MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. Pengenalan Sinopsis - Tema & Persoalan 4. Rumusan Jadual 5. Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Teknik menulis karangan : Karangan berpandu

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan. Bidang Maklumat: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama ii. Sistem Ejaan Nilai : Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan Intonasi. Ayat Penyata Ayat Tanya iv. Kosa Kata : Ilmu

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kaunseling Psikologi

Jaya Diri Kerajinan Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. Kemahiran Bernilai tambah

1

v.

Peribahasa

Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - menganalisis Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal Kontekstual

Watak & Perwatakan Plot .Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Peribahasa Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kemasyarakatan Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal dan mental Kasih sayang Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : iv.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme 2 . 10.Surat kiriman tidak rasmi HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2. 3. 8. Rumusan Carta pai 5.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2. Sebutan dan Intonasi. Sahabat Remaja 2. Meringkaskan Karangan 6.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.Membandingkan dan membezakan .4 Menyatakan jenis.Mencirikan .menjanakan idea . menambah. 7.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang isu yang dikemukakan.2 Menganalisis gaya bahasa. 10. atau menolak pilihan. tema dan persoalan.Teknik plot 4. ciri. Bidang Maklumat:. Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. pemikiiran. nilai dan pengajaran. Karangan • Format Surat kiriman rasmi . Makanan dan kesihatan 3.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.3 Mengemukankan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Kerja Sistem Ejaan ii. dan unsur bunyi dalam karya sastera.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Bidang Estetik: 10. Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. 11.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

latar.1 Mengenal pasti gaya bahasa. Nikmat Kemerdekaan 2. 11. SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Fakta Bidang Maklumat:. 10. 8. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .5 3. plot.menjanakan idea . Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan 3 6. Karangan Tidak berformat .3 5.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang Estetik: 10.2 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan isu. gaya bahaya dan unsur bnyi dalam puisi 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 2.Membandingkan dan membezakan .5 Menghuraikan maksud.Mencirikan . Peribahasa . Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengeruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Komsas – Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa.Pengajaran 4. Rumusan Carta aliran 5.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sebuah karya.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. 7. 8. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sejarah Kesihatan Nilai : Kasih sayang Patriotisme Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air iv. gaya bahasa dan sudut pandangan 11. Kasih Sayang 3. Latar Nilai . Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : vi.2 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Sebutan dan Intonasi.

2 Menghuraikan idea yang bernas 2. Karangan . Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.Mencirikan .Perbincangan Peribahasa Kemahiran Berfikir .8 Membuat rumusan Bidang Estetik: 10. Industri Sukan di Malaysia 2. Komsas – Puisi Tradisional Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang Pantun Teka teki 4.3 Menyatakan pendirian 3.4 Mengolah maklumat secara koheren 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti 8.Membandingkan dan membezakan . Rumusan Graf Bar 5.2 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2. Meringkaskan Karangan HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .4 Mempertimbangkan semua aspek Bidang Maklumat: 7.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaaan 8. Kemahiran Bernilai tambah 4 6.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.3 Memperkut hujah dengan contoh dan bukti 3.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .menjanakan idea .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Tanpa Vektor Hidup Sihat 3.

Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Komsas – Prosa Tradisional .Tina .Wawancara Peribahasa Kemahiran Berfikir . Karangan .2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional. 8.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.3 Memperkuat hujah dengan bukti 2.Pak Kaduk .3 Menyediakan kerangka penyampaian. Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sukan Kesihatan Nilai : Kerjasama Kebersihan fizikal dan Mental Keberanian Kewarganegaraan Ayat Penyata Ayat Tanya Kosa Kata : Cinta dan taat kepada tanah air iv.1 Menggunakan kata.Batu . rangkai kata. 1.3 Mengolah maklumat secara koheren.1 Mengesan kecondongan pendapat 4. Kemahiran Bernilai tambah 5 4. peribasa dan ayat yang tepat serta indah. 12.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat. frasa.Mencirikan . istilah. Mengeratkan Persaudaraan 3. 9. 9. Rumusan Graf Garis 5. Bidang Maklumat: 8.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.5 Memberikan penjelasan secara spontan.Buku Catatan Farid Badrul HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal: 1. Meringkaskan Karangan 6.Membandingkan dan membezakan .4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik: 11.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.6 karya SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata praklausa Kata Tugas Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi.menjanakan idea . 2. 9. 4.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu 12. Keunikan Seni Warisan 2.Putera Besar Lahir Ke dunia Cerpen .Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan .2 Menyusun malumat mengikut keutamaan.

Sarawak Bumi Kenyalang 2.2 Menghuraikan idea Kata Adjektif 2.Intrapersonal Konstruktivisme . Komsas Cerpen -Mama -Erti Kasih Makna Sayang -Tangan Kanan. rangkai kata.1 Menggunakan kata. tersurat dan tersirat 8. atau Kedua-duanya.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi ix. frasa.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran kseluruhan viii. Sebutan dan 7. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir .6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Teknologi Binaan 3.2 Menggunakan hujah yang bernas Bidang Maklumat vii. Ringkasan 6.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi.3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru 5.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12. Kiri.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.4 Mengolah maklumat secara koheren 9.3 Memperkuat hujah Pembentukan 3. istilah. Sistem Ejaan 7.Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . 4.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2. Kosa Kata : 8.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12. Karangan -Syarahan/Ceramah/ Ucapan HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Ilmu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 8 Bidang Interpersonel Tatabahasa: 1. peribahasa dan ayat Bidang Estetik 11. Rumusan.Graf Palang 5. Geografi Kejuruteraan Nilai : Patriotisme Rasional Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air viii.

MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif 2.1 Mencetuskan idea yang bernas 2.8 Membuat rumusan Bidang Estetik 11. 8.Fakta HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 2. Karangan . Zaman Kegemilangan Melaka 2. 12. Rumusan Graf Garis 5. SISTEM BAHASA I Tatabahasa: Jenis-jenis frasa Ayat Dasar x.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti Bidang Maklumat 7. Kosa Kata : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Sejarah Nilai : Patriotisme Rasional CATATAN xii. Sistem Ejaan xi.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8. Komsas Puisi Tradisional -Pesanan Ibu -Syair Nur Alam Syah Lela Putera -Syair Mungkir Janji 4.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7. iii. Ringkasan 6. Sebutan dan Intonasi. Herba Malaysia 3. Kemahiran Bernilai tambah V Simpulan bahasa Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme 9 .

5 Memberikan penjelasan secara Intonasi.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7. Ringkasan 6.3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan xv.Menganalisis .1 Berbual dan berbicara tentang perkara i. pancangan 2.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 12.Komsas Sajak -Pesan Tangan Kepada Jari -Cinta -Ruang 4.Mencirikan BCB -Membaca Pantas . 7.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii. 11.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7.2Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Mencetuskan idea yang bernas. Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3. Tatabahasa: yang berkaitan dengan kehidupan harian Ayat tunggal 1. 8. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar. Karangan -Fakta HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA i. Rumusan Jadual 5. Sungai Khazanah Berharga 2. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir . Sebutan dan 2. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Ekonomi Geografi Alam Sekitar CATATAN 10 Bidang Interpersonal 1.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.7 Memahami laras bahasa 8.banding beza . 3.3 Memperkuat hujah dengan mengggunakan contoh dan bukti.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalan karya sastera. xiv.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. Kosa Kata : 3. Sistem Ejaan 2. Ii Nilai : Kerajinan Peka Terhadap Isu-Isu Semasa Kewarganegaraan Cinta dan taat akan tanah air iv Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa Laras Bahasa Peribahasa iii.3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk dan tersirat. spontan. Bidang Estetik 10.

3 Menyatakan pendirian yang jelas 3.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis 3.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik 10. Ringkasan 6.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.5 Menghuraikan maksud.MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1.Ilmu Astronomi Sains dan teknologi Teknologi maklumat 2.menambah atau menolak pilihan 9.Kosa Kata 5.Komsas Prosa Tradisional -Puteri Buluh Betung -Cerita Kera Dengan Buaya 4.5 Memahami maksud tersurat dan tersirat 8. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 12.Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.Sebutan dan Intonasi 4.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren SISTEM BAHASA 1. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontektual CATATAN 11 .Graf Piramid 5. Rumusan.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasiona Bidang Maklumat 7. Karangan -Keprihalan/ Cereka HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Nilai : Berkerjasama Berdikari Jayadiri Kesederhanaan Kewarganegaraan Cinta dan taat kepada tanah air x.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain 3.Tatabahasa: Ayat seruan Kata penegas 2. Bintang Di Lautan 2.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1. Meniti Alaf Siber 3.3 Menyatakan bentuk dan nada piusi 10.

Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.Rumusan .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.Angkasa raya 2.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional secara adil 5.Nilai -berkerjasama -toleransi -murah hati -adil dan saksama 3.Tatabahasa -ayat majmuk gabungan -ayat majmuk pancangan 2.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah 4.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.Ringkasan 6. dibaca dan ditonton 7.Salam Perpisahan 3.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana SISTEM BAHASA 1.Sistem ejaan -ejaan kata dasar dan kata terbitan 3.Komsas -pengukuhan 4.Sebutan dan intonasi 4.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. menambah atau menolak pilihan Bidang Estatik 11.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Bidang maklumat 7.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual 12 .Kosakata 5. ungkpan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk 5.Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM 1. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar.Ilmu -astronomi -kemasyarakatan 2.KELOMPOK TAJUK 1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12.pelan/peta 5.Karangan -dialog HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 4.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.3 Membandingkan penggunn laras bahasa dalam pelbagai genre 12. idea utama.

ayat dan laras bahasa Bidang Maklumat 7.Kosa kata 5. ciri.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara 3.4 Menyatakan perasan secara berterus terang 2. Tatabahasa -Pembentukan kata nama 2.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang SISTEM BAHASA 1.KELOMPOK TAJUK 1.BCB 6 4.Sebutan dan intonasi 4.Karangan Jenis Peribahasa HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukan dalam perundingan 6.4 Mengemukakan cadangan yang membina 2. Ejaan PENGISIAN KURIKULUM 1.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 9.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 3.Peristiwa yang bersejarah 2.2 Menggunakan perkataan.Peribahasa .KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual . tema dan persoalan 12.Rumusan Jadual 5.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 10.Komsas -Sajak -Mata Ayah -Bicara Buat Guru -Seuntai Kata Untuk Dirasa 4.Ilmu -sejarah -estetik 2.Yang indah itu bahasa 3.2 Menyatakan jenis.Meringkaskan karangan 6. ungkapan.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya 10.Nilai -patriotisme -kesukuran 3.

1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.Kata Nafi .Kata Pemeri .1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.Kata Ganda -Kata Tugas .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan 7.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.BCB pusaka 4.3 menyatakan pendirian dengan jelas 3.Kosa kata 5.Peribahasa / Perbilangan .Ekonomi .3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti 2.4 Menyediakan hujah dan alasan Bidang Estetik 11.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat 7.6 Mengedit dan memurnikan SISTEM BAHASA 1.2 Menentukan format penyampaian 9.Kewarganegaraan -cinta dan taat akan tanah air 4.Kata Nama .Indahnya Negaraku 3.4 Mengemukakan cadangan yang membina 3.Ilmu .Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM 1.Peraturan Sosiobudaya -kesantunan bahasa -laras bahasa -peribahasa 5. Tatabahasa .Komsas -Drama – penunggu --Angin --Buyung HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.Sejarah 2.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Meringkaskan karangan 6.KELOMPOK TAJUK 1.KBT KB-Menjana idea -Mencirikan -Mengkelaskan -Banding beza -Konstektual .Karangan Jenis laporan 7 4. Ejaan Ejaan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan 3.4 Menyusun isi 12.Nilai -patriotisme -kesyukuran 3.Angkatan Tentera 2.Kata Penegas .3 Menyediakan kerangka penyampaian 9.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersurat dariapada sesuatu bahan 8.Rumusan Carta pai 5.5 mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional 9.Kata Arah 2.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.4 mengolah maklumat secara koheren 8.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa 12.Geografi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful