Anda di halaman 1dari 5

BIDANG 1 : MENGGAMBAR

TAHUN :1

BIDANG : Menggambar

Aktiviti : Kolaj

Tema : Alam Benda

Tajuk : Kereta impian

Masa : 60 minit

Media : Alatan : Gunting dan gam

Bahan : Kertas lukisan dan kertas warna

Bahan Bantu Mengajar : Contoh – contoh gambar kereta dan hasil kerja murid

terdahulu.

Elemen Merentas Kurikulum : Elemen kreativiti dan Inovatif

Elemen Keusahawanan

- Sikap Keusahawanan

- Pemikiran Keusahawanan

- Aplikasi Teknologi dan Vokasional

- Nilai moral dan etika.


STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik : Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui

bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni .

1.1.1 Mengenal dan menamakan unsur seni :

1.1.1.1 Rupa – organik

1.1.1.2 Warna – primer dan sekunder

1.2 Aplikasi Seni : Murid boleh mengaplikasi pengetahuan bahasa seni


visual dalam menghasilkan karya seni .

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media .

1.2.1.1 Media Kering – pensel warna dank rayon

1.2.1.2 Alat - : Gunting , pembaris .

Bahan : Kertas lukisan, kertas warna, gam

1.2.2 Mengetahui penggunaan media ,teknik dan proses dalam

penghasilan karya .

1.2.2.1 Teknik – kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif : Murid boleh mengaplikasi


pengetahuan,kefahaman dan

kemahiran bahsa seni visual dalam menghasilkan


karya

seni .

1.3.1 Memilih dan memanipulasai bahan secara kreatif .

1.3.2 Menggunakan unsur seni (rupa dan warna ) dalam penghasilan

karya .

1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahan seni visual .

1.4 Apresiasi Seni : Murid boleh membuat apresiasi sendiri terhadap


karya

sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual .

1.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan .

1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.

1.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan nilai-nilai komersil


1.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan .
STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI
Persepsi Estetika.

Guru menayangkan gambar kereta.


Bersoal jawab dengan murid-murid tentang kereta ibu
bapa masing-masing.Contoh:
“Ali ,sebutkan nama kereta yang ibu bapa kamu ada”.

Guru menunjukkan contoh gambar-gambar kereta .

Guru menerangkan tentang unsur-unsur seni yang


terdapat di dalam contoh gambar kereta itu dari segi :
-rupa
-warna
-bentuk

Aplikasi Seni

Guru menunjukkan cara menghasilkan gambar kereta


dengan menggunakan teknik kolaj.

Guru berinteraksi dengan murid tentang cara


penggunaan bahan media dalam menghasilkan teknik
kolaj.

Guru menunjuk cara langkah demi langkah membuat


kolaj kereta tersebut.

Ekspresi Kreatif

Guru meminta murid memilih dan memanipulasi bahan


Gambar 1
secara kreatif.(Gambar 1)

Langkah 1

Guru mengedarkan gambar berkaitan(kereta) mengikut


kumpulan yang telah ditetapkan.(Gambar 2)

Langkah 2