan tema dan sekurangkurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam petikan.2 Aras 1 (i .4 Aras 1 (iii) . Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 7.3 Aras2 (i) Aras3(i) Fokus Sampingan: 12. iii.4 Aras 1 (ii.nilai dan pengajaran 12 Minggu 23 dan) (Minggu 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEJARAH 1. dan iv) Fokus Sampingan: 12.Kata nama terbitan Kosa kata: Sireh Rebung Dimuatkannya Berbesan Pemuliharaan Warisan KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur. Murid juga dapat menyatakan 3 nilai dan pengajaran .6 Aras 1 (v. iv) TATABAHASA: -Kata nama tunggal . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 10. Karangan Peribahasa ILMU: Sejarah Geografi Sains Ekonomi Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH KB: BCB: KP: Kontekstual NILAI: Kesyukuran Hemah Tinggi Kasih Sayang Baik Hati Buku teks Muka surat 171 OHP Radio/Video Kertas Sebak Petikan Akhbar/ Teks 2. Fokus Utama: 10. Fokus Utama: 7.3 Aras 1 (iii). Aras 2 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 5 isi penting dan dapat menghasilkan ringkasan karangan berdasarkan petikan rencana. iii) Fokus Sampingan: 1. murid akan dapat mengemukakan 3 jenis gaya bahasa dan menjawab soalan pemahaman. iii) Fokus Sampingan: 8. Ringkasan karangan Petikan rencana ‘Herba Malaysia’ 3 Pemahaman Petikan rencana – ‘Herba Malaysia’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 18 . Pemahaman Sajak – Pesan Tangan Kepada Jari . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karangan bentuk peribahasa berdasarkan contoh yang dirujuk dalam buku teks.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 6. Sajak `Pesan Tangan kepada Jari’ . vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.gaya bahasa .4 Aras 1 (ii. murid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks tersebut Fokus Utama: 7. Fokus Utama: 8.2 Aras 1 (I. ii.3 Aras 1 (iii.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 19 .

tema dan persoalan 7.2 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB Teks: Seuntai Kata Untuk Dirasa 5. Aras 2 (i) TATABAHASA: Kata kerja tak transitif ILMU: Sains ICT Geografi Muka surat 152 Keratan akhbar Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 20 .1 Aras1 (i. Murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 tema dan persoalan Fokus Utama: 8.1 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 7. Karangan Rencana ‘Teknologi makllumat tonggak kemakmuran negara’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 3 isi penting dengan huraian lengkap. iii).Tema . ‘Puteri Buluh Betung’ . Fokus Utama: 4.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 4.2 Aras 1 (i.ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4 Aras 1 (i. Sajak “Ruang” .nilai dan pengajaran 13 (Minggu 25 dan Minggu 26) SAINS DAN TEKNOLOGI 1.2 Aras1 (i)i Fokus Sampingan: 5. iii) Fokus Sampingan: 12. Prosa Tradisional: ‘Puteri Buluh Betung’ -sinopsis .4 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 3. v). Fokus utama: 12.Persoalan 6. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 2.1 Aras 1 (i. nilai dan pengajaran secara bertulis dalam sajak. ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kefahaman secara bertulis berdasarkan teks.4 Aras 1 (iv.gaya bahasa . v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 1 (i. ii.maksud . iv. Fokus Utama: 7. ii.urutan peristiwa HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan sinopsis prosa secara bertulis sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan majmuk . Fokus Utama: 10. Sajak “Ruang” . Murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 unsur gaya bahasa .

5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii.kerjasama . iii) Fokus Sampingan: 10. vii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH . iv) Fokus Sampingan: 12.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 2.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menceritakan semula cerita berdasarkan isi penting daripada teks prosa dan menyatakan sekurang-kurang 3 nilai dan pengajaran yang diperoleh. iv) 4. bertandang 4.Sinopsis . tersohor 3. Fokus Utama: 3.2 Aras 1 (iii). 12. vandalisme 2.6 Aras 1 (v. disangkal Penjodoh bilangan Peribahasa Gambar Poster LPG Kamus Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Sajak ‘Cinta ‘ -maksud -tema dan persoalan -gaya bahasa -nilai dan pengajaran Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 21 . Ringkasan Karangan Petikan Rencana – ‘ ‘Industri Pelancongan menyumbang ke arah pembangunan negara. Prosa Tradisional ‘Cerita Kera Dengan Buaya’ . iii) Fokus sampingan: 1.Membanding dan Membeza -Kontekstual -Kecergasan Pelbagai CATATAN/ BBB Kosa kata: 1.kemahiran menulis . Pemahaman: ‘Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan 5 isi tersurat tentang khasiat makanan kepada tubuh kita. tema dan 4 persoalan sajak serta menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan puisi.Kemahiran berfikir: .1 Aras 1 (i.5 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan maksud.Nilai dan pengajaran NILAI: .kasih saying . iii.2 Aras 1 (ii.kemahiran membaca 5.kemahiran mendengar dan bertutur . 10.’ 3. ii).berdikari KEMAHIRAN BAHASA .1 Aras 1 (i.4 Aras 1 (ii. Fokus Utama: 10.Kebersihan fizikal dan mental . Fokus Utama: 10.5 Aras (vi) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 8.

1 Aras 1 (I.Nilai dan pengajaran 5.1 Aras 1 (ii. iii) Fokus Sampingan: 8.Tamadun .kontekstual .menghubungkait .6 Aras 1 (v.diempang . Pemahaman Komsas: Syair Mungkir Janji Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 22 . Pemahaman – ‘Sungai Khazanah Berharga’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan sungai sebagai sumber rezeki. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4 Aras 1 (ii.6 Aras 1 (v. Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kata Seru .tinggalan sejarah PENGISIAN KURIKULUM ILMU: Geografi Sains dan Teknologi Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . iii). iii) Fokus Sampingan: 12. Fokus Utama: 8. murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan berdasarkan aspek sastera yang dipelajari dalam puisi . Fokus Utama: 10. Puisi Tradisional ‘Syair Mungkir Janji’ .Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK ISU SEMASA HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA: . Karangan Jenis Syarahan ‘Kepentingan Sungai’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.rekreasi . iii) Fokus Sampingan: 8. iii). Ringkasan Karangan – ‘Sungai Khazanah Berharga’ (m/s 181) Kemahiran menulis 3.Kata Tanya . Murid mencatat 4 nilai dan pengajaran. murid akan dapat menyatakan makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman berkaitan petikan. murid akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 perenggan syarahan . Fokus Utama: 8.belajar cara belajar NILAI: Kasih sayang Berhemah tinggi Mematuhi peraturan KEMAHIRAN BAHASA: -Kemahiran mendengar dan bertutur -Kemahiran membaca -Kemahiran menulis 4.Maksud . Fokus Utama: 7. iii) Fokus Sampingan: 12.Kata Pra Klosa . Aras 2 (ii) Buku Teks: m/s 63 dan m/s 181 Risalah Majalah OHP Rakaman Syair Kertas sebak LPG 2.Kata Perintah .4 Aras 1 (ii.Kata pengikat ayat Kosa kata: .2 Aras 1 (ii.Khazanah . murid akan dapat menerangkan 3 bait maksud syair secara lisan.Kemahiran berfikir CATATAN/ BBB 14 (Minggu 27 dan Minggu 28) 1.2 Aras 1 (ii.

iv).Sejarah .Ayat Pasif . murid akan dapat menulis 3 isi penting dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis.nilai dan pengajaran HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. ii) Fokus Sampingan: 2. Fokus Utama: 10.4 Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Ringkasan Karangan: Petikan rencana m/s 192 – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ 3. Fokus Utama: 2. iii) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ BBB PERINDUSTRIAN TATABAHASA: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran berfikir .Kontekstual .Ekonomi .tema dan persoalan Pengukuhan 7. Pemahaman – ‘Industri Pembuatan Bot dan Perahu’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 23 . Fokus Utama: 10.Kecerdasan pelbagai .3 Aras 1 (iii. murid akan dapat menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan ayat yang gramatis.Pendidikan Jasmani dan Kesihatan .2 Aras 1 (ii. iv).Penjodoh Bilangan ILMU: .Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . murid akan dapat menyatakan 3 contoh gaya bahasa dan 3 nilai serta 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak.1 Aras 1 (i. Karangan Pendapat ‘Malaysia Boleh’ Buku teks: m/s 192 – m/s 199 Gambar Alatan Sukan Video Keratan akhbar 2. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 8. Pengukuhan Sajak “Ruang” . murid akan dapat menghasilkan ringkasan karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 isi penting Fokus Utama :Aras 1 (iii. Sajak “Mata Ayah” . Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 6.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK 6.gaya bahasa . iv). murid akan dapat menyatakan maksud dan tema serta persoalan sajak.3 Aras 1 (ii). Aras 3 (iii. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 3.KMD 15 (Minggu 29 dan Minggu 30) 1. Fokus Utama: 7. iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.maksud . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4 Aras 1 (i.mengenal pasti sebab dan akibat .1 Aras 3 (i) . Aras 2 (ii.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan: 12.5 Aras 1 (ii).

Kajian masa Depan .Sejarah . Pengukuhan Cerpen: ‘TINA’ . iii ).Kemahiran membaca CATATAN 4. tema dan persoalan serta dapat membuat perbandingan watak dan perwatakan utama dan sampingan yang terdapat dalam cerpen.latar .Menghargai Masa .Patriotisme .sinopsis .rasmi .Kata Nama Majmuk .Kemasyarakatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: . Pengukuhan Cerpen: ‘ BATU” .2 Aras 1 (i.2. Aras 2 (i) Fokus Sampingan: 7.6 Aras 1 (i.4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM NILAI: . Fokus Utama: 9. Karangan Jenis Ucapan ‘Majlis Perpisahan’ 2.Aras 1 (i)Aras 2(i) Aras 3 (i) Fokus Sampingan:5.kemahiran berfikir .3 Aras 1 (iv).bertanggungjawab . Fokus Utama :4. Pemahaman ‘Keistimewaan Sarawak’ Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 24 .metropolitan .Berani KEMAHIRAN BAHASA: . murid akan dapat menghasilkan karangan jenis ucapan dengan mengemukakan isi yang bernas.belajar Cara Belajar .bandar raya . Aras 2 (iii)) Fokus Sampingan: 3.Rasional . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Fokus Utama: 12.mencakar langit . Aras 1 (I.4 Aras 1 (i.Pembentukan perkataan baru Kosa Kata: .berjejai-jejai 16 (Minggu 31 dan Minggu 32) UJIAN 2 MASYARAKAT PENYAYANG 1.Kesederhanaan Buku Teks: m/s 157-158 m/s 234 Kad manila Gambar Pita rakaman Radio Kamus sastera 3.6 Aras 1 (v dan vii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan berdasarkan buku teks . iii) Fokus Sampingan: 9.4 Aras 1 (ii. Meringkas Karangan: ‘Keistimewaan Sarawak’ ILMU: . murid akan dapat menyatakan sinopsis. Fokus Utama :8. iii.pembangunan .Kerjasama .ii) Aras 2(i) Aras 3 (ii) TATABAHASA: .perbandingan watak dan perwatakan 5.mereka cipta . Fokus Utama: 10. iii) Fokus Sampingan:12. murid akan dapat menyatakan latar.tema dan persoalan .ICT NILAI: . v) . ii.Kemahiran mendengar dan bertutur .nilai dan pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Aras 1 (i. nilai dan pengajaran serta aspek sastera lain yang dipelajari.1. ii.Rancangan Tahunan MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Bahasa Melayu Tingkatan 2 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 2 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan bahan rangsangan.Kesusasteraan .

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 4. Fokus Utama :10.Keselamatan .Ekonomi .ii) Fokus Sampingan:2.1 Aras 1 (i.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.Ayat Majmuk Pancangan .cakera padat .4 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: . Aras 3 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 5 isi penting daripada bahan rangsangan Fokus Utama : 7. Pengukuhan Perbandingan Aspek sastera – Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ 5.cakera liut .Ayat Campuran .2 Aras 1 (ii) Pada akhir pelajaran murid-murid dapat menulis 3 isi penting berserta dengan huraian dan contoh yang bernas secara bertulis .iii)Aras 2 (iii) Fokus Sampingan:3. iv) Fokus Sampingan: 5.5 Aras 1 (vi) Fokus Sampingan:12.4.memerangi ILMU: .Kemahiran mendengar dan bertutur .Ayat Majmuk Gabungan . Pemahaman Komsas: Cerpen – ‘MAMA’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut aspek-aspek sastera yang dipelajari.5 Aras 1 (ii) Aras 3 (iii dan iv) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyatakan aspek-aspek sastera yang dipelajari dan menjawab 5 soalan pemahaman yang berkaitan.1 Aras 1(i.Kemanusiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB – membanding dan membeza Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme ICT NILAI: BukuTeks Muka surat 124 – 127 dan 161 Televisyen Cakera padat Petikan akhbar Kamus 3. Fokus Utama: 7. Pengukuhan Cerpen‘Erti Kasih Makna Sayang’ . Ringkasan Karangan ‘Pelabuhan Melaka’ TATABAHASA: . Fokus Utama :10.Imbuhan Kata Kerja (pengukuhan) Kosa kata: .perbandingan watak dan perwatakan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 25 .1 Aras 1 (ii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat menyenaraikan 3 contoh watak berdasarkan cerpen.6 Aras 1 (I. Fokus Utama :2.Kemahiran menulis CATATAN KESELAMATAN NEGARA 17 (Minggu 33 dan Minggu 34) PUASA 1 Karangan Perbahasan ‘Ilmu Angkasa Raya’ 2.Kemahiran membaca .

Aras 1 (iii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 4.KMD .2 Aras 1 (iii) 8.4 Aras 1 (iv.Semangat bermasyarakat .Kata adjektif Majmuk ILMU: . Fokus Utama: 12.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan: 8.v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 7.Keadilan . Pemahaman Petikan rencana ‘Pelabuhan Melaka’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran muridmurid dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks. Fokus Utama: 7. Fokus Utama :7.2 Aras 1 (ii.Kata adjektif Ganda .1 Aras 1 (ii) 8. iv.Kebersihan 5.6.) Fokus Sampingan: 8. Ringkasan karangan. v) Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 1. murid akan dapat mencari sekurang-kurangnya 7 isi penting dan boleh menghasilkan ringkasan dengan baik. murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh gaya bahasa yang terdapat dalam teks. Pengukuhan Cerpen: Gaya bahasa Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.5 Aras 1 (i. Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi ‘Tempat-tempat Menarik di Malaysia’ 2.Geografi . vi). Fokus Utama: 7. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ‘Tempat-tempat Bersejarah’ 18 (Minggu 35 dan Minggu 36) PUASA PELANCONGAN 1.Kata adjektif . v) .Berhemah tinggi .7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca 6. Fokus Utama: 10. menyelesaikan masalah .6 Aras 3 (i). Aras 3 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis. Petikan rencana ‘Amalan membaca’ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menghuraikan 3 isi penting secara bertulis.Pelancongan .Kata adjektif tunggal .Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: .menilai.6 Aras 1 (vii) .KB .3 Aras 2 (i) Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 26 .2 Aras 1 (ii. TATABAHASA: . Aras 2 (ii) Fokus Sampingan: 7.Kontekstual Buku Teks: m/s 132 – 136 m/s 143 Risalah Gambar Kad manila Petikan akhbar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.

2 Aras 1 (ii) Fokus Sampingan: 10. iii) Fokus Sampingan: 10. iv. Pengukuhan – ‘Syair Nur Alam Syah Lela Putera’ . Ringkasan karangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 27 .hinggap .Kata Nafi .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 12.Kata Penegas .Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir: . Fokus Utama: 11.1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat mengemukakan maksud setiap rangkap syair dan nada yang terdapat dalam puisi tersebut.maksud .4 Aras 1 (v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan teks secara bertulis.Ayat Majmuk Gabungan ILMU: -Kepenggunaan . Karangan Jenis Fisyen sains (kemahiran menulis) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menulis karya fiksyen sains sekurangkurangnya 150 patah kata.getis PENGISIAN KURIKULUM KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis CATATAN/ BBB 5.2 Aras 1 ( ii.3 Aras 2 (i).mencirikan Kontekstual TMK Buku Teks: m/s 215 m/s 222 Komputer Internet Akhbar 2.3 Aras 1 (iii.2 Aras1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 7. Fokus Utama: 5.gembur . Pengukuhan –Istilahistilah Sastera SAINS DAN TEKNOLOGI 19 (Minggu 37 dan Minggu 38) CUTI HARI RAYA PUASA 1.kacau bilau . Pemahaman – petikan ‘Amalan Membaca’ HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat memberi makna rangkai kata dan menjawab soalan pemahaman daripada petikan.1 Aras 1 ( ii) Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 8. v) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyebut maksud istilah-istilah sastera yang dipelajari dan boleh memberi contoh yang sesuai. Fokus Utama: 11. Fokus Utama: 10. iv) TATABAHASA: .nada 6. Fokus Utama: 8.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Kosa Kata: .2 Aras 1 (iii.

hormatmenghormati CATATAN/ BBB Minggu 39 hingga 41 PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LATIHAN ULANGKAJI Minggu 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4. Aras 3 (i) Fokus Sampingan: 8.5 Aras 2 (i) . Aras 3 (ii) Fokus Sampingan: 9.kelam .1 Aras 1 (i) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan dan bertulis.6 Aras 1( i. iii).1 Aras 1 (ii.pantas . Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (iv.plot KEMAHIRAN BAHASA: Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 5.gayat PENGISIAN KURIKULUM NILAI: .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 MINGGU/ UNIT/KELOMPOK TEMA/TAJUK 3. Fokus Utama: 12. Pemahaman – Berdasarkan petikan ringkasan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Fokus Utama: 2.7 Aras 1 ( iii) Aras2 (i) SISTEM BAHASA Kosa Kata: . ii.Keadilan . Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 28 . Pengukuhan Novel .) Fokus Sampingan: 8.cuak . iii) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat melakar lembaran grafik plot untuk menyususn maklumat yang didengar.Kejujuran .

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 Panitia Bahasa Melayu Pejabat pelajaran daerah Hulu Langat 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful