Anda di halaman 1dari 5

MENGGAMBAR

Tahun : 1

Bidang : Menggambar

Aktiviti : Capan

Tema : Alam Semulajadi

Tajuk : Jambangan Bunga

Masa : 60 minit

Media : Alatan: Berus, pallete, bendi, limau , pelepah pisang daun dan batang

betik

Bahan: kertas lukisan, warna air

EMK : Elemen Kreativiti Dan Inovatif

Elemen Keusahawanan

Bahan bantu mengajar : Contoh- contoh corak capan/karya

STANDARD KANDUNGAN

1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia dan karya
seni.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam karya seni.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenali, menamakan dan memahami bahasa seni visual

yang terdapat pada karya seni.

2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 : Rupa- organik

2.1.1.2 : Warna –primer dan sekunder

2.1.1.3 : Jalinan- tampak

2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1 : Harmoni- ulangan atau susunan yang terancang

2.1.2.2 : Kesatuan- dalam alam semulajadi

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni dalam

menghasilkan karya seni.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 : Alatan: Berus, pallete, bendi, limau , pelepah pisang daun dan batang

betik

2.2.1.2 Bahan: kertas lukisan, warna air

2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak terancang teknik
capan

2.2.2.1 Teknik- capan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran

bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif

2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan


2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

berpandukan bahasa seni visual

2.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan serta hubung kait


antara manusia dengan alam semula jadi

2.4.3 Menghargai karya sendiri , rakan dan nilai komersil


STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan kepada murid contoh-contoh karya
corak teknik capan kepada murid
Guru mengaitkan dengan tajuk pembelajaran dan menunjukkan
bahan media yang hendak digunakan (belum dipotong)
Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan
prinsip rekaan .

Aplikasi Seni

Guru menunjukkan bahan yang belum dipotong, contoh


(batang betik dan limau ) dan menghubungkaitkan dengan
bahasa seni visual.
Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis bahan-bahan
lain yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan.
Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan
bahan dalam penghasilan corak teknik capan.

Ekspresi Kreatif

Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama


kertas lukisan.
Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru
berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Guru mengedarkan kertas lukisan dan warna kepada murid


Guru menunjukkan cara memotong bahan media iaitu bendi dan
pelepah pisang.

Langkah 2

Bancuhkan warna yang hendak digunakan


 Sapukan warna yang siap dibancuh tadi diatas permukaan
potongan pelepah pisang dan limau.
 Capkan pelepah pisang dan limau yang telah diwarnakan dengan
menekankannya pada bahagian hadapan/luar kertas lukisan
secara terancang.

Langkah 3
 Ulangi langkah 2 dengan menggunakan warna yang
berlainan
 Capkan secara terancang sehingga menghasilkan bentuk
jambangan bunga.

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya dan menceritakan tentang hasil
karya sendiri dari segi susunan, kekemasan serta fungsi
karya seni.
 Murid diminta mencari sumber media lain yang ada pada
mereka yang boleh digunakan sebagai alat untuk teknik
capan.
 Guru menerangkan fungsi hasil karya tersebut boleh
digunakan sebagai pembalut buku, pembalut hadiah dan
sebagainya.

Anda mungkin juga menyukai