Nama Anak Laki-laki A Abiyyu Abrar Adib Adzin Afdhal Aflah Ahmad Ahnaf Aid Aiman Ajuj

Akhdan Akmal Akram Aman Amanullah Amin Amir Amrullah Anas Aniq Anis Anjab Anshar Anwar Arab Arhab Ariz Arkan Asad Asi Asil Asis Asyam Asyraf Atsil Atsir Atwu Aufa Aus Aushaf Awwab µAbad µAbbas µAbduh µAbid µAbrah µAbud µAdil µAdnan µAfaf µAfi µAfif µAkif µAla¶ µAlam µAlauddin µAli µAlim µAlwan µAmir µAmru µAnas µAnbar µAntar µAqib µAqil µArif µAriq : Yang mulia jiwanya : Golongan orang yang berbuat kebajikan : Sastrawan : Pemimpin : Lebih utama : Lebih sukses : Terpuji : Lebih suci(lurus) : Kekuatan : Kanan, yang memiliki harapan : Bercahaya : Sahabat : Lebih Sempurna : Lebih muliaAlif Ramah : Keamanan : Keamanan dari Allah : Aman : Penguasa : Perintah Allah : Orang yang kamu sukai, yang lemah lembut : Bagus, elok dan mengagumkan : Ramah : Lebih utama dan bernilai : Kaum Anshor : Cahaya, sinar : Tujuan, akal, hajat : Memanjakan, yang lapang hati : Kokoh dan kuat : Memuliakan : Singa : Dokter : Yang halus : Pangkal : Pemimpin yang mulia : Lebih mulia ; Yang berasal dari keturunan yang baik : Dimuliakan : Pemberian : Lebih tepat : Srigala : Yang mempunyai sifat-sifat baik : Bertaubat : Tekun beribadah : Singa : Hamba-Nya : Orang yang beribadah : Tetesan air mata : Banyak melakukan ibadah : Adil : Nama orang dahulu : Menjaga diri dr perkataan/perbuatan yg layak : Yang menghampuni : Orang yang terhindar dari kehinaan ; Beritikad : Tinggi : Bendera : Kemuliaan agama : Tinggi : Yang berpengetahuan : Tinggi : memakmurkan, panjang umur : Kehidupan : Unta yang kuat : Minyak wangi : Berani dalam peperangan : Balasan yang baik : Yang berbudi : Bijaksana : Baik budi

µAruf µAsyiq µAtha µAthaullah µAthuf µAtiq µAuf µAun µAziz µAzmi Abdul Abdul Azim Abdul aziz Abdul basid Abdul hadi Abdul hafiz Abdul Hannan Abdul hasib Abdullah Abdul razak Abdul sobur Abqari Abu bakar Abu hurairah Abu Ubaidah Adam B Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttaman Badruzzaman D Dzakwan Dzaky Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

: Sabar : Dicintai, mencintai : Rezeki, kebaikan : Karunia Allah : Sang penyayang : Ka¶bah : Srigala, singa : Pertolongan : yang perkasa : Keteguhan hati : Abdi : Hamba Allah yang agung : Hamba Allah yang mulia : Hamba Allah yang melimbah rahmatnya : Hamba Allah yang kaya/Pemimpin : Hamba Allah yang terpelihara : Hamba yang bijaksana : Hamba yang pandai menghitung : Hamba Allah : Hamba yang memberi rezeki : Hamba Allah yang sabar : genius : Nama sahabat nabi : Namba sahabat nabi : Nama sahabat nabi : nama nabi

: Singa, pemberani : Bulan purnama : Bulan purnama agama : Bercahaya, kemilau : Selalu tersenyum : Tersenyum : Pemberi kabar gembira : Keindahan agama : Elok : Mempercepat jalannya : Indah : Dalil, bukti, cahaya : Pagi-pagi benar : Pembelah : Dalil(cahaya) agama : pagi-pagi benar : Menonjol : Berita Gembira : Ujung jari : Pengganti : Fasih : Berjalan cepat : Dingin : Imam perawi hadist : Bulan purnama : Bulan purnama bagi jaman

: Harum semerbak,Sangat cerdas : Cerdas : Memperoleh harta, serbuan : Penghalau : Nama pedang rasulullah saw : menang : Yang membantu : sinar(cahaya) hak : Sinar, cahaya : Yang langsing : Tamu Allah

F Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon Fakhruddin Fadhlurrahman Fajari Fadholi Faridah Firdaus G Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan H Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani¶ Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hauzan Huwaidi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Murni Orang yang teliti Pujian Singa pemelihara, penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibu Hibban perawi hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal Pemurah, pemecah sesuati Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan Maharaja, singa Yang shalat tahajjud Anugrah Allah Makhluk Manusia Kembali kepada yang hak : : : : : Pengampunan Prajurit medan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab : Menang : Sukses- beruntung jaya : Yang sukses : kebanggaan :Tunggal, permata yang mahal : Kemenangan :Pemisah antara hak dan batil : Benak, jantung hati : Harimau : Memahami : Kelonggaran, pelepasan : Anak kecil yang gemuk : Ahli fiqh : Penunggang kuda : Pembeda antara hak dan batil : Bergembira : Kemenangan : Harimau : Yang mengungguli : Kebesaran, yang baik : Pembuka : Pemahaman : Pemikiran : Pembeda hak dan batil : Kebanggaan agama : keutamaan dari Allah, Anugrah Arrahman : Waktu fajar : Kelebihan, keutamaan : Tunggal, Permata yang mahal : Nama surga tertinggi

Habibi Huda Hidayah I µIzzuddin µIsmat µIrfan µImran µIsom µImaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Ilham Irsyad Ijlal Isyraf Iftikhar Ikbar Ikram Is¶ad J Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam¶an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi K Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi¶ Khodhi¶ Khidir Khalaf Khairon

: Kesayanganku : Petunjuk : Petunjuk

: Kemuliaan agama : Kekuatan menjauhi maksiat : Pengetahuan : Nama ayahanda Maryam as : Maksum : Tiang agama : Kebaikan : Pemimpin : Pujangga Muslim : Ikhlas : Gunung yang sukar didaki : Isyarat yang baik : Petunjuk : Terhormat, mulia : Pengawasan : Kebanggaan : Mengagumkan : Memuliakan : Yang membahagiakan

: Indah : Keindahan : Permata : Keindahan agama : Perjuangan : Tentara : Nama Ulama besar : Keagungan : Permata-permata : Yang baik : Suara nyaring, lantang : Badan, fisik : Malaikat Jibril : Pemurah : Dua pasukan : Tetangga Allah : Nama sastrawan : Keberanian : Boleh : Baru : kelompok manusia : Prajurit

: Kesempurnaan : Kesempurnaan agama : Sempurna : Menahan diri : Kebaikan agama : Kebaikan (dari) Allah : Murni : Ahli pidato : Orang yang berkhotbah : Nama seorang ahli sejarah : Kebaikan : Kesayangan : yang mengetahui dengan sebenarnya : Penyimpan harta, bendahara : Orang yang khusyu¶ dalam shalat : Orang yang rendah hati : Orang shahleh kawan nabi Musa as : Anak yang baik, pengganti , ulama : kebaikan

L Labib Luthfi Luqman Lami¶ Luqmanul hakim M Maajid : Mulia Ma¶mun : Aman Muhyiddin : Yang menghidupkan agama Mar¶ie : Terpelihara Masyur : Kesohor Majdi : Kemuliaan Mukhtar : Terpilih Mas¶ud : Bahagia Murtadho : Diridhoi Marwan : Urusan yang lurus,seorg khalifah bani umayyah Mustafa : Pilihan Maalik : Yang memiliki Mubarak : Yang diberkahi Mujahid : Pejuang Majduddin : Kemuliaan agama Mahbub : Disukai, dicintai Muhsin : Yang berbuat kebaikan Mahmud : Terpuji Mursyid : Pemberi petunjuk jalan Muslim : Seorang muslim Mu¶min : Seorang yang beriman Muammar : Berumur panjang Mahrus : Yang dijaga Mudrik : Berakal, memahami Ma¶ruf : Kebaikan, yang dikenal Mundzir : Pemberi peringatan Mustajab : Terkabul doanya Marzuq : Yang diberi rezeki Muin : Penolong Maliki : Penganut mazhab Imam Malik Mansur : Yang dimenangkan Munadi : Yang berseru Murfid : Penolong Mahir : Pandai, cakap Miftah : Kunci Munir : Bersinar Munawir : Yang ikut latihan militer Munawwir : Pemutih dengan kapur Mufrih : Penggembira Mu¶tashim : Terpelihara dari dosa Mukarrom : Yang mulia Mus¶ad : Yang dibahagiakan Mahdi : Yang mendapat hidayah Mushoddaq : Dapat dipercaya Mushoddiq : Yang mempercayai Muhtarom : Yang terhormat (dihormati) Muhajir : Yang berhijrah Misbah : Pelita, lampu Misbahuddin : Pelita agama Muntashir : yang menang Muflih : Yang sukses, jaya Mushlih : Yang memperbaiki Mu¶afa : Yang selamat-sehat mukhlis : Yang ikhlas Mukhlas : Yang ikhlas Munif : Tinggi kedudukannya, menonjol marjan : Batu permata marjan Ma¶shum : Terhindar dari dosa Maimun : Yang diberkahi Mustaqim : Lurus Marsa : Pelabuhan Musyif : Pengawas Makarim : Bersifat mulia : : : : : Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

Muthliq : Pemberi sesuatu Mamduh : Yang dipuji Mazru¶I : Yang ditanami Mubasysyir : Pemberi kabar gembira Mastur : Tertutup, dirahasiakan Musyaffa¶ : Memperoleh syafaat Mudhoffar : Yang dimenangkan Muthohhar : Yang disucikan Masy¶al : Tempat menyalakan api Ma¶lum : Yang diketahui Muzakki : Yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan di Murad : Kemauan Mahfudh : Terpelihara, terjaga Muqsith : Berbuat adil Mutawakkil : Yang bertawakal Mutawalli : Yang menangani jabatan atau urusan Mahasin : Kebaikan-kebaikan Muti¶ : Yang selalu taat Mufid : Memberi manfaat Manaf : Gunung yang tinggi Munib : Yang berinabah(kembali) kejalan Allah Muwaffaq : Yang mendapat taufiq(restu) Mustaghfirin : Orang-orang yang beristighfar Musaid : Pembantu, penolong Najmuddin : Bintang agama Mumtaz : Istimewa N Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu¶man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Nashif Nizar Na¶im Nuri nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nafil Nafis Nabhan Nadhif Nahid Nawal Nawad Q Qosim Qoid Qutub Qani¶ Qosiim Quraisy Qomar : Ganteng, yang membagi : Pemimpin : Nama pemimpin, kutub : Puas : Yang molek : Nama suku asal Rasulullah SAW : Bulan : Penolong : Penolong agama : Kemenangan dari Allah : Yang suka memberi : Kenikmatan : Cahaya Agama : Indah, elok : Dermawan : Tempat pertemuan : Adil, insaf, pelayan : Sedikit berbicara : Kenikmatan : Bercahaya : Cerdik, mulia : Cerdik, mahir : Bintang : Teratur(disiplin) : Setia, ikhlas : Jarang : Yang menonjolkan : Tambahan : Berharga : Mulia, terkenal : Bersih : Anak dalam masa puber : Memperoleh sesuatu : Awal mula dari sesuatu

menarik perhatian : Menang : Bergembira.Nama Anak Perempuan A Bari¶ah Bazirah D : Mahir. menarik perhatian : Menyelamatkan. cita-cita : Yang berwibawa dan dapat dipercaya : Mulia. langgeng : Agama : Mutiara : Hikmah Mutiara Hikmah : Nasihah Mutiara Nasihat : Alat pengambil air : Cahaya mutiara : Buah yang mudak dipetik : Terus-menerus : Kerajaan : Nama bunga : Uang mas : Lemah-lembut : Pemahamanku. pandai : Tinggi : Tubuh lenjang : Kumpulan sarang lebah. kemanusiaan : Pemikiran : Kebanggaan : Kemenangan : Yang mulia : kesenangan : Mengagumkan. berbuat baik Selalu senyum : kekayaan : Berawan : Matahari terbit : Menang : Penghasilan : Kaya : Cantik : Kebaikan : Benteng yang kuat : Pembantu. Istri fir¶aun : Putri Abu Bakar : Kerinduan. tembusan : Fitrah. kehormatan. terhormat : Gemulai dan halus : Obat. emas : Pemberian : Pemurah : Mulia : Hadiah : wutsqo Buhul tali yang kuat Da¶iyah Da¶amah Dalilah Daimah Dianah Durroh Durrotul Durrotun Daliah Durriyah Daniah Dawamah Daulah Darin Dinar Dariah Dzihni Dzaibah F Fakhriyah Firyal Fadhilah Faiqoh Fatimah Fahimah Farihah Fairuz Fatinah Fadiyah Fathiyah Fitriyah Fikriyah Fakhirah Fauziyah Faadhilah Farah Fatin Faizah Farhanah G Ghina Ghaida¶ Ghazalah Ghalibah Ghanimah Ghoniyyah H Hasna¶ Hasanah Hashinah Hafidah Hafidhah Hazimah Hanunah Humaira¶ Habibah Hakimah Husniah Hafshah Hanfiah : Juru dakwah : Tiang. cerdas : Sangat harum semerbak : Pelaminan : Berasal-usul. dalil Orang yang beruntung Kabar gembira Berbakti. penghafal : Wanita yang sangat teliti : Yang amat mengasihani : Yang berpipi merah : Kesayangan : Arif. keindahan Pemberi kabar gembira Berkah Kesenangan. pengertianku : Menghala : Kebanggaan : Nama Putri kerajaan mesir : Keutamaan. kewibawaan : Baik dan enak dipandang : Teman penghibur : Kicauan Burung : Pandai.penghuni. cantik : Menonjol Amirah Abiyyah Aabidah Adibah Afkar Afnan Ahlam Al-fiyah Alifah Al-mas Almasah Amal Amani Aminah Amjad Anaqah Anisah Aqharid Aribah Arij Arikah Ashilah Asilat Asiyah Asma¶ Asywaq Aathifah Azhar µAdawiyyah µAfifah µAidah µAiniyah µAisyah µAlimah µAliyah µAmimah µAmirah µAnbarah µAqilah µArafah µArifah µAshma¶ µAsjad µAthiyyah µAtikah µAzizah µAthaya µUrwatul B Badriyah Badilah Bahirah Basimah Basmah Bahjah Basyirah Barokah Bahijah Balqis Badi¶ah Bashirah Bayyinah Bakhitah Busyra Burairah Bassamah : Ratu : Mulia : Tekun beribadah : Beradab : Buah pikiran : Permohonan yang berbuah : Impian : Yang memiliki sifat ribuan : Ramah tamah dalam bersahabat : Berlian : Batu mulia : Harapan-harapan : Keinginan. tembusan : Menyelamatkan. keindahan Ratu istri Nabi sulaiman as Indah Bijaksana. berakal Bukti. indah Selalu senyum Senyuman Kesenangan. bijaksana : Indah : Nama salah satu istri Rasulullah SAW : Lurus. kemuliaan : Mengungguli : Putri Rasulullah SAW : Memahami : Gembira : Permata : Mengagumkan. pilar : Bukti. emosi jiwa : Pemberian : Bunga-bunga : Seorang wanita sufi : Punya harga diri : Kembali berhari raya : Pohon rimbun dan bersemi : Istri Rasulullah SAW : Berilmu.melimpah : Minyak wangi : Terhormat : Padang pasir : Mulia. senang : : : : : : : : : : : : : : : : : Bulan purnama Pengganti Elok. cucu : Pemelihara. baik hati : Yang terlindungi : Mutiara. petunjuk jalan : Tetap. muslimah yang teguh .

dicintai : Diterima permintaannya : Bercahaya : Cintah kasih : Menyinari : Yang mendapat hidayah : Mulia : Ibunda nabi Isa As : Cita-cita : Beriman : Beragama islam : Mendapat keridhoan Allah : Cantik : Mulia. berpinggang langsing : Kehidupan : Sangat dahaga : Sahabat wanita : Istri nabi Ibrahim As : Pelimpahan : Bulan sabit : Rezki tanpa kepayahan : Nama perempuan : Lemah lembut : Yang mengucap selamat : Peperangan : Mengeruk tanah : Wibawa : Burung kasuari : Senang shalat tahajjud : Dari keturunan yang terhormat Kamilah : Sempurna Kamilia : Pepohonan yang selalu hijau Kadhimah : Yang dapat menahan diri Khansa¶ : Seorang pejuang muslimah Khairunnisa¶ : Sebaik-baik wanita Khalidah : Langgeng Khairiyah : Kebaikan Khayyirah : Baik hati Khuzaimah : Tali kendali Khadijah : Istri Rasulullah SAW Khalilah : Kesayangan Khotimah : Penutup. mutiara : Kehalusan. mutiara yang belum terlubangi L Labibah Lathifah Luthfiyah Lubna Laimun Laela Lujmah Luqyana Lu¶lu¶ Layanah Lama¶aa¶ Lum¶ah : Sehat akal dan cerdik : Lemah lembut : Lemah lembut : Buah kenitu : Buah jeruk yang manis : Malam yang gelap : Bukit yang datar : Perjumpaan kita : Permata. pilihan Mengagumkan. pertolongan : Kedudukan yang tinggi. pengikut setia : Burung merpati : Khotimah Kesudahan yang baik : Cantik : Wanita keluarga : Istri nabi Adam As : Manis : Kebaikan : Sangat dahaga. rusa betina Khalishah : Murni Khulaidah : Langgeng Khalda¶ : Langgeng Khaizuran : Rotan Khazinah : Harta yang tersimpan Kharidah : Anak gadis. kemakmuran Mahkota Tali kendali Anugrah Ilahi M Maisun Muthi¶ah Maimunah Mudrikah Maisaroh Mariah Mahiroh Mahbubah Maqbulah Muniroh Mawaddah Mudhiah Mahdiyah Majidah Maryam Muna Mu¶minah Muslimah Mardhiyah Malilah Mani¶ah Mu¶nisah Marwa Ma¶shumah Masarrah Muznah Maryana Maghfirah Muazarah Muhajirah Mufidah Masiikah Maknunah : Berwajah dan bertubuh cantik : Taat : Yang diberkahi Allah : Dapat dipahami : Ketenangan : Istri rasulullah saw : Pandai. pengakhiran Khaulah : Sahabat wanita terkenal. lantang Nama bintang hadiah dari Tuhan mutiara perak : Kenikmatan yang banyak : Lemah : Mulia . kelemasan : Berkilau : Kilauan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senyuman Kegembiraan.Halimah Hamidah Huriyah Hamamah Husnul Hisanah Halilah Hawa¶ Hulwah Husna Halifah Hayat Haifa¶ Hindun Hajar Hibah Hilalah Hana¶ Humaimah Huwaida Haniah Haija¶ Hailah Haibah Hauda¶ Hajidah Hasibah I Ibtisam Insyirah Ibtihaj Ikhtiar Iftinan Istiqomah Irbah Irtiyah Is¶aaf In¶aan Insaf µInayah µIsmah µIffah µImarah Iklil µInan Imtinan J Jalilah Jauharah Jamilah Jauzah Jihan Juwairiyah Jinan Juhainah Jaudah Junnah Jumanah Juhairah Jauza¶ janeeta jumana K Kauthar Kalilah Karimah : Sabar dan tawakkal : Selalu memuji Allah : Bermata Elok. kelegaan hati Kesenangan Upaya. agung Batu permata Cantik Kenari Nama tokoh wanita Nama wanita Surga-surga Taman. cakap : Disenangi. usaha. kuat : Teman yang menyenangkan : Berbaik-hati dalam memikirkan : Bebas dari dosa : Kesenangan : Berdandan bagus : Nama orang : Pengampunan : Bantuan. kebun Indah utama Perisai Mutiara Nyaring. menonjol : Memberi manfaat : Nama wanita sahabat nabi : Menutup muka karena malu : : : : : : : : : : : : : : : Mulia. akal Kesenangan Pertolongan Pemberian kenikmatan kesadaran Perlindungan Terhindar dari dosa Tahu harga diri Pembangunan. menarik perhatian Kelurusan. ketulusan Pikiran tajam.

menyamakan : Tahi lalat : Mati syahid : Bersyukur . penyembuh : Pelita . mahir : Bersiih dari noda : Angin sepai sepoi : Bunga : Cerdik. mulia : Bunga mawar putih : Yang suka memberi : Bernilai. lunak : Jernih : Seruan : Minum dari sumber air : Burung unta : Bersih : Bunga matahari : Selamat : Larangan : Rekreasi : Bantuan : Cahaya : Bermanfaat : Cahaya mataku : Perkembangan : Yang bermata elok. angin agak keras : Sutra : Berbahagia : Jitu : Mata air di surga : Wanita yg menutupi aib dan dosa : Lenjang seperti pedang terhunus : Mulia : Penawar.Munibah Mustajabah Muthmainnah Marwah Mahfudhah Mukhbitah Masyithoh Muqsithoh N Nabighah Nisrina Nailah Najibah Nabilah Nazihah Nasmah Naurah Nabihah Najwa Nadiah Naifah Nikmah Nada Najah Nadirah Nafilah Nurjannah Naimah Naqiyyah Nida¶ Nihal Na¶amah Nadhifah Naflah Najiah Nahiyyah Nuzhah Najdah Nur Nafi¶ah Nur Aini Nasyiah Najla¶ Nud-ah Nahiyah Nashiroh Q Qonitah Qoni¶ah Qotrunnada Qurratu¶ain Qoidah Qoriah Qomariah Qoribah Qorirah Qosamah R Roidah Rosyiqoh Ruqayah Raihanah Rodhiyah Robi¶ah Rahmah Rahimah : Berinabah(bertaubat) : Terkabul doanya : tenang. tentram : Ketenangan. perlahan-lahan : Isyarat : Berakhlak baik : Tipis : Petunjuk jalan lurus : Petunjuk jalan lurus : Lembut : Kemakmuran hidup : Papan atap. mufakat : Berhati-hati. utama : Cerdik. kenaikan tingkat : Kenaikan tingkat derajat : Bersujud : Burung puyuh : Penguasa wanita : Kedudukan tinggi : Pemimpin : Kebanggaan : Membuat kapal. ketentraman : Selamat : Selamat : Teman ngobrol : Bunga lili : Keberuntungan : Wanita sahabat nabi SAW : Selamat : Anak Panah : Mudah. menawan : Gemerincing : Hujan gerimis yang berkepanjangan : : : : : : : : : : Taat. cahaya matahari terbit/tenggelam : Pelaksana larangan : Penolong kaum lemah Rudainah Rasyidah Rozinah Ramlah Rojihah Rofi¶ah Rifa¶ Ruwaidah Ramziyah Rofifah Rohifah Rosyadah Rusydah Rohidah Rohadatul µAisy Rofidah Romizah Rihab Roqiqoh Raniah Rojiyyah Rosmiyah Raqwan Rannan Raudhah Rifdah Rofilah Roninah Riham S Shofi Su¶da Saarah Sukainah Sakinah Sulaimah Salimah Samirah Sausan Suhaimah Sirin Salma Siham Suhailah Saidah Sa¶adah Safinatun Saninah Sana¶ Sajidah Salwa Sulthanah Samiyah Sayyidah Sumayyah Safanah Sundus Sa¶diyah Sadidah Salsabila Satirah Saifanah Syarifah Syifa¶ Syu¶lah Syafiyah Syafiqoh Syadiyah Syamiyah Syahidah Syukriyah : Yang memintal benang : Mendapat petunjuk : Serius dalam berperilaku : Salah seorang sahabat wanita : Mantap timbangannya : Derajatnya tinggi : Setuju. yang baik keturunannya : Pelangi. Sembuh : Belas kasih : Pandai menyanyi. mulia. berbakti. nama putri Rasulullah SAW Tanaman yang harum baunya Ridho Yang keempat Kasih sayang Kasih sayang : Jernih : Bahagia : Istri Nabi Ibrahim As : Tenang. pemberi pertolongan : Orang yang terhormat : Luas dan lebar : Lembut : Mempesona : Yang diharapkan : Secara resmi : Kemajuan : Gemerincing : Taman : Pemberi pertolongan : Anggun. besar. Suka mengalah : Berbahagia : Kebahagiaan : Najah Kapal penyelamat : Promosi. shalat lama berdiri Merasa puas dan rela Tetesan embun Sedap dipandang mata Pemimpin Pembaca Berdasar bulan Dekat Pandangan yang sejuk Keindahan dan kecantikan : : : : : : : : Pemimpin bertubuh baik Kemajuan. tentram : Bukit marwah di masjidil Haram : Terpelihara : Tunduk patuh : Yang mati syahid oleh Fir¶aun : Yang berbuat adil : Kenamaan. mulia : Berbisik-bisikan : Awal mula sesuatu : Kedudukan tinggi : Kenikmatan : Embun : Keselamatan : Jarang : Ibadah tambahan : Cahaya surga : Halus.

bersih : Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah : Nama burung : Suatu kelebihan : Kedudukan yang dekat : Buah zaitun : Kecil dan lembut.Syakirah Syauqiyah Syaikhoh Syam¶ah Syamsiyah Syahrazad Syakurah Sya¶irah Syahirah Sholehah Shidqiyah Shiddiqah Shodiqoh Shofiyyah Shofiyah Shobiroh Shubhiyah Shofa¶ Shofa Shofwah Shofhah Shifwah Shohwah Shohwatul T Tahiyyah Taqiyyah Tuffahati Tamimah Tamamah Thoyyibah Thufailah Thoi¶ah Thohiroh Thorfa¶ Tholiqoh Tsuraya Tsumamah Tsana U Umamah Ummu Uzdah Umaimah Umniati Ulfah Ufairah Urjuwanah W Widad Wafiyah Wafiyyah Wadi¶ah Wahidah Wardah Wasimah Wafa¶ Wiaam Majihah Waziroh Wada¶ah Wadhiah Washfa Washifah Wasilah Wifaq : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Mensyukuri Rindu Gelar kehormatan Lilin Berdasar hitungan matahari Nama wanita dahulu Mensyukuri Pandai menyusun syair. lengkap : Titipan : Sendirian : Bunga mawar : Rupawan : Kesempurnaan. perasa Terkenal. penyempurna Baik Lembut dan halus Taat. keindahan sesuatu . patuh Bersih. Bunga-bunga : Permata yakut : Bunga melati : Burung tekukur : Kanan : Mudah. indah dan wangi : Bunga : Berkilau : Bunga : Kulit mutiara : Elok : Pemimpin : Rendah hati. suci Menepi Lancar. fasih Nama bintang Nama wanita Pujian : Cucu rasulullah dari Zainab : Kultsum Putri Rasulullah SAW : kelebihan : Keibuan : cita-cita : Persahabatan : Pemberani : Warna kemerah-merahan yang indah : Kasih sayang : Sempurna : Merpati. tali : Emas. merpati : Harmonis : Orang yang berkedudukan : Menteri wanita : Lemah lembut : Yang bagus dan bersih : Yang punya sifat tertentu : Anak : Pendekatan diri pad Allah. ternama Baik Benar. sempurna. jujur Kawan tulus ikhlas Jernih Bersabar Pagi kejernihan Bukit shofa Pemaafan. keduduka/pangkat : Kerukunan . tidak rakus dunia : Tumbuh dengan baik. sedikit : Mudah : : : : : : : : : : : : : : Kehormatan Bertaqwa Buah Apel Kuat Pelengkap. halaman buku Pemaafkan Sahabat yang akrab Kebangkita Islam Kebangkitan Islam Y Yaqut Yasmin Yamamah Yumna Yasirah Yusriyah Z Zainab Zahrah Zahirah Zuhriyah Zalfa¶ Zahiyah Za¶imah Zahidah Zakiyah Zubaidah Zurarah Zaidah Zulfa Zaitun Zanirah Zakhruf Zuhur : Putri Rasulullah. jujur Membenarkan Benar.

: Penjelasan Daffa'. Abbas. Abdul Karim. Alif. Hamba yang Maha Lembah-lembut : Hamba yang Maha Mulia : Hamba yang Maha Perkasa : Hamba yang maha Pemberi Kemuliaan : Hamba yang Maha Penjaga : Hamba yang Maha Baik : Hamba yang Maha Kuasa : Hamba yang Maha Penakluk : Hamba yang Maha suci : Hamba yang Maha Pemberi : Hamba yang Maha esa : Hamba Allah : Hamba yang Maha Penolong : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha Pengangkat : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha pandai : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Memberi Rizki : Hamba yang Maha Sejahtera : Hamba yang Maha Penyabar : Hamba yang Maha Berterima kasih : Hamba yang Maha Penerima : Ahli Ibadah : Beradab : Yang Adil : Mendiami. Abdur Rahman. : yang cerita. : yang banyak bersyukur . : Cerdas Farruq. Abdul Jabar. Abdur Rasyid. : emas Dzakir. Afif. : Lembut dan sabar Hamdan. As'ad. Abdul Jalil. : Yang Utama Faishal. : Penghafal Haidar. : Yang membedakan antara hak dan batil Fathin. Abdus Salam. Abdul Hadi. : Pembaca Darwisy. : Kesenangan / kebahagiaan Fari'. NAMA BAYI LAKI -LAKI Aid. Ashim. : Sinar/Cahaya Dzahab. : Yang menebus Fadlal. Abdul Azhim. : Kemenangan / Keberhasilan Fuad. Abdul Matin. : Tamu Allah Dhiya. : Bulan Purnama Badrani. Abid. : Sangat cerdas Dzaky. Abdul Ghaffar. tiada bandingnya Faris. tampan. Adib. : Nama Nabi Azhar. : Terjaga dari perbuatan dosa dan aib Barraq. : Pemburu Farras. : Orang yang lemah lembut Atiq. : Keberuntungan Fawa. Arif. menempati : Kaum yang bersiap perang : Selamat dari Kehinaan : Memuji : Nama Khalifah keempat : Lemah Lembuh : Pandai : Banyak Ilmu : Tinggi : Mulia : yang dapat dipercaya : Raja. : Tamu Dhawy. : berita gembira Bilal. : yang lebar rambutnya Daifullah. : Yang menunjukkan Hadzal. : Yang berbudi Fadi. : berkemauan keras Badar. Abdul Muhsin. Adil. pemandangan yang elok Bahir. : yang perkasa Azzam. Arkan. Abdul Hamid. Aly. : Nama Nabi Dhahy. Abdut Tawwab. : Hakim Fakhir. : Yang berjalan dgn cepat Hafizh. Abdul Latief. Abdur Rauf. : Orang yang bertahajjud Hakam. : Arif bijaksana Daud. Abdul Bari. : Pemberani Basman/Bassam. Abdul Ghani. :yang Kembali : Paman Nabi2 : Hamba yang Maha Tahu : Hamba yang Maha Tinggi : Hamba yang Maha Agung : Hamba yang Maha Kuat : Hamba yang Maha Pencipta : Hamba yang Maha Meluaskan : Hambata yang Maha Membuka Rizki : Hamba yang Maha Pengampun : Hamba yang Mahakaya : Hamba yang Maha Memberi Petunjuk : Hamba yang Maha Menetapkan Hukum : Hamba yang Maha Bijaksana : Hamba yang Maha Lembut : Hamba yang Maha Terpuji : Hamba yang Maha Benar : Hamba yang Maha Penghitung : Hamba yang Mahaperkasa : Hamba yang Mahaluhur : Hamba yang Maha Pemurah : Hamba yang Maha Pencipta . Abdur Razaq. Abdul Alim. : Banyak memiliki pertahanan diri Dany. : Perawakan tinggi Farid. Abdur Rauf. : Hati Ghali/Ghaly. : Keutamaan Fadlil. : Kemenangan Farhan. Abdul Aziz. Abdur Rahim. Abdul Mu'iz. : Penakluk Fauzan. Abdul Muhaimin. : cerdas. : Tampan dan bermata indah Bandar. : Tempat yang terang Dhaif. Abdul Halim. Amin. pandai Dzamar. Abdus Shabir. Abdul Ally. : sesuatu yang harus dipertahankan Dzikra. Abdul Khaliq. Abdul Quddus. : lebih Mulia Asyur. : Mulia Ayub. Amir. Ali. Abdur Rafi. : yang banyak senyum Basyir. Allam. : Yang terkasih Hadi. : bercahaya Aziz. Abdul Qadir. Abdul Hafizh. Abdun Nasir. : yang kuat daya ingatnya Dzakwan. : Rizki Athif. Pemimpin : Kuat imannya : Kehidupan : Ramah : Bercahaya : Paham : Yang tahu : Kemuliaan : Lebih Bahagia : Yang memelihara Diri Asyam. : satu-satunya. : Lurus Fallah. Abdul Basits. Abdul Hakim. Amru. : Yang banyak beribadah Dary. Abdul Fatah. : Mahal / Berharga Ghalib. Ammar. Abdul Haq. Abdul Hasib. Ahmad. : Pemimpin yang Mulia Asyraf. Alwan. : Peringatan Fadhal. : yang mengalahkan Bahy. : Nama sahabat Burhan. : Dekat Daris. : Cerdas Fatih. Abdul Qahhar. Alim. Abdus Syakur. Abdul Wahid. Ady. : yang menang Habib. : Hakim yang bijaksana Halim. : Bagus Falih. : 2 bulan Purnama Bahij. Adnan. Abdul Majid. Abdul Wahhab. Anis. : Bersinar Dhafi. : kebaikan Fadhil. Aqil. : Hari ke-10 Bulan Muharam Atha. Anwar. : Pemberani Hajid. : Berkilauan Basil. : yang bersyukur Hammad. : Pelabuhan Bari'. Abdullah. : yang banyak pujian Hamid.

Huwaidi. Thayyib. Jibran. Marjan. Sulaiman. Syafi. kelembutanku diberkahi yang dicintai yang mendapat hidayah yang dijaga. Tamim. Imam. Kaisan. Rasul. Hud. Ridhwan. Nayif. Salman. Mauhub. Hasyid. Riyadh. Saif. Mursyid. Syaddad. Sa'id. Mujahid. Hatim. Shamid. Muhammad. Mahbub. Shahib. Nibras. Sya'ban. Hasib. Ratib. Luqman. Mukhtar. Thariq. Nafal. Murad. Khairullah. Maqbul. Khatib. Muhsin. Mubarak. Hilal. Kamil. Ramy. Karom. Rafi'. Nuruddin. Qashid. Jamal. Husain. Jalil. golongan : yang menuju pada kemudahan : yang membagi : Nama sahabat : sangat penyayang : memiliki banyak kasih sayang : yang sangat beruntung : Kedudukan yang tinggi & mulia : Rizky : Bulan Rajab : Bulan Ramadhan : Yang merumuskan : Bintang : Rumus : yang dapat disimbolkan : Utusan : Petunjuk / Istiqamah : Petunjuk : Tangkas. Najib. Mahfuzh. Hilmy. Khalish. Siraj. Hibban. Miqdad. Hasan. Khalil. Ramzy. Nazhim. bersih orang yang menyampaikan Khutbah Jalan terang Kehalusanku. Rasyid. Kamal. Kasib. Lutfhi. Thaha. Ra'uf. Jamil. Taufiq. Ramzi. Muhajir. Nu'man. Mahdy. Mukmin. Mumtaz. Nasrullah. Mas'ud. Samir. Raihan. Humam. Shafy. Sami. Jamaluddin. Majid. Marzuq. Ra'if. Khalid. Qasim. Musthafa. Rusydi. Jihad. Rajab. Harun. Mahir. Jauhar. Syahid. Sulthan. Khalifah. Naufal. Ramiz. Sajid. Jalal. Nazhir. dipelihara pandai yang terpuji yang baik Raja / Yang memiliki Diterima Batu Mutiara yang memperoleh Rizky yang dianugerahi kebahagiaan Terkenal Hujan yang dianugerahi Orang yang mencegah kemungkaran Nama sahabat Yang diberkahi Orang yang berhijrah Nama Nabi yang berbuat baik Pjuang Pilihan Orang yang beriman Istimewa bercahaya Maksud Penunjuk jalan orang yang melakukan perbaikan Muslim. Hisyam. Malik. Ibrahim. Tamman. Mu'adz. Safar. Sayyid. Rabbah. Syakir. Sidqi. Salam / Salim. Nuh. Karim. Husam. Masyurm Mathar. menerima : Taman : Petunjuk : Senang / Bahagia : berpergian : yang berjaga diwaktu malam : pedang : orang yang sujud kepada Allah : Selamat : nama sahabat : Luhur / Tinggi : Siang dan Malam : Pemuka / Pemimpin : Yang sabar / kesabaran : teman : sahabat karib : sahabat : teguh / tegar :yang jujur : kejujuran : lentera / Lampu : keberuntungan : nama Nabi : Kekuasaan : Bulan Sya'ban : yang kuat : yang menyembuhkan : penolong / perantara : orang yg meninggal fi sabilillah : yang bersyukur : yang mulia : sempurna keadaannya : banyak rizki dan kebaikan : sempurna : petunjuk : Nama surat dalam Al Qur'an :Jalan : Baik . Su'ud. Nashir. Hazim. Shiddiq. Tamir. Ramadhan. Syafi'.Hanif. Munir. Gatadah. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : yang lurus dalam beragama Nama Nabi Baik Bangsawan Orang yg selalu siap Yang memecahkan perkara Mengadili berkemauan keras yang dikasihi Bulan Sabit Penyabar/Pemurah Kebaikan Nama Nabi Pemberani sangat baik Pedang yang tajam Yang mempunyai Sifat menakjubkan Nama Nabi Teladan / Pemimpin Nama Nabi Nama Nabi Orang besar yang dihormati Memiliki kekuasaan yang besar Keindahan Keindahan agama yang baik Permata Perintah Perjuangan Cerdas Kesempurnaan / kelengkapan yang sempurna / lengkap Kehormatan / Kemuliaan yang terhormat Orang yang beruntung Penulis Kebaikan kebaikan Allah Kekal / Abadi Pemimpin Teman karib Murni. Mahmud. Hasyim. Syarif. Sahir. Mabruk. Nuzhmi. Isa. Khairi. : orang Islam : Pilihan :Terhormat : Pemberian : berharga : Mulia : Yang menolong : Pertolongan Allah : Pemberian : tinggi : Pengarang Puisi : yang memberi peringatan : Pemberani : Yang memiliki kenikmatan : Nama Nabi : Cahaya Agama : jamaah. Nabil. Shabir / Shabri. Katib. Ismail. Gesit : yang tetap : Kepuasan. Rasyiq. Nafis. Rasyad. Shadiq. Mushlih.

Fathimah. Zahy. Jahra'. Ghaniyah. Hakimah. Ashimah. Yunus. Danah. Hasanah. Juwairiyyah. Hasna'. yang nyata : bersinar NAMA-NAMA BAYI PEREMPUAN A'idah. Hamidah. Fauziyyah.Tsani. Gaitsa'. Dhaifa. Luthfiyyah. Jaida'. Izah. Durah. Ghaniyyah. Karamah. Athifah. Umran. Hiwaidah. Wali. Kaltsum. Hamamah. Hasibah. Farah. Arij. Dinah. Dhafiyah. Habibah. Firdaus. Zhafir. Khaznah. Amirah. Laila. Faidah. Husniyah. Diyanah. Jamilah. Mahdiyyah. Khadijah. : Anugrah : Perawan : yang menjaga kesucian diri : Istri nabi : tinggi : langit : yang terpercaya : Pemimpin : gadis perawan / lemah lembut : Terhormat. Adzra'. Asahy. Jawahir. Aisyah. Yazid. Yafi. Yahya. Khairiyah. Hajir. Jihan. Fairuz. Aminah. Dalilah. Umar. Fadiyah. Aqilah. Fadhilah. Ja'izah. Fathinah. Daliyah. Hanin. Basimah. Wahid. Azizah. Fatin. Wafi. Dananir. Ya'qub. Daulah. Badriyyah. Inayah. Zuhair. Hadiyah. Anisah. Basamah. Azhar. Kautsar. Kazhimah. Fikriyyah. Alya'. Mahabbah. cantik : yang mulia : putih kulitnya : Puteri : keteguhan hati : kelembutan : yang baik : yang menakjubkan. Atiqah. kebaikan. Afifah. Washil. sabar : merpati : Yang memuji : suka cita : Kasih sayang : suara pelan : kasih sayang : lemah lembut : kebaikan : keturunan terpandang . Aliyah. Ghazalah. Kamilah. kelembutan : baik hati : tuntunan : kemuliaan : hadiah : memiliki pipi yang indah : kebaikan : terhormat : yang indah : bintang : permata : menjadikan terhormat : istri nabi : bunga yang harum : cantik : sempurna : kemuliaan : Mulia : telaga surga : sanggup menahan amarah : istri nabi : baik : murni : harta yang disimpan : cerdas : kerinduan : malam gelap : halus : kecintaan : yang mendapat hidayah . Faridah. Karimah. Husna. Inas. Jalilah. Zaky. : peringatan : yang beruntung : keistimewaan : yang terlindungi : Manfaat : Batu mulia : senang : keceriaan : tiada bandingnya : Putri Nabi : cerdas : Kemenangan : yang menakjubkan :yang beruntung : berfikir : taman surga : awan turunnya hujan : wanita kaya : wanita penyenandung : matahari terbit : yang tercinta : hadiah : pemelihara : Istri nabi Ibrahim AS : yang berhijrah : yang berhijrah : yang bijaksana : yang lebih. Hasyimiyyah. Haura'. pandai : Harum : warna-warni : yang menjaga : yang berbuat baik : Unggul : kasing sayang : yang harum : jernih : cantik : Bunga2 : yang mulia : malam rembulan : Ratu negeri saba' : tersenyum : yang tersenyum : bukti : yang menunjukkan : Batu mulia : Dinar : Negara : Dunia : agama : tamu : mewah : taat : Agama : mutiara : yang memiliki sifat emas : yang berzikir : cerdas Dzikra. Tsaqif. Hafizhah. Zahran. Dzakirah. Labibah. Â : yang kedua : yang pandai : Nama Khalifah yang kedua : Kemakmuran : Nama Khalifah ketiga : yang dicintai : yang melaksanakan / yang memenuhi (janji) : satu-satunya : yang mencintai : yang dilahirkan : yang menghubungkan : yang berwajah bagus : Nama Nabi : Lincah : Nama Nabi : Mudah / gampang : lebih : Nama Nabi : Nama Nabi : cepat & ringan : berkilau : Wajah yang Elok : Suci : Nama Nabi : kemenangan : yang menang / yang beruntung : yang tampak. Zaghlul. Hajar. Lahfah. Halimah. Hanan. Zhahir. Wadud. Dien. Dunya. Dzakiyyah. Haniyah. Balqis. Athirah. Farhah. Zakariya. Asilah. Fathiyyah. Hamsah. Dzahabiyyah. Hazimah. Asma. Atikah. Kadziyah. Zhafar. Yasir. Haya. Walid. Khalishah. Wasim. Fa'izah. Hajirah. Jauzah. Yusuf. Utsman. Hana'.

Raniyah. Sa'idah. Nur. Sallamah. Raudhah. Maimunah. Raihanah. : wanita yang shaleh Shiba. : istri nabi Zainah. Rasyidah. Salimah. Nazihah. : cantik Thayyibah. Samar. kejernihan Shalihah. Nihayah. Salma. : wajah yang berseri-seri Shada. Samirah. : waktu pagi Shabihah. Samiyah. Marjanah. Maryam. Mawaddah. : Berwajah cantik Yamamah. Rajwa. Sarah. : Nyonya Shabah. Rafi'ah. : syair yang berkumandang Wahidah. : membanggakan Zainab. Nada. Raima. Mauhibah. kuat : yang matang fikirannya : taman : himpunan : kebahagiaan : yang senang : yang sangat mudah : rembulan : yang banyak bersujud : tenang : selamat : yang menyelamatkan : selamat : mata air surga : nama burung. Qasimah. Muhdiyah. : yang berbuah Tumamah. Nagmah. : kesyukuran Tahani. Mubarakah. Marmarah. Najwa. : bercahaya Zahrah. Rahmah. : gema Shadiqah. : satu-satunya Waliyah. Rasikhah. : bunga mawar Wasimah. Najmah. : Bunga melati Zahirah. Munirah. : yang mulia Syukriyyah. : yang luhu Umu Kultsum. Qamariyyah. : kesempurnaan Ulfah. Qiladah. Rahimah. Ra'idah. . : Nama Puteri Nabi Unsyudah. : merpati Yasamin/yasaminah. Nabilah. Qismah. Rafiqah. : mudah Sulthanah. Mariyah. : kerinduan Suhailah. Samra'. Mujahidah. : yang baik Tsamirah. : penolong. Murada. Na'ilah. Nashirah. Sahirah. madu : sinar rembulan : siang dan malam : luhur : warna coklat : Istri nabi Ibrahim Sayyidah. Nujud.Mahirah. Raghdah. Najah. Salwa. : ramah tmah Ulya. Nuwayyar. : pemimpin wanita Syarifah. Nadiyah. Nazhimah. : yang jujur Shafa. Sa'adah. Rafidah. Mukminah. . Nasamah. : perlindungan Thallah. : pandai : yang beruntung : wajah yang berseri-seri : sebutir mutiara : baru marmer : ibu Nabi Isa : kegembiraan : anugrah : kasih sayang : diberkahi : yang berfaidah : yang menunjukkan : pejuang : yang beriman : yang terang : yang dicintai : karunia : mulia : menyeru : yang menyeru : bermanfaat : kaya raya : suara merdu : sukses : keberanian : selamat : yang lebar matanya : bintang : rahasia : pembebasan : mendapat pertolongan dan menang : kumpulan mutiara : terhindar dari hal-hal buruk : penutur : cerdik : Cahaya : yang bercahaya : Nama bunga : cantik : kalung : bagian : pemandu : yang tinggi : yang diberi pertolongan : Istri : damai : halus : penyayang : rahmat : wanita yang baik jiwanya : bukit : selama : permohonan : yang memandang dengan terpesona : tegar. Rahaf. Najlah'. Salsabil. Najiyah. : Suci Zhafirah. : yang mencitai Wardah. : yang beruntung Zhahirah. Masarrah. : yang indah Zakiyah. Sajidah. : selamat Tamimah. Rifqah. Nadjah. Raim. Sahilah. Sakinah. Mufidah. Nafi'ah. : bunga Zahwah. Nafisah.

lebih nyata. adil AdnanNama org terdahulu AdwaCahaya adwanKetenangan AfdholLebih Utama. bersih AbbadGreat worshipper Abbas :Description of a lion. kesabaran AhlamiImpianku. esteem AbduhHamba-Nya. Strong Abdul Mu'atiHamba Allah yang Memberi Abdul MuhaiminHamba Allah yang Berkuasa Abdul MuizzServant of the Giver of Might and Glory Abdul MujibServant of the Responder Abdul Mun'imHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MutaalServant of the Most High Abdul NasirHamba Allah yang Menolong Abdul NasserServant of the Victorious One Abdul QadirServant of the Capable. kelembutanku AhlanKeselamatan AhmadMost highly adored. teladan AdeebBerpengetahuan. the Almighty Abdul QayyumHamba Allah yang Berkuasa Abdul QuddusServant of the Most Holy Abdul RahimHamba Allah yang Penyayang Abdul RahmanHamba Allah yang Pemurah Abdul RashidServant of the Rightly Guided One Abdul RasyidHamba Allah yang Bijaksana Abdul RaufHamba Allah yang Pengasih Abdul RazakHamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul RaziqHamba yang murah rezeki Abdul RazzaqServant of the Maintainer.free. Powerful Abdul QaharHamba Allah yang Perkasa Abdul QahharServant of the Subduer. beradab (cultured. Esteemed Abdul IlahHamba Allah. Nama paman Nabi. kelurusanku. nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy :Rajin berusaha Abbud :Worshipper Abbudin :Worshippers AbdelServant of Allah Abdul Rafi :Servant of the One Who Raises. lebih sukses AfqarFakir AfsarLebih Jelas AfwuPemaaf AghaKetua. kesusasteraan AdamNama Nabi.Laki-laki A Aakif :Beriktikaf Aali :Tinggi Aamir :Memakmurkan Aathif :Belas kasih Aatik :Pemurah. pimpinan AghnaBerdikari AhdaBeroleh petunjuk AhlamImpian.intellect. independent AbadiYang Kekal Aban :Lebih terang. variation of the name Muhammad AhmasYang bersemangat AhnaYang lemah lembut . Yang bertoleransi Abu WasimYang tampan Abu ZarNama sahabat Nabi Muhammad SAW Ad-DaruquthniImam perawi hadist AdabiKesopananku. pujangga AdliKeadilanku. yang berseri AbidYang beribadat. modest Affanname of Caliph Uthmans father AffandiGelaran bagi orang yang berkedudukan AfhamYang pandai AfiPemaaf AfifPunya harga diri AfiqYang mulia AfkarYang bijak AflahYang beruntung. the Provider Abdul SaburServant of the Patient Abdul SalamHamba Allah yang Penyelamat Abdul SalamServant of the Peace Abdul SamadHamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul SamiServant of the All-Hearing Abdul ShakurServant of the Most Thankful Abdul SyakurHamba Allah yang Bersyukur Abdul TawwabServant of the Forgiver Abdul WadudHamba Allah yang Pengasih Abdul WafiHamba Allah yang Setia Abdul WahabHamba Allah yang Memberi Abdul WahhabServant of the Giver Abdul WahidHamba Allah yang Esa Abdul WarithHamba Allah yang Mewarisi AbdullahHamba Allah (Servant of God) AbharYang bergemerlapan. ikutan. sopan. Yang murni Aazad :Persian word . hamba Tuhan Abdul JabbarHamba Allah Yang Tegas Abdul JalilHamba Allah Yang Mulia Abdul JawadHamba Allah Yang Pemurah Abdul KarimHamba Allah yang Pemurah Abdul KhaliqHamba Allah yang Mencipta Abdul LatifHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul MajidHamba Allah yang Mulia Abdul MalikServant of the Master or King Abdul MannanHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MatinServant of the Firm. julukan dari Nabi Muhammad SAW AbdulServant of Allah Abdul AlimHamba Allah Yang Mengetahui Abdul AliyyServant of the Most High Abdul AzimHamba Allah Yang Agung Abdul AzizHamba Allah Yang Mulia Abdul BaqiHamba Allah Yang Kekal Abdul BariHamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul BasitHamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul DayyanHamba Allah Yang Membalas Abdul FattahHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaffarServant of the Forgiver Abdul GhafurHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaniHamba Allah Yang Pengampun Abdul HadiHamba Allah Yang Kaya Abdul HafizHamba Allah Yang Memelihara Abdul HaiyHamba Allah yang Hidup Abdul HakHamba Allah yang Sebenar Abdul HakamHamba Allah yang Menghukum Abdul HakimHamba Allah yang Bijaksana Abdul HalimHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul HamidHamba Allah yang Terpuji Abdul HananHamba Allah yang Penyayang Abdul HaqqServant of the Truth Abdul HasibServant of the Respected. beribadah AbidinYang beribadat AbrarGolongan yang berbuat kebajikan AbrisamYang lembut/tampan abrullahPertolongan Allah AbsyarBergembira Abu al KhayrOne who does good Abu BakarNama sahabat Nabi Muhammad SAW (Yang bersegera) Abu BakrName of one of Muhammads companions Abu SamahPemaaf. Elevates . or most praised. terbaik AfeefChaste. civilised) AdelJust AdhamBlack AdiNama sahabat Nabi Muhammad SAW AdibBeradab.

mudah AisyMewah. bijaksana. ketenangan AmniKetenangan. nama pahlawan ksatria Arab AnwarLight AnwariCahayaku AqharYang gagah AqibBalasan yang baik AqilYang baik budi. mulia asalnya. mesra. ketenanganku. harapanku AmaluddinCita-cita agama AmamiJulanganku. trustworthy AmeerPrince AmidGeneral AmiliYang melakukan (perkara yang betul) AminYang amanah. bijaksana ArmanHarapan. noble AlifKawan rapat AlimWise or learned AliuddinKetinggian agama AliyanYang tinggi AllamSangat mengetahui AllamahYang berilmu luas Alma'Yang bergemerlapan Altaf. aspirasi ArqamNama sahabat Nabi Muhammad SAW ArsalanNama seorang tokoh Islam ArsyadYang sangat cerdik ArumiAsal keturunanku Arwarhmore delicate. Almasdiamond AltamisPanglima. pemerintah. more gracious AryanKekuatan penuh As'adYang berbahagia AsadLion AsadelMost prosperous one AsdaqBenar AsfaYang suci AshimMenjauhi maksiat AshmahYang berani . excellent. ketua. Kesejahteraanku AmanullahKeamanan dari Allah AmarYang ramai zuriat AmeenFaithful. harapan AmaliCita-citaku. kaya raya AiyubNama nabi AjadBerbuat baik AjmalCantik. molek Ajwadbetter AkalilMahkota AkbarYang besar AkhdanSahabat AkhtarYang terpilih AkidYang kuat. Golonganku AmanSentosa. matlamatku AmalCita-cita. penyokongku AnsharKaum Anshar sahabat Nabi SAW AntarBerani dalam peperangan. pertama AlaNobilityAladdinNobility of faith AlamarBerlapis emas AlamgirPenakluk dunia AlauddinKetinggian agama. yang dipercayai. smart AnisClose friend AnjabLebih utama dan bernilai AnmaYang maju AnmarAir yang bersih AnsarPenolong. penyokong AnsariPenolongku. teguh. makmur AmiruddinPembela agama AmjadMore glorious AmkrunOrang-orang berkuasa AmmarGreat builder. knowledgable AriffinYang bijak AriqBaik budi. ketua AlthafBaik hati. pintar AqlanKebijakan AqmarPutih. cantik AqraPandai membaca ArafatYang terkenal. elegant. lebih lebar dan luas ArhamYang mesra AribYang mahir ArifCorporal. greatest. lebih suci ( lurus ) AhsanYang terbaik AhwasPemberani AhwazYang bersungguh-sungguh AhzaYang beruntung AibaqPesuruh AimanBerkat. amanah AmaniCita-cita. sangat pandai AkmaniPengadil AkramMost generous AkramahNama sahabat Nabi Muhammad SAW AkwaYang perkasa. pemegang amanat AmininOrang-orang yang aman AminuddinPengamanah agama AmirPutera. one who uses reason AkmaPimpinan AkmalSempurna. dapat dipercaya.AhnafYang berpegang teguh pada ajaran agama. tetap AkifBeri'tikaf AkilIntelligent. keamanan AmanatPertaruhan. aquainted. thoughtful. kasih. pembuka. penguasa. constructor AmnanTempat yang aman. periang AndarYang berseri Aniqneat. cinta. kuat Al BaihaqiImam perawi hadist Al Fatihawal. keinginan. kenalan AramiPanji-panji ArfaYang tinggi. lemah lembut. mulia ArfanGratitude ArhabMemanjakan. kemuliaan agama AlhamBeroleh ilham AliThe highest. pemimpin. Keamananku AmrOld Arabic name AmranYang memakmurkan AmrinPerintah AmrullahPerintah Allah AmrunKemakmuranku AmsyarYang cergas AmzarYang mulia An'amYang diberi nikmat An-Nasa'iImam perawi hadist AnaqiKeindahanku yang menawan hati AnasKemesraan. kanan AisarYang senang. lebih lembut AlwanWarna-warni AlzamYang tekun AmadTujuan AmadiMasa. Yang bertuah.

kekasih AziziKesayanganku. bersih AthariYang bersih AthifBelas kasih AthmarYang berjaya AththobaraniImam perawi hadist AtifBelas Kasihan AtikPemurah. lebih tepat AunBantuan. mempercepat jalannya BadruddinBulan purnama agama BadrulmunirBulan bercahaya BadrunBulan purnama Badrut TamamBulan purnama Badrut TamanBulan purnama yg sempurna Badruz ZamanBulan purnama bagi jaman BaghawiNisbah BahaBeautiful. jiwa halus AsyariPerasaanku AsyiqKekasih. Ketetapanku AusPemberian segak AwufYang wangi AwwaabGreat repenter to God AwwabYang banyak bertaubat pada Allah AwwadiYang bersungguh-sungguh AyaazSlave (Persian) AyadiNikmat AyazPekerja keras (Persian) Ayhamimaginary AymanBeruntung. lighting. ketenangan. defender Asircaptivating. selalu tersenyum . pencinta AsyirPenyampai berita gembira AsymawiPemberianku AsyraafYang mulia Asyraflebih mulia AsyraniPeriang. bersih AzmanCita-cita. gemilang AsriMasaku. pure AsimProtector.AshrafLebih luhur AsifForgiveness. terhebat B BaakirEarly BaariPencipta. yang kuat. magnificent BahadurBerani. tekadku. brilliant Bahiyy al DinMagnificence of the faith BahjanRupawan. yang dimerdekaka AtmamKesempurnaan AtyabWangi AufaYang setia. fascinating AsjadEmas. pagi2 benar BakizahSuci. pertolongan AuniLemah lembutku. terpelajar BarakahBlessing BariqBercahaya. kuat BahauddinSinaran/ keindahan agama BahiIndah BahijYang indah menawan. bahagia BahlawanPendaki gunung BahranBercahaya BahriKegemilanganku BahruddinSinaran agama BahziPembelaku BaisTentera BakhitYang bertuah BakhtiarYang bahagia BakirMuda. kekasihku AzkaSemakin maju. penyokongku AzwarRajin AzzaPerhiasan AzzamDetermined. resolved AzzanNama orang dahuluBaahiTermegah. lebih cerah AzhariYang berseri. referring to one of Gods ninety-nine qualities AzfarYang berjaya. suci. kekasih AzizanYang mulia. Cemerlang BahjatKegemilangan. tekad AzmiCita-citaku. tersenyum. Permata BakriPagi-pagi benar BaliqFasih BalyanNama auliya BaninYang bijak. yang gemilang AzibSabar dan gigih AzimBesar AzimanKeazaman AzizYang mulia. yang gemilang. pemegang kendali yang benar AyoobA Prophets name AysarYang mudah AyyubNama nabi AzaComfort AzadBebas. permata Askarisoldier tinggi. illuminating Baasimsmiling BadarBulan penuh. penggembira BahirDazzling. berani BashsharBringer of glad tidings BasilBerani BasimGembira. gembira. yang kuat. keteguhan hati AzmilKawan rapat AzriKekuatanku. Yang berseri. kemegahanku AsytarYang menawan At-TirmidziImam perawi hadist AtaGift AthallahKarunia Allah AtharSuci. gigih BaqirSangat pandai. kemajuanku mengikut masa AswadBlack Asy'arPerasa. yang murni AtiqKaabah. suci AzeemDefender. kemilau BarzunUtama. yang menang AzhadYang zuhud AzharBunga-bunga. yang bersinar AsnawiYang berseri. wangi. salah satu dari nama Allah Baariqshining. merdeka AzaimPelbagai azam AzamKeazaman AzamuddinKeazaman agama AzbinBersih. describer Asilgenuine. bulan purnama BadiIstimewa Badi'Indah BadilPengganti BadiuzzamanKeindahan semasa BadrFull moon Badr al DinFull moon of the faith BadranBulan penuh (purnama) BadriBulan purnamaku.

penjaga DalilPetunjuk. faham DzakirTeguh pendirian. kepercayaan Din SyamsudinMatahari agama DiniAgamaku Diwanroyal court. sisa FadhlurrahmanKeutamaan dari Allah. pelajar Darul MuqomahTempat yg kekal ( surga ) DaudNama Nabi Allah SWT DawaniNisbah DawudArabic form of David. model. sovereign DarisPembaca. utama. titisan embun BiruniNama ulama besar BishrJoy BisyariKegembiraan BisyirBerita gembira BisyrunBerita gembira BudairBerjalan cepat BukhariImam perawi hadist BunyaminNama saudara nabi yusuf BuraidDingin BuraidahKesejukan BurhanAlasan. menang Fa'izinOrang2 sukses Faaeqfaa-eq. keutamaan FadhilOrang yg berbuat kebaikan. teladan DanaCerdas. pembuat BaslanKeberanian BasriPenglihatanku BassamSmiling BasyarPembawa berita baik BasyarahIndah Bazfalcon BazilYang pandai BazilinYang menyumbang BazliKebijaksanaanku. ihsanku FadlinKeutamaan FadlullahKelebihan Allah FaeyzaSukses. dalil. pelindung. mudah. berhasil. beloved. sinar Dhiya UddinCahaya agama Dhiya'UlhaqSinar (cahaya) hak. serbuan Dzul AutadPunya tentara yg banyak Dzul FahmiPunya kefahaman Dzul RahmanYang Maha Pemurah DzulfaqorNama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib DzulfiqarNama pedang Rasulullah SAW DzulkifliYang punya kesanggupan E EisaA Prophets name Jesus ElmanKnowledge EmirTo command EshanDalam berkah Allah EssamSafeguard Fa'idTetap. hakim DhoifTamu DhoifullahTamu Allah DhominPenjamin DhomirHati nurani Dhomiri FadhilHati nurani. jantan Dika AzhariAyam jago.outstanding. cerdas. sinaran kebenaran Dhiya'ur RahmanCahaya Yang Maha Pemurah DhobithCermat. tribunal of justice Diya al DinBrightness of the faith DubiesNama pahlawan arab DurarBatu permata. sungguh2 F Fa'izBerjaya. baik/kuat harapannya Dzakka'Cerdik DzakwanHarum semerbak. bijak DaniDekat DanialNabi Allah SWT DanishPengetahuan. pandai. peringatan Dzil AwtadPunya pasak2 ( tentara yg banyak ) DzimarKehormatan diri DziyabMemperoleh harta. pemanggil DabirSecretary DaffaPembela DafinahKekayaan yang tersembunyi DahinYang cerdik DahlanNama belakang ulama DailamiAskarku DaisamLemah lembut DaiyanHakim. kuat. istimewa. bijak DaniyalNabi Allah SWT Darapossessor. mulia FadhlKebaikan. awake FadalKeutamaan FadhaliKelebihan. yg utama DhomrahNama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori'unOrang2 yg merendahkan diri. yg membantu DzikroPengajaran. bukti. Mutiara DurraniPermataku DzahabEmas DzakiCerdas. kelebihan.BasirBijak. jenius Dzal AidiPunya kekuatan DzalkifliYang punya kesanggupan DzamarNama seorang raja Yaman zaman dahulu DzanunDzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil'imadYang punya bangunan2 tinggi DzibanPenghalau. Anugrah Arrahman FadiPenebus FadilGenerous. melihat BasirunYang melihat BasitPereka. cahaya BurhanuddinDalil/cahaya/bukti agama BusairiNisbah BusrainKesegaran BusranKabar gembira D Da'imKekal abadi Da'inpenyeru. pemimpin. hidupnya meningkat . kepakaranku BilalNama sahabat nabi. bunga DinAgama. tunduk DhowiBersinar Dhu'unCahaya terang DhukhomGemuk Dhul FiqarName of the Prophets sword DhuyufTamu DifaPertahanan DikaAyam jago. honorable FadlDermawan. murah hati FadlanKeutamaan FadliKelebihanku. a Prophets name DhabitYang kuat ingatan DhafirMenang DhahirYang membantu DhaifullahTamu Allah DhamirYang langsing DhamiriJiwaku DhiyaCahaya.

memahami. pintar. lancar FasihYang fasih FateenClever.FahadHarimau bintang FahdHarimau FahimYang faham. menguasai Haithamlion HaiyanYang hidup HajajPelawat HajibPendinding HajidYang sholat malam ( tahajjud ) HajimPelindung HakamPengadil . usia muda belia GhoziPrajurit di medan perang. mewah GhanimYang mencapai kejayaan GhanimiKejayaanku GhassanKecantikan dan kelembutan remaja. pembeda benar dan salah G GadiKeberuntunganku GamalCamel GhadiSinga GhaffarSedia mengampuni. knight FarooqOne who distinguishes truth from falsehood FaruqPembeda antara benar dan salah FasahatFasih. smart FathVictory FathiPembuka. one who recites the Quran FalahJaya. utama. beruntung FalihSukses FannaniSeniman Faqihwise FarajKelonggaran. jiwa FuadiJiwaku FudailExcellent in character FurqanBukti. kenyataan. rajin belajar FahmanKefahaman FahmiKefahamanku. asyik. Penghafal HafiyYang memuliakan HafizPenjaga. tiada bandingan. pelindung HafizuddinPemelihara agama HafuzaPemberi semangat HaidarBerani. kejayaan FakhiriHonorary Fakhr Al DinKejayaan agama. pengampunan GhulamAnak muda Ghulaman ZakiyaAnak muda yg suci GhulanRemaja GhulwaniKeremajaan dan kecerdasan GhurofanTempat2 yg tinggi GhusunTangkai pohon H Ha'imYang mengelilingi Haban MutarokibaButir yg banyak HabbabYang mengasihi HabibBeloved HabibiKesayanganku HablanYang penuh HabriKegembiraanku HadadDewa Syria yg jantan HadiGuiding to the right HadifYang mempunyai matlamat HadramiNisbah HafidhPemelihara. lembut hati GhaffurPengampun GhailanNama sahabat Nabi Muhammad SAW GhaisanRupawan GhaisaniCantik dan muda GhaliMahal GhalibVictor GhaniKaya. opener FattahPenakluk FauhadAnak kecil yang gemuk FauzanKejayaan. kejayaan Allah FathurrahmanPembukaan. tajam pikiran FirdausNama surga tertinggi FirdawsHighest garden in Paradise FitriSemulajadi FouadHeart FuadHati. sukses. kemenanganku FathuddinPembukaan. permata. bertujuan GhufranKeampunan. terkemuka FaisalPenyelesaian. keutamaan dari Allah FakhrullahKemegahan Allah FakhryHonorary FakihLegal expert. kejayaan agama Fathul IslamPembuka. pemikiranku FirasKecerdikan. sacrifice FidaiPengorbanan FikriFikiranku. kejayaan Islam FathullahPembukaan. terkenal. FaiqTertinggi. keistimewaan FarisHorseman. kemenangan agama FakhriKemegahanku. sesuatu yg bernilai tinggi GholibPemenang GhomidPedang dlm sarungnya. pemisah antara hak dan batil FajarCahaya putih FajariWaktu fajar FakeehPleasant FakhirKebesaran. singa HaikalPokok yang besar dan subur HailYang disegani HaimadiPujian agama HaimanYang cinta. kebanggaan FakhruddinKebanggaan agama. nama suku arab GhausPertolongan GhazaliNama seorang sufi dan filosof muslim GhaziConqueror GhiyathSuccorer GhoitsHujan GholiMahal. kejayaan Allah yang pengasih Fatihfaateh-conqueror. tunggal. yang baik. permata yang mahal FariduddinPermata agama. pelepasan FareedUnique FareeqLieutenant General FarhanBergembira FarhatKegembiraan FaridIstimewa. kemenangan FauziKejayaanku FawwazBerjaya FayruzPermata FaysalDecisive FayyadhMurah hati FerranBaker FidaRedemption. nama Kabilah di Hijaz GhonamPenjaga rampasan perang GhonimYang mendapat keuntungan GhosanSumber air di padang pasir. pemikir.

cermat. pemuji Allah HamdawiYang memuji HamdiPujianku. teliti HaziqCerdik. tampan HamizanCerdik. rapi HasnainDua kebaikan HasnawiKecantikan HasnunYang baik HassanBeautiful. petunjuk. bersih HawwasYang bersemangat HaythamYoung hawk HayyanYang hidup HazimTegas. yang suka menjamu orang HatadiKeaslianku HatimJudge HauzanMahluk Manusia HawariPengikut setia HawwariPenolong. kemurnian. bersih. generous HumdiYang memuji Husaindemunitive form of Hasan HusainiKebaikanku HusamPedang yang tajam Husam al DinSword of the faith HusaynBeautiful HusnayanKemenangan. yang lurus. kefahamanku IdrisA Prophets name IdrusSinga IffatKesucian. bijak. suci HaninKesayangan Haninda AuliaMerindukan darjat yang mulia di sisi-Nya HanisBerani HanunKesayangan HaririSuteraku. lofty or exalted. anugrah Allah HibbanIbnu Hibban Pewari Hadist HidawiPemberian HidayatPetunjuk HidayatullahPetunjuk Allah HijaziKebersihanku HikmatHikmat HilalBulan sabit HilelThe new moon HilmanKesopanan. pujian HamdunTerpuji. kesopanan. terhormat IkhlasMemuliakan IkhtiariPilihanku IkhtiaruddinPilihan agama IkhwanPersaudaraanInsafKesadaran .HakeemWise. nama paman Nabi HamziKetegasanku HanafiKelurusanku. delighted. gentle. pengikut Imam Abu Hanifah HananiaDikasihi Allah HanbalPurity HaniHappy. pujian HamidThe praised one. variation of the name Muhammad HamimiTeman karibku HamizCerdik. Kehormatan diri I ftikharKehormatan. destroyer of evil. patient HamalLamb HamasBerani HambaliPengikut Imam Ahmad bin Hambali HamdanTerpuji. ahli tafsir Ibnu HajarNama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu KholdunFilosof dan sosiolog muslim IbrahimFather of a multitude. A Prophets name Hasanbeautiful. syahid HusniIndah HusoinBenteng pertahanan HusseinLittle beauty. pandai HazmiKetegasanku HelmiSabar dan berakal HelmyGentle. Hussein was a descendent of the Prophet Muhammad=pbuh HuwaidiKembali kepada yang hak HuzaifahNama sahabat nabi Muhammad SAW HuzaimanNama sahabat nabi Muhammad SAW I I'tishomMenjauhkan diri dari perbuatan maksiat IbadRajin beribadah. hamba-hamba Allah IbkarPagi hari IbnuAnak laki2 Ibnu AbbasNama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. kuat. one of Gods ninety-nine qualities HakimBijaksana HalimMild. calm HfiyYang memuliakan HibatullahKurnia. handsome HasyiemYang bermaruah HasyimPemurah. kesabaran HilmiKesopananku. tampan HamlanBerdiri sendiri HammadiPemuji HammamYang mempunyai kemauan keras HammaniPemberi semangat HamsyariAnak jati watan HamudYang banyak memuji Hamzaname of the Prophets uncle HamzahKebijaksanaan. kuat. nisbah HarisPengawal. mulia. a Prophets name Abraham IdlanKeadilan IdrakiPengetahuanku. berusaha HarizPemelihara HarrazYang amat warak HarunArabic form of Aaron. Kebanggaan IftiqarKeperluan IhsanBeneficence IhtisyamKehebatan IjlalPenghormatan. kesederhanaan. Hashim was a descendent of the Prophet Muhammad SAW HasibBerketurunan mulia HasifKemas. pelindung HarithKuat. pembawa kehormatan. good HasbiYang memadai bagiku HasbullahJaminan Allah HashimBroker. content HanifMuslim yang teguh. kesabaranku HimmatCita-cita HishamGenerosity HisyamMurah hati HisyamuddinKemurahan agama HiwayatYang disukai HubaibKekasih HudA Prophets name HudhayfahOld Arabic name HulaifYang setia HulawiYang manis/menarik HumaidiKepujianku HumamCourageous.

advent IqbalKejayaan. companion. lover KailaniNama seorang ulama. revered JaliYang nyata JalilYang mulia JaludKuat dan sabar Jam'anKesatuan. petunjuk IrsyaduddinPanduan agama Is'afPertolongan IsaNabi nabi IsamOrang sukses dengan usahanya sendiri IshakNama nabi IshamMaksum IshaqA Prophets name IshmatKekuatan menjauhi maksiat IskandarNama seorang raja IslahPembetulan IslamKesejahteraan IsmaPemelihara IsmailA Prophets name IsmatKetulinan. kesucian. pujangga muslim. perfection . gunung yang sukar didaki IyyadKepulangan IzdiharBerkilau.connoting freshness and innocence KadhimMenahan Diri KadinTeman. Fisik JasirKeberanian JauniKeputihan. rekan. besar KadarBerkekuatan penuh KadeenFriend. pengetahuan IrsyadNasihat. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul IslamKemuliaan Islam J JaadSungguh2. semarak. kesyukuran. kemajuan IqtidarKekuatan. siang JauzanPertengahan JawadOpen-handed. terhormat KabirAgung. di tengah JuhairSuara Nyaring. keindahan JalaluddinKemulian agama JaleelGreat. pembetul JabriPertolonganku JadidBaru JadirPemurah JadulhaqJalan kebenaran JafarRivulet JaffanYang terkawal JafinYang mengawal JafniKawalanku dari kejahatan JahdiKemampuan JahidYang berusaha JahranYang tangkas JaizBoleh JalaalGlory of the faith JalalKemuliaan. nama kitab Shorof KalimAhli pidato KalimatullahKalimat Allah KaliqCreative. Kemegahan JilaniPenyiaranku JiratullahBantuan Allah JiwariJaminanku JiyadYang Baik JuaniSinaranku JubairPertolongan. tenaga IrfanKebijaksanaan. Perkembangan. Kekuatan menjauhi maksiat IsrarPersendirian Issamself-made success IstafaPilih. kawan KafilPenjamin KafilaSaksi KahilFriend. banyak JazimMempastikan JazlanGembira. kekuatan. panduan. Lantang JuhlanYang termulia K KaabKemuliaan. 2 pasukan JamalBeauty Jamal al DinBeauty of the faith JamaliKecantikanku JamaluddinKeindahan agama JamalullailKeindahan malam JameelBeautiful JamhariKelompok manusia JamilYang tampan. nama ulama besar JubranNama sastrawan JufriKeluasan. bukit JabbarMighty JabilYang kreatif JabirConsoler. Gabriel JihadStruggle. riang JazliFasih JazmanTekad yang kukuh JazmiTekad yang kukuh JazuliNisbah JibrilArchangel of Allah.IntisarKemenangan Iqbaaladvance. indah JamriPerhimpunanku JamsyirKecantikan JarirTempat bertumpu JarisKarunia Allah JarullahTetangga Allah JasimBadan. suka IsyhadPenyaksian IsyrafPengganti. cahaya. essence Jawwadjawwaad-generous JazaliKegembiraanku JazilBesar. refers to a quality of God KamalBeauty. holy war JihadiPerjuangan JihanNama tokoh wanita. generous JawahirPermata JawharJewel. dermawan JaafarAnak sungai JaballahHadiah Allah JabalunGunung. Comforter JabranPengganti. keagungan. confidant KadeerGreen or green crop . pengawasan IsyraqMemberi sinar ItharMengasihi orang lain IwadhPengganti IyadSokongan. kemajuan IzdiyadPertambahan IzzKekuatan Izz al DinMight of the faith IzzanKepatuhan IzzatKemuliaan IzzudinKemuliaan agama Izzul HaqKemuliaan yang haq.

genuine.KamaluddinKesempurnaan agama KamaruddinBulan agama Kamarul ArifinBulan orang arif KamaruzzamanBulan masa Kameelperfect. precious and distinguished KarimYang mulia KarimanHaji dan jihad KarmanKemuliaan KaseebFertile KaseemDivided KasirMelimpah. learned KamilSempurna KaramiKemuliaanku KardalMustard seed KareefBorn in Autumn KareemGenerous. ulama KhalasYang selamat KhaldoonOld Arabic name KhaldunKekal. banyak KatebWriter KatibJuru tulis KazhimMenahan diri KazimPenyabar KhabirYang mengetahui dengan sebenarnya. kebajikanku Khair al DinThe good of the faith KhairanKebaikan KhairaniKebaikanku KhairiKebaikan. wakil KhalilSahabat. lembut Lutfil HadiTaufik Allah Yang Hadi LutfilahTaufik Allah Lutfir RahmanPertolongan Allah LuthNama nabi LuthfiKeramah-tamahan . Kesayangan KhaliliSahabat KhalishSuci. pleasant. perak LuqmanA Prophets name Luqmanul HakimLuqman yang bijaksana LutfanLemah lembut LutfiKehalusanku. kebajikanku Khairi HabibullahKebaikan. nama seorang seniman Khairul ZamanSebaik-baik masa KhairullahKebaikan dari Allah Khairun NasSebaik-baik manusia KhairyCharitable. intelligent LabibCerdik. murni KhalladYang kekal KhanKetua. Khoir SholihBaik. pengganti. good friend KhalidYang kekal KhalifahPengganti. friendly LazimTetap LazmanTetap LiaqatKebolehan. pemimpin KhasyiOrang yg khusu? dlm sholat KhatibReligious Minister KhattabAhli pidato KhawatimAkhir. bijaksana. kekasih Allah KhairinKebaikan KhairuddinSebaik-baik agama. friendly. cerdas LabidNama sahabat nabi Muhammad SAW LahmuddinKekuatan agama LaisBerani Laithlion LamaniKegemilanganku Lami'Mengkilat LamihMengkilat LaminKepercayaan LathifHalus budi. complete. bendahara KhazindarPenjaga kekayaan KhidirNama nabi. noble. pemimpin KhalafAnak yang baik. nama seorang ahli sejarah KhaledEternal KhaleelBeautiful. kind. pakar. cincin KhayamPembuat khemah KhazinPenyimpan harta negara. munasabah. berpengalaman KhadhiOrang yg rendah hati KhadimSukarelawan KhairKebaikan. orang shaleh kawan Nabi Musa AS KhilfiPengganti KhithobaBerbicara KhiyarPilihan terbaik KhobirYang mengetahui dengan sebenarnya. kebaikan agama Khairul AmirinSebaik-baik pembina Khairul AnamSebaik-baik manusia Khairul AnwarCahaya yang baik Khairul HadiSebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul HarisinSebaik-baik pengawal Khairul IkhwanPersaudaraan yang baik Khairul JamalSebaik-baik keindahan Khairul UmamSebaik-baik umat. sholih KhoironKebaikan KhoiruddinYang baik agamanya Khoirul AnamSebaik-baik makhluk KhoirullahKebaikan dari Allah Khoirun MaqomaLebih baik tempat tinggalnya Khoirun MaroddaLebih baik kesudahannya Khoirun NuzulaHidangan yg lebih baik Khola'ifal ArdhiPenguasa-penguasa di muka bumi KhorulfashilinPemberi keputusan yang baikKhosyiOrang yang khusyu? dalam shalat KhozinPenyimpan harta KhuararizmiNisbah KhudariNisbah KhumainiPandangan yang jauh KhursyidMatahari KhuwailidKekal KhuzaymahOld Arabic name KiramMulia KiramanMulia L La'iqYang layak LabeebSensible. sopan LatifGentle. lebih baik Khoiri. ikhlas. ahli mengetahui Khodhi'Orang yang rendah hati KhodimJejaka Khofiqur RuhYang menarik hati KhoirBaik. beneficent KhaizuranKetua. keupayaan Libasut TaqwaPakaian taqwa Lisana ShidqinBuah tutur yang baik LiwauddinPanji agama Liwaun NasariPanji kemenangan LizamYang mendiami Lu?ayNama seorang datuk Nabi Muhammad SAW LubaidYang kaya LubawiYang LujainKeputihan.

perintis MifzalTeramat mulia MikbadIbadah MikdamBerani MikyadYang bertaubat MinhajAcara. charitable MuhtadiBeroleh hidayah MuhyiddinYang menghidupkan agama MuinuddinPembela agama MuizzuddinPenyokong agama MujahidFighter . yg dapat dipercaya MaajidMulia MaalikYang memiliki MaamarKemakmuran MaarifKecantikan. cautioner MuneerBrilliant. from Muhammad. pengetahuan MaasyirPandai bergaul MabrukYang diberkati MabrurMembuat kebajikan MadaniKemajuan MahadhirMenulis kebaikan MahamidPujian. di rahmati MohamedYang terpuji. dipersetujui Mar'ieTerpelihara MaridRebellious MarjanBatu karang MarwanName of an Omayad caliph who built the Dome of the Rock MarzuqBlessed by God. disukai. praised.pbuh MuhannedSword MuharramBulan Muharram MuhazzabTerdidik MuhibKekasih. name of the Prophet=pbuh MohdSingakatan ejaan untuk Muhammad Mu'minSeorang yang beriman MuadhProtected MuammarPanjang umur MuawiyahNama sahabat Nabi Muhammad SAW MuayyadKuat. glorified MamduhTerpuji MamunTrustworthy ManBenefit ManafKetinggian.in the way of Allah MujibPenyahut MujibuddinPenyahut agama MujiburPenyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih MujtabaYang terpilih MukhtarChosen MuktasimTerjaga MuktiPemberani MulhimPemberi inspirasi MunabbihPemberi peringatan MunawwarBerkilau MunawwirBersinar MundhirWarner. fortunate MarzuqiRezekiku Mas'udBertuah. peminat MuhibbuddinPengasih agama MuhsinBeneficient. happy. firm MalaziTempat perlindungan MalikMaster. suka MasudFortunate. blessed MubasyirPembawa petanda yang baik MubinSinar. menang MuazNama sahabat Nabi Muhammad SAWMuazzamDihormati. terpuji MahasinKebaikan MahbubDikasihi. dicintai MahdiGuided to the right path MahfuzTerpelihara MahirPakar MahmoudThe praised one. di rahmati MohammedPraised. angel. the name of the Prophet . king MamdouhOne who is commended. memahami MufidUseful MughisPenolong MuhaiminYang memelihara dan mengawal MuhajirYang berhijrah MuhammadPraised. tuntutanku MasyhadKesaksian MasyhurKesohor MasykurYang bersyukur MasyruhLapang dada MatlubCita-cita MaulaTuan besar MaulawiYang berzuhud (Maulana) MawardiNisbah. shining MunirYang menerangi . lucky MasunYang terpelihara MasyahadiPersaksianku. jernih MudrikBerakal. kenaikan MananPemurah MansurDivinely aided. keperluan2 hidup Ma'inAir mengakir yg sangat jernih Ma'lumYang diketahui Ma'munAman. victorious ManzurYang boleh diterima. disanjungi MubarakHappy. kemuliaan MajduddinKemuliaan agama MajdyGlorious MajidDihormati Majid al DinGlory of the Faith MakarimKemuliaan MakhladYang kekal MakhlufMaju MakinStrong. variation of the name Muhammad MahmudTerpuji MahranKebijaksanaan MahrusYang dijaga MahzuzBernasib baik MaimunLucky MaisurYang senang MajadKemuliaan MajdiKemuliaanku. air mawarku MazhudYang zuhud MazinProper name MazizMulia MiftahPembuka. bertambah LuzmanTetap M Ma'ayisyPenghidupan.Luthfi HamidKeramah-tamahan yang terpuji Luthfi YazidKeramah-tamahan. bahagia MashalTorch MasrurYang riang. biasa MirzaAnak yang baik MisbahLamp MizwarRajin berkunjung MohamadYang terpuji. dipersetujui MaqbulDiterima.

content Mus'abNama sahabat nabi Muhammad SAW Mus'adYang bahagia MusaA Prophets name . bijaksana. insaf. kenikmatan NuaimNikmat NufailPemberian. disiplin NadiTempat pertemuan NadimRekan. pemberi petunjuk MurtadhoDiridhoi MurtadiSatisfied. bernilai NajidGagah. guru. cita. pelayan NashirPenolong. dermawan. Mulia NabihanMulia. bersih dari noda cacat NazimPenyajak NazirBandingan NazmiBintangku. ease. menang NidhamPeraturan NikmatRahmat NiyazDoa. tranquility NajahKeselamatan. jujur MuntasirPemenang MuntazarYang diawasi MunzirYang memberi amaran MuqriAhli ibadat MuqtadirYang berkemampuan MuradKeinginan. maksud Muradmuraad-aim MuradiHarapanku MursilWakil MursyidPembimbing. pembela NashiruddinPenolong Agama NashrullahKemenangan dari Allah Nasifjust NasihAdvisor NasimAngin sepoi-sepoi Nasir al DinProtector of the faith NasiruddinPembela agama NasranPertolongan NasratKemenangan NasriPertolonganku. Kemenangan NajdatBerani NajeebOf noble descent NajiSafe NajibKeturunan yang mulia.Moses MusadUnfettered camel MusaidPenolong MusawiYang adil MusayyadNama sahabat nabi Muhammad SAW MushthafaChosen one Muslihreformer MuslihinYang memulihkan MuslihuddinPemulih agama MuslimMenyerah diri kepada Allah MustafaTerpilih MustaqimYang lurus MusyrifTinggi. kemenanganku NasruddinPertolongan agama Nasrul HaqPertolongan kebenaran NasrullahPertolongan Allah NasserProtector NasyatKecergasan Naura AuniBunga yg bersahaja dan lemah lembut NawabPemimpin. to God MutazzProud. keindahanku NazranPersembahan untuk Allah NazriPandanku NiamuddinPeraturan agama NidalPerjuangan. earner Nailachiever NaimComfort.MunsifAdil. brightness Nu'manKebaikan. harapan NizamPeraturan NizarYang memerintah. outstanding NabihCerdik. seseorang penuh kehormatan NadeemFriend NadhifBersih NadhimPengatur NadhirIndah. mighty MutiObedient MuwaffaqSuccessful MuzaffarKemenangan N Na'ilYang suka memberi. adjuster NazhanJauh dari yang dieji NazihYang bersih. bijaksana. sedikit memberi NoohA Prophets name NoorCahaya NooriShining. elok NadhmiTeratur. old Arabic name for the Sea NawiKetua NawwafYang menonjolkan NawwarPemberi cahaya NazeehPure. planet Najm al DinStar of the faith NajmiBintang. sedikit berbicara. insyaf. masyhur NabilYang cerdik. sahabat NadirBerseri-seri Nafi'Yang berguna NafilTambahan NafisBernilai. chaste NazeemArranger. penyelesai masalah NaashifAdil. berharga NafizYang melaksanakan NaharKeluasan sungai NahdanKebangkitan NahidAnak dalam masa puber NahlanBerbisa NaifTinggi. utama. pelayan NabawiBersifat kenabian NabeelNoble NabhanNoble. hadiah NuhNama nabi NumairPanther NumanBlood Nur al DinBrightness of the faith . mahir. bintangku NajmuddinBintang agama NajmussabahBintang subuh Najwankemenangan NaqibYang menjamin NaqiuddinKebersihan agama NasabKeturunan mulia NashifAdil. pengawas MutaObeyed MutalibYang menuntut dari masa ke semasa MutasimAdhering .to faith. mulia. pemerintah NawafNama populer orang Arab NawfalGenerous. tujuan. menonjol Naif NailAquirer. berani NajihYang menang NajjarCarpenter Najmstar. berkedudukan.

belas kasihan RahmatullahRahmat Allah RahmiBelas kasih RahmuniYang penyayang RaidLeader RaidiPelopor RaihanBunga surga. berperasaan baik RashidOne of good council. pintu syurga utk orang yang berpuasa RaziNisbah RazinBerakhlak. powerful Qaidqaayed-leader QaiserRaja Qani'Puas QarinYang dekat. kesenangan RaoofMerciful RaqibPenjaga. bermurah hati RauhillahRahmat Allah RawiTubuh serta akal yang sihat RawiyaniKeindahanku Rayhanease. kawan pendamping RimanKijang RiyadGardens RiyadhTaman RizqRezeki RizqiRezeki. friend RafiqiPendampingku RafiqinPendamping RafiuddinPendukung agama RaghibDesirous RahimiKesayanganku RahmanCompassionate. bagian QosimGanteng. distributor QaulalhaqPerkataan yang benar QaysFirm QiyamanPokok kehidupan QobusLelaki berwajah tampan QoidPemimpin QosiimYang molek. cerdas. mendapat petunjuk RatibArranger RaufPengasuh. kuat RusyaidiYang cerdik RusydanPetunjuk RusydiKecerdikanku. sanctity QuraisySuku bangsa arab asal Rasulullah SAW QushayyiJauh pemikirannya. cinta Rafiexalted RafidPenolong. penunjuk jalan lurus RusyduddinKelurusan agama RuwaidiAngin sepoi-sepoi RuzainTempat ketenteramanku S Sa'airollahSyiar2 Allah . kurniaan Allah RizqullahRezeki dari Allah RuknuddinSendi agama RuslanWakil. name of the keeper of the gates of Heaven Rif'atTinggi martabatnya RifaiYang tinggi dan mulia RiffatPangkat yang tinggi RifidPenolong RifqiLemah lembut. teman QashidYang menuju pd kemudahan QasimDivider. referring to qualities of God listed in the Quran RahmaniKesayanganku RahmatRahmat. having true faith RashinYang bagus. tumbuhan yg harum RaimiKeutamaanku RaisCaptain RaiyanYang puas Raja'Harapan RajabBulan Rajab RajaieHarapanku RajauddinHarapan agama RajihTimbangan yang mantap RakinDihormati RamadhanBulan Ramadhan RamiPenuh kasih RamliPenelitianku RamziLambangku RaniaKesukaan. breeze RabitiYang zahid RadiYang ridha RafaBahagia RafaatSangat lembut. yang membagi QudamahCourage Qudsholiness. pemberi RafidanSungai Dajlah dan Furat RafieTinggi dan mulia RafiqKind. comfort RayyanKepuasan. utusanku RasyadMemperoleh petunjuk RasydanMendapat petunjuk RasyidPetunjuk. good will. the Prophets follower OmranSolid structurePashalord. serius dlm perilaku RidaKeredhaan RidauddinKeridhaan agama RidhaKepuasan hati. kutub R RabahGainer RabbaniArif dan soleh Rabbi'Musim semi RabiSpring. yang tetap RasinYang mantap RasmiYang rasmi. penyampai RusliWakilku RustamBerani. pengawal RaqillaYang selalu berbuat kebajikan RashaadIntegrity of conduct RashadKedewasaan. honourific title PutraPutera Q Qa'idPemimpin QabusOrang yg gagah. pengawal. ridho RidhwanKeridhoan Allah RidwanAcceptance. bercahaya NuruddinCahaya agama Nurul HaqCahaya kebenaran Nurul HidayahCahaya petunjuk Nurul IslamCahaya Islam NusariPertolongan NuwairCahayaOmarLong life. fragrant. kurniaan Allah RizqinRezeki. first son. merciful. lukisanku RasuliWakilku. impatient QutubPemimpin. most high.NurhanCahaya raja NuriCahayaku. tampan dan baik kulitnya Qadirable. nama nenek moyang Nabi Quthb. QutaybahIrritable. rightly guided.

keselamatan. lofty. ketentraman SalahRighteousness Salah al DinRighteousness of the Faith SalahuddinKebaikan agama SalamKesejahteraan. Singa SiddiqYang membenarkan SidqiKebenaranku SilmiKedamaianku SinwanKembar SirajLamp. Yang mendahului SabirYang sabar SabitYang baik. lemah lembut. cinta ikhlas ShohibTeman ShoibTepat mengenai sasaran ShorimBerani. duta besar SafiuddinKesucian agama SafiyBest friend SafwanBersih. terkawal SalimanKesejahteraan SalmanSafe Sam'unPendengaran Sama'anYang patuh SamadSerba baik SamahToleransi SameerEntertaining companion SamhariLembing yang keras SamiHigh. jujur ShihabFlame. cinta ikhlas ShahibTeman ShaibTepat mengenai sasaran ShakilIndah ShakirThankful ShalahPerbaikan. keamanan SalamatKesejahteraan SaleemSafe. mulia SaqrFalcon SarhanKemudahan SariyahClouds at night SarwanMempunyai kemuliaan dan kemurahan SatirOrang yang menutupi Aib dan dosa SattarMenutup cela. toleran Samircompanion. noble. aib SaudFortunate SayfSword .Sa'diBahagia Sa'dunKebahagian Sa'iYang berjalan cepat. Jujur ShofiJernih ShofwanTeman akrab.of religion Sayidchief. leader SayyidMaster SeifSword . blaze ShobhiPagi hari ShobirPenyabar ShodiqBenar. kebaikan ShalahuddinKebaikan agama ShalehBaik ShalihBaik Sharafhonour SharifHonest. julukan utk sahabat Abu Bakar ShidqiBenar. tender ShafiyTenteram suci ShafwanTeman akrab. pemurah SabqiKeutamaanku SabranKesabaran SabriKesabaranku SadadKejujuranku. Jujur ShidqieBenar. Pedang Tajam. ikhlas. whole. pedang tajam ShibghotallahFitrah Allah ShiddiqMembenarkan ShiddiqinOrang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan ShidiqSelalu membenarkan. right SalimSelamat. exalted SamihPemaaf. flawless SalehGood. nama populer orang Arab SaghirYang mengikut SaharAkhir malam sebelum fajar SahilMudah. nama sahabat Nabi SAW SabilJalan SabiqYang mengalahkan. senang SahliKemudahanku SahnonKehalusan SaidBahagia SaidunYang berbahagia SaifPedang SaifuddinPedang agama Saiful IslamPedang Islam SaifullahPedang Allah SajidOne who worships God SakhawiKemurahan hati SakinahKetenangan. singa SirinNama seorang tabi?ie SofianDevoted . tepat Sadiqsaadiq-truthful SadruddinPemimpin agama SaeedHappy SafarazDihormati SafirWakil. distinguished SharimBerani. senang SahirWakeful SahlanMudah.of religion Seif al DinSword of the faith ShabhiPagi hari ShabriSabar ShaddamBenturan ShadiSinger ShafiJernih ShafiqCompassionate. pemurah. yang berusaha Sa'ihatYang berpuasa Sa'udBahagia SaadBahagia SaadanKebahagiaan SaadiKebahagiaanku SaaduddinAgama yang membahagiakan Sab'atuabhur7 laut SabahiKetua pejuang SabeerPatient SabihBeautiful SabikahPenambang emas. light SirajuddinPelita agama SirhanBerani. bertindak tepat SadaqatCharity SadatPimpinan SadidBenar. entertainer SammanGrocer SamranPertolongan SanadTempat bergantung SanimYang derajatnya tinggi SaniyYang tinggi.

nama nabi TahfizUsaha menghafaz TahirPure. pertolongan SyafiPenyembuh Syafi'Memberi syafa?at SyafiiPenganut Imam Syafii SyafiqPenyayang. petunjuk Taufiq AlhakimTaufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih TaufiqillahPetunjuk Allah TauhidKemurnian Iman ( Keesaan Allah ) TauqanKemampuan hati TawaduMerendah hati TawfiqSuccess. orang yang kuat TamirOne who owns date palm trees Tamrinlatihan. clean TahsinMenghiasi. bukti yang kuat SulwanKepuasan SunbulTangkai. Nama Ulama Besar SyarifDipuji. berani. tampan SuhailSenang. the name of a star SulaimSejahtera SulaimanA Prophets name . mudah SuhailiKemudahanku SuhaybOf reddish hair or complexion SuhaylGentle.Solomon SulaimiKesejahteraanku SulhidarBersenjata SulthanSuktan. maju Tal'atKetinggian TalalKeindahan TalhahNama sahabat nabi Muhammad SAW TalibPenuntut TamamGenerous Tamamul QamarBulan purnama TamimKejadian sempurna. success granted by Allah TaymullahServant of God TaysirFacilitation . nama tokoh ulama SuhaibKemerah-meraha SuhaidLembut. kemudahan TajuddinMahkota agama TajuzzamanMahkota masa Tal'ahTampil. pembiasaan TaqiBertakwa TaqiuddinBertaqwa untuk agama. easy. pengenang budi SyaliaPenghibur hati SyamilMenyeluruh SyaminiKeharuman yang tinggi SyamlanMemilih kurma yang masak SyammasPelayan ibadah SyamsiMatahariku SyamsirPedang SyamsuddinMatahari agama Syamsul BahriMatahari lautan SyamsulhadiMatahari petunjuk SyamsuzamanMatahari/ pelita masa SyarafKemuliaan SyarafatHarga diri SyarafuddinYang mulia agamanya SyarahilNama khabilah SyarbiniNama Pohon.SolehYang baik SolihanYang baik SolihinYang baik Su?daBahagia SubhiEarly morning SufiAhli tasawuf SufyanNama sahabat nabi Muhammad SAW. Nama Binatang SunniPenganut ajaran sunah nabi saw SuoudGood luck SururKegembiraan SuudBahagia SuwadiRahasiaku Sya'airillahSyi'ar2 Allah Sya'banBulan Sya?ban Sya'raniNisbah SyabibiBerusia antara 15 dan 30 tahun SyabilBintang SyaddadYang perkasa SyadiPandai bersyair dan bernyanyi SyafaatPembelaan. bijak SyaibanMendung bersalju SyakibNama tokoh muslim SyakirBersyukur. belas kasih SyahabuddinBintang agama SyahidMati Syahid SyahinBurung yang panjang sayapnya SyahirTerkenal SyahiranTerkenal SyahmiMulia. perbaikan TahzirUsaha memberi peringatan TaibYang baik TaisirMemudahkan. reconciliation Tawqirgoodluck. pengetuk hati TaufiqPertolongan. meteor SyihabuddinBintang agama Syu'bahNama sahabat nabi Muhammad SAW SyuaibNama nabi SyubliAnak singa Syuja?Pemberani SyukranKesyukuran SyukriKesyukuran SyukurKesyukuran SyuruqTerbitnya matahari SyuwariKecantikanku T Ta'ibYang bertaubat Ta'iqYang rindu Ta'wilul AhaditsTabir mimpi Taba'unYang menurut TabariNama ulama Tabi'unYang mengikut TabraniNama ulama TadwinPencatatan TafhimUsaha memahami TahaTertentu. takwa dalam agama TaqrisBerperisa TarifIstimewa TariqBintang subuh. mulia SyarifuddinKemuliaan agama SyaukatKekuasaan SyauqiRinduku SyawalBulan syawal SyazaniKecergasanku SyazwanHaruman kasturi SyazwiKeharumanku SyihabPecahan bintang.

tinggi.TayyibGood or delicate Tazimhonour ThabitFirm ThabraniNama periwayat hadits Thabrani IsmailNama periwayat hadits ThahaDua huruf permulaan surat ThahirBersih. para cendikiawan Ulul ArhamOrang-orang yang punya hubungan darah Ulul AzmiOrang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul FadhliOrang-orang yang mempunyai kelebihan UlwanKetinggian. singa UsamahDescription of a lion UsyairKawan. kulit putih WadiAman. Nama orang dahulu UmaiyahSahabat Nabi Muhammad SAW UmarName of the second Khalifa UmarahOld Arabic name UmayrOld Arabic name UmranKemakmuran UmronPembangunan. jelas UmairMaju. cinta. Suci ThalalKeindahan. tinggi harganya TsamudKaum Nabi Shaleh as TsaqibJitu TsaubanKembali berkumpul TufailPengantara. tenteram.pbuh UwaisPemberian UwamirNama Orang dahulu UzairNama sahabat nabi Muhammad SAW UzmaTerbaik UzzamSinga W Wa'ilPerteduhan. hujan lebat WadhohWajahnya bagus. senang Wail. tinggi YaaqubNama nabi . berbuah ThaqibShooting Star ThaqifBijak dan cepat faham TharwanKekayaan ThauriRevolusi ThifalLembut ThilalEmbun. yang kembali (berlindung) kepada Allah WabilPemurah. hati WisamPertanda. tak goyah TsabatKeteguhan hati. hujan gerimis Thin LazibTanah liat Tho'ilKemampuan ThomiTinggi ThoriqOrang yang mengetuk malam hari ThoyyibBaik ThubatPahlawan ThufailLembut. mubaligh WajdiKesayanganku. WailComing back . yang berkuasa WazniYang menimbang secara adil WidadCinta. exclusive. kuasa WajihNoble WajihuddinYang terkemuka dalam agama WakilLawyer WaldanAnak baik WaleedNewborn child WaliKekasih. tenang WadihanCantik WadudPenyayang. pandai UkasyahSahabat nabi Muhammad SAW. tekun beribadah UbaidFaithful UbaidanPenyembahan UbaidullahHamba Allah UbaydahServant of God UbayyOld Arabic name UbbadBanyak ibadat UjabKeajaiban UjumBenteng pertahanan UkailPintar. labah-labah Ulil AidiYang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil AmriPemerintah. bintang kehormatan. cinta. gigih WazirMenteri. lurus. suami UtaibahPersimpangan lembah UtbahOld Arabic name UthmanOne of the companions of the Prophet . Keadaan yang baik ThalibPenuntut Ilmu. pelindung WalidKelahiran. Yang Mencari ThaminYang tinggi nilainya ThamirBerjaya.for Shelter WaizPenasihat. kaya. jujur WafriKekayaanku. Halus TijaniMahkota Tsa'irPemberontak TsabTetap. unequalled WahiduddinTerulung pada agamanya Wahiduz ZamanTerulung pada zamannya WahnanMudah. ramai penduduk UrwahSinga UsaidBerani. gaya yang menarik U UbadahSahabat nabi Muhammad SAW. pemimpin. cita-cita WijdanSanubari. medali Y Ya'rubBerbicara dgn bahasa Arab Ya'subPemimpin kaum YaalaKemuliaan. ketetapan TsabitYang tetap TsamarunBuah TsaminBerharga mahal. ulama Ulul AlbabOrang-orang yang berakal. gembira. keluasanku WahabPemberian WahibPemberi WahidSingular. dicintai WafdanPerutusan yg terhormat WafiSempurna WafidTamu WafiqBerjaya WafiuddinSetia pada agama WafiySetia. perlindungan. good looking WazienPendapat yang kukuh WazifYang tekun. yang dilahirkan WaliuddinPembela dan pemelihara agama WalliyullahSupporter of God WaqarKetenangan dan sopan santun WaqiuddinPemelihara agama WaqqasNama sahabat nabi Muhammad SAW WaqurKetenangan dan kesopanan WardiBunga mawarku WaridBerani WarisPewaris WashifPunya Sifat tertentu WashilMenyambung hubungan kekeluargaan Wasibroad-minded WasilPenghubung silaturrahim WasimGraceful.

wanita baik Aqiilah = terhormat . mampu ZafarKemenangan/kejayaan ZafirVictorious ZafriKemenanganku ZahabiKeemasan ZaharSangat bergemerlapan ZahidSelf-denying or ascetic ZahidiYang menjauhkan diri dari kemewahan. pemimpin ZiqriTerpuji. pemberani. perhiasan. lebih YoonusA Prophets name YunanNama ulama YunusA Prophets name YushuaGod saves YusriKesenanganku YusronKemudahaan YusufA Prophets name. bahagia Zaim UkhrowiPemimpin akhirat ZainBagus. cantik ZahrinBerseri-seri ZahwanSedap dipandang ZaidIncrease. giat ZabadKeharuman kasturi ZabadiKeharumanku ZabarjadBatu permata seperti zamrud ZabdanPemberian ZabidiYang memberi ZabirPintar. demunitive form of zahr . pemurah ZuhailyYang tenang ZuhairBright.Joseph Z ZaafaraniHarum.flower ZuhairiYang berseri ZuhayrBright ZuhdiZuhud. kelebihan ZaidiTambahan. perhiasan. berlari YakutPermata YamanProper name YaminYang berkat YaqinPenuh keyakinan YaqubArabic form of Jacob YaqzanYang berwaspada YasarWealth. Keindahan. ease YaseenOne of Muhammads names YasinNama nabi YasirWealthy YaslamYang selamat. kelebihan ZaidunTambahan. tidak rakus dunia ZuhnunYang cerdik ZuhriKecantikanku ZulfadhliYang mempunyai kelebihan ZulfanTaman ZulfaqarNama pedang Nabi Muhammad SAW ZumarAnak kecil yang cantik ZunnurainYang mempunyai dua cahaya Khansaa. perhiasanku ZaiyaniHiasanku ZakariaNama nabi ZakariyyaA Prophets name ZakiIntelligent ZakirYang mengenang. rendah hati ZahilYang tenang ZahinYang cerdik ZahirBright. kelebihan ZaimBrigadier General Zaim SaidBertanggungjawab. yang hidup YahyahA Prophets name YajriMengalir. kemewahan YasserWealth. perhiasanku ZainiBagus.the dimunitive form of zahab [correct Arabic is: dhahab] Zohoorappearance ZubaidiPilihanku yang terbaik ZubariGagah perkasa. berseri. Yang Memuji Allah Ziyaadpopular Arab name ZiyadPertambahan. berserah YassaarKekayaan. ease YasykurBersyukur YatimYang sangat berharga. berjenaka ZawawiHimpunan kebaikan ZawirKetua. tidak bandingannya YawarPengawal peribadi YazdanBelas kasihan YazeedGod will increase YazidBerkat. bertambah. wangi ZaalanRajin. kenanganku ZimamYang utama. kuat ZabranKuat. berzikir ZakiyPure ZakurYang kuat ingatan ZakwanYang cerdik. pemimpin ZawwarBanyak ziarah ZayanYang cantik ZayaniKecantikanku ZayyadSemakin bertambah ZayyanHiasanku Ziadpopular Arab name Ziaul-HaqLight of Truth ZihniKefahamanku. rendah hati. perhiasan. perhiasanku ZainuddinPerhiasan agama Zainul AbidinPerhiasan orang beribadat Zainul AriffinPerhiasan orang arif Zainul MuttaqinPerhiasan orang bertakwa ZainunBagus. kekuatan akalku ZikriIngatanku. growth ZaidanTambahan.= yang memiliki hidung mancung.YaarubMahir bahasa arab YaasiinAyat pertama surat yaasiin YahyaNama nabi. yang harum ZamanNasib ZamanatYang dijamin ZamilTeman. kawan ZamirSuara hati. pintar ZufarSinga. anak kecil yang cantik ZamriKecantikanku ZanjabilSusu jahe hidangan di surga ZarifPeriang. shining ZahiruddinPembela agama Zahirul HaqPendukung Hak ZahranBunga. kelebihan Zoheblittle gold .

Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. lalu gerakan membuka ke arah samping. 4. 2.Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Ulangi beberapa kali. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. Kegunaan: Memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. 3. Pernafasan iga . kembalikan ke posisi semula. Senam ini membantu persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. Memperkuat elastisitas otot.Olah raga sangat penting bagi ibu hamil. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Pernafasan perut . Berikut beberapa tujuan senam hamil: 1. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). 2. Menguasai teknik pernapasan. kembali ke posisi semula. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah.Tidurlah terlentang dengan satu bantal. Mengurangi keluhan. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. 3. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. . Kegunaan: Melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Ada baiknya Anda mensurvey rumah sakit tempat Anda akan bersalin. 5. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. 3. Kegunaan: Mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. tegakkan. senam hamil juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Namun olah raga yang dilakukan. 2. . sedangkan teknik pernapasan dilatih agar ibu siap menghadapi persalinan. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). 4. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ( dengan senam hamil ). kembali. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. dan seterusnya. Berikut beberapa petunjuk dalam melakukan senam hamil: Latihan Otot Kaki 1. . Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Menghindari kesulitan. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan.Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. Melatih relaksasi. sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. Tapi bila lokasinya jauh dan Anda tak punya cukup waktu untuk ke rumah sakit. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. . Latihan Pernafasan 1. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. Selain untuk menjaga kebugaran. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. hadapkan. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. dan seterusnya. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar.Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam.

Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. Tidur terlentang tanpa bantal. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. Kegunaan: Istirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. dikarenakan selama senam hamil ini calon ibu dipersiapkan baik fisik maupun mental untuk persalinan yang cepat dan spontan. dsb. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Lakukan sehari 2 kali selama 15 ± 20 menit/kali. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. 5. Lakukan enam kali dalam sehari. Latihan Otot Panggul 1. kedua lengan sejajar bahu. (berbagai sumber) Olah raga sangat penting untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. mengurangi dan mencegah pegalpegal. Namun ternyata senam hamil sangat membantu dalam proses persalinan. Kegunaan: Mengurangi rasa sakit saat bersalin. 4. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. 2. Ulangi enam kali sehari. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. senam hamil hanya sekedar senam seperti olahraga biasa yang membuat tubuh segar dan bugar. Kegunaan: Mempertahankan dan memperbaiki posisi janin agar bagian kepala tetap di bawah. 4. 2. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Selain untuk menjaga kebugaran. Kegunaan: Mencegah kejang di betis. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. Bila dilihat dari gerakan-gerakannya. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. Kempeskan perut. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. 3. 3. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). Kegunaan: Mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. 3. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. 3. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. tolehkan ke kiri atau ke kanan. Pernapasan dada . kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. 4. 4. . pendek-pendek saja).Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. Kegunaan: Mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Setelah jongkok. Tidur terlentang. Latihan Otot Pantat 1. Latihan Anti Sungsang 1. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. lepaskan kerutan. Kepala di antara kedua tangan. 2. Letakkan siku di atas kasur. . Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. senam hamil juga diperlukan untuk .Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. Latihan Otot Betis 1. kedua lutut dibengkokkan. Ambil posisi merangkak. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. Namun olah raga yang dilakukan. Letakkan kedua tangan di samping badan. lemaskan bahu.3. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. 2. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. lepaskan kerutan.

Tujuan Senam Hamil 1. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). 3. Pernapasan dada Latihan ini berguna untuk mengurangi rasa sakit saat bersalin. Ada baiknya anda mensurvey rumah sakit tempat anda akan bersalin. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Mengurangi keluhan. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. Melatih relaksasi. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. Memperkuat elastisitas otot. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar calon ibu siap menghadapi persalinan. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). dan seterusnya. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Menguasai teknik pernapasan. kembalikan ke posisi semula. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. kembali ke posisi semula. 5. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. kembali. Menghindari kesulitan.meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. lalu gerakan membuka ke arah samping. 2. Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. Latihan Pernafasan 1. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. Latihan Otot Kaki Latihan ini berguna untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. 1. 4. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. dan seterusnya. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. Namun sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. 4. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. 5. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. Pernafasan iga Latihan ini untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. 3. tegakkan. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). 3. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. 2. Ulangi beberapa kali. Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. y y y Tidurlah terlentang dengan satu bantal. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Pernafasan perut Latihan ini dapat melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Senam ini membantu persalinan sehingga calon ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. hadapkan. 2. .

lemaskan bahu. selama. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. 2. 3. kemudian perlahan . Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. Latihan Otot Betis y y y y y y Latihan ini mencegah kejang di betis. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Kempeskan perut. pendek-pendek saja). kembalilah berdiri tegak. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. Latihan Otot Pantat 4. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Setelah jongkok. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. tolehkan ke kiri atau ke kanan. Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. dan setelah habis melahirkan. minumlah beberapa gelas lagi untuk mengisi lagi cairan yang hilang. dan setelah latihan untuk menghindari dehidrasi. Letakkan siku di atas kasur. Ambil posisi merangkak. Minumlah air secara cukup sebelum. Latihan dapat membantu anda untuk menjaga imej pribadi yang positif dan kesehatan fisik selama waktu ini. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. Ini dapat membantu anda untuk bisa mengontrol tubuh anda dan dapat membuat kehamilan anda sedikit lebih mudah. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. y y y y Tidur terlentang tanpa bantal. Lakukanlah latihan secara kontinyu selama anda hamil. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Latihan Otot Panggul Latihan ini mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Kepala di antara kedua tangan. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. kedua lengan sejajar bahu. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. dsb. kedua lutut dibengkokkan. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. Latihan Anti Sungsang 1. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan.y Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. y y Latihan ini dapat mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. lepaskan kerutan. y y Tidur terlentang. Pakailah sepatu penyangga dan lihat permukaannya dengan hatihati untuk menghindari adanya kehilangan keseimbangan anda dan menciderai diri anda sendiri. Batasilah latihan anda untuk tidak lebih dari 15 menit setiap kali melakukannya. Ulangi enam kali sehari. Letakkan kedua tangan di samping badan. lepaskan kerutan. Lakukan sehari 2 kali selama 15 menit/kali. ketika bekerja. Lakukan enam kali dalam sehari. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Latihan ini berfungsi untuk beristirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. Minumlah air minimal delapan gelas setiap hari dan. mengurangi dan mencegah pegalpegal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful