Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan

PERANCANGAN STRATEGIK Pusat Sumber Sekolah
Model Perancangan Strategik Berkualiti Institut Aminuddin Baki, KPM

Dr. Kong Sow Lai
Bekas GPM / Penyelaras ICT / Guru Cemerlang Kimia SMK SUNGAI ARA Bayan Lepas, Pulau Pinang

Model Perancangan Strategik (IAB)
Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Fasa 8 Pra perancangan Penetapan halatuju Analisa persekitaran Isu, matlamat, Objektif, KPI, Sasaran Strategi dan Taktikal Pelan Operasi Pelaksanan dan Penilaian Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik

Q&A

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan

Fasa 1 PRA-PERANCANGAN
mengumpul maklumat penting PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 1: Persediaan Perancangan ‡ ‡ Bentuk jawatankuasa induk dan kerja serta spesifikasi tugas Memberi penjelasan/kefahaman melalui latihan dalaman kepada semua staf tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi Semak tahap ¶readiness for success/change· (Anjakan Paradigma) Pemilihan model Perancangan Strategik & Format dokumentasi Menyediakan senarai tugas dan membina pelan kerja (work plan) membina perancangan strategik. ‡ ‡ ‡ .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Penubuhan Jawatankuasa Induk Penasihat : Pengetua Pengerusi projek : Guru Penolong Kanan Pentadbiran T.Pengerusi : GPK HEM : GPK Kokurikulum : GPK Petang Setiausaha : Guru Perpustakaan & Media AJK : Guru Kanan Sains : Guru Kanan Bahasa : Guru Kanan Kemanusiaan : Guru Kanan Teknik & Vokasional : Ketua Unit-Unit PSS .

1.1 Sejarah Sekolah 4. 3.4 Prestasi akademik.1.1.1. koakademik dan kokurikulum 4. JK Kerja & JK Pelaksana . 2.1.8 Kemudahan Fizikal JK Induk.1.1.TAKWIM / JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL 1.2 Enrolmen Murid 4.1 Pra Perancangan 4.1.1.1. 4.5 Disiplin Murid 4.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.7 Persekitaran Sekolah 4.6 Demografi Penduduk 4.1. AKTIVITI Penubuhan Jawatankuasa Induk dan Kerja Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana TARIKH TINDAKAN PK Pentadbiran GPM PK Pentadbiran GPM GPM JK Induk Proses Pertama 4.1.

JK Kerja & JK Pelaksana .1.4 Menyemak pernyataan moto.1.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.4.1.4.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana JK Induk.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5. warna organisasi JK Induk.1.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.BIL Proses Pertama AKTIVITI TARIKH TINDAKAN 4.logo.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.slogan.1.5 Mengenal pasti mandat 4.1. JK Kerja & JK Pelaksana 5.3 Laporan analisis program 4.1.1.1.2 Menyemak pernyataan visi 5. Proses Kedua 5.4.1 Pra Perancangan 4.3 Mengenalpasti pendekatan 4.1.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.

1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik JK Induk. AKTIVITI Proses Ketiga 6.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.2 Analisis SWOT 6.1.1 Analisis persekitaran 6. JK Kerja & JK Pelaksana .BIL 6. matlamat strategik & KPI 7. Proses Keempat 7.3 Pengumpulan analisis persekitaran TARIKH TINDAKAN JK Induk.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik ) 7.1.1.2 Membentuk isu.1.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1 Analisis Persekitaran Strategik 6. JK Kerja & JK Pelaksana 7.

BIL 8. JK Kerja & JK Pelaksana . Proses Keenam 9.1 Pembinaan pelan taktikal TARIKH TINDAKAN JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana 9.1 Pembinaan Pelan Operasi JK Induk. AKTIVITI Proses Kelima 8.

BIL 10.1 Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik Tahun Akhir Pelaksanaan JK Induk.1 Perlaksanaan dan Penilaian TARIKH TINDAKAN Tahun Pelaksanaan JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana 11. Proses Kelapan 11. JK Kerja & JK Pelaksana Model . AKTIVITI Proses Ketujuh 10.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 2 Mendefinisikan Hala Tuju PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

1 Menyemak Mandat Kerajaan (SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN) ‡Akta Pendidikan 1996 ‡Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam ‡Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) ‡Dasar Pendidikan Negara:eg. Berpandu Kepada Sub-NKRA Pendidikan Dan Perkembangan Pendidikan Terkini .Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan 2.PIPP 2006-2010 ‡Arahan Perbendaharaan ‡Surat Siaran JPN dan PPD ‡Semua peraturan dan undang-undang negara.

Perpustakaan.Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan PUSAT SUMBER SEKOLAH Pekeliling berkaitan: P&P. Pengurusan Stok. dll Contoh: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2003: Dasar Penggunaan Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Rujuk Folder Pekeliling .12/2001: Gerakan Membaca di Sekolahsekolah melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kewangan. Penggunaan Media. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ICT. NILAM.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca.

. Makmal Komputer. ETeMS) dan Jawatankuasa NILAM turut dimasukkan. ETV. Pada tahun 2006 pula. ABM & ETV. Unit ETV dan Unit Alat Bantu Mengajar digabungkan dan diberi nama Pusat Sumber Sekolah pada tahun 1997. perpustakaan sekolah telah dipindahkan dari Blok A ke Blok E apabila bangunan baru ditambah mengikut perkembangan prasarana sekolah. iaitu Blok A dan Blok B. iaitu di atas pejabat sekolah yang berada di tingkat bawah. iaitu Unit Pembestarian. Pada tahun 1984. dan sebuah bilik kecil di hujung tangga Blok E pula dijadikan Bilik Alat Bantu Mengajar. KDP. Perpustakaan. Perpustakaan sekolah terletak di tingkat satu. BBM. Satu bilik khas di sebelah perpustakaan digunakan sebagai bilik ETV. sekolah mula mendapat bangunan tetap sekolah yang terdiri dari dua bangunan utama.SEJARAH PSS Pada tahun 1971. Perpustakaan telah beroperasi di Blok A selama 14 tahun. PSS berkembang pesat mulai tahun 2003 terdapat 8 unit Jawatankuasa Kecil PSS (perpustakaan. PSS pada awalnya mempunyai 4 unit kecil (perpustakaan. Unit Komputer) pada tahun 1998. Multimedia. bertambahnya satu lagi Unit.

terdapat dua orang guru yang diberi tanggungjawab / menjalankan tugas perpustakaan dan media (ETV & ABM) secara berasingan. mulai tahun 1998. bilik NILAM telah disediakan pada tahun 2004 di Tingkat 3 Blok A. Kesemuanya terdapat sembilan Unit PSS dan terdapat lebih kurang 25 . Pusat Sumber Sekolah (PSS) semakin mengembang pesat sejak 1998 hinggalah ke kini. pada tahun 2005 hingga 2006 berkongsi bilik dengan Anjung Bahasa kerana kekurangan bilik darjah. bilik ETV dan bilik BBM telah dipindahkan dari Tingkat 2 Blok E ke Tingkat 4 Blok G. Bilik Perpustakaan masih kekal di Blok E. Bagaimanapun. Untuk memudahkan pengambilan bahan bantu mengajar oleh guru-guru. Pada tahun 2003.SEJARAH PSS Pada tahun 2000. Untuk menggalakkan budaya membaca. seorang guru telah dilantik menjadi Penyelaras PSS untuk menyelaraskan semua aktiviti PSS. . dan berpindah ke bilik tambahan di sebelah Blok C pada tahun 2007.30 orang guru dalam JK Induk PSS dan JK Kerja PSS. tempat untuk tayangan TV Pendidikan melalui ASTRO dipindahkan dari Tingkat 4 Blok G ke pentas serbaguna di kantin sekolah untuk memaksimumkan penggunaan TVP. bilik BBM telah berpindah dari Tingkat 4 Blok G ke Tingkat 1 Blok E pada tahun 2005. Sebelum tahun 1998.

VISI PSS Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara sebagai pusat maklumat dan pusat pembelajaran untuk semua warga menuju ke alaf baru .

MISI PSS Meningkatkan keupayaan Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Ara sebagai pemangkin teknologi maklumat di sekolah dan membina budaya ilmu serta melahirkan warga yang berketrampilan dan celik maklumat .

pengkalan data. 6. Memberi pendedahan asas dalam literasi maklumat. 2. Menggalakkan pelajar memupuk minat membaca . 3. Mengenalpasti penggunaan pelbagai media bagi pembelajaran kendiri dan juga pengajaran dalam bilik darjah. membuat rujukan dan kajian supaya membentuk individu dan masyarakat yang berciri budaya ilmu. web sites dan lain-lain bahan pendidikan. litersi . teknologi maklumat dan bahan perisian multimedia. 5. mencari maklumat .MATLAMAT AM PSS 1. kepakaran dan kemahiran bagi integrasi teknologi maklumat dalam reka bentuk program pengajaran-pembelajaran. 4. pentaksiran dan bahan . pedagogi. Membantu pengurusan Pembestarian Sekolah dalam komponen P&P iaitu kurikulum. Menganalisis dan menterjemahkan maklumat pemprosesan perkataan . Memberi kepimpinan .

ENROLMEN SEKOLAH KEDUDUKAN KELAS .OGOS 2010 TINGKATAN Peralihan 1 2 3 4 5 6 Bawah 6 Atas JUMLAH KELAS 1 8 9 9 8 8 2 2 Bilangan Kelas : 47 .

ENROLMEN SEKOLAH Bilangan Murid : 1347 orang (Ogos 2010) Jumlah Kelas Sesi Pagi 47 JUMLAH PELAJAR Melayu L P Cina L P 142 India L 76 Lainlain L 2 Jumlah L 666 P 85 P 3 P J 473 451 115 681 1347 .

ENROLMEN SEKOLAH KEDUDUKAN STAF AKADEMIK SMKSA Bilangan Guru : 100 orang (Ogos 2010) DG52 DG48 DG44 DG41 Lain JUMLAH L 1 P 0 L 0 P L P 2 L P L P L P J 100 .

PENCAPAIAN PSS ANUGERAH / PENCAPAIAN PSS (2004 ± 2010) Model .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 3 Analisa Persekitaran PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan ANALISIS PERSEKITARAN PSS Analisis Persekitaran Strategik Analisis SWOT Pengumpulan Analisis Persekitaran ± TOWS Matriks / COWS Matriks .

2003) S1 Guru Perpustakan & Media yang berkelayakan dan berpengalaman S2 Sumber manusia mencukupi (Guru PSS dan Pengawas PSS) S3 Mempunyai kerani perpustakaan N11 S4 Ada sumber kewangan PCG dan SUWA S5 Unit-unit PSS mempunyai bilik-bilik khas S6 Senarai tugas GPM berpandukan pekeliling (Pengurusan dan Pentadbiran PSS. Organisasi Bahan dan Galakan Membaca & Literasi Maklumat) S7 Semangat sepasukan yang tinggi S8 Perancangan Bajet yang menyeluruh dan pengurusan kewangan tanpa teguran . (Bryson.Kekuatan (Strength ² S ) A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities.

Kekuatan (Strength ² S ) sambungan S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Mempunyai Sistem Automasi untuk Bahan Buku dan Bukan Buku Sistem Fail Menfail PSS sudah diwujudkan Mempunyai fail kuasa. fail meja dan profil PSS Mempunyai Pelan Tindakan ICT yang mantap Sistem maklumat murid dan guru yang lengkap dan kemaskini Sekolah satu sesi Sekolah PTJ .

W6 .Perpindahan kerani PSS terlatih di pertengahan tahun .Terdapat sumber manusia yang kurang terlatih kerana AJK PSS terlatih ditukarkan tiap-tiap tahun W4 .Kualiti PSS masih BELUM mencapai tahap kebangsaan W2 . or a condition placing it at a disadvantage (Bryson.2003) W1 . does poorly.Budaya membaca masih belum capai tahap cemerlang budaya ilmu masih di tahap yang sederhana sahaja W3 .Peruntukan kewangan masih belum mencukupi untuk menampung perbelanjaan mengurus / pembangunan PSS W5 .Kelemahan ( WEAKNESS ² W ) A weakness is something an organization lacks.Kurang kepakaran di kalangan guru dalam bidang Sains Perpustakaan.

Pelajar kurang minat dalam membaca W8 .Ramai AJK PSS terlibat dengan pelbagai program dalaman sekolah dan terlalu banyak tugas merancang/melaksana/melapor (pengurusan & aktiviti PSS tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) W12 .Kelemahan ( WEAKNESS ² W ) Sambungan W7 . kes kecurian berlaku apabila bag-bag pelajar ditinggalkan di luar perpustakaan) .Pengurusan fizikal bertambah W11 .Masih ada pelajar yang melanggar peraturan PSS W13 . kerosakan buku tinggi.Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan (hilang buku pinjaman pukal NILAM.Terdapat kelemahan dalam perkhidmatan kaunter W10 .Pelajar yang membaca tidak suka merekodkan sipnosis dalam Buku Rekod NILAM W9 .

Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. economic. O2 .Bantuan agensi luar kepada pelajar ± Program PINTAR .Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat O3 . technological. social. O1 . These can be political.Peluang ( Opportunities-O ) Think about external events that affect your school.. demographic and legal.Bantuan ahli politik untuk program sekolah O4 .

Pelajar terdedah dengan budaya negatif C7 .Kapasiti komputer di PSS adalah rendah C2 .Ancaman ( Threats²T) or Cabaran (Challenge ²C)  What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats) C1 .Pengaruh dengan anasir dan negatif dari luar. C6 .Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah Fasa IV Model .Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah C5 .Sistem PUSTAKAWAN masih belum mantap untuk sirkulasi (peminjaman dan pemulangan buku) C3 ± Tiada sambungan Internet di Perpustakaan C4 .Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah C8 .

Objektif.Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 4 Isu. Matlamat. KPI & Sasaran PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

KOMUNITI 7. HAL EHWAL MURID 3.FOKUS SEKOLAH Isu. KURIKULUM 2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 8. KOKURIKULUM 4. matlamat. INFRASTRUKTUR DAN FIZIKAL 6. KEWANGAN Kaitkan Dengan Sub-NKRA dan SKRA Contoh . objektif. PEMBANGUNAN STAF 5. KPI & sasaran PSS ada kaitan rapat dengan fokus sekolah Bidang yang menjadi fokus sekolah : 1.

KPI DAN SASARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2010 TOV 2011 2012 2013 Model . MATLAMAT.OBJEKTIF.ISU.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 5 Strategi & Taktikal PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Semangat sepasukan yang tinggi 11 Bilik Guru yang selesa 12 Sekolah PTJ KELEMAHAN (W) 1. Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang 11. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. pengaruh dan anasir negatif dari luar. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 5. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 12. Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual PELUANG (O) 1.Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. Disiplin terkawal 9. 3.Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi . Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 6. Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. BI dan P. Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit 13.Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4. Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 10. Komitmen guru tinggi 7.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman 3. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. Sekolah harian satu sesi 2. Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP 2. 9. Ramai guru tinggal di kuarters sekolah 6. Islam 4. Sekolah satu sesi 10. 2.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3.Bantuan agensi luar kepada pelajar 5.ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI (Contoh) KEKUATAN (S) 1. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 15Pengurusan SPBT masih lemah CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Pelajar Terpilih 3. Kualiti makanan masih rendah 14. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Kurang guru BM. 7.

Penghayatan tentang kerja berkualiti masih rendah WO PELUANG (O) 1. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Semangat sepasukan yang tinggi KELEMAHAN (W) 1 Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 2 Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 3.Contoh DALAMAN LUARAN KEKUATAN (S) 1. Sekolah satu sesi 10.O5 ST S3. Komitmen guru tinggi 7.Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3.Bantuan agensi luar kepada pelajar 5.Mendapatbantuan dari ahli politik 4. Pelajar Terpilih 3.Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negatif dari luar. 3. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 9. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. 4 Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 5 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 6 Sistem komunikasi dalaman perlu dipertingkatkan 7. T3 WT .Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Guru Terlatih dan Mencukupi 4.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Kemudahan dan Prasarana lengkap 6. Peruntukan keewangan yang tidak SO S1.Kualiti makanan masih rendah 8. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. Disiplin pelajar terkawal 9. Sekolah Berasrama Penuh 2. 2.PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS) .

Objektif: Menjadikan kualiti sebagai fokus utama program pembangunan staf tahun 2006

‡ Strategi 1(S3, S6,S10,O1, O2,O3, W2, W4) : Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dalam kalangan warga sekolah ‡ Strategi 2 (S3, S6,S10,W6, W9, O1): Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf.

Analisa Cadangan Strategi
Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal yang dicadangkan Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi

ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG TERBAIK
KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI
STRATEGI 1 Guna Likert Scale
(1-5)

STRATEGI 2
Guna Likert Scale (1-5)

a. b.

tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan kompetensi staf yang bertanggungjawab

c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T)

JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih)

2. Model vii.PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL (STRATEGI 1) Strategi 1: i. 3. KOS: v vi. OUTPUT: KPI: 1. PELAN KONTEGENSI: . TEMPOH MASA: iv. ii. PROGRAM: TANGGUNGJAWAB: iii.

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 6 Pelan Operasi PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

2 Lantik AJK dan Agihan tugas (prosedur kerja/arahan kerja) 1.4 Bincang kos/bajet 2.0 Penyediaan peralatan.0 Jemputan Penceramah Luar 4.1 Ucapan Pengetua 1. 3. ‡ Sasaran : 1.PELAN OPERASI 1 ‡ ‡ ‡ ‡ Nama Projek : Objektif : Tempoh : KPI : 1. bahan kursus & tempat 5.0 Tempahan tempat (Hotel Sri Malaysia) 3.0 Pelaksanaan 6. 2.0 Penilaian dan pelaporan . ‡ LANGKAH/PROSES KERJA ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1 Mesyuarat staf 1. ‡ 2.3 Tetap tarikh 1.

Contoh pelan Tindakan: Pendahuluan VISI ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) SASARAN OBJEKTIF STRATEGI (2) .

Pelan Tindakan (sambungan) PROGRAM TANGGUNG TEMPOH JAWAB KOS RM OUTPUT KPI PELAN KONTEGENSI .

PELAN OPERASI 3 Nama Projek : Objektif : Tempoh : KPI : Sasaran : LANGKAH 1 PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI 2 3 4 5 Model .

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Fasa 7 Pelaksanaan dan penilaian seterusnya refleksi penambahbaikan PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG .

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS MISI VISI MATLAMAT: Objektif KPI TOV Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan .

Kejayaan di pkt Keb. KURIKULUM HEM VISI ³SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010´ KOKURIKULUM BIDANG (Tandakan ¥ diruangan)  P. Kejayaan Neg.PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN 20.10. WANGSA MAJU R10  PANITIA/UNIT (Namakan) INDIVIDU (Nama staf) MISI Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.07 MATLAMAT /OBJEKTIF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06 SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 07 08 09 10 06 07 08 09 10 Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan Bil. Bil.K. & Zon 1 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 9 4 6 10 .LUAR PSM TARIKH P.CONTOH : BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS PERINGKAT (Tandakan ¥ di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN KAEDAH BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 2009 TOV 2010 2011 2012 Target 2013 Matlamat Strategik M1 M2 M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4 Model .

Fasa 8 Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik PSS SMK SUNGAI ARA BAYAN LEPAS 11900 PULAU PINANG Model .

Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 4. Jabatan Perancangan dan Pembangunan Program Latihan. Pernyataan Standard SKPM 1. Ali & Muhammad Bustaman Abdul Manaf. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. Perancangan Strategik Sekolah. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. 3. Jemaah Nazir Sekolah. Hairuddin Mohd. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ± Sekolah. Institut Aminuddin Baki. (2007). (2007). (2004). Bhd. Kerangka Proses Perancangan Strategik Berkualiti. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia Model . Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 5.Bahan Rujukan Perancangan Strategik Senarai Rujukan 1. Jemaah Nazir Sekolah. Rancangan Pemajuan Sekolah SKPM 3. Genting Highland: Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Instrumen Pemastian Standard SKPM 2. Jemaah Nazir Sekolah. (2004). (2009).

Kursus Pengurusan PSS Peringkat Pertengahan Sesi Soal Jawab dan Sesi Bengkel Selepas Rehat .

1973 laporan Murad ( RMT.1. Surat Pek Unit Pendaftaran 1/1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di Sekolah. 4. 5.U (A) 531. Biasiswa. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh di denda tidak hantar anak ke sekolah. 2. 5. 4. Rancangan Pembangunan Pendidikan. Penekanan ) kepada 3M. Biasiswa. SPBT. Peraturan Pendidikan ( kurikulum Kebangsaan ) 1997 P. Skim Pinjaman buku Teks. 3. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 1. 3. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957. 6. PERANCANGAN STRATEGIK . Rancangan Makanan Tambahan Asrama Harian. 2.

SPI 1 / 1985 ² Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah. SPI 6 / 1997 ² Amalan kebersihan di sekolah. SPI 3 / 1997 ² Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 4 / 1985 ² Sekolah sebagai institusi masyarakat. SPI 7 / 1886 ² Langkah ² langkah keberkesanan disiplin sekolah. SPI 8 / 1988 ² Keselamatan diri pelajar di sekolah SPI 15 / 1988 ² Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah. SPI 1 / 1997 ² Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah. SPI 6 / 1988 ² Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah. SPI 5 / 1997 ² Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. SPI 4 / 1989 ² Menangani masalah ponteng di sekolah. PERANCANGAN STRATEGIK . SPI 2 / 1989 ² Rancangan kesihatan sekolah. SPI 1 / 1996 ² Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 5 / 1985 ² Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya -(Lanskaping). SPI 2 / 1985 ² Lencana / logo dan lagu sekolah.

Bil 1 / 1992 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam.Bil 1 / 1999 ² Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam. Bil 2 / 2002 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam. Bil 6 / 1991 ² Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam Arahan Perbendaharaan Tatacara kewangan / Akauntabiliti. PERANCANGAN STRATEGIK Surat Siaran JPN / PPD . Bil 7 / 1991 ² Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK. Bil 1 / 2002 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan. Bil 1 / 2001 ² Pekeliling pentadbiran awam ² Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang ² undang di peringkat pentadbiran daerah.

‡ SP Pendaftaran Bil 2/1997 ± Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri ‡ JPN Selangor ± Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri. ‡ Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 ‡ SP Unit Pendaftaran 1/1995 ± Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah ‡ SPI Bil 1/1989 ± Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. ‡ SPI Bil 3/1987 ± Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah BIDANG KOKURIKULUM ‡ SPI Bil 9/2000 ± Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan ko-kurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah.Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.BIDANG KURIKULUM ‡ Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996 ‡ Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996 ‡ SPI Bil 3/1999 . ‡ SPI Bil 2/1986 ± Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar. ‡ SPI Bil 3/1981 ± Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. PERANCANGAN STRATEGIK .

5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan. BIDANG KEWANGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 ± Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah.BIDANG HAL EHWAL MURID ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SPI Bil 6/1975 ± Menangai masalah ponteng di sekolah SPI Bil 1/1972 ± Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar . SPI Bil 3/1983 ± Pakaian Seragam Murid ± Murid Sekolah bertarikh 9 Mac. SP Kew Bil 8 Tahun 2000 ± Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama.1983. SP Kew Bil 1 Tahun 2005 ± Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah. SPI Bil 1/2004 ± Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4. Akta Pendidikan 1996 ± Peraturan ±peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah) 1998. SPI Bil 3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang Peraturan-peraturan pendidikan ( Akaun & Audit ) 2002 PERANCANGAN STRATEGIK . SP Kew Bil 1 Tahun 2003 ± Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 SPP Bil 1 Tahun 2002 ± Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera.1959 SPI Bil 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

inventori & bekalan pejabat BIDANG SUMBER MANUSIA ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 ± Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 ± Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) ‡ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 ± Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. ‡ SPP Bil 7 Tahun 1995 ± Garis panduan pelupusan peralatan komputer. ‡ SPI Bil 6/1986 ± Urusan Temuduga Guru ± guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran. ‡ SPP Bil 2 Tahun 1987 ± Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan ‡ SPP Bil 2 Tahun 1991 ± Penggunaan borang ±borang baru bagi pengurusan harta modal. ‡ SPI Bil 2/1990 ± Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran. PERANCANGAN STRATEGIK .BIDANG PENGURUSAN PEJABAT ‡ SPP Bil 12 Tahun 1995 ± Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun ‡ SPP Bil 3 Tahun 2002 ± Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan.

‡ SPI Bil 5/1985 ± Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (landscaping) ‡ SPI Bil 15/1988 ± Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah. PERANCANGAN STRATEGIK . Institusi. ‡ SPI Bil 6/1992 ± Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. ‡ SPI Bil 12/1989 ± Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama.Sekolah ‡ Peraturan ± Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa ± Guru ) 1998 ‡ SPI Bil 7/1991 ± Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. ‡ SPI Bil 14/1989 ± Kebersihan Sekolah BIDANG PERHUBUNGAN LUAR ‡ SPI Bil 6/1988 ± Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah. ‡ SPI Bil 12/1988 ± Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah . ‡ SPI Bil 9/1991 ± Permohonan Mengundang Orang ± Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan.BIDANG FIZIKAL ‡ SPI Bil 1/1987 ± Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian.

3/1997 ± Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang.1/1972 ± Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959 ‡ SPI:Bil. 8/1999 ± Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002 ‡ SPI: Bil.Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK ‡ Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. ‡ SPI:Bil. Mandat Pendidikan PERANCANGAN STRATEGIK .9/2000 .Bil.DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH ( PINDAAN 2000 ) ‡ SPI.

13. Inggeris (1.8% S4 Kelas tambahan dijalankan sepanjang tahun S5 Guru-guru sangat komited dalam p&p KELEMAHAN (W) W1 Kelulusan Keseluruhan UPSR Tahun 2005 menurun sebanyak 3.4% W4 Pelajar yang gagal UPSR pada tahun 2005 sebanyak 15.1% S2 Peratus Pencapaian UPSR Mengikut Matapelajaran 5 tahun amat tinggi (90% ke atas) S3 Pencapaian UPSR 5A 4 tahun meningkat dari 7.7% .8% .3% W2 Penurunan Peratus Pencapaian UPSR dalam Matapelajaran B.KEKUATAN (S) S1 Kelulusan Keseluruhan UPSR 5 tahun meningkat dari 62.8%) W3 Penurunan Pencapaian UPSR 5A pada tahun 2005 sebanyak 4.81.1% W5 Sebanyak 20% dari jumlah murid mengalami masalah pembelajaran PELUANG (O) O1 Sokongan daripada wakil rakyat Setempat O2 Insentif disediakan untuk guru-guru yang mengajar kelas tambahan O3 Bantuan kewangan dari PIBG untuk menjalankan aktiviti pembangunan akademik O4 Hubungan baik dengan agensi luar O5 Internet mudah diakses untuk mendapatkan maklumat pembelajaran CABARAN (C / T) C1 Harapan yang tinggi daripada komuniti memberi tekanan kepada guru-guru C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak C3 Latar belakang ibu bapa yang berbeza menimbulkan percanggahan dalam membuat keputusan C4 Tidak semua ibu bapa menyediakan kemudahan internet di rumah PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM .

kreatif dan inovatif S5 Hubungan erat di antara pentadbir dan guru-guru menggalakkan kerja pasukan yang padu KELEMAHAN (W) W1 Tenaga pakar dari kalangan guru-guru dalam bidang ICT masih tidak mencukupi W2 Kepakaran guru dalam bidang tertentu masih terhad W3 Tidak semua guru dapat mengikuti kursus kerana jumlah mereka yang ramai PELUANG (O) O1 Kursus-kursus disediakan oleh JPN secara percuma O2 Tenaga pakar di dapati dari sekolah Berhampiran O3 Kemudahan teknologi untuk mengakses maklumat dibekalkan CABARAN (C / T) C1 Masa kursus tidak sesuai dengan situasi di sekolah C2 Kandungan kursus sukar dilaksanakan di sekolah C3 Penyertaan peserta dihadkan oleh JPN Kembali PERANCANGAN STRATEGIK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA . komited dan berpengalaman dari segi pengurusan S4 Staf sekolah yang komited dengan tugas mereka.KEKUATAN (S) S1 100% guru terlatih dan bertauliah S2 Sumber manusia yang mencukupi S3 Pentadbir yang berktrampilan.

W + O W2 + O4 ST2. (E) O3 Khidmat daripada pakar luar. S +C S4+C3 ST5.Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar.Tingkat minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa W4.(T) O5 Hubungan baik dengan sekolahsekolah berhampiran.Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti W1+ O5 ST4. S2 + O3 ST1. S2 Pencapaian dlm Taekwando di peringkat Kebangsaan S3 Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki Zon & Negeri S4 Terdapat guru-guru berpengalaman melaksanakan aktiviti kokurikulum S5 Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti ko-kurikulum Kelemahan (W) W1 Murid berpotensi tidak dapat digilap sepenuhnya. Kembali PERANCANGAN STRATEGIK . S +O S1.(S) O4 Sumber maklumat drpd internet dan media elektronik. C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak C3 Sebaran maklumat yang terhad. W5 + O2 ST3. Meningkatkan tahap profesionalisme guru.Menyertai pertandingan anjuran luar Cabaran (C/ T) C1 Perbezaan latarbelakang sosial ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum. (P) O2 Peruntukan kewangan untuk program sukan dari PIBG setiap tahun..Sediakan pasukan pelapis yang mantap W + C W3 + C2 ST6-. W2 Kehadiran murid kurang menggalakkan semasa akt Koko W3 Guru kurang berpengetahuan dlm bidg koko W4 Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi berbanding jumlah murid W5 Peralatan sukan tidak berkualiti ² bola getah ganti bola kulit Luaran Peluang (O) O1 Ada sokongan daripada wakil rakyat tempatan.Kekuatan (S) Dalaman S1 Pencapaian dlm bidang permainan hingga ke peringkat negeri & Kebangsaan.

OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN KURIKULUM Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Prestasi Akademik masih belum mencapai sasaran SBP Matlamat Strategik Objektif .ISU. Contoh: Masih ada pelajar tidak mencapai A dalam m/p teras dan elektif . MATLAMAT.Contoh 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Indikator Prestasi Meningkatkan pencapaian akademik sebagaimana kehendak SBP Meningkatkan pencapaian prestasi dalam peperiksaan SPM dari segi kuantiti dan kualiti % kelulusan A mata pelajaran teras % kelulusan A mata pelajaran elektif % pelajar yang mendapat A semua mata pelajaran.

MATLAMAT.ISU.OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN KURIKULUM Isu Strategik: Bidang Kurikulum Contoh: Masih ada pelajar tidak mencapai A semua m/p Meningkatkan pencapaian akademik sebagaimana kehendak SBP Mengekalkan kecemerlangan keputusan PMR dari segi kualiti dan kuantiti Matlamat Strategik Objektif 2010 .Contoh 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 Indikator Prestasi % pelajar mendapat A semua m/p .

Mengurangkan kadar kes salah laku B. Masih terdapat pelajar yang melakukan kes salah laku MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Memantap kan pengurus an HEM untuk menjana sekolah unggul 1.ISU. MATLAMAT.OBJEKTIF. Mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM melalui: A.HEM . Pengurusan SPBT yang perlu ditingkatkan 3. Meningkatkan kualiti kesihatan pelajar % pelajar mendapat rawatan di sekolah .Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Contoh: 1. KPI DAN SASARAN . Pengurusan SPBT yang cekap berasaskan Bil kes salah laku Kes Berat Kes Sederhana Kes Ringan % buku SPBT yang hilang % buku SPBT yang rosak % pelajar yang tidak menerima SPBT 2. Pengurusan kesihatan pelajar perlu ditingkatkan C.

Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM & sahsiah pelajar 4. MATLAMAT. Memantapkan pengurusan makanan di asrama. Mematapkan pengurusan keselamatan pelajar Bil kes kecurian Bil kes buli . KPI DAN SASARAN ± HEM .OBJEKTIF. Bilangan pelajar / ibu bapa yang membuat aduan Bil kes tidak cukup makanan 5.ISU.

OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN . penglibatan pelajar rendah & aktiviti berprestasi tinggi tahap rendah Meningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam kokurikulum Meningkatkan kecemerlangan unit kokurikulum: -Sukan dan permainan -Kelab dan persatuan -Badan Beruniform % Unit Kokurikulum yang mencapai piawai kualiti pengurusan % penglibatan pelajar secara aktif berdasarkan laporan mingguan % pencapaian A dalam permarkahan akhir kokurikulum .Contoh 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Pengurusan kokurikulu m kurang mantap.ISU.KOKURIKULUM Isu Strategik: Bidang Koko Contoh: Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 . MATLAMAT.

MATLAMAT.KOKURIKULUM . KPI DAN SASARAN .OBJEKTIF.ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang Koko Contoh: Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Guru-guru kurang kepakaran dalam bidang sukan dan permainan Contoh: Meningkatkan kecemerlangan pengurusan & kepimpinan kokurikulum % guru yang memiliki sijil kejurulatihan & kepimpinan kokurikulum Pencapaian pelajar dalam kokurikulum kurang memberangs angkan Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kokurikulum (sukan berprestasi tinggi) Tahap pencapaian dalam pertandingan ‡Daerah ‡Negeri ‡Kebangsaan .

ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Masalah disiplin merokok dalam kalangan pelajar Memantap kan sokongan komuniti terhadap pelan tindakan pembangu nan sahsiah Meningkatkan kesedaran pekedai tentang tanggungjawab mereka terhadap disiplin pelajar Bilangan pekedai yang menjual rokok kepada pelajar Bilangan pelajar yang merokok .HUBUNGAN KOMUNITI .OBJEKTIF. MATLAMAT. KPI DAN SASARAN .

hari terbuka sekolah.ISU.Contoh Isu Strategik: Bidang Pentadbiran Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Masalah aduan komuniti Memantapka n sokongan komuniti terhadap pelan pembanguna n sekolah Meningkatkan kefahaman misi dan visi sekolah kepada ibu bapa Jumlah rungutan/ Aduan pelanggan Masalah penglibatan ibu bapa / waris Meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat agung PIBG Bil kehadiran pada pada setiap mesyuarat agung PIBG. KPI DAN SASARAN .OBJEKTIF. . HAC .HUBUNGAN KOMUNITI . MATLAMAT.

Memantapkan hubungan antara pihak kesihatan dengan warga sekolah Bilangan kekerapan pegawai kesihatan melawat Sekolah . MATLAMAT.ISU.OBJEKTIF.Contoh Isu Strategik: Bidang Pentadbiran Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Memantapka n sokongan komuniti terhadap pelan pembanguna n sekolah Memantapkan hubungan antara pihak polis dengan warga sekolah Bilangan kekerapan pegawai polis melawat Sekolah. KPI DAN SASARAN ± HUBUNGAN KOMUNITI .

kemahiran dan komitmen setiap staf dalam tugas utama mereka masing-masing. MATLAMAT. ‡% Tahap kompetensi 5 (skala skpm) ‡Jumlah latihan dalaman ‡Bilangan inovasi setiap unit dalam setahun ‡% staf berkemahiran tahap guru cemerlang .OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN ± PENGURUSAN STAF .Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Contoh: Kompetensi guru merupakan teras kecemerlang an sekolah Membangun modal insan (staf) yang berkualiti tinggi Meningkatkan pengetahuan.ISU.

Meningkatkan motivasi semua staf % ketepatan masa % komited terhadap tugas ‡Meningkatka berkesan strategi p&P ‡Meningkatkan pengunaan ICT dan bahasa inggeris dalam p&p % aduan pelajar -Jumlah Pencerapan -Tahap skala prestasi .Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Staf yang bermotivasi dan berdisiplin tonggak kejayaan sekolah.OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN ± PENGURUSAN STAF . Guru baru perlu dipertingkatk an kemahiran pengurusan dan pentadbiran instruksional Meningkatkan amalan budaya cemerlang dikalangan semua staf Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan dan kepimpinan instruksional dikalangan guru.ISU. MATLAMAT.

OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN ± PEMBANGUNAN FIZIKAL Contoh Isu Strategik: Bidang Pengurusan Staf Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 2006 2007 TOV 2008 2009 2010 Kurang pembangun an landskap Meningkatkan pembanguna n landskap dan keceriaan fizikal 1. MATLAMAT.Meningkatkan tempat riadah akademik Jumlah wakaf bacaan Jumlah taman bertema Jumlah kawasan bermaklumat Kembali .Meningkatkan jumlah kawasan hijau bertema 2.ISU.

Kejayaan di pkt Keb.10.BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS PERINGKAT (Tandakan ¥ di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S. Kejayaan Neg.07 MATLAMAT /OBJEKTIF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06 SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 07 08 09 10 06 07 08 09 10 Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan Bil. WANGSA MAJU R10  PANITIA/UNIT (Namakan) INDIVIDU (Nama staf) MISI Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PEJABAT FIZIKAL KEWANGAN 20.K. & Zon 1 3 5 2 4 6 3 4 7 3 5 9 4 6 10 . KURIKULUM HEM VISI ³SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010´ KOKURIKULUM BIDANG (Tandakan ¥ diruangan)  P.LUAR PSM TARIKH P. Bil.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.