MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Pengenalan Sinopsis - Tema & Persoalan 4. Rumusan Jadual 5. Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Teknik menulis karangan : Karangan berpandu

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. Bidang Maklumat: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama ii. Sistem Ejaan Nilai : Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi. Ayat Penyata Ayat Tanya iv. Kosa Kata : Ilmu

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kaunseling Psikologi

Jaya Diri Kerajinan Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah

1

v.

Peribahasa

Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal Kontekstual

2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.Teknik plot 4. menambah.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. dan unsur bunyi dalam karya sastera. Bidang Maklumat:.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Menganalisis gaya bahasa. Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. 3. atau menolak pilihan. Sahabat Remaja 2. 10. nilai dan pengajaran. 8.Membandingkan dan membezakan .menjanakan idea . 10. Makanan dan kesihatan 3.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Peribahasa Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kemasyarakatan Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Kerja Sistem Ejaan ii. 7.Surat kiriman tidak rasmi HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme 2 . Karangan • Format Surat kiriman rasmi . Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. pemikiiran. tema dan persoalan.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. Watak & Perwatakan Plot .6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang isu yang dikemukakan. Meringkaskan Karangan 6.3 Mengemukankan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.4 Menyatakan jenis. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : iv. 11.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Bidang Estetik: 10. Sebutan dan Intonasi.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2. ciri.Mencirikan . Rumusan Carta pai 5.

gaya bahasa dan sudut pandangan 11. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. 10. Latar Nilai . SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. 8. plot.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang Estetik: 10. 11.2 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan isu. Karangan Tidak berformat . Kasih Sayang 3. latar.5 3. Sebutan dan Intonasi. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Nikmat Kemerdekaan 2.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .Mencirikan . Rumusan Carta aliran 5.2 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. 7.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan 3 6.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa.Fakta Bidang Maklumat:.Pengajaran 4. Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.Membandingkan dan membezakan .5 Menghuraikan maksud. 8.3 5.1 Mengenal pasti gaya bahasa.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sejarah Kesihatan Nilai : Kasih sayang Patriotisme Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Peribahasa . Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengeruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sebuah karya. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : vi.menjanakan idea . gaya bahaya dan unsur bnyi dalam puisi 10.

Karangan .Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan . Industri Sukan di Malaysia 2.2 Menghuraikan idea yang bernas 2.2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2.3 Memperkut hujah dengan contoh dan bukti 3. Kemahiran Bernilai tambah 4 6.3 Membuat pertimbangan secara teliti 8.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 8. Tanpa Vektor Hidup Sihat 3.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.3 Menyatakan pendirian 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.8 Membuat rumusan Bidang Estetik: 10. Komsas – Puisi Tradisional Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang Pantun Teka teki 4. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.4 Mengolah maklumat secara koheren 8.Mencirikan .menjanakan idea . Rumusan Graf Bar 5.4 Mempertimbangkan semua aspek Bidang Maklumat: 7.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .Membandingkan dan membezakan .Perbincangan Peribahasa Kemahiran Berfikir .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaaan 8.

Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan . 1.Putera Besar Lahir Ke dunia Cerpen . 8. peribasa dan ayat yang tepat serta indah. Rumusan Graf Garis 5.1 Menggunakan kata.Batu .Tina .5 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.Wawancara Peribahasa Kemahiran Berfikir . Meringkaskan Karangan 6.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi.Mencirikan .3 Menyediakan kerangka penyampaian. Kemahiran Bernilai tambah 5 4. Karangan .1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional. Mengeratkan Persaudaraan 3. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv. rangkai kata. Bidang Maklumat: 8.menjanakan idea . 9.3 Mengolah maklumat secara koheren.Buku Catatan Farid Badrul HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.5 Memberikan penjelasan secara spontan.1 Mencetuskan idea yang bernas 2. istilah. 2.Pak Kaduk .4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik: 11. 9.Membandingkan dan membezakan .3 Memperkuat hujah dengan bukti 2. Keunikan Seni Warisan 2.6 karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. frasa.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . 9. 12. Komsas – Prosa Tradisional .2 Menyusun malumat mengikut keutamaan. 4.1 Mengesan kecondongan pendapat 4.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.

2 Menghuraikan idea Kata Adjektif 2. Geografi Kejuruteraan Nilai : Patriotisme Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air viii. Karangan -Syarahan/Ceramah/ Ucapan HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 8 Bidang Interpersonel Tatabahasa: 1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi ix.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12. Komsas Cerpen -Mama -Erti Kasih Makna Sayang -Tangan Kanan. Rumusan.4 Mengolah maklumat secara koheren 9.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi. Teknologi Binaan 3.Intrapersonal Konstruktivisme . peribahasa dan ayat Bidang Estetik 11. Sarawak Bumi Kenyalang 2.3 Memperkuat hujah Pembentukan 3.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. 4. Ringkasan 6.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran kseluruhan viii.3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru 5. Sebutan dan 7. frasa.Graf Palang 5.2 Menggunakan hujah yang bernas Bidang Maklumat vii. istilah. atau Kedua-duanya.1 Menggunakan kata.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2. Kiri. rangkai kata.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Sistem Ejaan 7.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . tersurat dan tersirat 8. Kosa Kata : 8.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .

Kemahiran Bernilai tambah V Simpulan bahasa Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme 9 .8 Membuat rumusan Bidang Estetik 11. Ringkasan 6. Rumusan Graf Garis 5.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Sistem Ejaan xi.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat. 12. Sebutan dan Intonasi. Zaman Kegemilangan Melaka 2.Fakta HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti Bidang Maklumat 7. 8. SISTEM BAHASA I Tatabahasa: Jenis-jenis frasa Ayat Dasar x. Kosa Kata : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Sejarah Nilai : Patriotisme Rasional CATATAN xii.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif 2. Komsas Puisi Tradisional -Pesanan Ibu -Syair Nur Alam Syah Lela Putera -Syair Mungkir Janji 4. Herba Malaysia 3. Karangan .6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. iii.

Mencirikan BCB -Membaca Pantas .1 Berbual dan berbicara tentang perkara i. 12.Komsas Sajak -Pesan Tangan Kepada Jari -Cinta -Ruang 4. Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3.banding beza .5 Memberikan penjelasan secara Intonasi.7 Memahami laras bahasa 8. 7.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk dan tersirat. Sistem Ejaan 2. Tatabahasa: yang berkaitan dengan kehidupan harian Ayat tunggal 1. Ii Nilai : Kerajinan Peka Terhadap Isu-Isu Semasa Kewarganegaraan Cinta dan taat akan tanah air iv Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa Laras Bahasa Peribahasa iii.Menganalisis . Karangan -Fakta HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA i. 3. Sungai Khazanah Berharga 2. Sebutan dan 2. Rumusan Jadual 5.2Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. spontan.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7. 8.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalan karya sastera. 2. xiv. 11. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Ekonomi Geografi Alam Sekitar CATATAN 10 Bidang Interpersonal 1.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7. pancangan 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. Ringkasan 6. Kosa Kata : 3.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii.3 Memperkuat hujah dengan mengggunakan contoh dan bukti.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12.1 Mencetuskan idea yang bernas. Bidang Estetik 10.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan xv.

Bintang Di Lautan 2.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasiona Bidang Maklumat 7.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10.Komsas Prosa Tradisional -Puteri Buluh Betung -Cerita Kera Dengan Buaya 4. Karangan -Keprihalan/ Cereka HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1. Meniti Alaf Siber 3.5 Memahami maksud tersurat dan tersirat 8.Nilai : Berkerjasama Berdikari Jayadiri Kesederhanaan Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air x.5 Menghuraikan maksud. Ringkasan 6.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.Tatabahasa: Ayat seruan Kata penegas 2.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik 10.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis 3. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 12.Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.3 Menyatakan bentuk dan nada piusi 10. Rumusan.Kosa Kata 5. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontektual CATATAN 11 .menambah atau menolak pilihan 9.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Sebutan dan Intonasi 4.Graf Piramid 5.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.Ilmu Astronomi Sains dan teknologi Teknologi maklumat 2.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain 3.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.

Tatabahasa -ayat majmuk gabungan -ayat majmuk pancangan 2.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.Angkasa raya 2.3 Membandingkan penggunn laras bahasa dalam pelbagai genre 12. ungkpan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk 5.Karangan -dialog HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 4.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual 12 .Sebutan dan intonasi 4.KELOMPOK TAJUK 1.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12.Nilai -berkerjasama -toleransi -murah hati -adil dan saksama 3.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11. idea utama.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana SISTEM BAHASA 1. dibaca dan ditonton 7. menambah atau menolak pilihan Bidang Estatik 11.Sistem ejaan -ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.Kosakata 5.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.pelan/peta 5. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah 4.Rumusan .Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Bidang maklumat 7.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata.Komsas -pengukuhan 4.Ilmu -astronomi -kemasyarakatan 2.Ringkasan 6.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional secara adil 5.Salam Perpisahan 3.

KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual . Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 10. ungkapan. ayat dan laras bahasa Bidang Maklumat 7.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukan dalam perundingan 6.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang SISTEM BAHASA 1.Karangan Jenis Peribahasa HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1. Tatabahasa -Pembentukan kata nama 2.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.BCB 6 4. tema dan persoalan 12.Peribahasa .Peristiwa yang bersejarah 2. ciri.2 Menggunakan perkataan.Ilmu -sejarah -estetik 2.Rumusan Jadual 5.2 Menyatakan jenis.Yang indah itu bahasa 3.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 9.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara 3.Nilai -patriotisme -kesukuran 3.Meringkaskan karangan 6.Kosa kata 5.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 3.Sebutan dan intonasi 4.Komsas -Sajak -Mata Ayah -Bicara Buat Guru -Seuntai Kata Untuk Dirasa 4.4 Mengemukakan cadangan yang membina 2.4 Menyatakan perasan secara berterus terang 2.KELOMPOK TAJUK 1.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya 10.

Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM 1.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.Kata Nama .3 Membandingkan penggunaan laras bahasa 12.Kata Ganda -Kata Tugas .Kata Arah 2.BCB pusaka 4.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .Kata Nafi .Meringkaskan karangan 6.Indahnya Negaraku 3.Ekonomi .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 7.Ilmu .Komsas -Drama – penunggu --Angin --Buyung HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.Kata Pemeri .5 mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional 9.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.Kosa kata 5.4 mengolah maklumat secara koheren 8.Rumusan Carta pai 5.4 Mengemukakan cadangan yang membina 3.6 Mengedit dan memurnikan SISTEM BAHASA 1.KELOMPOK TAJUK 1.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersurat dariapada sesuatu bahan 8.Geografi .3 Menyediakan kerangka penyampaian 9.Sejarah 2.Kata Penegas .4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.3 menyatakan pendirian dengan jelas 3.Peribahasa / Perbilangan .4 Menyusun isi 12. Ejaan Ejaan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan 3. Tatabahasa .Angkatan Tentera 2.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Karangan Jenis laporan 7 4.2 Menentukan format penyampaian 9.3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti 2.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.Nilai -patriotisme -kesyukuran 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful