Nama Anak Laki-laki A Abiyyu Abrar Adib Adzin Afdhal Aflah Ahmad Ahnaf Aid Aiman Ajuj

Akhdan Akmal Akram Aman Amanullah Amin Amir Amrullah Anas Aniq Anis Anjab Anshar Anwar Arab Arhab Ariz Arkan Asad Asi Asil Asis Asyam Asyraf Atsil Atsir Atwu Aufa Aus Aushaf Awwab µAbad µAbbas µAbduh µAbid µAbrah µAbud µAdil µAdnan µAfaf µAfi µAfif µAkif µAla¶ µAlam µAlauddin µAli µAlim µAlwan µAmir µAmru µAnas µAnbar µAntar µAqib µAqil µArif µAriq : Yang mulia jiwanya : Golongan orang yang berbuat kebajikan : Sastrawan : Pemimpin : Lebih utama : Lebih sukses : Terpuji : Lebih suci(lurus) : Kekuatan : Kanan, yang memiliki harapan : Bercahaya : Sahabat : Lebih Sempurna : Lebih muliaAlif Ramah : Keamanan : Keamanan dari Allah : Aman : Penguasa : Perintah Allah : Orang yang kamu sukai, yang lemah lembut : Bagus, elok dan mengagumkan : Ramah : Lebih utama dan bernilai : Kaum Anshor : Cahaya, sinar : Tujuan, akal, hajat : Memanjakan, yang lapang hati : Kokoh dan kuat : Memuliakan : Singa : Dokter : Yang halus : Pangkal : Pemimpin yang mulia : Lebih mulia ; Yang berasal dari keturunan yang baik : Dimuliakan : Pemberian : Lebih tepat : Srigala : Yang mempunyai sifat-sifat baik : Bertaubat : Tekun beribadah : Singa : Hamba-Nya : Orang yang beribadah : Tetesan air mata : Banyak melakukan ibadah : Adil : Nama orang dahulu : Menjaga diri dr perkataan/perbuatan yg layak : Yang menghampuni : Orang yang terhindar dari kehinaan ; Beritikad : Tinggi : Bendera : Kemuliaan agama : Tinggi : Yang berpengetahuan : Tinggi : memakmurkan, panjang umur : Kehidupan : Unta yang kuat : Minyak wangi : Berani dalam peperangan : Balasan yang baik : Yang berbudi : Bijaksana : Baik budi

µAruf µAsyiq µAtha µAthaullah µAthuf µAtiq µAuf µAun µAziz µAzmi Abdul Abdul Azim Abdul aziz Abdul basid Abdul hadi Abdul hafiz Abdul Hannan Abdul hasib Abdullah Abdul razak Abdul sobur Abqari Abu bakar Abu hurairah Abu Ubaidah Adam B Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttaman Badruzzaman D Dzakwan Dzaky Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

: Sabar : Dicintai, mencintai : Rezeki, kebaikan : Karunia Allah : Sang penyayang : Ka¶bah : Srigala, singa : Pertolongan : yang perkasa : Keteguhan hati : Abdi : Hamba Allah yang agung : Hamba Allah yang mulia : Hamba Allah yang melimbah rahmatnya : Hamba Allah yang kaya/Pemimpin : Hamba Allah yang terpelihara : Hamba yang bijaksana : Hamba yang pandai menghitung : Hamba Allah : Hamba yang memberi rezeki : Hamba Allah yang sabar : genius : Nama sahabat nabi : Namba sahabat nabi : Nama sahabat nabi : nama nabi

: Singa, pemberani : Bulan purnama : Bulan purnama agama : Bercahaya, kemilau : Selalu tersenyum : Tersenyum : Pemberi kabar gembira : Keindahan agama : Elok : Mempercepat jalannya : Indah : Dalil, bukti, cahaya : Pagi-pagi benar : Pembelah : Dalil(cahaya) agama : pagi-pagi benar : Menonjol : Berita Gembira : Ujung jari : Pengganti : Fasih : Berjalan cepat : Dingin : Imam perawi hadist : Bulan purnama : Bulan purnama bagi jaman

: Harum semerbak,Sangat cerdas : Cerdas : Memperoleh harta, serbuan : Penghalau : Nama pedang rasulullah saw : menang : Yang membantu : sinar(cahaya) hak : Sinar, cahaya : Yang langsing : Tamu Allah

F Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon Fakhruddin Fadhlurrahman Fajari Fadholi Faridah Firdaus G Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan H Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani¶ Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hauzan Huwaidi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Murni Orang yang teliti Pujian Singa pemelihara, penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibu Hibban perawi hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal Pemurah, pemecah sesuati Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan Maharaja, singa Yang shalat tahajjud Anugrah Allah Makhluk Manusia Kembali kepada yang hak : : : : : Pengampunan Prajurit medan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab : Menang : Sukses- beruntung jaya : Yang sukses : kebanggaan :Tunggal, permata yang mahal : Kemenangan :Pemisah antara hak dan batil : Benak, jantung hati : Harimau : Memahami : Kelonggaran, pelepasan : Anak kecil yang gemuk : Ahli fiqh : Penunggang kuda : Pembeda antara hak dan batil : Bergembira : Kemenangan : Harimau : Yang mengungguli : Kebesaran, yang baik : Pembuka : Pemahaman : Pemikiran : Pembeda hak dan batil : Kebanggaan agama : keutamaan dari Allah, Anugrah Arrahman : Waktu fajar : Kelebihan, keutamaan : Tunggal, Permata yang mahal : Nama surga tertinggi

Habibi Huda Hidayah I µIzzuddin µIsmat µIrfan µImran µIsom µImaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Ilham Irsyad Ijlal Isyraf Iftikhar Ikbar Ikram Is¶ad J Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam¶an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi K Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi¶ Khodhi¶ Khidir Khalaf Khairon

: Kesayanganku : Petunjuk : Petunjuk

: Kemuliaan agama : Kekuatan menjauhi maksiat : Pengetahuan : Nama ayahanda Maryam as : Maksum : Tiang agama : Kebaikan : Pemimpin : Pujangga Muslim : Ikhlas : Gunung yang sukar didaki : Isyarat yang baik : Petunjuk : Terhormat, mulia : Pengawasan : Kebanggaan : Mengagumkan : Memuliakan : Yang membahagiakan

: Indah : Keindahan : Permata : Keindahan agama : Perjuangan : Tentara : Nama Ulama besar : Keagungan : Permata-permata : Yang baik : Suara nyaring, lantang : Badan, fisik : Malaikat Jibril : Pemurah : Dua pasukan : Tetangga Allah : Nama sastrawan : Keberanian : Boleh : Baru : kelompok manusia : Prajurit

: Kesempurnaan : Kesempurnaan agama : Sempurna : Menahan diri : Kebaikan agama : Kebaikan (dari) Allah : Murni : Ahli pidato : Orang yang berkhotbah : Nama seorang ahli sejarah : Kebaikan : Kesayangan : yang mengetahui dengan sebenarnya : Penyimpan harta, bendahara : Orang yang khusyu¶ dalam shalat : Orang yang rendah hati : Orang shahleh kawan nabi Musa as : Anak yang baik, pengganti , ulama : kebaikan

L Labib Luthfi Luqman Lami¶ Luqmanul hakim M Maajid : Mulia Ma¶mun : Aman Muhyiddin : Yang menghidupkan agama Mar¶ie : Terpelihara Masyur : Kesohor Majdi : Kemuliaan Mukhtar : Terpilih Mas¶ud : Bahagia Murtadho : Diridhoi Marwan : Urusan yang lurus,seorg khalifah bani umayyah Mustafa : Pilihan Maalik : Yang memiliki Mubarak : Yang diberkahi Mujahid : Pejuang Majduddin : Kemuliaan agama Mahbub : Disukai, dicintai Muhsin : Yang berbuat kebaikan Mahmud : Terpuji Mursyid : Pemberi petunjuk jalan Muslim : Seorang muslim Mu¶min : Seorang yang beriman Muammar : Berumur panjang Mahrus : Yang dijaga Mudrik : Berakal, memahami Ma¶ruf : Kebaikan, yang dikenal Mundzir : Pemberi peringatan Mustajab : Terkabul doanya Marzuq : Yang diberi rezeki Muin : Penolong Maliki : Penganut mazhab Imam Malik Mansur : Yang dimenangkan Munadi : Yang berseru Murfid : Penolong Mahir : Pandai, cakap Miftah : Kunci Munir : Bersinar Munawir : Yang ikut latihan militer Munawwir : Pemutih dengan kapur Mufrih : Penggembira Mu¶tashim : Terpelihara dari dosa Mukarrom : Yang mulia Mus¶ad : Yang dibahagiakan Mahdi : Yang mendapat hidayah Mushoddaq : Dapat dipercaya Mushoddiq : Yang mempercayai Muhtarom : Yang terhormat (dihormati) Muhajir : Yang berhijrah Misbah : Pelita, lampu Misbahuddin : Pelita agama Muntashir : yang menang Muflih : Yang sukses, jaya Mushlih : Yang memperbaiki Mu¶afa : Yang selamat-sehat mukhlis : Yang ikhlas Mukhlas : Yang ikhlas Munif : Tinggi kedudukannya, menonjol marjan : Batu permata marjan Ma¶shum : Terhindar dari dosa Maimun : Yang diberkahi Mustaqim : Lurus Marsa : Pelabuhan Musyif : Pengawas Makarim : Bersifat mulia : : : : : Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

Muthliq : Pemberi sesuatu Mamduh : Yang dipuji Mazru¶I : Yang ditanami Mubasysyir : Pemberi kabar gembira Mastur : Tertutup, dirahasiakan Musyaffa¶ : Memperoleh syafaat Mudhoffar : Yang dimenangkan Muthohhar : Yang disucikan Masy¶al : Tempat menyalakan api Ma¶lum : Yang diketahui Muzakki : Yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan di Murad : Kemauan Mahfudh : Terpelihara, terjaga Muqsith : Berbuat adil Mutawakkil : Yang bertawakal Mutawalli : Yang menangani jabatan atau urusan Mahasin : Kebaikan-kebaikan Muti¶ : Yang selalu taat Mufid : Memberi manfaat Manaf : Gunung yang tinggi Munib : Yang berinabah(kembali) kejalan Allah Muwaffaq : Yang mendapat taufiq(restu) Mustaghfirin : Orang-orang yang beristighfar Musaid : Pembantu, penolong Najmuddin : Bintang agama Mumtaz : Istimewa N Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu¶man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Nashif Nizar Na¶im Nuri nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nafil Nafis Nabhan Nadhif Nahid Nawal Nawad Q Qosim Qoid Qutub Qani¶ Qosiim Quraisy Qomar : Ganteng, yang membagi : Pemimpin : Nama pemimpin, kutub : Puas : Yang molek : Nama suku asal Rasulullah SAW : Bulan : Penolong : Penolong agama : Kemenangan dari Allah : Yang suka memberi : Kenikmatan : Cahaya Agama : Indah, elok : Dermawan : Tempat pertemuan : Adil, insaf, pelayan : Sedikit berbicara : Kenikmatan : Bercahaya : Cerdik, mulia : Cerdik, mahir : Bintang : Teratur(disiplin) : Setia, ikhlas : Jarang : Yang menonjolkan : Tambahan : Berharga : Mulia, terkenal : Bersih : Anak dalam masa puber : Memperoleh sesuatu : Awal mula dari sesuatu

pilar : Bukti. berakal Bukti. berbuat baik Selalu senyum : kekayaan : Berawan : Matahari terbit : Menang : Penghasilan : Kaya : Cantik : Kebaikan : Benteng yang kuat : Pembantu. kehormatan. Istri fir¶aun : Putri Abu Bakar : Kerinduan. cucu : Pemelihara. kewibawaan : Baik dan enak dipandang : Teman penghibur : Kicauan Burung : Pandai. keindahan Ratu istri Nabi sulaiman as Indah Bijaksana. tembusan : Fitrah. langgeng : Agama : Mutiara : Hikmah Mutiara Hikmah : Nasihah Mutiara Nasihat : Alat pengambil air : Cahaya mutiara : Buah yang mudak dipetik : Terus-menerus : Kerajaan : Nama bunga : Uang mas : Lemah-lembut : Pemahamanku.melimpah : Minyak wangi : Terhormat : Padang pasir : Mulia. emosi jiwa : Pemberian : Bunga-bunga : Seorang wanita sufi : Punya harga diri : Kembali berhari raya : Pohon rimbun dan bersemi : Istri Rasulullah SAW : Berilmu. kemanusiaan : Pemikiran : Kebanggaan : Kemenangan : Yang mulia : kesenangan : Mengagumkan. terhormat : Gemulai dan halus : Obat. cita-cita : Yang berwibawa dan dapat dipercaya : Mulia. tembusan : Menyelamatkan. pengertianku : Menghala : Kebanggaan : Nama Putri kerajaan mesir : Keutamaan. menarik perhatian : Menyelamatkan.Nama Anak Perempuan A Bari¶ah Bazirah D : Mahir. baik hati : Yang terlindungi : Mutiara. dalil Orang yang beruntung Kabar gembira Berbakti. kemuliaan : Mengungguli : Putri Rasulullah SAW : Memahami : Gembira : Permata : Mengagumkan. senang : : : : : : : : : : : : : : : : : Bulan purnama Pengganti Elok. penghafal : Wanita yang sangat teliti : Yang amat mengasihani : Yang berpipi merah : Kesayangan : Arif. cantik : Menonjol Amirah Abiyyah Aabidah Adibah Afkar Afnan Ahlam Al-fiyah Alifah Al-mas Almasah Amal Amani Aminah Amjad Anaqah Anisah Aqharid Aribah Arij Arikah Ashilah Asilat Asiyah Asma¶ Asywaq Aathifah Azhar µAdawiyyah µAfifah µAidah µAiniyah µAisyah µAlimah µAliyah µAmimah µAmirah µAnbarah µAqilah µArafah µArifah µAshma¶ µAsjad µAthiyyah µAtikah µAzizah µAthaya µUrwatul B Badriyah Badilah Bahirah Basimah Basmah Bahjah Basyirah Barokah Bahijah Balqis Badi¶ah Bashirah Bayyinah Bakhitah Busyra Burairah Bassamah : Ratu : Mulia : Tekun beribadah : Beradab : Buah pikiran : Permohonan yang berbuah : Impian : Yang memiliki sifat ribuan : Ramah tamah dalam bersahabat : Berlian : Batu mulia : Harapan-harapan : Keinginan. cerdas : Sangat harum semerbak : Pelaminan : Berasal-usul. bijaksana : Indah : Nama salah satu istri Rasulullah SAW : Lurus. indah Selalu senyum Senyuman Kesenangan. menarik perhatian : Menang : Bergembira.penghuni. pandai : Tinggi : Tubuh lenjang : Kumpulan sarang lebah. petunjuk jalan : Tetap. emas : Pemberian : Pemurah : Mulia : Hadiah : wutsqo Buhul tali yang kuat Da¶iyah Da¶amah Dalilah Daimah Dianah Durroh Durrotul Durrotun Daliah Durriyah Daniah Dawamah Daulah Darin Dinar Dariah Dzihni Dzaibah F Fakhriyah Firyal Fadhilah Faiqoh Fatimah Fahimah Farihah Fairuz Fatinah Fadiyah Fathiyah Fitriyah Fikriyah Fakhirah Fauziyah Faadhilah Farah Fatin Faizah Farhanah G Ghina Ghaida¶ Ghazalah Ghalibah Ghanimah Ghoniyyah H Hasna¶ Hasanah Hashinah Hafidah Hafidhah Hazimah Hanunah Humaira¶ Habibah Hakimah Husniah Hafshah Hanfiah : Juru dakwah : Tiang. keindahan Pemberi kabar gembira Berkah Kesenangan. muslimah yang teguh .

cakap : Disenangi. dicintai : Diterima permintaannya : Bercahaya : Cintah kasih : Menyinari : Yang mendapat hidayah : Mulia : Ibunda nabi Isa As : Cita-cita : Beriman : Beragama islam : Mendapat keridhoan Allah : Cantik : Mulia. ketulusan Pikiran tajam. pengikut setia : Burung merpati : Khotimah Kesudahan yang baik : Cantik : Wanita keluarga : Istri nabi Adam As : Manis : Kebaikan : Sangat dahaga. kemakmuran Mahkota Tali kendali Anugrah Ilahi M Maisun Muthi¶ah Maimunah Mudrikah Maisaroh Mariah Mahiroh Mahbubah Maqbulah Muniroh Mawaddah Mudhiah Mahdiyah Majidah Maryam Muna Mu¶minah Muslimah Mardhiyah Malilah Mani¶ah Mu¶nisah Marwa Ma¶shumah Masarrah Muznah Maryana Maghfirah Muazarah Muhajirah Mufidah Masiikah Maknunah : Berwajah dan bertubuh cantik : Taat : Yang diberkahi Allah : Dapat dipahami : Ketenangan : Istri rasulullah saw : Pandai. pilihan Mengagumkan.Halimah Hamidah Huriyah Hamamah Husnul Hisanah Halilah Hawa¶ Hulwah Husna Halifah Hayat Haifa¶ Hindun Hajar Hibah Hilalah Hana¶ Humaimah Huwaida Haniah Haija¶ Hailah Haibah Hauda¶ Hajidah Hasibah I Ibtisam Insyirah Ibtihaj Ikhtiar Iftinan Istiqomah Irbah Irtiyah Is¶aaf In¶aan Insaf µInayah µIsmah µIffah µImarah Iklil µInan Imtinan J Jalilah Jauharah Jamilah Jauzah Jihan Juwairiyah Jinan Juhainah Jaudah Junnah Jumanah Juhairah Jauza¶ janeeta jumana K Kauthar Kalilah Karimah : Sabar dan tawakkal : Selalu memuji Allah : Bermata Elok. mutiara yang belum terlubangi L Labibah Lathifah Luthfiyah Lubna Laimun Laela Lujmah Luqyana Lu¶lu¶ Layanah Lama¶aa¶ Lum¶ah : Sehat akal dan cerdik : Lemah lembut : Lemah lembut : Buah kenitu : Buah jeruk yang manis : Malam yang gelap : Bukit yang datar : Perjumpaan kita : Permata. rusa betina Khalishah : Murni Khulaidah : Langgeng Khalda¶ : Langgeng Khaizuran : Rotan Khazinah : Harta yang tersimpan Kharidah : Anak gadis. lantang Nama bintang hadiah dari Tuhan mutiara perak : Kenikmatan yang banyak : Lemah : Mulia . pertolongan : Kedudukan yang tinggi. mutiara : Kehalusan. kelegaan hati Kesenangan Upaya. usaha. pengakhiran Khaulah : Sahabat wanita terkenal. berpinggang langsing : Kehidupan : Sangat dahaga : Sahabat wanita : Istri nabi Ibrahim As : Pelimpahan : Bulan sabit : Rezki tanpa kepayahan : Nama perempuan : Lemah lembut : Yang mengucap selamat : Peperangan : Mengeruk tanah : Wibawa : Burung kasuari : Senang shalat tahajjud : Dari keturunan yang terhormat Kamilah : Sempurna Kamilia : Pepohonan yang selalu hijau Kadhimah : Yang dapat menahan diri Khansa¶ : Seorang pejuang muslimah Khairunnisa¶ : Sebaik-baik wanita Khalidah : Langgeng Khairiyah : Kebaikan Khayyirah : Baik hati Khuzaimah : Tali kendali Khadijah : Istri Rasulullah SAW Khalilah : Kesayangan Khotimah : Penutup. kuat : Teman yang menyenangkan : Berbaik-hati dalam memikirkan : Bebas dari dosa : Kesenangan : Berdandan bagus : Nama orang : Pengampunan : Bantuan. kebun Indah utama Perisai Mutiara Nyaring. menarik perhatian Kelurusan. kelemasan : Berkilau : Kilauan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senyuman Kegembiraan. agung Batu permata Cantik Kenari Nama tokoh wanita Nama wanita Surga-surga Taman. menonjol : Memberi manfaat : Nama wanita sahabat nabi : Menutup muka karena malu : : : : : : : : : : : : : : : Mulia. akal Kesenangan Pertolongan Pemberian kenikmatan kesadaran Perlindungan Terhindar dari dosa Tahu harga diri Pembangunan.

utama : Cerdik. lunak : Jernih : Seruan : Minum dari sumber air : Burung unta : Bersih : Bunga matahari : Selamat : Larangan : Rekreasi : Bantuan : Cahaya : Bermanfaat : Cahaya mataku : Perkembangan : Yang bermata elok. nama putri Rasulullah SAW Tanaman yang harum baunya Ridho Yang keempat Kasih sayang Kasih sayang : Jernih : Bahagia : Istri Nabi Ibrahim As : Tenang. pemberi pertolongan : Orang yang terhormat : Luas dan lebar : Lembut : Mempesona : Yang diharapkan : Secara resmi : Kemajuan : Gemerincing : Taman : Pemberi pertolongan : Anggun. besar. Sembuh : Belas kasih : Pandai menyanyi. mufakat : Berhati-hati. menawan : Gemerincing : Hujan gerimis yang berkepanjangan : : : : : : : : : : Taat. Suka mengalah : Berbahagia : Kebahagiaan : Najah Kapal penyelamat : Promosi. tentram : Bukit marwah di masjidil Haram : Terpelihara : Tunduk patuh : Yang mati syahid oleh Fir¶aun : Yang berbuat adil : Kenamaan. penyembuh : Pelita . menyamakan : Tahi lalat : Mati syahid : Bersyukur . berbakti. yang baik keturunannya : Pelangi. mulia : Berbisik-bisikan : Awal mula sesuatu : Kedudukan tinggi : Kenikmatan : Embun : Keselamatan : Jarang : Ibadah tambahan : Cahaya surga : Halus. tentram : Ketenangan. perlahan-lahan : Isyarat : Berakhlak baik : Tipis : Petunjuk jalan lurus : Petunjuk jalan lurus : Lembut : Kemakmuran hidup : Papan atap. ketentraman : Selamat : Selamat : Teman ngobrol : Bunga lili : Keberuntungan : Wanita sahabat nabi SAW : Selamat : Anak Panah : Mudah. cahaya matahari terbit/tenggelam : Pelaksana larangan : Penolong kaum lemah Rudainah Rasyidah Rozinah Ramlah Rojihah Rofi¶ah Rifa¶ Ruwaidah Ramziyah Rofifah Rohifah Rosyadah Rusydah Rohidah Rohadatul µAisy Rofidah Romizah Rihab Roqiqoh Raniah Rojiyyah Rosmiyah Raqwan Rannan Raudhah Rifdah Rofilah Roninah Riham S Shofi Su¶da Saarah Sukainah Sakinah Sulaimah Salimah Samirah Sausan Suhaimah Sirin Salma Siham Suhailah Saidah Sa¶adah Safinatun Saninah Sana¶ Sajidah Salwa Sulthanah Samiyah Sayyidah Sumayyah Safanah Sundus Sa¶diyah Sadidah Salsabila Satirah Saifanah Syarifah Syifa¶ Syu¶lah Syafiyah Syafiqoh Syadiyah Syamiyah Syahidah Syukriyah : Yang memintal benang : Mendapat petunjuk : Serius dalam berperilaku : Salah seorang sahabat wanita : Mantap timbangannya : Derajatnya tinggi : Setuju.Munibah Mustajabah Muthmainnah Marwah Mahfudhah Mukhbitah Masyithoh Muqsithoh N Nabighah Nisrina Nailah Najibah Nabilah Nazihah Nasmah Naurah Nabihah Najwa Nadiah Naifah Nikmah Nada Najah Nadirah Nafilah Nurjannah Naimah Naqiyyah Nida¶ Nihal Na¶amah Nadhifah Naflah Najiah Nahiyyah Nuzhah Najdah Nur Nafi¶ah Nur Aini Nasyiah Najla¶ Nud-ah Nahiyah Nashiroh Q Qonitah Qoni¶ah Qotrunnada Qurratu¶ain Qoidah Qoriah Qomariah Qoribah Qorirah Qosamah R Roidah Rosyiqoh Ruqayah Raihanah Rodhiyah Robi¶ah Rahmah Rahimah : Berinabah(bertaubat) : Terkabul doanya : tenang. mulia. mahir : Bersiih dari noda : Angin sepai sepoi : Bunga : Cerdik. kenaikan tingkat : Kenaikan tingkat derajat : Bersujud : Burung puyuh : Penguasa wanita : Kedudukan tinggi : Pemimpin : Kebanggaan : Membuat kapal. mulia : Bunga mawar putih : Yang suka memberi : Bernilai. shalat lama berdiri Merasa puas dan rela Tetesan embun Sedap dipandang mata Pemimpin Pembaca Berdasar bulan Dekat Pandangan yang sejuk Keindahan dan kecantikan : : : : : : : : Pemimpin bertubuh baik Kemajuan. angin agak keras : Sutra : Berbahagia : Jitu : Mata air di surga : Wanita yg menutupi aib dan dosa : Lenjang seperti pedang terhunus : Mulia : Penawar.

patuh Bersih. jujur Kawan tulus ikhlas Jernih Bersabar Pagi kejernihan Bukit shofa Pemaafan. keindahan sesuatu . indah dan wangi : Bunga : Berkilau : Bunga : Kulit mutiara : Elok : Pemimpin : Rendah hati. penyempurna Baik Lembut dan halus Taat. tali : Emas. fasih Nama bintang Nama wanita Pujian : Cucu rasulullah dari Zainab : Kultsum Putri Rasulullah SAW : kelebihan : Keibuan : cita-cita : Persahabatan : Pemberani : Warna kemerah-merahan yang indah : Kasih sayang : Sempurna : Merpati. jujur Membenarkan Benar. perasa Terkenal. sempurna. tidak rakus dunia : Tumbuh dengan baik. sedikit : Mudah : : : : : : : : : : : : : : Kehormatan Bertaqwa Buah Apel Kuat Pelengkap. bersih : Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah : Nama burung : Suatu kelebihan : Kedudukan yang dekat : Buah zaitun : Kecil dan lembut. halaman buku Pemaafkan Sahabat yang akrab Kebangkita Islam Kebangkitan Islam Y Yaqut Yasmin Yamamah Yumna Yasirah Yusriyah Z Zainab Zahrah Zahirah Zuhriyah Zalfa¶ Zahiyah Za¶imah Zahidah Zakiyah Zubaidah Zurarah Zaidah Zulfa Zaitun Zanirah Zakhruf Zuhur : Putri Rasulullah. merpati : Harmonis : Orang yang berkedudukan : Menteri wanita : Lemah lembut : Yang bagus dan bersih : Yang punya sifat tertentu : Anak : Pendekatan diri pad Allah. keduduka/pangkat : Kerukunan . suci Menepi Lancar.Syakirah Syauqiyah Syaikhoh Syam¶ah Syamsiyah Syahrazad Syakurah Sya¶irah Syahirah Sholehah Shidqiyah Shiddiqah Shodiqoh Shofiyyah Shofiyah Shobiroh Shubhiyah Shofa¶ Shofa Shofwah Shofhah Shifwah Shohwah Shohwatul T Tahiyyah Taqiyyah Tuffahati Tamimah Tamamah Thoyyibah Thufailah Thoi¶ah Thohiroh Thorfa¶ Tholiqoh Tsuraya Tsumamah Tsana U Umamah Ummu Uzdah Umaimah Umniati Ulfah Ufairah Urjuwanah W Widad Wafiyah Wafiyyah Wadi¶ah Wahidah Wardah Wasimah Wafa¶ Wiaam Majihah Waziroh Wada¶ah Wadhiah Washfa Washifah Wasilah Wifaq : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Mensyukuri Rindu Gelar kehormatan Lilin Berdasar hitungan matahari Nama wanita dahulu Mensyukuri Pandai menyusun syair. lengkap : Titipan : Sendirian : Bunga mawar : Rupawan : Kesempurnaan. Bunga-bunga : Permata yakut : Bunga melati : Burung tekukur : Kanan : Mudah. ternama Baik Benar.

Abdul Wahhab. Abdur Razaq. : Hakim Fakhir. : Pemimpin yang Mulia Asyraf. : yang lebar rambutnya Daifullah. : Sangat cerdas Dzaky. : Yang menunjukkan Hadzal. Abdullah. : Yang berjalan dgn cepat Hafizh. Amir. Abdul Matin. : Bersinar Dhafi. : Sinar/Cahaya Dzahab. Abdul Jabar. : yang cerita. : Lembut dan sabar Hamdan. Abdul Latief. Adil. Abdul Basits. : emas Dzakir. pandai Dzamar. Abdul Muhsin. : yang mengalahkan Bahy. : Pembaca Darwisy. : yang kuat daya ingatnya Dzakwan. : Bulan Purnama Badrani. : Cerdas Fatih. Arkan. : Orang yang bertahajjud Hakam. : Penakluk Fauzan. Abdul Hasib. Abdur Rauf. : Pemburu Farras. : Banyak memiliki pertahanan diri Dany. Abdur Rasyid. Abdut Tawwab. : Dekat Daris. Abdul Qahhar. Abdul Bari. : Bagus Falih. : yang menang Habib. : Nama Nabi Dhahy. Hamba yang Maha Lembah-lembut : Hamba yang Maha Mulia : Hamba yang Maha Perkasa : Hamba yang maha Pemberi Kemuliaan : Hamba yang Maha Penjaga : Hamba yang Maha Baik : Hamba yang Maha Kuasa : Hamba yang Maha Penakluk : Hamba yang Maha suci : Hamba yang Maha Pemberi : Hamba yang Maha esa : Hamba Allah : Hamba yang Maha Penolong : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha Pengangkat : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha pandai : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Memberi Rizki : Hamba yang Maha Sejahtera : Hamba yang Maha Penyabar : Hamba yang Maha Berterima kasih : Hamba yang Maha Penerima : Ahli Ibadah : Beradab : Yang Adil : Mendiami. : Mahal / Berharga Ghalib. : Terjaga dari perbuatan dosa dan aib Barraq. : Keberuntungan Fawa. : 2 bulan Purnama Bahij. : Keutamaan Fadlil. : Lurus Fallah. tiada bandingnya Faris. : cerdas. : Yang berbudi Fadi. Abdul Hamid. : yang banyak bersyukur . Ady. Alif. : Hati Ghali/Ghaly. : bercahaya Aziz. Anis. Abdur Rahman. Ali. Abdul Ally. : Yang menebus Fadlal. Abdul Halim. : Tamu Allah Dhiya. Abdul Mu'iz. : Pemberani Hajid. : Yang terkasih Hadi. : Kemenangan / Keberhasilan Fuad. Abdur Rafi. : Nama sahabat Burhan. : Hari ke-10 Bulan Muharam Atha. : Penjelasan Daffa'. : Nama Nabi Azhar. : kebaikan Fadhil. : Yang membedakan antara hak dan batil Fathin. : yang bersyukur Hammad. : Kesenangan / kebahagiaan Fari'. Amin. : yang banyak pujian Hamid. Abdun Nasir. Abdul Hakim. tampan. : Peringatan Fadhal. Adnan. Abdul Fatah. pemandangan yang elok Bahir. As'ad. :yang Kembali : Paman Nabi2 : Hamba yang Maha Tahu : Hamba yang Maha Tinggi : Hamba yang Maha Agung : Hamba yang Maha Kuat : Hamba yang Maha Pencipta : Hamba yang Maha Meluaskan : Hambata yang Maha Membuka Rizki : Hamba yang Maha Pengampun : Hamba yang Mahakaya : Hamba yang Maha Memberi Petunjuk : Hamba yang Maha Menetapkan Hukum : Hamba yang Maha Bijaksana : Hamba yang Maha Lembut : Hamba yang Maha Terpuji : Hamba yang Maha Benar : Hamba yang Maha Penghitung : Hamba yang Mahaperkasa : Hamba yang Mahaluhur : Hamba yang Maha Pemurah : Hamba yang Maha Pencipta . Abdul Qadir. Abdul Majid. : Mulia Ayub. : Orang yang lemah lembut Atiq. Abid. Abdul Karim. : Berkilauan Basil. Pemimpin : Kuat imannya : Kehidupan : Ramah : Bercahaya : Paham : Yang tahu : Kemuliaan : Lebih Bahagia : Yang memelihara Diri Asyam. : yang perkasa Azzam. Alim. Abdul Ghani. Adib. : Tampan dan bermata indah Bandar. menempati : Kaum yang bersiap perang : Selamat dari Kehinaan : Memuji : Nama Khalifah keempat : Lemah Lembuh : Pandai : Banyak Ilmu : Tinggi : Mulia : yang dapat dipercaya : Raja. : Perawakan tinggi Farid. Abdul Azhim. Abdul Hafizh. Abdul Ghaffar. Arif. Abdus Salam. Abdur Rauf. : satu-satunya. Allam. Ashim. : Rizki Athif. : Arif bijaksana Daud. : sesuatu yang harus dipertahankan Dzikra. Aqil. Abdul Quddus. Abdul Hadi. Abdul Jalil. : lebih Mulia Asyur. Abdus Syakur. : Pemberani Basman/Bassam. : yang banyak senyum Basyir. Abdul Muhaimin. Abdul Aziz. Abdul Alim. : Pelabuhan Bari'. : Tempat yang terang Dhaif. Aly. : berita gembira Bilal. Abdul Haq. Ahmad. : Yang banyak beribadah Dary. : berkemauan keras Badar. : Yang Utama Faishal. Abdul Wahid. Abdus Shabir. Abdul Khaliq. : Kemenangan Farhan. : Hakim yang bijaksana Halim. : Penghafal Haidar. : Cerdas Farruq. Abbas. NAMA BAYI LAKI -LAKI Aid. Ammar. Amru. : Tamu Dhawy. Abdur Rahim. Anwar. Alwan. Afif.

Sahir. Huwaidi. Sulaiman. Rasul. Mabruk. Ramzi. Sa'id. Masyurm Mathar. Rasyiq. Hilmy. Shahib. Shiddiq. Malik. Sayyid. Khairi. Khalifah. Khalil. Jauhar. Humam. Nashir. Salman. Hasib. : orang Islam : Pilihan :Terhormat : Pemberian : berharga : Mulia : Yang menolong : Pertolongan Allah : Pemberian : tinggi : Pengarang Puisi : yang memberi peringatan : Pemberani : Yang memiliki kenikmatan : Nama Nabi : Cahaya Agama : jamaah. Jalil. Tamman. Samir. Thayyib. Maqbul. Tamir. Syarif. Munir. Sidqi. Syahid. Sami. Syaddad. dipelihara pandai yang terpuji yang baik Raja / Yang memiliki Diterima Batu Mutiara yang memperoleh Rizky yang dianugerahi kebahagiaan Terkenal Hujan yang dianugerahi Orang yang mencegah kemungkaran Nama sahabat Yang diberkahi Orang yang berhijrah Nama Nabi yang berbuat baik Pjuang Pilihan Orang yang beriman Istimewa bercahaya Maksud Penunjuk jalan orang yang melakukan perbaikan Muslim. Qashid. Mahbub. Murad. Riyadh. Rusydi. Jamaluddin. Khatib. Hasyid. Nabil. Hud. Nibras. Gesit : yang tetap : Kepuasan. Naufal. Khairullah. Ratib. Salam / Salim. Nafal. Imam. Katib. Miqdad. Isa. Khalid. kelembutanku diberkahi yang dicintai yang mendapat hidayah yang dijaga. Nafis. Shabir / Shabri. Su'ud. menerima : Taman : Petunjuk : Senang / Bahagia : berpergian : yang berjaga diwaktu malam : pedang : orang yang sujud kepada Allah : Selamat : nama sahabat : Luhur / Tinggi : Siang dan Malam : Pemuka / Pemimpin : Yang sabar / kesabaran : teman : sahabat karib : sahabat : teguh / tegar :yang jujur : kejujuran : lentera / Lampu : keberuntungan : nama Nabi : Kekuasaan : Bulan Sya'ban : yang kuat : yang menyembuhkan : penolong / perantara : orang yg meninggal fi sabilillah : yang bersyukur : yang mulia : sempurna keadaannya : banyak rizki dan kebaikan : sempurna : petunjuk : Nama surat dalam Al Qur'an :Jalan : Baik . Nuh. Nayif. Harun. Sulthan. Rabbah. Saif. Mahdy. Muhajir. Hasyim. Sajid. Shafy. Kaisan. Hilal. Ridhwan. Sya'ban. Qasim. Nuruddin. Mahfuzh. Kamil. Nuzhmi. Syafi'. Karim. Nu'man. Husam. Mukhtar. Mujahid. Hasan. Mu'adz. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : yang lurus dalam beragama Nama Nabi Baik Bangsawan Orang yg selalu siap Yang memecahkan perkara Mengadili berkemauan keras yang dikasihi Bulan Sabit Penyabar/Pemurah Kebaikan Nama Nabi Pemberani sangat baik Pedang yang tajam Yang mempunyai Sifat menakjubkan Nama Nabi Teladan / Pemimpin Nama Nabi Nama Nabi Orang besar yang dihormati Memiliki kekuasaan yang besar Keindahan Keindahan agama yang baik Permata Perintah Perjuangan Cerdas Kesempurnaan / kelengkapan yang sempurna / lengkap Kehormatan / Kemuliaan yang terhormat Orang yang beruntung Penulis Kebaikan kebaikan Allah Kekal / Abadi Pemimpin Teman karib Murni. Nazhir. Gatadah. Musthafa. Jamil. golongan : yang menuju pada kemudahan : yang membagi : Nama sahabat : sangat penyayang : memiliki banyak kasih sayang : yang sangat beruntung : Kedudukan yang tinggi & mulia : Rizky : Bulan Rajab : Bulan Ramadhan : Yang merumuskan : Bintang : Rumus : yang dapat disimbolkan : Utusan : Petunjuk / Istiqamah : Petunjuk : Tangkas. Ramiz. Rajab. Rafi'. Mahmud. Jihad. Nazhim. Raihan. Syakir. Shadiq. Ramy. Shamid. Luqman. Nasrullah. Hisyam. Hatim. Majid. Hibban. Mursyid. Muhsin. Khalish. Thariq. Mas'ud. Karom. Ibrahim. Tamim. Mushlih. Mahir. Marjan. Syafi. Jibran. Ra'uf. Najib. Muhammad. Ramadhan. Jalal. Kasib. Taufiq. Rasyid. Mauhub. Kamal. Ismail. Marzuq. Jamal. Mubarak. Safar. Mukmin. Rasyad. Siraj. Mumtaz. Husain. Hazim. Lutfhi. Ra'if. Ramzy. Thaha. bersih orang yang menyampaikan Khutbah Jalan terang Kehalusanku.Hanif.

Atiqah. Hana'. Fatin. Yafi. Umran. Zaky. kebaikan. Badriyyah. Fathiyyah. Kazhimah. Athirah. Fadhilah. Dhaifa. Â : yang kedua : yang pandai : Nama Khalifah yang kedua : Kemakmuran : Nama Khalifah ketiga : yang dicintai : yang melaksanakan / yang memenuhi (janji) : satu-satunya : yang mencintai : yang dilahirkan : yang menghubungkan : yang berwajah bagus : Nama Nabi : Lincah : Nama Nabi : Mudah / gampang : lebih : Nama Nabi : Nama Nabi : cepat & ringan : berkilau : Wajah yang Elok : Suci : Nama Nabi : kemenangan : yang menang / yang beruntung : yang tampak. Yasir. Azizah. Khadijah. Karimah. Afifah. Hadiyah. Amirah. Azhar. Fikriyyah. Walid. Fauziyyah. Adzra'. Aqilah. Anisah. Zhahir. Mahabbah. Wasim. Haura'. Asahy. Karamah. Aminah. Ashimah. Durah. Laila. Athifah. Hanan. Inayah. Hajir. Umar. Haniyah. Fa'izah. Husna. cantik : yang mulia : putih kulitnya : Puteri : keteguhan hati : kelembutan : yang baik : yang menakjubkan. Yusuf. Halimah. Hanin. Kaltsum. Alya'. : Anugrah : Perawan : yang menjaga kesucian diri : Istri nabi : tinggi : langit : yang terpercaya : Pemimpin : gadis perawan / lemah lembut : Terhormat.Tsani. Diyanah. Dinah. Kadziyah. Zahy. sabar : merpati : Yang memuji : suka cita : Kasih sayang : suara pelan : kasih sayang : lemah lembut : kebaikan : keturunan terpandang . Asilah. Dalilah. Dzahabiyyah. Mahdiyyah. Hasibah. Jauzah. Inas. Zhafir. Hamamah. Fathimah. Hasyimiyyah. Fairuz. Habibah. Jaida'. Yazid. Yunus. Khaznah. Hiwaidah. Dzakiyyah. Atikah. Aliyah. Lahfah. Wadud. Hamsah. kelembutan : baik hati : tuntunan : kemuliaan : hadiah : memiliki pipi yang indah : kebaikan : terhormat : yang indah : bintang : permata : menjadikan terhormat : istri nabi : bunga yang harum : cantik : sempurna : kemuliaan : Mulia : telaga surga : sanggup menahan amarah : istri nabi : baik : murni : harta yang disimpan : cerdas : kerinduan : malam gelap : halus : kecintaan : yang mendapat hidayah . pandai : Harum : warna-warni : yang menjaga : yang berbuat baik : Unggul : kasing sayang : yang harum : jernih : cantik : Bunga2 : yang mulia : malam rembulan : Ratu negeri saba' : tersenyum : yang tersenyum : bukti : yang menunjukkan : Batu mulia : Dinar : Negara : Dunia : agama : tamu : mewah : taat : Agama : mutiara : yang memiliki sifat emas : yang berzikir : cerdas Dzikra. Izah. Danah. Aisyah. Zakariya. Luthfiyyah. Dananir. Jawahir. yang nyata : bersinar NAMA-NAMA BAYI PEREMPUAN A'idah. Ya'qub. Zaghlul. Basamah. Daliyah. Hamidah. Wali. Jihan. Dunya. Ghaniyah. Faidah. Balqis. Hasna'. Hazimah. Khalishah. Fadiyah. Faridah. : peringatan : yang beruntung : keistimewaan : yang terlindungi : Manfaat : Batu mulia : senang : keceriaan : tiada bandingnya : Putri Nabi : cerdas : Kemenangan : yang menakjubkan :yang beruntung : berfikir : taman surga : awan turunnya hujan : wanita kaya : wanita penyenandung : matahari terbit : yang tercinta : hadiah : pemelihara : Istri nabi Ibrahim AS : yang berhijrah : yang berhijrah : yang bijaksana : yang lebih. Farhah. Juwairiyyah. Daulah. Ghaniyyah. Labibah. Zuhair. Jalilah. Khairiyah. Asma. Dzakirah. Hajirah. Yahya. Hafizhah. Firdaus. Kautsar. Dien. Kamilah. Wahid. Washil. Ja'izah. Ghazalah. Hasanah. Utsman. Dhafiyah. Hakimah. Arij. Wafi. Jahra'. Tsaqif. Haya. Zhafar. Hajar. Zahran. Fathinah. Farah. Jamilah. Husniyah. Basimah. Gaitsa'.

Qiladah. Sa'adah. : waktu pagi Shabihah. : Berwajah cantik Yamamah. Raniyah. Mawaddah. Maryam. Marjanah. : mudah Sulthanah. Samar. Rasikhah. : yang jujur Shafa. Rafi'ah. Rafiqah. : yang mencitai Wardah. Nihayah. Najmah. : yang luhu Umu Kultsum. Rahmah. Rahaf. Sallamah. Na'ilah. Salsabil. Nashirah. Nagmah. Nafi'ah. Samirah. : merpati Yasamin/yasaminah. Sarah. Najlah'. : gema Shadiqah. kejernihan Shalihah. : istri nabi Zainah. Nuwayyar. : bercahaya Zahrah. : satu-satunya Waliyah. Raudhah. : ramah tmah Ulya. Nasamah. . Rifqah. Najiyah. Mujahidah. Qismah. Salwa. : yang baik Tsamirah. madu : sinar rembulan : siang dan malam : luhur : warna coklat : Istri nabi Ibrahim Sayyidah. : wanita yang shaleh Shiba. Rajwa. : perlindungan Thallah. : kesempurnaan Ulfah. Ra'idah. Masarrah. : Nyonya Shabah. Qamariyyah. : Nama Puteri Nabi Unsyudah. : yang mulia Syukriyyah. : wajah yang berseri-seri Shada. Nadiyah. . : selamat Tamimah. : syair yang berkumandang Wahidah. : yang beruntung Zhahirah. Nazihah. : penolong. : cantik Thayyibah. kuat : yang matang fikirannya : taman : himpunan : kebahagiaan : yang senang : yang sangat mudah : rembulan : yang banyak bersujud : tenang : selamat : yang menyelamatkan : selamat : mata air surga : nama burung. Raihanah. Mariyah. : pemimpin wanita Syarifah. Sahilah. Sakinah. : Suci Zhafirah. Salma. : Bunga melati Zahirah. Muhdiyah. : yang berbuah Tumamah. : yang indah Zakiyah. Nafisah. Nada. Najah. Nabilah. : pandai : yang beruntung : wajah yang berseri-seri : sebutir mutiara : baru marmer : ibu Nabi Isa : kegembiraan : anugrah : kasih sayang : diberkahi : yang berfaidah : yang menunjukkan : pejuang : yang beriman : yang terang : yang dicintai : karunia : mulia : menyeru : yang menyeru : bermanfaat : kaya raya : suara merdu : sukses : keberanian : selamat : yang lebar matanya : bintang : rahasia : pembebasan : mendapat pertolongan dan menang : kumpulan mutiara : terhindar dari hal-hal buruk : penutur : cerdik : Cahaya : yang bercahaya : Nama bunga : cantik : kalung : bagian : pemandu : yang tinggi : yang diberi pertolongan : Istri : damai : halus : penyayang : rahmat : wanita yang baik jiwanya : bukit : selama : permohonan : yang memandang dengan terpesona : tegar. Samra'. Mukminah. Nur. Sajidah. Raima. Rafidah. Mufidah. Marmarah. Rahimah. Nujud. Nadjah. : membanggakan Zainab. Munirah. Qasimah. Najwa.Mahirah. Samiyah. Salimah. Murada. Mubarakah. Maimunah. Raim. Nazhimah. Sa'idah. Sahirah. : kesyukuran Tahani. Raghdah. Mauhibah. Rasyidah. : kerinduan Suhailah. : bunga Zahwah. : bunga mawar Wasimah.

Powerful Abdul QaharHamba Allah yang Perkasa Abdul QahharServant of the Subduer. hamba Tuhan Abdul JabbarHamba Allah Yang Tegas Abdul JalilHamba Allah Yang Mulia Abdul JawadHamba Allah Yang Pemurah Abdul KarimHamba Allah yang Pemurah Abdul KhaliqHamba Allah yang Mencipta Abdul LatifHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul MajidHamba Allah yang Mulia Abdul MalikServant of the Master or King Abdul MannanHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MatinServant of the Firm. ikutan. kesabaran AhlamiImpianku. sopan. kelurusanku. kelembutanku AhlanKeselamatan AhmadMost highly adored. independent AbadiYang Kekal Aban :Lebih terang. the Provider Abdul SaburServant of the Patient Abdul SalamHamba Allah yang Penyelamat Abdul SalamServant of the Peace Abdul SamadHamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul SamiServant of the All-Hearing Abdul ShakurServant of the Most Thankful Abdul SyakurHamba Allah yang Bersyukur Abdul TawwabServant of the Forgiver Abdul WadudHamba Allah yang Pengasih Abdul WafiHamba Allah yang Setia Abdul WahabHamba Allah yang Memberi Abdul WahhabServant of the Giver Abdul WahidHamba Allah yang Esa Abdul WarithHamba Allah yang Mewarisi AbdullahHamba Allah (Servant of God) AbharYang bergemerlapan. kesusasteraan AdamNama Nabi. adil AdnanNama org terdahulu AdwaCahaya adwanKetenangan AfdholLebih Utama. pujangga AdliKeadilanku. Elevates . Esteemed Abdul IlahHamba Allah. beradab (cultured.Laki-laki A Aakif :Beriktikaf Aali :Tinggi Aamir :Memakmurkan Aathif :Belas kasih Aatik :Pemurah. terbaik AfeefChaste. Yang murni Aazad :Persian word . the Almighty Abdul QayyumHamba Allah yang Berkuasa Abdul QuddusServant of the Most Holy Abdul RahimHamba Allah yang Penyayang Abdul RahmanHamba Allah yang Pemurah Abdul RashidServant of the Rightly Guided One Abdul RasyidHamba Allah yang Bijaksana Abdul RaufHamba Allah yang Pengasih Abdul RazakHamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul RaziqHamba yang murah rezeki Abdul RazzaqServant of the Maintainer. lebih nyata. bersih AbbadGreat worshipper Abbas :Description of a lion. julukan dari Nabi Muhammad SAW AbdulServant of Allah Abdul AlimHamba Allah Yang Mengetahui Abdul AliyyServant of the Most High Abdul AzimHamba Allah Yang Agung Abdul AzizHamba Allah Yang Mulia Abdul BaqiHamba Allah Yang Kekal Abdul BariHamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul BasitHamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul DayyanHamba Allah Yang Membalas Abdul FattahHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaffarServant of the Forgiver Abdul GhafurHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaniHamba Allah Yang Pengampun Abdul HadiHamba Allah Yang Kaya Abdul HafizHamba Allah Yang Memelihara Abdul HaiyHamba Allah yang Hidup Abdul HakHamba Allah yang Sebenar Abdul HakamHamba Allah yang Menghukum Abdul HakimHamba Allah yang Bijaksana Abdul HalimHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul HamidHamba Allah yang Terpuji Abdul HananHamba Allah yang Penyayang Abdul HaqqServant of the Truth Abdul HasibServant of the Respected. teladan AdeebBerpengetahuan.free. beribadah AbidinYang beribadat AbrarGolongan yang berbuat kebajikan AbrisamYang lembut/tampan abrullahPertolongan Allah AbsyarBergembira Abu al KhayrOne who does good Abu BakarNama sahabat Nabi Muhammad SAW (Yang bersegera) Abu BakrName of one of Muhammads companions Abu SamahPemaaf. or most praised. pimpinan AghnaBerdikari AhdaBeroleh petunjuk AhlamImpian. esteem AbduhHamba-Nya. lebih sukses AfqarFakir AfsarLebih Jelas AfwuPemaaf AghaKetua. yang berseri AbidYang beribadat. civilised) AdelJust AdhamBlack AdiNama sahabat Nabi Muhammad SAW AdibBeradab. Nama paman Nabi. modest Affanname of Caliph Uthmans father AffandiGelaran bagi orang yang berkedudukan AfhamYang pandai AfiPemaaf AfifPunya harga diri AfiqYang mulia AfkarYang bijak AflahYang beruntung.intellect. variation of the name Muhammad AhmasYang bersemangat AhnaYang lemah lembut . nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy :Rajin berusaha Abbud :Worshipper Abbudin :Worshippers AbdelServant of Allah Abdul Rafi :Servant of the One Who Raises. Strong Abdul Mu'atiHamba Allah yang Memberi Abdul MuhaiminHamba Allah yang Berkuasa Abdul MuizzServant of the Giver of Might and Glory Abdul MujibServant of the Responder Abdul Mun'imHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MutaalServant of the Most High Abdul NasirHamba Allah yang Menolong Abdul NasserServant of the Victorious One Abdul QadirServant of the Capable. Yang bertoleransi Abu WasimYang tampan Abu ZarNama sahabat Nabi Muhammad SAW Ad-DaruquthniImam perawi hadist AdabiKesopananku.

amanah AmaniCita-cita. dapat dipercaya. mesra. lemah lembut. lebih suci ( lurus ) AhsanYang terbaik AhwasPemberani AhwazYang bersungguh-sungguh AhzaYang beruntung AibaqPesuruh AimanBerkat. kemuliaan agama AlhamBeroleh ilham AliThe highest. mudah AisyMewah. one who uses reason AkmaPimpinan AkmalSempurna. trustworthy AmeerPrince AmidGeneral AmiliYang melakukan (perkara yang betul) AminYang amanah. cantik AqraPandai membaca ArafatYang terkenal. aquainted. kenalan AramiPanji-panji ArfaYang tinggi. molek Ajwadbetter AkalilMahkota AkbarYang besar AkhdanSahabat AkhtarYang terpilih AkidYang kuat. kasih. knowledgable AriffinYang bijak AriqBaik budi. mulia ArfanGratitude ArhabMemanjakan. lebih lebar dan luas ArhamYang mesra AribYang mahir ArifCorporal. bijaksana. tetap AkifBeri'tikaf AkilIntelligent. greatest. noble AlifKawan rapat AlimWise or learned AliuddinKetinggian agama AliyanYang tinggi AllamSangat mengetahui AllamahYang berilmu luas Alma'Yang bergemerlapan Altaf. pertama AlaNobilityAladdinNobility of faith AlamarBerlapis emas AlamgirPenakluk dunia AlauddinKetinggian agama. pemegang amanat AmininOrang-orang yang aman AminuddinPengamanah agama AmirPutera. ketenanganku. yang dipercayai. pemerintah. aspirasi ArqamNama sahabat Nabi Muhammad SAW ArsalanNama seorang tokoh Islam ArsyadYang sangat cerdik ArumiAsal keturunanku Arwarhmore delicate. ketua. smart AnisClose friend AnjabLebih utama dan bernilai AnmaYang maju AnmarAir yang bersih AnsarPenolong. keamanan AmanatPertaruhan. harapanku AmaluddinCita-cita agama AmamiJulanganku. Keamananku AmrOld Arabic name AmranYang memakmurkan AmrinPerintah AmrullahPerintah Allah AmrunKemakmuranku AmsyarYang cergas AmzarYang mulia An'amYang diberi nikmat An-Nasa'iImam perawi hadist AnaqiKeindahanku yang menawan hati AnasKemesraan. pembuka. constructor AmnanTempat yang aman. thoughtful. makmur AmiruddinPembela agama AmjadMore glorious AmkrunOrang-orang berkuasa AmmarGreat builder. lebih lembut AlwanWarna-warni AlzamYang tekun AmadTujuan AmadiMasa. teguh. penyokong AnsariPenolongku. Yang bertuah. Almasdiamond AltamisPanglima. excellent. kanan AisarYang senang. ketenangan AmniKetenangan.AhnafYang berpegang teguh pada ajaran agama. sangat pandai AkmaniPengadil AkramMost generous AkramahNama sahabat Nabi Muhammad SAW AkwaYang perkasa. Kesejahteraanku AmanullahKeamanan dari Allah AmarYang ramai zuriat AmeenFaithful. kaya raya AiyubNama nabi AjadBerbuat baik AjmalCantik. keinginan. pintar AqlanKebijakan AqmarPutih. elegant. matlamatku AmalCita-cita. penyokongku AnsharKaum Anshar sahabat Nabi SAW AntarBerani dalam peperangan. more gracious AryanKekuatan penuh As'adYang berbahagia AsadLion AsadelMost prosperous one AsdaqBenar AsfaYang suci AshimMenjauhi maksiat AshmahYang berani . penguasa. kuat Al BaihaqiImam perawi hadist Al Fatihawal. bijaksana ArmanHarapan. periang AndarYang berseri Aniqneat. cinta. Golonganku AmanSentosa. mulia asalnya. harapan AmaliCita-citaku. nama pahlawan ksatria Arab AnwarLight AnwariCahayaku AqharYang gagah AqibBalasan yang baik AqilYang baik budi. pemimpin. ketua AlthafBaik hati.

suci AzeemDefender. gigih BaqirSangat pandai. kekasihku AzkaSemakin maju. ketenangan. permata Askarisoldier tinggi. yang gemilang. illuminating Baasimsmiling BadarBulan penuh. kemajuanku mengikut masa AswadBlack Asy'arPerasa. selalu tersenyum . Yang berseri. yang kuat.AshrafLebih luhur AsifForgiveness. brilliant Bahiyy al DinMagnificence of the faith BahjanRupawan. jiwa halus AsyariPerasaanku AsyiqKekasih. penggembira BahirDazzling. bersih AzmanCita-cita. Permata BakriPagi-pagi benar BaliqFasih BalyanNama auliya BaninYang bijak. yang menang AzhadYang zuhud AzharBunga-bunga. suci. salah satu dari nama Allah Baariqshining. Ketetapanku AusPemberian segak AwufYang wangi AwwaabGreat repenter to God AwwabYang banyak bertaubat pada Allah AwwadiYang bersungguh-sungguh AyaazSlave (Persian) AyadiNikmat AyazPekerja keras (Persian) Ayhamimaginary AymanBeruntung. resolved AzzanNama orang dahuluBaahiTermegah. pure AsimProtector. merdeka AzaimPelbagai azam AzamKeazaman AzamuddinKeazaman agama AzbinBersih. mempercepat jalannya BadruddinBulan purnama agama BadrulmunirBulan bercahaya BadrunBulan purnama Badrut TamamBulan purnama Badrut TamanBulan purnama yg sempurna Badruz ZamanBulan purnama bagi jaman BaghawiNisbah BahaBeautiful. lighting. lebih cerah AzhariYang berseri. defender Asircaptivating. pencinta AsyirPenyampai berita gembira AsymawiPemberianku AsyraafYang mulia Asyraflebih mulia AsyraniPeriang. wangi. fascinating AsjadEmas. keteguhan hati AzmilKawan rapat AzriKekuatanku. tekad AzmiCita-citaku. magnificent BahadurBerani. tersenyum. bulan purnama BadiIstimewa Badi'Indah BadilPengganti BadiuzzamanKeindahan semasa BadrFull moon Badr al DinFull moon of the faith BadranBulan penuh (purnama) BadriBulan purnamaku. kekasih AziziKesayanganku. yang kuat. kekasih AzizanYang mulia. kemegahanku AsytarYang menawan At-TirmidziImam perawi hadist AtaGift AthallahKarunia Allah AtharSuci. penyokongku AzwarRajin AzzaPerhiasan AzzamDetermined. lebih tepat AunBantuan. gembira. terhebat B BaakirEarly BaariPencipta. yang bersinar AsnawiYang berseri. kuat BahauddinSinaran/ keindahan agama BahiIndah BahijYang indah menawan. pemegang kendali yang benar AyoobA Prophets name AysarYang mudah AyyubNama nabi AzaComfort AzadBebas. yang dimerdekaka AtmamKesempurnaan AtyabWangi AufaYang setia. kemilau BarzunUtama. Cemerlang BahjatKegemilangan. yang gemilang AzibSabar dan gigih AzimBesar AzimanKeazaman AzizYang mulia. pagi2 benar BakizahSuci. tekadku. pertolongan AuniLemah lembutku. bersih AthariYang bersih AthifBelas kasih AthmarYang berjaya AththobaraniImam perawi hadist AtifBelas Kasihan AtikPemurah. bahagia BahlawanPendaki gunung BahranBercahaya BahriKegemilanganku BahruddinSinaran agama BahziPembelaku BaisTentera BakhitYang bertuah BakhtiarYang bahagia BakirMuda. terpelajar BarakahBlessing BariqBercahaya. berani BashsharBringer of glad tidings BasilBerani BasimGembira. describer Asilgenuine. gemilang AsriMasaku. yang murni AtiqKaabah. referring to one of Gods ninety-nine qualities AzfarYang berjaya.

pandai. honorable FadlDermawan.outstanding. melihat BasirunYang melihat BasitPereka. bijak DaniyalNabi Allah SWT Darapossessor. yg membantu DzikroPengajaran. bijak DaniDekat DanialNabi Allah SWT DanishPengetahuan. sungguh2 F Fa'izBerjaya. model. peringatan Dzil AwtadPunya pasak2 ( tentara yg banyak ) DzimarKehormatan diri DziyabMemperoleh harta. faham DzakirTeguh pendirian. dalil.BasirBijak. kepercayaan Din SyamsudinMatahari agama DiniAgamaku Diwanroyal court. sisa FadhlurrahmanKeutamaan dari Allah. serbuan Dzul AutadPunya tentara yg banyak Dzul FahmiPunya kefahaman Dzul RahmanYang Maha Pemurah DzulfaqorNama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib DzulfiqarNama pedang Rasulullah SAW DzulkifliYang punya kesanggupan E EisaA Prophets name Jesus ElmanKnowledge EmirTo command EshanDalam berkah Allah EssamSafeguard Fa'idTetap. bunga DinAgama. sinar Dhiya UddinCahaya agama Dhiya'UlhaqSinar (cahaya) hak. pemimpin. pemanggil DabirSecretary DaffaPembela DafinahKekayaan yang tersembunyi DahinYang cerdik DahlanNama belakang ulama DailamiAskarku DaisamLemah lembut DaiyanHakim. kuat. baik/kuat harapannya Dzakka'Cerdik DzakwanHarum semerbak. pembuat BaslanKeberanian BasriPenglihatanku BassamSmiling BasyarPembawa berita baik BasyarahIndah Bazfalcon BazilYang pandai BazilinYang menyumbang BazliKebijaksanaanku. beloved. istimewa. Anugrah Arrahman FadiPenebus FadilGenerous. jenius Dzal AidiPunya kekuatan DzalkifliYang punya kesanggupan DzamarNama seorang raja Yaman zaman dahulu DzanunDzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil'imadYang punya bangunan2 tinggi DzibanPenghalau. Mutiara DurraniPermataku DzahabEmas DzakiCerdas. penjaga DalilPetunjuk. ihsanku FadlinKeutamaan FadlullahKelebihan Allah FaeyzaSukses. sinaran kebenaran Dhiya'ur RahmanCahaya Yang Maha Pemurah DhobithCermat. awake FadalKeutamaan FadhaliKelebihan. teladan DanaCerdas. pelindung. jantan Dika AzhariAyam jago. yg utama DhomrahNama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori'unOrang2 yg merendahkan diri. a Prophets name DhabitYang kuat ingatan DhafirMenang DhahirYang membantu DhaifullahTamu Allah DhamirYang langsing DhamiriJiwaku DhiyaCahaya. tribunal of justice Diya al DinBrightness of the faith DubiesNama pahlawan arab DurarBatu permata. pelajar Darul MuqomahTempat yg kekal ( surga ) DaudNama Nabi Allah SWT DawaniNisbah DawudArabic form of David. hakim DhoifTamu DhoifullahTamu Allah DhominPenjamin DhomirHati nurani Dhomiri FadhilHati nurani. murah hati FadlanKeutamaan FadliKelebihanku. mudah. bukti. cahaya BurhanuddinDalil/cahaya/bukti agama BusairiNisbah BusrainKesegaran BusranKabar gembira D Da'imKekal abadi Da'inpenyeru. titisan embun BiruniNama ulama besar BishrJoy BisyariKegembiraan BisyirBerita gembira BisyrunBerita gembira BudairBerjalan cepat BukhariImam perawi hadist BunyaminNama saudara nabi yusuf BuraidDingin BuraidahKesejukan BurhanAlasan. utama. kelebihan. menang Fa'izinOrang2 sukses Faaeqfaa-eq. tunduk DhowiBersinar Dhu'unCahaya terang DhukhomGemuk Dhul FiqarName of the Prophets sword DhuyufTamu DifaPertahanan DikaAyam jago. keutamaan FadhilOrang yg berbuat kebaikan. mulia FadhlKebaikan. sovereign DarisPembaca. berhasil. hidupnya meningkat . cerdas. kepakaranku BilalNama sahabat nabi.

rajin belajar FahmanKefahaman FahmiKefahamanku. pemikir. knight FarooqOne who distinguishes truth from falsehood FaruqPembeda antara benar dan salah FasahatFasih. tajam pikiran FirdausNama surga tertinggi FirdawsHighest garden in Paradise FitriSemulajadi FouadHeart FuadHati. usia muda belia GhoziPrajurit di medan perang. kejayaan FakhiriHonorary Fakhr Al DinKejayaan agama. one who recites the Quran FalahJaya. permata. kejayaan agama Fathul IslamPembuka. pengampunan GhulamAnak muda Ghulaman ZakiyaAnak muda yg suci GhulanRemaja GhulwaniKeremajaan dan kecerdasan GhurofanTempat2 yg tinggi GhusunTangkai pohon H Ha'imYang mengelilingi Haban MutarokibaButir yg banyak HabbabYang mengasihi HabibBeloved HabibiKesayanganku HablanYang penuh HabriKegembiraanku HadadDewa Syria yg jantan HadiGuiding to the right HadifYang mempunyai matlamat HadramiNisbah HafidhPemelihara. terkemuka FaisalPenyelesaian. singa HaikalPokok yang besar dan subur HailYang disegani HaimadiPujian agama HaimanYang cinta. asyik. kemenangan agama FakhriKemegahanku. lembut hati GhaffurPengampun GhailanNama sahabat Nabi Muhammad SAW GhaisanRupawan GhaisaniCantik dan muda GhaliMahal GhalibVictor GhaniKaya. sesuatu yg bernilai tinggi GholibPemenang GhomidPedang dlm sarungnya. tunggal. FaiqTertinggi. jiwa FuadiJiwaku FudailExcellent in character FurqanBukti. kebanggaan FakhruddinKebanggaan agama. lancar FasihYang fasih FateenClever. menguasai Haithamlion HaiyanYang hidup HajajPelawat HajibPendinding HajidYang sholat malam ( tahajjud ) HajimPelindung HakamPengadil . nama suku arab GhausPertolongan GhazaliNama seorang sufi dan filosof muslim GhaziConqueror GhiyathSuccorer GhoitsHujan GholiMahal. utama. keutamaan dari Allah FakhrullahKemegahan Allah FakhryHonorary FakihLegal expert. sukses. tiada bandingan. pemisah antara hak dan batil FajarCahaya putih FajariWaktu fajar FakeehPleasant FakhirKebesaran. kemenangan FauziKejayaanku FawwazBerjaya FayruzPermata FaysalDecisive FayyadhMurah hati FerranBaker FidaRedemption. opener FattahPenakluk FauhadAnak kecil yang gemuk FauzanKejayaan. pintar. kenyataan. smart FathVictory FathiPembuka. memahami. sacrifice FidaiPengorbanan FikriFikiranku. yang baik.FahadHarimau bintang FahdHarimau FahimYang faham. beruntung FalihSukses FannaniSeniman Faqihwise FarajKelonggaran. permata yang mahal FariduddinPermata agama. Penghafal HafiyYang memuliakan HafizPenjaga. nama Kabilah di Hijaz GhonamPenjaga rampasan perang GhonimYang mendapat keuntungan GhosanSumber air di padang pasir. kemenanganku FathuddinPembukaan. kejayaan Islam FathullahPembukaan. pelepasan FareedUnique FareeqLieutenant General FarhanBergembira FarhatKegembiraan FaridIstimewa. pembeda benar dan salah G GadiKeberuntunganku GamalCamel GhadiSinga GhaffarSedia mengampuni. mewah GhanimYang mencapai kejayaan GhanimiKejayaanku GhassanKecantikan dan kelembutan remaja. pelindung HafizuddinPemelihara agama HafuzaPemberi semangat HaidarBerani. terkenal. kejayaan Allah yang pengasih Fatihfaateh-conqueror. kejayaan Allah FathurrahmanPembukaan. keistimewaan FarisHorseman. bertujuan GhufranKeampunan. pemikiranku FirasKecerdikan.

Hashim was a descendent of the Prophet Muhammad SAW HasibBerketurunan mulia HasifKemas. nama paman Nabi HamziKetegasanku HanafiKelurusanku. yang lurus. Hussein was a descendent of the Prophet Muhammad=pbuh HuwaidiKembali kepada yang hak HuzaifahNama sahabat nabi Muhammad SAW HuzaimanNama sahabat nabi Muhammad SAW I I'tishomMenjauhkan diri dari perbuatan maksiat IbadRajin beribadah. ahli tafsir Ibnu HajarNama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu KholdunFilosof dan sosiolog muslim IbrahimFather of a multitude. cermat. bijak. rapi HasnainDua kebaikan HasnawiKecantikan HasnunYang baik HassanBeautiful. kesabaran HilmiKesopananku. nisbah HarisPengawal. Kehormatan diri I ftikharKehormatan. delighted. yang suka menjamu orang HatadiKeaslianku HatimJudge HauzanMahluk Manusia HawariPengikut setia HawwariPenolong. patient HamalLamb HamasBerani HambaliPengikut Imam Ahmad bin Hambali HamdanTerpuji. content HanifMuslim yang teguh. variation of the name Muhammad HamimiTeman karibku HamizCerdik. kefahamanku IdrisA Prophets name IdrusSinga IffatKesucian. a Prophets name Abraham IdlanKeadilan IdrakiPengetahuanku. kemurnian. kuat. pembawa kehormatan. berusaha HarizPemelihara HarrazYang amat warak HarunArabic form of Aaron. suci HaninKesayangan Haninda AuliaMerindukan darjat yang mulia di sisi-Nya HanisBerani HanunKesayangan HaririSuteraku. kesabaranku HimmatCita-cita HishamGenerosity HisyamMurah hati HisyamuddinKemurahan agama HiwayatYang disukai HubaibKekasih HudA Prophets name HudhayfahOld Arabic name HulaifYang setia HulawiYang manis/menarik HumaidiKepujianku HumamCourageous. good HasbiYang memadai bagiku HasbullahJaminan Allah HashimBroker. tampan HamlanBerdiri sendiri HammadiPemuji HammamYang mempunyai kemauan keras HammaniPemberi semangat HamsyariAnak jati watan HamudYang banyak memuji Hamzaname of the Prophets uncle HamzahKebijaksanaan. kuat. destroyer of evil. one of Gods ninety-nine qualities HakimBijaksana HalimMild. terhormat IkhlasMemuliakan IkhtiariPilihanku IkhtiaruddinPilihan agama IkhwanPersaudaraanInsafKesadaran . gentle. calm HfiyYang memuliakan HibatullahKurnia. Kebanggaan IftiqarKeperluan IhsanBeneficence IhtisyamKehebatan IjlalPenghormatan. hamba-hamba Allah IbkarPagi hari IbnuAnak laki2 Ibnu AbbasNama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. pemuji Allah HamdawiYang memuji HamdiPujianku. handsome HasyiemYang bermaruah HasyimPemurah. pengikut Imam Abu Hanifah HananiaDikasihi Allah HanbalPurity HaniHappy. lofty or exalted. bersih. pelindung HarithKuat. kesopanan. bersih HawwasYang bersemangat HaythamYoung hawk HayyanYang hidup HazimTegas. anugrah Allah HibbanIbnu Hibban Pewari Hadist HidawiPemberian HidayatPetunjuk HidayatullahPetunjuk Allah HijaziKebersihanku HikmatHikmat HilalBulan sabit HilelThe new moon HilmanKesopanan. teliti HaziqCerdik.HakeemWise. generous HumdiYang memuji Husaindemunitive form of Hasan HusainiKebaikanku HusamPedang yang tajam Husam al DinSword of the faith HusaynBeautiful HusnayanKemenangan. petunjuk. mulia. tampan HamizanCerdik. syahid HusniIndah HusoinBenteng pertahanan HusseinLittle beauty. pandai HazmiKetegasanku HelmiSabar dan berakal HelmyGentle. pujian HamdunTerpuji. pujian HamidThe praised one. A Prophets name Hasanbeautiful. kesederhanaan.

tenaga IrfanKebijaksanaan. Kemegahan JilaniPenyiaranku JiratullahBantuan Allah JiwariJaminanku JiyadYang Baik JuaniSinaranku JubairPertolongan. kesyukuran. rekan. gunung yang sukar didaki IyyadKepulangan IzdiharBerkilau. Fisik JasirKeberanian JauniKeputihan. kemajuan IzdiyadPertambahan IzzKekuatan Izz al DinMight of the faith IzzanKepatuhan IzzatKemuliaan IzzudinKemuliaan agama Izzul HaqKemuliaan yang haq. terhormat KabirAgung. advent IqbalKejayaan. lover KailaniNama seorang ulama. pengetahuan IrsyadNasihat. revered JaliYang nyata JalilYang mulia JaludKuat dan sabar Jam'anKesatuan. refers to a quality of God KamalBeauty. generous JawahirPermata JawharJewel. pengawasan IsyraqMemberi sinar ItharMengasihi orang lain IwadhPengganti IyadSokongan. dermawan JaafarAnak sungai JaballahHadiah Allah JabalunGunung. petunjuk IrsyaduddinPanduan agama Is'afPertolongan IsaNabi nabi IsamOrang sukses dengan usahanya sendiri IshakNama nabi IshamMaksum IshaqA Prophets name IshmatKekuatan menjauhi maksiat IskandarNama seorang raja IslahPembetulan IslamKesejahteraan IsmaPemelihara IsmailA Prophets name IsmatKetulinan. Perkembangan. riang JazliFasih JazmanTekad yang kukuh JazmiTekad yang kukuh JazuliNisbah JibrilArchangel of Allah. nama kitab Shorof KalimAhli pidato KalimatullahKalimat Allah KaliqCreative. Comforter JabranPengganti. bukit JabbarMighty JabilYang kreatif JabirConsoler. banyak JazimMempastikan JazlanGembira. cahaya. di tengah JuhairSuara Nyaring. kemajuan IqtidarKekuatan. Gabriel JihadStruggle. siang JauzanPertengahan JawadOpen-handed.connoting freshness and innocence KadhimMenahan Diri KadinTeman. confidant KadeerGreen or green crop . Lantang JuhlanYang termulia K KaabKemuliaan. pujangga muslim. perfection . companion. pembetul JabriPertolonganku JadidBaru JadirPemurah JadulhaqJalan kebenaran JafarRivulet JaffanYang terkawal JafinYang mengawal JafniKawalanku dari kejahatan JahdiKemampuan JahidYang berusaha JahranYang tangkas JaizBoleh JalaalGlory of the faith JalalKemuliaan. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul IslamKemuliaan Islam J JaadSungguh2. suka IsyhadPenyaksian IsyrafPengganti.IntisarKemenangan Iqbaaladvance. essence Jawwadjawwaad-generous JazaliKegembiraanku JazilBesar. holy war JihadiPerjuangan JihanNama tokoh wanita. indah JamriPerhimpunanku JamsyirKecantikan JarirTempat bertumpu JarisKarunia Allah JarullahTetangga Allah JasimBadan. keagungan. panduan. semarak. kawan KafilPenjamin KafilaSaksi KahilFriend. nama ulama besar JubranNama sastrawan JufriKeluasan. kesucian. kekuatan. Kekuatan menjauhi maksiat IsrarPersendirian Issamself-made success IstafaPilih. 2 pasukan JamalBeauty Jamal al DinBeauty of the faith JamaliKecantikanku JamaluddinKeindahan agama JamalullailKeindahan malam JameelBeautiful JamhariKelompok manusia JamilYang tampan. keindahan JalaluddinKemulian agama JaleelGreat. besar KadarBerkekuatan penuh KadeenFriend.

good friend KhalidYang kekal KhalifahPengganti. pemimpin KhalafAnak yang baik. friendly LazimTetap LazmanTetap LiaqatKebolehan. kind. Kesayangan KhaliliSahabat KhalishSuci. friendly. nama seorang seniman Khairul ZamanSebaik-baik masa KhairullahKebaikan dari Allah Khairun NasSebaik-baik manusia KhairyCharitable. munasabah. orang shaleh kawan Nabi Musa AS KhilfiPengganti KhithobaBerbicara KhiyarPilihan terbaik KhobirYang mengetahui dengan sebenarnya. berpengalaman KhadhiOrang yg rendah hati KhadimSukarelawan KhairKebaikan. ahli mengetahui Khodhi'Orang yang rendah hati KhodimJejaka Khofiqur RuhYang menarik hati KhoirBaik. pakar. cincin KhayamPembuat khemah KhazinPenyimpan harta negara. genuine. bendahara KhazindarPenjaga kekayaan KhidirNama nabi. murni KhalladYang kekal KhanKetua. ulama KhalasYang selamat KhaldoonOld Arabic name KhaldunKekal. cerdas LabidNama sahabat nabi Muhammad SAW LahmuddinKekuatan agama LaisBerani Laithlion LamaniKegemilanganku Lami'Mengkilat LamihMengkilat LaminKepercayaan LathifHalus budi. perak LuqmanA Prophets name Luqmanul HakimLuqman yang bijaksana LutfanLemah lembut LutfiKehalusanku. lebih baik Khoiri. kebajikanku Khair al DinThe good of the faith KhairanKebaikan KhairaniKebaikanku KhairiKebaikan.KamaluddinKesempurnaan agama KamaruddinBulan agama Kamarul ArifinBulan orang arif KamaruzzamanBulan masa Kameelperfect. sholih KhoironKebaikan KhoiruddinYang baik agamanya Khoirul AnamSebaik-baik makhluk KhoirullahKebaikan dari Allah Khoirun MaqomaLebih baik tempat tinggalnya Khoirun MaroddaLebih baik kesudahannya Khoirun NuzulaHidangan yg lebih baik Khola'ifal ArdhiPenguasa-penguasa di muka bumi KhorulfashilinPemberi keputusan yang baikKhosyiOrang yang khusyu? dalam shalat KhozinPenyimpan harta KhuararizmiNisbah KhudariNisbah KhumainiPandangan yang jauh KhursyidMatahari KhuwailidKekal KhuzaymahOld Arabic name KiramMulia KiramanMulia L La'iqYang layak LabeebSensible. kekasih Allah KhairinKebaikan KhairuddinSebaik-baik agama. bijaksana. complete. noble. nama seorang ahli sejarah KhaledEternal KhaleelBeautiful. beneficent KhaizuranKetua. lembut Lutfil HadiTaufik Allah Yang Hadi LutfilahTaufik Allah Lutfir RahmanPertolongan Allah LuthNama nabi LuthfiKeramah-tamahan . keupayaan Libasut TaqwaPakaian taqwa Lisana ShidqinBuah tutur yang baik LiwauddinPanji agama Liwaun NasariPanji kemenangan LizamYang mendiami Lu?ayNama seorang datuk Nabi Muhammad SAW LubaidYang kaya LubawiYang LujainKeputihan. pleasant. precious and distinguished KarimYang mulia KarimanHaji dan jihad KarmanKemuliaan KaseebFertile KaseemDivided KasirMelimpah. wakil KhalilSahabat. sopan LatifGentle. Khoir SholihBaik. banyak KatebWriter KatibJuru tulis KazhimMenahan diri KazimPenyabar KhabirYang mengetahui dengan sebenarnya. intelligent LabibCerdik. kebajikanku Khairi HabibullahKebaikan. pengganti. learned KamilSempurna KaramiKemuliaanku KardalMustard seed KareefBorn in Autumn KareemGenerous. ikhlas. pemimpin KhasyiOrang yg khusu? dlm sholat KhatibReligious Minister KhattabAhli pidato KhawatimAkhir. kebaikan agama Khairul AmirinSebaik-baik pembina Khairul AnamSebaik-baik manusia Khairul AnwarCahaya yang baik Khairul HadiSebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul HarisinSebaik-baik pengawal Khairul IkhwanPersaudaraan yang baik Khairul JamalSebaik-baik keindahan Khairul UmamSebaik-baik umat.

peminat MuhibbuddinPengasih agama MuhsinBeneficient. dicintai MahdiGuided to the right path MahfuzTerpelihara MahirPakar MahmoudThe praised one. kenaikan MananPemurah MansurDivinely aided. angel. variation of the name Muhammad MahmudTerpuji MahranKebijaksanaan MahrusYang dijaga MahzuzBernasib baik MaimunLucky MaisurYang senang MajadKemuliaan MajdiKemuliaanku. the name of the Prophet . name of the Prophet=pbuh MohdSingakatan ejaan untuk Muhammad Mu'minSeorang yang beriman MuadhProtected MuammarPanjang umur MuawiyahNama sahabat Nabi Muhammad SAW MuayyadKuat. jernih MudrikBerakal. king MamdouhOne who is commended. perintis MifzalTeramat mulia MikbadIbadah MikdamBerani MikyadYang bertaubat MinhajAcara. disukai. victorious ManzurYang boleh diterima. di rahmati MohammedPraised. bertambah LuzmanTetap M Ma'ayisyPenghidupan.pbuh MuhannedSword MuharramBulan Muharram MuhazzabTerdidik MuhibKekasih. bahagia MashalTorch MasrurYang riang.Luthfi HamidKeramah-tamahan yang terpuji Luthfi YazidKeramah-tamahan. yg dapat dipercaya MaajidMulia MaalikYang memiliki MaamarKemakmuran MaarifKecantikan. glorified MamduhTerpuji MamunTrustworthy ManBenefit ManafKetinggian. terpuji MahasinKebaikan MahbubDikasihi. keperluan2 hidup Ma'inAir mengakir yg sangat jernih Ma'lumYang diketahui Ma'munAman. memahami MufidUseful MughisPenolong MuhaiminYang memelihara dan mengawal MuhajirYang berhijrah MuhammadPraised. happy. menang MuazNama sahabat Nabi Muhammad SAWMuazzamDihormati. suka MasudFortunate. firm MalaziTempat perlindungan MalikMaster. kemuliaan MajduddinKemuliaan agama MajdyGlorious MajidDihormati Majid al DinGlory of the Faith MakarimKemuliaan MakhladYang kekal MakhlufMaju MakinStrong. disanjungi MubarakHappy. praised. shining MunirYang menerangi . blessed MubasyirPembawa petanda yang baik MubinSinar. air mawarku MazhudYang zuhud MazinProper name MazizMulia MiftahPembuka. lucky MasunYang terpelihara MasyahadiPersaksianku. charitable MuhtadiBeroleh hidayah MuhyiddinYang menghidupkan agama MuinuddinPembela agama MuizzuddinPenyokong agama MujahidFighter . dipersetujui MaqbulDiterima. dipersetujui Mar'ieTerpelihara MaridRebellious MarjanBatu karang MarwanName of an Omayad caliph who built the Dome of the Rock MarzuqBlessed by God. from Muhammad. di rahmati MohamedYang terpuji. cautioner MuneerBrilliant. biasa MirzaAnak yang baik MisbahLamp MizwarRajin berkunjung MohamadYang terpuji. tuntutanku MasyhadKesaksian MasyhurKesohor MasykurYang bersyukur MasyruhLapang dada MatlubCita-cita MaulaTuan besar MaulawiYang berzuhud (Maulana) MawardiNisbah.in the way of Allah MujibPenyahut MujibuddinPenyahut agama MujiburPenyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih MujtabaYang terpilih MukhtarChosen MuktasimTerjaga MuktiPemberani MulhimPemberi inspirasi MunabbihPemberi peringatan MunawwarBerkilau MunawwirBersinar MundhirWarner. fortunate MarzuqiRezekiku Mas'udBertuah. pengetahuan MaasyirPandai bergaul MabrukYang diberkati MabrurMembuat kebajikan MadaniKemajuan MahadhirMenulis kebaikan MahamidPujian.

sedikit memberi NoohA Prophets name NoorCahaya NooriShining. to God MutazzProud. disiplin NadiTempat pertemuan NadimRekan. hadiah NuhNama nabi NumairPanther NumanBlood Nur al DinBrightness of the faith . berkedudukan. dermawan. harapan NizamPeraturan NizarYang memerintah. Mulia NabihanMulia. maksud Muradmuraad-aim MuradiHarapanku MursilWakil MursyidPembimbing. keindahanku NazranPersembahan untuk Allah NazriPandanku NiamuddinPeraturan agama NidalPerjuangan. pemberi petunjuk MurtadhoDiridhoi MurtadiSatisfied. bersih dari noda cacat NazimPenyajak NazirBandingan NazmiBintangku. elok NadhmiTeratur. sedikit berbicara. tranquility NajahKeselamatan. bernilai NajidGagah. ease. outstanding NabihCerdik. mahir. earner Nailachiever NaimComfort. bintangku NajmuddinBintang agama NajmussabahBintang subuh Najwankemenangan NaqibYang menjamin NaqiuddinKebersihan agama NasabKeturunan mulia NashifAdil. pembela NashiruddinPenolong Agama NashrullahKemenangan dari Allah Nasifjust NasihAdvisor NasimAngin sepoi-sepoi Nasir al DinProtector of the faith NasiruddinPembela agama NasranPertolongan NasratKemenangan NasriPertolonganku. bijaksana. menonjol Naif NailAquirer. chaste NazeemArranger. content Mus'abNama sahabat nabi Muhammad SAW Mus'adYang bahagia MusaA Prophets name . kemenanganku NasruddinPertolongan agama Nasrul HaqPertolongan kebenaran NasrullahPertolongan Allah NasserProtector NasyatKecergasan Naura AuniBunga yg bersahaja dan lemah lembut NawabPemimpin. pemerintah NawafNama populer orang Arab NawfalGenerous. berani NajihYang menang NajjarCarpenter Najmstar. jujur MuntasirPemenang MuntazarYang diawasi MunzirYang memberi amaran MuqriAhli ibadat MuqtadirYang berkemampuan MuradKeinginan. Kemenangan NajdatBerani NajeebOf noble descent NajiSafe NajibKeturunan yang mulia. penyelesai masalah NaashifAdil. insyaf. pelayan NabawiBersifat kenabian NabeelNoble NabhanNoble. bijaksana. cita. old Arabic name for the Sea NawiKetua NawwafYang menonjolkan NawwarPemberi cahaya NazeehPure. guru. utama. seseorang penuh kehormatan NadeemFriend NadhifBersih NadhimPengatur NadhirIndah. insaf. masyhur NabilYang cerdik. tujuan. kenikmatan NuaimNikmat NufailPemberian. brightness Nu'manKebaikan.Moses MusadUnfettered camel MusaidPenolong MusawiYang adil MusayyadNama sahabat nabi Muhammad SAW MushthafaChosen one Muslihreformer MuslihinYang memulihkan MuslihuddinPemulih agama MuslimMenyerah diri kepada Allah MustafaTerpilih MustaqimYang lurus MusyrifTinggi. berharga NafizYang melaksanakan NaharKeluasan sungai NahdanKebangkitan NahidAnak dalam masa puber NahlanBerbisa NaifTinggi. pengawas MutaObeyed MutalibYang menuntut dari masa ke semasa MutasimAdhering .to faith. mulia.MunsifAdil. adjuster NazhanJauh dari yang dieji NazihYang bersih. menang NidhamPeraturan NikmatRahmat NiyazDoa. pelayan NashirPenolong. sahabat NadirBerseri-seri Nafi'Yang berguna NafilTambahan NafisBernilai. planet Najm al DinStar of the faith NajmiBintang. mighty MutiObedient MuwaffaqSuccessful MuzaffarKemenangan N Na'ilYang suka memberi.

tampan dan baik kulitnya Qadirable. bagian QosimGanteng. yang tetap RasinYang mantap RasmiYang rasmi. cerdas. merciful. powerful Qaidqaayed-leader QaiserRaja Qani'Puas QarinYang dekat. pengawal RaqillaYang selalu berbuat kebajikan RashaadIntegrity of conduct RashadKedewasaan. penunjuk jalan lurus RusyduddinKelurusan agama RuwaidiAngin sepoi-sepoi RuzainTempat ketenteramanku S Sa'airollahSyiar2 Allah . impatient QutubPemimpin. ridho RidhwanKeridhoan Allah RidwanAcceptance. tumbuhan yg harum RaimiKeutamaanku RaisCaptain RaiyanYang puas Raja'Harapan RajabBulan Rajab RajaieHarapanku RajauddinHarapan agama RajihTimbangan yang mantap RakinDihormati RamadhanBulan Ramadhan RamiPenuh kasih RamliPenelitianku RamziLambangku RaniaKesukaan. referring to qualities of God listed in the Quran RahmaniKesayanganku RahmatRahmat. first son. QutaybahIrritable. teman QashidYang menuju pd kemudahan QasimDivider.NurhanCahaya raja NuriCahayaku. berperasaan baik RashidOne of good council. pengawal. good will. utusanku RasyadMemperoleh petunjuk RasydanMendapat petunjuk RasyidPetunjuk. kawan pendamping RimanKijang RiyadGardens RiyadhTaman RizqRezeki RizqiRezeki. kurniaan Allah RizqinRezeki. name of the keeper of the gates of Heaven Rif'atTinggi martabatnya RifaiYang tinggi dan mulia RiffatPangkat yang tinggi RifidPenolong RifqiLemah lembut. bermurah hati RauhillahRahmat Allah RawiTubuh serta akal yang sihat RawiyaniKeindahanku Rayhanease. having true faith RashinYang bagus. cinta Rafiexalted RafidPenolong. lukisanku RasuliWakilku. most high. friend RafiqiPendampingku RafiqinPendamping RafiuddinPendukung agama RaghibDesirous RahimiKesayanganku RahmanCompassionate. honourific title PutraPutera Q Qa'idPemimpin QabusOrang yg gagah. pintu syurga utk orang yang berpuasa RaziNisbah RazinBerakhlak. belas kasihan RahmatullahRahmat Allah RahmiBelas kasih RahmuniYang penyayang RaidLeader RaidiPelopor RaihanBunga surga. kesenangan RaoofMerciful RaqibPenjaga. rightly guided. breeze RabitiYang zahid RadiYang ridha RafaBahagia RafaatSangat lembut. bercahaya NuruddinCahaya agama Nurul HaqCahaya kebenaran Nurul HidayahCahaya petunjuk Nurul IslamCahaya Islam NusariPertolongan NuwairCahayaOmarLong life. sanctity QuraisySuku bangsa arab asal Rasulullah SAW QushayyiJauh pemikirannya. nama nenek moyang Nabi Quthb. kurniaan Allah RizqullahRezeki dari Allah RuknuddinSendi agama RuslanWakil. mendapat petunjuk RatibArranger RaufPengasuh. distributor QaulalhaqPerkataan yang benar QaysFirm QiyamanPokok kehidupan QobusLelaki berwajah tampan QoidPemimpin QosiimYang molek. the Prophets follower OmranSolid structurePashalord. penyampai RusliWakilku RustamBerani. kutub R RabahGainer RabbaniArif dan soleh Rabbi'Musim semi RabiSpring. serius dlm perilaku RidaKeredhaan RidauddinKeridhaan agama RidhaKepuasan hati. fragrant. pemberi RafidanSungai Dajlah dan Furat RafieTinggi dan mulia RafiqKind. comfort RayyanKepuasan. yang membagi QudamahCourage Qudsholiness. kuat RusyaidiYang cerdik RusydanPetunjuk RusydiKecerdikanku.

yang berusaha Sa'ihatYang berpuasa Sa'udBahagia SaadBahagia SaadanKebahagiaan SaadiKebahagiaanku SaaduddinAgama yang membahagiakan Sab'atuabhur7 laut SabahiKetua pejuang SabeerPatient SabihBeautiful SabikahPenambang emas. nama populer orang Arab SaghirYang mengikut SaharAkhir malam sebelum fajar SahilMudah. entertainer SammanGrocer SamranPertolongan SanadTempat bergantung SanimYang derajatnya tinggi SaniyYang tinggi. Yang mendahului SabirYang sabar SabitYang baik. tender ShafiyTenteram suci ShafwanTeman akrab. leader SayyidMaster SeifSword . Jujur ShofiJernih ShofwanTeman akrab. mulia SaqrFalcon SarhanKemudahan SariyahClouds at night SarwanMempunyai kemuliaan dan kemurahan SatirOrang yang menutupi Aib dan dosa SattarMenutup cela. bertindak tepat SadaqatCharity SadatPimpinan SadidBenar. lemah lembut. pemurah SabqiKeutamaanku SabranKesabaran SabriKesabaranku SadadKejujuranku. lofty. light SirajuddinPelita agama SirhanBerani. ikhlas.of religion Sayidchief. kebaikan ShalahuddinKebaikan agama ShalehBaik ShalihBaik Sharafhonour SharifHonest. julukan utk sahabat Abu Bakar ShidqiBenar. exalted SamihPemaaf. singa SirinNama seorang tabi?ie SofianDevoted . pedang tajam ShibghotallahFitrah Allah ShiddiqMembenarkan ShiddiqinOrang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan ShidiqSelalu membenarkan. terkawal SalimanKesejahteraan SalmanSafe Sam'unPendengaran Sama'anYang patuh SamadSerba baik SamahToleransi SameerEntertaining companion SamhariLembing yang keras SamiHigh.Sa'diBahagia Sa'dunKebahagian Sa'iYang berjalan cepat. keselamatan. cinta ikhlas ShohibTeman ShoibTepat mengenai sasaran ShorimBerani. duta besar SafiuddinKesucian agama SafiyBest friend SafwanBersih. tepat Sadiqsaadiq-truthful SadruddinPemimpin agama SaeedHappy SafarazDihormati SafirWakil. nama sahabat Nabi SAW SabilJalan SabiqYang mengalahkan. blaze ShobhiPagi hari ShobirPenyabar ShodiqBenar.of religion Seif al DinSword of the faith ShabhiPagi hari ShabriSabar ShaddamBenturan ShadiSinger ShafiJernih ShafiqCompassionate. pemurah. flawless SalehGood. right SalimSelamat. Singa SiddiqYang membenarkan SidqiKebenaranku SilmiKedamaianku SinwanKembar SirajLamp. toleran Samircompanion. whole. ketentraman SalahRighteousness Salah al DinRighteousness of the Faith SalahuddinKebaikan agama SalamKesejahteraan. senang SahirWakeful SahlanMudah. cinta ikhlas ShahibTeman ShaibTepat mengenai sasaran ShakilIndah ShakirThankful ShalahPerbaikan. senang SahliKemudahanku SahnonKehalusan SaidBahagia SaidunYang berbahagia SaifPedang SaifuddinPedang agama Saiful IslamPedang Islam SaifullahPedang Allah SajidOne who worships God SakhawiKemurahan hati SakinahKetenangan. aib SaudFortunate SayfSword . noble. keamanan SalamatKesejahteraan SaleemSafe. Jujur ShidqieBenar. Pedang Tajam. distinguished SharimBerani. jujur ShihabFlame.

pembiasaan TaqiBertakwa TaqiuddinBertaqwa untuk agama.Solomon SulaimiKesejahteraanku SulhidarBersenjata SulthanSuktan. maju Tal'atKetinggian TalalKeindahan TalhahNama sahabat nabi Muhammad SAW TalibPenuntut TamamGenerous Tamamul QamarBulan purnama TamimKejadian sempurna. the name of a star SulaimSejahtera SulaimanA Prophets name . easy. pengenang budi SyaliaPenghibur hati SyamilMenyeluruh SyaminiKeharuman yang tinggi SyamlanMemilih kurma yang masak SyammasPelayan ibadah SyamsiMatahariku SyamsirPedang SyamsuddinMatahari agama Syamsul BahriMatahari lautan SyamsulhadiMatahari petunjuk SyamsuzamanMatahari/ pelita masa SyarafKemuliaan SyarafatHarga diri SyarafuddinYang mulia agamanya SyarahilNama khabilah SyarbiniNama Pohon. meteor SyihabuddinBintang agama Syu'bahNama sahabat nabi Muhammad SAW SyuaibNama nabi SyubliAnak singa Syuja?Pemberani SyukranKesyukuran SyukriKesyukuran SyukurKesyukuran SyuruqTerbitnya matahari SyuwariKecantikanku T Ta'ibYang bertaubat Ta'iqYang rindu Ta'wilul AhaditsTabir mimpi Taba'unYang menurut TabariNama ulama Tabi'unYang mengikut TabraniNama ulama TadwinPencatatan TafhimUsaha memahami TahaTertentu. pertolongan SyafiPenyembuh Syafi'Memberi syafa?at SyafiiPenganut Imam Syafii SyafiqPenyayang. kemudahan TajuddinMahkota agama TajuzzamanMahkota masa Tal'ahTampil. bijak SyaibanMendung bersalju SyakibNama tokoh muslim SyakirBersyukur. mudah SuhailiKemudahanku SuhaybOf reddish hair or complexion SuhaylGentle. bukti yang kuat SulwanKepuasan SunbulTangkai. Nama Binatang SunniPenganut ajaran sunah nabi saw SuoudGood luck SururKegembiraan SuudBahagia SuwadiRahasiaku Sya'airillahSyi'ar2 Allah Sya'banBulan Sya?ban Sya'raniNisbah SyabibiBerusia antara 15 dan 30 tahun SyabilBintang SyaddadYang perkasa SyadiPandai bersyair dan bernyanyi SyafaatPembelaan. takwa dalam agama TaqrisBerperisa TarifIstimewa TariqBintang subuh. nama nabi TahfizUsaha menghafaz TahirPure. belas kasih SyahabuddinBintang agama SyahidMati Syahid SyahinBurung yang panjang sayapnya SyahirTerkenal SyahiranTerkenal SyahmiMulia. Nama Ulama Besar SyarifDipuji. orang yang kuat TamirOne who owns date palm trees Tamrinlatihan. reconciliation Tawqirgoodluck. berani. nama tokoh ulama SuhaibKemerah-meraha SuhaidLembut. clean TahsinMenghiasi. petunjuk Taufiq AlhakimTaufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih TaufiqillahPetunjuk Allah TauhidKemurnian Iman ( Keesaan Allah ) TauqanKemampuan hati TawaduMerendah hati TawfiqSuccess. mulia SyarifuddinKemuliaan agama SyaukatKekuasaan SyauqiRinduku SyawalBulan syawal SyazaniKecergasanku SyazwanHaruman kasturi SyazwiKeharumanku SyihabPecahan bintang. pengetuk hati TaufiqPertolongan. perbaikan TahzirUsaha memberi peringatan TaibYang baik TaisirMemudahkan. success granted by Allah TaymullahServant of God TaysirFacilitation .SolehYang baik SolihanYang baik SolihinYang baik Su?daBahagia SubhiEarly morning SufiAhli tasawuf SufyanNama sahabat nabi Muhammad SAW. tampan SuhailSenang.

dicintai WafdanPerutusan yg terhormat WafiSempurna WafidTamu WafiqBerjaya WafiuddinSetia pada agama WafiySetia. ketetapan TsabitYang tetap TsamarunBuah TsaminBerharga mahal. cita-cita WijdanSanubari. kulit putih WadiAman.for Shelter WaizPenasihat. hujan lebat WadhohWajahnya bagus. Nama orang dahulu UmaiyahSahabat Nabi Muhammad SAW UmarName of the second Khalifa UmarahOld Arabic name UmayrOld Arabic name UmranKemakmuran UmronPembangunan. labah-labah Ulil AidiYang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil AmriPemerintah. tekun beribadah UbaidFaithful UbaidanPenyembahan UbaidullahHamba Allah UbaydahServant of God UbayyOld Arabic name UbbadBanyak ibadat UjabKeajaiban UjumBenteng pertahanan UkailPintar. tinggi harganya TsamudKaum Nabi Shaleh as TsaqibJitu TsaubanKembali berkumpul TufailPengantara. exclusive. berbuah ThaqibShooting Star ThaqifBijak dan cepat faham TharwanKekayaan ThauriRevolusi ThifalLembut ThilalEmbun. pelindung WalidKelahiran. ramai penduduk UrwahSinga UsaidBerani. hati WisamPertanda. WailComing back . suami UtaibahPersimpangan lembah UtbahOld Arabic name UthmanOne of the companions of the Prophet . keluasanku WahabPemberian WahibPemberi WahidSingular. tak goyah TsabatKeteguhan hati. cinta. kuasa WajihNoble WajihuddinYang terkemuka dalam agama WakilLawyer WaldanAnak baik WaleedNewborn child WaliKekasih. good looking WazienPendapat yang kukuh WazifYang tekun. gembira. pandai UkasyahSahabat nabi Muhammad SAW. gaya yang menarik U UbadahSahabat nabi Muhammad SAW. jujur WafriKekayaanku. tinggi. cinta. pemimpin. yang berkuasa WazniYang menimbang secara adil WidadCinta.pbuh UwaisPemberian UwamirNama Orang dahulu UzairNama sahabat nabi Muhammad SAW UzmaTerbaik UzzamSinga W Wa'ilPerteduhan. kaya. tinggi YaaqubNama nabi . Yang Mencari ThaminYang tinggi nilainya ThamirBerjaya. hujan gerimis Thin LazibTanah liat Tho'ilKemampuan ThomiTinggi ThoriqOrang yang mengetuk malam hari ThoyyibBaik ThubatPahlawan ThufailLembut. yang dilahirkan WaliuddinPembela dan pemelihara agama WalliyullahSupporter of God WaqarKetenangan dan sopan santun WaqiuddinPemelihara agama WaqqasNama sahabat nabi Muhammad SAW WaqurKetenangan dan kesopanan WardiBunga mawarku WaridBerani WarisPewaris WashifPunya Sifat tertentu WashilMenyambung hubungan kekeluargaan Wasibroad-minded WasilPenghubung silaturrahim WasimGraceful. Suci ThalalKeindahan. gigih WazirMenteri. yang kembali (berlindung) kepada Allah WabilPemurah. tenteram. Keadaan yang baik ThalibPenuntut Ilmu. mubaligh WajdiKesayanganku. perlindungan. lurus. unequalled WahiduddinTerulung pada agamanya Wahiduz ZamanTerulung pada zamannya WahnanMudah. para cendikiawan Ulul ArhamOrang-orang yang punya hubungan darah Ulul AzmiOrang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul FadhliOrang-orang yang mempunyai kelebihan UlwanKetinggian. ulama Ulul AlbabOrang-orang yang berakal. tenang WadihanCantik WadudPenyayang. singa UsamahDescription of a lion UsyairKawan. senang Wail. Halus TijaniMahkota Tsa'irPemberontak TsabTetap. bintang kehormatan. jelas UmairMaju. medali Y Ya'rubBerbicara dgn bahasa Arab Ya'subPemimpin kaum YaalaKemuliaan.TayyibGood or delicate Tazimhonour ThabitFirm ThabraniNama periwayat hadits Thabrani IsmailNama periwayat hadits ThahaDua huruf permulaan surat ThahirBersih.

rendah hati. giat ZabadKeharuman kasturi ZabadiKeharumanku ZabarjadBatu permata seperti zamrud ZabdanPemberian ZabidiYang memberi ZabirPintar. yang hidup YahyahA Prophets name YajriMengalir. berserah YassaarKekayaan. perhiasan. rendah hati ZahilYang tenang ZahinYang cerdik ZahirBright. pemimpin ZiqriTerpuji. perhiasanku ZainuddinPerhiasan agama Zainul AbidinPerhiasan orang beribadat Zainul AriffinPerhiasan orang arif Zainul MuttaqinPerhiasan orang bertakwa ZainunBagus. perhiasanku ZaiyaniHiasanku ZakariaNama nabi ZakariyyaA Prophets name ZakiIntelligent ZakirYang mengenang. shining ZahiruddinPembela agama Zahirul HaqPendukung Hak ZahranBunga. lebih YoonusA Prophets name YunanNama ulama YunusA Prophets name YushuaGod saves YusriKesenanganku YusronKemudahaan YusufA Prophets name. tidak rakus dunia ZuhnunYang cerdik ZuhriKecantikanku ZulfadhliYang mempunyai kelebihan ZulfanTaman ZulfaqarNama pedang Nabi Muhammad SAW ZumarAnak kecil yang cantik ZunnurainYang mempunyai dua cahaya Khansaa. yang harum ZamanNasib ZamanatYang dijamin ZamilTeman. kenanganku ZimamYang utama. kawan ZamirSuara hati. berseri. kelebihan ZaimBrigadier General Zaim SaidBertanggungjawab. Keindahan. kelebihan Zoheblittle gold . kelebihan ZaidiTambahan. kuat ZabranKuat. ease YasykurBersyukur YatimYang sangat berharga. wanita baik Aqiilah = terhormat . perhiasan. berjenaka ZawawiHimpunan kebaikan ZawirKetua. ease YaseenOne of Muhammads names YasinNama nabi YasirWealthy YaslamYang selamat. berzikir ZakiyPure ZakurYang kuat ingatan ZakwanYang cerdik.flower ZuhairiYang berseri ZuhayrBright ZuhdiZuhud.= yang memiliki hidung mancung. kemewahan YasserWealth. bertambah. tidak bandingannya YawarPengawal peribadi YazdanBelas kasihan YazeedGod will increase YazidBerkat. cantik ZahrinBerseri-seri ZahwanSedap dipandang ZaidIncrease. perhiasanku ZainiBagus. bahagia Zaim UkhrowiPemimpin akhirat ZainBagus. anak kecil yang cantik ZamriKecantikanku ZanjabilSusu jahe hidangan di surga ZarifPeriang. berlari YakutPermata YamanProper name YaminYang berkat YaqinPenuh keyakinan YaqubArabic form of Jacob YaqzanYang berwaspada YasarWealth. mampu ZafarKemenangan/kejayaan ZafirVictorious ZafriKemenanganku ZahabiKeemasan ZaharSangat bergemerlapan ZahidSelf-denying or ascetic ZahidiYang menjauhkan diri dari kemewahan. pemimpin ZawwarBanyak ziarah ZayanYang cantik ZayaniKecantikanku ZayyadSemakin bertambah ZayyanHiasanku Ziadpopular Arab name Ziaul-HaqLight of Truth ZihniKefahamanku. kekuatan akalku ZikriIngatanku. pemurah ZuhailyYang tenang ZuhairBright. Yang Memuji Allah Ziyaadpopular Arab name ZiyadPertambahan. pemberani. perhiasan. growth ZaidanTambahan.the dimunitive form of zahab [correct Arabic is: dhahab] Zohoorappearance ZubaidiPilihanku yang terbaik ZubariGagah perkasa.Joseph Z ZaafaraniHarum.YaarubMahir bahasa arab YaasiinAyat pertama surat yaasiin YahyaNama nabi. demunitive form of zahr . pintar ZufarSinga. wangi ZaalanRajin. kelebihan ZaidunTambahan.

Memperkuat elastisitas otot. untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ( dengan senam hamil ).Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. Tapi bila lokasinya jauh dan Anda tak punya cukup waktu untuk ke rumah sakit. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. Mengurangi keluhan.Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. Melatih relaksasi. . Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. 3. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). Ulangi beberapa kali. 3. Menguasai teknik pernapasan. Menghindari kesulitan.Olah raga sangat penting bagi ibu hamil. . Ada baiknya Anda mensurvey rumah sakit tempat Anda akan bersalin. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. .Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. 2. Namun olah raga yang dilakukan. kembali ke posisi semula. 2. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil.Tidurlah terlentang dengan satu bantal. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. . Latihan Pernafasan 1. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Kegunaan: Melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. kembalikan ke posisi semula. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. 4. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. 5. Selain untuk menjaga kebugaran. tegakkan. Berikut beberapa tujuan senam hamil: 1. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. dan seterusnya. lalu gerakan membuka ke arah samping. Kegunaan: Mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. Kegunaan: Memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. hadapkan. Pernafasan perut . Berikut beberapa petunjuk dalam melakukan senam hamil: Latihan Otot Kaki 1. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. Senam ini membantu persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. senam hamil juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. 3. sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. Pernafasan iga . serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. dan seterusnya. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. 4. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar ibu siap menghadapi persalinan. kembali. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. 2.

Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. pendek-pendek saja). mengurangi dan mencegah pegalpegal. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. tolehkan ke kiri atau ke kanan.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. lepaskan kerutan. senam hamil hanya sekedar senam seperti olahraga biasa yang membuat tubuh segar dan bugar. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. 3. kedua lutut dibengkokkan. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Namun olah raga yang dilakukan. 4. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). 3. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Selain untuk menjaga kebugaran. kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. Kegunaan: Mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. . Pernapasan dada . 4. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. Kegunaan: Mencegah kejang di betis. 2. Kegunaan: Mempertahankan dan memperbaiki posisi janin agar bagian kepala tetap di bawah. Kegunaan: Mengurangi rasa sakit saat bersalin. senam hamil juga diperlukan untuk . Kegunaan: Mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Setelah jongkok. Ambil posisi merangkak. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. lepaskan kerutan. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Tidur terlentang. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan.3. Letakkan kedua tangan di samping badan. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. Kempeskan perut. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Letakkan siku di atas kasur. Bila dilihat dari gerakan-gerakannya. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. 4. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. 5. dikarenakan selama senam hamil ini calon ibu dipersiapkan baik fisik maupun mental untuk persalinan yang cepat dan spontan. Lakukan sehari 2 kali selama 15 ± 20 menit/kali. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. 2. Latihan Otot Panggul 1. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Latihan Otot Pantat 1. 3. Namun ternyata senam hamil sangat membantu dalam proses persalinan. Tidur terlentang tanpa bantal. 2. 4. 2. Ulangi enam kali sehari.Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil.Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. dsb. Latihan Anti Sungsang 1. . (berbagai sumber) Olah raga sangat penting untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. lemaskan bahu. Lakukan enam kali dalam sehari. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. 3. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Kepala di antara kedua tangan. Latihan Otot Betis 1. Kegunaan: Istirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. kedua lengan sejajar bahu.

letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. 3.meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. 1. 2. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. lalu gerakan membuka ke arah samping. Namun sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Menguasai teknik pernapasan. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). kembali ke posisi semula. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. Menghindari kesulitan. Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). Ulangi beberapa kali. Melatih relaksasi. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. 3. Pernafasan iga Latihan ini untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. dan seterusnya. 2. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. kembalikan ke posisi semula. tegakkan. . Senam ini membantu persalinan sehingga calon ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. 3. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. 2. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. Memperkuat elastisitas otot. Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. 4. 5. Ada baiknya anda mensurvey rumah sakit tempat anda akan bersalin. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. dan seterusnya. Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. Mengurangi keluhan. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. y y y Tidurlah terlentang dengan satu bantal. Latihan Otot Kaki Latihan ini berguna untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. Pernapasan dada Latihan ini berguna untuk mengurangi rasa sakit saat bersalin. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Latihan Pernafasan 1. 5. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. hadapkan. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Pernafasan perut Latihan ini dapat melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. kembali. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar calon ibu siap menghadapi persalinan. Tujuan Senam Hamil 1. 4. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen.

lepaskan kerutan. Setelah jongkok. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. minumlah beberapa gelas lagi untuk mengisi lagi cairan yang hilang. Letakkan kedua tangan di samping badan. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Latihan Otot Betis y y y y y y Latihan ini mencegah kejang di betis. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Latihan dapat membantu anda untuk menjaga imej pribadi yang positif dan kesehatan fisik selama waktu ini. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. Kempeskan perut. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Lakukanlah latihan secara kontinyu selama anda hamil. selama. kedua lengan sejajar bahu. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. Letakkan siku di atas kasur. Ini dapat membantu anda untuk bisa mengontrol tubuh anda dan dapat membuat kehamilan anda sedikit lebih mudah. dan setelah habis melahirkan.y Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. tolehkan ke kiri atau ke kanan. lepaskan kerutan. pendek-pendek saja). Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Batasilah latihan anda untuk tidak lebih dari 15 menit setiap kali melakukannya. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. Ulangi enam kali sehari. Kepala di antara kedua tangan. 3. ketika bekerja. Pakailah sepatu penyangga dan lihat permukaannya dengan hatihati untuk menghindari adanya kehilangan keseimbangan anda dan menciderai diri anda sendiri. Latihan Otot Pantat 4. y y Latihan ini dapat mencegah timbulnya wasir saat mengejan. 2. Lakukan enam kali dalam sehari. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Ambil posisi merangkak. Minumlah air secara cukup sebelum. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Latihan Otot Panggul Latihan ini mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. dsb. Minumlah air minimal delapan gelas setiap hari dan. Latihan Anti Sungsang 1. mengurangi dan mencegah pegalpegal. Lakukan sehari 2 kali selama 15 menit/kali. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). kembalilah berdiri tegak. Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Latihan ini berfungsi untuk beristirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. dan setelah latihan untuk menghindari dehidrasi. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. y y Tidur terlentang. lemaskan bahu. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. kedua lutut dibengkokkan. kemudian perlahan . y y y y Tidur terlentang tanpa bantal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful