MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Pengenalan Sinopsis - Tema & Persoalan 4. Rumusan Jadual 5. Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Teknik menulis karangan : Karangan berpandu

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. Bidang Maklumat: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama ii. Sistem Ejaan Nilai : Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi. Ayat Penyata Ayat Tanya iv. Kosa Kata : Ilmu

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kaunseling Psikologi

Jaya Diri Kerajinan Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah

1

v.

Peribahasa

Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal Kontekstual

Makanan dan kesihatan 3.Membandingkan dan membezakan . tema dan persoalan. 3. dan unsur bunyi dalam karya sastera.3 Mengemukankan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. ciri.menjanakan idea . menambah.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Karangan • Format Surat kiriman rasmi .3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. 7.Surat kiriman tidak rasmi HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. atau menolak pilihan.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .Mencirikan .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme 2 .3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Sahabat Remaja 2. Rumusan Carta pai 5. 10.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : iv. Bidang Maklumat:. 10.2 Menganalisis gaya bahasa.4 Menyatakan jenis.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang isu yang dikemukakan. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. 8. Meringkaskan Karangan 6. nilai dan pengajaran. Peribahasa Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kemasyarakatan Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . 11.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Teknik plot 4. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Kerja Sistem Ejaan ii. Watak & Perwatakan Plot . Sebutan dan Intonasi. pemikiiran. Bidang Estetik: 10.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2.

Membandingkan dan membezakan . Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengeruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. 11. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : vi. gaya bahaya dan unsur bnyi dalam puisi 10.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang Estetik: 10.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.5 3.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sebuah karya.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa.3 5.menjanakan idea .Pengajaran 4. Latar Nilai . latar. plot. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sejarah Kesihatan Nilai : Kasih sayang Patriotisme Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. gaya bahasa dan sudut pandangan 11. 8. Kasih Sayang 3. Rumusan Carta aliran 5. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Karangan Tidak berformat .5 Menghuraikan maksud. Peribahasa .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Mencirikan . 10.1 Mengenal pasti gaya bahasa. 7. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Nikmat Kemerdekaan 2. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2.2 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan 3 6. 8. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.Fakta Bidang Maklumat:.2 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan isu.

8 Membuat rumusan Bidang Estetik: 10. Industri Sukan di Malaysia 2.3 Membuat pertimbangan secara teliti 8.3 Menyatakan pendirian 3.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.Mencirikan .MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.2 Menghuraikan idea yang bernas 2.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaaan 8.4 Mempertimbangkan semua aspek Bidang Maklumat: 7.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.Membandingkan dan membezakan .4 Mengolah maklumat secara koheren 8.2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2.Perbincangan Peribahasa Kemahiran Berfikir .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 8. Rumusan Graf Bar 5. Kemahiran Bernilai tambah 4 6.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Komsas – Puisi Tradisional Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang Pantun Teka teki 4. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .menjanakan idea .3 Memperkut hujah dengan contoh dan bukti 3. Tanpa Vektor Hidup Sihat 3. Karangan .

Mengeratkan Persaudaraan 3.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12.1 Mencetuskan idea yang bernas 2. istilah. Kemahiran Bernilai tambah 5 4.menjanakan idea . 4.Buku Catatan Farid Badrul HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1. 1.5 Memberikan penjelasan secara spontan. 9.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Keunikan Seni Warisan 2.Membandingkan dan membezakan .Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .Batu . Bidang Maklumat: 8. 2.Tina . Rumusan Graf Garis 5.2 Menyusun malumat mengikut keutamaan. 8. 9. frasa.1 Mengesan kecondongan pendapat 4.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi.1 Menggunakan kata.Pak Kaduk .Wawancara Peribahasa Kemahiran Berfikir .5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan.Mencirikan . peribasa dan ayat yang tepat serta indah. 9. 12.Putera Besar Lahir Ke dunia Cerpen . rangkai kata. Karangan .2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional. Meringkaskan Karangan 6.3 Mengolah maklumat secara koheren.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. Komsas – Prosa Tradisional .3 Menyediakan kerangka penyampaian.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik: 11.6 karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.3 Memperkuat hujah dengan bukti 2. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.

Sistem Ejaan 7. 4.3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru 5.2 Menggunakan hujah yang bernas Bidang Maklumat vii. Teknologi Binaan 3. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Karangan -Syarahan/Ceramah/ Ucapan HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 8 Bidang Interpersonel Tatabahasa: 1.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12. Kosa Kata : 8. Ringkasan 6.4 Mengolah maklumat secara koheren 9.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2. Rumusan.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12. Komsas Cerpen -Mama -Erti Kasih Makna Sayang -Tangan Kanan.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi. Kiri. frasa.Intrapersonal Konstruktivisme . Geografi Kejuruteraan Nilai : Patriotisme Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air viii. istilah. atau Kedua-duanya.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran kseluruhan viii.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi ix.Graf Palang 5. Sebutan dan 7.2 Menghuraikan idea Kata Adjektif 2. Sarawak Bumi Kenyalang 2. rangkai kata.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . tersurat dan tersirat 8.1 Menggunakan kata.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. peribahasa dan ayat Bidang Estetik 11.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.3 Memperkuat hujah Pembentukan 3.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12.

MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti Bidang Maklumat 7. Sistem Ejaan xi.Fakta HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 2. iii. Kemahiran Bernilai tambah V Simpulan bahasa Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme 9 .2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif 2.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8. SISTEM BAHASA I Tatabahasa: Jenis-jenis frasa Ayat Dasar x.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. Komsas Puisi Tradisional -Pesanan Ibu -Syair Nur Alam Syah Lela Putera -Syair Mungkir Janji 4.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. 8. Herba Malaysia 3. Karangan . 12. Rumusan Graf Garis 5.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7. Sebutan dan Intonasi. Kosa Kata : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Sejarah Nilai : Patriotisme Rasional CATATAN xii. Ringkasan 6.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat.8 Membuat rumusan Bidang Estetik 11. Zaman Kegemilangan Melaka 2.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.

3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk dan tersirat.Menganalisis . 12. pancangan 2. 8.2Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Karangan -Fakta HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA i. Ii Nilai : Kerajinan Peka Terhadap Isu-Isu Semasa Kewarganegaraan Cinta dan taat akan tanah air iv Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa Laras Bahasa Peribahasa iii.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Rumusan Jadual 5. Sungai Khazanah Berharga 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan xv. xiv. Bidang Estetik 10. 3. Sebutan dan 2.Mencirikan BCB -Membaca Pantas .6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. Tatabahasa: yang berkaitan dengan kehidupan harian Ayat tunggal 1. Kosa Kata : 3.5 Memberikan penjelasan secara Intonasi. 2.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. Ringkasan 6. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Ekonomi Geografi Alam Sekitar CATATAN 10 Bidang Interpersonal 1. Sistem Ejaan 2.3 Memperkuat hujah dengan mengggunakan contoh dan bukti.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.7 Memahami laras bahasa 8. 11.banding beza .Komsas Sajak -Pesan Tangan Kepada Jari -Cinta -Ruang 4.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.1 Mencetuskan idea yang bernas.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara i. spontan. Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7. 7.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalan karya sastera. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .

3 Menyatakan bentuk dan nada piusi 10.menambah atau menolak pilihan 9.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3. Meniti Alaf Siber 3.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik 10.Nilai : Berkerjasama Berdikari Jayadiri Kesederhanaan Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air x.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Kosa Kata 5.Ilmu Astronomi Sains dan teknologi Teknologi maklumat 2. Rumusan.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1. Karangan -Keprihalan/ Cereka HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Graf Piramid 5.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain 3.5 Menghuraikan maksud.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasiona Bidang Maklumat 7.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontektual CATATAN 11 .6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Bintang Di Lautan 2.5 Memahami maksud tersurat dan tersirat 8.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis 3. Ringkasan 6.Komsas Prosa Tradisional -Puteri Buluh Betung -Cerita Kera Dengan Buaya 4.Sebutan dan Intonasi 4.Tatabahasa: Ayat seruan Kata penegas 2. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 12.

Salam Perpisahan 3.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual 12 .Sebutan dan intonasi 4. menambah atau menolak pilihan Bidang Estatik 11.Ringkasan 6.Kosakata 5.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.Komsas -pengukuhan 4.pelan/peta 5.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.Tatabahasa -ayat majmuk gabungan -ayat majmuk pancangan 2.Nilai -berkerjasama -toleransi -murah hati -adil dan saksama 3.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1.Angkasa raya 2.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Sistem ejaan -ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.KELOMPOK TAJUK 1.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.3 Membandingkan penggunn laras bahasa dalam pelbagai genre 12.Karangan -dialog HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional secara adil 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Bidang maklumat 7.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah 4. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar. ungkpan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk 5. idea utama.Rumusan .4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana SISTEM BAHASA 1.Ilmu -astronomi -kemasyarakatan 2. dibaca dan ditonton 7.

2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya 10.KELOMPOK TAJUK 1.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara 3.Rumusan Jadual 5.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 10.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 3.Sebutan dan intonasi 4. Tatabahasa -Pembentukan kata nama 2.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual . ciri.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 9.Nilai -patriotisme -kesukuran 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukan dalam perundingan 6.Karangan Jenis Peribahasa HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1. Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1.2 Menyatakan jenis.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang SISTEM BAHASA 1.Kosa kata 5.Meringkaskan karangan 6.Komsas -Sajak -Mata Ayah -Bicara Buat Guru -Seuntai Kata Untuk Dirasa 4.Yang indah itu bahasa 3.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.Peribahasa .2 Menggunakan perkataan. tema dan persoalan 12.4 Menyatakan perasan secara berterus terang 2.BCB 6 4. ungkapan.Ilmu -sejarah -estetik 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina 2.Peristiwa yang bersejarah 2. ayat dan laras bahasa Bidang Maklumat 7.

4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.Meringkaskan karangan 6.3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti 2.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa 12.Kata Arah 2.Kosa kata 5.4 Menyusun isi 12.Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM 1.5 mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional 9.Kata Nama .Ilmu .Angkatan Tentera 2.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Indahnya Negaraku 3.Peribahasa / Perbilangan .Kata Ganda -Kata Tugas .Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.Ekonomi .Nilai -patriotisme -kesyukuran 3.3 Menyediakan kerangka penyampaian 9.Kata Penegas .3 menyatakan pendirian dengan jelas 3.6 Mengedit dan memurnikan SISTEM BAHASA 1.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersurat dariapada sesuatu bahan 8. Tatabahasa .Karangan Jenis laporan 7 4.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 11.Sejarah 2.Kata Nafi .Komsas -Drama – penunggu --Angin --Buyung HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.4 mengolah maklumat secara koheren 8.BCB pusaka 4.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Ejaan Ejaan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan 3.Geografi .Kata Pemeri .4 Mengemukakan cadangan yang membina 3.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.Rumusan Carta pai 5.2 Menentukan format penyampaian 9.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.KELOMPOK TAJUK 1.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 7.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful