SISTEM-SISTEM PENDAWAIAN Sistem Pendawaian ialah suatu sistem pemasangan litar elektrik yang merangkumi pengalir, penebat

, pelindung mekanikal, aksesori-aksesori elektrik. Sistem pendawaian boleh dijalankan dengan berbagai-bagai cara mengikut : a.) Jenis perlindungan mekanikal b.) Keadaan pemasangan kabel c.) Jenis penebat kabel yang digunakan Jenis-Jenis Sistem Pendawaian Yang Umum Digunakan 1. Pendawaian Permukaan ( Surface Wiring ) 2. Pendawaian Tersembunyi ( Concealed Wiring ) 3. Pendawaian Selongsong PVK ( PVC Casing Wiring ) 4. Pendawaian Pembuluh PVK ( PVC Conduit Wiring ) 5. Pendawaian Sesalur ( Trunking Wiring ) Struktur Pemasangan 3 Fasa
Pemasangan 3 Fasa

Domestik

Industri

Sesalur (Casing)

Permukaan (Surface)

Konduit

Sesalur (Trunking)

PVC

Metal (Besi bergalvani)

Metal

PVC

Sistem Pendawaian Sesalur ( Trunking ) Laluan sesalur akan ditentukan sebelum kerja-kerja pemasangan dijalankan. Setelah semua pemasangan siap dipasang, kabel-kabel akan dimasukkan ke dalam sesalur dan akhir sekali baru pasang penutup. Pemasangan sesalur di bahagian penyambungan akan dipasang dengan jalur tembaga untuk memastikan keterusan pembumian yang lancar. Faktor ruang yang ditetapkan ialah tidak melebihi 45%. (Peraturan I.E.E.)

Kebaikan Dan Kelemahan Pendawaian Sesalur (Trunking)

Kebaikan
Pemasangan tahan lasak ( hentakan, serangga perosak dan sebagainya ) Memberi perlindungan mekanikal Memberi keselanjaran bumi tambahan Boleh digunakan di tempat yang terdedah pada air, bahan kimia, kelembapan dan kepanasan Boleh membuat tambahan pemasangan dengan tidak memerlukan mengubah kedudukan pemasangan lama. Boleh memuatkan kabel yang banyak

Kelemahan
Harga pemasangan lebih mahal Tempoh menyiapkan pemasangan lebih lama Tidak kemas Memerlukan alat tambah dan penyokong

Jenis- jenis sesalur (trunking) : t x l ~ 1 x 2, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4. Persudutan sesalur ~ 45˚, 90˚ dan 135˚. Kedudukan ~ Menegak atau Mendatar. Tugasan

Menghasilkan satu sesalur yang bersudut 90˚ menegak dan satu sesalur yang bersudut 90˚ mendatar dengan menggunakan kad Manila. Kedua-dua sesalur adalah dibina dalam satu bahagian. Bahan : Kad Manila, gunting, pembaris, alat tulis. Langkah 1
• Mengukur dan tandakan mengikut ukuran di bawah

• Gariskan • Untuk mendapatkan tiga (3) sesalur yang sama

1 inci Kad Manila 2 inci

1 Bahagian

2 inci

2 inci 1 inci 2 inci

2” 2” Langkah 2 4”

• Lipatkan mengikut Rajah • Membuat ukuran di bahagian tengah

Langkah 3 • Tandakan mengikut ukuran keduadua belah pada

Langkah 4
• Lorek dan potong mengikut lorekan seperti di bawah :

Langkah 5 • Lorek dan potong mengikut lorekan seperti di bawah :

Rajah Hamparan

Hasil Kerja

Langkah 6 • Jarakkan lima inci (5”) daripada bahagian sesalur yang 90 menegak ke atas tadi • Ukur dan tanda

Langkah 7 • Lorek dan potong mengikut lorekan

Langkah 8 • Lorek dan potong mengikut lorekan

Rajah Hamparan

Hasil Kerja