Anda di halaman 1dari 19

PENDEKATAN ELEKTIK

PENDEKATAN KOMUNIKATIF
PENDEKATAN ELEKTIK
• Pendekatan elektif menggabungkan
kedua-dua pendekatan deduktif dan
induktif.
• Ciri-ciri pendekatan
1) Pelbagai kaedah
2) Usaha dan daya kreatif
3) Banyak latihan
4) Penggunaan bahasa secara
aktif
5) Kemahiran kognitif
• Dua model pembelajaran:

• Model 1 (P.deduktif)

• Model 2 (P.induktif)
Model pertama

Generalisasi Contoh Generalisasi

Generalisasi
deduktif
Contoh pendekatan
induktif elektif
Generalisasi
• Mirip pendekatan deduktif.

• Antara prosedurnya

a) Dimulakan dengan generalisasi


• Peraturan dan hukum aspek bahasa
• Definisi dan maksud
• Ciri-ciri, prinsip-prinsip, kandungan
isi pelajaran
b)Contoh selepas generalisasi
• Konkrit kepada abstrak
• Contoh-contoh ayat, petikan dsbnya.

c) Penerangan semula generalisasi

d)Menggunakan pengetahuan melalui


aktiviti
Model kedua

Contoh Generalisasi Contoh

Contoh
induktif
Generalisasi pendekatan

deduktif elektif
Contoh
• Menjurus pendekatan induktif

• Antara prosedurnya

a) Dimulai dengan contoh – konsep yang


jelas
• Contoh-contoh mencukupi
• Konteks dan situasi pelbagai
• Konkrit kepada abstrak
b) Generalisasi berdasarkan contoh
• Definisi dan maksud diberi
• Penerangan peraturan, fungsi dan
kandungan

c) Contoh diberi lagi sebagai pengukuhan

c) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran


yang diperolehi
• Pendekatan elektif dalam sistem bahasa

Contoh
induktif
Generalisasi p. elektif
deduktif
Contoh
induktif
Generalisasi p. elektif
deduktif
Contoh
• Pendekatan elektik hasil
daripada penggabungan
pendekatan induktif dan
deduktif.

• Pengajaran dan pembelajaran


adalah lebih mudah dan
fleksibel.
PENDEKATAN KOMUNIKATIF

• Pendekatan ini menekankan kepada


bagaimana menyerapkan bentuk
gramatikal dalam komunikasi.

• Ahli-ahli yang cenderung dengan


pendekatan komunikatif ialah H.G
Widdonson, C.J Brumfit, K. Johnson,
D.H Hymes dan W. Littlewood.
• Matlamat mempelajari bahasa ialah
supaya mereka boleh menggunakan
bahasa itu untuk berhubung dan
berinteraksi dalam pelbagai situasi.

• Menitikberatkan faktor-faktor
kognitif dan sosiobudaya yang
mempengaruhi kecekapan
berbahasa serta kecekapan
berkomunikasi seseorang penutur
dalam masyarakat bahasa.
• Dalam pendekatan komunikatif struktur
bahasa diajar supaya komunikasi lebih
berkesan dengan kecekapan berbahasa
yang sesuai dengan fungsi komunikasi.

• Mempunyai pengetahuan tentang


kegunaan bahasa dan penggunaannya.

• Kegunaan bahasa dengan membina


ayat yang betul dengan menggunakan
pengetahuan tentang tatabahasa.
• Penggunaan bahasa ialah pelajar tahu
menggunakan pengetahuan tentang hukum-
hukum tatabahasa untuk berkomunikasi
dengan berkesan.

• Chomsky (1965) menggunakan istilah


‘kecekapan’ sebagai pengetahuan bahasa si
penutur dan ‘penggunaan’ sebagai
kebolehan menggunakan bahasa dalam
situasi tertentu.

• ‘Kecekapan’ sebagai pengetahuan tentang


ilmu tatabahasa serta aspek-aspek bahasa
yang lain dan ‘penggunaan’ sebagai
ketepatan pemakaian bahasa dalam keadaan
sebenar.
• Hymes (1972) dan Campbell & Wales
(1970) mencadangkan kecekapan
berbahasa dilihat dari sudut kecekapan
berkomunikasi
Ciri-ciri Pendekatan Komunikatif
• Menekankan makna di dalam proses
pengajaran.

• Dialog yang digunakan tertumpu kepada


fungsi komunikatif.

• Konteks dan situasi sangat dipentingkan.

• Proses pembelajaran bertujuan belajar untuk


berhubung.
• Latih-tubi boleh berlaku tetapi tidak
digalakkan.

• Pencapaian bahasa pada peringkat awal


hanya setakat yang difahami.

• Percubaan untuk berkomunikasi adalah


digalakkan lebih awal.

• Penggunaan bahasa ibunda diterima.

• Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat


pembelajaran.
Prinsip-prinsip Pendekatan Komunikatif

• K. Morrow (1981) menggariskan beberapa


prinsip pendekatan komunikatif.

– Murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukan.

– Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana.

– Pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi


yang sebenar.

Anda mungkin juga menyukai