Anda di halaman 1dari 9

PENDAHULUAN

Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Inggeris ataupun PPSMI telah bermula pada tahun
2003 dengan murid perintis adalah murid Tahun 1. Pelaksanaan penuh program ini bagi
sekolah rendah adalah pada tahun 2008. Dalam program ini, mata pelajaran diajar dalam
bahasa Inggeris.

Program PPSMI ini dilaksanakan disebabkan kerajaan merasakan perlunya sumber manusia
yang mahir dari segi sains dan matematik bagi membina negara yang berdaya saing dalam era
globalisasi. Pelbagai inovasi hasil sains dan matematik ini serta maklumat mengenainya
lazimnya didapati dalam bahasa Inggeris.Oleh itu, bagi membina kemahiran proses sains dan
matematik dari awal, kemahiran Bahasa Inggeris amatlah diperlukan agar maklumat sains
dan teknologi ini dapat dimanfaat sepenuhnya.

Di Sekolah Kebangsaan Long Pillah, PPSMI dijalankan untuk semua murid daripada tahun 1
sehingga tahun enam. Berikutan pertambahan bilik PPSMI pada tahun ini, semua guru boleh
menjalankan PPSMI dengan selesa mengikut jadual yang ditetapkan. Di samping mengikut
jadual, para guru boleh menjalankan PPSMI di luar masa yang ditetapkan asalkan tidak
bercanggah dengan guru lain. Pada masa sekarang, PPSMI boleh dijalankan di bilik sains,
makmal komputer sekolah, kelas Tahun 4 dan kelas Tahun 6.

Pada tahun 2008, sebanyak lapan orang guru terlibat dalam PPSMI untuk mata pelajaran
Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Bagi melihat keberkesanan program ini, pemantauan
diadakan sebanyak dua kali setahun iaitu sekali pada penggal pertama dan sekali lagi pada
penggal kedua. Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan 1.

OBJEKTIF
PPSMI

Membina kemahiran sains dan matematik


dari awal yang mana kemahiran Bahasa
Inggeris diperlukan untuk mengakses
maklumat sains dan teknologi
Guru-guru ppsmi
SUBJEK
Nama Guru
Sains Matematik Bahasa Inggeris

En. Thomas Ribuh Y.4

En. Piace Arang Y.3, Y.6 Y.1, Y.2

En. Jonney Likau Y.2, Y.5

Pn. Normala Bakar Y.1, Y.3, Y.5

Cik Rosita Jantau Y. 2

Cik Suzanne Debbie Y. 1 Y. 5. Y.6

Cik Nora Hasan Y. 6

Cik Amy William Y. 3, Y. 4


Sistem Bimbingan Taulan

BImbingan taulan merupakan sebuah program yang mana guru-guru Sains dan Matematik
(Rakan Taulan) mempunyai mentor daripada guru-guru Bahasa Inggeris (Rakan
Pembimbing). Guru-guru BI akan membantu jika guru-guru Sains dan Matematik
mempunyai masalah dalam sesi P&P. Selain itu, mereka juga akan bertemu dengan mentor
masing-masing sekurang-kurangnya sekali seminggu mengikut masa yang difikirkan sesuai.
Setiap perbincangan akan dicatat dalam borang yang telah disediakan.
BIMBINGAN
TAULAN

Rakan Pembimbing Rakan Taulan

Piace Arang Jonney Likau

Suzanne Debbie Nora binti Hasan


Normala binti Bakar

Amy anak William Dee Thomas Ribuh

Rosita anak Jantau


r,
en gaja
m
un tuk ahami
ri s m
I ngge erta me
s a s an
r baha encari pelajar
e
h ir an b dan m n mata
k e ma murid denga
n
ka tkan denga kaitan
nin
g ksi ber
Me rintera klumat
be ma
Menyokong guru Sains
dan Matematik

OBJEKTIF
BIMBINGAN
TAULAN
n
s da
in Memupuk budaya guru
Sa
ran
el aja bantu guru-guru lain di
e mb sekolah
p
d an eris
j aran Ingg
ga a
p en ahas
n B
atka lam
gk da
enin atik
M tem
Ma
JADUAL PEMANTAUAN PPSMI
SK LONG PILLAH
2008

WAKTU 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230

0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300

Isnin R
Selasa E
Rabu H
Khamis A
Jumaat T

4 UNIT LCD
BILIK
DIGUNAKAN:
MAKMAL KOMPUTER
KEMUDAHAN 4 UNIT SKRIN
BILIK SAINS

KELAS TAHUN 4

KELAS TAHUN 6

4 UNIT LAPTOP
LAPORAN OLEH BUDDY

NAMA :

TARIKH : TEMPAT:

Masalah yang dihadapi:

Penyelesaian / aktiviti bersama Critical Friend:

Ulasan oleh Buddy:

............................................. .............................................

( ) ( )

Tandatangan Buddy Tandatangan Critical Friend

LAPORAN PERTEMUAN SISTEM TAULAN (CRITICAL FRIEND)

Bil Nama Buddy Masalah yang dibincangkan Cadangan penyelesaian


CATATAN / ULASAN

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Disemak oleh,

............................................................... ................................................

( ) ( )

NAMA CRITICAL FRIEND