P. 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

|Views: 79|Likes:
Dipublikasikan oleh Mahalawu

More info:

Published by: Mahalawu on Jan 17, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : : : : : SDN TULAKAN 6 Basa

Jawa VI (enam) ……………. 2 x 35 menit.

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, nambah kawruh basa ing basa jawa babagan basa krama lan basa ngoko, lan apresiasi crita pedalangan. KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan. INDIKATOR • Paramasastra: Migatekake lan Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. • Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. • Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan. I. • • • II. • • • III. • • • • • IV. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran). Paramasastra : Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Kawruh Basa : Siswa bisa mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Kasusastran : Siswa bisa mangerteni apresiasi cerita pedhalangan Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Apresiasi cerita pedhalangan

Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Paring apresiasi cerita pedhalangan. C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan. 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi.

V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa

Lisan.Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test : Tulis. ………………………….. KAYAT NIP. perbuatan Bentuk : Perbuatan siswa Instrumen : Lembar Penilaian Mengetahui Kepala SDN Tulakan 6 Guru Bahasa Jawa Drs. TITIK KADARWATI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN .

Siswa bisa mangerteni karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Siswa bisa mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. . Wicara : Siswa bisa maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep Maca : Siswa bisa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah). : . nulis geguritan.(RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : : : : : SDN TULAKAN 6 Basa Jawa VI (enam) ……………. guru wilangan. • • • • . Wicara : Pidato acara-acara sekolah Maca : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Nulis tembang macapat. guru gatra. bisa wicara ing adicara-adicara ing sekolah. lan ngarang pengalaman INDIKATOR • Nyemak • Wicara • Maca • Tetulis : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. • • • • • • III. lsp. KOMPETENSI DASAR Nyemak : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. 6 x 35 menit. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran). Nyemak : Siswa bisa oleh informasi kanti ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. maca lan nulis geguritan nindhakake apresiasi tembang macapat lan ngarang pengalaman pribadi. guru gatra. . panemu. guru wilangan. utawa radio.Nyoba ngarang kang crita pengalaman I. Siswa bisa nulis geguritan Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman Materi Piwulangan (Materi Ajar ) teks pidato utawa warta. lsp.Mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. pidato acara-acara sekolah geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) tembang macapat geguritan Ngarang pengalaman Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi II. gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks pidato. : Nyoba maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah). STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran. warta ing TV.Nulis geguritan.

Kegiatan Penutup 1.IV. guru gatra. 5. …………………………. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. guru wilangan. Siswa nulis geguritan Patemon kaping telu 1. Siswa migatekake pankelasan guru bab karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 4. V. 2.. 4. Siswa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 3. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : 1. Guru maragake cara maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 2. KAYAT NIP. Guru paring kritikan marang cara pidatone murid Patemon kang kapindho : 1. Lisan. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan. Mangsuli pitakon kang magepokan karo teks pidato utawa warta. Siswa ngerjakne tugas evaluasi. 3. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. perbuatan Bentuk : Perbuatan siswa Instrumen : Lembar Penilaian Mengetahui Kepala SDN Tulakan 6 Guru Bahasa Jawa Drs. 2. Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman C. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. siswa kanti gantian maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep. Penilaian Test : Tulis. Siswa diskusi paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. Siswa ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. TITIK KADARWATI . lsp.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->