Nama Anak Laki-laki A Abiyyu Abrar Adib Adzin Afdhal Aflah Ahmad Ahnaf Aid Aiman Ajuj

Akhdan Akmal Akram Aman Amanullah Amin Amir Amrullah Anas Aniq Anis Anjab Anshar Anwar Arab Arhab Ariz Arkan Asad Asi Asil Asis Asyam Asyraf Atsil Atsir Atwu Aufa Aus Aushaf Awwab µAbad µAbbas µAbduh µAbid µAbrah µAbud µAdil µAdnan µAfaf µAfi µAfif µAkif µAla¶ µAlam µAlauddin µAli µAlim µAlwan µAmir µAmru µAnas µAnbar µAntar µAqib µAqil µArif µAriq : Yang mulia jiwanya : Golongan orang yang berbuat kebajikan : Sastrawan : Pemimpin : Lebih utama : Lebih sukses : Terpuji : Lebih suci(lurus) : Kekuatan : Kanan, yang memiliki harapan : Bercahaya : Sahabat : Lebih Sempurna : Lebih muliaAlif Ramah : Keamanan : Keamanan dari Allah : Aman : Penguasa : Perintah Allah : Orang yang kamu sukai, yang lemah lembut : Bagus, elok dan mengagumkan : Ramah : Lebih utama dan bernilai : Kaum Anshor : Cahaya, sinar : Tujuan, akal, hajat : Memanjakan, yang lapang hati : Kokoh dan kuat : Memuliakan : Singa : Dokter : Yang halus : Pangkal : Pemimpin yang mulia : Lebih mulia ; Yang berasal dari keturunan yang baik : Dimuliakan : Pemberian : Lebih tepat : Srigala : Yang mempunyai sifat-sifat baik : Bertaubat : Tekun beribadah : Singa : Hamba-Nya : Orang yang beribadah : Tetesan air mata : Banyak melakukan ibadah : Adil : Nama orang dahulu : Menjaga diri dr perkataan/perbuatan yg layak : Yang menghampuni : Orang yang terhindar dari kehinaan ; Beritikad : Tinggi : Bendera : Kemuliaan agama : Tinggi : Yang berpengetahuan : Tinggi : memakmurkan, panjang umur : Kehidupan : Unta yang kuat : Minyak wangi : Berani dalam peperangan : Balasan yang baik : Yang berbudi : Bijaksana : Baik budi

µAruf µAsyiq µAtha µAthaullah µAthuf µAtiq µAuf µAun µAziz µAzmi Abdul Abdul Azim Abdul aziz Abdul basid Abdul hadi Abdul hafiz Abdul Hannan Abdul hasib Abdullah Abdul razak Abdul sobur Abqari Abu bakar Abu hurairah Abu Ubaidah Adam B Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttaman Badruzzaman D Dzakwan Dzaky Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

: Sabar : Dicintai, mencintai : Rezeki, kebaikan : Karunia Allah : Sang penyayang : Ka¶bah : Srigala, singa : Pertolongan : yang perkasa : Keteguhan hati : Abdi : Hamba Allah yang agung : Hamba Allah yang mulia : Hamba Allah yang melimbah rahmatnya : Hamba Allah yang kaya/Pemimpin : Hamba Allah yang terpelihara : Hamba yang bijaksana : Hamba yang pandai menghitung : Hamba Allah : Hamba yang memberi rezeki : Hamba Allah yang sabar : genius : Nama sahabat nabi : Namba sahabat nabi : Nama sahabat nabi : nama nabi

: Singa, pemberani : Bulan purnama : Bulan purnama agama : Bercahaya, kemilau : Selalu tersenyum : Tersenyum : Pemberi kabar gembira : Keindahan agama : Elok : Mempercepat jalannya : Indah : Dalil, bukti, cahaya : Pagi-pagi benar : Pembelah : Dalil(cahaya) agama : pagi-pagi benar : Menonjol : Berita Gembira : Ujung jari : Pengganti : Fasih : Berjalan cepat : Dingin : Imam perawi hadist : Bulan purnama : Bulan purnama bagi jaman

: Harum semerbak,Sangat cerdas : Cerdas : Memperoleh harta, serbuan : Penghalau : Nama pedang rasulullah saw : menang : Yang membantu : sinar(cahaya) hak : Sinar, cahaya : Yang langsing : Tamu Allah

F Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon Fakhruddin Fadhlurrahman Fajari Fadholi Faridah Firdaus G Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan H Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani¶ Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hauzan Huwaidi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Murni Orang yang teliti Pujian Singa pemelihara, penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibu Hibban perawi hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal Pemurah, pemecah sesuati Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan Maharaja, singa Yang shalat tahajjud Anugrah Allah Makhluk Manusia Kembali kepada yang hak : : : : : Pengampunan Prajurit medan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab : Menang : Sukses- beruntung jaya : Yang sukses : kebanggaan :Tunggal, permata yang mahal : Kemenangan :Pemisah antara hak dan batil : Benak, jantung hati : Harimau : Memahami : Kelonggaran, pelepasan : Anak kecil yang gemuk : Ahli fiqh : Penunggang kuda : Pembeda antara hak dan batil : Bergembira : Kemenangan : Harimau : Yang mengungguli : Kebesaran, yang baik : Pembuka : Pemahaman : Pemikiran : Pembeda hak dan batil : Kebanggaan agama : keutamaan dari Allah, Anugrah Arrahman : Waktu fajar : Kelebihan, keutamaan : Tunggal, Permata yang mahal : Nama surga tertinggi

Habibi Huda Hidayah I µIzzuddin µIsmat µIrfan µImran µIsom µImaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Ilham Irsyad Ijlal Isyraf Iftikhar Ikbar Ikram Is¶ad J Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam¶an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi K Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi¶ Khodhi¶ Khidir Khalaf Khairon

: Kesayanganku : Petunjuk : Petunjuk

: Kemuliaan agama : Kekuatan menjauhi maksiat : Pengetahuan : Nama ayahanda Maryam as : Maksum : Tiang agama : Kebaikan : Pemimpin : Pujangga Muslim : Ikhlas : Gunung yang sukar didaki : Isyarat yang baik : Petunjuk : Terhormat, mulia : Pengawasan : Kebanggaan : Mengagumkan : Memuliakan : Yang membahagiakan

: Indah : Keindahan : Permata : Keindahan agama : Perjuangan : Tentara : Nama Ulama besar : Keagungan : Permata-permata : Yang baik : Suara nyaring, lantang : Badan, fisik : Malaikat Jibril : Pemurah : Dua pasukan : Tetangga Allah : Nama sastrawan : Keberanian : Boleh : Baru : kelompok manusia : Prajurit

: Kesempurnaan : Kesempurnaan agama : Sempurna : Menahan diri : Kebaikan agama : Kebaikan (dari) Allah : Murni : Ahli pidato : Orang yang berkhotbah : Nama seorang ahli sejarah : Kebaikan : Kesayangan : yang mengetahui dengan sebenarnya : Penyimpan harta, bendahara : Orang yang khusyu¶ dalam shalat : Orang yang rendah hati : Orang shahleh kawan nabi Musa as : Anak yang baik, pengganti , ulama : kebaikan

L Labib Luthfi Luqman Lami¶ Luqmanul hakim M Maajid : Mulia Ma¶mun : Aman Muhyiddin : Yang menghidupkan agama Mar¶ie : Terpelihara Masyur : Kesohor Majdi : Kemuliaan Mukhtar : Terpilih Mas¶ud : Bahagia Murtadho : Diridhoi Marwan : Urusan yang lurus,seorg khalifah bani umayyah Mustafa : Pilihan Maalik : Yang memiliki Mubarak : Yang diberkahi Mujahid : Pejuang Majduddin : Kemuliaan agama Mahbub : Disukai, dicintai Muhsin : Yang berbuat kebaikan Mahmud : Terpuji Mursyid : Pemberi petunjuk jalan Muslim : Seorang muslim Mu¶min : Seorang yang beriman Muammar : Berumur panjang Mahrus : Yang dijaga Mudrik : Berakal, memahami Ma¶ruf : Kebaikan, yang dikenal Mundzir : Pemberi peringatan Mustajab : Terkabul doanya Marzuq : Yang diberi rezeki Muin : Penolong Maliki : Penganut mazhab Imam Malik Mansur : Yang dimenangkan Munadi : Yang berseru Murfid : Penolong Mahir : Pandai, cakap Miftah : Kunci Munir : Bersinar Munawir : Yang ikut latihan militer Munawwir : Pemutih dengan kapur Mufrih : Penggembira Mu¶tashim : Terpelihara dari dosa Mukarrom : Yang mulia Mus¶ad : Yang dibahagiakan Mahdi : Yang mendapat hidayah Mushoddaq : Dapat dipercaya Mushoddiq : Yang mempercayai Muhtarom : Yang terhormat (dihormati) Muhajir : Yang berhijrah Misbah : Pelita, lampu Misbahuddin : Pelita agama Muntashir : yang menang Muflih : Yang sukses, jaya Mushlih : Yang memperbaiki Mu¶afa : Yang selamat-sehat mukhlis : Yang ikhlas Mukhlas : Yang ikhlas Munif : Tinggi kedudukannya, menonjol marjan : Batu permata marjan Ma¶shum : Terhindar dari dosa Maimun : Yang diberkahi Mustaqim : Lurus Marsa : Pelabuhan Musyif : Pengawas Makarim : Bersifat mulia : : : : : Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

Muthliq : Pemberi sesuatu Mamduh : Yang dipuji Mazru¶I : Yang ditanami Mubasysyir : Pemberi kabar gembira Mastur : Tertutup, dirahasiakan Musyaffa¶ : Memperoleh syafaat Mudhoffar : Yang dimenangkan Muthohhar : Yang disucikan Masy¶al : Tempat menyalakan api Ma¶lum : Yang diketahui Muzakki : Yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan di Murad : Kemauan Mahfudh : Terpelihara, terjaga Muqsith : Berbuat adil Mutawakkil : Yang bertawakal Mutawalli : Yang menangani jabatan atau urusan Mahasin : Kebaikan-kebaikan Muti¶ : Yang selalu taat Mufid : Memberi manfaat Manaf : Gunung yang tinggi Munib : Yang berinabah(kembali) kejalan Allah Muwaffaq : Yang mendapat taufiq(restu) Mustaghfirin : Orang-orang yang beristighfar Musaid : Pembantu, penolong Najmuddin : Bintang agama Mumtaz : Istimewa N Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu¶man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Nashif Nizar Na¶im Nuri nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nafil Nafis Nabhan Nadhif Nahid Nawal Nawad Q Qosim Qoid Qutub Qani¶ Qosiim Quraisy Qomar : Ganteng, yang membagi : Pemimpin : Nama pemimpin, kutub : Puas : Yang molek : Nama suku asal Rasulullah SAW : Bulan : Penolong : Penolong agama : Kemenangan dari Allah : Yang suka memberi : Kenikmatan : Cahaya Agama : Indah, elok : Dermawan : Tempat pertemuan : Adil, insaf, pelayan : Sedikit berbicara : Kenikmatan : Bercahaya : Cerdik, mulia : Cerdik, mahir : Bintang : Teratur(disiplin) : Setia, ikhlas : Jarang : Yang menonjolkan : Tambahan : Berharga : Mulia, terkenal : Bersih : Anak dalam masa puber : Memperoleh sesuatu : Awal mula dari sesuatu

tembusan : Fitrah. emosi jiwa : Pemberian : Bunga-bunga : Seorang wanita sufi : Punya harga diri : Kembali berhari raya : Pohon rimbun dan bersemi : Istri Rasulullah SAW : Berilmu. Istri fir¶aun : Putri Abu Bakar : Kerinduan. indah Selalu senyum Senyuman Kesenangan. cita-cita : Yang berwibawa dan dapat dipercaya : Mulia. baik hati : Yang terlindungi : Mutiara. berbuat baik Selalu senyum : kekayaan : Berawan : Matahari terbit : Menang : Penghasilan : Kaya : Cantik : Kebaikan : Benteng yang kuat : Pembantu. berakal Bukti. kemuliaan : Mengungguli : Putri Rasulullah SAW : Memahami : Gembira : Permata : Mengagumkan.melimpah : Minyak wangi : Terhormat : Padang pasir : Mulia.Nama Anak Perempuan A Bari¶ah Bazirah D : Mahir. cantik : Menonjol Amirah Abiyyah Aabidah Adibah Afkar Afnan Ahlam Al-fiyah Alifah Al-mas Almasah Amal Amani Aminah Amjad Anaqah Anisah Aqharid Aribah Arij Arikah Ashilah Asilat Asiyah Asma¶ Asywaq Aathifah Azhar µAdawiyyah µAfifah µAidah µAiniyah µAisyah µAlimah µAliyah µAmimah µAmirah µAnbarah µAqilah µArafah µArifah µAshma¶ µAsjad µAthiyyah µAtikah µAzizah µAthaya µUrwatul B Badriyah Badilah Bahirah Basimah Basmah Bahjah Basyirah Barokah Bahijah Balqis Badi¶ah Bashirah Bayyinah Bakhitah Busyra Burairah Bassamah : Ratu : Mulia : Tekun beribadah : Beradab : Buah pikiran : Permohonan yang berbuah : Impian : Yang memiliki sifat ribuan : Ramah tamah dalam bersahabat : Berlian : Batu mulia : Harapan-harapan : Keinginan. keindahan Ratu istri Nabi sulaiman as Indah Bijaksana. bijaksana : Indah : Nama salah satu istri Rasulullah SAW : Lurus. senang : : : : : : : : : : : : : : : : : Bulan purnama Pengganti Elok. kehormatan. cucu : Pemelihara. tembusan : Menyelamatkan. dalil Orang yang beruntung Kabar gembira Berbakti. pandai : Tinggi : Tubuh lenjang : Kumpulan sarang lebah. kemanusiaan : Pemikiran : Kebanggaan : Kemenangan : Yang mulia : kesenangan : Mengagumkan. petunjuk jalan : Tetap. menarik perhatian : Menang : Bergembira. muslimah yang teguh . pengertianku : Menghala : Kebanggaan : Nama Putri kerajaan mesir : Keutamaan. penghafal : Wanita yang sangat teliti : Yang amat mengasihani : Yang berpipi merah : Kesayangan : Arif. pilar : Bukti. emas : Pemberian : Pemurah : Mulia : Hadiah : wutsqo Buhul tali yang kuat Da¶iyah Da¶amah Dalilah Daimah Dianah Durroh Durrotul Durrotun Daliah Durriyah Daniah Dawamah Daulah Darin Dinar Dariah Dzihni Dzaibah F Fakhriyah Firyal Fadhilah Faiqoh Fatimah Fahimah Farihah Fairuz Fatinah Fadiyah Fathiyah Fitriyah Fikriyah Fakhirah Fauziyah Faadhilah Farah Fatin Faizah Farhanah G Ghina Ghaida¶ Ghazalah Ghalibah Ghanimah Ghoniyyah H Hasna¶ Hasanah Hashinah Hafidah Hafidhah Hazimah Hanunah Humaira¶ Habibah Hakimah Husniah Hafshah Hanfiah : Juru dakwah : Tiang. terhormat : Gemulai dan halus : Obat. menarik perhatian : Menyelamatkan. langgeng : Agama : Mutiara : Hikmah Mutiara Hikmah : Nasihah Mutiara Nasihat : Alat pengambil air : Cahaya mutiara : Buah yang mudak dipetik : Terus-menerus : Kerajaan : Nama bunga : Uang mas : Lemah-lembut : Pemahamanku.penghuni. kewibawaan : Baik dan enak dipandang : Teman penghibur : Kicauan Burung : Pandai. keindahan Pemberi kabar gembira Berkah Kesenangan. cerdas : Sangat harum semerbak : Pelaminan : Berasal-usul.

usaha. rusa betina Khalishah : Murni Khulaidah : Langgeng Khalda¶ : Langgeng Khaizuran : Rotan Khazinah : Harta yang tersimpan Kharidah : Anak gadis. mutiara yang belum terlubangi L Labibah Lathifah Luthfiyah Lubna Laimun Laela Lujmah Luqyana Lu¶lu¶ Layanah Lama¶aa¶ Lum¶ah : Sehat akal dan cerdik : Lemah lembut : Lemah lembut : Buah kenitu : Buah jeruk yang manis : Malam yang gelap : Bukit yang datar : Perjumpaan kita : Permata. pertolongan : Kedudukan yang tinggi.Halimah Hamidah Huriyah Hamamah Husnul Hisanah Halilah Hawa¶ Hulwah Husna Halifah Hayat Haifa¶ Hindun Hajar Hibah Hilalah Hana¶ Humaimah Huwaida Haniah Haija¶ Hailah Haibah Hauda¶ Hajidah Hasibah I Ibtisam Insyirah Ibtihaj Ikhtiar Iftinan Istiqomah Irbah Irtiyah Is¶aaf In¶aan Insaf µInayah µIsmah µIffah µImarah Iklil µInan Imtinan J Jalilah Jauharah Jamilah Jauzah Jihan Juwairiyah Jinan Juhainah Jaudah Junnah Jumanah Juhairah Jauza¶ janeeta jumana K Kauthar Kalilah Karimah : Sabar dan tawakkal : Selalu memuji Allah : Bermata Elok. pengikut setia : Burung merpati : Khotimah Kesudahan yang baik : Cantik : Wanita keluarga : Istri nabi Adam As : Manis : Kebaikan : Sangat dahaga. lantang Nama bintang hadiah dari Tuhan mutiara perak : Kenikmatan yang banyak : Lemah : Mulia . kemakmuran Mahkota Tali kendali Anugrah Ilahi M Maisun Muthi¶ah Maimunah Mudrikah Maisaroh Mariah Mahiroh Mahbubah Maqbulah Muniroh Mawaddah Mudhiah Mahdiyah Majidah Maryam Muna Mu¶minah Muslimah Mardhiyah Malilah Mani¶ah Mu¶nisah Marwa Ma¶shumah Masarrah Muznah Maryana Maghfirah Muazarah Muhajirah Mufidah Masiikah Maknunah : Berwajah dan bertubuh cantik : Taat : Yang diberkahi Allah : Dapat dipahami : Ketenangan : Istri rasulullah saw : Pandai. menarik perhatian Kelurusan. kuat : Teman yang menyenangkan : Berbaik-hati dalam memikirkan : Bebas dari dosa : Kesenangan : Berdandan bagus : Nama orang : Pengampunan : Bantuan. berpinggang langsing : Kehidupan : Sangat dahaga : Sahabat wanita : Istri nabi Ibrahim As : Pelimpahan : Bulan sabit : Rezki tanpa kepayahan : Nama perempuan : Lemah lembut : Yang mengucap selamat : Peperangan : Mengeruk tanah : Wibawa : Burung kasuari : Senang shalat tahajjud : Dari keturunan yang terhormat Kamilah : Sempurna Kamilia : Pepohonan yang selalu hijau Kadhimah : Yang dapat menahan diri Khansa¶ : Seorang pejuang muslimah Khairunnisa¶ : Sebaik-baik wanita Khalidah : Langgeng Khairiyah : Kebaikan Khayyirah : Baik hati Khuzaimah : Tali kendali Khadijah : Istri Rasulullah SAW Khalilah : Kesayangan Khotimah : Penutup. dicintai : Diterima permintaannya : Bercahaya : Cintah kasih : Menyinari : Yang mendapat hidayah : Mulia : Ibunda nabi Isa As : Cita-cita : Beriman : Beragama islam : Mendapat keridhoan Allah : Cantik : Mulia. pilihan Mengagumkan. ketulusan Pikiran tajam. kelemasan : Berkilau : Kilauan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senyuman Kegembiraan. akal Kesenangan Pertolongan Pemberian kenikmatan kesadaran Perlindungan Terhindar dari dosa Tahu harga diri Pembangunan. mutiara : Kehalusan. pengakhiran Khaulah : Sahabat wanita terkenal. agung Batu permata Cantik Kenari Nama tokoh wanita Nama wanita Surga-surga Taman. kebun Indah utama Perisai Mutiara Nyaring. cakap : Disenangi. kelegaan hati Kesenangan Upaya. menonjol : Memberi manfaat : Nama wanita sahabat nabi : Menutup muka karena malu : : : : : : : : : : : : : : : Mulia.

cahaya matahari terbit/tenggelam : Pelaksana larangan : Penolong kaum lemah Rudainah Rasyidah Rozinah Ramlah Rojihah Rofi¶ah Rifa¶ Ruwaidah Ramziyah Rofifah Rohifah Rosyadah Rusydah Rohidah Rohadatul µAisy Rofidah Romizah Rihab Roqiqoh Raniah Rojiyyah Rosmiyah Raqwan Rannan Raudhah Rifdah Rofilah Roninah Riham S Shofi Su¶da Saarah Sukainah Sakinah Sulaimah Salimah Samirah Sausan Suhaimah Sirin Salma Siham Suhailah Saidah Sa¶adah Safinatun Saninah Sana¶ Sajidah Salwa Sulthanah Samiyah Sayyidah Sumayyah Safanah Sundus Sa¶diyah Sadidah Salsabila Satirah Saifanah Syarifah Syifa¶ Syu¶lah Syafiyah Syafiqoh Syadiyah Syamiyah Syahidah Syukriyah : Yang memintal benang : Mendapat petunjuk : Serius dalam berperilaku : Salah seorang sahabat wanita : Mantap timbangannya : Derajatnya tinggi : Setuju. utama : Cerdik. shalat lama berdiri Merasa puas dan rela Tetesan embun Sedap dipandang mata Pemimpin Pembaca Berdasar bulan Dekat Pandangan yang sejuk Keindahan dan kecantikan : : : : : : : : Pemimpin bertubuh baik Kemajuan. tentram : Ketenangan. mulia. mahir : Bersiih dari noda : Angin sepai sepoi : Bunga : Cerdik. kenaikan tingkat : Kenaikan tingkat derajat : Bersujud : Burung puyuh : Penguasa wanita : Kedudukan tinggi : Pemimpin : Kebanggaan : Membuat kapal.Munibah Mustajabah Muthmainnah Marwah Mahfudhah Mukhbitah Masyithoh Muqsithoh N Nabighah Nisrina Nailah Najibah Nabilah Nazihah Nasmah Naurah Nabihah Najwa Nadiah Naifah Nikmah Nada Najah Nadirah Nafilah Nurjannah Naimah Naqiyyah Nida¶ Nihal Na¶amah Nadhifah Naflah Najiah Nahiyyah Nuzhah Najdah Nur Nafi¶ah Nur Aini Nasyiah Najla¶ Nud-ah Nahiyah Nashiroh Q Qonitah Qoni¶ah Qotrunnada Qurratu¶ain Qoidah Qoriah Qomariah Qoribah Qorirah Qosamah R Roidah Rosyiqoh Ruqayah Raihanah Rodhiyah Robi¶ah Rahmah Rahimah : Berinabah(bertaubat) : Terkabul doanya : tenang. Suka mengalah : Berbahagia : Kebahagiaan : Najah Kapal penyelamat : Promosi. tentram : Bukit marwah di masjidil Haram : Terpelihara : Tunduk patuh : Yang mati syahid oleh Fir¶aun : Yang berbuat adil : Kenamaan. perlahan-lahan : Isyarat : Berakhlak baik : Tipis : Petunjuk jalan lurus : Petunjuk jalan lurus : Lembut : Kemakmuran hidup : Papan atap. angin agak keras : Sutra : Berbahagia : Jitu : Mata air di surga : Wanita yg menutupi aib dan dosa : Lenjang seperti pedang terhunus : Mulia : Penawar. Sembuh : Belas kasih : Pandai menyanyi. menawan : Gemerincing : Hujan gerimis yang berkepanjangan : : : : : : : : : : Taat. mulia : Berbisik-bisikan : Awal mula sesuatu : Kedudukan tinggi : Kenikmatan : Embun : Keselamatan : Jarang : Ibadah tambahan : Cahaya surga : Halus. menyamakan : Tahi lalat : Mati syahid : Bersyukur . mufakat : Berhati-hati. penyembuh : Pelita . yang baik keturunannya : Pelangi. berbakti. ketentraman : Selamat : Selamat : Teman ngobrol : Bunga lili : Keberuntungan : Wanita sahabat nabi SAW : Selamat : Anak Panah : Mudah. besar. lunak : Jernih : Seruan : Minum dari sumber air : Burung unta : Bersih : Bunga matahari : Selamat : Larangan : Rekreasi : Bantuan : Cahaya : Bermanfaat : Cahaya mataku : Perkembangan : Yang bermata elok. pemberi pertolongan : Orang yang terhormat : Luas dan lebar : Lembut : Mempesona : Yang diharapkan : Secara resmi : Kemajuan : Gemerincing : Taman : Pemberi pertolongan : Anggun. mulia : Bunga mawar putih : Yang suka memberi : Bernilai. nama putri Rasulullah SAW Tanaman yang harum baunya Ridho Yang keempat Kasih sayang Kasih sayang : Jernih : Bahagia : Istri Nabi Ibrahim As : Tenang.

patuh Bersih. fasih Nama bintang Nama wanita Pujian : Cucu rasulullah dari Zainab : Kultsum Putri Rasulullah SAW : kelebihan : Keibuan : cita-cita : Persahabatan : Pemberani : Warna kemerah-merahan yang indah : Kasih sayang : Sempurna : Merpati.Syakirah Syauqiyah Syaikhoh Syam¶ah Syamsiyah Syahrazad Syakurah Sya¶irah Syahirah Sholehah Shidqiyah Shiddiqah Shodiqoh Shofiyyah Shofiyah Shobiroh Shubhiyah Shofa¶ Shofa Shofwah Shofhah Shifwah Shohwah Shohwatul T Tahiyyah Taqiyyah Tuffahati Tamimah Tamamah Thoyyibah Thufailah Thoi¶ah Thohiroh Thorfa¶ Tholiqoh Tsuraya Tsumamah Tsana U Umamah Ummu Uzdah Umaimah Umniati Ulfah Ufairah Urjuwanah W Widad Wafiyah Wafiyyah Wadi¶ah Wahidah Wardah Wasimah Wafa¶ Wiaam Majihah Waziroh Wada¶ah Wadhiah Washfa Washifah Wasilah Wifaq : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Mensyukuri Rindu Gelar kehormatan Lilin Berdasar hitungan matahari Nama wanita dahulu Mensyukuri Pandai menyusun syair. tali : Emas. jujur Membenarkan Benar. lengkap : Titipan : Sendirian : Bunga mawar : Rupawan : Kesempurnaan. penyempurna Baik Lembut dan halus Taat. bersih : Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah : Nama burung : Suatu kelebihan : Kedudukan yang dekat : Buah zaitun : Kecil dan lembut. halaman buku Pemaafkan Sahabat yang akrab Kebangkita Islam Kebangkitan Islam Y Yaqut Yasmin Yamamah Yumna Yasirah Yusriyah Z Zainab Zahrah Zahirah Zuhriyah Zalfa¶ Zahiyah Za¶imah Zahidah Zakiyah Zubaidah Zurarah Zaidah Zulfa Zaitun Zanirah Zakhruf Zuhur : Putri Rasulullah. ternama Baik Benar. sedikit : Mudah : : : : : : : : : : : : : : Kehormatan Bertaqwa Buah Apel Kuat Pelengkap. suci Menepi Lancar. Bunga-bunga : Permata yakut : Bunga melati : Burung tekukur : Kanan : Mudah. sempurna. jujur Kawan tulus ikhlas Jernih Bersabar Pagi kejernihan Bukit shofa Pemaafan. indah dan wangi : Bunga : Berkilau : Bunga : Kulit mutiara : Elok : Pemimpin : Rendah hati. merpati : Harmonis : Orang yang berkedudukan : Menteri wanita : Lemah lembut : Yang bagus dan bersih : Yang punya sifat tertentu : Anak : Pendekatan diri pad Allah. keduduka/pangkat : Kerukunan . tidak rakus dunia : Tumbuh dengan baik. keindahan sesuatu . perasa Terkenal.

: satu-satunya. Alwan. Abdul Fatah. : Dekat Daris. pandai Dzamar. : Pemberani Basman/Bassam. menempati : Kaum yang bersiap perang : Selamat dari Kehinaan : Memuji : Nama Khalifah keempat : Lemah Lembuh : Pandai : Banyak Ilmu : Tinggi : Mulia : yang dapat dipercaya : Raja. tampan. : Pemimpin yang Mulia Asyraf. : lebih Mulia Asyur. Abdur Rauf. : Rizki Athif. : Cerdas Fatih. : Kesenangan / kebahagiaan Fari'. : Mahal / Berharga Ghalib. : bercahaya Aziz. Abdul Aziz. : Yang membedakan antara hak dan batil Fathin. : Bagus Falih. : Tamu Dhawy. Abdul Wahid. Abdul Karim. : Yang menebus Fadlal. Abdul Matin. : Tampan dan bermata indah Bandar. Anis. Abdut Tawwab. Abdus Salam. : Hakim yang bijaksana Halim. Alim. : Pemberani Hajid. : yang cerita. Abdullah. : Sinar/Cahaya Dzahab. tiada bandingnya Faris. : Terjaga dari perbuatan dosa dan aib Barraq. Ali. : yang menang Habib. : Pemburu Farras. Abdul Majid. : Lurus Fallah. : Orang yang lemah lembut Atiq. Pemimpin : Kuat imannya : Kehidupan : Ramah : Bercahaya : Paham : Yang tahu : Kemuliaan : Lebih Bahagia : Yang memelihara Diri Asyam. Amir. : yang perkasa Azzam. : Yang terkasih Hadi. : Hati Ghali/Ghaly. : sesuatu yang harus dipertahankan Dzikra. Abdul Mu'iz. Ahmad. Abdul Quddus. Abdul Latief. : yang banyak senyum Basyir. : cerdas. : yang lebar rambutnya Daifullah. Abdur Rahman. Abdul Jabar. Abdul Hadi. Arkan. Abdur Rafi. Adib. : Hari ke-10 Bulan Muharam Atha. : yang banyak bersyukur . : Pembaca Darwisy. Abdur Rauf. : Kemenangan Farhan. : Tamu Allah Dhiya. : Nama sahabat Burhan. Hamba yang Maha Lembah-lembut : Hamba yang Maha Mulia : Hamba yang Maha Perkasa : Hamba yang maha Pemberi Kemuliaan : Hamba yang Maha Penjaga : Hamba yang Maha Baik : Hamba yang Maha Kuasa : Hamba yang Maha Penakluk : Hamba yang Maha suci : Hamba yang Maha Pemberi : Hamba yang Maha esa : Hamba Allah : Hamba yang Maha Penolong : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha Pengangkat : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha pandai : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Memberi Rizki : Hamba yang Maha Sejahtera : Hamba yang Maha Penyabar : Hamba yang Maha Berterima kasih : Hamba yang Maha Penerima : Ahli Ibadah : Beradab : Yang Adil : Mendiami. : Yang menunjukkan Hadzal. : Yang berjalan dgn cepat Hafizh. Abdul Haq. : Perawakan tinggi Farid. : Berkilauan Basil. Adil. : berkemauan keras Badar. Abdus Syakur. Allam. : berita gembira Bilal. Abdul Hasib. : Yang banyak beribadah Dary. : Mulia Ayub. Abdul Hamid. Abdul Jalil. : yang mengalahkan Bahy. Anwar. Abdul Azhim. Ady. : Banyak memiliki pertahanan diri Dany. : Penakluk Fauzan. : Nama Nabi Dhahy. : Cerdas Farruq. : Yang berbudi Fadi. Abdul Wahhab. : Penghafal Haidar. : Hakim Fakhir. Amru. Amin. Ashim. Abdul Ghani. Aqil. Aly. : Sangat cerdas Dzaky. Abdul Bari. : Yang Utama Faishal. : 2 bulan Purnama Bahij. Abdul Qahhar. : Tempat yang terang Dhaif. Abdul Khaliq. Abdul Ghaffar. : kebaikan Fadhil. Abdul Alim. Abdul Hakim. pemandangan yang elok Bahir. Abdun Nasir. As'ad. : yang banyak pujian Hamid. Abdul Muhsin. Abdul Qadir. : Keutamaan Fadlil. NAMA BAYI LAKI -LAKI Aid. : Orang yang bertahajjud Hakam. Abdul Muhaimin. : yang kuat daya ingatnya Dzakwan. : Arif bijaksana Daud. Abdur Rahim. Abdul Hafizh. Abdus Shabir. : Pelabuhan Bari'. : Peringatan Fadhal. : emas Dzakir. Ammar. : Nama Nabi Azhar. : Bersinar Dhafi. Afif. Abdul Basits. : yang bersyukur Hammad. Abdul Ally. : Penjelasan Daffa'. :yang Kembali : Paman Nabi2 : Hamba yang Maha Tahu : Hamba yang Maha Tinggi : Hamba yang Maha Agung : Hamba yang Maha Kuat : Hamba yang Maha Pencipta : Hamba yang Maha Meluaskan : Hambata yang Maha Membuka Rizki : Hamba yang Maha Pengampun : Hamba yang Mahakaya : Hamba yang Maha Memberi Petunjuk : Hamba yang Maha Menetapkan Hukum : Hamba yang Maha Bijaksana : Hamba yang Maha Lembut : Hamba yang Maha Terpuji : Hamba yang Maha Benar : Hamba yang Maha Penghitung : Hamba yang Mahaperkasa : Hamba yang Mahaluhur : Hamba yang Maha Pemurah : Hamba yang Maha Pencipta . Abdur Rasyid. Abdur Razaq. : Keberuntungan Fawa. : Kemenangan / Keberhasilan Fuad. : Lembut dan sabar Hamdan. Adnan. : Bulan Purnama Badrani. Abdul Halim. Alif. Abbas. Arif. Abid.

Shabir / Shabri. Shadiq. Rabbah. Naufal. Shiddiq. Samir. Mursyid. Nu'man. Syafi'. Rajab. Harun. Syahid. Nasrullah. Nuzhmi. Mas'ud. Rafi'. Hasyim. Tamir. Khalil. Mahfuzh. Jalil. Salman. Khairullah. Nabil. Kasib. Ramzi. Hazim. Nazhim. Hisyam. Khairi. Hatim. Muhammad. Mahdy. Jamil. Gatadah. Jibran. Mukmin. Kaisan. Nayif. Nafis. Su'ud. Thaha. Syafi. Sulaiman. Shafy. Musthafa. Mahbub. Rasul. Shamid. Sidqi. Jauhar. Shahib. Ridhwan. Hilmy. Hud. Mabruk. Huwaidi. Muhajir. Hasan. Ibrahim. Ismail. Mushlih. Nafal. Syaddad. Qashid. Safar. Taufiq. Thariq. Murad. Mukhtar. Ramzy. Khatib. Sya'ban. Karim. Husain. Gesit : yang tetap : Kepuasan. Sulthan. Saif. : orang Islam : Pilihan :Terhormat : Pemberian : berharga : Mulia : Yang menolong : Pertolongan Allah : Pemberian : tinggi : Pengarang Puisi : yang memberi peringatan : Pemberani : Yang memiliki kenikmatan : Nama Nabi : Cahaya Agama : jamaah. Khalifah. dipelihara pandai yang terpuji yang baik Raja / Yang memiliki Diterima Batu Mutiara yang memperoleh Rizky yang dianugerahi kebahagiaan Terkenal Hujan yang dianugerahi Orang yang mencegah kemungkaran Nama sahabat Yang diberkahi Orang yang berhijrah Nama Nabi yang berbuat baik Pjuang Pilihan Orang yang beriman Istimewa bercahaya Maksud Penunjuk jalan orang yang melakukan perbaikan Muslim. Muhsin. Luqman. Jamaluddin. Imam. Hilal. Mu'adz. Ramy. kelembutanku diberkahi yang dicintai yang mendapat hidayah yang dijaga. Mahmud.Hanif. Kamal. Miqdad. Maqbul. Marzuq. Khalid. Riyadh. Mumtaz. Sajid. Ramadhan. Salam / Salim. bersih orang yang menyampaikan Khutbah Jalan terang Kehalusanku. Majid. Mujahid. Kamil. Hasyid. Mauhub. Lutfhi. Karom. Hibban. Isa. Husam. Nuh. Nashir. Tamim. golongan : yang menuju pada kemudahan : yang membagi : Nama sahabat : sangat penyayang : memiliki banyak kasih sayang : yang sangat beruntung : Kedudukan yang tinggi & mulia : Rizky : Bulan Rajab : Bulan Ramadhan : Yang merumuskan : Bintang : Rumus : yang dapat disimbolkan : Utusan : Petunjuk / Istiqamah : Petunjuk : Tangkas. Munir. Nibras. Jamal. Qasim. Ramiz. Ratib. Mahir. Hasib. Raihan. Syarif. Tamman. Najib. Nuruddin. Khalish. Humam. Sahir. Rasyiq. menerima : Taman : Petunjuk : Senang / Bahagia : berpergian : yang berjaga diwaktu malam : pedang : orang yang sujud kepada Allah : Selamat : nama sahabat : Luhur / Tinggi : Siang dan Malam : Pemuka / Pemimpin : Yang sabar / kesabaran : teman : sahabat karib : sahabat : teguh / tegar :yang jujur : kejujuran : lentera / Lampu : keberuntungan : nama Nabi : Kekuasaan : Bulan Sya'ban : yang kuat : yang menyembuhkan : penolong / perantara : orang yg meninggal fi sabilillah : yang bersyukur : yang mulia : sempurna keadaannya : banyak rizki dan kebaikan : sempurna : petunjuk : Nama surat dalam Al Qur'an :Jalan : Baik . Rusydi. Mubarak. Masyurm Mathar. Siraj. Nazhir. Katib. Jihad. Rasyad. Ra'if. Jalal. Sayyid. Sami. Thayyib. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : yang lurus dalam beragama Nama Nabi Baik Bangsawan Orang yg selalu siap Yang memecahkan perkara Mengadili berkemauan keras yang dikasihi Bulan Sabit Penyabar/Pemurah Kebaikan Nama Nabi Pemberani sangat baik Pedang yang tajam Yang mempunyai Sifat menakjubkan Nama Nabi Teladan / Pemimpin Nama Nabi Nama Nabi Orang besar yang dihormati Memiliki kekuasaan yang besar Keindahan Keindahan agama yang baik Permata Perintah Perjuangan Cerdas Kesempurnaan / kelengkapan yang sempurna / lengkap Kehormatan / Kemuliaan yang terhormat Orang yang beruntung Penulis Kebaikan kebaikan Allah Kekal / Abadi Pemimpin Teman karib Murni. Sa'id. Marjan. Ra'uf. Malik. Rasyid. Syakir.

pandai : Harum : warna-warni : yang menjaga : yang berbuat baik : Unggul : kasing sayang : yang harum : jernih : cantik : Bunga2 : yang mulia : malam rembulan : Ratu negeri saba' : tersenyum : yang tersenyum : bukti : yang menunjukkan : Batu mulia : Dinar : Negara : Dunia : agama : tamu : mewah : taat : Agama : mutiara : yang memiliki sifat emas : yang berzikir : cerdas Dzikra. Hanin. Hasna'. Khadijah. Atiqah. Zhafir. Lahfah. Fathimah. Inas. : peringatan : yang beruntung : keistimewaan : yang terlindungi : Manfaat : Batu mulia : senang : keceriaan : tiada bandingnya : Putri Nabi : cerdas : Kemenangan : yang menakjubkan :yang beruntung : berfikir : taman surga : awan turunnya hujan : wanita kaya : wanita penyenandung : matahari terbit : yang tercinta : hadiah : pemelihara : Istri nabi Ibrahim AS : yang berhijrah : yang berhijrah : yang bijaksana : yang lebih. Khaznah. Farah. Labibah. Asma. Jaida'. Balqis. Walid. Karimah. Yazid. Zaghlul. Daliyah. sabar : merpati : Yang memuji : suka cita : Kasih sayang : suara pelan : kasih sayang : lemah lembut : kebaikan : keturunan terpandang . Basimah. Durah. Danah. Faridah. Jauzah. Hazimah. Dzakirah. Fatin. Fadhilah. Tsaqif. Firdaus. Dunya. Daulah. Hamsah. Wahid. Umar. Hadiyah. Jahra'. Fathiyyah. Luthfiyyah. Hanan. Amirah. Wasim. Utsman. Jihan. Ghaniyah. Hiwaidah. Athifah. Husna. Dinah. Mahdiyyah. Wafi. Diyanah. Aliyah. Dhaifa. Azizah. kelembutan : baik hati : tuntunan : kemuliaan : hadiah : memiliki pipi yang indah : kebaikan : terhormat : yang indah : bintang : permata : menjadikan terhormat : istri nabi : bunga yang harum : cantik : sempurna : kemuliaan : Mulia : telaga surga : sanggup menahan amarah : istri nabi : baik : murni : harta yang disimpan : cerdas : kerinduan : malam gelap : halus : kecintaan : yang mendapat hidayah . Faidah. Kazhimah. Hajir. Ja'izah. Ghazalah. Hafizhah. Dalilah. Inayah. Haniyah. Hakimah. Zakariya. Asilah. Yasir. Habibah. Yusuf. Kadziyah. Jamilah. Adzra'. Fairuz. Anisah. Aqilah. Zhafar. Wadud. Hasanah. Dzakiyyah. Zahran. cantik : yang mulia : putih kulitnya : Puteri : keteguhan hati : kelembutan : yang baik : yang menakjubkan. Dzahabiyyah. Zhahir. Ya'qub. Dhafiyah. Karamah. Haya. Aisyah. Hamidah. Fa'izah. Izah. Â : yang kedua : yang pandai : Nama Khalifah yang kedua : Kemakmuran : Nama Khalifah ketiga : yang dicintai : yang melaksanakan / yang memenuhi (janji) : satu-satunya : yang mencintai : yang dilahirkan : yang menghubungkan : yang berwajah bagus : Nama Nabi : Lincah : Nama Nabi : Mudah / gampang : lebih : Nama Nabi : Nama Nabi : cepat & ringan : berkilau : Wajah yang Elok : Suci : Nama Nabi : kemenangan : yang menang / yang beruntung : yang tampak.Tsani. Jalilah. Badriyyah. Zahy. : Anugrah : Perawan : yang menjaga kesucian diri : Istri nabi : tinggi : langit : yang terpercaya : Pemimpin : gadis perawan / lemah lembut : Terhormat. Fikriyyah. Washil. Arij. Husniyah. kebaikan. Athirah. Kaltsum. Hamamah. Jawahir. Ashimah. Juwairiyyah. Yahya. Gaitsa'. Azhar. Farhah. Hajirah. Dien. Fathinah. Zuhair. Aminah. Atikah. Hana'. Halimah. Basamah. Khairiyah. Kautsar. Kamilah. Umran. Ghaniyyah. Mahabbah. Zaky. Yunus. Alya'. Fadiyah. Hasibah. Afifah. Laila. Fauziyyah. Hasyimiyyah. Hajar. Asahy. yang nyata : bersinar NAMA-NAMA BAYI PEREMPUAN A'idah. Yafi. Wali. Khalishah. Haura'. Dananir.

Mahirah. Nadjah. Rafi'ah. : membanggakan Zainab. Salma. Salimah. Rahaf. : Suci Zhafirah. : kesempurnaan Ulfah. Sa'idah. Marjanah. Nasamah. : yang indah Zakiyah. Rajwa. Mawaddah. Rafiqah. : Nyonya Shabah. Sa'adah. : yang baik Tsamirah. : pemimpin wanita Syarifah. Nazihah. : penolong. : selamat Tamimah. Qasimah. Mubarakah. Najah. : satu-satunya Waliyah. : wajah yang berseri-seri Shada. Sallamah. Maryam. Najwa. Raim. Nuwayyar. Mauhibah. Raudhah. Munirah. : yang luhu Umu Kultsum. Nashirah. : kesyukuran Tahani. Najlah'. Sahirah. : cantik Thayyibah. Raghdah. : syair yang berkumandang Wahidah. Nazhimah. Rahmah. : yang berbuah Tumamah. Masarrah. : yang jujur Shafa. Nagmah. : merpati Yasamin/yasaminah. Nadiyah. . Rafidah. Mariyah. : gema Shadiqah. : pandai : yang beruntung : wajah yang berseri-seri : sebutir mutiara : baru marmer : ibu Nabi Isa : kegembiraan : anugrah : kasih sayang : diberkahi : yang berfaidah : yang menunjukkan : pejuang : yang beriman : yang terang : yang dicintai : karunia : mulia : menyeru : yang menyeru : bermanfaat : kaya raya : suara merdu : sukses : keberanian : selamat : yang lebar matanya : bintang : rahasia : pembebasan : mendapat pertolongan dan menang : kumpulan mutiara : terhindar dari hal-hal buruk : penutur : cerdik : Cahaya : yang bercahaya : Nama bunga : cantik : kalung : bagian : pemandu : yang tinggi : yang diberi pertolongan : Istri : damai : halus : penyayang : rahmat : wanita yang baik jiwanya : bukit : selama : permohonan : yang memandang dengan terpesona : tegar. : yang mencitai Wardah. : bercahaya Zahrah. : Bunga melati Zahirah. Sahilah. Samra'. Raima. Salsabil. : Berwajah cantik Yamamah. : bunga mawar Wasimah. Raniyah. Rasyidah. Sarah. Muhdiyah. . Mukminah. : waktu pagi Shabihah. Raihanah. Sajidah. kejernihan Shalihah. Mujahidah. Mufidah. Qiladah. Nur. Samiyah. Nihayah. Rasikhah. : yang beruntung Zhahirah. : istri nabi Zainah. Qismah. Nada. : bunga Zahwah. Samirah. : wanita yang shaleh Shiba. Murada. kuat : yang matang fikirannya : taman : himpunan : kebahagiaan : yang senang : yang sangat mudah : rembulan : yang banyak bersujud : tenang : selamat : yang menyelamatkan : selamat : mata air surga : nama burung. : yang mulia Syukriyyah. : mudah Sulthanah. Najmah. : ramah tmah Ulya. Nafi'ah. Najiyah. : kerinduan Suhailah. madu : sinar rembulan : siang dan malam : luhur : warna coklat : Istri nabi Ibrahim Sayyidah. Nujud. Samar. Na'ilah. Nafisah. Ra'idah. Qamariyyah. Rifqah. : perlindungan Thallah. Nabilah. Maimunah. Marmarah. Rahimah. Salwa. Sakinah. : Nama Puteri Nabi Unsyudah.

kelembutanku AhlanKeselamatan AhmadMost highly adored. beribadah AbidinYang beribadat AbrarGolongan yang berbuat kebajikan AbrisamYang lembut/tampan abrullahPertolongan Allah AbsyarBergembira Abu al KhayrOne who does good Abu BakarNama sahabat Nabi Muhammad SAW (Yang bersegera) Abu BakrName of one of Muhammads companions Abu SamahPemaaf. yang berseri AbidYang beribadat.Laki-laki A Aakif :Beriktikaf Aali :Tinggi Aamir :Memakmurkan Aathif :Belas kasih Aatik :Pemurah. terbaik AfeefChaste. civilised) AdelJust AdhamBlack AdiNama sahabat Nabi Muhammad SAW AdibBeradab. modest Affanname of Caliph Uthmans father AffandiGelaran bagi orang yang berkedudukan AfhamYang pandai AfiPemaaf AfifPunya harga diri AfiqYang mulia AfkarYang bijak AflahYang beruntung. ikutan. Strong Abdul Mu'atiHamba Allah yang Memberi Abdul MuhaiminHamba Allah yang Berkuasa Abdul MuizzServant of the Giver of Might and Glory Abdul MujibServant of the Responder Abdul Mun'imHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MutaalServant of the Most High Abdul NasirHamba Allah yang Menolong Abdul NasserServant of the Victorious One Abdul QadirServant of the Capable. lebih sukses AfqarFakir AfsarLebih Jelas AfwuPemaaf AghaKetua. bersih AbbadGreat worshipper Abbas :Description of a lion. lebih nyata. julukan dari Nabi Muhammad SAW AbdulServant of Allah Abdul AlimHamba Allah Yang Mengetahui Abdul AliyyServant of the Most High Abdul AzimHamba Allah Yang Agung Abdul AzizHamba Allah Yang Mulia Abdul BaqiHamba Allah Yang Kekal Abdul BariHamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul BasitHamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul DayyanHamba Allah Yang Membalas Abdul FattahHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaffarServant of the Forgiver Abdul GhafurHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaniHamba Allah Yang Pengampun Abdul HadiHamba Allah Yang Kaya Abdul HafizHamba Allah Yang Memelihara Abdul HaiyHamba Allah yang Hidup Abdul HakHamba Allah yang Sebenar Abdul HakamHamba Allah yang Menghukum Abdul HakimHamba Allah yang Bijaksana Abdul HalimHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul HamidHamba Allah yang Terpuji Abdul HananHamba Allah yang Penyayang Abdul HaqqServant of the Truth Abdul HasibServant of the Respected.intellect. Elevates . Esteemed Abdul IlahHamba Allah. adil AdnanNama org terdahulu AdwaCahaya adwanKetenangan AfdholLebih Utama. esteem AbduhHamba-Nya. teladan AdeebBerpengetahuan. kesusasteraan AdamNama Nabi. the Provider Abdul SaburServant of the Patient Abdul SalamHamba Allah yang Penyelamat Abdul SalamServant of the Peace Abdul SamadHamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul SamiServant of the All-Hearing Abdul ShakurServant of the Most Thankful Abdul SyakurHamba Allah yang Bersyukur Abdul TawwabServant of the Forgiver Abdul WadudHamba Allah yang Pengasih Abdul WafiHamba Allah yang Setia Abdul WahabHamba Allah yang Memberi Abdul WahhabServant of the Giver Abdul WahidHamba Allah yang Esa Abdul WarithHamba Allah yang Mewarisi AbdullahHamba Allah (Servant of God) AbharYang bergemerlapan. or most praised. nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy :Rajin berusaha Abbud :Worshipper Abbudin :Worshippers AbdelServant of Allah Abdul Rafi :Servant of the One Who Raises. the Almighty Abdul QayyumHamba Allah yang Berkuasa Abdul QuddusServant of the Most Holy Abdul RahimHamba Allah yang Penyayang Abdul RahmanHamba Allah yang Pemurah Abdul RashidServant of the Rightly Guided One Abdul RasyidHamba Allah yang Bijaksana Abdul RaufHamba Allah yang Pengasih Abdul RazakHamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul RaziqHamba yang murah rezeki Abdul RazzaqServant of the Maintainer. Nama paman Nabi. Yang murni Aazad :Persian word . sopan. beradab (cultured. kesabaran AhlamiImpianku. pujangga AdliKeadilanku. kelurusanku. independent AbadiYang Kekal Aban :Lebih terang. Yang bertoleransi Abu WasimYang tampan Abu ZarNama sahabat Nabi Muhammad SAW Ad-DaruquthniImam perawi hadist AdabiKesopananku. pimpinan AghnaBerdikari AhdaBeroleh petunjuk AhlamImpian. Powerful Abdul QaharHamba Allah yang Perkasa Abdul QahharServant of the Subduer. variation of the name Muhammad AhmasYang bersemangat AhnaYang lemah lembut . hamba Tuhan Abdul JabbarHamba Allah Yang Tegas Abdul JalilHamba Allah Yang Mulia Abdul JawadHamba Allah Yang Pemurah Abdul KarimHamba Allah yang Pemurah Abdul KhaliqHamba Allah yang Mencipta Abdul LatifHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul MajidHamba Allah yang Mulia Abdul MalikServant of the Master or King Abdul MannanHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MatinServant of the Firm.free.

cinta. harapan AmaliCita-citaku. kaya raya AiyubNama nabi AjadBerbuat baik AjmalCantik. ketua. molek Ajwadbetter AkalilMahkota AkbarYang besar AkhdanSahabat AkhtarYang terpilih AkidYang kuat. constructor AmnanTempat yang aman. tetap AkifBeri'tikaf AkilIntelligent. periang AndarYang berseri Aniqneat. penguasa. pintar AqlanKebijakan AqmarPutih. trustworthy AmeerPrince AmidGeneral AmiliYang melakukan (perkara yang betul) AminYang amanah. pembuka. bijaksana. ketenanganku. more gracious AryanKekuatan penuh As'adYang berbahagia AsadLion AsadelMost prosperous one AsdaqBenar AsfaYang suci AshimMenjauhi maksiat AshmahYang berani . pertama AlaNobilityAladdinNobility of faith AlamarBerlapis emas AlamgirPenakluk dunia AlauddinKetinggian agama. nama pahlawan ksatria Arab AnwarLight AnwariCahayaku AqharYang gagah AqibBalasan yang baik AqilYang baik budi. keinginan. mudah AisyMewah. Almasdiamond AltamisPanglima. bijaksana ArmanHarapan. keamanan AmanatPertaruhan. ketenangan AmniKetenangan. knowledgable AriffinYang bijak AriqBaik budi. excellent. dapat dipercaya. elegant. mulia ArfanGratitude ArhabMemanjakan. matlamatku AmalCita-cita. mulia asalnya. mesra. smart AnisClose friend AnjabLebih utama dan bernilai AnmaYang maju AnmarAir yang bersih AnsarPenolong. one who uses reason AkmaPimpinan AkmalSempurna. teguh. Yang bertuah. thoughtful. cantik AqraPandai membaca ArafatYang terkenal. pemegang amanat AmininOrang-orang yang aman AminuddinPengamanah agama AmirPutera. amanah AmaniCita-cita. noble AlifKawan rapat AlimWise or learned AliuddinKetinggian agama AliyanYang tinggi AllamSangat mengetahui AllamahYang berilmu luas Alma'Yang bergemerlapan Altaf. penyokong AnsariPenolongku. lebih lembut AlwanWarna-warni AlzamYang tekun AmadTujuan AmadiMasa. penyokongku AnsharKaum Anshar sahabat Nabi SAW AntarBerani dalam peperangan. kemuliaan agama AlhamBeroleh ilham AliThe highest. Keamananku AmrOld Arabic name AmranYang memakmurkan AmrinPerintah AmrullahPerintah Allah AmrunKemakmuranku AmsyarYang cergas AmzarYang mulia An'amYang diberi nikmat An-Nasa'iImam perawi hadist AnaqiKeindahanku yang menawan hati AnasKemesraan.AhnafYang berpegang teguh pada ajaran agama. aquainted. makmur AmiruddinPembela agama AmjadMore glorious AmkrunOrang-orang berkuasa AmmarGreat builder. lemah lembut. harapanku AmaluddinCita-cita agama AmamiJulanganku. Kesejahteraanku AmanullahKeamanan dari Allah AmarYang ramai zuriat AmeenFaithful. ketua AlthafBaik hati. yang dipercayai. aspirasi ArqamNama sahabat Nabi Muhammad SAW ArsalanNama seorang tokoh Islam ArsyadYang sangat cerdik ArumiAsal keturunanku Arwarhmore delicate. pemerintah. kasih. lebih lebar dan luas ArhamYang mesra AribYang mahir ArifCorporal. lebih suci ( lurus ) AhsanYang terbaik AhwasPemberani AhwazYang bersungguh-sungguh AhzaYang beruntung AibaqPesuruh AimanBerkat. sangat pandai AkmaniPengadil AkramMost generous AkramahNama sahabat Nabi Muhammad SAW AkwaYang perkasa. kenalan AramiPanji-panji ArfaYang tinggi. kuat Al BaihaqiImam perawi hadist Al Fatihawal. pemimpin. Golonganku AmanSentosa. kanan AisarYang senang. greatest.

referring to one of Gods ninety-nine qualities AzfarYang berjaya. ketenangan. suci AzeemDefender. Cemerlang BahjatKegemilangan. terhebat B BaakirEarly BaariPencipta. penggembira BahirDazzling. yang bersinar AsnawiYang berseri. defender Asircaptivating. selalu tersenyum . terpelajar BarakahBlessing BariqBercahaya. pure AsimProtector. brilliant Bahiyy al DinMagnificence of the faith BahjanRupawan. wangi. kemajuanku mengikut masa AswadBlack Asy'arPerasa. lebih tepat AunBantuan. resolved AzzanNama orang dahuluBaahiTermegah. kekasihku AzkaSemakin maju. bulan purnama BadiIstimewa Badi'Indah BadilPengganti BadiuzzamanKeindahan semasa BadrFull moon Badr al DinFull moon of the faith BadranBulan penuh (purnama) BadriBulan purnamaku. bersih AthariYang bersih AthifBelas kasih AthmarYang berjaya AththobaraniImam perawi hadist AtifBelas Kasihan AtikPemurah. pencinta AsyirPenyampai berita gembira AsymawiPemberianku AsyraafYang mulia Asyraflebih mulia AsyraniPeriang. pagi2 benar BakizahSuci. kemegahanku AsytarYang menawan At-TirmidziImam perawi hadist AtaGift AthallahKarunia Allah AtharSuci. yang menang AzhadYang zuhud AzharBunga-bunga. bahagia BahlawanPendaki gunung BahranBercahaya BahriKegemilanganku BahruddinSinaran agama BahziPembelaku BaisTentera BakhitYang bertuah BakhtiarYang bahagia BakirMuda. lighting. gigih BaqirSangat pandai.AshrafLebih luhur AsifForgiveness. tersenyum. gembira. Yang berseri. pertolongan AuniLemah lembutku. kemilau BarzunUtama. lebih cerah AzhariYang berseri. jiwa halus AsyariPerasaanku AsyiqKekasih. penyokongku AzwarRajin AzzaPerhiasan AzzamDetermined. tekadku. Permata BakriPagi-pagi benar BaliqFasih BalyanNama auliya BaninYang bijak. kekasih AzizanYang mulia. illuminating Baasimsmiling BadarBulan penuh. kuat BahauddinSinaran/ keindahan agama BahiIndah BahijYang indah menawan. yang dimerdekaka AtmamKesempurnaan AtyabWangi AufaYang setia. gemilang AsriMasaku. pemegang kendali yang benar AyoobA Prophets name AysarYang mudah AyyubNama nabi AzaComfort AzadBebas. bersih AzmanCita-cita. salah satu dari nama Allah Baariqshining. merdeka AzaimPelbagai azam AzamKeazaman AzamuddinKeazaman agama AzbinBersih. yang gemilang AzibSabar dan gigih AzimBesar AzimanKeazaman AzizYang mulia. suci. kekasih AziziKesayanganku. yang murni AtiqKaabah. yang kuat. describer Asilgenuine. mempercepat jalannya BadruddinBulan purnama agama BadrulmunirBulan bercahaya BadrunBulan purnama Badrut TamamBulan purnama Badrut TamanBulan purnama yg sempurna Badruz ZamanBulan purnama bagi jaman BaghawiNisbah BahaBeautiful. fascinating AsjadEmas. Ketetapanku AusPemberian segak AwufYang wangi AwwaabGreat repenter to God AwwabYang banyak bertaubat pada Allah AwwadiYang bersungguh-sungguh AyaazSlave (Persian) AyadiNikmat AyazPekerja keras (Persian) Ayhamimaginary AymanBeruntung. magnificent BahadurBerani. tekad AzmiCita-citaku. permata Askarisoldier tinggi. yang kuat. berani BashsharBringer of glad tidings BasilBerani BasimGembira. yang gemilang. keteguhan hati AzmilKawan rapat AzriKekuatanku.

sinar Dhiya UddinCahaya agama Dhiya'UlhaqSinar (cahaya) hak. Mutiara DurraniPermataku DzahabEmas DzakiCerdas. titisan embun BiruniNama ulama besar BishrJoy BisyariKegembiraan BisyirBerita gembira BisyrunBerita gembira BudairBerjalan cepat BukhariImam perawi hadist BunyaminNama saudara nabi yusuf BuraidDingin BuraidahKesejukan BurhanAlasan. yg membantu DzikroPengajaran. peringatan Dzil AwtadPunya pasak2 ( tentara yg banyak ) DzimarKehormatan diri DziyabMemperoleh harta. tribunal of justice Diya al DinBrightness of the faith DubiesNama pahlawan arab DurarBatu permata. Anugrah Arrahman FadiPenebus FadilGenerous. mulia FadhlKebaikan. cerdas. tunduk DhowiBersinar Dhu'unCahaya terang DhukhomGemuk Dhul FiqarName of the Prophets sword DhuyufTamu DifaPertahanan DikaAyam jago. jenius Dzal AidiPunya kekuatan DzalkifliYang punya kesanggupan DzamarNama seorang raja Yaman zaman dahulu DzanunDzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil'imadYang punya bangunan2 tinggi DzibanPenghalau. penjaga DalilPetunjuk. baik/kuat harapannya Dzakka'Cerdik DzakwanHarum semerbak. kepakaranku BilalNama sahabat nabi. teladan DanaCerdas. keutamaan FadhilOrang yg berbuat kebaikan. jantan Dika AzhariAyam jago. pemanggil DabirSecretary DaffaPembela DafinahKekayaan yang tersembunyi DahinYang cerdik DahlanNama belakang ulama DailamiAskarku DaisamLemah lembut DaiyanHakim. dalil. pelindung. awake FadalKeutamaan FadhaliKelebihan. sovereign DarisPembaca. bunga DinAgama. sungguh2 F Fa'izBerjaya. serbuan Dzul AutadPunya tentara yg banyak Dzul FahmiPunya kefahaman Dzul RahmanYang Maha Pemurah DzulfaqorNama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib DzulfiqarNama pedang Rasulullah SAW DzulkifliYang punya kesanggupan E EisaA Prophets name Jesus ElmanKnowledge EmirTo command EshanDalam berkah Allah EssamSafeguard Fa'idTetap. istimewa. kelebihan. hidupnya meningkat . sisa FadhlurrahmanKeutamaan dari Allah. sinaran kebenaran Dhiya'ur RahmanCahaya Yang Maha Pemurah DhobithCermat.BasirBijak. bijak DaniDekat DanialNabi Allah SWT DanishPengetahuan. utama. faham DzakirTeguh pendirian. bijak DaniyalNabi Allah SWT Darapossessor. honorable FadlDermawan. pandai. model. cahaya BurhanuddinDalil/cahaya/bukti agama BusairiNisbah BusrainKesegaran BusranKabar gembira D Da'imKekal abadi Da'inpenyeru. hakim DhoifTamu DhoifullahTamu Allah DhominPenjamin DhomirHati nurani Dhomiri FadhilHati nurani. pelajar Darul MuqomahTempat yg kekal ( surga ) DaudNama Nabi Allah SWT DawaniNisbah DawudArabic form of David. kuat. melihat BasirunYang melihat BasitPereka. mudah. ihsanku FadlinKeutamaan FadlullahKelebihan Allah FaeyzaSukses. kepercayaan Din SyamsudinMatahari agama DiniAgamaku Diwanroyal court. beloved. murah hati FadlanKeutamaan FadliKelebihanku. a Prophets name DhabitYang kuat ingatan DhafirMenang DhahirYang membantu DhaifullahTamu Allah DhamirYang langsing DhamiriJiwaku DhiyaCahaya. berhasil. pembuat BaslanKeberanian BasriPenglihatanku BassamSmiling BasyarPembawa berita baik BasyarahIndah Bazfalcon BazilYang pandai BazilinYang menyumbang BazliKebijaksanaanku.outstanding. bukti. menang Fa'izinOrang2 sukses Faaeqfaa-eq. pemimpin. yg utama DhomrahNama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori'unOrang2 yg merendahkan diri.

FahadHarimau bintang FahdHarimau FahimYang faham. utama. asyik. pelepasan FareedUnique FareeqLieutenant General FarhanBergembira FarhatKegembiraan FaridIstimewa. nama suku arab GhausPertolongan GhazaliNama seorang sufi dan filosof muslim GhaziConqueror GhiyathSuccorer GhoitsHujan GholiMahal. bertujuan GhufranKeampunan. terkemuka FaisalPenyelesaian. tajam pikiran FirdausNama surga tertinggi FirdawsHighest garden in Paradise FitriSemulajadi FouadHeart FuadHati. keutamaan dari Allah FakhrullahKemegahan Allah FakhryHonorary FakihLegal expert. terkenal. kejayaan Allah FathurrahmanPembukaan. kemenanganku FathuddinPembukaan. usia muda belia GhoziPrajurit di medan perang. beruntung FalihSukses FannaniSeniman Faqihwise FarajKelonggaran. keistimewaan FarisHorseman. sukses. pembeda benar dan salah G GadiKeberuntunganku GamalCamel GhadiSinga GhaffarSedia mengampuni. tiada bandingan. permata. kebanggaan FakhruddinKebanggaan agama. smart FathVictory FathiPembuka. sacrifice FidaiPengorbanan FikriFikiranku. memahami. lembut hati GhaffurPengampun GhailanNama sahabat Nabi Muhammad SAW GhaisanRupawan GhaisaniCantik dan muda GhaliMahal GhalibVictor GhaniKaya. kejayaan agama Fathul IslamPembuka. pemikiranku FirasKecerdikan. Penghafal HafiyYang memuliakan HafizPenjaga. one who recites the Quran FalahJaya. yang baik. pemisah antara hak dan batil FajarCahaya putih FajariWaktu fajar FakeehPleasant FakhirKebesaran. rajin belajar FahmanKefahaman FahmiKefahamanku. menguasai Haithamlion HaiyanYang hidup HajajPelawat HajibPendinding HajidYang sholat malam ( tahajjud ) HajimPelindung HakamPengadil . pemikir. nama Kabilah di Hijaz GhonamPenjaga rampasan perang GhonimYang mendapat keuntungan GhosanSumber air di padang pasir. sesuatu yg bernilai tinggi GholibPemenang GhomidPedang dlm sarungnya. tunggal. kejayaan Islam FathullahPembukaan. lancar FasihYang fasih FateenClever. kemenangan FauziKejayaanku FawwazBerjaya FayruzPermata FaysalDecisive FayyadhMurah hati FerranBaker FidaRedemption. kejayaan FakhiriHonorary Fakhr Al DinKejayaan agama. singa HaikalPokok yang besar dan subur HailYang disegani HaimadiPujian agama HaimanYang cinta. kejayaan Allah yang pengasih Fatihfaateh-conqueror. kemenangan agama FakhriKemegahanku. kenyataan. permata yang mahal FariduddinPermata agama. pengampunan GhulamAnak muda Ghulaman ZakiyaAnak muda yg suci GhulanRemaja GhulwaniKeremajaan dan kecerdasan GhurofanTempat2 yg tinggi GhusunTangkai pohon H Ha'imYang mengelilingi Haban MutarokibaButir yg banyak HabbabYang mengasihi HabibBeloved HabibiKesayanganku HablanYang penuh HabriKegembiraanku HadadDewa Syria yg jantan HadiGuiding to the right HadifYang mempunyai matlamat HadramiNisbah HafidhPemelihara. jiwa FuadiJiwaku FudailExcellent in character FurqanBukti. mewah GhanimYang mencapai kejayaan GhanimiKejayaanku GhassanKecantikan dan kelembutan remaja. knight FarooqOne who distinguishes truth from falsehood FaruqPembeda antara benar dan salah FasahatFasih. pintar. FaiqTertinggi. pelindung HafizuddinPemelihara agama HafuzaPemberi semangat HaidarBerani. opener FattahPenakluk FauhadAnak kecil yang gemuk FauzanKejayaan.

nama paman Nabi HamziKetegasanku HanafiKelurusanku. suci HaninKesayangan Haninda AuliaMerindukan darjat yang mulia di sisi-Nya HanisBerani HanunKesayangan HaririSuteraku. Hussein was a descendent of the Prophet Muhammad=pbuh HuwaidiKembali kepada yang hak HuzaifahNama sahabat nabi Muhammad SAW HuzaimanNama sahabat nabi Muhammad SAW I I'tishomMenjauhkan diri dari perbuatan maksiat IbadRajin beribadah. kesabaran HilmiKesopananku. kesabaranku HimmatCita-cita HishamGenerosity HisyamMurah hati HisyamuddinKemurahan agama HiwayatYang disukai HubaibKekasih HudA Prophets name HudhayfahOld Arabic name HulaifYang setia HulawiYang manis/menarik HumaidiKepujianku HumamCourageous. tampan HamizanCerdik. yang suka menjamu orang HatadiKeaslianku HatimJudge HauzanMahluk Manusia HawariPengikut setia HawwariPenolong. good HasbiYang memadai bagiku HasbullahJaminan Allah HashimBroker. bersih HawwasYang bersemangat HaythamYoung hawk HayyanYang hidup HazimTegas. syahid HusniIndah HusoinBenteng pertahanan HusseinLittle beauty. pembawa kehormatan. kefahamanku IdrisA Prophets name IdrusSinga IffatKesucian. kuat. bersih. a Prophets name Abraham IdlanKeadilan IdrakiPengetahuanku. gentle. generous HumdiYang memuji Husaindemunitive form of Hasan HusainiKebaikanku HusamPedang yang tajam Husam al DinSword of the faith HusaynBeautiful HusnayanKemenangan. Hashim was a descendent of the Prophet Muhammad SAW HasibBerketurunan mulia HasifKemas. content HanifMuslim yang teguh. mulia. destroyer of evil. lofty or exalted. kuat. berusaha HarizPemelihara HarrazYang amat warak HarunArabic form of Aaron. Kebanggaan IftiqarKeperluan IhsanBeneficence IhtisyamKehebatan IjlalPenghormatan. patient HamalLamb HamasBerani HambaliPengikut Imam Ahmad bin Hambali HamdanTerpuji.HakeemWise. one of Gods ninety-nine qualities HakimBijaksana HalimMild. bijak. yang lurus. kesopanan. handsome HasyiemYang bermaruah HasyimPemurah. tampan HamlanBerdiri sendiri HammadiPemuji HammamYang mempunyai kemauan keras HammaniPemberi semangat HamsyariAnak jati watan HamudYang banyak memuji Hamzaname of the Prophets uncle HamzahKebijaksanaan. kemurnian. petunjuk. calm HfiyYang memuliakan HibatullahKurnia. hamba-hamba Allah IbkarPagi hari IbnuAnak laki2 Ibnu AbbasNama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. pemuji Allah HamdawiYang memuji HamdiPujianku. delighted. pengikut Imam Abu Hanifah HananiaDikasihi Allah HanbalPurity HaniHappy. rapi HasnainDua kebaikan HasnawiKecantikan HasnunYang baik HassanBeautiful. anugrah Allah HibbanIbnu Hibban Pewari Hadist HidawiPemberian HidayatPetunjuk HidayatullahPetunjuk Allah HijaziKebersihanku HikmatHikmat HilalBulan sabit HilelThe new moon HilmanKesopanan. cermat. A Prophets name Hasanbeautiful. terhormat IkhlasMemuliakan IkhtiariPilihanku IkhtiaruddinPilihan agama IkhwanPersaudaraanInsafKesadaran . kesederhanaan. ahli tafsir Ibnu HajarNama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu KholdunFilosof dan sosiolog muslim IbrahimFather of a multitude. pelindung HarithKuat. Kehormatan diri I ftikharKehormatan. nisbah HarisPengawal. variation of the name Muhammad HamimiTeman karibku HamizCerdik. teliti HaziqCerdik. pandai HazmiKetegasanku HelmiSabar dan berakal HelmyGentle. pujian HamdunTerpuji. pujian HamidThe praised one.

keagungan. generous JawahirPermata JawharJewel. holy war JihadiPerjuangan JihanNama tokoh wanita. siang JauzanPertengahan JawadOpen-handed. kesucian. Perkembangan. keindahan JalaluddinKemulian agama JaleelGreat. kemajuan IqtidarKekuatan.IntisarKemenangan Iqbaaladvance. Lantang JuhlanYang termulia K KaabKemuliaan. dermawan JaafarAnak sungai JaballahHadiah Allah JabalunGunung. di tengah JuhairSuara Nyaring. refers to a quality of God KamalBeauty. 2 pasukan JamalBeauty Jamal al DinBeauty of the faith JamaliKecantikanku JamaluddinKeindahan agama JamalullailKeindahan malam JameelBeautiful JamhariKelompok manusia JamilYang tampan. nama kitab Shorof KalimAhli pidato KalimatullahKalimat Allah KaliqCreative. revered JaliYang nyata JalilYang mulia JaludKuat dan sabar Jam'anKesatuan. essence Jawwadjawwaad-generous JazaliKegembiraanku JazilBesar. Fisik JasirKeberanian JauniKeputihan. pengawasan IsyraqMemberi sinar ItharMengasihi orang lain IwadhPengganti IyadSokongan. suka IsyhadPenyaksian IsyrafPengganti. bukit JabbarMighty JabilYang kreatif JabirConsoler. rekan. kesyukuran. Comforter JabranPengganti. pujangga muslim. confidant KadeerGreen or green crop . perfection . kemajuan IzdiyadPertambahan IzzKekuatan Izz al DinMight of the faith IzzanKepatuhan IzzatKemuliaan IzzudinKemuliaan agama Izzul HaqKemuliaan yang haq. panduan. kawan KafilPenjamin KafilaSaksi KahilFriend. pengetahuan IrsyadNasihat. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul IslamKemuliaan Islam J JaadSungguh2. pembetul JabriPertolonganku JadidBaru JadirPemurah JadulhaqJalan kebenaran JafarRivulet JaffanYang terkawal JafinYang mengawal JafniKawalanku dari kejahatan JahdiKemampuan JahidYang berusaha JahranYang tangkas JaizBoleh JalaalGlory of the faith JalalKemuliaan. nama ulama besar JubranNama sastrawan JufriKeluasan. semarak. Kekuatan menjauhi maksiat IsrarPersendirian Issamself-made success IstafaPilih. Kemegahan JilaniPenyiaranku JiratullahBantuan Allah JiwariJaminanku JiyadYang Baik JuaniSinaranku JubairPertolongan. indah JamriPerhimpunanku JamsyirKecantikan JarirTempat bertumpu JarisKarunia Allah JarullahTetangga Allah JasimBadan. kekuatan. riang JazliFasih JazmanTekad yang kukuh JazmiTekad yang kukuh JazuliNisbah JibrilArchangel of Allah. tenaga IrfanKebijaksanaan. companion. cahaya. Gabriel JihadStruggle.connoting freshness and innocence KadhimMenahan Diri KadinTeman. petunjuk IrsyaduddinPanduan agama Is'afPertolongan IsaNabi nabi IsamOrang sukses dengan usahanya sendiri IshakNama nabi IshamMaksum IshaqA Prophets name IshmatKekuatan menjauhi maksiat IskandarNama seorang raja IslahPembetulan IslamKesejahteraan IsmaPemelihara IsmailA Prophets name IsmatKetulinan. besar KadarBerkekuatan penuh KadeenFriend. banyak JazimMempastikan JazlanGembira. terhormat KabirAgung. advent IqbalKejayaan. lover KailaniNama seorang ulama. gunung yang sukar didaki IyyadKepulangan IzdiharBerkilau.

pakar. ulama KhalasYang selamat KhaldoonOld Arabic name KhaldunKekal. cerdas LabidNama sahabat nabi Muhammad SAW LahmuddinKekuatan agama LaisBerani Laithlion LamaniKegemilanganku Lami'Mengkilat LamihMengkilat LaminKepercayaan LathifHalus budi. precious and distinguished KarimYang mulia KarimanHaji dan jihad KarmanKemuliaan KaseebFertile KaseemDivided KasirMelimpah. friendly. munasabah. lebih baik Khoiri. murni KhalladYang kekal KhanKetua. intelligent LabibCerdik. kebajikanku Khair al DinThe good of the faith KhairanKebaikan KhairaniKebaikanku KhairiKebaikan. pemimpin KhalafAnak yang baik. sholih KhoironKebaikan KhoiruddinYang baik agamanya Khoirul AnamSebaik-baik makhluk KhoirullahKebaikan dari Allah Khoirun MaqomaLebih baik tempat tinggalnya Khoirun MaroddaLebih baik kesudahannya Khoirun NuzulaHidangan yg lebih baik Khola'ifal ArdhiPenguasa-penguasa di muka bumi KhorulfashilinPemberi keputusan yang baikKhosyiOrang yang khusyu? dalam shalat KhozinPenyimpan harta KhuararizmiNisbah KhudariNisbah KhumainiPandangan yang jauh KhursyidMatahari KhuwailidKekal KhuzaymahOld Arabic name KiramMulia KiramanMulia L La'iqYang layak LabeebSensible. friendly LazimTetap LazmanTetap LiaqatKebolehan. perak LuqmanA Prophets name Luqmanul HakimLuqman yang bijaksana LutfanLemah lembut LutfiKehalusanku. nama seorang seniman Khairul ZamanSebaik-baik masa KhairullahKebaikan dari Allah Khairun NasSebaik-baik manusia KhairyCharitable. learned KamilSempurna KaramiKemuliaanku KardalMustard seed KareefBorn in Autumn KareemGenerous. genuine. ikhlas. kebajikanku Khairi HabibullahKebaikan. berpengalaman KhadhiOrang yg rendah hati KhadimSukarelawan KhairKebaikan. pemimpin KhasyiOrang yg khusu? dlm sholat KhatibReligious Minister KhattabAhli pidato KhawatimAkhir. complete. bijaksana. wakil KhalilSahabat. nama seorang ahli sejarah KhaledEternal KhaleelBeautiful. Kesayangan KhaliliSahabat KhalishSuci. noble. pleasant.KamaluddinKesempurnaan agama KamaruddinBulan agama Kamarul ArifinBulan orang arif KamaruzzamanBulan masa Kameelperfect. kind. banyak KatebWriter KatibJuru tulis KazhimMenahan diri KazimPenyabar KhabirYang mengetahui dengan sebenarnya. cincin KhayamPembuat khemah KhazinPenyimpan harta negara. beneficent KhaizuranKetua. good friend KhalidYang kekal KhalifahPengganti. kekasih Allah KhairinKebaikan KhairuddinSebaik-baik agama. sopan LatifGentle. lembut Lutfil HadiTaufik Allah Yang Hadi LutfilahTaufik Allah Lutfir RahmanPertolongan Allah LuthNama nabi LuthfiKeramah-tamahan . Khoir SholihBaik. orang shaleh kawan Nabi Musa AS KhilfiPengganti KhithobaBerbicara KhiyarPilihan terbaik KhobirYang mengetahui dengan sebenarnya. keupayaan Libasut TaqwaPakaian taqwa Lisana ShidqinBuah tutur yang baik LiwauddinPanji agama Liwaun NasariPanji kemenangan LizamYang mendiami Lu?ayNama seorang datuk Nabi Muhammad SAW LubaidYang kaya LubawiYang LujainKeputihan. ahli mengetahui Khodhi'Orang yang rendah hati KhodimJejaka Khofiqur RuhYang menarik hati KhoirBaik. bendahara KhazindarPenjaga kekayaan KhidirNama nabi. pengganti. kebaikan agama Khairul AmirinSebaik-baik pembina Khairul AnamSebaik-baik manusia Khairul AnwarCahaya yang baik Khairul HadiSebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul HarisinSebaik-baik pengawal Khairul IkhwanPersaudaraan yang baik Khairul JamalSebaik-baik keindahan Khairul UmamSebaik-baik umat.

Luthfi HamidKeramah-tamahan yang terpuji Luthfi YazidKeramah-tamahan. yg dapat dipercaya MaajidMulia MaalikYang memiliki MaamarKemakmuran MaarifKecantikan. tuntutanku MasyhadKesaksian MasyhurKesohor MasykurYang bersyukur MasyruhLapang dada MatlubCita-cita MaulaTuan besar MaulawiYang berzuhud (Maulana) MawardiNisbah.in the way of Allah MujibPenyahut MujibuddinPenyahut agama MujiburPenyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih MujtabaYang terpilih MukhtarChosen MuktasimTerjaga MuktiPemberani MulhimPemberi inspirasi MunabbihPemberi peringatan MunawwarBerkilau MunawwirBersinar MundhirWarner. peminat MuhibbuddinPengasih agama MuhsinBeneficient. glorified MamduhTerpuji MamunTrustworthy ManBenefit ManafKetinggian. di rahmati MohamedYang terpuji. dicintai MahdiGuided to the right path MahfuzTerpelihara MahirPakar MahmoudThe praised one. lucky MasunYang terpelihara MasyahadiPersaksianku. perintis MifzalTeramat mulia MikbadIbadah MikdamBerani MikyadYang bertaubat MinhajAcara. terpuji MahasinKebaikan MahbubDikasihi. happy. fortunate MarzuqiRezekiku Mas'udBertuah. kenaikan MananPemurah MansurDivinely aided. bertambah LuzmanTetap M Ma'ayisyPenghidupan. di rahmati MohammedPraised. blessed MubasyirPembawa petanda yang baik MubinSinar. victorious ManzurYang boleh diterima. memahami MufidUseful MughisPenolong MuhaiminYang memelihara dan mengawal MuhajirYang berhijrah MuhammadPraised. cautioner MuneerBrilliant. dipersetujui MaqbulDiterima. biasa MirzaAnak yang baik MisbahLamp MizwarRajin berkunjung MohamadYang terpuji. praised. menang MuazNama sahabat Nabi Muhammad SAWMuazzamDihormati. air mawarku MazhudYang zuhud MazinProper name MazizMulia MiftahPembuka. suka MasudFortunate. firm MalaziTempat perlindungan MalikMaster. charitable MuhtadiBeroleh hidayah MuhyiddinYang menghidupkan agama MuinuddinPembela agama MuizzuddinPenyokong agama MujahidFighter . shining MunirYang menerangi . the name of the Prophet . variation of the name Muhammad MahmudTerpuji MahranKebijaksanaan MahrusYang dijaga MahzuzBernasib baik MaimunLucky MaisurYang senang MajadKemuliaan MajdiKemuliaanku. bahagia MashalTorch MasrurYang riang. from Muhammad. name of the Prophet=pbuh MohdSingakatan ejaan untuk Muhammad Mu'minSeorang yang beriman MuadhProtected MuammarPanjang umur MuawiyahNama sahabat Nabi Muhammad SAW MuayyadKuat. kemuliaan MajduddinKemuliaan agama MajdyGlorious MajidDihormati Majid al DinGlory of the Faith MakarimKemuliaan MakhladYang kekal MakhlufMaju MakinStrong. jernih MudrikBerakal. angel. disanjungi MubarakHappy. disukai. dipersetujui Mar'ieTerpelihara MaridRebellious MarjanBatu karang MarwanName of an Omayad caliph who built the Dome of the Rock MarzuqBlessed by God.pbuh MuhannedSword MuharramBulan Muharram MuhazzabTerdidik MuhibKekasih. keperluan2 hidup Ma'inAir mengakir yg sangat jernih Ma'lumYang diketahui Ma'munAman. king MamdouhOne who is commended. pengetahuan MaasyirPandai bergaul MabrukYang diberkati MabrurMembuat kebajikan MadaniKemajuan MahadhirMenulis kebaikan MahamidPujian.

penyelesai masalah NaashifAdil. hadiah NuhNama nabi NumairPanther NumanBlood Nur al DinBrightness of the faith . content Mus'abNama sahabat nabi Muhammad SAW Mus'adYang bahagia MusaA Prophets name . adjuster NazhanJauh dari yang dieji NazihYang bersih. disiplin NadiTempat pertemuan NadimRekan. berkedudukan. mulia. planet Najm al DinStar of the faith NajmiBintang. sahabat NadirBerseri-seri Nafi'Yang berguna NafilTambahan NafisBernilai. maksud Muradmuraad-aim MuradiHarapanku MursilWakil MursyidPembimbing. dermawan.MunsifAdil. bernilai NajidGagah. masyhur NabilYang cerdik. Mulia NabihanMulia. elok NadhmiTeratur. sedikit memberi NoohA Prophets name NoorCahaya NooriShining. mighty MutiObedient MuwaffaqSuccessful MuzaffarKemenangan N Na'ilYang suka memberi. harapan NizamPeraturan NizarYang memerintah. tujuan. menang NidhamPeraturan NikmatRahmat NiyazDoa. Kemenangan NajdatBerani NajeebOf noble descent NajiSafe NajibKeturunan yang mulia. kemenanganku NasruddinPertolongan agama Nasrul HaqPertolongan kebenaran NasrullahPertolongan Allah NasserProtector NasyatKecergasan Naura AuniBunga yg bersahaja dan lemah lembut NawabPemimpin. insyaf. earner Nailachiever NaimComfort. pemberi petunjuk MurtadhoDiridhoi MurtadiSatisfied. pelayan NabawiBersifat kenabian NabeelNoble NabhanNoble. pengawas MutaObeyed MutalibYang menuntut dari masa ke semasa MutasimAdhering . insaf. berharga NafizYang melaksanakan NaharKeluasan sungai NahdanKebangkitan NahidAnak dalam masa puber NahlanBerbisa NaifTinggi. seseorang penuh kehormatan NadeemFriend NadhifBersih NadhimPengatur NadhirIndah. bintangku NajmuddinBintang agama NajmussabahBintang subuh Najwankemenangan NaqibYang menjamin NaqiuddinKebersihan agama NasabKeturunan mulia NashifAdil. pemerintah NawafNama populer orang Arab NawfalGenerous. chaste NazeemArranger. ease. bersih dari noda cacat NazimPenyajak NazirBandingan NazmiBintangku. pelayan NashirPenolong. menonjol Naif NailAquirer. tranquility NajahKeselamatan. jujur MuntasirPemenang MuntazarYang diawasi MunzirYang memberi amaran MuqriAhli ibadat MuqtadirYang berkemampuan MuradKeinginan.Moses MusadUnfettered camel MusaidPenolong MusawiYang adil MusayyadNama sahabat nabi Muhammad SAW MushthafaChosen one Muslihreformer MuslihinYang memulihkan MuslihuddinPemulih agama MuslimMenyerah diri kepada Allah MustafaTerpilih MustaqimYang lurus MusyrifTinggi. brightness Nu'manKebaikan. old Arabic name for the Sea NawiKetua NawwafYang menonjolkan NawwarPemberi cahaya NazeehPure. berani NajihYang menang NajjarCarpenter Najmstar. to God MutazzProud. bijaksana.to faith. utama. kenikmatan NuaimNikmat NufailPemberian. mahir. guru. keindahanku NazranPersembahan untuk Allah NazriPandanku NiamuddinPeraturan agama NidalPerjuangan. outstanding NabihCerdik. sedikit berbicara. bijaksana. pembela NashiruddinPenolong Agama NashrullahKemenangan dari Allah Nasifjust NasihAdvisor NasimAngin sepoi-sepoi Nasir al DinProtector of the faith NasiruddinPembela agama NasranPertolongan NasratKemenangan NasriPertolonganku. cita.

having true faith RashinYang bagus. fragrant. kesenangan RaoofMerciful RaqibPenjaga. merciful. QutaybahIrritable. most high. kutub R RabahGainer RabbaniArif dan soleh Rabbi'Musim semi RabiSpring. the Prophets follower OmranSolid structurePashalord. bagian QosimGanteng.NurhanCahaya raja NuriCahayaku. kawan pendamping RimanKijang RiyadGardens RiyadhTaman RizqRezeki RizqiRezeki. powerful Qaidqaayed-leader QaiserRaja Qani'Puas QarinYang dekat. penunjuk jalan lurus RusyduddinKelurusan agama RuwaidiAngin sepoi-sepoi RuzainTempat ketenteramanku S Sa'airollahSyiar2 Allah . kurniaan Allah RizqinRezeki. honourific title PutraPutera Q Qa'idPemimpin QabusOrang yg gagah. nama nenek moyang Nabi Quthb. impatient QutubPemimpin. pintu syurga utk orang yang berpuasa RaziNisbah RazinBerakhlak. tumbuhan yg harum RaimiKeutamaanku RaisCaptain RaiyanYang puas Raja'Harapan RajabBulan Rajab RajaieHarapanku RajauddinHarapan agama RajihTimbangan yang mantap RakinDihormati RamadhanBulan Ramadhan RamiPenuh kasih RamliPenelitianku RamziLambangku RaniaKesukaan. utusanku RasyadMemperoleh petunjuk RasydanMendapat petunjuk RasyidPetunjuk. rightly guided. serius dlm perilaku RidaKeredhaan RidauddinKeridhaan agama RidhaKepuasan hati. ridho RidhwanKeridhoan Allah RidwanAcceptance. bermurah hati RauhillahRahmat Allah RawiTubuh serta akal yang sihat RawiyaniKeindahanku Rayhanease. yang tetap RasinYang mantap RasmiYang rasmi. referring to qualities of God listed in the Quran RahmaniKesayanganku RahmatRahmat. berperasaan baik RashidOne of good council. tampan dan baik kulitnya Qadirable. cinta Rafiexalted RafidPenolong. kuat RusyaidiYang cerdik RusydanPetunjuk RusydiKecerdikanku. penyampai RusliWakilku RustamBerani. kurniaan Allah RizqullahRezeki dari Allah RuknuddinSendi agama RuslanWakil. friend RafiqiPendampingku RafiqinPendamping RafiuddinPendukung agama RaghibDesirous RahimiKesayanganku RahmanCompassionate. first son. pemberi RafidanSungai Dajlah dan Furat RafieTinggi dan mulia RafiqKind. lukisanku RasuliWakilku. mendapat petunjuk RatibArranger RaufPengasuh. pengawal RaqillaYang selalu berbuat kebajikan RashaadIntegrity of conduct RashadKedewasaan. comfort RayyanKepuasan. belas kasihan RahmatullahRahmat Allah RahmiBelas kasih RahmuniYang penyayang RaidLeader RaidiPelopor RaihanBunga surga. distributor QaulalhaqPerkataan yang benar QaysFirm QiyamanPokok kehidupan QobusLelaki berwajah tampan QoidPemimpin QosiimYang molek. yang membagi QudamahCourage Qudsholiness. sanctity QuraisySuku bangsa arab asal Rasulullah SAW QushayyiJauh pemikirannya. teman QashidYang menuju pd kemudahan QasimDivider. cerdas. pengawal. breeze RabitiYang zahid RadiYang ridha RafaBahagia RafaatSangat lembut. bercahaya NuruddinCahaya agama Nurul HaqCahaya kebenaran Nurul HidayahCahaya petunjuk Nurul IslamCahaya Islam NusariPertolongan NuwairCahayaOmarLong life. good will. name of the keeper of the gates of Heaven Rif'atTinggi martabatnya RifaiYang tinggi dan mulia RiffatPangkat yang tinggi RifidPenolong RifqiLemah lembut.

leader SayyidMaster SeifSword . cinta ikhlas ShahibTeman ShaibTepat mengenai sasaran ShakilIndah ShakirThankful ShalahPerbaikan. distinguished SharimBerani. bertindak tepat SadaqatCharity SadatPimpinan SadidBenar. senang SahliKemudahanku SahnonKehalusan SaidBahagia SaidunYang berbahagia SaifPedang SaifuddinPedang agama Saiful IslamPedang Islam SaifullahPedang Allah SajidOne who worships God SakhawiKemurahan hati SakinahKetenangan. keamanan SalamatKesejahteraan SaleemSafe. blaze ShobhiPagi hari ShobirPenyabar ShodiqBenar. Yang mendahului SabirYang sabar SabitYang baik. lemah lembut. lofty. julukan utk sahabat Abu Bakar ShidqiBenar. ikhlas. nama sahabat Nabi SAW SabilJalan SabiqYang mengalahkan. duta besar SafiuddinKesucian agama SafiyBest friend SafwanBersih. singa SirinNama seorang tabi?ie SofianDevoted . jujur ShihabFlame. Jujur ShidqieBenar.of religion Sayidchief. pedang tajam ShibghotallahFitrah Allah ShiddiqMembenarkan ShiddiqinOrang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan ShidiqSelalu membenarkan. flawless SalehGood.of religion Seif al DinSword of the faith ShabhiPagi hari ShabriSabar ShaddamBenturan ShadiSinger ShafiJernih ShafiqCompassionate. entertainer SammanGrocer SamranPertolongan SanadTempat bergantung SanimYang derajatnya tinggi SaniyYang tinggi. cinta ikhlas ShohibTeman ShoibTepat mengenai sasaran ShorimBerani. right SalimSelamat. Singa SiddiqYang membenarkan SidqiKebenaranku SilmiKedamaianku SinwanKembar SirajLamp. senang SahirWakeful SahlanMudah. keselamatan. Pedang Tajam. exalted SamihPemaaf. whole. Jujur ShofiJernih ShofwanTeman akrab. kebaikan ShalahuddinKebaikan agama ShalehBaik ShalihBaik Sharafhonour SharifHonest. tender ShafiyTenteram suci ShafwanTeman akrab. light SirajuddinPelita agama SirhanBerani. terkawal SalimanKesejahteraan SalmanSafe Sam'unPendengaran Sama'anYang patuh SamadSerba baik SamahToleransi SameerEntertaining companion SamhariLembing yang keras SamiHigh. ketentraman SalahRighteousness Salah al DinRighteousness of the Faith SalahuddinKebaikan agama SalamKesejahteraan. aib SaudFortunate SayfSword . tepat Sadiqsaadiq-truthful SadruddinPemimpin agama SaeedHappy SafarazDihormati SafirWakil. noble.Sa'diBahagia Sa'dunKebahagian Sa'iYang berjalan cepat. yang berusaha Sa'ihatYang berpuasa Sa'udBahagia SaadBahagia SaadanKebahagiaan SaadiKebahagiaanku SaaduddinAgama yang membahagiakan Sab'atuabhur7 laut SabahiKetua pejuang SabeerPatient SabihBeautiful SabikahPenambang emas. pemurah. toleran Samircompanion. mulia SaqrFalcon SarhanKemudahan SariyahClouds at night SarwanMempunyai kemuliaan dan kemurahan SatirOrang yang menutupi Aib dan dosa SattarMenutup cela. pemurah SabqiKeutamaanku SabranKesabaran SabriKesabaranku SadadKejujuranku. nama populer orang Arab SaghirYang mengikut SaharAkhir malam sebelum fajar SahilMudah.

pengenang budi SyaliaPenghibur hati SyamilMenyeluruh SyaminiKeharuman yang tinggi SyamlanMemilih kurma yang masak SyammasPelayan ibadah SyamsiMatahariku SyamsirPedang SyamsuddinMatahari agama Syamsul BahriMatahari lautan SyamsulhadiMatahari petunjuk SyamsuzamanMatahari/ pelita masa SyarafKemuliaan SyarafatHarga diri SyarafuddinYang mulia agamanya SyarahilNama khabilah SyarbiniNama Pohon. success granted by Allah TaymullahServant of God TaysirFacilitation . maju Tal'atKetinggian TalalKeindahan TalhahNama sahabat nabi Muhammad SAW TalibPenuntut TamamGenerous Tamamul QamarBulan purnama TamimKejadian sempurna. belas kasih SyahabuddinBintang agama SyahidMati Syahid SyahinBurung yang panjang sayapnya SyahirTerkenal SyahiranTerkenal SyahmiMulia. pertolongan SyafiPenyembuh Syafi'Memberi syafa?at SyafiiPenganut Imam Syafii SyafiqPenyayang. takwa dalam agama TaqrisBerperisa TarifIstimewa TariqBintang subuh. the name of a star SulaimSejahtera SulaimanA Prophets name . nama nabi TahfizUsaha menghafaz TahirPure. mulia SyarifuddinKemuliaan agama SyaukatKekuasaan SyauqiRinduku SyawalBulan syawal SyazaniKecergasanku SyazwanHaruman kasturi SyazwiKeharumanku SyihabPecahan bintang. bukti yang kuat SulwanKepuasan SunbulTangkai. perbaikan TahzirUsaha memberi peringatan TaibYang baik TaisirMemudahkan. orang yang kuat TamirOne who owns date palm trees Tamrinlatihan. clean TahsinMenghiasi.Solomon SulaimiKesejahteraanku SulhidarBersenjata SulthanSuktan. pengetuk hati TaufiqPertolongan. easy. petunjuk Taufiq AlhakimTaufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih TaufiqillahPetunjuk Allah TauhidKemurnian Iman ( Keesaan Allah ) TauqanKemampuan hati TawaduMerendah hati TawfiqSuccess. mudah SuhailiKemudahanku SuhaybOf reddish hair or complexion SuhaylGentle. nama tokoh ulama SuhaibKemerah-meraha SuhaidLembut. kemudahan TajuddinMahkota agama TajuzzamanMahkota masa Tal'ahTampil.SolehYang baik SolihanYang baik SolihinYang baik Su?daBahagia SubhiEarly morning SufiAhli tasawuf SufyanNama sahabat nabi Muhammad SAW. meteor SyihabuddinBintang agama Syu'bahNama sahabat nabi Muhammad SAW SyuaibNama nabi SyubliAnak singa Syuja?Pemberani SyukranKesyukuran SyukriKesyukuran SyukurKesyukuran SyuruqTerbitnya matahari SyuwariKecantikanku T Ta'ibYang bertaubat Ta'iqYang rindu Ta'wilul AhaditsTabir mimpi Taba'unYang menurut TabariNama ulama Tabi'unYang mengikut TabraniNama ulama TadwinPencatatan TafhimUsaha memahami TahaTertentu. bijak SyaibanMendung bersalju SyakibNama tokoh muslim SyakirBersyukur. reconciliation Tawqirgoodluck. Nama Binatang SunniPenganut ajaran sunah nabi saw SuoudGood luck SururKegembiraan SuudBahagia SuwadiRahasiaku Sya'airillahSyi'ar2 Allah Sya'banBulan Sya?ban Sya'raniNisbah SyabibiBerusia antara 15 dan 30 tahun SyabilBintang SyaddadYang perkasa SyadiPandai bersyair dan bernyanyi SyafaatPembelaan. Nama Ulama Besar SyarifDipuji. pembiasaan TaqiBertakwa TaqiuddinBertaqwa untuk agama. berani. tampan SuhailSenang.

tekun beribadah UbaidFaithful UbaidanPenyembahan UbaidullahHamba Allah UbaydahServant of God UbayyOld Arabic name UbbadBanyak ibadat UjabKeajaiban UjumBenteng pertahanan UkailPintar. labah-labah Ulil AidiYang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil AmriPemerintah. tenteram. tinggi harganya TsamudKaum Nabi Shaleh as TsaqibJitu TsaubanKembali berkumpul TufailPengantara. pelindung WalidKelahiran. exclusive. ramai penduduk UrwahSinga UsaidBerani. dicintai WafdanPerutusan yg terhormat WafiSempurna WafidTamu WafiqBerjaya WafiuddinSetia pada agama WafiySetia. Nama orang dahulu UmaiyahSahabat Nabi Muhammad SAW UmarName of the second Khalifa UmarahOld Arabic name UmayrOld Arabic name UmranKemakmuran UmronPembangunan. ketetapan TsabitYang tetap TsamarunBuah TsaminBerharga mahal. hujan gerimis Thin LazibTanah liat Tho'ilKemampuan ThomiTinggi ThoriqOrang yang mengetuk malam hari ThoyyibBaik ThubatPahlawan ThufailLembut. bintang kehormatan. cinta. tinggi. ulama Ulul AlbabOrang-orang yang berakal. singa UsamahDescription of a lion UsyairKawan.TayyibGood or delicate Tazimhonour ThabitFirm ThabraniNama periwayat hadits Thabrani IsmailNama periwayat hadits ThahaDua huruf permulaan surat ThahirBersih. Suci ThalalKeindahan. good looking WazienPendapat yang kukuh WazifYang tekun. yang berkuasa WazniYang menimbang secara adil WidadCinta. gigih WazirMenteri. mubaligh WajdiKesayanganku. gembira. pandai UkasyahSahabat nabi Muhammad SAW. berbuah ThaqibShooting Star ThaqifBijak dan cepat faham TharwanKekayaan ThauriRevolusi ThifalLembut ThilalEmbun. jelas UmairMaju. kuasa WajihNoble WajihuddinYang terkemuka dalam agama WakilLawyer WaldanAnak baik WaleedNewborn child WaliKekasih. lurus. perlindungan. yang kembali (berlindung) kepada Allah WabilPemurah. tinggi YaaqubNama nabi . Keadaan yang baik ThalibPenuntut Ilmu. tenang WadihanCantik WadudPenyayang. hati WisamPertanda. cinta. gaya yang menarik U UbadahSahabat nabi Muhammad SAW. senang Wail.for Shelter WaizPenasihat. WailComing back . suami UtaibahPersimpangan lembah UtbahOld Arabic name UthmanOne of the companions of the Prophet . jujur WafriKekayaanku. hujan lebat WadhohWajahnya bagus. Yang Mencari ThaminYang tinggi nilainya ThamirBerjaya. medali Y Ya'rubBerbicara dgn bahasa Arab Ya'subPemimpin kaum YaalaKemuliaan. unequalled WahiduddinTerulung pada agamanya Wahiduz ZamanTerulung pada zamannya WahnanMudah. pemimpin. cita-cita WijdanSanubari.pbuh UwaisPemberian UwamirNama Orang dahulu UzairNama sahabat nabi Muhammad SAW UzmaTerbaik UzzamSinga W Wa'ilPerteduhan. Halus TijaniMahkota Tsa'irPemberontak TsabTetap. kulit putih WadiAman. kaya. yang dilahirkan WaliuddinPembela dan pemelihara agama WalliyullahSupporter of God WaqarKetenangan dan sopan santun WaqiuddinPemelihara agama WaqqasNama sahabat nabi Muhammad SAW WaqurKetenangan dan kesopanan WardiBunga mawarku WaridBerani WarisPewaris WashifPunya Sifat tertentu WashilMenyambung hubungan kekeluargaan Wasibroad-minded WasilPenghubung silaturrahim WasimGraceful. para cendikiawan Ulul ArhamOrang-orang yang punya hubungan darah Ulul AzmiOrang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul FadhliOrang-orang yang mempunyai kelebihan UlwanKetinggian. tak goyah TsabatKeteguhan hati. keluasanku WahabPemberian WahibPemberi WahidSingular.

perhiasanku ZainuddinPerhiasan agama Zainul AbidinPerhiasan orang beribadat Zainul AriffinPerhiasan orang arif Zainul MuttaqinPerhiasan orang bertakwa ZainunBagus. berlari YakutPermata YamanProper name YaminYang berkat YaqinPenuh keyakinan YaqubArabic form of Jacob YaqzanYang berwaspada YasarWealth. lebih YoonusA Prophets name YunanNama ulama YunusA Prophets name YushuaGod saves YusriKesenanganku YusronKemudahaan YusufA Prophets name.Joseph Z ZaafaraniHarum. kelebihan Zoheblittle gold . bertambah. kelebihan ZaimBrigadier General Zaim SaidBertanggungjawab.the dimunitive form of zahab [correct Arabic is: dhahab] Zohoorappearance ZubaidiPilihanku yang terbaik ZubariGagah perkasa. berzikir ZakiyPure ZakurYang kuat ingatan ZakwanYang cerdik. wangi ZaalanRajin. kenanganku ZimamYang utama. yang hidup YahyahA Prophets name YajriMengalir. perhiasan. mampu ZafarKemenangan/kejayaan ZafirVictorious ZafriKemenanganku ZahabiKeemasan ZaharSangat bergemerlapan ZahidSelf-denying or ascetic ZahidiYang menjauhkan diri dari kemewahan.= yang memiliki hidung mancung. perhiasanku ZainiBagus. ease YaseenOne of Muhammads names YasinNama nabi YasirWealthy YaslamYang selamat. rendah hati ZahilYang tenang ZahinYang cerdik ZahirBright. kelebihan ZaidunTambahan.YaarubMahir bahasa arab YaasiinAyat pertama surat yaasiin YahyaNama nabi. berseri. shining ZahiruddinPembela agama Zahirul HaqPendukung Hak ZahranBunga.flower ZuhairiYang berseri ZuhayrBright ZuhdiZuhud. growth ZaidanTambahan. perhiasanku ZaiyaniHiasanku ZakariaNama nabi ZakariyyaA Prophets name ZakiIntelligent ZakirYang mengenang. Yang Memuji Allah Ziyaadpopular Arab name ZiyadPertambahan. rendah hati. pintar ZufarSinga. kuat ZabranKuat. berjenaka ZawawiHimpunan kebaikan ZawirKetua. anak kecil yang cantik ZamriKecantikanku ZanjabilSusu jahe hidangan di surga ZarifPeriang. perhiasan. pemurah ZuhailyYang tenang ZuhairBright. wanita baik Aqiilah = terhormat . demunitive form of zahr . kelebihan ZaidiTambahan. perhiasan. pemimpin ZiqriTerpuji. kekuatan akalku ZikriIngatanku. Keindahan. yang harum ZamanNasib ZamanatYang dijamin ZamilTeman. pemimpin ZawwarBanyak ziarah ZayanYang cantik ZayaniKecantikanku ZayyadSemakin bertambah ZayyanHiasanku Ziadpopular Arab name Ziaul-HaqLight of Truth ZihniKefahamanku. kawan ZamirSuara hati. giat ZabadKeharuman kasturi ZabadiKeharumanku ZabarjadBatu permata seperti zamrud ZabdanPemberian ZabidiYang memberi ZabirPintar. ease YasykurBersyukur YatimYang sangat berharga. tidak bandingannya YawarPengawal peribadi YazdanBelas kasihan YazeedGod will increase YazidBerkat. cantik ZahrinBerseri-seri ZahwanSedap dipandang ZaidIncrease. tidak rakus dunia ZuhnunYang cerdik ZuhriKecantikanku ZulfadhliYang mempunyai kelebihan ZulfanTaman ZulfaqarNama pedang Nabi Muhammad SAW ZumarAnak kecil yang cantik ZunnurainYang mempunyai dua cahaya Khansaa. bahagia Zaim UkhrowiPemimpin akhirat ZainBagus. kemewahan YasserWealth. pemberani. berserah YassaarKekayaan.

Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. Latihan Pernafasan 1. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Kegunaan: Mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. 4. . .Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. Kegunaan: Memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. 3. 3. kembali. Menghindari kesulitan. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. 3.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut).Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Selain untuk menjaga kebugaran. Pernafasan perut . senam hamil juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Berikut beberapa petunjuk dalam melakukan senam hamil: Latihan Otot Kaki 1. Ada baiknya Anda mensurvey rumah sakit tempat Anda akan bersalin. dan seterusnya. 2.Tidurlah terlentang dengan satu bantal.Olah raga sangat penting bagi ibu hamil. Memperkuat elastisitas otot. Menguasai teknik pernapasan. untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ( dengan senam hamil ). sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. 2. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. Melatih relaksasi. . lalu gerakan membuka ke arah samping. tegakkan. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar ibu siap menghadapi persalinan. . Tapi bila lokasinya jauh dan Anda tak punya cukup waktu untuk ke rumah sakit. 4. 2. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan.Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. 5. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Mengurangi keluhan. Pernafasan iga . hadapkan. dan seterusnya. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Kegunaan: Melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. Ulangi beberapa kali. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. kembalikan ke posisi semula. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. Senam ini membantu persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. Berikut beberapa tujuan senam hamil: 1. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. kembali ke posisi semula. Namun olah raga yang dilakukan.

2. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. pendek-pendek saja). Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. Selain untuk menjaga kebugaran. dikarenakan selama senam hamil ini calon ibu dipersiapkan baik fisik maupun mental untuk persalinan yang cepat dan spontan. 3.Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. 3. mengurangi dan mencegah pegalpegal. lepaskan kerutan. 4. Tidur terlentang. Ulangi enam kali sehari. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Kegunaan: Mengurangi rasa sakit saat bersalin. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. Letakkan kedua tangan di samping badan. 4. 2.3. kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. 4. kedua lengan sejajar bahu. senam hamil juga diperlukan untuk . Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. Namun ternyata senam hamil sangat membantu dalam proses persalinan. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Kepala di antara kedua tangan. Latihan Otot Panggul 1. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Lakukan sehari 2 kali selama 15 ± 20 menit/kali. dsb. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. Tidur terlentang tanpa bantal. Setelah jongkok. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Latihan Otot Betis 1. kedua lutut dibengkokkan. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. Kegunaan: Istirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Kegunaan: Mencegah kejang di betis. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur.Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. Kegunaan: Mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. Latihan Otot Pantat 1. 5. 2. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. Kegunaan: Mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). lemaskan bahu. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. 2. . dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. 3. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. Latihan Anti Sungsang 1. Ambil posisi merangkak. Pernapasan dada . lepaskan kerutan. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. Kegunaan: Mempertahankan dan memperbaiki posisi janin agar bagian kepala tetap di bawah. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Bila dilihat dari gerakan-gerakannya. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. 3. Letakkan siku di atas kasur. tolehkan ke kiri atau ke kanan. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. . Kempeskan perut. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). senam hamil hanya sekedar senam seperti olahraga biasa yang membuat tubuh segar dan bugar. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. (berbagai sumber) Olah raga sangat penting untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Lakukan enam kali dalam sehari. 4. Namun olah raga yang dilakukan.

Pernapasan dada Latihan ini berguna untuk mengurangi rasa sakit saat bersalin. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Latihan Otot Kaki Latihan ini berguna untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. kembalikan ke posisi semula. Pernafasan perut Latihan ini dapat melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. dan seterusnya. Tujuan Senam Hamil 1. 3. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. Memperkuat elastisitas otot. 2. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. Pernafasan iga Latihan ini untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. 4. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. Menghindari kesulitan. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). 2. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. lalu gerakan membuka ke arah samping. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. kembali ke posisi semula. 5. tegakkan. y y y Tidurlah terlentang dengan satu bantal. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. 4. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. Menguasai teknik pernapasan. dan seterusnya. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar calon ibu siap menghadapi persalinan. Namun sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Senam ini membantu persalinan sehingga calon ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. Melatih relaksasi. Ada baiknya anda mensurvey rumah sakit tempat anda akan bersalin. Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. 1. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. Ulangi beberapa kali.meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. 5. 2. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. 3. 3. hadapkan. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. Mengurangi keluhan. . kembali. Latihan Pernafasan 1.

di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Lakukan enam kali dalam sehari. pendek-pendek saja). angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. kedua lengan sejajar bahu. selama. Ambil posisi merangkak. y y Latihan ini dapat mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Latihan Otot Betis y y y y y y Latihan ini mencegah kejang di betis. Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. lepaskan kerutan. Latihan dapat membantu anda untuk menjaga imej pribadi yang positif dan kesehatan fisik selama waktu ini. Batasilah latihan anda untuk tidak lebih dari 15 menit setiap kali melakukannya. Minumlah air secara cukup sebelum. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Latihan ini berfungsi untuk beristirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. y y Tidur terlentang. kemudian perlahan . Ini dapat membantu anda untuk bisa mengontrol tubuh anda dan dapat membuat kehamilan anda sedikit lebih mudah. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. Lakukanlah latihan secara kontinyu selama anda hamil. mengurangi dan mencegah pegalpegal. dsb. Pakailah sepatu penyangga dan lihat permukaannya dengan hatihati untuk menghindari adanya kehilangan keseimbangan anda dan menciderai diri anda sendiri. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. kedua lutut dibengkokkan. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. Kempeskan perut. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. ketika bekerja. lepaskan kerutan. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Kepala di antara kedua tangan. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur.y Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. y y y y Tidur terlentang tanpa bantal. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. minumlah beberapa gelas lagi untuk mengisi lagi cairan yang hilang. dan setelah latihan untuk menghindari dehidrasi. lemaskan bahu. Minumlah air minimal delapan gelas setiap hari dan. Latihan Otot Pantat 4. Setelah jongkok. Lakukan sehari 2 kali selama 15 menit/kali. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. 3. Latihan Anti Sungsang 1. Letakkan siku di atas kasur. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. dan setelah habis melahirkan. Latihan Otot Panggul Latihan ini mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. 2. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. kembalilah berdiri tegak. Letakkan kedua tangan di samping badan. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Ulangi enam kali sehari. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. tolehkan ke kiri atau ke kanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful