BIDANG KOKURIKULUM ISU STRATEGIK DAN MATLAMAT STRATEGIK

BIDANG KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ISU STRATEGIK Murid tiada pengetahuan asas kaunseling Murid tidak tahu menyatakan masalah Murid kurang menguasai kemahiran berkomunikasi Tiada pengetahuan secukupnya tentang kerjaya

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pengetahuan asas kaunseling Meningkatkan tahap motivasi pelajar ke tahap yang tinggi Meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar Memberi input dan pendedahan tentang kaunseling kerjaya

Azizi_cr

Meningkatkan pengetahuan asas tentang kaunseling dikalangan murid. Meningkatkan kemahiran tentang kaunseling dikalangan murid OBJEKTIF 1. % penguasaan kemahiran komunikasi meningkat 30 40 50 60 1.1 Penyelesaia n kes rakan sebaya AJK Kelab B&K Guru besar GPK Koko Guru penasihat 0 40 50 60 Azizi_cr . Peratusan murid berpengetahu an tentang asas kaunseling meningkat 2. Meningkatkan sambutan dalam Kelab Bimbingan dan Kaunseling 1. 2.Meningkat kan pengetahua n murid PELAN TINDAKAN 1.FOKUS Pengetah uan asas kaunseling MATLAMAT 1. Murid menguasai kemahiran asas kaunseling KPI Peratus pelajar berpengetahuan meningkat TOV 40 2009 50 2010 60 2011 70 STRATEGI 1. Pendedahan komunikasi yang berkesan 1.Bilangan pelajar menyertai Kelab B&K 1.1 ceramah Guru Besar motivasi GPK Koko 1.Memberi pendedahan kemahiran menyelesaik an masalah 1.Meningkat kan kemahiran murid 2.Pemben tukan modul 1.2. Meningkatkan kemahiran komunikasi 1.1 Penubuhan Pembimbing Rakan Serbaya TINDAKAN Guru besar GPK Koko Guru penasihat Penceramah jemputan Peratus pelajar menguasai kemahiran meningkat 30 40 50 60 2.1 Bengkel kemahiran asas kaunseling Memupuk minat tentang kaunseling Kemahira n komunikas i Meningkatkan minat dikalangan murid terhadap kaunseling 1. Melibatkan murid dalam persatuan 1.

Menyertai pertandinga n kaunseling kerjaya 1.1 Menyertai pertandinga n setiap kategori Guru besar GPK Koko Guru B&K Azizi_cr . Memenangi pertandingan peringkat daerah dan zon - Zon Daer ah Nege ri 1. Memenangi pertandingan kaunseling kerjaya 1. memberi pendedahan tentang kaunseling kerjaya 1.Kaunselin g kerjaya 1.

2. Meningkatkan kemahiran komunikasi 3. ISU STRATEGIK Murid tiada pengetahuan asas kaunseling MATLAMAT STRATEGIK Peratusan murid berpengetahuan tentang bimbingan dan kaunseling meningkat Murid menguasai kemahiran asas kaunseling OBJEKTIF 1. Peratusan murid berpengetahuan tentang asas kaunseling meningkat KPI Peratus pelajar berpengetahuan meningkat 2009 50 SASARAN 2010 2011 60 70 2. % penguasaan komunikasi yang kemahiran berkesan komunikasi meningkat 40 50 60 40 50 60 40 50 60 4. memberi pendedahan tentang kaunseling kerjaya 1.BIL 1. Memenangi pertandingan kaunseling kerjaya 1. Pendedahan 1. Meningkatkan 1. Murid menguasai Peratus pelajar kemahiran asas menguasai kaunseling kemahiran meningkat 1. Memenangi pertandingan peringkat daerah dan zon Zon Daerah Negeri Azizi_cr .Bilangan pelajar sambutan dalam menyertai Kelab Kelab Bimbingan B&K dan Kaunseling 1. Kaunseling kerjaya 1. Murid tidak tahu menyatakan masalah Murid kurang menguasai kemahiran berkomunikasi Meningkatkan minat dikalangan murid terhadap kaunseling 1.

Meningkatkan sambutan dalam Kelab Bimbingan dan Kaunseling 1. Memenangi pertandingan kaunseling kerjaya Azizi_cr . memberi pendedahan tentang kaunseling kerjaya 1. Menyertai pertandingan kaunseling kerjaya 4. MATLAMAT OBJEKTIF KPI Peratusan murid berpengetahuan tentang bimbingan dan kaunseling meningkat Murid menguasai kemahiran asas kaunseling 1.Meningkatkan kemahiran murid 1.Memberi kemahiran komunikasi pendedahan meningkat kemahiran menyelesaikan masalah 1. Meningkatkan minat dikalangan murid terhadap kaunseling Meningkatkan kemahiran komunikasi Peratus pelajar menguasai kemahiran meningkat Bilangan pelajar menyertai Kelab B&K 2. Memenangi pertandingan peringkat daerah dan zon 1. Pendedahan komunikasi yang berkesan Peratus pelajar berpengetahuan meningkat STRATEGIK 1. Melibatkan murid dalam persatuan 3. % penguasaan 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING BIL 1. Murid menguasai kemahiran asas kaunseling 1. 1.Meningkatkan pengetahuan murid 2. Peratusan murid berpengetahuan tentang asas kaunseling meningkat 2.

Latihan sesi kaunseling rakan sebaya Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat GPK Koko Jurulatih Guru B&K Mei Oktober Februari Oktober RM 100 TEMPOH (MULA-AKHIR) Januari November KOS/SUMBER Jika ada PELAN KONTIJENSI/CATATAN 3. Februari April 4 Januari Oktober Azizi_cr . Menyertai pertandingan 1. 1. Perjumpaan/aktiviti mingguan T/JAWAB Guru besar GPK Koko Guru penasihat Guru B&K 2.Bengkel kemahiran asas kaunseling Guru besar GPK Koko Guru penasihat Penceramah jemputan 2. Pembinaan/penguasaan modul 1. 1.PELAN TAKTIKAL BIL PELAN TAKTIKAL 1.

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PELAN STRATEGIK KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2009-2011 Azizi_cr .UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PAROI JAYA 70400. SEREMBAN.

3.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Sasaran Bilangan murid LANGKAH 1. : PERJUMPAAN/AKTIVITI MINGGUAN : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang asas kaunseling : Ahli Kelab Bimbingan dan Kaunseling : 50 orang PROSES KERJA Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan aktiviti kelab. 5. 2. Mesyuarat jawatankuasa Menjalankan aktiviti Menyediakan laporan aktiviti mingguan T/JAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat AJK Semua AJK GPK Kokurikulum TEMPOH November 2009 Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010 Setiap minggu STATUS/SENARAI SEMAK Tarikh dan tempoh perlaksanaan : Januari – November 2010 Azizi_cr . 6.

3. Perbincangan dengan Guru Besar untuk pengesahan dan kelulusan Mesyuarat jawatankuasa Menjalankan program Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada guru besar T/JAWAB Kaunselor Kaunselor Kaunselor Guru Besar AJK Semua AJK Guru Besar 28 Januari 2010 10 Februari 2010 18 Februari 2010 TEMPOH Januari 2010 13 Januari 2010 15 Januari 2010 STATUS/SENARAI SEMAK Tarikh dan tempoh perlaksanaan : 18 Mac 2009 4. Azizi_cr . 6. 2.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Sasaran Bilangan murid LANGKAH 1. 5. : BENGKEL KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING : Meningkatkan kemahiran komunikasi : Ahli Kelab Bola Tampar : 100 orang PROSES KERJA Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan program.

: PEMBANGUNAN DAN PENGUASAAN MODUL BIMBINGAN DAN KAUNSELING : Meningkatkan kemahiran komukasi : Ahli kelab B&K : PROSES KERJA Mengenal pasti keperluan Merangka kertas modul Program berjalan T/JAWAB Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru Besar 4.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Sasaran Bilangan murid LANGKAH 1. 2. 3. Laporan Guru penasihat Mei 2010 TEMPOH Januari 2010 Februari 2010 Mei 2010 STATUS/SENARAI SEMAK Tarikh dan tempoh perlaksanaan : Mei 2010 Azizi_cr .

1 faktor pesekitaran 4.ANALISIS SWOT 1.1 bilangan pelajar yang ramai 3.3 pengaruh rakan sebaya 4.1 kurang mendapat kerjasama dari guru/murid 2.4 Merapatkan hubungan antara guru dan murid 4.2 peruntukan kewangan yg terhad 2.4 Sikap pelajar yang tidak komited Azizi_cr .2 Meningkatkan kemahiran pelajar 3.0 Ancaman (Threads) 4.3 kurang kerjasama ibubapa 3.3 Meningkatkan thp disiplin pelajar 3.2 mendapat sokongan semua pihak 1. Kelemahan (Weakness) 2. Kekuatan (Strenght) 1. Peluang (Opportunities) 3.4 sumber kewangan yang ada 2.2 kurang kerjasama daripada ibubapa 4.1 Guru berkemahiran 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful