Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan

PERANCANGAN STRATEGIK Pusat Sumber Sekolah
Model Perancangan Strategik Berkualiti Institut Aminuddin Baki, KPM

Dr. Kong Sow Lai
Bekas GPM / Penyelaras ICT / Guru Cemerlang Kimia SMK SUNGAI ARA Bayan Lepas, Pulau Pinang

Model Perancangan Strategik (IAB)
Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Fasa 8 Pra perancangan Penetapan halatuju Analisa persekitaran Isu, matlamat, Objektif, KPI, Sasaran Strategi dan Taktikal Pelan Operasi Pelaksanan dan Penilaian Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik

Q&A

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan

Fasa 1 PRA-PERANCANGAN
mengumpul maklumat penting PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 1: Persediaan Perancangan ‡ ‡ Bentuk jawatankuasa induk dan kerja serta spesifikasi tugas Memberi penjelasan/kefahaman melalui latihan dalaman kepada semua staf tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi Semak tahap ¶readiness for success/change· (Anjakan Paradigma) Pemilihan model Perancangan Strategik & Format dokumentasi Menyediakan senarai tugas dan membina pelan kerja (work plan) membina perancangan strategik. ‡ ‡ ‡ .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Penubuhan Jawatankuasa Induk Penasihat : Pengetua Pengerusi projek : Guru Penolong Kanan Pentadbiran T.Pengerusi : GPK HEM : GPK Kokurikulum : GPK Petang Setiausaha : Guru Perpustakaan & Media AJK : Guru Kanan Sains : Guru Kanan Bahasa : Guru Kanan Kemanusiaan : Guru Kanan Teknik & Vokasional : Ketua Unit-Unit PSS .

1 Sejarah Sekolah 4.5 Disiplin Murid 4.1.1.8 Kemudahan Fizikal JK Induk.2 Enrolmen Murid 4.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1. 2.7 Persekitaran Sekolah 4.1.4 Prestasi akademik.TAKWIM / JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL 1.1.1.1.1.1. koakademik dan kokurikulum 4.1. AKTIVITI Penubuhan Jawatankuasa Induk dan Kerja Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana TARIKH TINDAKAN PK Pentadbiran GPM PK Pentadbiran GPM GPM JK Induk Proses Pertama 4.1.6 Demografi Penduduk 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1. JK Kerja & JK Pelaksana .1 Pra Perancangan 4. 4. 3.1.

3 Laporan analisis program 4. Proses Kedua 5.1.1. warna organisasi JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana 5.1 Menyemak pernyataan misi 5.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.logo.BIL Proses Pertama AKTIVITI TARIKH TINDAKAN 4.1 Pra Perancangan 4.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.1.3 Mengenalpasti pendekatan 4.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana JK Induk.5 Mengenal pasti mandat 4.1.4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.slogan.2 Menyemak pernyataan visi 5.1. JK Kerja & JK Pelaksana .1.4 Menyemak pernyataan moto.1.1.1.

Proses Keempat 7.1.1. AKTIVITI Proses Ketiga 6.1 Analisis Persekitaran Strategik 6. JK Kerja & JK Pelaksana 7.2 Membentuk isu.1. matlamat strategik & KPI 7.2 Analisis SWOT 6.3 Pengumpulan analisis persekitaran TARIKH TINDAKAN JK Induk.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1.1.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.BIL 6. JK Kerja & JK Pelaksana .4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik ) 7.1.1 Analisis persekitaran 6.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik JK Induk.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.

BIL 8.1 Pembinaan Pelan Operasi JK Induk. AKTIVITI Proses Kelima 8. JK Kerja & JK Pelaksana 9. JK Kerja & JK Pelaksana . Proses Keenam 9.1 Pembinaan pelan taktikal TARIKH TINDAKAN JK Induk.

1 Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik Tahun Akhir Pelaksanaan JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana Model . JK Kerja & JK Pelaksana 11. Proses Kelapan 11.1 Perlaksanaan dan Penilaian TARIKH TINDAKAN Tahun Pelaksanaan JK Induk. AKTIVITI Proses Ketujuh 10.BIL 10.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 2 Mendefinisikan Hala Tuju PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan 2.PIPP 2006-2010 ‡Arahan Perbendaharaan ‡Surat Siaran JPN dan PPD ‡Semua peraturan dan undang-undang negara.1 Menyemak Mandat Kerajaan (SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN) ‡Akta Pendidikan 1996 ‡Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam ‡Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) ‡Dasar Pendidikan Negara:eg. Berpandu Kepada Sub-NKRA Pendidikan Dan Perkembangan Pendidikan Terkini .

Penggunaan Media.5/2003: Dasar Penggunaan Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Rujuk Folder Pekeliling .Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan PUSAT SUMBER SEKOLAH Pekeliling berkaitan: P&P. Kewangan. ICT. NILAM. dll Contoh: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perpustakaan.12/2001: Gerakan Membaca di Sekolahsekolah melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pengurusan Stok. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca.

SEJARAH PSS Pada tahun 1971. KDP. ABM & ETV. iaitu Unit Pembestarian. Pada tahun 1984. sekolah mula mendapat bangunan tetap sekolah yang terdiri dari dua bangunan utama. Perpustakaan sekolah terletak di tingkat satu. Unit Komputer) pada tahun 1998. PSS berkembang pesat mulai tahun 2003 terdapat 8 unit Jawatankuasa Kecil PSS (perpustakaan. iaitu di atas pejabat sekolah yang berada di tingkat bawah. Perpustakaan telah beroperasi di Blok A selama 14 tahun. Pada tahun 2006 pula. Perpustakaan. ETV. bertambahnya satu lagi Unit. dan sebuah bilik kecil di hujung tangga Blok E pula dijadikan Bilik Alat Bantu Mengajar. Unit ETV dan Unit Alat Bantu Mengajar digabungkan dan diberi nama Pusat Sumber Sekolah pada tahun 1997. BBM. ETeMS) dan Jawatankuasa NILAM turut dimasukkan. Makmal Komputer. Multimedia. . Satu bilik khas di sebelah perpustakaan digunakan sebagai bilik ETV. PSS pada awalnya mempunyai 4 unit kecil (perpustakaan. perpustakaan sekolah telah dipindahkan dari Blok A ke Blok E apabila bangunan baru ditambah mengikut perkembangan prasarana sekolah. iaitu Blok A dan Blok B.

. seorang guru telah dilantik menjadi Penyelaras PSS untuk menyelaraskan semua aktiviti PSS.30 orang guru dalam JK Induk PSS dan JK Kerja PSS. pada tahun 2005 hingga 2006 berkongsi bilik dengan Anjung Bahasa kerana kekurangan bilik darjah. Bilik Perpustakaan masih kekal di Blok E. Bagaimanapun. Pada tahun 2003. Pusat Sumber Sekolah (PSS) semakin mengembang pesat sejak 1998 hinggalah ke kini. dan berpindah ke bilik tambahan di sebelah Blok C pada tahun 2007. mulai tahun 1998. bilik NILAM telah disediakan pada tahun 2004 di Tingkat 3 Blok A. bilik BBM telah berpindah dari Tingkat 4 Blok G ke Tingkat 1 Blok E pada tahun 2005. bilik ETV dan bilik BBM telah dipindahkan dari Tingkat 2 Blok E ke Tingkat 4 Blok G.SEJARAH PSS Pada tahun 2000. Untuk menggalakkan budaya membaca. Sebelum tahun 1998. terdapat dua orang guru yang diberi tanggungjawab / menjalankan tugas perpustakaan dan media (ETV & ABM) secara berasingan. tempat untuk tayangan TV Pendidikan melalui ASTRO dipindahkan dari Tingkat 4 Blok G ke pentas serbaguna di kantin sekolah untuk memaksimumkan penggunaan TVP. Kesemuanya terdapat sembilan Unit PSS dan terdapat lebih kurang 25 . Untuk memudahkan pengambilan bahan bantu mengajar oleh guru-guru.

VISI PSS Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara sebagai pusat maklumat dan pusat pembelajaran untuk semua warga menuju ke alaf baru .

MISI PSS Meningkatkan keupayaan Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara sebagai pemangkin teknologi maklumat di sekolah dan membina budaya ilmu serta melahirkan warga yang berketrampilan dan celik maklumat .

pengkalan data. 3. teknologi maklumat dan bahan perisian multimedia. web sites dan lain-lain bahan pendidikan. 6. mencari maklumat . Menggalakkan pelajar memupuk minat membaca . Memberi kepimpinan . Memberi pendedahan asas dalam literasi maklumat. 2.MATLAMAT AM PSS 1. 5. Menganalisis dan menterjemahkan maklumat pemprosesan perkataan . pedagogi. litersi . pentaksiran dan bahan . kepakaran dan kemahiran bagi integrasi teknologi maklumat dalam reka bentuk program pengajaran-pembelajaran. Mengenalpasti penggunaan pelbagai media bagi pembelajaran kendiri dan juga pengajaran dalam bilik darjah. membuat rujukan dan kajian supaya membentuk individu dan masyarakat yang berciri budaya ilmu. Membantu pengurusan Pembestarian Sekolah dalam komponen P&P iaitu kurikulum. 4.

OGOS 2010 TINGKATAN Peralihan 1 2 3 4 5 6 Bawah 6 Atas JUMLAH KELAS 1 8 9 9 8 8 2 2 Bilangan Kelas : 47 .ENROLMEN SEKOLAH KEDUDUKAN KELAS .

ENROLMEN SEKOLAH Bilangan Murid : 1347 orang (Ogos 2010) Jumlah Kelas Sesi Pagi 47 JUMLAH PELAJAR Melayu L P Cina L P 142 India L 76 Lainlain L 2 Jumlah L 666 P 85 P 3 P J 473 451 115 681 1347 .

ENROLMEN SEKOLAH KEDUDUKAN STAF AKADEMIK SMKSA Bilangan Guru : 100 orang (Ogos 2010) DG52 DG48 DG44 DG41 Lain JUMLAH L 1 P 0 L 0 P L P 2 L P L P L P J 100 .

PENCAPAIAN PSS ANUGERAH / PENCAPAIAN PSS (2004 ± 2010) Model .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 3 Analisa Persekitaran PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan ANALISIS PERSEKITARAN PSS Analisis Persekitaran Strategik Analisis SWOT Pengumpulan Analisis Persekitaran ± TOWS Matriks / COWS Matriks .

2003) S1 Guru Perpustakan & Media yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Sumber manusia mencukupi (Guru PSS dan Pengawas PSS) S3 Mempunyai kerani perpustakaan N11 S4 Ada sumber kewangan PCG dan SUWA S5 Unit-unit PSS mempunyai bilik-bilik khas S6 Senarai tugas GPM berpandukan pekeliling (Pengurusan dan Pentadbiran PSS. (Bryson.Kekuatan (Strength ² S ) A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities. Organisasi Bahan dan Galakan Membaca & Literasi Maklumat) S7 Semangat sepasukan yang tinggi S8 Perancangan Bajet yang menyeluruh dan pengurusan kewangan tanpa teguran .

Kekuatan (Strength ² S ) sambungan S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Mempunyai Sistem Automasi untuk Bahan Buku dan Bukan Buku Sistem Fail Menfail PSS sudah diwujudkan Mempunyai fail kuasa. fail meja dan profil PSS Mempunyai Pelan Tindakan ICT yang mantap Sistem maklumat murid dan guru yang lengkap dan kemaskini Sekolah satu sesi Sekolah PTJ .

Peruntukan kewangan masih belum mencukupi untuk menampung perbelanjaan mengurus / pembangunan PSS W5 . W6 .2003) W1 .Perpindahan kerani PSS terlatih di pertengahan tahun .Budaya membaca masih belum capai tahap cemerlang budaya ilmu masih di tahap yang sederhana sahaja W3 . does poorly.Terdapat sumber manusia yang kurang terlatih kerana AJK PSS terlatih ditukarkan tiap-tiap tahun W4 .Kualiti PSS masih BELUM mencapai tahap kebangsaan W2 . or a condition placing it at a disadvantage (Bryson.Kelemahan ( WEAKNESS ² W ) A weakness is something an organization lacks.Kurang kepakaran di kalangan guru dalam bidang Sains Perpustakaan.

Terdapat kelemahan dalam perkhidmatan kaunter W10 .Pengurusan fizikal bertambah W11 . kerosakan buku tinggi.Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan (hilang buku pinjaman pukal NILAM.Pelajar kurang minat dalam membaca W8 . kes kecurian berlaku apabila bag-bag pelajar ditinggalkan di luar perpustakaan) .Pelajar yang membaca tidak suka merekodkan sipnosis dalam Buku Rekod NILAM W9 .Kelemahan ( WEAKNESS ² W ) Sambungan W7 .Ramai AJK PSS terlibat dengan pelbagai program dalaman sekolah dan terlalu banyak tugas merancang/melaksana/melapor (pengurusan & aktiviti PSS tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) W12 .Masih ada pelajar yang melanggar peraturan PSS W13 .

.Peluang ( Opportunities-O ) Think about external events that affect your school. O1 . economic.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat O3 . These can be political.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. technological. social. O2 .Bantuan ahli politik untuk program sekolah O4 . demographic and legal.Bantuan agensi luar kepada pelajar ± Program PINTAR .

Kapasiti komputer di PSS adalah rendah C2 .Sistem PUSTAKAWAN masih belum mantap untuk sirkulasi (peminjaman dan pemulangan buku) C3 ± Tiada sambungan Internet di Perpustakaan C4 . C6 .Pelajar terdedah dengan budaya negatif C7 .Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah C8 .Pengaruh dengan anasir dan negatif dari luar.Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah Fasa IV Model .Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah C5 .Ancaman ( Threats²T) or Cabaran (Challenge ²C)  What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats) C1 .

KPI & Sasaran PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG . Objektif. Matlamat.Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 4 Isu.

KOMUNITI 7. KEWANGAN Kaitkan Dengan Sub-NKRA dan SKRA Contoh . KOKURIKULUM 4.FOKUS SEKOLAH Isu. KPI & sasaran PSS ada kaitan rapat dengan fokus sekolah Bidang yang menjadi fokus sekolah : 1. HAL EHWAL MURID 3. PEMBANGUNAN STAF 5. INFRASTRUKTUR DAN FIZIKAL 6. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 8. matlamat. objektif. KURIKULUM 2.

KPI DAN SASARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2010 TOV 2011 2012 2013 Model .OBJEKTIF.ISU. MATLAMAT.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 5 Strategi & Taktikal PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 15Pengurusan SPBT masih lemah CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Islam 4. Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 10. 7. 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman 3.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Kurang guru BM. Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang 11. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 12. Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP 2. Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 6. Semangat sepasukan yang tinggi 11 Bilik Guru yang selesa 12 Sekolah PTJ KELEMAHAN (W) 1. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit 13. BI dan P. Pelajar Terpilih 3. Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual PELUANG (O) 1. Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 5. 9.Bantuan agensi luar kepada pelajar 5.Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi . pengaruh dan anasir negatif dari luar.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Disiplin terkawal 9. Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. 2. Sekolah harian satu sesi 2.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. Kualiti makanan masih rendah 14.Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Komitmen guru tinggi 7. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Ramai guru tinggal di kuarters sekolah 6. 3.ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI (Contoh) KEKUATAN (S) 1. Sekolah satu sesi 10.

Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 9.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. Kemudahan dan Prasarana lengkap 6. Komitmen guru tinggi 7. Sekolah satu sesi 10. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. T3 WT . Peruntukan keewangan yang tidak SO S1. Semangat sepasukan yang tinggi KELEMAHAN (W) 1 Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 2 Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 3.Contoh DALAMAN LUARAN KEKUATAN (S) 1.Bantuan agensi luar kepada pelajar 5. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. 2. 3. Penghayatan tentang kerja berkualiti masih rendah WO PELUANG (O) 1.Kualiti makanan masih rendah 8.PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS) . Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negatif dari luar. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. Sekolah Berasrama Penuh 2.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Sumber Kewangan Mencukupi 5.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3.Mendapatbantuan dari ahli politik 4. Pelajar Terpilih 3.O5 ST S3. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8.Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Disiplin pelajar terkawal 9. 4 Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 5 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 6 Sistem komunikasi dalaman perlu dipertingkatkan 7. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6.

Objektif: Menjadikan kualiti sebagai fokus utama program pembangunan staf tahun 2006

‡ Strategi 1(S3, S6,S10,O1, O2,O3, W2, W4) : Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dalam kalangan warga sekolah ‡ Strategi 2 (S3, S6,S10,W6, W9, O1): Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf.

Analisa Cadangan Strategi
Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal yang dicadangkan Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi

ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG TERBAIK
KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI
STRATEGI 1 Guna Likert Scale
(1-5)

STRATEGI 2
Guna Likert Scale (1-5)

a. b.

tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan kompetensi staf yang bertanggungjawab

c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T)

JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih)

KOS: v vi. Model vii. TEMPOH MASA: iv. PELAN KONTEGENSI: . 2.PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL (STRATEGI 1) Strategi 1: i. OUTPUT: KPI: 1. ii. PROGRAM: TANGGUNGJAWAB: iii. 3.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 6 Pelan Operasi PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

‡ Sasaran : 1. 3.0 Jemputan Penceramah Luar 4. ‡ 2.0 Pelaksanaan 6.4 Bincang kos/bajet 2.2 Lantik AJK dan Agihan tugas (prosedur kerja/arahan kerja) 1.3 Tetap tarikh 1. bahan kursus & tempat 5.0 Penyediaan peralatan.0 Tempahan tempat (Hotel Sri Malaysia) 3.PELAN OPERASI 1 ‡ ‡ ‡ ‡ Nama Projek : Objektif : Tempoh : KPI : 1. 2.1 Ucapan Pengetua 1.0 Penilaian dan pelaporan . ‡ LANGKAH/PROSES KERJA ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1 Mesyuarat staf 1.

Contoh pelan Tindakan: Pendahuluan VISI ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) SASARAN OBJEKTIF STRATEGI (2) .

Pelan Tindakan (sambungan) PROGRAM TANGGUNG TEMPOH JAWAB KOS RM OUTPUT KPI PELAN KONTEGENSI .

PELAN OPERASI 3 Nama Projek : Objektif : Tempoh : KPI : Sasaran : LANGKAH 1 PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI 2 3 4 5 Model .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 7 Pelaksanaan dan penilaian seterusnya refleksi penambahbaikan PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS MISI VISI MATLAMAT: Objektif KPI TOV Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan .

10. WANGSA MAJU R10  PANITIA/UNIT (Namakan) INDIVIDU (Nama staf) MISI Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN 20. KURIKULUM HEM VISI ³SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010´ KOKURIKULUM BIDANG (Tandakan ¥ diruangan)  P. Kejayaan di pkt Keb. Kejayaan Neg. & Zon 1 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 9 4 6 10 .07 MATLAMAT /OBJEKTIF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06 SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 07 08 09 10 06 07 08 09 10 Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan Bil.K.LUAR PSM TARIKH P.CONTOH : BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS PERINGKAT (Tandakan ¥ di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S. Bil.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN KAEDAH BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 2009 TOV 2010 2011 2012 Target 2013 Matlamat Strategik M1 M2 M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4 Model .

Fasa 8 Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG Model .

Pernyataan Standard SKPM 1. (2004). 3. (2007). Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Jabatan Perancangan dan Pembangunan Program Latihan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. (2004). Instrumen Pemastian Standard SKPM 2. Genting Highland: Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Jemaah Nazir Sekolah. Ali & Muhammad Bustaman Abdul Manaf. (2007). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. Institut Aminuddin Baki.Bahan Rujukan Perancangan Strategik Senarai Rujukan 1. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. Jemaah Nazir Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (2009). Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 4. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia Model . Kerangka Proses Perancangan Strategik Berkualiti. Perancangan Strategik Sekolah. Rancangan Pemajuan Sekolah SKPM 3. Hairuddin Mohd. Jemaah Nazir Sekolah. Bhd.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Sesi Soal Jawab dan Sesi Bengkel Selepas Rehat .

3. PERANCANGAN STRATEGIK . Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 1. Penekanan ) kepada 3M. Skim Pinjaman buku Teks. 2. 4. Surat Pek Unit Pendaftaran 1/1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di Sekolah. Peraturan Pendidikan ( kurikulum Kebangsaan ) 1997 P. Biasiswa. 6. 3. Rancangan Makanan Tambahan Asrama Harian. 1973 laporan Murad ( RMT. 2. 4. Biasiswa. 5. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957.1.U (A) 531. Rancangan Pembangunan Pendidikan. 5. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh di denda tidak hantar anak ke sekolah. SPBT.

SPI 5 / 1985 ² Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya -(Lanskaping). SPI 3 / 1997 ² Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 6 / 1997 ² Amalan kebersihan di sekolah. SPI 6 / 1988 ² Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah. SPI 7 / 1886 ² Langkah ² langkah keberkesanan disiplin sekolah. SPI 4 / 1985 ² Sekolah sebagai institusi masyarakat. SPI 4 / 1989 ² Menangani masalah ponteng di sekolah. SPI 2 / 1985 ² Lencana / logo dan lagu sekolah. PERANCANGAN STRATEGIK . SPI 1 / 1996 ² Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 2 / 1989 ² Rancangan kesihatan sekolah. SPI 5 / 1997 ² Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. SPI 8 / 1988 ² Keselamatan diri pelajar di sekolah SPI 15 / 1988 ² Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah.SPI 1 / 1985 ² Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah. SPI 1 / 1997 ² Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah.

Bil 1 / 2002 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan. Bil 1 / 2001 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang ² undang di peringkat pentadbiran daerah.Bil 1 / 1999 ² Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam. Bil 2 / 2002 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam. PERANCANGAN STRATEGIK Surat Siaran JPN / PPD . Bil 6 / 1991 ² Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam Arahan Perbendaharaan Tatacara kewangan / Akauntabiliti. Bil 7 / 1991 ² Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK. Bil 1 / 1992 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam.

BIDANG KURIKULUM ‡ Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996 ‡ Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996 ‡ SPI Bil 3/1999 . PERANCANGAN STRATEGIK . ‡ SP Pendaftaran Bil 2/1997 ± Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri ‡ JPN Selangor ± Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri. ‡ SPI Bil 2/1986 ± Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar. ‡ SPI Bil 3/1981 ± Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru.Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran. ‡ Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 ‡ SP Unit Pendaftaran 1/1995 ± Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah ‡ SPI Bil 1/1989 ± Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. ‡ SPI Bil 3/1987 ± Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah BIDANG KOKURIKULUM ‡ SPI Bil 9/2000 ± Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan ko-kurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.

Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan ±peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah) 1998. SPI Bil 3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002 PERANCANGAN STRATEGIK . SP Kew Bil 1 Tahun 2003 ± Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 SPP Bil 1 Tahun 2002 ± Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera. SP Kew Bil 1 Tahun 2005 ± Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah.BIDANG HAL EHWAL MURID ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SPI Bil 6/1975 ± Menangai masalah ponteng di sekolah SPI Bil 1/1972 ± Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar . SP Kew Bil 8 Tahun 2000 ± Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama.1959 SPI Bil 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. SPI Bil 1/2004 ± Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4. SPI Bil 3/1983 ± Pakaian Seragam Murid ± Murid Sekolah bertarikh 9 Mac.5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan. BIDANG KEWANGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 ± Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah.1983.

PERANCANGAN STRATEGIK . inventori & bekalan pejabat BIDANG SUMBER MANUSIA ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 ± Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 ± Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 ± Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. ‡ SPI Bil 6/1986 ± Urusan Temuduga Guru ± guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran. ‡ SPI Bil 2/1990 ± Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran.BIDANG PENGURUSAN PEJABAT ‡ SPP Bil 12 Tahun 1995 ± Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun ‡ SPP Bil 3 Tahun 2002 ± Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan. ‡ SPP Bil 2 Tahun 1987 ± Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan ‡ SPP Bil 2 Tahun 1991 ± Penggunaan borang ±borang baru bagi pengurusan harta modal. ‡ SPP Bil 7 Tahun 1995 ± Garis panduan pelupusan peralatan komputer.

‡ SPI Bil 12/1988 ± Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah . Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. PERANCANGAN STRATEGIK . ‡ SPI Bil 12/1989 ± Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama. ‡ SPI Bil 9/1991 ± Permohonan Mengundang Orang ± Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan.BIDANG FIZIKAL ‡ SPI Bil 1/1987 ± Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian. ‡ SPI Bil 6/1992 ± Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. ‡ SPI Bil 5/1985 ± Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (landscaping) ‡ SPI Bil 15/1988 ± Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah. ‡ SPI Bil 14/1989 ± Kebersihan Sekolah BIDANG PERHUBUNGAN LUAR ‡ SPI Bil 6/1988 ± Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah. Institusi.Sekolah ‡ Peraturan ± Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa ± Guru ) 1998 ‡ SPI Bil 7/1991 ± Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia.

Mandat Pendidikan PERANCANGAN STRATEGIK .Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK ‡ Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.9/2000 .Bil.1/1972 ± Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959 ‡ SPI:Bil.3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang. ‡ SPI:Bil. 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002 ‡ SPI: Bil.DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH ( PINDAAN 2000 ) ‡ SPI.

Inggeris (1.13.8% .1% S2 Peratus Pencapaian UPSR Mengikut Matapelajaran 5 tahun amat tinggi (90% ke atas) S3 Pencapaian UPSR 5A 4 tahun meningkat dari 7.3% W2 Penurunan Peratus Pencapaian UPSR dalam Matapelajaran B.1% W5 Sebanyak 20% dari jumlah murid mengalami masalah pembelajaran PELUANG (O) O1 Sokongan daripada wakil rakyat Setempat O2 Insentif disediakan untuk guru-guru yang mengajar kelas tambahan O3 Bantuan kewangan dari PIBG untuk menjalankan aktiviti pembangunan akademik O4 Hubungan baik dengan agensi luar O5 Internet mudah diakses untuk mendapatkan maklumat pembelajaran CABARAN (C / T) C1 Harapan yang tinggi daripada komuniti memberi tekanan kepada guru-guru C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak C3 Latar belakang ibu bapa yang berbeza menimbulkan percanggahan dalam membuat keputusan C4 Tidak semua ibu bapa menyediakan kemudahan internet di rumah PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM .81.8%) W3 Penurunan Pencapaian UPSR 5A pada tahun 2005 sebanyak 4.KEKUATAN (S) S1 Kelulusan Keseluruhan UPSR 5 tahun meningkat dari 62.8% S4 Kelas tambahan dijalankan sepanjang tahun S5 Guru-guru sangat komited dalam p&p KELEMAHAN (W) W1 Kelulusan Keseluruhan UPSR Tahun 2005 menurun sebanyak 3.4% W4 Pelajar yang gagal UPSR pada tahun 2005 sebanyak 15.7% .

KEKUATAN (S) S1 100% guru terlatih dan bertauliah S2 Sumber manusia yang mencukupi S3 Pentadbir yang berktrampilan. komited dan berpengalaman dari segi pengurusan S4 Staf sekolah yang komited dengan tugas mereka. kreatif dan inovatif S5 Hubungan erat di antara pentadbir dan guru-guru menggalakkan kerja pasukan yang padu KELEMAHAN (W) W1 Tenaga pakar dari kalangan guru-guru dalam bidang ICT masih tidak mencukupi W2 Kepakaran guru dalam bidang tertentu masih terhad W3 Tidak semua guru dapat mengikuti kursus kerana jumlah mereka yang ramai PELUANG (O) O1 Kursus-kursus disediakan oleh JPN secara percuma O2 Tenaga pakar di dapati dari sekolah Berhampiran O3 Kemudahan teknologi untuk mengakses maklumat dibekalkan CABARAN (C / T) C1 Masa kursus tidak sesuai dengan situasi di sekolah C2 Kandungan kursus sukar dilaksanakan di sekolah C3 Penyertaan peserta dihadkan oleh JPN Kembali PERANCANGAN STRATEGIK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA .

(E) O3 Khidmat daripada pakar luar.Sediakan pasukan pelapis yang mantap W + C W3 + C2 ST6-.Tingkat minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa W4.(T) O5 Hubungan baik dengan sekolahsekolah berhampiran. (P) O2 Peruntukan kewangan untuk program sukan dari PIBG setiap tahun. W5 + O2 ST3.(S) O4 Sumber maklumat drpd internet dan media elektronik. W + O W2 + O4 ST2. Kembali PERANCANGAN STRATEGIK . C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak C3 Sebaran maklumat yang terhad. S2 + O3 ST1.Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar. Meningkatkan tahap profesionalisme guru.Kekuatan (S) Dalaman S1 Pencapaian dlm bidang permainan hingga ke peringkat negeri & Kebangsaan..Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti W1+ O5 ST4. S +C S4+C3 ST5. S2 Pencapaian dlm Taekwando di peringkat Kebangsaan S3 Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki Zon & Negeri S4 Terdapat guru-guru berpengalaman melaksanakan aktiviti kokurikulum S5 Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti ko-kurikulum Kelemahan (W) W1 Murid berpotensi tidak dapat digilap sepenuhnya. S +O S1.Menyertai pertandingan anjuran luar Cabaran (C/ T) C1 Perbezaan latarbelakang sosial ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum. W2 Kehadiran murid kurang menggalakkan semasa akt Koko W3 Guru kurang berpengetahuan dlm bidg koko W4 Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi berbanding jumlah murid W5 Peralatan sukan tidak berkualiti ² bola getah ganti bola kulit Luaran Peluang (O) O1 Ada sokongan daripada wakil rakyat tempatan.

MATLAMAT.Contoh 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Indikator Prestasi Meningkatkan pencapaian akademik sebagaimana kehendak SBP Meningkatkan pencapaian prestasi dalam peperiksaan SPM dari segi kuantiti dan kualiti % kelulusan A mata pelajaran teras % kelulusan A mata pelajaran elektif % pelajar yang mendapat A semua mata pelajaran. Contoh: Masih ada pelajar tidak mencapai A dalam m/p teras dan elektif . KPI DAN SASARAN KURIKULUM Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Prestasi Akademik masih belum mencapai sasaran SBP Matlamat Strategik Objektif .ISU.OBJEKTIF.

MATLAMAT. KPI DAN SASARAN KURIKULUM Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Masih ada pelajar tidak mencapai A semua m/p Meningkatkan pencapaian akademik sebagaimana kehendak SBP Mengekalkan kecemerlangan keputusan PMR dari segi kualiti dan kuantiti Matlamat Strategik Objektif 2010 .OBJEKTIF.ISU.Contoh 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 Indikator Prestasi % pelajar mendapat A semua m/p .

Masih terdapat pelajar yang melakukan kes salah laku MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Memantap kan pengurus an HEM untuk menjana sekolah unggul 1. Mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM melalui: A.HEM . MATLAMAT.OBJEKTIF. Pengurusan SPBT yang perlu ditingkatkan 3. KPI DAN SASARAN .Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Contoh: 1. Meningkatkan kualiti kesihatan pelajar % pelajar mendapat rawatan di sekolah .ISU. Pengurusan SPBT yang cekap berasaskan Bil kes salah laku Kes Berat Kes Sederhana Kes Ringan % buku SPBT yang hilang % buku SPBT yang rosak % pelajar yang tidak menerima SPBT 2. Pengurusan kesihatan pelajar perlu ditingkatkan C. Mengurangkan kadar kes salah laku B.

MATLAMAT.ISU. KPI DAN SASARAN ± HEM . Bilangan pelajar / ibu bapa yang membuat aduan Bil kes tidak cukup makanan 5. Mematapkan pengurusan keselamatan pelajar Bil kes kecurian Bil kes buli .Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM & sahsiah pelajar 4. Memantapkan pengurusan makanan di asrama.OBJEKTIF.

ISU.Contoh 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Pengurusan kokurikulu m kurang mantap. MATLAMAT.OBJEKTIF. penglibatan pelajar rendah & aktiviti berprestasi tinggi tahap rendah Meningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam kokurikulum Meningkatkan kecemerlangan unit kokurikulum: -Sukan dan permainan -Kelab dan persatuan -Badan Beruniform % Unit Kokurikulum yang mencapai piawai kualiti pengurusan % penglibatan pelajar secara aktif berdasarkan laporan mingguan % pencapaian A dalam permarkahan akhir kokurikulum .KOKURIKULUM Isu Strategik: Bidang Koko Contoh: Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 . KPI DAN SASARAN .

KOKURIKULUM .ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang Koko Contoh: Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Guru-guru kurang kepakaran dalam bidang sukan dan permainan Contoh: Meningkatkan kecemerlangan pengurusan & kepimpinan kokurikulum % guru yang memiliki sijil kejurulatihan & kepimpinan kokurikulum Pencapaian pelajar dalam kokurikulum kurang memberangs angkan Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kokurikulum (sukan berprestasi tinggi) Tahap pencapaian dalam pertandingan ‡Daerah ‡Negeri ‡Kebangsaan . KPI DAN SASARAN . MATLAMAT.OBJEKTIF.

Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Masalah disiplin merokok dalam kalangan pelajar Memantap kan sokongan komuniti terhadap pelan tindakan pembangu nan sahsiah Meningkatkan kesedaran pekedai tentang tanggungjawab mereka terhadap disiplin pelajar Bilangan pekedai yang menjual rokok kepada pelajar Bilangan pelajar yang merokok .ISU.OBJEKTIF. MATLAMAT.HUBUNGAN KOMUNITI . KPI DAN SASARAN .

HAC . .Contoh Isu Strategik: Bidang Pentadbiran Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Masalah aduan komuniti Memantapka n sokongan komuniti terhadap pelan pembanguna n sekolah Meningkatkan kefahaman misi dan visi sekolah kepada ibu bapa Jumlah rungutan/ Aduan pelanggan Masalah penglibatan ibu bapa / waris Meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat agung PIBG Bil kehadiran pada pada setiap mesyuarat agung PIBG.hari terbuka sekolah.ISU. KPI DAN SASARAN .HUBUNGAN KOMUNITI . MATLAMAT.OBJEKTIF.

OBJEKTIF.ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang Pentadbiran Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Memantapka n sokongan komuniti terhadap pelan pembanguna n sekolah Memantapkan hubungan antara pihak polis dengan warga sekolah Bilangan kekerapan pegawai polis melawat Sekolah. KPI DAN SASARAN ± HUBUNGAN KOMUNITI . MATLAMAT. Memantapkan hubungan antara pihak kesihatan dengan warga sekolah Bilangan kekerapan pegawai kesihatan melawat Sekolah .

OBJEKTIF. kemahiran dan komitmen setiap staf dalam tugas utama mereka masing-masing. MATLAMAT. ‡% Tahap kompetensi 5 (skala skpm) ‡Jumlah latihan dalaman ‡Bilangan inovasi setiap unit dalam setahun ‡% staf berkemahiran tahap guru cemerlang . KPI DAN SASARAN ± PENGURUSAN STAF .ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Contoh: Kompetensi guru merupakan teras kecemerlang an sekolah Membangun modal insan (staf) yang berkualiti tinggi Meningkatkan pengetahuan.

Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Staf yang bermotivasi dan berdisiplin tonggak kejayaan sekolah. KPI DAN SASARAN ± PENGURUSAN STAF . MATLAMAT.OBJEKTIF. Guru baru perlu dipertingkatk an kemahiran pengurusan dan pentadbiran instruksional Meningkatkan amalan budaya cemerlang dikalangan semua staf Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan dan kepimpinan instruksional dikalangan guru. Meningkatkan motivasi semua staf % ketepatan masa % komited terhadap tugas ‡Meningkatka berkesan strategi p&P ‡Meningkatkan pengunaan ICT dan bahasa inggeris dalam p&p % aduan pelajar -Jumlah Pencerapan -Tahap skala prestasi .ISU.

Meningkatkan jumlah kawasan hijau bertema 2. KPI DAN SASARAN ± PEMBANGUNAN FIZIKAL Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Kurang pembangun an landskap Meningkatkan pembanguna n landskap dan keceriaan fizikal 1. MATLAMAT.Meningkatkan tempat riadah akademik Jumlah wakaf bacaan Jumlah taman bertema Jumlah kawasan bermaklumat Kembali .OBJEKTIF.ISU.

K.LUAR PSM TARIKH P. & Zon 1 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 9 4 6 10 . KURIKULUM HEM VISI ³SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010´ KOKURIKULUM BIDANG (Tandakan ¥ diruangan)  P.10.07 MATLAMAT /OBJEKTIF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06 SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 07 08 09 10 06 07 08 09 10 Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan Bil. Bil. Kejayaan di pkt Keb. WANGSA MAJU R10  PANITIA/UNIT (Namakan) INDIVIDU (Nama staf) MISI Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS PERINGKAT (Tandakan ¥ di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S. Kejayaan Neg.PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN 20.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.