MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Pengenalan Sinopsis - Tema & Persoalan 4. Rumusan Jadual 5. Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Teknik menulis karangan : Karangan berpandu

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. Bidang Maklumat: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama ii. Sistem Ejaan Nilai : Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi. Ayat Penyata Ayat Tanya iv. Kosa Kata : Ilmu

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kaunseling Psikologi

Jaya Diri Kerajinan Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah

1

v.

Peribahasa

Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal Kontekstual

7. Bidang Estetik: 10. 10.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme 2 .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ciri.Teknik plot 4. tema dan persoalan. 3. pemikiiran.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. Peribahasa Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kemasyarakatan Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .Mencirikan . atau menolak pilihan. nilai dan pengajaran. Rumusan Carta pai 5. menambah. Makanan dan kesihatan 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang isu yang dikemukakan.2 Menganalisis gaya bahasa.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .3 Mengemukankan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Surat kiriman tidak rasmi HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. 8. Bidang Maklumat:.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sahabat Remaja 2. 10. 11.4 Menyatakan jenis.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Watak & Perwatakan Plot . Meringkaskan Karangan 6. Sebutan dan Intonasi.Membandingkan dan membezakan .menjanakan idea . Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : iv. Karangan • Format Surat kiriman rasmi . SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Kerja Sistem Ejaan ii.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2. dan unsur bunyi dalam karya sastera.

2 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Karangan Tidak berformat . SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. 11.3 5.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. 10.5 Menghuraikan maksud.menjanakan idea . Nikmat Kemerdekaan 2.1 Mengenal pasti gaya bahasa. 8. Peribahasa . Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. Kasih Sayang 3.Mencirikan . Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengeruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. 8.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan 3 6. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : vi. gaya bahaya dan unsur bnyi dalam puisi 10.5 3.2 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan isu.Membandingkan dan membezakan . Rumusan Carta aliran 5.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sejarah Kesihatan Nilai : Kasih sayang Patriotisme Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . 7.Pengajaran 4. gaya bahasa dan sudut pandangan 11.Fakta Bidang Maklumat:.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang Estetik: 10. latar. Sebutan dan Intonasi. Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. Latar Nilai . Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sebuah karya.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa. plot.

MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaaan 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti 8.3 Memperkut hujah dengan contoh dan bukti 3. Tanpa Vektor Hidup Sihat 3.2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2.Mencirikan . Komsas – Puisi Tradisional Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang Pantun Teka teki 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 8.4 Mempertimbangkan semua aspek Bidang Maklumat: 7. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1. Rumusan Graf Bar 5.2 Menghuraikan idea yang bernas 2.4 Mengolah maklumat secara koheren 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Karangan .Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .menjanakan idea . Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah 4 6.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi. Industri Sukan di Malaysia 2.Perbincangan Peribahasa Kemahiran Berfikir .8 Membuat rumusan Bidang Estetik: 10.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .Membandingkan dan membezakan .3 Menyatakan pendirian 3.

5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. 9. Rumusan Graf Garis 5. 4. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.Pak Kaduk .2 Menyusun malumat mengikut keutamaan.menjanakan idea .6 karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi. Mengeratkan Persaudaraan 3. Meringkaskan Karangan 6.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi.3 Mengolah maklumat secara koheren.Putera Besar Lahir Ke dunia Cerpen . istilah. Bidang Maklumat: 8. 2. Keunikan Seni Warisan 2.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat.Membandingkan dan membezakan .2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11. frasa.3 Memperkuat hujah dengan bukti 2. 8.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .5 Memberikan penjelasan secara spontan.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Kemahiran Bernilai tambah 5 4.Buku Catatan Farid Badrul HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1. 12.Batu . 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12. Karangan .1 Menggunakan kata.Wawancara Peribahasa Kemahiran Berfikir . 1. rangkai kata. peribasa dan ayat yang tepat serta indah. Komsas – Prosa Tradisional .Mencirikan .4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik: 11.Tina . 9.1 Mengesan kecondongan pendapat 4.

1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran kseluruhan viii.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12. Ringkasan 6. Sistem Ejaan 7.1 Menggunakan kata. Rumusan. Kiri. rangkai kata. frasa.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi.2 Menggunakan hujah yang bernas Bidang Maklumat vii.3 Memperkuat hujah Pembentukan 3. Teknologi Binaan 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12. Sarawak Bumi Kenyalang 2.Intrapersonal Konstruktivisme . Karangan -Syarahan/Ceramah/ Ucapan HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 8 Bidang Interpersonel Tatabahasa: 1.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .2 Menghuraikan idea Kata Adjektif 2. Sebutan dan 7.4 Mengolah maklumat secara koheren 9. tersurat dan tersirat 8. Geografi Kejuruteraan Nilai : Patriotisme Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air viii.Graf Palang 5. atau Kedua-duanya.3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru 5.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2. Kosa Kata : 8.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi ix. peribahasa dan ayat Bidang Estetik 11. Komsas Cerpen -Mama -Erti Kasih Makna Sayang -Tangan Kanan. 4. istilah.

8 Membuat rumusan Bidang Estetik 11. Zaman Kegemilangan Melaka 2. Karangan . iii. Sistem Ejaan xi.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera.Fakta HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 2. 12. Sebutan dan Intonasi. 8.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti Bidang Maklumat 7.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif 2. Kosa Kata : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Sejarah Nilai : Patriotisme Rasional CATATAN xii.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Herba Malaysia 3. Rumusan Graf Garis 5. Komsas Puisi Tradisional -Pesanan Ibu -Syair Nur Alam Syah Lela Putera -Syair Mungkir Janji 4. Kemahiran Bernilai tambah V Simpulan bahasa Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme 9 .1 Mencetuskan idea yang bernas 2.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat. Ringkasan 6. SISTEM BAHASA I Tatabahasa: Jenis-jenis frasa Ayat Dasar x.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7.

2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. spontan.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.Komsas Sajak -Pesan Tangan Kepada Jari -Cinta -Ruang 4.3 Memperkuat hujah dengan mengggunakan contoh dan bukti.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.5 Memberikan penjelasan secara Intonasi.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7.1 Berbual dan berbicara tentang perkara i.3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk dan tersirat.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12.1 Mencetuskan idea yang bernas. 2. Rumusan Jadual 5.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. Karangan -Fakta HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA i. 11. pancangan 2.7 Memahami laras bahasa 8. 7. Ii Nilai : Kerajinan Peka Terhadap Isu-Isu Semasa Kewarganegaraan Cinta dan taat akan tanah air iv Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa Laras Bahasa Peribahasa iii. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Ekonomi Geografi Alam Sekitar CATATAN 10 Bidang Interpersonal 1.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalan karya sastera.banding beza .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Sistem Ejaan 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan xv. Bidang Estetik 10. 12.Menganalisis . Tatabahasa: yang berkaitan dengan kehidupan harian Ayat tunggal 1.Mencirikan BCB -Membaca Pantas .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii. xiv.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Kosa Kata : 3. 8. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . 3. Sebutan dan 2. Ringkasan 6.2Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Sungai Khazanah Berharga 2.

4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasiona Bidang Maklumat 7.Sebutan dan Intonasi 4.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.3 Menyatakan bentuk dan nada piusi 10.Ilmu Astronomi Sains dan teknologi Teknologi maklumat 2.Graf Piramid 5.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis 3. Rumusan.5 Menghuraikan maksud.Tatabahasa: Ayat seruan Kata penegas 2. Bintang Di Lautan 2.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain 3.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10.menambah atau menolak pilihan 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik 10.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 12. Ringkasan 6.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8. Karangan -Keprihalan/ Cereka HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontektual CATATAN 11 .Komsas Prosa Tradisional -Puteri Buluh Betung -Cerita Kera Dengan Buaya 4.5 Memahami maksud tersurat dan tersirat 8. Meniti Alaf Siber 3.Nilai : Berkerjasama Berdikari Jayadiri Kesederhanaan Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air x.Kosa Kata 5.Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.

1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah 4.Salam Perpisahan 3.Ilmu -astronomi -kemasyarakatan 2. menambah atau menolak pilihan Bidang Estatik 11.Tatabahasa -ayat majmuk gabungan -ayat majmuk pancangan 2.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.Nilai -berkerjasama -toleransi -murah hati -adil dan saksama 3.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional secara adil 5.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual 12 .Komsas -pengukuhan 4.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Bidang maklumat 7. ungkpan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata.Rumusan .Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12. idea utama.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. dibaca dan ditonton 7.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana SISTEM BAHASA 1.Kosakata 5.Angkasa raya 2.Ringkasan 6.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.3 Membandingkan penggunn laras bahasa dalam pelbagai genre 12.Sebutan dan intonasi 4.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.pelan/peta 5. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.Karangan -dialog HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 4.KELOMPOK TAJUK 1.Sistem ejaan -ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.

Peristiwa yang bersejarah 2.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang SISTEM BAHASA 1.Sebutan dan intonasi 4.Peribahasa .Kosa kata 5.KELOMPOK TAJUK 1.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 9.Yang indah itu bahasa 3. Tatabahasa -Pembentukan kata nama 2.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 10. Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1.2 Menyatakan jenis.4 Menyatakan perasan secara berterus terang 2.Rumusan Jadual 5. ayat dan laras bahasa Bidang Maklumat 7.Komsas -Sajak -Mata Ayah -Bicara Buat Guru -Seuntai Kata Untuk Dirasa 4.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara 3.Karangan Jenis Peribahasa HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.BCB 6 4.Meringkaskan karangan 6.Nilai -patriotisme -kesukuran 3. tema dan persoalan 12.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukan dalam perundingan 6.4 Mengemukakan cadangan yang membina 2. ciri.2 Menggunakan perkataan.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya 10. ungkapan.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 3.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .Ilmu -sejarah -estetik 2.

Peribahasa / Perbilangan .Karangan Jenis laporan 7 4.BCB pusaka 4.Meringkaskan karangan 6.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti 2.Kata Penegas .Kosa kata 5.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Angkatan Tentera 2.Sejarah 2.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 7.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 11.4 Mengemukakan cadangan yang membina 3.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.Kata Nama .Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM 1. Ejaan Ejaan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan 3.Kata Pemeri .Ilmu .3 Membandingkan penggunaan laras bahasa 12.Indahnya Negaraku 3.Kata Ganda -Kata Tugas .5 mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional 9.KELOMPOK TAJUK 1. Tatabahasa .Komsas -Drama – penunggu --Angin --Buyung HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Kata Arah 2.6 Mengedit dan memurnikan SISTEM BAHASA 1.4 Menyusun isi 12.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersurat dariapada sesuatu bahan 8.4 mengolah maklumat secara koheren 8.3 menyatakan pendirian dengan jelas 3.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.Geografi .Nilai -patriotisme -kesyukuran 3.3 Menyediakan kerangka penyampaian 9.2 Menentukan format penyampaian 9.Kata Nafi .Rumusan Carta pai 5.Ekonomi .4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful