MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Pengenalan Sinopsis - Tema & Persoalan 4. Rumusan Jadual 5. Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Teknik menulis karangan : Karangan berpandu

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. Bidang Maklumat: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama ii. Sistem Ejaan Nilai : Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi. Ayat Penyata Ayat Tanya iv. Kosa Kata : Ilmu

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kaunseling Psikologi

Jaya Diri Kerajinan Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah

1

v.

Peribahasa

Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal Kontekstual

3.menjanakan idea . nilai dan pengajaran. Bidang Estetik: 10. tema dan persoalan.2 Menganalisis gaya bahasa. Watak & Perwatakan Plot . ciri.Mencirikan . 10.Teknik plot 4. Rumusan Carta pai 5. Peribahasa Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kemasyarakatan Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.3 Mengemukankan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. 7. 10.Surat kiriman tidak rasmi HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. 8. Sebutan dan Intonasi.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Sahabat Remaja 2.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Kerja Sistem Ejaan ii. menambah. atau menolak pilihan.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme 2 .2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.Membandingkan dan membezakan .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2. 11.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang isu yang dikemukakan. dan unsur bunyi dalam karya sastera. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : iv. Meringkaskan Karangan 6. Bidang Maklumat:. Makanan dan kesihatan 3. pemikiiran.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Karangan • Format Surat kiriman rasmi .4 Menyatakan jenis.

Rumusan Carta aliran 5.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengeruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.5 3. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sejarah Kesihatan Nilai : Kasih sayang Patriotisme Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. gaya bahaya dan unsur bnyi dalam puisi 10. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Kasih Sayang 3. Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sebuah karya. Latar Nilai . Karangan Tidak berformat . Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : vi. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. 11. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Nikmat Kemerdekaan 2.Fakta Bidang Maklumat:.Pengajaran 4. 8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang Estetik: 10. Sebutan dan Intonasi.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa. 10.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan 3 6. Peribahasa . 8. latar.2 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Membandingkan dan membezakan .Mencirikan .3 5. plot. gaya bahasa dan sudut pandangan 11.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.1 Mengenal pasti gaya bahasa.2 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan isu.5 Menghuraikan maksud. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.menjanakan idea . 7.

Karangan .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaaan 8. Kemahiran Bernilai tambah 4 6.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2.4 Mengolah maklumat secara koheren 8.4 Mempertimbangkan semua aspek Bidang Maklumat: 7. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 8.3 Memperkut hujah dengan contoh dan bukti 3. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.2 Menghuraikan idea yang bernas 2. Komsas – Puisi Tradisional Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang Pantun Teka teki 4. Tanpa Vektor Hidup Sihat 3.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .Membandingkan dan membezakan .menjanakan idea .Mencirikan .3 Menyatakan pendirian 3.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Rumusan Graf Bar 5.8 Membuat rumusan Bidang Estetik: 10.Perbincangan Peribahasa Kemahiran Berfikir . Industri Sukan di Malaysia 2.3 Membuat pertimbangan secara teliti 8.

menjanakan idea . rangkai kata. istilah. 1.Buku Catatan Farid Badrul HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan . Keunikan Seni Warisan 2.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Wawancara Peribahasa Kemahiran Berfikir . 9. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv. Bidang Maklumat: 8. Mengeratkan Persaudaraan 3. 9. 8.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Komsas – Prosa Tradisional .3 Menyediakan kerangka penyampaian.3 Mengolah maklumat secara koheren.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.Pak Kaduk . peribasa dan ayat yang tepat serta indah.Putera Besar Lahir Ke dunia Cerpen .3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik: 11.3 Memperkuat hujah dengan bukti 2. frasa. 4.5 Memberikan penjelasan secara spontan.Tina .6 karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.Mencirikan . 2. 9.1 Menggunakan kata.1 Mengesan kecondongan pendapat 4.Membandingkan dan membezakan .Batu .2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional. Karangan . 12.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12. Rumusan Graf Garis 5.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi. Kemahiran Bernilai tambah 5 4. Meringkaskan Karangan 6.2 Menyusun malumat mengikut keutamaan.

1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . tersurat dan tersirat 8.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran kseluruhan viii.3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru 5. istilah. Rumusan. Kosa Kata : 8. 4. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Sebutan dan 7. Geografi Kejuruteraan Nilai : Patriotisme Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air viii.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12.Graf Palang 5.2 Menghuraikan idea Kata Adjektif 2.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi.3 Memperkuat hujah Pembentukan 3. atau Kedua-duanya.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2. Sistem Ejaan 7. Teknologi Binaan 3. Karangan -Syarahan/Ceramah/ Ucapan HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 8 Bidang Interpersonel Tatabahasa: 1. frasa. Sarawak Bumi Kenyalang 2.2 Menggunakan hujah yang bernas Bidang Maklumat vii.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi ix. Komsas Cerpen -Mama -Erti Kasih Makna Sayang -Tangan Kanan.Intrapersonal Konstruktivisme . Ringkasan 6. Kiri. rangkai kata.1 Menggunakan kata.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. peribahasa dan ayat Bidang Estetik 11.4 Mengolah maklumat secara koheren 9.

SISTEM BAHASA I Tatabahasa: Jenis-jenis frasa Ayat Dasar x. Kosa Kata : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Sejarah Nilai : Patriotisme Rasional CATATAN xii.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8.8 Membuat rumusan Bidang Estetik 11. Herba Malaysia 3. Ringkasan 6. Kemahiran Bernilai tambah V Simpulan bahasa Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme 9 .5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat. iii.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. 8.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti Bidang Maklumat 7. Sebutan dan Intonasi. Zaman Kegemilangan Melaka 2.Fakta HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 2. 12.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Karangan . Sistem Ejaan xi.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif 2.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7. Rumusan Graf Garis 5. Komsas Puisi Tradisional -Pesanan Ibu -Syair Nur Alam Syah Lela Putera -Syair Mungkir Janji 4.

Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3. Bidang Estetik 10.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalan karya sastera.2Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.3 Memperkuat hujah dengan mengggunakan contoh dan bukti.Komsas Sajak -Pesan Tangan Kepada Jari -Cinta -Ruang 4.3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk dan tersirat.1 Berbual dan berbicara tentang perkara i.5 Memberikan penjelasan secara Intonasi.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.7 Memahami laras bahasa 8.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. xiv. Sebutan dan 2.Mencirikan BCB -Membaca Pantas . Karangan -Fakta HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA i. Ii Nilai : Kerajinan Peka Terhadap Isu-Isu Semasa Kewarganegaraan Cinta dan taat akan tanah air iv Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa Laras Bahasa Peribahasa iii.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7. Rumusan Jadual 5.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12. Tatabahasa: yang berkaitan dengan kehidupan harian Ayat tunggal 1. Kosa Kata : 3. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Ekonomi Geografi Alam Sekitar CATATAN 10 Bidang Interpersonal 1.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar.Menganalisis . 8. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . pancangan 2. Ringkasan 6. Sungai Khazanah Berharga 2. 12.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan xv. 7. 2.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. Sistem Ejaan 2. 11. 3.banding beza .1 Mencetuskan idea yang bernas. spontan.

4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1.menambah atau menolak pilihan 9.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasiona Bidang Maklumat 7. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 12. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontektual CATATAN 11 .Ilmu Astronomi Sains dan teknologi Teknologi maklumat 2.5 Memahami maksud tersurat dan tersirat 8. Rumusan.Kosa Kata 5.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Meniti Alaf Siber 3.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10.Sebutan dan Intonasi 4.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain 3.5 Menghuraikan maksud.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis 3.Nilai : Berkerjasama Berdikari Jayadiri Kesederhanaan Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air x.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik 10.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Komsas Prosa Tradisional -Puteri Buluh Betung -Cerita Kera Dengan Buaya 4.Tatabahasa: Ayat seruan Kata penegas 2.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8. Ringkasan 6. Karangan -Keprihalan/ Cereka HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.3 Menyatakan bentuk dan nada piusi 10.Graf Piramid 5.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1. Bintang Di Lautan 2.Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.

Tatabahasa -ayat majmuk gabungan -ayat majmuk pancangan 2.Ringkasan 6. idea utama.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.Karangan -dialog HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 4.pelan/peta 5.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual 12 .Nilai -berkerjasama -toleransi -murah hati -adil dan saksama 3.Sistem ejaan -ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Bidang maklumat 7. dibaca dan ditonton 7.Komsas -pengukuhan 4.KELOMPOK TAJUK 1.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. ungkpan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk 5.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional secara adil 5.Sebutan dan intonasi 4.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata.Kosakata 5. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.Rumusan .Salam Perpisahan 3.3 Membandingkan penggunn laras bahasa dalam pelbagai genre 12.Angkasa raya 2.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4. menambah atau menolak pilihan Bidang Estatik 11.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana SISTEM BAHASA 1.Ilmu -astronomi -kemasyarakatan 2.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah 4.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.

2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya 10.Yang indah itu bahasa 3.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 9.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara 3.Peristiwa yang bersejarah 2.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .Peribahasa .Karangan Jenis Peribahasa HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1. ayat dan laras bahasa Bidang Maklumat 7.2 Menggunakan perkataan.Kosa kata 5.2 Menyatakan jenis.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang SISTEM BAHASA 1.Rumusan Jadual 5.BCB 6 4. tema dan persoalan 12.Sebutan dan intonasi 4.4 Mengemukakan cadangan yang membina 2.4 Menyatakan perasan secara berterus terang 2. Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1.Ilmu -sejarah -estetik 2.Nilai -patriotisme -kesukuran 3. Tatabahasa -Pembentukan kata nama 2.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukan dalam perundingan 6.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.KELOMPOK TAJUK 1.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 3. ciri. ungkapan.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 10.Komsas -Sajak -Mata Ayah -Bicara Buat Guru -Seuntai Kata Untuk Dirasa 4.Meringkaskan karangan 6.

Kata Arah 2.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .5 mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional 9.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4. Tatabahasa .Komsas -Drama – penunggu --Angin --Buyung HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Ilmu .Kata Nama .3 Menyediakan kerangka penyampaian 9.KELOMPOK TAJUK 1.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.Meringkaskan karangan 6.2 Menentukan format penyampaian 9.4 Mengemukakan cadangan yang membina 3.6 Mengedit dan memurnikan SISTEM BAHASA 1.4 mengolah maklumat secara koheren 8.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 7.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa 12.Rumusan Carta pai 5.Kata Pemeri .3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti 2.Kata Penegas .Kata Nafi . Ejaan Ejaan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan 3.BCB pusaka 4.Nilai -patriotisme -kesyukuran 3.4 Menyusun isi 12.Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM 1.Indahnya Negaraku 3.Kosa kata 5.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.Kata Ganda -Kata Tugas .Angkatan Tentera 2.Peribahasa / Perbilangan .Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.Geografi .3 menyatakan pendirian dengan jelas 3.Ekonomi .Sejarah 2.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersurat dariapada sesuatu bahan 8.Karangan Jenis laporan 7 4.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful