BIDANG KOKURIKULUM ISU STRATEGIK DAN MATLAMAT STRATEGIK

BIDANG KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ISU STRATEGIK Murid tiada pengetahuan asas kaunseling Murid tidak tahu menyatakan masalah Murid kurang menguasai kemahiran berkomunikasi Tiada pengetahuan secukupnya tentang kerjaya

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pengetahuan asas kaunseling Meningkatkan tahap motivasi pelajar ke tahap yang tinggi Meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar Memberi input dan pendedahan tentang kaunseling kerjaya

Azizi_cr

1 Penubuhan Pembimbing Rakan Serbaya TINDAKAN Guru besar GPK Koko Guru penasihat Penceramah jemputan Peratus pelajar menguasai kemahiran meningkat 30 40 50 60 2. Meningkatkan pengetahuan asas tentang kaunseling dikalangan murid.Bilangan pelajar menyertai Kelab B&K 1.1 ceramah Guru Besar motivasi GPK Koko 1.FOKUS Pengetah uan asas kaunseling MATLAMAT 1. Meningkatkan sambutan dalam Kelab Bimbingan dan Kaunseling 1. Meningkatkan kemahiran komunikasi 1. 2.Meningkat kan kemahiran murid 2. % penguasaan kemahiran komunikasi meningkat 30 40 50 60 1.1 Penyelesaia n kes rakan sebaya AJK Kelab B&K Guru besar GPK Koko Guru penasihat 0 40 50 60 Azizi_cr .Pemben tukan modul 1.1 Bengkel kemahiran asas kaunseling Memupuk minat tentang kaunseling Kemahira n komunikas i Meningkatkan minat dikalangan murid terhadap kaunseling 1. Meningkatkan kemahiran tentang kaunseling dikalangan murid OBJEKTIF 1. Pendedahan komunikasi yang berkesan 1.Memberi pendedahan kemahiran menyelesaik an masalah 1. Murid menguasai kemahiran asas kaunseling KPI Peratus pelajar berpengetahuan meningkat TOV 40 2009 50 2010 60 2011 70 STRATEGI 1. Melibatkan murid dalam persatuan 1.Meningkat kan pengetahua n murid PELAN TINDAKAN 1.2. Peratusan murid berpengetahu an tentang asas kaunseling meningkat 2.

Memenangi pertandingan peringkat daerah dan zon - Zon Daer ah Nege ri 1.1 Menyertai pertandinga n setiap kategori Guru besar GPK Koko Guru B&K Azizi_cr . Memenangi pertandingan kaunseling kerjaya 1.Kaunselin g kerjaya 1. memberi pendedahan tentang kaunseling kerjaya 1. Menyertai pertandinga n kaunseling kerjaya 1.

Murid tidak tahu menyatakan masalah Murid kurang menguasai kemahiran berkomunikasi Meningkatkan minat dikalangan murid terhadap kaunseling 1.Bilangan pelajar sambutan dalam menyertai Kelab Kelab Bimbingan B&K dan Kaunseling 1. Meningkatkan 1. Kaunseling kerjaya 1. Memenangi pertandingan peringkat daerah dan zon Zon Daerah Negeri Azizi_cr . ISU STRATEGIK Murid tiada pengetahuan asas kaunseling MATLAMAT STRATEGIK Peratusan murid berpengetahuan tentang bimbingan dan kaunseling meningkat Murid menguasai kemahiran asas kaunseling OBJEKTIF 1. Meningkatkan kemahiran komunikasi 3.BIL 1. memberi pendedahan tentang kaunseling kerjaya 1. 2. Pendedahan 1. % penguasaan komunikasi yang kemahiran berkesan komunikasi meningkat 40 50 60 40 50 60 40 50 60 4. Murid menguasai Peratus pelajar kemahiran asas menguasai kaunseling kemahiran meningkat 1. Memenangi pertandingan kaunseling kerjaya 1. Peratusan murid berpengetahuan tentang asas kaunseling meningkat KPI Peratus pelajar berpengetahuan meningkat 2009 50 SASARAN 2010 2011 60 70 2.

Memberi kemahiran komunikasi pendedahan meningkat kemahiran menyelesaikan masalah 1. % penguasaan 1. memberi pendedahan tentang kaunseling kerjaya 1. Peratusan murid berpengetahuan tentang asas kaunseling meningkat 2. Melibatkan murid dalam persatuan 3.Meningkatkan kemahiran murid 1. Meningkatkan sambutan dalam Kelab Bimbingan dan Kaunseling 1. Memenangi pertandingan peringkat daerah dan zon 1. Menyertai pertandingan kaunseling kerjaya 4. Pendedahan komunikasi yang berkesan Peratus pelajar berpengetahuan meningkat STRATEGIK 1. Murid menguasai kemahiran asas kaunseling 1. Memenangi pertandingan kaunseling kerjaya Azizi_cr . Meningkatkan minat dikalangan murid terhadap kaunseling Meningkatkan kemahiran komunikasi Peratus pelajar menguasai kemahiran meningkat Bilangan pelajar menyertai Kelab B&K 2. MATLAMAT OBJEKTIF KPI Peratusan murid berpengetahuan tentang bimbingan dan kaunseling meningkat Murid menguasai kemahiran asas kaunseling 1. 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING BIL 1.Meningkatkan pengetahuan murid 2.

Bengkel kemahiran asas kaunseling Guru besar GPK Koko Guru penasihat Penceramah jemputan 2. 1.PELAN TAKTIKAL BIL PELAN TAKTIKAL 1. Pembinaan/penguasaan modul 1. Latihan sesi kaunseling rakan sebaya Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat GPK Koko Jurulatih Guru B&K Mei Oktober Februari Oktober RM 100 TEMPOH (MULA-AKHIR) Januari November KOS/SUMBER Jika ada PELAN KONTIJENSI/CATATAN 3. 1. Menyertai pertandingan 1. Perjumpaan/aktiviti mingguan T/JAWAB Guru besar GPK Koko Guru penasihat Guru B&K 2. Februari April 4 Januari Oktober Azizi_cr .

UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PAROI JAYA 70400. SEREMBAN. NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PELAN STRATEGIK KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2009-2011 Azizi_cr .

PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Sasaran Bilangan murid LANGKAH 1. Mesyuarat jawatankuasa Menjalankan aktiviti Menyediakan laporan aktiviti mingguan T/JAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Semua AJK GPK Kokurikulum TEMPOH November 2009 Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 Setiap minggu STATUS/SENARAI SEMAK Tarikh dan tempoh perlaksanaan : Januari – November 2010 Azizi_cr . : PERJUMPAAN/AKTIVITI MINGGUAN : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang asas kaunseling : Ahli Kelab Bimbingan dan Kaunseling : 50 orang PROSES KERJA Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan aktiviti kelab. 3. 2. 6. 5.

Perbincangan dengan Guru Besar untuk pengesahan dan kelulusan Mesyuarat jawatankuasa Menjalankan program Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada guru besar T/JAWAB Kaunselor Kaunselor Kaunselor Guru Besar AJK Semua AJK Guru Besar 28 Januari 2010 10 Februari 2010 18 Februari 2010 TEMPOH Januari 2010 13 Januari 2010 15 Januari 2010 STATUS/SENARAI SEMAK Tarikh dan tempoh perlaksanaan : 18 Mac 2009 4. 6. Azizi_cr .PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Sasaran Bilangan murid LANGKAH 1. 5. : BENGKEL KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING : Meningkatkan kemahiran komunikasi : Ahli Kelab Bola Tampar : 100 orang PROSES KERJA Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan program. 3. 2.

2. Laporan Guru penasihat Mei 2010 TEMPOH Januari 2010 Februari 2010 Mei 2010 STATUS/SENARAI SEMAK Tarikh dan tempoh perlaksanaan : Mei 2010 Azizi_cr .PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Sasaran Bilangan murid LANGKAH 1. : PEMBANGUNAN DAN PENGUASAAN MODUL BIMBINGAN DAN KAUNSELING : Meningkatkan kemahiran komukasi : Ahli kelab B&K : PROSES KERJA Mengenal pasti keperluan Merangka kertas modul Program berjalan T/JAWAB Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru Besar 4. 3.

2 peruntukan kewangan yg terhad 2.2 kurang kerjasama daripada ibubapa 4.3 kurang kerjasama ibubapa 3.1 Guru berkemahiran 1.2 mendapat sokongan semua pihak 1.1 faktor pesekitaran 4. Peluang (Opportunities) 3. Kelemahan (Weakness) 2.4 Sikap pelajar yang tidak komited Azizi_cr .1 bilangan pelajar yang ramai 3.1 kurang mendapat kerjasama dari guru/murid 2.3 pengaruh rakan sebaya 4.0 Ancaman (Threads) 4.2 Meningkatkan kemahiran pelajar 3. Kekuatan (Strenght) 1.ANALISIS SWOT 1.3 Meningkatkan thp disiplin pelajar 3.4 sumber kewangan yang ada 2.4 Merapatkan hubungan antara guru dan murid 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful