Anda di halaman 1dari 9

LAMPIRAN 8

INTERPRETASI INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format
jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini
dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau
singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukiran ini telah
dibina oleh Sidek et.al. (1997) semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar
Bacelor Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia Terengganu.

Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau
mengenalpasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga.

Pentadbiran Inventori Personaliti Warna - IPW

Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan namun sebagai panduan ujian ini perlu
diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa,
lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang
disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna - IPW

Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Untuk
itu, sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung dalam Stensil pemarkahan IPW.

Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna - IPW

Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda.
Umumnya setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti, namun jenis personaliti yang
memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominan individu. Pentafsiran skor yang
diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah adalah seperti berikut:
Ciri-ciri Umum Manusia
BIRU EMAS HIJAU JINGGA
 tulen  jujur
 mesra cekap  cergas
ingin tahu
 mengasihani keibubapaan berasaskan teori  opportunis
konservertif bijak & mahir
 simpati tradisional kompleks
 spontan
 penyayang bertanggungjawab tenang  tak malu
praktis sabar
 setia waras fikiran luas pengetahuan
 bersemangat
 berseni boleh dipercayai berfalsafah  realistik
setia berprinsip
 kreatif bersistem logik
 tiada sentimen
 riang gembira ikut peraturan  berani
menepati masa
 beremosi  tabah
 adventurous

Gaya dan Penampilan Diri


BIRU EMAS HIJAU JINGGA

Gaya Gaya Gaya Gaya


Gaya
berpakaian: berpakaian: berpakaian
berpakaian:
unik/pelik kemas & formal ringkas & bebas
tradisional
utama Gaya makan: Gaya makan:
tidak ikut trend
kecantikan tertib & formal suka makanan
Gaya makan:
ikut trend Susunatur bilik: segera
sgt tertib & sopan
semasa kemas ringkas
Susunatur bilik:
Gaya makan: cepat
kemas & bersih
kongsi Susunatur bilik:
makanan tidak teratur
Susunatur
bilik:
utama
kecantikan
unik
kreatif
BIRU EMAS
Rancangan t.v: Rancangan t.v:
unsur k/sayang, unsur ehwal semasa,
humor & hiburan drama keluarga,
Sukan: dokumentari
yang glamour spt: Sukan:
Bola sepak, badminton yang menekan t/laku tertib spt:
Kegiatan luar: lawn ball, kriket
Unsur sosial, Kegiatan luar:
seni & kreatif unsur kemsyrakatn spt:
g/royong

JINGGA
HIJAU
Rancangan t.v:
Rancangan t.v:
unsur dokumentari,
unsur ehwal semasa,
penyiasatan, gusti
dokumentari,
Sukan:
detektif, sciencefiction
yang lasak & mencabar
Sukan:
Kegiatan luar:
yang menjana minda spt:
unsur pengembaraan,
chess, scrable
luar biasa
Kegiatan luar:
&
Unsur kajian lapangan
menyeronokkan
Ciri Masa Kanak-Kanak
BIRU EMAS

• suka berangan • ikut undang-undang & peraturan sekolah


• sukar menyesuaikan diri dengan struktur • hormat pihak berkuasa
sekolah • selesa dengan rutin pelajaran
• mahu pengiktirafan • mudah sesuai diri dengan sistem sekolah
• tidak suka perbalahan & penolakan
• tidak suka persaingan

HIJAU JINGGA

• gaya berfikir lebih tua daripada usia • sangat sukar sesuaikan diri dengan rutin
• suka pada subjek yang meransang otak sekolah
• suka soal guru • belajar melalui amali
• hormat guru • bukan membaca/mendengar
• tidak suka kaedah latih tubi • suka bersaing
• perlu dorongan kuat
• perlu penglibatan fizikal
• ingin gembira dan seronok
Ciri di Tempat Kerja

BIRU EMAS
mampu kendali urusan yg perlu
pengaruhi orang lain untuk hidup lebih bermakna
perincian
kerja dlm bidang seni, komunikasi, pend. & profesion
membantu org lain kerja dahulu baru main
ikutlain
mahir memberi motivasi & berinteraksi dgn org. peraturan
cenderung utk menghulur bantuan & pertolonganbekerjasama
ikut kebiasaan
mengorganisasikan tempat
kerja

HIJAU JINGGA
pemikir konsep yg bebas puas dgn kerja yg beri
anggap kerja itu satu permainan kebebasan
suka cipta model, meneroka idea guna koordinasi fizikal &
& tonjolkan pembaharuan alatan
tidak suka kerja rutin performer semulajadi
bosan dgn kerja berstruktur,
rigid
& ikut rutin
Kerjaya Yang Diminati

EMAS
BIRU kerjaya berciri
bidang rigid & bersistem
seni & kreatif kerjaya berunsur
komunikasi kepimpinan
pendidikan
profesion
menolong orang

JINGGA
profesion yg
beri kebebasan
tiada pengaruh sentimen
profesion yg ikut manual
HIJAU
& prosedur
profesion
profesion yg gunakan
yang mencabar
koordinasi fizikal & alatan
merekacipta
profesion
bidang meneroka idea
berbentuk amali
berciri analitikal
bukan analitikal
berciri investigatif
berciri hipotetikal
Tema Komunikasi

Biru Emas
EMOSI PERATURAN
RASA JADUAL
KASIH SAYANG T/JAWAB

Hijau Jingga
LOGIK TINDAKAN
TEORI KESERONOKAN
ANALISIS ADVENTUROUS
BAHASA
BIRU JINGGA
mesra terusterang

HIJAU EMAS
maklumat keibubapaan