Anda di halaman 1dari 3

JAPAN - MALAYSIA TECHNICAL INSTITUTE

JMTi
MANPOWER DEPARTMENT
MINISTRY OF HUMAN RESOUR

ASSIGNMENT SHEET
Page 1 of 3
DEPARTMENT : MECHATRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY Ref. No.
SECTION : MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY
COURSE : MECHATRONIC ENGINEERING Course Code No.
BLOCK : BASIC THEORY TKP 1110
UNIT : BASIC MECHANICAL ENGINEERING
TKM Sem.1
SEGMENT : HANDTOOL
DUTY : TASK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TAJUK : JENIS-JENIS KIKIR DAN KEGUNAANNYA

PENGENALAN:
Kikir adalah alatan tangan yang selalu digunakan di dalam bengkel kejuruteraan. Kikir digunakan
untuk membentuk dan memotong serta menyudahkan kerja-kerja yang hampir siap dengan
ketepatan yang tinggi. Kikir mempunyai berbagai jenis dan bentuk serta setiap bentuk ada
kegunaannya yang tersendiri. Kertas tugasan ini bertujuan membantu menambahkan kefahaman
pelatih berkenaan dengan kikir serta jenis-jenis dan kegunaanya.

SUMBER MAKLUMAT
Untuk jawapan bagi soalan Kertas Tugasan ini, pelatih-pelatih dibenarkan merujuk kepada
nota-nota yang tersenarai dibawah ini :-

TEKNOLOGI BENGKEL MESIN OLEH IBRAHIM CHE MUDA & N.RAMUDARAM

( MUKA SURAT : 75 – 85 )

MEKANIK INDUSTRI TEORI DAN TEKNOLOGI OLEH ZAKARIA SAAD

( MUKA SURAT : 77- 81)


Page 2 of 3
Code No. Information Sheet No.

TUGASAN :
BAHAGIAN A

1. Lakarkan gambarajah kikir serta namakan bahagian-bahagiannya.

( 10 Markah )
2. Namakan jenis-jenis potongan gigi kikir yang terdapat dibawah ini.

a) ......................... b) ....................... c) .......................... d) .........................

( 10 Markah )

BAHAGIAN B

3. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Gred kikir ?

( 4 Markah )

4. Nyatakan tiga jenis kikir, serta terangkan mengenainya.

( 4 Markah )
Page 3 of 3
Code No. Information Sheet No.

5. Terangkan dengan lebih jelas lagi mengenai kikir jarum.

( 4 Markah )

6. Kikir mestilah dijaga dengan baik untuk menjamin hasil kerja yang memuaskan dan memanjangkan jangka
hayat penggunaannya. Terangkan lima kaedah penjagaan kikir.

( 10 Markah)

_________________________________________________________________________________________

MARKAH : KEPUTUSAN :

ULASAN PEGAWAI PENILAI :

…............................................................... TARIKH :
T. T. PEGAWAI PENILAI

NAMA : _____________________________