LAMPIRAN 8

INTERPRETASI INVENTORI PERSONALITI WARNA
Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukiran ini telah dibina oleh Sidek et.al. (1997) semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenalpasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga.

Pentadbiran Inventori Personaliti Warna - IPW
Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna - IPW
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Untuk itu, sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung dalam Stensil pemarkahan IPW.

Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna - IPW
Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda. Umumnya setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti, namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominan individu. Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah adalah seperti berikut:

Ciri-ciri Umum Manusia
BIRU EMAS HIJAU
cekap ingin tahu berasaskan teori bijak & mahir kompleks tenang sabar luas pengetahuan berfalsafah berprinsip logik

JINGGA

 tulen  mesra  mengasihani  simpati  penyayang  setia  berseni  kreatif  riang gembira  beremosi

keibubapaan konservertif tradisional bertanggungjawab praktis waras fikiran boleh dipercayai setia bersistem ikut peraturan menepati masa

 jujur  cergas  opportunis  spontan  tak malu  bersemangat  realistik  tiada sentimen  berani  tabah  adventurous

Gaya dan Penampilan Diri

BIRU
Gaya berpakaian: unik/pelik utama kecantikan ikut trend semasa Gaya makan: kongsi makanan Susunatur bilik: utama kecantikan unik kreatif

EMAS
Gaya berpakaian: tradisional tidak ikut trend Gaya makan: sgt tertib & sopan Susunatur bilik: kemas & bersih

HIJAU
Gaya berpakaian: kemas & formal Gaya makan: tertib & formal Susunatur bilik: kemas

JINGGA
Gaya Gaya berpakaian ringkas & bebas Gaya makan: suka makanan segera ringkas cepat Susunatur bilik: tidak teratur

BIRU Rancangan t.v: unsur k/sayang, humor & hiburan Sukan: yang glamour spt: Bola sepak, badminton Kegiatan luar: Unsur sosial, seni & kreatif

EMAS Rancangan t.v: unsur ehwal semasa, drama keluarga, dokumentari Sukan: yang menekan t/laku tertib spt: lawn ball, kriket Kegiatan luar: unsur kemsyrakatn spt: g/royong

HIJAU Rancangan t.v: unsur ehwal semasa, dokumentari, detektif, sciencefiction Sukan: yang menjana minda spt: chess, scrable Kegiatan luar: Unsur kajian lapangan

JINGGA Rancangan t.v: unsur dokumentari, penyiasatan, gusti Sukan: yang lasak & mencabar Kegiatan luar: unsur pengembaraan, luar biasa & menyeronokkan

Ciri Masa Kanak-Kanak
BIRU • suka berangan • sukar menyesuaikan diri dengan struktur sekolah • mahu pengiktirafan • tidak suka perbalahan & penolakan • tidak suka persaingan EMAS • • • • ikut undang-undang & peraturan sekolah hormat pihak berkuasa selesa dengan rutin pelajaran mudah sesuai diri dengan sistem sekolah

HIJAU • • • • • gaya berfikir lebih tua daripada usia suka pada subjek yang meransang otak suka soal guru hormat guru tidak suka kaedah latih tubi

JINGGA • sangat sukar sesuaikan diri dengan rutin sekolah • belajar melalui amali • bukan membaca/mendengar • suka bersaing • perlu dorongan kuat • perlu penglibatan fizikal • ingin gembira dan seronok

Ciri di Tempat Kerja
EMAS BIRU mampu kendali urusan yg perlu pengaruhi orang lain untuk hidup lebih bermakna perincian kerja dlm bidang seni, komunikasi, pend. & profesion kerja dahulu baru main membantu org lain ikut peraturan mahir memberi motivasi & berinteraksi dgn org. lain bekerjasama cenderung utk menghulur bantuan & pertolongan ikut kebiasaan mengorganisasikan tempat kerja

HIJAU pemikir konsep yg bebas anggap kerja itu satu permainan suka cipta model, meneroka idea & tonjolkan pembaharuan tidak suka kerja rutin

JINGGA puas dgn kerja yg beri kebebasan guna koordinasi fizikal & alatan performer semulajadi bosan dgn kerja berstruktur, rigid & ikut rutin

Kerjaya Yang Diminati
BIRU bidang seni & kreatif komunikasi pendidikan profesion menolong orang EMAS kerjaya berciri rigid & bersistem kerjaya berunsur kepimpinan

HIJAU profesion yang mencabar merekacipta bidang meneroka idea berciri analitikal berciri investigatif berciri hipotetikal

JINGGA profesion yg beri kebebasan tiada pengaruh sentimen profesion yg ikut manual & prosedur profesion yg gunakan koordinasi fizikal & alatan profesion berbentuk amali bukan analitikal

Tema Komunikasi

Biru EMOSI RASA KASIH SAYANG

Emas PERATURAN JADUAL T/JAWAB

Hijau
LOGIK TEORI ANALISIS

Jingga TINDAKAN KESERONOKAN ADVENTUROUS

BAHASA
BIRU m sra e

JIN G G A t ru e n e st ra g

H U IJA mk mt a lu a

EM S A k ib b p a e uaan