1

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993

HAJI ABDUL AZIZ BIN HAJI ABDUL JALIL
JABATAN PELAJARAN SELANGOR

L1

2

SKOP CERAMAH
1. 2. 3. Pendahuluan Rasional Tatakelakuan/ Larangan Secara Umum (Per. 4(1),(2)(a«j) Secara Khusus (Per. 4A, Per. 5 - 23) Larangan Mutlak Larangan Yang Dibolehkan Dengan Kebenaran (oleh Pekeliling/ Surat Pekeliling & Lain-lain Peraturan/ Akta) Penutup
L2

4.

3

PENDAHULUAN
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 - Dibuat di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan Persekutuan - Menggantikan Perintah Am Bab ¶D· Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 - P.U.(A)396
L3

Memelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syak wasangka orang awam terhadap kejujuran dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Setiap masa pegawai awam hendaklah menjaga tingkahlaku & perbuatan supaya nama baik perkhidmatan awam tidak terjejas. L4   . Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkan dengan kuasa. Ia perlu dikawal bagi mengelakkan penyelewengan dan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi.

meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri. menjaga imej perkhidmatan awam.5 RASIONAL PERATURAN TATATERTIB Memastikan pegawai awam: i. iii. ii. yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum. melaksanakan tugas dengan cekap. beramanah dan bertanggungjawab. dan iv. L5 .

(2)(a«. 4(1).Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.6 TATAKELAKUAN SECARA UMUM Peraturan 4.j)] L6 . Peraturan.[Per.

hormat dan patuh kepada undang. memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara.7 Peraturan 4. Negara dan Kerajaan´ Pegawai hendaklah sentiasa menjaga. (1) ³Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang diPertuan Agong. L7 .undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara.

 Membocorkan rahsia kerajaan. (1)  Bersubahat dengan musuh negara.  Memburuk-burukkan serta memperkecil kecilkan dasar serta tindakan kerajaan.8 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4.  Berlakon dalam filem yang memburukkan negara L8 .

9 ³4.(2)(a) Menguruskan perniagaan/ pelaburan sendiri/ isteri/ anak/ saudara-mara dalam waktu pejabat/ tugas rasmi. Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara.mara/ rakan. L9 . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ± (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya.rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan .

´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b) Menguruskan tender/sebutharga sedangkan pegawai mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender/ sebutharga terdiri daripada saudara-maranya.(2)Seseorang pegawai tidak boleh (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya.1 0 ³4. L10 .

(2) Seseorang pegawai tidak boleh (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam.³4. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.µ 1 1 L11 .

L12 . kawasan rumah. Menyalahgunakan hak istimewa sebagai seorang diplomat seperti terlibat dalam aktiviti penyeludupan. menghantar anak ke sekolah dan lain-lain. Menggunakan kakitangan jabatan/ alat/ barangbarang jabatan untuk hal-hal persendiriannya seperti membersihkan tanah.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c) 1 2 Menggunakan dan memandu kenderaan jabatan untuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabat dan balik dari pejabat. mengangkat perabut rumah dan lain-lain.

Melakukan gangguan seksual L13 .³4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (d) Berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d)       1 3 Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi. Berjudi di pejabat/waktu bertugas. Kesusahan berat kerana hutang. Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah.

 Tiada inisiatif untuk menyelesaikan urusan kerja seberapa segera.³4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (e) kurang cekap atau kurang berusaha. L14 . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e) 1 4  Gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur dan bersistematik.

Membuat bayaran tanpa menyemak kerja-kerja yang diarahkan telah siap atau belum. L15 . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f) 1 5 Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri. Tidak melaporkan harta atau pelaburan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (f) tidak jujur atau tidak amanah.³4.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. Menjalankan sesuatu tugas tanpa menghiraukan implikasi terhadap Jabatan khasnya dan Kerajaan amnya Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya sangat.sangat diperlukan. L16 .1 6 ³4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab.

Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannya mendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatu jawatan.³4. 1 7 L17 . sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain´.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h) Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasa baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat untuk menaikkan pangkatnya.

L18 . dan CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i) 1 8 Membantah atau melawan pegawai atasan. Membawa keluar fail terperingkat Jabatan tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan (Perenggan 67.³4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (i) ingkar perintah. Keluar negara tanpa kelulusan Ketua Jabatan. Arahan Keselamatan).

(2) Seseorang pegawai tidak boleh (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.barang yang dibeli oleh Jabatan di masukkan dalam senarai inventori Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpanan pegawai 1 9 Pegawai Perubatan/ Doktor tersilap memberi ubat kepada pesakit/ semasa pembedahan Tertinggal alat-alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j) Cuai memastikan barang.³4. L19 .

TATAKELAKUAN 2 0 SECARA KHUSUS LARANGAN DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) LARANGAN BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN L20 .

