MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Pengenalan Sinopsis - Tema & Persoalan 4. Rumusan Jadual 5. Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Teknik menulis karangan : Karangan berpandu

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. Bidang Maklumat: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama ii. Sistem Ejaan Nilai : Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi. Ayat Penyata Ayat Tanya iv. Kosa Kata : Ilmu

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kaunseling Psikologi

Jaya Diri Kerajinan Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah

1

v.

Peribahasa

Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal Kontekstual

Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. menambah. Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme 2 . 8.3 Mengemukankan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. dan unsur bunyi dalam karya sastera.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : iv. atau menolak pilihan. Meringkaskan Karangan 6.Surat kiriman tidak rasmi HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. Sahabat Remaja 2. 11. Watak & Perwatakan Plot .6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Karangan • Format Surat kiriman rasmi .Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . 10. Bidang Maklumat:. Sebutan dan Intonasi. ciri. 7.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Rumusan Carta pai 5. Makanan dan kesihatan 3. 10. Peribahasa Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kemasyarakatan Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .2 Menganalisis gaya bahasa. pemikiiran.Mencirikan . 3. nilai dan pengajaran. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Kerja Sistem Ejaan ii.Teknik plot 4. tema dan persoalan.menjanakan idea . Bidang Estetik: 10.4 Menyatakan jenis.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang isu yang dikemukakan.Membandingkan dan membezakan .2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2.

gaya bahasa dan sudut pandangan 11. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. plot. 7. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Kasih Sayang 3. Karangan Tidak berformat .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengeruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . 10.2 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan isu. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sejarah Kesihatan Nilai : Kasih sayang Patriotisme Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv.menjanakan idea .Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan 3 6.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang Estetik: 10. latar.Mencirikan . Rumusan Carta aliran 5.3 5. gaya bahaya dan unsur bnyi dalam puisi 10.Membandingkan dan membezakan . Sebutan dan Intonasi. 11.5 Menghuraikan maksud.5 3. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Latar Nilai . Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .2 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. 8. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : vi.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sebuah karya.Pengajaran 4.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. Peribahasa .Fakta Bidang Maklumat:. Nikmat Kemerdekaan 2.1 Mengenal pasti gaya bahasa. 8.

4 Mengolah maklumat secara koheren 8.8 Membuat rumusan Bidang Estetik: 10.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Karangan .Membandingkan dan membezakan .3 Memperkut hujah dengan contoh dan bukti 3. Komsas – Puisi Tradisional Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang Pantun Teka teki 4.menjanakan idea . Tanpa Vektor Hidup Sihat 3. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.Mencirikan .3 Membuat pertimbangan secara teliti 8. Industri Sukan di Malaysia 2.2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2.4 Mempertimbangkan semua aspek Bidang Maklumat: 7. Rumusan Graf Bar 5.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaaan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 8. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.2 Menghuraikan idea yang bernas 2.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi. Kemahiran Bernilai tambah 4 6.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .3 Menyatakan pendirian 3.Perbincangan Peribahasa Kemahiran Berfikir .

Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. 12. Bidang Maklumat: 8.6 karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional. frasa.Putera Besar Lahir Ke dunia Cerpen .1 Mengesan kecondongan pendapat 4.3 Menyediakan kerangka penyampaian.Tina . Rumusan Graf Garis 5.Mencirikan .Wawancara Peribahasa Kemahiran Berfikir .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. rangkai kata. 9.Batu .1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.1 Menggunakan kata. Mengeratkan Persaudaraan 3. 8. Karangan . 2.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik: 11. Kemahiran Bernilai tambah 5 4. 9.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .Pak Kaduk . peribasa dan ayat yang tepat serta indah.3 Memperkuat hujah dengan bukti 2.2 Menyusun malumat mengikut keutamaan.5 Memberikan penjelasan secara spontan. Keunikan Seni Warisan 2.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.Membandingkan dan membezakan .2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi.1 Mencetuskan idea yang bernas 2. Meringkaskan Karangan 6. 9. 4.menjanakan idea .Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . 1.Buku Catatan Farid Badrul HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.3 Mengolah maklumat secara koheren. istilah. Komsas – Prosa Tradisional .

3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru 5.4 Mengolah maklumat secara koheren 9. frasa.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . peribahasa dan ayat Bidang Estetik 11.Intrapersonal Konstruktivisme . Sebutan dan 7.2 Menghuraikan idea Kata Adjektif 2. Sarawak Bumi Kenyalang 2.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi ix.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran kseluruhan viii.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . rangkai kata. Komsas Cerpen -Mama -Erti Kasih Makna Sayang -Tangan Kanan.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Kiri.Graf Palang 5. Kosa Kata : 8.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2. Geografi Kejuruteraan Nilai : Patriotisme Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air viii. Teknologi Binaan 3. Karangan -Syarahan/Ceramah/ Ucapan HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 8 Bidang Interpersonel Tatabahasa: 1.2 Menggunakan hujah yang bernas Bidang Maklumat vii. Sistem Ejaan 7. Ringkasan 6. Rumusan. atau Kedua-duanya.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.1 Menggunakan kata. tersurat dan tersirat 8. istilah.3 Memperkuat hujah Pembentukan 3.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12. 4.

2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif 2. iii. Zaman Kegemilangan Melaka 2.8 Membuat rumusan Bidang Estetik 11. Rumusan Graf Garis 5.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. SISTEM BAHASA I Tatabahasa: Jenis-jenis frasa Ayat Dasar x. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.Fakta HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 2. Kosa Kata : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Sejarah Nilai : Patriotisme Rasional CATATAN xii.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat. Karangan .4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8. Sebutan dan Intonasi. 8. Komsas Puisi Tradisional -Pesanan Ibu -Syair Nur Alam Syah Lela Putera -Syair Mungkir Janji 4. Kemahiran Bernilai tambah V Simpulan bahasa Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme 9 .3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti Bidang Maklumat 7. Sistem Ejaan xi.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7. Herba Malaysia 3.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Ringkasan 6.

2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalan karya sastera. xiv. Karangan -Fakta HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA i.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7. 7. Rumusan Jadual 5. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Ekonomi Geografi Alam Sekitar CATATAN 10 Bidang Interpersonal 1.Komsas Sajak -Pesan Tangan Kepada Jari -Cinta -Ruang 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7.1 Berbual dan berbicara tentang perkara i. 11.3 Memperkuat hujah dengan mengggunakan contoh dan bukti.Mencirikan BCB -Membaca Pantas . Ii Nilai : Kerajinan Peka Terhadap Isu-Isu Semasa Kewarganegaraan Cinta dan taat akan tanah air iv Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa Laras Bahasa Peribahasa iii. Ringkasan 6. 12.banding beza .1 Mencetuskan idea yang bernas.Menganalisis . Bidang Estetik 10. Sistem Ejaan 2. 8.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12. 2. Kosa Kata : 3. Sebutan dan 2.3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk dan tersirat.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3. Sungai Khazanah Berharga 2.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. 3.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii. Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan xv.5 Memberikan penjelasan secara Intonasi.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.7 Memahami laras bahasa 8.2Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. spontan. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Tatabahasa: yang berkaitan dengan kehidupan harian Ayat tunggal 1. pancangan 2.

4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.Graf Piramid 5.Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.Komsas Prosa Tradisional -Puteri Buluh Betung -Cerita Kera Dengan Buaya 4.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8.Nilai : Berkerjasama Berdikari Jayadiri Kesederhanaan Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air x. Karangan -Keprihalan/ Cereka HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.menambah atau menolak pilihan 9.Tatabahasa: Ayat seruan Kata penegas 2.Ilmu Astronomi Sains dan teknologi Teknologi maklumat 2.Kosa Kata 5.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain 3.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10. Bintang Di Lautan 2.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis 3. Rumusan. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 12.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik 10. Ringkasan 6.3 Menyatakan bentuk dan nada piusi 10.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.5 Menghuraikan maksud.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasiona Bidang Maklumat 7. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontektual CATATAN 11 .5 Memahami maksud tersurat dan tersirat 8.Sebutan dan Intonasi 4. Meniti Alaf Siber 3.

Sebutan dan intonasi 4. dibaca dan ditonton 7.Tatabahasa -ayat majmuk gabungan -ayat majmuk pancangan 2. menambah atau menolak pilihan Bidang Estatik 11. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Bidang maklumat 7.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.KELOMPOK TAJUK 1.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. ungkpan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk 5.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.pelan/peta 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata.Angkasa raya 2.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12.Kosakata 5.Rumusan .Ilmu -astronomi -kemasyarakatan 2.Nilai -berkerjasama -toleransi -murah hati -adil dan saksama 3.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.Salam Perpisahan 3.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana SISTEM BAHASA 1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Sistem ejaan -ejaan kata dasar dan kata terbitan 3. idea utama.3 Membandingkan penggunn laras bahasa dalam pelbagai genre 12.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual 12 .Ringkasan 6.Karangan -dialog HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah 4.Komsas -pengukuhan 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional secara adil 5.

Meringkaskan karangan 6.Yang indah itu bahasa 3. ungkapan.KELOMPOK TAJUK 1.Karangan Jenis Peribahasa HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Ilmu -sejarah -estetik 2.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 9.Nilai -patriotisme -kesukuran 3.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.Komsas -Sajak -Mata Ayah -Bicara Buat Guru -Seuntai Kata Untuk Dirasa 4.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .4 Menyatakan perasan secara berterus terang 2.BCB 6 4.Peribahasa . Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 3. ciri.2 Menggunakan perkataan.Kosa kata 5.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukan dalam perundingan 6. tema dan persoalan 12. ayat dan laras bahasa Bidang Maklumat 7.Peristiwa yang bersejarah 2. Tatabahasa -Pembentukan kata nama 2.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya 10.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara 3.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 10.4 Mengemukakan cadangan yang membina 2.Sebutan dan intonasi 4.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang SISTEM BAHASA 1.2 Menyatakan jenis.Rumusan Jadual 5.

1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.4 Mengemukakan cadangan yang membina 3.4 Menyusun isi 12.Kata Pemeri .Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM 1.2 Menentukan format penyampaian 9.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa 12.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .Rumusan Carta pai 5.KELOMPOK TAJUK 1.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.5 mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional 9. Tatabahasa .4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.Geografi .Ekonomi .Karangan Jenis laporan 7 4.Peribahasa / Perbilangan .3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti 2.Kata Ganda -Kata Tugas .Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.BCB pusaka 4.Nilai -patriotisme -kesyukuran 3.3 menyatakan pendirian dengan jelas 3.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.6 Mengedit dan memurnikan SISTEM BAHASA 1. Ejaan Ejaan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan 3.Kata Nafi .Kata Nama .3 Menyediakan kerangka penyampaian 9.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 7.Ilmu .Sejarah 2.Komsas -Drama – penunggu --Angin --Buyung HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Kata Arah 2.Meringkaskan karangan 6.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersurat dariapada sesuatu bahan 8.Angkatan Tentera 2.4 mengolah maklumat secara koheren 8.Kata Penegas .Indahnya Negaraku 3.Kosa kata 5.