Anda di halaman 1dari 1

c 


         
   

  Mentakrif,Memerihal,Mengenal pasti,Melabel, Menyenarai,


Mengingati kembali Melakar, Memadan, Menama, Menyatakan, Melukis,
Menulis

 Mengubah, Menganggar, Menerangkan, Memberi contoh,


Menterjemahkan bahan atau idea Mengukur, Menyukat, Menentukan, Menukar, Membanding
daripada satu,bentuk ke bentuk dan membeza, Menambah, Meramalkan, Membuat
lain;mentafsir bahan atau idea; inferens, Menghubungkait
Mencirikan, Mengelas
Mengaplikasi Mengira, Menunjuk cara, Mengubahsuai, Menghitung,
Menggunakan bahan atau idea Menjana idea, Mengitlak, Menjelaskan dengan contoh
dalam situasi yang baru dan konkrit

  Mencerakin,Menjelaskan melalui contoh, Memilih,


Mengasingkan maklumat kepada Mengasingkan, Membuat andaian,
Komponen komponennya untuk Menghuraikan,Mengawal pembolehubah
memahami struktur organisasinya Membuat urutan, Menyusun mengikut Keutamaan
dan perhubungan antara komponen Menggunakan perhubungan, ruang dan masa, Membuat
kesimpulan, Menyelesaikan masalah
  Menggabungkan, Merancang, Meringkaskan, Membina,
Menggabungkan komponen Merangkakan, Berkomunikasi, Mengeksperimen,
komponennya untuk Menghasilkan Menganologi, Mereka cipta
keseluruhan idea atau struktur yang Mengkonsepsikan,Membuat gambaran mental,
baru dan kreati Mendefinisikan secara, operasi, Membuat hipotesis, Mereka
bentuk
 Menaksir, Mengkritik, Mentafsir, Mewajarkan, Mengesan
Menilai idea/bahan kecondongan, Membuat keputusan, Menyokong
maklumat/kaedah berdasarkan
kriteria yang spesifik untuk
tujuan yang tertentu