4A 7 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 GANGGUAN SEKSUAL MENYALAHGUNA DADAH MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN REFEL DAN LOTERI PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KPT/KPDP 2 1 JENIS LARANGAN TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI/KEBENARAN/SEBAB YANG MUNASABAH L21 .1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK) PER.

terhina atau terugut. 2 2 (2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL: (a) secara lisan.GANGGUAN SEKSUAL (1)DILARANG MELAKUKAN GANGGUAN SEKSUAL IAITU: (a) Cubaan merapati/ meminta layanan seksual (b) melakukan perbuatan bersifat seksual menyebabkan seseorang yang waras tersinggung.PERATURAN 4A. . bertulis dan lain-lain (b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam L22 .

Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah Menyentuh anggota sensitif badan L23 .GANGGUAN SEKSUAL 2 3 ³(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL: (a) secara lisan. bertulis dan lain-lain (b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam´ CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A. .PERATURAN 4A.

PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAH
TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL / MENYALAHGUNAKAN/ MENAGIH DADAH BERBAHAYA (KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN) PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR PERSARAAN PILIHAN.
TTLAKU.PPT1/MS1 4

2 4

L24

2 5

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7.

Menghisap ganja, morfin, heroin dan lain-lain Menagih dadah

L25

PERATURAN 9 - MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN TIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERI KERAIAN SEKIRANYA:
KERAIAN ITU DAPAT DENGAN APA-APA CARA MEMPENGARUHI TUGAS RASMI. BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN PERATURAN 4.
CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9.

2 6

Kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli Lembaga Tender [Keraian = Belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain]
L26

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11. Pegawai berkereta mewah yang diketahui bukan dari pusaka dan lain-lain L27 .MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH PEGAWAI TIDAK BOLEH : i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.2 7 PERATURAN 11 . ii) MENGUASAI/ MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAU HARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAH DENGAN EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.

MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG YANG : i) ii) iii) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYA ADA URUSAN RASMI TINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAM KAWASAN KUASA RASMI MENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERI PINJAM WANG 2 8 iv) L28 .PERATURAN 12 .

JANGAN MENIMBULKAN SKANDAL AWAM / TIDAK MENGGUNAKAN KEDUDUKAN AWAM AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKAN KETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS 2 9 DENGAN SYARAT - L29 .BERCAGAR/ OVERDRAF SY. KERJASAMA .BOLEH PINJAM DARIPADA : i) ii) iii) iv) v) i) ii) iii) BANK . MEMINJAM 1969 PERJANJIAN SEWA BELI INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAH KUASA RASMINYA. INSURAN .CAGARAN POLISI SY.MEMINJAM .AKTA SY.(TERMASUK KERAJAAN) SY.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 12. 3 0 Pegawai di Jabatan meminjam wang dari kontraktor yang menjalankan projek Jabatan Pegawai Daerah meminjam wang dari bank yang beroperasi di kawasan pentadbirannya L30 .

IAITU i) AGREGAT HUTANG/ TANGGUNGAN TAK BERCAGAR LEBIH 10 KALI EMOLUMEN BULANANNYA KECUALI PINJAMAN PENDIDIKAN. L31 .PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS 3 1 TANGGUNGAN HUTANGNYA MENYEBABKAN KESULITAN KEWANGAN YANG SERIUS. iii) BANKRAP ATAU PEMAKAN GAJI TAK SOLVEN (INSOLVENT). ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN (JUDGEMENT DEBTOR) DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH 1 BULAN.

3 2 Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh satu bulan dari perintah mahkamah Peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang/urus oleh Amanah Raya.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 13. L32 . Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan.

MEMINJAMKAN WANG TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAH CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15. Pegawai memberikan pinjaman dengan mengenakan faedah atau bunga L33 .3 3 PERATURAN 15 .

Terlibat dalam pasaran komoditi / pasaran hadapan L34 . DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERI CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16.TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN 3 4 TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGA HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL.PERATURAN 16 .

3 5 Menggunakan harta persendirian untuk refel atau loteri L35 .REFEL DAN LOTERI TIDAK BOLEH MENGADAKAN REFEL ATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIANNYA.PERATURAN 17 . CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17.

rahsia dan sulit) L36 .3 6 PERATURAN 18 . Menulis/menerbit buku menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar.PENERBITAN BUKU DAN KARYA TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS BUKU. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18. MAKALAH ATAU KARYA LAIN BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI TERPERINGKAT.

i) ii) iii) iv) JABATAN PROFESIONAL PERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAK BERCORAK POLITIK DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH KETUA JABATAN 3 7 L37 .PERATURAN 20 .PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL KECUALI. PENERBITAN.

Menjadi penyunting akhbar harian Menjadi penyunting akhbar parti politik L38 .3 8 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20.

KHUSUSNYA TIDAK BOLEH: i) MEMBUAT PERNYATAAN MENYEBELAHI MANA-MANA PARTI POLITIK ii) iii) iv) v) vi) MENERBIT/ MENGEDAR BUKU/ ARTIKEL/ RISALAH MENGENAI POLITIK MERAYU UNDI AGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDI BERTANDING APA-APA JAWATAN MEMEGANG APA-APA JAWATAN L39 .KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KPT/KPDP (KECUALI GRED DG41-48) DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK.3 9 PERATURAN 21.

Berkempen bagi pihak parti politik Mengedar risalah parti politik Memegang jawatan dalam parti politik L40 .4 0 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.

PPT1/MS1 14 L41 . TTLAKU. " KETIDAKHADIRAN " TERMASUKLAH TIDAK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.4 1 PERATURAN 23 .TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPA KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB.

Pegawai ¶hilang· selepas ketip kad perakam waktu di waktu pagi. kemudian muncul di waktu petang untuk ketip sewaktu pulang Tidak patuhi waktu berperingkat L42 .4 2 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23.

2. 5 6 8/9 10 19 21 KUASA MEMBERI KEBENARAN KETUA JABATAN KPPA KETUA JABATAN LEMBAGA TATATERTIB MENTERI KPPA / KSU 22 KSU L43 .UNDANG/ BANTUAN GUAMAN 4 3 PER. LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN PENGECUALIAN PEKERJAAN LUAR ETIKET BERPAKAIAN MENERIMA HADIAH/KERAIAN µPEMUNYAAN HARTA¶ PERNYATAAN AWAM KEGIATAN POLITIK i) KUMPULAN SOKONGAN ii) CUTI SEBELUM BERSARA MEMBAWA PERBICARAAN UNDANG.

KECUALI i) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATAN DIANGGAP TUGAS RASMI HONORARIUM DITENTUKAN OLEH PERBENDAHARAAN (PP BIL 2/1993 DAN BIL.MARA/ BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN L44 .5/1995) ii) BAGI FAEDAH DIRINYA/SAUDARA.PEKERJAAN LUAR TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR.4 4 PERATURAN 5 .

4 5 SYARAT - TERTAKLUK KEPADA TATAKELAKUAN PERATURAN 4 DAN MEMASTIKAN PEKERJAAN LUAR ITU DILAKUKAN : a) b) c) DI LUAR WAKTU PEJABAT/ TUGAS RASMI TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYA SEBAGAI PEGAWAI AWAM TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM L45 .

Memandu teksi selepas waktu pejabat tanpa kebenaran Menjalankan perniagaan pasar malam.4 6 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5. jadi jaga dan pekerjaan lain tanpa kebenaran L46 .

PAKAIAN SEMASA BERTUGAS HENDAKLAH SENTIASA BERPAKAIAN DENGAN SEPATUTNYA YANG DITENTUKAN OLEH KERAJAAN MELALUI ARAHAN YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM L47 .4 7 PERATURAN 6 .

tanpa kolar Memakai sarong.4 8 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6. seluar pendek dan lain-lain L48 . Memakai singlet atau baju-T.

ii) BENTUK. AMAUN ATAU NILAI HADIAH ITU TIDAK SEPADAN DENGAN MAKSUD HADIAH L49 .HADIAH PEGAWAI DILARANG MEMBERI/ MENERIMA HADIAH.MENGENA DENGAN PELAKSANAAN TUGAS. JIKA i) ADA KENA.4 9 PERATURAN 8 .

AMAUN ATAU NILAI HADIAH.KSU ATAU KP DI IBU PEJABAT). ii) PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK (KETUA JABATAN . L50 . JIKA i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK.5 0 KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI.

L51 .5 1 KETUA JABATAN KEBENARAN (i) BOLEH MEMBERI PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIAN SEMPENA PERSARAAN/ PERTUKARAN (BEKAS JANGAN MAHAL) (ii) PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGI MAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN / PERTUKARAN. PERISTIWA LAIN PEGAWAINYA. PERKAHWINAN.

5 2 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 8. Memberi hadiah kepada pegawai Menerima hadiah dari orang yang ada kepentingan L52 .

PERATURAN 10 .PEMUNYAAN HARTA MINTA KEBENARAN KETUA JABATAN JIKA HENDAK MEMPEROLEHI HARTA YANG TIDAK SEJAJAR DENGAN TATAKELAKUAN LAPORAN HARTA :i) ii) iii) iv) PADA TARIKH DILANTIK PADA MASA DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN BERLAKU PENAMBAHAN HARTA BERLAKU PELUPUSAN HARTA 5 3 (SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN SEKALI) L53 .

5 4 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10. KERETA DLL TIDAK MELAPORKAN PELUPUSAN RUMAH. KERETA DLL L54 . TIDAK MELAPORKAN PEMBELIAN RUMAH.

PERATURAN 19 .PERNYATAAN AWAM TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN MENTERI YANG BERKENAAN 5 5 L55 .

5 6 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19. Ceramah yang memburukkan Pentadbiran Kerajaan Membuat ulasan / penjelasan mengenai sesuatu peristiwa tanpa kebenaran Menteri L56 .

PERATURAN 21 .KEGIATAN POLITIK PEGAWAI KUMPULAN SOKONGAN 5 7 KUMPULAN SOKONGAN DAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (GRED DG41-48) BOLEH DILANTIK SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIK SETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARA BERTULIS DARIPADA GUNASAMA BUKAN GUNASAMA KPPA KSU CUTI SEBELUM BERSARA SEMUA KUMPULAN DENGAN KEBENARAN L57 .

Kumpulan Pengurusan dan Profesional boleh bergiat aktif dalam aktiviti politik semasa menghabiskan cuti terkumpul sebelum bersara wajib jika mendapat kelulusan KPPA atau KSU L58 .5 8 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.

MEMBAWA PERBICARAAN UNDANG.UNDANG BANTUAN GUAMAN MESTI MENDAPAT KEBENARAN KSU L59 .5 9 PERATURAN 22 .

6 0 CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22. Tanpa kebenaran melantik peguam untuk perbicaraan mahkamah bagi kes berkaitan dengan tugas rasmi L60 .

10.3 / 1993 ANJURAN AGENSI AWAM / SPA Bil. 6 TAHUN 1987 SURAT PEKELILING AKTIVITI SUKAN PERKHIDMATAN Bil. 6 / 1969 6 1 7. SUMBANGAN KEPADA AKITIVITI- L61 . 13 TAHUN 1986 SURAT PEKELILING AM Bil. SPA Bil. 9. 5. 2.PERATURAN DALAM PEKELILING/ SURAT PEKELILING 1.8 / 1995 PP Bil.2 / 1987 SPA Bil.4 / 1993 SURAT PEKELILING KEPADA PERBENDAHARAAN BIil.2 / 1985 PP Bil. 4. 8. 3. PAKAIAN HARTA SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILI PENGLIBATAN DALAM PERSIDANGAN/ SEMINAR/ SWASTA PENGLIBATAN AKTIVITI SUKAN SWASTA PERHUBUNGAN DENGAN RAJA-RAJA PENERIMAAN HADIAH ORGANISASI PERATURAN MENGUTIP DERMA OLEH PERTUBUHAN DARI ORANG RAMAI PP Bil. 1/1993 SPA Bil 2 / 1993 FORUM/BENGKEL ANJURAN 6.

1 TAHUN 1994 SURAT PEKELILING AM BIL.3 TAHUN 1985 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. KEBENARAN TAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM 12. PENGLIBATAN PEGAWAI DALAM KOPERASI 13. 8 TAHUN 1990 L62 . PENAMATAN TEMPOH PINJAMAN JIKA ADA KES TATATERTIB PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. LARANGAN UCAP TAHNIAH 17. MENJADI LEMBAGA PENGARAH DALAM SYARIKAT 16. 3 TAHUN 1989 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. KEBENARAN KELUAR NEGERI 14. 4 TAHUN 1994 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. PENGLIBATAN DALAM AL-ARQAM 15.1 TAHUN 1986 PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.9 TAHUN 1995 SURAT PEKELILING AM BIL.6 2 11.

4. 3.6 3 LAIN-LAIN PERATURAN/ AKTA CONTOH 1.AKTA ACARA KEWANGAN 1957 ARAHAN PERBENDAHARAAN AKTA RAHSIA RASMI DLL L63 . 2. SEKSYEN 18 .

6 4 Hukuman Tatatertib ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Amaran Denda Lucut Hak Emolumen Tangguh Pergerakan Gaji Turun Gaji Turun Pangkat Buang Kerja Hukuman ringan Hukuman berat L64 .

Tatakelakuan pegawai awam tidak semata-mata bersifat menghukum tetapi lebih kepada : Pencegahan Pengajaran Amaran/ peringatan L65 .PENUTUP PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN TATAKELAKUAN INI AKAN: 6 5 (i) Mewujudkan perkhidmatan awam yang "Bersih. (iii) Menghalang perbuatan rasuah. (ii) Menghalang penyelewengan. Cekap dan Amanah".

6 6 SISTEM PENGAWALAN DISPLIN DALAM BENTUK PEMBETULAN DAN PENGHUKUMAN BERSERTA DENGAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANG BERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYA SUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANG MAKSIMUM DAPAT DICAPAI. L66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful