Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan

PERANCANGAN STRATEGIK Pusat Sumber Sekolah
Model Perancangan Strategik Berkualiti Institut Aminuddin Baki, KPM

Dr. Kong Sow Lai
Bekas GPM / Penyelaras ICT / Guru Cemerlang Kimia SMK SUNGAI ARA Bayan Lepas, Pulau Pinang

Model Perancangan Strategik (IAB)
Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Fasa 8 Pra perancangan Penetapan halatuju Analisa persekitaran Isu, matlamat, Objektif, KPI, Sasaran Strategi dan Taktikal Pelan Operasi Pelaksanan dan Penilaian Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik

Q&A

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan

Fasa 1 PRA-PERANCANGAN
mengumpul maklumat penting PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG

‡ ‡ ‡ .Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 1: Persediaan Perancangan ‡ ‡ Bentuk jawatankuasa induk dan kerja serta spesifikasi tugas Memberi penjelasan/kefahaman melalui latihan dalaman kepada semua staf tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi Semak tahap ¶readiness for success/change· (Anjakan Paradigma) Pemilihan model Perancangan Strategik & Format dokumentasi Menyediakan senarai tugas dan membina pelan kerja (work plan) membina perancangan strategik.

Pengerusi : GPK HEM : GPK Kokurikulum : GPK Petang Setiausaha : Guru Perpustakaan & Media AJK : Guru Kanan Sains : Guru Kanan Bahasa : Guru Kanan Kemanusiaan : Guru Kanan Teknik & Vokasional : Ketua Unit-Unit PSS .Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Penubuhan Jawatankuasa Induk Penasihat : Pengetua Pengerusi projek : Guru Penolong Kanan Pentadbiran T.

TAKWIM / JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL 1.1. AKTIVITI Penubuhan Jawatankuasa Induk dan Kerja Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana TARIKH TINDAKAN PK Pentadbiran GPM PK Pentadbiran GPM GPM JK Induk Proses Pertama 4.8 Kemudahan Fizikal JK Induk.4 Prestasi akademik.5 Disiplin Murid 4.1 Pra Perancangan 4.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4. 2.1.1 Sejarah Sekolah 4.1. koakademik dan kokurikulum 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1. 4.1.1.7 Persekitaran Sekolah 4.1.6 Demografi Penduduk 4. JK Kerja & JK Pelaksana .1.1.1.1.1.1.1.2 Enrolmen Murid 4.1. 3.

1.1.4 Menyemak pernyataan moto.BIL Proses Pertama AKTIVITI TARIKH TINDAKAN 4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.3 Laporan analisis program 4.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.4 Laporan Prestasi Semasa 4.5 Mengenal pasti mandat 4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.2 Menyemak pernyataan visi 5. Proses Kedua 5.1.4.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana JK Induk.1.1.4.1.slogan.1.1 Pra Perancangan 4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.3 Mengenalpasti pendekatan 4.logo.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5. JK Kerja & JK Pelaksana .4. JK Kerja & JK Pelaksana 5. warna organisasi JK Induk.1.1.

1. AKTIVITI Proses Ketiga 6.1. matlamat strategik & KPI 7. JK Kerja & JK Pelaksana .1.2 Membentuk isu.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik ) 7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.2 Analisis SWOT 6.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1 Analisis persekitaran 6.1. JK Kerja & JK Pelaksana 7.BIL 6.1 Analisis Persekitaran Strategik 6. Proses Keempat 7.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran TARIKH TINDAKAN JK Induk.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik JK Induk.1.

JK Kerja & JK Pelaksana .1 Pembinaan Pelan Operasi JK Induk.1 Pembinaan pelan taktikal TARIKH TINDAKAN JK Induk. AKTIVITI Proses Kelima 8.BIL 8. Proses Keenam 9. JK Kerja & JK Pelaksana 9.

JK Kerja & JK Pelaksana Model . AKTIVITI Proses Ketujuh 10.BIL 10.1 Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik Tahun Akhir Pelaksanaan JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana 11. Proses Kelapan 11.1 Perlaksanaan dan Penilaian TARIKH TINDAKAN Tahun Pelaksanaan JK Induk.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 2 Mendefinisikan Hala Tuju PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Berpandu Kepada Sub-NKRA Pendidikan Dan Perkembangan Pendidikan Terkini .PIPP 2006-2010 ‡Arahan Perbendaharaan ‡Surat Siaran JPN dan PPD ‡Semua peraturan dan undang-undang negara.Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan 2.1 Menyemak Mandat Kerajaan (SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN) ‡Akta Pendidikan 1996 ‡Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam ‡Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) ‡Dasar Pendidikan Negara:eg.

dll Contoh: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kewangan. ICT.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca.12/2001: Gerakan Membaca di Sekolahsekolah melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan PUSAT SUMBER SEKOLAH Pekeliling berkaitan: P&P. Penggunaan Media. NILAM. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perpustakaan. Pengurusan Stok.5/2003: Dasar Penggunaan Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Rujuk Folder Pekeliling .

ETV. iaitu di atas pejabat sekolah yang berada di tingkat bawah. . Makmal Komputer. PSS pada awalnya mempunyai 4 unit kecil (perpustakaan. PSS berkembang pesat mulai tahun 2003 terdapat 8 unit Jawatankuasa Kecil PSS (perpustakaan. Unit Komputer) pada tahun 1998. perpustakaan sekolah telah dipindahkan dari Blok A ke Blok E apabila bangunan baru ditambah mengikut perkembangan prasarana sekolah. Perpustakaan. Satu bilik khas di sebelah perpustakaan digunakan sebagai bilik ETV. ABM & ETV. Perpustakaan sekolah terletak di tingkat satu. BBM. Multimedia. bertambahnya satu lagi Unit. Unit ETV dan Unit Alat Bantu Mengajar digabungkan dan diberi nama Pusat Sumber Sekolah pada tahun 1997.SEJARAH PSS Pada tahun 1971. sekolah mula mendapat bangunan tetap sekolah yang terdiri dari dua bangunan utama. KDP. Perpustakaan telah beroperasi di Blok A selama 14 tahun. iaitu Unit Pembestarian. Pada tahun 2006 pula. ETeMS) dan Jawatankuasa NILAM turut dimasukkan. dan sebuah bilik kecil di hujung tangga Blok E pula dijadikan Bilik Alat Bantu Mengajar. Pada tahun 1984. iaitu Blok A dan Blok B.

Untuk menggalakkan budaya membaca. Bagaimanapun. . bilik NILAM telah disediakan pada tahun 2004 di Tingkat 3 Blok A. mulai tahun 1998. Bilik Perpustakaan masih kekal di Blok E. tempat untuk tayangan TV Pendidikan melalui ASTRO dipindahkan dari Tingkat 4 Blok G ke pentas serbaguna di kantin sekolah untuk memaksimumkan penggunaan TVP. seorang guru telah dilantik menjadi Penyelaras PSS untuk menyelaraskan semua aktiviti PSS. Kesemuanya terdapat sembilan Unit PSS dan terdapat lebih kurang 25 . pada tahun 2005 hingga 2006 berkongsi bilik dengan Anjung Bahasa kerana kekurangan bilik darjah. Sebelum tahun 1998.SEJARAH PSS Pada tahun 2000.30 orang guru dalam JK Induk PSS dan JK Kerja PSS. terdapat dua orang guru yang diberi tanggungjawab / menjalankan tugas perpustakaan dan media (ETV & ABM) secara berasingan. bilik ETV dan bilik BBM telah dipindahkan dari Tingkat 2 Blok E ke Tingkat 4 Blok G. Pada tahun 2003. bilik BBM telah berpindah dari Tingkat 4 Blok G ke Tingkat 1 Blok E pada tahun 2005. Pusat Sumber Sekolah (PSS) semakin mengembang pesat sejak 1998 hinggalah ke kini. Untuk memudahkan pengambilan bahan bantu mengajar oleh guru-guru. dan berpindah ke bilik tambahan di sebelah Blok C pada tahun 2007.

VISI PSS Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara sebagai pusat maklumat dan pusat pembelajaran untuk semua warga menuju ke alaf baru .

MISI PSS Meningkatkan keupayaan Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara sebagai pemangkin teknologi maklumat di sekolah dan membina budaya ilmu serta melahirkan warga yang berketrampilan dan celik maklumat .

2. kepakaran dan kemahiran bagi integrasi teknologi maklumat dalam reka bentuk program pengajaran-pembelajaran. litersi . pentaksiran dan bahan . Memberi kepimpinan . Membantu pengurusan Pembestarian Sekolah dalam komponen P&P iaitu kurikulum. Menggalakkan pelajar memupuk minat membaca . Menganalisis dan menterjemahkan maklumat pemprosesan perkataan . pedagogi. Mengenalpasti penggunaan pelbagai media bagi pembelajaran kendiri dan juga pengajaran dalam bilik darjah. 5.MATLAMAT AM PSS 1. mencari maklumat . web sites dan lain-lain bahan pendidikan. 6. 4. teknologi maklumat dan bahan perisian multimedia. membuat rujukan dan kajian supaya membentuk individu dan masyarakat yang berciri budaya ilmu. Memberi pendedahan asas dalam literasi maklumat. 3. pengkalan data.

OGOS 2010 TINGKATAN Peralihan 1 2 3 4 5 6 Bawah 6 Atas JUMLAH KELAS 1 8 9 9 8 8 2 2 Bilangan Kelas : 47 .ENROLMEN SEKOLAH KEDUDUKAN KELAS .

ENROLMEN SEKOLAH Bilangan Murid : 1347 orang (Ogos 2010) Jumlah Kelas Sesi Pagi 47 JUMLAH PELAJAR Melayu L P Cina L P 142 India L 76 Lainlain L 2 Jumlah L 666 P 85 P 3 P J 473 451 115 681 1347 .

ENROLMEN SEKOLAH KEDUDUKAN STAF AKADEMIK SMKSA Bilangan Guru : 100 orang (Ogos 2010) DG52 DG48 DG44 DG41 Lain JUMLAH L 1 P 0 L 0 P L P 2 L P L P L P J 100 .

PENCAPAIAN PSS ANUGERAH / PENCAPAIAN PSS (2004 ± 2010) Model .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 3 Analisa Persekitaran PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan ANALISIS PERSEKITARAN PSS Analisis Persekitaran Strategik Analisis SWOT Pengumpulan Analisis Persekitaran ± TOWS Matriks / COWS Matriks .

(Bryson.Kekuatan (Strength ² S ) A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities. Organisasi Bahan dan Galakan Membaca & Literasi Maklumat) S7 Semangat sepasukan yang tinggi S8 Perancangan Bajet yang menyeluruh dan pengurusan kewangan tanpa teguran .2003) S1 Guru Perpustakan & Media yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Sumber manusia mencukupi (Guru PSS dan Pengawas PSS) S3 Mempunyai kerani perpustakaan N11 S4 Ada sumber kewangan PCG dan SUWA S5 Unit-unit PSS mempunyai bilik-bilik khas S6 Senarai tugas GPM berpandukan pekeliling (Pengurusan dan Pentadbiran PSS.

fail meja dan profil PSS Mempunyai Pelan Tindakan ICT yang mantap Sistem maklumat murid dan guru yang lengkap dan kemaskini Sekolah satu sesi Sekolah PTJ .Kekuatan (Strength ² S ) sambungan S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Mempunyai Sistem Automasi untuk Bahan Buku dan Bukan Buku Sistem Fail Menfail PSS sudah diwujudkan Mempunyai fail kuasa.

Peruntukan kewangan masih belum mencukupi untuk menampung perbelanjaan mengurus / pembangunan PSS W5 . does poorly. W6 .Terdapat sumber manusia yang kurang terlatih kerana AJK PSS terlatih ditukarkan tiap-tiap tahun W4 .Budaya membaca masih belum capai tahap cemerlang budaya ilmu masih di tahap yang sederhana sahaja W3 .2003) W1 . or a condition placing it at a disadvantage (Bryson.Kualiti PSS masih BELUM mencapai tahap kebangsaan W2 .Kelemahan ( WEAKNESS ² W ) A weakness is something an organization lacks.Perpindahan kerani PSS terlatih di pertengahan tahun .Kurang kepakaran di kalangan guru dalam bidang Sains Perpustakaan.

Ramai AJK PSS terlibat dengan pelbagai program dalaman sekolah dan terlalu banyak tugas merancang/melaksana/melapor (pengurusan & aktiviti PSS tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) W12 .Pengurusan fizikal bertambah W11 .Masih ada pelajar yang melanggar peraturan PSS W13 .Terdapat kelemahan dalam perkhidmatan kaunter W10 .Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan (hilang buku pinjaman pukal NILAM. kes kecurian berlaku apabila bag-bag pelajar ditinggalkan di luar perpustakaan) . kerosakan buku tinggi.Pelajar yang membaca tidak suka merekodkan sipnosis dalam Buku Rekod NILAM W9 .Kelemahan ( WEAKNESS ² W ) Sambungan W7 .Pelajar kurang minat dalam membaca W8 .

technological. O1 . economic. These can be political.Bantuan ahli politik untuk program sekolah O4 .Peluang ( Opportunities-O ) Think about external events that affect your school.Bantuan agensi luar kepada pelajar ± Program PINTAR .Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat O3 . O2 . social. demographic and legal.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar..

Ancaman ( Threats²T) or Cabaran (Challenge ²C)  What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats) C1 .Pelajar terdedah dengan budaya negatif C7 .Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah C8 . C6 .Pengaruh dengan anasir dan negatif dari luar.Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah Fasa IV Model .Sistem PUSTAKAWAN masih belum mantap untuk sirkulasi (peminjaman dan pemulangan buku) C3 ± Tiada sambungan Internet di Perpustakaan C4 .Kapasiti komputer di PSS adalah rendah C2 .Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah C5 .

Matlamat. KPI & Sasaran PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 4 Isu. Objektif.

KPI & sasaran PSS ada kaitan rapat dengan fokus sekolah Bidang yang menjadi fokus sekolah : 1. HAL EHWAL MURID 3.FOKUS SEKOLAH Isu. KEWANGAN Kaitkan Dengan Sub-NKRA dan SKRA Contoh . KURIKULUM 2. KOKURIKULUM 4. matlamat. KOMUNITI 7. PEMBANGUNAN STAF 5. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 8. objektif. INFRASTRUKTUR DAN FIZIKAL 6.

MATLAMAT. KPI DAN SASARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2010 TOV 2011 2012 2013 Model .OBJEKTIF.ISU.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 5 Strategi & Taktikal PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Disiplin terkawal 9.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP 2. Islam 4.Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 12. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit 13.Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi .Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3. Sekolah harian satu sesi 2.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. 7. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. 9. Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 5. Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 6. BI dan P. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Kualiti makanan masih rendah 14. Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual PELUANG (O) 1.Bantuan agensi luar kepada pelajar 5. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6.ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI (Contoh) KEKUATAN (S) 1. Sekolah satu sesi 10. Pelajar Terpilih 3. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 10. 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman 3. Komitmen guru tinggi 7. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. Semangat sepasukan yang tinggi 11 Bilik Guru yang selesa 12 Sekolah PTJ KELEMAHAN (W) 1. Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang 11. pengaruh dan anasir negatif dari luar. 2. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 15Pengurusan SPBT masih lemah CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Kurang guru BM. 3. Ramai guru tinggal di kuarters sekolah 6.

Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Pelajar Terpilih 3. Disiplin pelajar terkawal 9. Kemudahan dan Prasarana lengkap 6.Contoh DALAMAN LUARAN KEKUATAN (S) 1. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. Semangat sepasukan yang tinggi KELEMAHAN (W) 1 Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 2 Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 3. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Sekolah satu sesi 10.Bantuan agensi luar kepada pelajar 5.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3. 2. 4 Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 5 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 6 Sistem komunikasi dalaman perlu dipertingkatkan 7. Sumber Kewangan Mencukupi 5.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. Penghayatan tentang kerja berkualiti masih rendah WO PELUANG (O) 1. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. T3 WT . Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 9. Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negatif dari luar.O5 ST S3. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2.PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS) .Kualiti makanan masih rendah 8. 3. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Komitmen guru tinggi 7. Sekolah Berasrama Penuh 2. Peruntukan keewangan yang tidak SO S1.Mendapatbantuan dari ahli politik 4.

Objektif: Menjadikan kualiti sebagai fokus utama program pembangunan staf tahun 2006

‡ Strategi 1(S3, S6,S10,O1, O2,O3, W2, W4) : Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dalam kalangan warga sekolah ‡ Strategi 2 (S3, S6,S10,W6, W9, O1): Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf.

Analisa Cadangan Strategi
Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal yang dicadangkan Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi

ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG TERBAIK
KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI
STRATEGI 1 Guna Likert Scale
(1-5)

STRATEGI 2
Guna Likert Scale (1-5)

a. b.

tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan kompetensi staf yang bertanggungjawab

c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T)

JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih)

KOS: v vi. ii. PROGRAM: TANGGUNGJAWAB: iii. PELAN KONTEGENSI: . TEMPOH MASA: iv.PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL (STRATEGI 1) Strategi 1: i. 2. OUTPUT: KPI: 1. Model vii. 3.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 6 Pelan Operasi PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

0 Penyediaan peralatan.1 Ucapan Pengetua 1.0 Jemputan Penceramah Luar 4.3 Tetap tarikh 1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas (prosedur kerja/arahan kerja) 1.4 Bincang kos/bajet 2. ‡ 2. bahan kursus & tempat 5.PELAN OPERASI 1 ‡ ‡ ‡ ‡ Nama Projek : Objektif : Tempoh : KPI : 1. ‡ Sasaran : 1. 3. ‡ LANGKAH/PROSES KERJA ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1 Mesyuarat staf 1.0 Tempahan tempat (Hotel Sri Malaysia) 3. 2.0 Penilaian dan pelaporan .0 Pelaksanaan 6.

Contoh pelan Tindakan: Pendahuluan VISI ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) SASARAN OBJEKTIF STRATEGI (2) .

Pelan Tindakan (sambungan) PROGRAM TANGGUNG TEMPOH JAWAB KOS RM OUTPUT KPI PELAN KONTEGENSI .

PELAN OPERASI 3 Nama Projek : Objektif : Tempoh : KPI : Sasaran : LANGKAH 1 PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI 2 3 4 5 Model .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 7 Pelaksanaan dan penilaian seterusnya refleksi penambahbaikan PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS MISI VISI MATLAMAT: Objektif KPI TOV Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan .

10.CONTOH : BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS PERINGKAT (Tandakan ¥ di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S.LUAR PSM TARIKH P. Bil.K.07 MATLAMAT /OBJEKTIF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06 SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 07 08 09 10 06 07 08 09 10 Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan Bil. WANGSA MAJU R10  PANITIA/UNIT (Namakan) INDIVIDU (Nama staf) MISI Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kejayaan Neg. & Zon 1 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 9 4 6 10 .PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN 20. KURIKULUM HEM VISI ³SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010´ KOKURIKULUM BIDANG (Tandakan ¥ diruangan)  P. Kejayaan di pkt Keb.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN KAEDAH BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 2009 TOV 2010 2011 2012 Target 2013 Matlamat Strategik M1 M2 M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4 Model .

Fasa 8 Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG Model .

(2004). Genting Highland: Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Bhd. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Jabatan Perancangan dan Pembangunan Program Latihan. (2009). (2007). Kerangka Proses Perancangan Strategik Berkualiti. 3. Instrumen Pemastian Standard SKPM 2. Jemaah Nazir Sekolah. Ali & Muhammad Bustaman Abdul Manaf. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 4. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. (2004). Institut Aminuddin Baki. Rancangan Pemajuan Sekolah SKPM 3. Hairuddin Mohd. (2007). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Bahan Rujukan Perancangan Strategik Senarai Rujukan 1. Pernyataan Standard SKPM 1. Jemaah Nazir Sekolah. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia Model . Perancangan Strategik Sekolah. Jemaah Nazir Sekolah.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Sesi Soal Jawab dan Sesi Bengkel Selepas Rehat .

Rancangan Makanan Tambahan Asrama Harian. PERANCANGAN STRATEGIK . Penekanan ) kepada 3M. 2. 3. 5. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 1. Surat Pek Unit Pendaftaran 1/1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di Sekolah. 5. 1973 laporan Murad ( RMT. 3. Biasiswa. Rancangan Pembangunan Pendidikan.U (A) 531. Biasiswa. SPBT. 4. 4. Peraturan Pendidikan ( kurikulum Kebangsaan ) 1997 P.1. Skim Pinjaman buku Teks. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957. 6. 2. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh di denda tidak hantar anak ke sekolah.

SPI 1 / 1996 ² Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 3 / 1997 ² Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 5 / 1985 ² Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya -(Lanskaping). SPI 6 / 1997 ² Amalan kebersihan di sekolah. SPI 4 / 1989 ² Menangani masalah ponteng di sekolah. SPI 1 / 1997 ² Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah.SPI 1 / 1985 ² Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah. SPI 6 / 1988 ² Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah. SPI 2 / 1985 ² Lencana / logo dan lagu sekolah. SPI 2 / 1989 ² Rancangan kesihatan sekolah. SPI 8 / 1988 ² Keselamatan diri pelajar di sekolah SPI 15 / 1988 ² Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah. SPI 5 / 1997 ² Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. SPI 4 / 1985 ² Sekolah sebagai institusi masyarakat. SPI 7 / 1886 ² Langkah ² langkah keberkesanan disiplin sekolah. PERANCANGAN STRATEGIK .

PERANCANGAN STRATEGIK Surat Siaran JPN / PPD . Bil 1 / 1992 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam. Bil 7 / 1991 ² Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK.Bil 1 / 1999 ² Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam. Bil 6 / 1991 ² Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam Arahan Perbendaharaan Tatacara kewangan / Akauntabiliti. Bil 1 / 2002 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan. Bil 2 / 2002 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam. Bil 1 / 2001 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang ² undang di peringkat pentadbiran daerah.

‡ Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 ‡ SP Unit Pendaftaran 1/1995 ± Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah ‡ SPI Bil 1/1989 ± Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. ‡ SPI Bil 2/1986 ± Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar. ‡ SP Pendaftaran Bil 2/1997 ± Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri ‡ JPN Selangor ± Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri. PERANCANGAN STRATEGIK .Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.BIDANG KURIKULUM ‡ Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996 ‡ Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996 ‡ SPI Bil 3/1999 . ‡ SPI Bil 3/1981 ± Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. ‡ SPI Bil 3/1987 ± Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah BIDANG KOKURIKULUM ‡ SPI Bil 9/2000 ± Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan ko-kurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.

SP Kew Bil 1 Tahun 2005 ± Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah. SPI Bil 3/1983 ± Pakaian Seragam Murid ± Murid Sekolah bertarikh 9 Mac. Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan ±peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah) 1998.1959 SPI Bil 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. SPI Bil 3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002 PERANCANGAN STRATEGIK . BIDANG KEWANGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 ± Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah.5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan.BIDANG HAL EHWAL MURID ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SPI Bil 6/1975 ± Menangai masalah ponteng di sekolah SPI Bil 1/1972 ± Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar . SP Kew Bil 1 Tahun 2003 ± Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 SPP Bil 1 Tahun 2002 ± Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera. SP Kew Bil 8 Tahun 2000 ± Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama. SPI Bil 1/2004 ± Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4.1983.

inventori & bekalan pejabat BIDANG SUMBER MANUSIA ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 ± Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 ± Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 ± Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. ‡ SPP Bil 2 Tahun 1987 ± Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan ‡ SPP Bil 2 Tahun 1991 ± Penggunaan borang ±borang baru bagi pengurusan harta modal.BIDANG PENGURUSAN PEJABAT ‡ SPP Bil 12 Tahun 1995 ± Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun ‡ SPP Bil 3 Tahun 2002 ± Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan. ‡ SPI Bil 2/1990 ± Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran. PERANCANGAN STRATEGIK . ‡ SPP Bil 7 Tahun 1995 ± Garis panduan pelupusan peralatan komputer. ‡ SPI Bil 6/1986 ± Urusan Temuduga Guru ± guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran.

‡ SPI Bil 5/1985 ± Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (landscaping) ‡ SPI Bil 15/1988 ± Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah. ‡ SPI Bil 9/1991 ± Permohonan Mengundang Orang ± Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan.BIDANG FIZIKAL ‡ SPI Bil 1/1987 ± Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian. ‡ SPI Bil 12/1989 ± Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama. PERANCANGAN STRATEGIK . ‡ SPI Bil 12/1988 ± Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah . ‡ SPI Bil 14/1989 ± Kebersihan Sekolah BIDANG PERHUBUNGAN LUAR ‡ SPI Bil 6/1988 ± Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah.Sekolah ‡ Peraturan ± Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa ± Guru ) 1998 ‡ SPI Bil 7/1991 ± Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Institusi. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. ‡ SPI Bil 6/1992 ± Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan.

9/2000 .1/1972 ± Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959 ‡ SPI:Bil. Mandat Pendidikan PERANCANGAN STRATEGIK . 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002 ‡ SPI: Bil.Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK ‡ Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH ( PINDAAN 2000 ) ‡ SPI. ‡ SPI:Bil.Bil.3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang.

1% S2 Peratus Pencapaian UPSR Mengikut Matapelajaran 5 tahun amat tinggi (90% ke atas) S3 Pencapaian UPSR 5A 4 tahun meningkat dari 7.KEKUATAN (S) S1 Kelulusan Keseluruhan UPSR 5 tahun meningkat dari 62. Inggeris (1.7% .3% W2 Penurunan Peratus Pencapaian UPSR dalam Matapelajaran B.1% W5 Sebanyak 20% dari jumlah murid mengalami masalah pembelajaran PELUANG (O) O1 Sokongan daripada wakil rakyat Setempat O2 Insentif disediakan untuk guru-guru yang mengajar kelas tambahan O3 Bantuan kewangan dari PIBG untuk menjalankan aktiviti pembangunan akademik O4 Hubungan baik dengan agensi luar O5 Internet mudah diakses untuk mendapatkan maklumat pembelajaran CABARAN (C / T) C1 Harapan yang tinggi daripada komuniti memberi tekanan kepada guru-guru C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak C3 Latar belakang ibu bapa yang berbeza menimbulkan percanggahan dalam membuat keputusan C4 Tidak semua ibu bapa menyediakan kemudahan internet di rumah PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM .8%) W3 Penurunan Pencapaian UPSR 5A pada tahun 2005 sebanyak 4.13.81.4% W4 Pelajar yang gagal UPSR pada tahun 2005 sebanyak 15.8% .8% S4 Kelas tambahan dijalankan sepanjang tahun S5 Guru-guru sangat komited dalam p&p KELEMAHAN (W) W1 Kelulusan Keseluruhan UPSR Tahun 2005 menurun sebanyak 3.

komited dan berpengalaman dari segi pengurusan S4 Staf sekolah yang komited dengan tugas mereka.KEKUATAN (S) S1 100% guru terlatih dan bertauliah S2 Sumber manusia yang mencukupi S3 Pentadbir yang berktrampilan. kreatif dan inovatif S5 Hubungan erat di antara pentadbir dan guru-guru menggalakkan kerja pasukan yang padu KELEMAHAN (W) W1 Tenaga pakar dari kalangan guru-guru dalam bidang ICT masih tidak mencukupi W2 Kepakaran guru dalam bidang tertentu masih terhad W3 Tidak semua guru dapat mengikuti kursus kerana jumlah mereka yang ramai PELUANG (O) O1 Kursus-kursus disediakan oleh JPN secara percuma O2 Tenaga pakar di dapati dari sekolah Berhampiran O3 Kemudahan teknologi untuk mengakses maklumat dibekalkan CABARAN (C / T) C1 Masa kursus tidak sesuai dengan situasi di sekolah C2 Kandungan kursus sukar dilaksanakan di sekolah C3 Penyertaan peserta dihadkan oleh JPN Kembali PERANCANGAN STRATEGIK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA .

(P) O2 Peruntukan kewangan untuk program sukan dari PIBG setiap tahun. Kembali PERANCANGAN STRATEGIK . W + O W2 + O4 ST2.Menyertai pertandingan anjuran luar Cabaran (C/ T) C1 Perbezaan latarbelakang sosial ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum. S2 + O3 ST1.. W2 Kehadiran murid kurang menggalakkan semasa akt Koko W3 Guru kurang berpengetahuan dlm bidg koko W4 Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi berbanding jumlah murid W5 Peralatan sukan tidak berkualiti ² bola getah ganti bola kulit Luaran Peluang (O) O1 Ada sokongan daripada wakil rakyat tempatan.Kekuatan (S) Dalaman S1 Pencapaian dlm bidang permainan hingga ke peringkat negeri & Kebangsaan.Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti W1+ O5 ST4.Tingkat minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa W4. (E) O3 Khidmat daripada pakar luar. S +O S1. Meningkatkan tahap profesionalisme guru.Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar.(T) O5 Hubungan baik dengan sekolahsekolah berhampiran. W5 + O2 ST3.Sediakan pasukan pelapis yang mantap W + C W3 + C2 ST6-.(S) O4 Sumber maklumat drpd internet dan media elektronik. S2 Pencapaian dlm Taekwando di peringkat Kebangsaan S3 Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki Zon & Negeri S4 Terdapat guru-guru berpengalaman melaksanakan aktiviti kokurikulum S5 Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti ko-kurikulum Kelemahan (W) W1 Murid berpotensi tidak dapat digilap sepenuhnya. C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak C3 Sebaran maklumat yang terhad. S +C S4+C3 ST5.

MATLAMAT.OBJEKTIF.ISU. Contoh: Masih ada pelajar tidak mencapai A dalam m/p teras dan elektif .Contoh 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Indikator Prestasi Meningkatkan pencapaian akademik sebagaimana kehendak SBP Meningkatkan pencapaian prestasi dalam peperiksaan SPM dari segi kuantiti dan kualiti % kelulusan A mata pelajaran teras % kelulusan A mata pelajaran elektif % pelajar yang mendapat A semua mata pelajaran. KPI DAN SASARAN KURIKULUM Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Prestasi Akademik masih belum mencapai sasaran SBP Matlamat Strategik Objektif .

Contoh 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 Indikator Prestasi % pelajar mendapat A semua m/p . MATLAMAT.ISU.OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN KURIKULUM Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Masih ada pelajar tidak mencapai A semua m/p Meningkatkan pencapaian akademik sebagaimana kehendak SBP Mengekalkan kecemerlangan keputusan PMR dari segi kualiti dan kuantiti Matlamat Strategik Objektif 2010 .

OBJEKTIF.ISU.HEM . Pengurusan SPBT yang cekap berasaskan Bil kes salah laku Kes Berat Kes Sederhana Kes Ringan % buku SPBT yang hilang % buku SPBT yang rosak % pelajar yang tidak menerima SPBT 2.Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Contoh: 1. MATLAMAT. Meningkatkan kualiti kesihatan pelajar % pelajar mendapat rawatan di sekolah . Mengurangkan kadar kes salah laku B. Pengurusan kesihatan pelajar perlu ditingkatkan C. Masih terdapat pelajar yang melakukan kes salah laku MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Memantap kan pengurus an HEM untuk menjana sekolah unggul 1. Mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM melalui: A. Pengurusan SPBT yang perlu ditingkatkan 3. KPI DAN SASARAN .

Bilangan pelajar / ibu bapa yang membuat aduan Bil kes tidak cukup makanan 5. Memantapkan pengurusan makanan di asrama. KPI DAN SASARAN ± HEM . MATLAMAT. Mematapkan pengurusan keselamatan pelajar Bil kes kecurian Bil kes buli .OBJEKTIF.Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM & sahsiah pelajar 4.ISU.

KOKURIKULUM Isu Strategik: Bidang Koko Contoh: Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 . MATLAMAT.OBJEKTIF.ISU. KPI DAN SASARAN .Contoh 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Pengurusan kokurikulu m kurang mantap. penglibatan pelajar rendah & aktiviti berprestasi tinggi tahap rendah Meningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam kokurikulum Meningkatkan kecemerlangan unit kokurikulum: -Sukan dan permainan -Kelab dan persatuan -Badan Beruniform % Unit Kokurikulum yang mencapai piawai kualiti pengurusan % penglibatan pelajar secara aktif berdasarkan laporan mingguan % pencapaian A dalam permarkahan akhir kokurikulum .

Contoh Isu Strategik: Bidang Koko Contoh: Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Guru-guru kurang kepakaran dalam bidang sukan dan permainan Contoh: Meningkatkan kecemerlangan pengurusan & kepimpinan kokurikulum % guru yang memiliki sijil kejurulatihan & kepimpinan kokurikulum Pencapaian pelajar dalam kokurikulum kurang memberangs angkan Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kokurikulum (sukan berprestasi tinggi) Tahap pencapaian dalam pertandingan ‡Daerah ‡Negeri ‡Kebangsaan .ISU. MATLAMAT.OBJEKTIF.KOKURIKULUM . KPI DAN SASARAN .

ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Masalah disiplin merokok dalam kalangan pelajar Memantap kan sokongan komuniti terhadap pelan tindakan pembangu nan sahsiah Meningkatkan kesedaran pekedai tentang tanggungjawab mereka terhadap disiplin pelajar Bilangan pekedai yang menjual rokok kepada pelajar Bilangan pelajar yang merokok .HUBUNGAN KOMUNITI .OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN . MATLAMAT.

ISU.hari terbuka sekolah. MATLAMAT.HUBUNGAN KOMUNITI . KPI DAN SASARAN .Contoh Isu Strategik: Bidang Pentadbiran Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Masalah aduan komuniti Memantapka n sokongan komuniti terhadap pelan pembanguna n sekolah Meningkatkan kefahaman misi dan visi sekolah kepada ibu bapa Jumlah rungutan/ Aduan pelanggan Masalah penglibatan ibu bapa / waris Meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat agung PIBG Bil kehadiran pada pada setiap mesyuarat agung PIBG. HAC .OBJEKTIF. .

Memantapkan hubungan antara pihak kesihatan dengan warga sekolah Bilangan kekerapan pegawai kesihatan melawat Sekolah .ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang Pentadbiran Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Memantapka n sokongan komuniti terhadap pelan pembanguna n sekolah Memantapkan hubungan antara pihak polis dengan warga sekolah Bilangan kekerapan pegawai polis melawat Sekolah. MATLAMAT. KPI DAN SASARAN ± HUBUNGAN KOMUNITI .OBJEKTIF.

ISU.OBJEKTIF. MATLAMAT.Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Contoh: Kompetensi guru merupakan teras kecemerlang an sekolah Membangun modal insan (staf) yang berkualiti tinggi Meningkatkan pengetahuan. KPI DAN SASARAN ± PENGURUSAN STAF . ‡% Tahap kompetensi 5 (skala skpm) ‡Jumlah latihan dalaman ‡Bilangan inovasi setiap unit dalam setahun ‡% staf berkemahiran tahap guru cemerlang . kemahiran dan komitmen setiap staf dalam tugas utama mereka masing-masing.

Guru baru perlu dipertingkatk an kemahiran pengurusan dan pentadbiran instruksional Meningkatkan amalan budaya cemerlang dikalangan semua staf Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan dan kepimpinan instruksional dikalangan guru.Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Staf yang bermotivasi dan berdisiplin tonggak kejayaan sekolah.ISU. KPI DAN SASARAN ± PENGURUSAN STAF .OBJEKTIF. MATLAMAT. Meningkatkan motivasi semua staf % ketepatan masa % komited terhadap tugas ‡Meningkatka berkesan strategi p&P ‡Meningkatkan pengunaan ICT dan bahasa inggeris dalam p&p % aduan pelajar -Jumlah Pencerapan -Tahap skala prestasi .

Meningkatkan jumlah kawasan hijau bertema 2.ISU. KPI DAN SASARAN ± PEMBANGUNAN FIZIKAL Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Kurang pembangun an landskap Meningkatkan pembanguna n landskap dan keceriaan fizikal 1.OBJEKTIF.Meningkatkan tempat riadah akademik Jumlah wakaf bacaan Jumlah taman bertema Jumlah kawasan bermaklumat Kembali . MATLAMAT.

Kejayaan di pkt Keb. Bil.BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS PERINGKAT (Tandakan ¥ di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S.10. WANGSA MAJU R10  PANITIA/UNIT (Namakan) INDIVIDU (Nama staf) MISI Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.LUAR PSM TARIKH P. Kejayaan Neg. KURIKULUM HEM VISI ³SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010´ KOKURIKULUM BIDANG (Tandakan ¥ diruangan)  P.07 MATLAMAT /OBJEKTIF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06 SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 07 08 09 10 06 07 08 09 10 Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan Bil.K. & Zon 1 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 9 4 6 10 .PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful