Anda di halaman 1dari 7

SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP)

ISL MINGGU 11

 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk mata pelajaran


major yang melibatkan seni, muzik, dan pergerakan.

Disediakan Oleh:

1. Mohd Nazri Bin Mat Nasir


2. Mohd Iqbal Bin Musa
3. Muhamad Naim Shafiq Bin Zahidi
4. Areka Ronald Robert
5. Mohd Syazwan Bin Musa
6. Mohd Firdaus Bin Rasdi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS

Kelas : 1 Baiduri

M/P : Pendidikan Khas(Bahasa Melayu)

Tarikh : 17 Ogos 2010

Hari : Isnin

Masa : 10.00 – 11.00 (60 minit)

Bil. Murid : 8 Orang

Tema : Haiwan

Tajuk : Pra tulisan

Fokus : Persediaan menulis

Kemahiran : 5.2 menggerakan tangan dengan menggunakan alat tulis dan


menulis dalam kedudukan yang bersesuaian.

5.2.1 penggunaan berbagai-bagai jenis alat tulis dan


kedudukan semasa menulis

5.3 Melakukan koordinasi mata dengan tangan

5.3.1 latihan koordinasi mata dan tangan semasa menulis

Pengetahuan Sedia Ada :

1. Murid pernah melihat dan didedahkan dengan haiwan-haiwan yang dinyatakan


oleh guru di persekitaran mereka.
2. Murid mengetahui bentuk dan warna haiwan yang ditanyakan oleh guru.
Hasil pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

1. Murid mampu mewarna sekurang-kurangnya 3 daripada 4 gambar haiwan yang


diberikan dengan kaedah & teknik yang betul.
2. Murid dapat menggayakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 pergerakkan
haiwan yang di tunjukkan kepada mereka melalui tayangan kad gambar.
3. Murid dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 nama haiwan yang telah mereka
lihat di dalam tayangan video.
4. Murid mampu meniru sekurang-kurangnya 3 daripada 4 bunyi haiwan yang
ditunjukkan kepada mereka.

Penyerapan M / P :

 Pendidikan seni

 Sains

 Pendidikan jasmani(pergerakkan)

 Muzik

Pengabungjalinan kemahiran : menulis, koordinasi dan mengecam.

Penyerapan nilai : Yakin, berani, bersungguh-sungguh untuk belajar.

KBKK : Mengecam dan membeza.

BBM / Resos : Kad gambar, pensel warna, kertas warna, gunting, gam,
lembaran kerja, komputer riba.
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN


Set induksi Kad gambar Haiwan. 1. Murid ditanya Teknik : teka-teki, soal
(±10 Minit ) tentang haiwan jawab, penyebutan
kesukaan mereka.
Terapi : Pertuturan &
2. Murid diminta pergerakan
a) meneka nama haiwan
Lembu berdasarkan gambar Nilai :
secara satu persatu. a) Berani
mengemukakan
3.Murid diminta untuk pendapat.
mengayakan b) Bersungguh-
pergerakan haiwan sungguh
b) yang terdapat di mengikuti sesi
Ayam dalam gambar P&P.
tersebut.
Resos :
4. Murid seterusnya 1. Kad gambar
akan diminta untuk
c) meniru bunyi haiwan
Katak tersebut.

d)
Arnab
Langkah 1 Menyambung titik-titik 1. Murid diberikan Teknik : Menyambung
(± 10 Minit ) membentuk haiwan lembaran kerja titik-titik pada lukisan
yang mengandungi separa siap.
lukisan haiwan
separa siap yang Terapi :
bertitik.  Koordinasi mata
2. Murid diminta dan tangan.
untuk  Motor halus
menyambung titik-
titik pada lukisan Nilai : Sentiasa
tersebut sehingga menumpukan
membentuk perhatian pada kerja
lukisan haiwan yang diberikan.
yang lengkap.
3. Setelah siap murid Resos :
akan disoal 1. Lembaran kerja
apakah haiwan 2. Pensil warna
yang terhasil
daripada lukisan
tersebut.

Langkah 2 Mewarna gambar haiwan 1. Murid diberikan


(± 10 Minit ) yang telah disediakan lembaran kerja Teknik : Mewarna
yang dengan betul
mengandungi
gambar haiwan. Terapi :
a) 2. Murid diminta  motor halus
untuk
mewarnakan Nilai : Sentiasa
setiap gambar menumpukan
yang telah perhatian pada kerja
b) disediakan. yang diberikan.

Resos :
1. lembaran kerja
c)
2. Pensel warna
d)
Langkah 3 Menampal kertas warna 1. Murid diberikan Teknik : menggunting
(± 20 Minit ) pada gambar arnab lembaran kerja dan menampal
(Kolaj) yang
mengandungi Terapi :
gambar arnab.  Motor halus
2. Murid diminta  Koordinasi mata
mengunting dan tangan.
kertas warna
sehingga menjadi
Resos :
cebisan kecil.
1. Lembaran kerja
3. Murid diminta
2. Gunting
untuk melekatkan
3. Kertas warna
kertas warna
4. Gam
pada gambar
arnab.
Penutup Ingat kembali 1.Murid-murid Teknik : lihat & ingat,
ditayangkan dengan
(±10 Minit ) Terapi :
video nyanyian
berkenaan dengan  Pertuturan
haiwan dan
seterusnya diminta  penglihatan
untuk menyebut Nilai: yakin dalam
semula apakah
haiwan yang telah melakukan sesuatu
mereka lihat di dalam Resos:
video tersebut.
1. Komputer riba
2.Murid kemudianya
akan ditanya semula
apakah yang telah
mereka pelajari.

Anda mungkin juga menyukai