Nama Anak Laki-laki A Abiyyu Abrar Adib Adzin Afdhal Aflah Ahmad Ahnaf Aid Aiman Ajuj

Akhdan Akmal Akram Aman Amanullah Amin Amir Amrullah Anas Aniq Anis Anjab Anshar Anwar Arab Arhab Ariz Arkan Asad Asi Asil Asis Asyam Asyraf Atsil Atsir Atwu Aufa Aus Aushaf Awwab µAbad µAbbas µAbduh µAbid µAbrah µAbud µAdil µAdnan µAfaf µAfi µAfif µAkif µAla¶ µAlam µAlauddin µAli µAlim µAlwan µAmir µAmru µAnas µAnbar µAntar µAqib µAqil µArif µAriq : Yang mulia jiwanya : Golongan orang yang berbuat kebajikan : Sastrawan : Pemimpin : Lebih utama : Lebih sukses : Terpuji : Lebih suci(lurus) : Kekuatan : Kanan, yang memiliki harapan : Bercahaya : Sahabat : Lebih Sempurna : Lebih muliaAlif Ramah : Keamanan : Keamanan dari Allah : Aman : Penguasa : Perintah Allah : Orang yang kamu sukai, yang lemah lembut : Bagus, elok dan mengagumkan : Ramah : Lebih utama dan bernilai : Kaum Anshor : Cahaya, sinar : Tujuan, akal, hajat : Memanjakan, yang lapang hati : Kokoh dan kuat : Memuliakan : Singa : Dokter : Yang halus : Pangkal : Pemimpin yang mulia : Lebih mulia ; Yang berasal dari keturunan yang baik : Dimuliakan : Pemberian : Lebih tepat : Srigala : Yang mempunyai sifat-sifat baik : Bertaubat : Tekun beribadah : Singa : Hamba-Nya : Orang yang beribadah : Tetesan air mata : Banyak melakukan ibadah : Adil : Nama orang dahulu : Menjaga diri dr perkataan/perbuatan yg layak : Yang menghampuni : Orang yang terhindar dari kehinaan ; Beritikad : Tinggi : Bendera : Kemuliaan agama : Tinggi : Yang berpengetahuan : Tinggi : memakmurkan, panjang umur : Kehidupan : Unta yang kuat : Minyak wangi : Berani dalam peperangan : Balasan yang baik : Yang berbudi : Bijaksana : Baik budi

µAruf µAsyiq µAtha µAthaullah µAthuf µAtiq µAuf µAun µAziz µAzmi Abdul Abdul Azim Abdul aziz Abdul basid Abdul hadi Abdul hafiz Abdul Hannan Abdul hasib Abdullah Abdul razak Abdul sobur Abqari Abu bakar Abu hurairah Abu Ubaidah Adam B Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttaman Badruzzaman D Dzakwan Dzaky Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

: Sabar : Dicintai, mencintai : Rezeki, kebaikan : Karunia Allah : Sang penyayang : Ka¶bah : Srigala, singa : Pertolongan : yang perkasa : Keteguhan hati : Abdi : Hamba Allah yang agung : Hamba Allah yang mulia : Hamba Allah yang melimbah rahmatnya : Hamba Allah yang kaya/Pemimpin : Hamba Allah yang terpelihara : Hamba yang bijaksana : Hamba yang pandai menghitung : Hamba Allah : Hamba yang memberi rezeki : Hamba Allah yang sabar : genius : Nama sahabat nabi : Namba sahabat nabi : Nama sahabat nabi : nama nabi

: Singa, pemberani : Bulan purnama : Bulan purnama agama : Bercahaya, kemilau : Selalu tersenyum : Tersenyum : Pemberi kabar gembira : Keindahan agama : Elok : Mempercepat jalannya : Indah : Dalil, bukti, cahaya : Pagi-pagi benar : Pembelah : Dalil(cahaya) agama : pagi-pagi benar : Menonjol : Berita Gembira : Ujung jari : Pengganti : Fasih : Berjalan cepat : Dingin : Imam perawi hadist : Bulan purnama : Bulan purnama bagi jaman

: Harum semerbak,Sangat cerdas : Cerdas : Memperoleh harta, serbuan : Penghalau : Nama pedang rasulullah saw : menang : Yang membantu : sinar(cahaya) hak : Sinar, cahaya : Yang langsing : Tamu Allah

F Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon Fakhruddin Fadhlurrahman Fajari Fadholi Faridah Firdaus G Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan H Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani¶ Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hauzan Huwaidi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Murni Orang yang teliti Pujian Singa pemelihara, penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibu Hibban perawi hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal Pemurah, pemecah sesuati Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan Maharaja, singa Yang shalat tahajjud Anugrah Allah Makhluk Manusia Kembali kepada yang hak : : : : : Pengampunan Prajurit medan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab : Menang : Sukses- beruntung jaya : Yang sukses : kebanggaan :Tunggal, permata yang mahal : Kemenangan :Pemisah antara hak dan batil : Benak, jantung hati : Harimau : Memahami : Kelonggaran, pelepasan : Anak kecil yang gemuk : Ahli fiqh : Penunggang kuda : Pembeda antara hak dan batil : Bergembira : Kemenangan : Harimau : Yang mengungguli : Kebesaran, yang baik : Pembuka : Pemahaman : Pemikiran : Pembeda hak dan batil : Kebanggaan agama : keutamaan dari Allah, Anugrah Arrahman : Waktu fajar : Kelebihan, keutamaan : Tunggal, Permata yang mahal : Nama surga tertinggi

Habibi Huda Hidayah I µIzzuddin µIsmat µIrfan µImran µIsom µImaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Ilham Irsyad Ijlal Isyraf Iftikhar Ikbar Ikram Is¶ad J Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam¶an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi K Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi¶ Khodhi¶ Khidir Khalaf Khairon

: Kesayanganku : Petunjuk : Petunjuk

: Kemuliaan agama : Kekuatan menjauhi maksiat : Pengetahuan : Nama ayahanda Maryam as : Maksum : Tiang agama : Kebaikan : Pemimpin : Pujangga Muslim : Ikhlas : Gunung yang sukar didaki : Isyarat yang baik : Petunjuk : Terhormat, mulia : Pengawasan : Kebanggaan : Mengagumkan : Memuliakan : Yang membahagiakan

: Indah : Keindahan : Permata : Keindahan agama : Perjuangan : Tentara : Nama Ulama besar : Keagungan : Permata-permata : Yang baik : Suara nyaring, lantang : Badan, fisik : Malaikat Jibril : Pemurah : Dua pasukan : Tetangga Allah : Nama sastrawan : Keberanian : Boleh : Baru : kelompok manusia : Prajurit

: Kesempurnaan : Kesempurnaan agama : Sempurna : Menahan diri : Kebaikan agama : Kebaikan (dari) Allah : Murni : Ahli pidato : Orang yang berkhotbah : Nama seorang ahli sejarah : Kebaikan : Kesayangan : yang mengetahui dengan sebenarnya : Penyimpan harta, bendahara : Orang yang khusyu¶ dalam shalat : Orang yang rendah hati : Orang shahleh kawan nabi Musa as : Anak yang baik, pengganti , ulama : kebaikan

L Labib Luthfi Luqman Lami¶ Luqmanul hakim M Maajid : Mulia Ma¶mun : Aman Muhyiddin : Yang menghidupkan agama Mar¶ie : Terpelihara Masyur : Kesohor Majdi : Kemuliaan Mukhtar : Terpilih Mas¶ud : Bahagia Murtadho : Diridhoi Marwan : Urusan yang lurus,seorg khalifah bani umayyah Mustafa : Pilihan Maalik : Yang memiliki Mubarak : Yang diberkahi Mujahid : Pejuang Majduddin : Kemuliaan agama Mahbub : Disukai, dicintai Muhsin : Yang berbuat kebaikan Mahmud : Terpuji Mursyid : Pemberi petunjuk jalan Muslim : Seorang muslim Mu¶min : Seorang yang beriman Muammar : Berumur panjang Mahrus : Yang dijaga Mudrik : Berakal, memahami Ma¶ruf : Kebaikan, yang dikenal Mundzir : Pemberi peringatan Mustajab : Terkabul doanya Marzuq : Yang diberi rezeki Muin : Penolong Maliki : Penganut mazhab Imam Malik Mansur : Yang dimenangkan Munadi : Yang berseru Murfid : Penolong Mahir : Pandai, cakap Miftah : Kunci Munir : Bersinar Munawir : Yang ikut latihan militer Munawwir : Pemutih dengan kapur Mufrih : Penggembira Mu¶tashim : Terpelihara dari dosa Mukarrom : Yang mulia Mus¶ad : Yang dibahagiakan Mahdi : Yang mendapat hidayah Mushoddaq : Dapat dipercaya Mushoddiq : Yang mempercayai Muhtarom : Yang terhormat (dihormati) Muhajir : Yang berhijrah Misbah : Pelita, lampu Misbahuddin : Pelita agama Muntashir : yang menang Muflih : Yang sukses, jaya Mushlih : Yang memperbaiki Mu¶afa : Yang selamat-sehat mukhlis : Yang ikhlas Mukhlas : Yang ikhlas Munif : Tinggi kedudukannya, menonjol marjan : Batu permata marjan Ma¶shum : Terhindar dari dosa Maimun : Yang diberkahi Mustaqim : Lurus Marsa : Pelabuhan Musyif : Pengawas Makarim : Bersifat mulia : : : : : Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

Muthliq : Pemberi sesuatu Mamduh : Yang dipuji Mazru¶I : Yang ditanami Mubasysyir : Pemberi kabar gembira Mastur : Tertutup, dirahasiakan Musyaffa¶ : Memperoleh syafaat Mudhoffar : Yang dimenangkan Muthohhar : Yang disucikan Masy¶al : Tempat menyalakan api Ma¶lum : Yang diketahui Muzakki : Yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan di Murad : Kemauan Mahfudh : Terpelihara, terjaga Muqsith : Berbuat adil Mutawakkil : Yang bertawakal Mutawalli : Yang menangani jabatan atau urusan Mahasin : Kebaikan-kebaikan Muti¶ : Yang selalu taat Mufid : Memberi manfaat Manaf : Gunung yang tinggi Munib : Yang berinabah(kembali) kejalan Allah Muwaffaq : Yang mendapat taufiq(restu) Mustaghfirin : Orang-orang yang beristighfar Musaid : Pembantu, penolong Najmuddin : Bintang agama Mumtaz : Istimewa N Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu¶man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Nashif Nizar Na¶im Nuri nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nafil Nafis Nabhan Nadhif Nahid Nawal Nawad Q Qosim Qoid Qutub Qani¶ Qosiim Quraisy Qomar : Ganteng, yang membagi : Pemimpin : Nama pemimpin, kutub : Puas : Yang molek : Nama suku asal Rasulullah SAW : Bulan : Penolong : Penolong agama : Kemenangan dari Allah : Yang suka memberi : Kenikmatan : Cahaya Agama : Indah, elok : Dermawan : Tempat pertemuan : Adil, insaf, pelayan : Sedikit berbicara : Kenikmatan : Bercahaya : Cerdik, mulia : Cerdik, mahir : Bintang : Teratur(disiplin) : Setia, ikhlas : Jarang : Yang menonjolkan : Tambahan : Berharga : Mulia, terkenal : Bersih : Anak dalam masa puber : Memperoleh sesuatu : Awal mula dari sesuatu

indah Selalu senyum Senyuman Kesenangan. pengertianku : Menghala : Kebanggaan : Nama Putri kerajaan mesir : Keutamaan. pandai : Tinggi : Tubuh lenjang : Kumpulan sarang lebah. petunjuk jalan : Tetap. kehormatan.Nama Anak Perempuan A Bari¶ah Bazirah D : Mahir. pilar : Bukti. cerdas : Sangat harum semerbak : Pelaminan : Berasal-usul. cita-cita : Yang berwibawa dan dapat dipercaya : Mulia. terhormat : Gemulai dan halus : Obat. bijaksana : Indah : Nama salah satu istri Rasulullah SAW : Lurus. kemuliaan : Mengungguli : Putri Rasulullah SAW : Memahami : Gembira : Permata : Mengagumkan. dalil Orang yang beruntung Kabar gembira Berbakti. keindahan Pemberi kabar gembira Berkah Kesenangan. kewibawaan : Baik dan enak dipandang : Teman penghibur : Kicauan Burung : Pandai. cucu : Pemelihara. tembusan : Fitrah. langgeng : Agama : Mutiara : Hikmah Mutiara Hikmah : Nasihah Mutiara Nasihat : Alat pengambil air : Cahaya mutiara : Buah yang mudak dipetik : Terus-menerus : Kerajaan : Nama bunga : Uang mas : Lemah-lembut : Pemahamanku. emosi jiwa : Pemberian : Bunga-bunga : Seorang wanita sufi : Punya harga diri : Kembali berhari raya : Pohon rimbun dan bersemi : Istri Rasulullah SAW : Berilmu. cantik : Menonjol Amirah Abiyyah Aabidah Adibah Afkar Afnan Ahlam Al-fiyah Alifah Al-mas Almasah Amal Amani Aminah Amjad Anaqah Anisah Aqharid Aribah Arij Arikah Ashilah Asilat Asiyah Asma¶ Asywaq Aathifah Azhar µAdawiyyah µAfifah µAidah µAiniyah µAisyah µAlimah µAliyah µAmimah µAmirah µAnbarah µAqilah µArafah µArifah µAshma¶ µAsjad µAthiyyah µAtikah µAzizah µAthaya µUrwatul B Badriyah Badilah Bahirah Basimah Basmah Bahjah Basyirah Barokah Bahijah Balqis Badi¶ah Bashirah Bayyinah Bakhitah Busyra Burairah Bassamah : Ratu : Mulia : Tekun beribadah : Beradab : Buah pikiran : Permohonan yang berbuah : Impian : Yang memiliki sifat ribuan : Ramah tamah dalam bersahabat : Berlian : Batu mulia : Harapan-harapan : Keinginan. muslimah yang teguh . keindahan Ratu istri Nabi sulaiman as Indah Bijaksana. tembusan : Menyelamatkan. senang : : : : : : : : : : : : : : : : : Bulan purnama Pengganti Elok. menarik perhatian : Menang : Bergembira. baik hati : Yang terlindungi : Mutiara. berbuat baik Selalu senyum : kekayaan : Berawan : Matahari terbit : Menang : Penghasilan : Kaya : Cantik : Kebaikan : Benteng yang kuat : Pembantu.penghuni. berakal Bukti. kemanusiaan : Pemikiran : Kebanggaan : Kemenangan : Yang mulia : kesenangan : Mengagumkan. penghafal : Wanita yang sangat teliti : Yang amat mengasihani : Yang berpipi merah : Kesayangan : Arif. emas : Pemberian : Pemurah : Mulia : Hadiah : wutsqo Buhul tali yang kuat Da¶iyah Da¶amah Dalilah Daimah Dianah Durroh Durrotul Durrotun Daliah Durriyah Daniah Dawamah Daulah Darin Dinar Dariah Dzihni Dzaibah F Fakhriyah Firyal Fadhilah Faiqoh Fatimah Fahimah Farihah Fairuz Fatinah Fadiyah Fathiyah Fitriyah Fikriyah Fakhirah Fauziyah Faadhilah Farah Fatin Faizah Farhanah G Ghina Ghaida¶ Ghazalah Ghalibah Ghanimah Ghoniyyah H Hasna¶ Hasanah Hashinah Hafidah Hafidhah Hazimah Hanunah Humaira¶ Habibah Hakimah Husniah Hafshah Hanfiah : Juru dakwah : Tiang. menarik perhatian : Menyelamatkan. Istri fir¶aun : Putri Abu Bakar : Kerinduan.melimpah : Minyak wangi : Terhormat : Padang pasir : Mulia.

menarik perhatian Kelurusan. usaha. cakap : Disenangi. dicintai : Diterima permintaannya : Bercahaya : Cintah kasih : Menyinari : Yang mendapat hidayah : Mulia : Ibunda nabi Isa As : Cita-cita : Beriman : Beragama islam : Mendapat keridhoan Allah : Cantik : Mulia. ketulusan Pikiran tajam. agung Batu permata Cantik Kenari Nama tokoh wanita Nama wanita Surga-surga Taman. rusa betina Khalishah : Murni Khulaidah : Langgeng Khalda¶ : Langgeng Khaizuran : Rotan Khazinah : Harta yang tersimpan Kharidah : Anak gadis. mutiara yang belum terlubangi L Labibah Lathifah Luthfiyah Lubna Laimun Laela Lujmah Luqyana Lu¶lu¶ Layanah Lama¶aa¶ Lum¶ah : Sehat akal dan cerdik : Lemah lembut : Lemah lembut : Buah kenitu : Buah jeruk yang manis : Malam yang gelap : Bukit yang datar : Perjumpaan kita : Permata. kebun Indah utama Perisai Mutiara Nyaring. kuat : Teman yang menyenangkan : Berbaik-hati dalam memikirkan : Bebas dari dosa : Kesenangan : Berdandan bagus : Nama orang : Pengampunan : Bantuan. mutiara : Kehalusan. berpinggang langsing : Kehidupan : Sangat dahaga : Sahabat wanita : Istri nabi Ibrahim As : Pelimpahan : Bulan sabit : Rezki tanpa kepayahan : Nama perempuan : Lemah lembut : Yang mengucap selamat : Peperangan : Mengeruk tanah : Wibawa : Burung kasuari : Senang shalat tahajjud : Dari keturunan yang terhormat Kamilah : Sempurna Kamilia : Pepohonan yang selalu hijau Kadhimah : Yang dapat menahan diri Khansa¶ : Seorang pejuang muslimah Khairunnisa¶ : Sebaik-baik wanita Khalidah : Langgeng Khairiyah : Kebaikan Khayyirah : Baik hati Khuzaimah : Tali kendali Khadijah : Istri Rasulullah SAW Khalilah : Kesayangan Khotimah : Penutup. pilihan Mengagumkan. pertolongan : Kedudukan yang tinggi. pengakhiran Khaulah : Sahabat wanita terkenal. kemakmuran Mahkota Tali kendali Anugrah Ilahi M Maisun Muthi¶ah Maimunah Mudrikah Maisaroh Mariah Mahiroh Mahbubah Maqbulah Muniroh Mawaddah Mudhiah Mahdiyah Majidah Maryam Muna Mu¶minah Muslimah Mardhiyah Malilah Mani¶ah Mu¶nisah Marwa Ma¶shumah Masarrah Muznah Maryana Maghfirah Muazarah Muhajirah Mufidah Masiikah Maknunah : Berwajah dan bertubuh cantik : Taat : Yang diberkahi Allah : Dapat dipahami : Ketenangan : Istri rasulullah saw : Pandai. lantang Nama bintang hadiah dari Tuhan mutiara perak : Kenikmatan yang banyak : Lemah : Mulia . kelegaan hati Kesenangan Upaya. pengikut setia : Burung merpati : Khotimah Kesudahan yang baik : Cantik : Wanita keluarga : Istri nabi Adam As : Manis : Kebaikan : Sangat dahaga. akal Kesenangan Pertolongan Pemberian kenikmatan kesadaran Perlindungan Terhindar dari dosa Tahu harga diri Pembangunan. menonjol : Memberi manfaat : Nama wanita sahabat nabi : Menutup muka karena malu : : : : : : : : : : : : : : : Mulia.Halimah Hamidah Huriyah Hamamah Husnul Hisanah Halilah Hawa¶ Hulwah Husna Halifah Hayat Haifa¶ Hindun Hajar Hibah Hilalah Hana¶ Humaimah Huwaida Haniah Haija¶ Hailah Haibah Hauda¶ Hajidah Hasibah I Ibtisam Insyirah Ibtihaj Ikhtiar Iftinan Istiqomah Irbah Irtiyah Is¶aaf In¶aan Insaf µInayah µIsmah µIffah µImarah Iklil µInan Imtinan J Jalilah Jauharah Jamilah Jauzah Jihan Juwairiyah Jinan Juhainah Jaudah Junnah Jumanah Juhairah Jauza¶ janeeta jumana K Kauthar Kalilah Karimah : Sabar dan tawakkal : Selalu memuji Allah : Bermata Elok. kelemasan : Berkilau : Kilauan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senyuman Kegembiraan.

Munibah Mustajabah Muthmainnah Marwah Mahfudhah Mukhbitah Masyithoh Muqsithoh N Nabighah Nisrina Nailah Najibah Nabilah Nazihah Nasmah Naurah Nabihah Najwa Nadiah Naifah Nikmah Nada Najah Nadirah Nafilah Nurjannah Naimah Naqiyyah Nida¶ Nihal Na¶amah Nadhifah Naflah Najiah Nahiyyah Nuzhah Najdah Nur Nafi¶ah Nur Aini Nasyiah Najla¶ Nud-ah Nahiyah Nashiroh Q Qonitah Qoni¶ah Qotrunnada Qurratu¶ain Qoidah Qoriah Qomariah Qoribah Qorirah Qosamah R Roidah Rosyiqoh Ruqayah Raihanah Rodhiyah Robi¶ah Rahmah Rahimah : Berinabah(bertaubat) : Terkabul doanya : tenang. yang baik keturunannya : Pelangi. berbakti. mulia. lunak : Jernih : Seruan : Minum dari sumber air : Burung unta : Bersih : Bunga matahari : Selamat : Larangan : Rekreasi : Bantuan : Cahaya : Bermanfaat : Cahaya mataku : Perkembangan : Yang bermata elok. tentram : Ketenangan. nama putri Rasulullah SAW Tanaman yang harum baunya Ridho Yang keempat Kasih sayang Kasih sayang : Jernih : Bahagia : Istri Nabi Ibrahim As : Tenang. besar. menawan : Gemerincing : Hujan gerimis yang berkepanjangan : : : : : : : : : : Taat. menyamakan : Tahi lalat : Mati syahid : Bersyukur . angin agak keras : Sutra : Berbahagia : Jitu : Mata air di surga : Wanita yg menutupi aib dan dosa : Lenjang seperti pedang terhunus : Mulia : Penawar. utama : Cerdik. Suka mengalah : Berbahagia : Kebahagiaan : Najah Kapal penyelamat : Promosi. mufakat : Berhati-hati. penyembuh : Pelita . tentram : Bukit marwah di masjidil Haram : Terpelihara : Tunduk patuh : Yang mati syahid oleh Fir¶aun : Yang berbuat adil : Kenamaan. perlahan-lahan : Isyarat : Berakhlak baik : Tipis : Petunjuk jalan lurus : Petunjuk jalan lurus : Lembut : Kemakmuran hidup : Papan atap. mahir : Bersiih dari noda : Angin sepai sepoi : Bunga : Cerdik. mulia : Bunga mawar putih : Yang suka memberi : Bernilai. ketentraman : Selamat : Selamat : Teman ngobrol : Bunga lili : Keberuntungan : Wanita sahabat nabi SAW : Selamat : Anak Panah : Mudah. mulia : Berbisik-bisikan : Awal mula sesuatu : Kedudukan tinggi : Kenikmatan : Embun : Keselamatan : Jarang : Ibadah tambahan : Cahaya surga : Halus. pemberi pertolongan : Orang yang terhormat : Luas dan lebar : Lembut : Mempesona : Yang diharapkan : Secara resmi : Kemajuan : Gemerincing : Taman : Pemberi pertolongan : Anggun. shalat lama berdiri Merasa puas dan rela Tetesan embun Sedap dipandang mata Pemimpin Pembaca Berdasar bulan Dekat Pandangan yang sejuk Keindahan dan kecantikan : : : : : : : : Pemimpin bertubuh baik Kemajuan. cahaya matahari terbit/tenggelam : Pelaksana larangan : Penolong kaum lemah Rudainah Rasyidah Rozinah Ramlah Rojihah Rofi¶ah Rifa¶ Ruwaidah Ramziyah Rofifah Rohifah Rosyadah Rusydah Rohidah Rohadatul µAisy Rofidah Romizah Rihab Roqiqoh Raniah Rojiyyah Rosmiyah Raqwan Rannan Raudhah Rifdah Rofilah Roninah Riham S Shofi Su¶da Saarah Sukainah Sakinah Sulaimah Salimah Samirah Sausan Suhaimah Sirin Salma Siham Suhailah Saidah Sa¶adah Safinatun Saninah Sana¶ Sajidah Salwa Sulthanah Samiyah Sayyidah Sumayyah Safanah Sundus Sa¶diyah Sadidah Salsabila Satirah Saifanah Syarifah Syifa¶ Syu¶lah Syafiyah Syafiqoh Syadiyah Syamiyah Syahidah Syukriyah : Yang memintal benang : Mendapat petunjuk : Serius dalam berperilaku : Salah seorang sahabat wanita : Mantap timbangannya : Derajatnya tinggi : Setuju. Sembuh : Belas kasih : Pandai menyanyi. kenaikan tingkat : Kenaikan tingkat derajat : Bersujud : Burung puyuh : Penguasa wanita : Kedudukan tinggi : Pemimpin : Kebanggaan : Membuat kapal.

tidak rakus dunia : Tumbuh dengan baik. sedikit : Mudah : : : : : : : : : : : : : : Kehormatan Bertaqwa Buah Apel Kuat Pelengkap. keindahan sesuatu . suci Menepi Lancar. jujur Membenarkan Benar. fasih Nama bintang Nama wanita Pujian : Cucu rasulullah dari Zainab : Kultsum Putri Rasulullah SAW : kelebihan : Keibuan : cita-cita : Persahabatan : Pemberani : Warna kemerah-merahan yang indah : Kasih sayang : Sempurna : Merpati. keduduka/pangkat : Kerukunan . halaman buku Pemaafkan Sahabat yang akrab Kebangkita Islam Kebangkitan Islam Y Yaqut Yasmin Yamamah Yumna Yasirah Yusriyah Z Zainab Zahrah Zahirah Zuhriyah Zalfa¶ Zahiyah Za¶imah Zahidah Zakiyah Zubaidah Zurarah Zaidah Zulfa Zaitun Zanirah Zakhruf Zuhur : Putri Rasulullah. sempurna. tali : Emas. merpati : Harmonis : Orang yang berkedudukan : Menteri wanita : Lemah lembut : Yang bagus dan bersih : Yang punya sifat tertentu : Anak : Pendekatan diri pad Allah. patuh Bersih. penyempurna Baik Lembut dan halus Taat. indah dan wangi : Bunga : Berkilau : Bunga : Kulit mutiara : Elok : Pemimpin : Rendah hati. Bunga-bunga : Permata yakut : Bunga melati : Burung tekukur : Kanan : Mudah. perasa Terkenal. lengkap : Titipan : Sendirian : Bunga mawar : Rupawan : Kesempurnaan. jujur Kawan tulus ikhlas Jernih Bersabar Pagi kejernihan Bukit shofa Pemaafan.Syakirah Syauqiyah Syaikhoh Syam¶ah Syamsiyah Syahrazad Syakurah Sya¶irah Syahirah Sholehah Shidqiyah Shiddiqah Shodiqoh Shofiyyah Shofiyah Shobiroh Shubhiyah Shofa¶ Shofa Shofwah Shofhah Shifwah Shohwah Shohwatul T Tahiyyah Taqiyyah Tuffahati Tamimah Tamamah Thoyyibah Thufailah Thoi¶ah Thohiroh Thorfa¶ Tholiqoh Tsuraya Tsumamah Tsana U Umamah Ummu Uzdah Umaimah Umniati Ulfah Ufairah Urjuwanah W Widad Wafiyah Wafiyyah Wadi¶ah Wahidah Wardah Wasimah Wafa¶ Wiaam Majihah Waziroh Wada¶ah Wadhiah Washfa Washifah Wasilah Wifaq : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Mensyukuri Rindu Gelar kehormatan Lilin Berdasar hitungan matahari Nama wanita dahulu Mensyukuri Pandai menyusun syair. bersih : Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah : Nama burung : Suatu kelebihan : Kedudukan yang dekat : Buah zaitun : Kecil dan lembut. ternama Baik Benar.

: Yang menunjukkan Hadzal. : Dekat Daris. Aly. : yang banyak pujian Hamid. Abdul Hakim. : yang menang Habib. : Pemimpin yang Mulia Asyraf. : yang lebar rambutnya Daifullah. : Hari ke-10 Bulan Muharam Atha. Adib. Abdur Rahim. Adnan. Arkan. Arif. pandai Dzamar. : Bulan Purnama Badrani. : Sinar/Cahaya Dzahab. Abdul Jabar. : Penakluk Fauzan. : Orang yang bertahajjud Hakam. Abdul Ally. Abdul Bari. : yang perkasa Azzam. : sesuatu yang harus dipertahankan Dzikra. Abdul Aziz. Ammar. Abdut Tawwab. Abdul Hadi. : Yang terkasih Hadi. : Keberuntungan Fawa. Alif. : Yang membedakan antara hak dan batil Fathin. Abdul Karim. : Nama Nabi Azhar. Anwar. Abdul Muhaimin. : yang kuat daya ingatnya Dzakwan. : berkemauan keras Badar. tampan. Abdul Fatah. Aqil. : Keutamaan Fadlil. : Nama sahabat Burhan. : Mahal / Berharga Ghalib. : Nama Nabi Dhahy. : Pemberani Basman/Bassam. Pemimpin : Kuat imannya : Kehidupan : Ramah : Bercahaya : Paham : Yang tahu : Kemuliaan : Lebih Bahagia : Yang memelihara Diri Asyam. : Hakim Fakhir. Ali. : Tempat yang terang Dhaif. : yang bersyukur Hammad. : Kemenangan / Keberhasilan Fuad. : 2 bulan Purnama Bahij. Alim. : Yang Utama Faishal. Abdur Rasyid. : yang banyak bersyukur . : Pemburu Farras. : emas Dzakir. Abdul Quddus. Ahmad. Abdul Matin. : Penghafal Haidar. tiada bandingnya Faris. Abdus Shabir. Abdul Jalil. Abdul Alim. : Yang banyak beribadah Dary. : Orang yang lemah lembut Atiq. Abdul Hafizh. Abdul Qadir. Abdul Ghaffar. Abdul Khaliq. Adil. : Penjelasan Daffa'. Abdullah. Abdur Razaq. : Peringatan Fadhal. As'ad. Ashim. Abdur Rauf. : Yang menebus Fadlal. Abdul Haq. : Lurus Fallah. : Mulia Ayub. Abdun Nasir. pemandangan yang elok Bahir. Abdul Halim. : yang banyak senyum Basyir. Abdul Azhim. : cerdas. :yang Kembali : Paman Nabi2 : Hamba yang Maha Tahu : Hamba yang Maha Tinggi : Hamba yang Maha Agung : Hamba yang Maha Kuat : Hamba yang Maha Pencipta : Hamba yang Maha Meluaskan : Hambata yang Maha Membuka Rizki : Hamba yang Maha Pengampun : Hamba yang Mahakaya : Hamba yang Maha Memberi Petunjuk : Hamba yang Maha Menetapkan Hukum : Hamba yang Maha Bijaksana : Hamba yang Maha Lembut : Hamba yang Maha Terpuji : Hamba yang Maha Benar : Hamba yang Maha Penghitung : Hamba yang Mahaperkasa : Hamba yang Mahaluhur : Hamba yang Maha Pemurah : Hamba yang Maha Pencipta . : berita gembira Bilal. Abbas. : Terjaga dari perbuatan dosa dan aib Barraq. : Hati Ghali/Ghaly. : Banyak memiliki pertahanan diri Dany. Abdur Rafi. : bercahaya Aziz. : Tampan dan bermata indah Bandar. : Pelabuhan Bari'. Abdul Ghani. Abdur Rahman. menempati : Kaum yang bersiap perang : Selamat dari Kehinaan : Memuji : Nama Khalifah keempat : Lemah Lembuh : Pandai : Banyak Ilmu : Tinggi : Mulia : yang dapat dipercaya : Raja. Abdus Salam. Abdur Rauf. Amru. Alwan. : kebaikan Fadhil. : Pemberani Hajid. Abdul Wahhab. : lebih Mulia Asyur. NAMA BAYI LAKI -LAKI Aid. : satu-satunya. Abdus Syakur. Abid. Allam. : Tamu Allah Dhiya. Abdul Hamid. : Bersinar Dhafi. Abdul Latief. : Perawakan tinggi Farid. Abdul Mu'iz. : Kesenangan / kebahagiaan Fari'. : Rizki Athif. : Berkilauan Basil. Ady. : Lembut dan sabar Hamdan. Abdul Hasib. Abdul Wahid. Afif. : Arif bijaksana Daud. Abdul Qahhar. Anis. : Tamu Dhawy. : yang cerita. : Yang berbudi Fadi. : Kemenangan Farhan. Abdul Basits. Abdul Majid. : Yang berjalan dgn cepat Hafizh. Amir. : Hakim yang bijaksana Halim. Hamba yang Maha Lembah-lembut : Hamba yang Maha Mulia : Hamba yang Maha Perkasa : Hamba yang maha Pemberi Kemuliaan : Hamba yang Maha Penjaga : Hamba yang Maha Baik : Hamba yang Maha Kuasa : Hamba yang Maha Penakluk : Hamba yang Maha suci : Hamba yang Maha Pemberi : Hamba yang Maha esa : Hamba Allah : Hamba yang Maha Penolong : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha Pengangkat : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha pandai : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Memberi Rizki : Hamba yang Maha Sejahtera : Hamba yang Maha Penyabar : Hamba yang Maha Berterima kasih : Hamba yang Maha Penerima : Ahli Ibadah : Beradab : Yang Adil : Mendiami. : yang mengalahkan Bahy. : Sangat cerdas Dzaky. Abdul Muhsin. : Cerdas Fatih. : Pembaca Darwisy. : Cerdas Farruq. Amin. : Bagus Falih.

Syahid. Nashir. Nasrullah. Rasul. Hasib. Mauhub. Shiddiq. Gesit : yang tetap : Kepuasan. Hatim. Sya'ban. bersih orang yang menyampaikan Khutbah Jalan terang Kehalusanku. Jamal. Nazhir. Ramzy. Qashid. Jamil. Ramiz. Sulaiman. Mahmud. Murad. Mahfuzh. kelembutanku diberkahi yang dicintai yang mendapat hidayah yang dijaga. Shamid. Khalifah. Hasyim. Husain. Marjan. Shafy. Khatib. golongan : yang menuju pada kemudahan : yang membagi : Nama sahabat : sangat penyayang : memiliki banyak kasih sayang : yang sangat beruntung : Kedudukan yang tinggi & mulia : Rizky : Bulan Rajab : Bulan Ramadhan : Yang merumuskan : Bintang : Rumus : yang dapat disimbolkan : Utusan : Petunjuk / Istiqamah : Petunjuk : Tangkas. Miqdad. Nuh. Ismail. Majid. Ra'uf. Tamim. Rabbah. Sulthan. Najib. Syafi. Salman. Munir. Hilmy. Kasib. Jalal. Sajid. Harun. Khairi. Mujahid. Muhammad. Hibban. Taufiq. Husam. Thayyib. Katib. Ramy. Mursyid. Humam. Hud. Jihad. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : yang lurus dalam beragama Nama Nabi Baik Bangsawan Orang yg selalu siap Yang memecahkan perkara Mengadili berkemauan keras yang dikasihi Bulan Sabit Penyabar/Pemurah Kebaikan Nama Nabi Pemberani sangat baik Pedang yang tajam Yang mempunyai Sifat menakjubkan Nama Nabi Teladan / Pemimpin Nama Nabi Nama Nabi Orang besar yang dihormati Memiliki kekuasaan yang besar Keindahan Keindahan agama yang baik Permata Perintah Perjuangan Cerdas Kesempurnaan / kelengkapan yang sempurna / lengkap Kehormatan / Kemuliaan yang terhormat Orang yang beruntung Penulis Kebaikan kebaikan Allah Kekal / Abadi Pemimpin Teman karib Murni. Syarif. Shadiq. Imam. Nafis. Raihan. Karim. Nibras. Syakir. dipelihara pandai yang terpuji yang baik Raja / Yang memiliki Diterima Batu Mutiara yang memperoleh Rizky yang dianugerahi kebahagiaan Terkenal Hujan yang dianugerahi Orang yang mencegah kemungkaran Nama sahabat Yang diberkahi Orang yang berhijrah Nama Nabi yang berbuat baik Pjuang Pilihan Orang yang beriman Istimewa bercahaya Maksud Penunjuk jalan orang yang melakukan perbaikan Muslim. Mumtaz. Thaha. Mukmin. Shabir / Shabri.Hanif. Tamir. Safar. Ramadhan. Nazhim. Mas'ud. Masyurm Mathar. Sa'id. Mabruk. Sami. menerima : Taman : Petunjuk : Senang / Bahagia : berpergian : yang berjaga diwaktu malam : pedang : orang yang sujud kepada Allah : Selamat : nama sahabat : Luhur / Tinggi : Siang dan Malam : Pemuka / Pemimpin : Yang sabar / kesabaran : teman : sahabat karib : sahabat : teguh / tegar :yang jujur : kejujuran : lentera / Lampu : keberuntungan : nama Nabi : Kekuasaan : Bulan Sya'ban : yang kuat : yang menyembuhkan : penolong / perantara : orang yg meninggal fi sabilillah : yang bersyukur : yang mulia : sempurna keadaannya : banyak rizki dan kebaikan : sempurna : petunjuk : Nama surat dalam Al Qur'an :Jalan : Baik . Kaisan. Musthafa. Syafi'. Mushlih. Malik. Hisyam. Ratib. Marzuq. Gatadah. Su'ud. Siraj. Samir. Muhsin. Jauhar. Rafi'. Mukhtar. Mu'adz. Naufal. Shahib. Khalid. : orang Islam : Pilihan :Terhormat : Pemberian : berharga : Mulia : Yang menolong : Pertolongan Allah : Pemberian : tinggi : Pengarang Puisi : yang memberi peringatan : Pemberani : Yang memiliki kenikmatan : Nama Nabi : Cahaya Agama : jamaah. Luqman. Nu'man. Jalil. Khalil. Huwaidi. Lutfhi. Rasyid. Mahdy. Sahir. Nuzhmi. Mubarak. Muhajir. Nabil. Nayif. Karom. Nafal. Hazim. Rajab. Qasim. Ra'if. Mahbub. Isa. Khairullah. Syaddad. Sayyid. Ibrahim. Jamaluddin. Hasan. Hilal. Ramzi. Nuruddin. Rasyad. Rusydi. Tamman. Saif. Kamil. Kamal. Thariq. Khalish. Salam / Salim. Hasyid. Ridhwan. Sidqi. Riyadh. Rasyiq. Maqbul. Jibran. Mahir.

Faidah. sabar : merpati : Yang memuji : suka cita : Kasih sayang : suara pelan : kasih sayang : lemah lembut : kebaikan : keturunan terpandang . Khairiyah. Zaky. Yahya. Hafizhah. Zuhair. Hasna'. Ja'izah. Kaltsum. Kazhimah. Danah. Yazid. Hakimah. Atikah. Fathinah. Fathiyyah. Karamah. Â : yang kedua : yang pandai : Nama Khalifah yang kedua : Kemakmuran : Nama Khalifah ketiga : yang dicintai : yang melaksanakan / yang memenuhi (janji) : satu-satunya : yang mencintai : yang dilahirkan : yang menghubungkan : yang berwajah bagus : Nama Nabi : Lincah : Nama Nabi : Mudah / gampang : lebih : Nama Nabi : Nama Nabi : cepat & ringan : berkilau : Wajah yang Elok : Suci : Nama Nabi : kemenangan : yang menang / yang beruntung : yang tampak. Habibah. Hanin. Dzahabiyyah. Aliyah. Farhah. Arij. Haniyah. Dzakiyyah. Hamidah. Athifah. Aqilah. Fauziyyah. Inayah. Daliyah. Tsaqif. Jahra'. Husna. Ghaniyyah. Ya'qub. Hajir. Basamah. Washil. Fatin. Jawahir. Zhafar. Aisyah. Dunya. Hasibah. Labibah. Jalilah. Hamamah. Hasyimiyyah. Wadud. Zhafir. Walid. Juwairiyyah. Ghaniyah. Asma. Asahy. Badriyyah. Adzra'. Jamilah. Azhar. Inas. Husniyah. Jaida'. Kamilah. Zahran. Fadhilah. Faridah. Haura'. Mahabbah. Haya. Diyanah.Tsani. Balqis. Hanan. Alya'. Durah. Fathimah. Dinah. Umran. Farah. Aminah. Athirah. Amirah. Hajar. Hajirah. Halimah. Fairuz. Wafi. Hamsah. Yunus. Zakariya. Hazimah. Mahdiyyah. Azizah. : Anugrah : Perawan : yang menjaga kesucian diri : Istri nabi : tinggi : langit : yang terpercaya : Pemimpin : gadis perawan / lemah lembut : Terhormat. Khaznah. Kadziyah. kebaikan. : peringatan : yang beruntung : keistimewaan : yang terlindungi : Manfaat : Batu mulia : senang : keceriaan : tiada bandingnya : Putri Nabi : cerdas : Kemenangan : yang menakjubkan :yang beruntung : berfikir : taman surga : awan turunnya hujan : wanita kaya : wanita penyenandung : matahari terbit : yang tercinta : hadiah : pemelihara : Istri nabi Ibrahim AS : yang berhijrah : yang berhijrah : yang bijaksana : yang lebih. Utsman. Dananir. Fa'izah. Dzakirah. Izah. cantik : yang mulia : putih kulitnya : Puteri : keteguhan hati : kelembutan : yang baik : yang menakjubkan. Fikriyyah. Hasanah. Zhahir. Wahid. pandai : Harum : warna-warni : yang menjaga : yang berbuat baik : Unggul : kasing sayang : yang harum : jernih : cantik : Bunga2 : yang mulia : malam rembulan : Ratu negeri saba' : tersenyum : yang tersenyum : bukti : yang menunjukkan : Batu mulia : Dinar : Negara : Dunia : agama : tamu : mewah : taat : Agama : mutiara : yang memiliki sifat emas : yang berzikir : cerdas Dzikra. Khadijah. Yasir. Zahy. yang nyata : bersinar NAMA-NAMA BAYI PEREMPUAN A'idah. Ashimah. Dhafiyah. Gaitsa'. Fadiyah. Wasim. Atiqah. Kautsar. Basimah. Yafi. Jauzah. kelembutan : baik hati : tuntunan : kemuliaan : hadiah : memiliki pipi yang indah : kebaikan : terhormat : yang indah : bintang : permata : menjadikan terhormat : istri nabi : bunga yang harum : cantik : sempurna : kemuliaan : Mulia : telaga surga : sanggup menahan amarah : istri nabi : baik : murni : harta yang disimpan : cerdas : kerinduan : malam gelap : halus : kecintaan : yang mendapat hidayah . Anisah. Firdaus. Hana'. Dalilah. Dhaifa. Lahfah. Khalishah. Daulah. Karimah. Yusuf. Zaghlul. Luthfiyyah. Dien. Jihan. Wali. Ghazalah. Asilah. Afifah. Laila. Umar. Hiwaidah. Hadiyah.

: wanita yang shaleh Shiba. Mujahidah. Nazhimah. Sallamah. : kerinduan Suhailah. Mariyah. : selamat Tamimah. Sakinah. Nihayah. Nuwayyar. : yang mencitai Wardah. : satu-satunya Waliyah. : waktu pagi Shabihah. Rafiqah. : merpati Yasamin/yasaminah. Najwa. Salimah. Samra'. Ra'idah. : yang berbuah Tumamah. Rajwa. : perlindungan Thallah. Najmah. Sa'idah. kuat : yang matang fikirannya : taman : himpunan : kebahagiaan : yang senang : yang sangat mudah : rembulan : yang banyak bersujud : tenang : selamat : yang menyelamatkan : selamat : mata air surga : nama burung. Najah. Salwa. Nabilah. : bercahaya Zahrah. : penolong. : pemimpin wanita Syarifah. Najiyah. Samiyah. Rahaf. Nafisah. Munirah. Sahirah. : yang baik Tsamirah. : yang mulia Syukriyyah. Nujud. Raima. Sarah. Raihanah. Mauhibah. : mudah Sulthanah. madu : sinar rembulan : siang dan malam : luhur : warna coklat : Istri nabi Ibrahim Sayyidah. : cantik Thayyibah. Rahimah. Nur. Nasamah. : syair yang berkumandang Wahidah. . Rafidah. Salma. Murada. Nazihah. Mufidah. Mubarakah. Qasimah. Qiladah. Maryam. : istri nabi Zainah. Raghdah. Na'ilah. : yang beruntung Zhahirah. : Suci Zhafirah. Sahilah. : membanggakan Zainab. Samirah. : yang indah Zakiyah. Rahmah. Nadiyah.Mahirah. : bunga mawar Wasimah. Rasikhah. : pandai : yang beruntung : wajah yang berseri-seri : sebutir mutiara : baru marmer : ibu Nabi Isa : kegembiraan : anugrah : kasih sayang : diberkahi : yang berfaidah : yang menunjukkan : pejuang : yang beriman : yang terang : yang dicintai : karunia : mulia : menyeru : yang menyeru : bermanfaat : kaya raya : suara merdu : sukses : keberanian : selamat : yang lebar matanya : bintang : rahasia : pembebasan : mendapat pertolongan dan menang : kumpulan mutiara : terhindar dari hal-hal buruk : penutur : cerdik : Cahaya : yang bercahaya : Nama bunga : cantik : kalung : bagian : pemandu : yang tinggi : yang diberi pertolongan : Istri : damai : halus : penyayang : rahmat : wanita yang baik jiwanya : bukit : selama : permohonan : yang memandang dengan terpesona : tegar. kejernihan Shalihah. : gema Shadiqah. Mukminah. : kesyukuran Tahani. : Berwajah cantik Yamamah. : Bunga melati Zahirah. Najlah'. Rifqah. : yang luhu Umu Kultsum. : Nyonya Shabah. Rasyidah. Salsabil. : yang jujur Shafa. Nashirah. Sa'adah. Qismah. : bunga Zahwah. Nada. Maimunah. : wajah yang berseri-seri Shada. Masarrah. Nadjah. Raudhah. : ramah tmah Ulya. : Nama Puteri Nabi Unsyudah. Muhdiyah. . Marjanah. Mawaddah. Raniyah. Sajidah. Samar. Marmarah. Nagmah. Rafi'ah. Raim. Nafi'ah. Qamariyyah. : kesempurnaan Ulfah.

kelurusanku. lebih sukses AfqarFakir AfsarLebih Jelas AfwuPemaaf AghaKetua. the Provider Abdul SaburServant of the Patient Abdul SalamHamba Allah yang Penyelamat Abdul SalamServant of the Peace Abdul SamadHamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul SamiServant of the All-Hearing Abdul ShakurServant of the Most Thankful Abdul SyakurHamba Allah yang Bersyukur Abdul TawwabServant of the Forgiver Abdul WadudHamba Allah yang Pengasih Abdul WafiHamba Allah yang Setia Abdul WahabHamba Allah yang Memberi Abdul WahhabServant of the Giver Abdul WahidHamba Allah yang Esa Abdul WarithHamba Allah yang Mewarisi AbdullahHamba Allah (Servant of God) AbharYang bergemerlapan. civilised) AdelJust AdhamBlack AdiNama sahabat Nabi Muhammad SAW AdibBeradab. Esteemed Abdul IlahHamba Allah. the Almighty Abdul QayyumHamba Allah yang Berkuasa Abdul QuddusServant of the Most Holy Abdul RahimHamba Allah yang Penyayang Abdul RahmanHamba Allah yang Pemurah Abdul RashidServant of the Rightly Guided One Abdul RasyidHamba Allah yang Bijaksana Abdul RaufHamba Allah yang Pengasih Abdul RazakHamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul RaziqHamba yang murah rezeki Abdul RazzaqServant of the Maintainer. or most praised. variation of the name Muhammad AhmasYang bersemangat AhnaYang lemah lembut . Nama paman Nabi. sopan. yang berseri AbidYang beribadat. esteem AbduhHamba-Nya. pujangga AdliKeadilanku. independent AbadiYang Kekal Aban :Lebih terang. lebih nyata. Yang bertoleransi Abu WasimYang tampan Abu ZarNama sahabat Nabi Muhammad SAW Ad-DaruquthniImam perawi hadist AdabiKesopananku. bersih AbbadGreat worshipper Abbas :Description of a lion.intellect. nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy :Rajin berusaha Abbud :Worshipper Abbudin :Worshippers AbdelServant of Allah Abdul Rafi :Servant of the One Who Raises. julukan dari Nabi Muhammad SAW AbdulServant of Allah Abdul AlimHamba Allah Yang Mengetahui Abdul AliyyServant of the Most High Abdul AzimHamba Allah Yang Agung Abdul AzizHamba Allah Yang Mulia Abdul BaqiHamba Allah Yang Kekal Abdul BariHamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul BasitHamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul DayyanHamba Allah Yang Membalas Abdul FattahHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaffarServant of the Forgiver Abdul GhafurHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaniHamba Allah Yang Pengampun Abdul HadiHamba Allah Yang Kaya Abdul HafizHamba Allah Yang Memelihara Abdul HaiyHamba Allah yang Hidup Abdul HakHamba Allah yang Sebenar Abdul HakamHamba Allah yang Menghukum Abdul HakimHamba Allah yang Bijaksana Abdul HalimHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul HamidHamba Allah yang Terpuji Abdul HananHamba Allah yang Penyayang Abdul HaqqServant of the Truth Abdul HasibServant of the Respected.Laki-laki A Aakif :Beriktikaf Aali :Tinggi Aamir :Memakmurkan Aathif :Belas kasih Aatik :Pemurah. kesusasteraan AdamNama Nabi. Yang murni Aazad :Persian word . kelembutanku AhlanKeselamatan AhmadMost highly adored. Strong Abdul Mu'atiHamba Allah yang Memberi Abdul MuhaiminHamba Allah yang Berkuasa Abdul MuizzServant of the Giver of Might and Glory Abdul MujibServant of the Responder Abdul Mun'imHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MutaalServant of the Most High Abdul NasirHamba Allah yang Menolong Abdul NasserServant of the Victorious One Abdul QadirServant of the Capable. hamba Tuhan Abdul JabbarHamba Allah Yang Tegas Abdul JalilHamba Allah Yang Mulia Abdul JawadHamba Allah Yang Pemurah Abdul KarimHamba Allah yang Pemurah Abdul KhaliqHamba Allah yang Mencipta Abdul LatifHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul MajidHamba Allah yang Mulia Abdul MalikServant of the Master or King Abdul MannanHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MatinServant of the Firm. pimpinan AghnaBerdikari AhdaBeroleh petunjuk AhlamImpian. adil AdnanNama org terdahulu AdwaCahaya adwanKetenangan AfdholLebih Utama. teladan AdeebBerpengetahuan. terbaik AfeefChaste. ikutan. beradab (cultured. Elevates . Powerful Abdul QaharHamba Allah yang Perkasa Abdul QahharServant of the Subduer. modest Affanname of Caliph Uthmans father AffandiGelaran bagi orang yang berkedudukan AfhamYang pandai AfiPemaaf AfifPunya harga diri AfiqYang mulia AfkarYang bijak AflahYang beruntung.free. kesabaran AhlamiImpianku. beribadah AbidinYang beribadat AbrarGolongan yang berbuat kebajikan AbrisamYang lembut/tampan abrullahPertolongan Allah AbsyarBergembira Abu al KhayrOne who does good Abu BakarNama sahabat Nabi Muhammad SAW (Yang bersegera) Abu BakrName of one of Muhammads companions Abu SamahPemaaf.

Keamananku AmrOld Arabic name AmranYang memakmurkan AmrinPerintah AmrullahPerintah Allah AmrunKemakmuranku AmsyarYang cergas AmzarYang mulia An'amYang diberi nikmat An-Nasa'iImam perawi hadist AnaqiKeindahanku yang menawan hati AnasKemesraan. penyokong AnsariPenolongku. kasih. constructor AmnanTempat yang aman. molek Ajwadbetter AkalilMahkota AkbarYang besar AkhdanSahabat AkhtarYang terpilih AkidYang kuat. knowledgable AriffinYang bijak AriqBaik budi. yang dipercayai. trustworthy AmeerPrince AmidGeneral AmiliYang melakukan (perkara yang betul) AminYang amanah. tetap AkifBeri'tikaf AkilIntelligent. smart AnisClose friend AnjabLebih utama dan bernilai AnmaYang maju AnmarAir yang bersih AnsarPenolong. harapan AmaliCita-citaku. ketenanganku. Golonganku AmanSentosa. sangat pandai AkmaniPengadil AkramMost generous AkramahNama sahabat Nabi Muhammad SAW AkwaYang perkasa. penguasa. lebih suci ( lurus ) AhsanYang terbaik AhwasPemberani AhwazYang bersungguh-sungguh AhzaYang beruntung AibaqPesuruh AimanBerkat. bijaksana ArmanHarapan. pertama AlaNobilityAladdinNobility of faith AlamarBerlapis emas AlamgirPenakluk dunia AlauddinKetinggian agama. matlamatku AmalCita-cita. mulia ArfanGratitude ArhabMemanjakan. penyokongku AnsharKaum Anshar sahabat Nabi SAW AntarBerani dalam peperangan. mulia asalnya. amanah AmaniCita-cita. ketenangan AmniKetenangan. kemuliaan agama AlhamBeroleh ilham AliThe highest. cantik AqraPandai membaca ArafatYang terkenal. thoughtful. Almasdiamond AltamisPanglima. ketua.AhnafYang berpegang teguh pada ajaran agama. aspirasi ArqamNama sahabat Nabi Muhammad SAW ArsalanNama seorang tokoh Islam ArsyadYang sangat cerdik ArumiAsal keturunanku Arwarhmore delicate. lebih lebar dan luas ArhamYang mesra AribYang mahir ArifCorporal. excellent. keinginan. Kesejahteraanku AmanullahKeamanan dari Allah AmarYang ramai zuriat AmeenFaithful. dapat dipercaya. bijaksana. lemah lembut. pemimpin. kanan AisarYang senang. aquainted. lebih lembut AlwanWarna-warni AlzamYang tekun AmadTujuan AmadiMasa. more gracious AryanKekuatan penuh As'adYang berbahagia AsadLion AsadelMost prosperous one AsdaqBenar AsfaYang suci AshimMenjauhi maksiat AshmahYang berani . noble AlifKawan rapat AlimWise or learned AliuddinKetinggian agama AliyanYang tinggi AllamSangat mengetahui AllamahYang berilmu luas Alma'Yang bergemerlapan Altaf. cinta. makmur AmiruddinPembela agama AmjadMore glorious AmkrunOrang-orang berkuasa AmmarGreat builder. pintar AqlanKebijakan AqmarPutih. keamanan AmanatPertaruhan. ketua AlthafBaik hati. kuat Al BaihaqiImam perawi hadist Al Fatihawal. pemegang amanat AmininOrang-orang yang aman AminuddinPengamanah agama AmirPutera. kenalan AramiPanji-panji ArfaYang tinggi. pemerintah. elegant. periang AndarYang berseri Aniqneat. nama pahlawan ksatria Arab AnwarLight AnwariCahayaku AqharYang gagah AqibBalasan yang baik AqilYang baik budi. harapanku AmaluddinCita-cita agama AmamiJulanganku. pembuka. kaya raya AiyubNama nabi AjadBerbuat baik AjmalCantik. mesra. greatest. mudah AisyMewah. Yang bertuah. one who uses reason AkmaPimpinan AkmalSempurna. teguh.

Permata BakriPagi-pagi benar BaliqFasih BalyanNama auliya BaninYang bijak. kekasih AziziKesayanganku. gigih BaqirSangat pandai. jiwa halus AsyariPerasaanku AsyiqKekasih. lebih tepat AunBantuan. yang menang AzhadYang zuhud AzharBunga-bunga. salah satu dari nama Allah Baariqshining. yang kuat. pertolongan AuniLemah lembutku. suci. mempercepat jalannya BadruddinBulan purnama agama BadrulmunirBulan bercahaya BadrunBulan purnama Badrut TamamBulan purnama Badrut TamanBulan purnama yg sempurna Badruz ZamanBulan purnama bagi jaman BaghawiNisbah BahaBeautiful. Ketetapanku AusPemberian segak AwufYang wangi AwwaabGreat repenter to God AwwabYang banyak bertaubat pada Allah AwwadiYang bersungguh-sungguh AyaazSlave (Persian) AyadiNikmat AyazPekerja keras (Persian) Ayhamimaginary AymanBeruntung. kemegahanku AsytarYang menawan At-TirmidziImam perawi hadist AtaGift AthallahKarunia Allah AtharSuci. Yang berseri. selalu tersenyum . referring to one of Gods ninety-nine qualities AzfarYang berjaya. keteguhan hati AzmilKawan rapat AzriKekuatanku. resolved AzzanNama orang dahuluBaahiTermegah. bersih AzmanCita-cita. lighting. yang kuat. yang gemilang AzibSabar dan gigih AzimBesar AzimanKeazaman AzizYang mulia. pure AsimProtector. kemajuanku mengikut masa AswadBlack Asy'arPerasa. yang gemilang. tekad AzmiCita-citaku. pencinta AsyirPenyampai berita gembira AsymawiPemberianku AsyraafYang mulia Asyraflebih mulia AsyraniPeriang. yang murni AtiqKaabah. penggembira BahirDazzling. yang bersinar AsnawiYang berseri. pemegang kendali yang benar AyoobA Prophets name AysarYang mudah AyyubNama nabi AzaComfort AzadBebas. bahagia BahlawanPendaki gunung BahranBercahaya BahriKegemilanganku BahruddinSinaran agama BahziPembelaku BaisTentera BakhitYang bertuah BakhtiarYang bahagia BakirMuda. kekasihku AzkaSemakin maju. yang dimerdekaka AtmamKesempurnaan AtyabWangi AufaYang setia. kuat BahauddinSinaran/ keindahan agama BahiIndah BahijYang indah menawan. gembira. lebih cerah AzhariYang berseri. fascinating AsjadEmas. tekadku. penyokongku AzwarRajin AzzaPerhiasan AzzamDetermined. ketenangan. permata Askarisoldier tinggi. merdeka AzaimPelbagai azam AzamKeazaman AzamuddinKeazaman agama AzbinBersih. magnificent BahadurBerani. gemilang AsriMasaku. tersenyum. wangi. Cemerlang BahjatKegemilangan. suci AzeemDefender. terhebat B BaakirEarly BaariPencipta. defender Asircaptivating. bersih AthariYang bersih AthifBelas kasih AthmarYang berjaya AththobaraniImam perawi hadist AtifBelas Kasihan AtikPemurah. terpelajar BarakahBlessing BariqBercahaya. kemilau BarzunUtama. brilliant Bahiyy al DinMagnificence of the faith BahjanRupawan. berani BashsharBringer of glad tidings BasilBerani BasimGembira. kekasih AzizanYang mulia. describer Asilgenuine. pagi2 benar BakizahSuci. bulan purnama BadiIstimewa Badi'Indah BadilPengganti BadiuzzamanKeindahan semasa BadrFull moon Badr al DinFull moon of the faith BadranBulan penuh (purnama) BadriBulan purnamaku. illuminating Baasimsmiling BadarBulan penuh.AshrafLebih luhur AsifForgiveness.

penjaga DalilPetunjuk. baik/kuat harapannya Dzakka'Cerdik DzakwanHarum semerbak. sinaran kebenaran Dhiya'ur RahmanCahaya Yang Maha Pemurah DhobithCermat. jantan Dika AzhariAyam jago. sisa FadhlurrahmanKeutamaan dari Allah. pandai. menang Fa'izinOrang2 sukses Faaeqfaa-eq. kepercayaan Din SyamsudinMatahari agama DiniAgamaku Diwanroyal court. bijak DaniDekat DanialNabi Allah SWT DanishPengetahuan. peringatan Dzil AwtadPunya pasak2 ( tentara yg banyak ) DzimarKehormatan diri DziyabMemperoleh harta. sinar Dhiya UddinCahaya agama Dhiya'UlhaqSinar (cahaya) hak. beloved. melihat BasirunYang melihat BasitPereka. bukti. honorable FadlDermawan. pelajar Darul MuqomahTempat yg kekal ( surga ) DaudNama Nabi Allah SWT DawaniNisbah DawudArabic form of David. pemimpin. utama. tunduk DhowiBersinar Dhu'unCahaya terang DhukhomGemuk Dhul FiqarName of the Prophets sword DhuyufTamu DifaPertahanan DikaAyam jago. yg utama DhomrahNama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori'unOrang2 yg merendahkan diri. berhasil. kelebihan. awake FadalKeutamaan FadhaliKelebihan. hakim DhoifTamu DhoifullahTamu Allah DhominPenjamin DhomirHati nurani Dhomiri FadhilHati nurani. a Prophets name DhabitYang kuat ingatan DhafirMenang DhahirYang membantu DhaifullahTamu Allah DhamirYang langsing DhamiriJiwaku DhiyaCahaya. ihsanku FadlinKeutamaan FadlullahKelebihan Allah FaeyzaSukses. istimewa.BasirBijak. bijak DaniyalNabi Allah SWT Darapossessor. murah hati FadlanKeutamaan FadliKelebihanku. jenius Dzal AidiPunya kekuatan DzalkifliYang punya kesanggupan DzamarNama seorang raja Yaman zaman dahulu DzanunDzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil'imadYang punya bangunan2 tinggi DzibanPenghalau. tribunal of justice Diya al DinBrightness of the faith DubiesNama pahlawan arab DurarBatu permata. pemanggil DabirSecretary DaffaPembela DafinahKekayaan yang tersembunyi DahinYang cerdik DahlanNama belakang ulama DailamiAskarku DaisamLemah lembut DaiyanHakim. titisan embun BiruniNama ulama besar BishrJoy BisyariKegembiraan BisyirBerita gembira BisyrunBerita gembira BudairBerjalan cepat BukhariImam perawi hadist BunyaminNama saudara nabi yusuf BuraidDingin BuraidahKesejukan BurhanAlasan. cerdas. Anugrah Arrahman FadiPenebus FadilGenerous. faham DzakirTeguh pendirian. bunga DinAgama.outstanding. sungguh2 F Fa'izBerjaya. kuat. Mutiara DurraniPermataku DzahabEmas DzakiCerdas. pelindung. model. sovereign DarisPembaca. serbuan Dzul AutadPunya tentara yg banyak Dzul FahmiPunya kefahaman Dzul RahmanYang Maha Pemurah DzulfaqorNama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib DzulfiqarNama pedang Rasulullah SAW DzulkifliYang punya kesanggupan E EisaA Prophets name Jesus ElmanKnowledge EmirTo command EshanDalam berkah Allah EssamSafeguard Fa'idTetap. pembuat BaslanKeberanian BasriPenglihatanku BassamSmiling BasyarPembawa berita baik BasyarahIndah Bazfalcon BazilYang pandai BazilinYang menyumbang BazliKebijaksanaanku. keutamaan FadhilOrang yg berbuat kebaikan. yg membantu DzikroPengajaran. mulia FadhlKebaikan. teladan DanaCerdas. cahaya BurhanuddinDalil/cahaya/bukti agama BusairiNisbah BusrainKesegaran BusranKabar gembira D Da'imKekal abadi Da'inpenyeru. mudah. dalil. hidupnya meningkat . kepakaranku BilalNama sahabat nabi.

pintar. Penghafal HafiyYang memuliakan HafizPenjaga. sacrifice FidaiPengorbanan FikriFikiranku. kejayaan FakhiriHonorary Fakhr Al DinKejayaan agama. jiwa FuadiJiwaku FudailExcellent in character FurqanBukti.FahadHarimau bintang FahdHarimau FahimYang faham. pemikir. terkenal. bertujuan GhufranKeampunan. sukses. usia muda belia GhoziPrajurit di medan perang. mewah GhanimYang mencapai kejayaan GhanimiKejayaanku GhassanKecantikan dan kelembutan remaja. keistimewaan FarisHorseman. rajin belajar FahmanKefahaman FahmiKefahamanku. permata yang mahal FariduddinPermata agama. memahami. terkemuka FaisalPenyelesaian. kejayaan Islam FathullahPembukaan. lancar FasihYang fasih FateenClever. pemikiranku FirasKecerdikan. kebanggaan FakhruddinKebanggaan agama. sesuatu yg bernilai tinggi GholibPemenang GhomidPedang dlm sarungnya. kejayaan Allah FathurrahmanPembukaan. kemenangan FauziKejayaanku FawwazBerjaya FayruzPermata FaysalDecisive FayyadhMurah hati FerranBaker FidaRedemption. pengampunan GhulamAnak muda Ghulaman ZakiyaAnak muda yg suci GhulanRemaja GhulwaniKeremajaan dan kecerdasan GhurofanTempat2 yg tinggi GhusunTangkai pohon H Ha'imYang mengelilingi Haban MutarokibaButir yg banyak HabbabYang mengasihi HabibBeloved HabibiKesayanganku HablanYang penuh HabriKegembiraanku HadadDewa Syria yg jantan HadiGuiding to the right HadifYang mempunyai matlamat HadramiNisbah HafidhPemelihara. utama. asyik. kemenanganku FathuddinPembukaan. pelindung HafizuddinPemelihara agama HafuzaPemberi semangat HaidarBerani. keutamaan dari Allah FakhrullahKemegahan Allah FakhryHonorary FakihLegal expert. opener FattahPenakluk FauhadAnak kecil yang gemuk FauzanKejayaan. kenyataan. kejayaan agama Fathul IslamPembuka. tajam pikiran FirdausNama surga tertinggi FirdawsHighest garden in Paradise FitriSemulajadi FouadHeart FuadHati. FaiqTertinggi. yang baik. tiada bandingan. permata. lembut hati GhaffurPengampun GhailanNama sahabat Nabi Muhammad SAW GhaisanRupawan GhaisaniCantik dan muda GhaliMahal GhalibVictor GhaniKaya. nama suku arab GhausPertolongan GhazaliNama seorang sufi dan filosof muslim GhaziConqueror GhiyathSuccorer GhoitsHujan GholiMahal. singa HaikalPokok yang besar dan subur HailYang disegani HaimadiPujian agama HaimanYang cinta. pelepasan FareedUnique FareeqLieutenant General FarhanBergembira FarhatKegembiraan FaridIstimewa. one who recites the Quran FalahJaya. smart FathVictory FathiPembuka. tunggal. nama Kabilah di Hijaz GhonamPenjaga rampasan perang GhonimYang mendapat keuntungan GhosanSumber air di padang pasir. beruntung FalihSukses FannaniSeniman Faqihwise FarajKelonggaran. knight FarooqOne who distinguishes truth from falsehood FaruqPembeda antara benar dan salah FasahatFasih. kemenangan agama FakhriKemegahanku. menguasai Haithamlion HaiyanYang hidup HajajPelawat HajibPendinding HajidYang sholat malam ( tahajjud ) HajimPelindung HakamPengadil . pemisah antara hak dan batil FajarCahaya putih FajariWaktu fajar FakeehPleasant FakhirKebesaran. pembeda benar dan salah G GadiKeberuntunganku GamalCamel GhadiSinga GhaffarSedia mengampuni. kejayaan Allah yang pengasih Fatihfaateh-conqueror.

a Prophets name Abraham IdlanKeadilan IdrakiPengetahuanku. tampan HamizanCerdik. generous HumdiYang memuji Husaindemunitive form of Hasan HusainiKebaikanku HusamPedang yang tajam Husam al DinSword of the faith HusaynBeautiful HusnayanKemenangan. bersih HawwasYang bersemangat HaythamYoung hawk HayyanYang hidup HazimTegas. berusaha HarizPemelihara HarrazYang amat warak HarunArabic form of Aaron. variation of the name Muhammad HamimiTeman karibku HamizCerdik. one of Gods ninety-nine qualities HakimBijaksana HalimMild. kesabaran HilmiKesopananku. Kehormatan diri I ftikharKehormatan. bijak. pandai HazmiKetegasanku HelmiSabar dan berakal HelmyGentle. petunjuk. terhormat IkhlasMemuliakan IkhtiariPilihanku IkhtiaruddinPilihan agama IkhwanPersaudaraanInsafKesadaran . lofty or exalted. handsome HasyiemYang bermaruah HasyimPemurah. rapi HasnainDua kebaikan HasnawiKecantikan HasnunYang baik HassanBeautiful. kemurnian. kesabaranku HimmatCita-cita HishamGenerosity HisyamMurah hati HisyamuddinKemurahan agama HiwayatYang disukai HubaibKekasih HudA Prophets name HudhayfahOld Arabic name HulaifYang setia HulawiYang manis/menarik HumaidiKepujianku HumamCourageous.HakeemWise. Kebanggaan IftiqarKeperluan IhsanBeneficence IhtisyamKehebatan IjlalPenghormatan. pengikut Imam Abu Hanifah HananiaDikasihi Allah HanbalPurity HaniHappy. A Prophets name Hasanbeautiful. destroyer of evil. calm HfiyYang memuliakan HibatullahKurnia. good HasbiYang memadai bagiku HasbullahJaminan Allah HashimBroker. ahli tafsir Ibnu HajarNama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu KholdunFilosof dan sosiolog muslim IbrahimFather of a multitude. bersih. anugrah Allah HibbanIbnu Hibban Pewari Hadist HidawiPemberian HidayatPetunjuk HidayatullahPetunjuk Allah HijaziKebersihanku HikmatHikmat HilalBulan sabit HilelThe new moon HilmanKesopanan. content HanifMuslim yang teguh. Hussein was a descendent of the Prophet Muhammad=pbuh HuwaidiKembali kepada yang hak HuzaifahNama sahabat nabi Muhammad SAW HuzaimanNama sahabat nabi Muhammad SAW I I'tishomMenjauhkan diri dari perbuatan maksiat IbadRajin beribadah. cermat. suci HaninKesayangan Haninda AuliaMerindukan darjat yang mulia di sisi-Nya HanisBerani HanunKesayangan HaririSuteraku. patient HamalLamb HamasBerani HambaliPengikut Imam Ahmad bin Hambali HamdanTerpuji. pujian HamidThe praised one. kuat. yang suka menjamu orang HatadiKeaslianku HatimJudge HauzanMahluk Manusia HawariPengikut setia HawwariPenolong. kesederhanaan. teliti HaziqCerdik. kuat. yang lurus. pemuji Allah HamdawiYang memuji HamdiPujianku. gentle. kesopanan. syahid HusniIndah HusoinBenteng pertahanan HusseinLittle beauty. Hashim was a descendent of the Prophet Muhammad SAW HasibBerketurunan mulia HasifKemas. tampan HamlanBerdiri sendiri HammadiPemuji HammamYang mempunyai kemauan keras HammaniPemberi semangat HamsyariAnak jati watan HamudYang banyak memuji Hamzaname of the Prophets uncle HamzahKebijaksanaan. mulia. pelindung HarithKuat. delighted. kefahamanku IdrisA Prophets name IdrusSinga IffatKesucian. nisbah HarisPengawal. hamba-hamba Allah IbkarPagi hari IbnuAnak laki2 Ibnu AbbasNama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. nama paman Nabi HamziKetegasanku HanafiKelurusanku. pujian HamdunTerpuji. pembawa kehormatan.

rekan. panduan. confidant KadeerGreen or green crop . Fisik JasirKeberanian JauniKeputihan. Perkembangan. riang JazliFasih JazmanTekad yang kukuh JazmiTekad yang kukuh JazuliNisbah JibrilArchangel of Allah. keagungan. Lantang JuhlanYang termulia K KaabKemuliaan. advent IqbalKejayaan. kawan KafilPenjamin KafilaSaksi KahilFriend. essence Jawwadjawwaad-generous JazaliKegembiraanku JazilBesar.connoting freshness and innocence KadhimMenahan Diri KadinTeman. pujangga muslim. generous JawahirPermata JawharJewel. di tengah JuhairSuara Nyaring. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul IslamKemuliaan Islam J JaadSungguh2. kemajuan IqtidarKekuatan. terhormat KabirAgung. pengawasan IsyraqMemberi sinar ItharMengasihi orang lain IwadhPengganti IyadSokongan. nama kitab Shorof KalimAhli pidato KalimatullahKalimat Allah KaliqCreative. companion. pengetahuan IrsyadNasihat. Comforter JabranPengganti. pembetul JabriPertolonganku JadidBaru JadirPemurah JadulhaqJalan kebenaran JafarRivulet JaffanYang terkawal JafinYang mengawal JafniKawalanku dari kejahatan JahdiKemampuan JahidYang berusaha JahranYang tangkas JaizBoleh JalaalGlory of the faith JalalKemuliaan. Kekuatan menjauhi maksiat IsrarPersendirian Issamself-made success IstafaPilih. refers to a quality of God KamalBeauty. kekuatan. besar KadarBerkekuatan penuh KadeenFriend. banyak JazimMempastikan JazlanGembira. Gabriel JihadStruggle.IntisarKemenangan Iqbaaladvance. kesyukuran. lover KailaniNama seorang ulama. petunjuk IrsyaduddinPanduan agama Is'afPertolongan IsaNabi nabi IsamOrang sukses dengan usahanya sendiri IshakNama nabi IshamMaksum IshaqA Prophets name IshmatKekuatan menjauhi maksiat IskandarNama seorang raja IslahPembetulan IslamKesejahteraan IsmaPemelihara IsmailA Prophets name IsmatKetulinan. holy war JihadiPerjuangan JihanNama tokoh wanita. bukit JabbarMighty JabilYang kreatif JabirConsoler. siang JauzanPertengahan JawadOpen-handed. Kemegahan JilaniPenyiaranku JiratullahBantuan Allah JiwariJaminanku JiyadYang Baik JuaniSinaranku JubairPertolongan. 2 pasukan JamalBeauty Jamal al DinBeauty of the faith JamaliKecantikanku JamaluddinKeindahan agama JamalullailKeindahan malam JameelBeautiful JamhariKelompok manusia JamilYang tampan. kesucian. kemajuan IzdiyadPertambahan IzzKekuatan Izz al DinMight of the faith IzzanKepatuhan IzzatKemuliaan IzzudinKemuliaan agama Izzul HaqKemuliaan yang haq. indah JamriPerhimpunanku JamsyirKecantikan JarirTempat bertumpu JarisKarunia Allah JarullahTetangga Allah JasimBadan. tenaga IrfanKebijaksanaan. cahaya. nama ulama besar JubranNama sastrawan JufriKeluasan. perfection . keindahan JalaluddinKemulian agama JaleelGreat. gunung yang sukar didaki IyyadKepulangan IzdiharBerkilau. revered JaliYang nyata JalilYang mulia JaludKuat dan sabar Jam'anKesatuan. suka IsyhadPenyaksian IsyrafPengganti. semarak. dermawan JaafarAnak sungai JaballahHadiah Allah JabalunGunung.

good friend KhalidYang kekal KhalifahPengganti. lebih baik Khoiri. ulama KhalasYang selamat KhaldoonOld Arabic name KhaldunKekal.KamaluddinKesempurnaan agama KamaruddinBulan agama Kamarul ArifinBulan orang arif KamaruzzamanBulan masa Kameelperfect. lembut Lutfil HadiTaufik Allah Yang Hadi LutfilahTaufik Allah Lutfir RahmanPertolongan Allah LuthNama nabi LuthfiKeramah-tamahan . wakil KhalilSahabat. pemimpin KhasyiOrang yg khusu? dlm sholat KhatibReligious Minister KhattabAhli pidato KhawatimAkhir. pengganti. nama seorang ahli sejarah KhaledEternal KhaleelBeautiful. kebaikan agama Khairul AmirinSebaik-baik pembina Khairul AnamSebaik-baik manusia Khairul AnwarCahaya yang baik Khairul HadiSebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul HarisinSebaik-baik pengawal Khairul IkhwanPersaudaraan yang baik Khairul JamalSebaik-baik keindahan Khairul UmamSebaik-baik umat. kekasih Allah KhairinKebaikan KhairuddinSebaik-baik agama. precious and distinguished KarimYang mulia KarimanHaji dan jihad KarmanKemuliaan KaseebFertile KaseemDivided KasirMelimpah. friendly. keupayaan Libasut TaqwaPakaian taqwa Lisana ShidqinBuah tutur yang baik LiwauddinPanji agama Liwaun NasariPanji kemenangan LizamYang mendiami Lu?ayNama seorang datuk Nabi Muhammad SAW LubaidYang kaya LubawiYang LujainKeputihan. sopan LatifGentle. pemimpin KhalafAnak yang baik. genuine. learned KamilSempurna KaramiKemuliaanku KardalMustard seed KareefBorn in Autumn KareemGenerous. pleasant. orang shaleh kawan Nabi Musa AS KhilfiPengganti KhithobaBerbicara KhiyarPilihan terbaik KhobirYang mengetahui dengan sebenarnya. friendly LazimTetap LazmanTetap LiaqatKebolehan. complete. bijaksana. cincin KhayamPembuat khemah KhazinPenyimpan harta negara. munasabah. kebajikanku Khairi HabibullahKebaikan. murni KhalladYang kekal KhanKetua. noble. banyak KatebWriter KatibJuru tulis KazhimMenahan diri KazimPenyabar KhabirYang mengetahui dengan sebenarnya. ikhlas. cerdas LabidNama sahabat nabi Muhammad SAW LahmuddinKekuatan agama LaisBerani Laithlion LamaniKegemilanganku Lami'Mengkilat LamihMengkilat LaminKepercayaan LathifHalus budi. perak LuqmanA Prophets name Luqmanul HakimLuqman yang bijaksana LutfanLemah lembut LutfiKehalusanku. bendahara KhazindarPenjaga kekayaan KhidirNama nabi. kebajikanku Khair al DinThe good of the faith KhairanKebaikan KhairaniKebaikanku KhairiKebaikan. intelligent LabibCerdik. Kesayangan KhaliliSahabat KhalishSuci. kind. sholih KhoironKebaikan KhoiruddinYang baik agamanya Khoirul AnamSebaik-baik makhluk KhoirullahKebaikan dari Allah Khoirun MaqomaLebih baik tempat tinggalnya Khoirun MaroddaLebih baik kesudahannya Khoirun NuzulaHidangan yg lebih baik Khola'ifal ArdhiPenguasa-penguasa di muka bumi KhorulfashilinPemberi keputusan yang baikKhosyiOrang yang khusyu? dalam shalat KhozinPenyimpan harta KhuararizmiNisbah KhudariNisbah KhumainiPandangan yang jauh KhursyidMatahari KhuwailidKekal KhuzaymahOld Arabic name KiramMulia KiramanMulia L La'iqYang layak LabeebSensible. nama seorang seniman Khairul ZamanSebaik-baik masa KhairullahKebaikan dari Allah Khairun NasSebaik-baik manusia KhairyCharitable. ahli mengetahui Khodhi'Orang yang rendah hati KhodimJejaka Khofiqur RuhYang menarik hati KhoirBaik. beneficent KhaizuranKetua. berpengalaman KhadhiOrang yg rendah hati KhadimSukarelawan KhairKebaikan. Khoir SholihBaik. pakar.

dipersetujui Mar'ieTerpelihara MaridRebellious MarjanBatu karang MarwanName of an Omayad caliph who built the Dome of the Rock MarzuqBlessed by God. lucky MasunYang terpelihara MasyahadiPersaksianku.pbuh MuhannedSword MuharramBulan Muharram MuhazzabTerdidik MuhibKekasih. victorious ManzurYang boleh diterima. shining MunirYang menerangi . keperluan2 hidup Ma'inAir mengakir yg sangat jernih Ma'lumYang diketahui Ma'munAman. angel. bertambah LuzmanTetap M Ma'ayisyPenghidupan. king MamdouhOne who is commended. firm MalaziTempat perlindungan MalikMaster. bahagia MashalTorch MasrurYang riang. menang MuazNama sahabat Nabi Muhammad SAWMuazzamDihormati. disukai. charitable MuhtadiBeroleh hidayah MuhyiddinYang menghidupkan agama MuinuddinPembela agama MuizzuddinPenyokong agama MujahidFighter . kenaikan MananPemurah MansurDivinely aided. tuntutanku MasyhadKesaksian MasyhurKesohor MasykurYang bersyukur MasyruhLapang dada MatlubCita-cita MaulaTuan besar MaulawiYang berzuhud (Maulana) MawardiNisbah.in the way of Allah MujibPenyahut MujibuddinPenyahut agama MujiburPenyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih MujtabaYang terpilih MukhtarChosen MuktasimTerjaga MuktiPemberani MulhimPemberi inspirasi MunabbihPemberi peringatan MunawwarBerkilau MunawwirBersinar MundhirWarner. dicintai MahdiGuided to the right path MahfuzTerpelihara MahirPakar MahmoudThe praised one. terpuji MahasinKebaikan MahbubDikasihi. jernih MudrikBerakal. glorified MamduhTerpuji MamunTrustworthy ManBenefit ManafKetinggian. pengetahuan MaasyirPandai bergaul MabrukYang diberkati MabrurMembuat kebajikan MadaniKemajuan MahadhirMenulis kebaikan MahamidPujian. kemuliaan MajduddinKemuliaan agama MajdyGlorious MajidDihormati Majid al DinGlory of the Faith MakarimKemuliaan MakhladYang kekal MakhlufMaju MakinStrong. memahami MufidUseful MughisPenolong MuhaiminYang memelihara dan mengawal MuhajirYang berhijrah MuhammadPraised. fortunate MarzuqiRezekiku Mas'udBertuah. name of the Prophet=pbuh MohdSingakatan ejaan untuk Muhammad Mu'minSeorang yang beriman MuadhProtected MuammarPanjang umur MuawiyahNama sahabat Nabi Muhammad SAW MuayyadKuat. happy. cautioner MuneerBrilliant. disanjungi MubarakHappy. variation of the name Muhammad MahmudTerpuji MahranKebijaksanaan MahrusYang dijaga MahzuzBernasib baik MaimunLucky MaisurYang senang MajadKemuliaan MajdiKemuliaanku.Luthfi HamidKeramah-tamahan yang terpuji Luthfi YazidKeramah-tamahan. praised. peminat MuhibbuddinPengasih agama MuhsinBeneficient. yg dapat dipercaya MaajidMulia MaalikYang memiliki MaamarKemakmuran MaarifKecantikan. dipersetujui MaqbulDiterima. perintis MifzalTeramat mulia MikbadIbadah MikdamBerani MikyadYang bertaubat MinhajAcara. blessed MubasyirPembawa petanda yang baik MubinSinar. suka MasudFortunate. the name of the Prophet . di rahmati MohamedYang terpuji. di rahmati MohammedPraised. air mawarku MazhudYang zuhud MazinProper name MazizMulia MiftahPembuka. biasa MirzaAnak yang baik MisbahLamp MizwarRajin berkunjung MohamadYang terpuji. from Muhammad.

mahir. bernilai NajidGagah. disiplin NadiTempat pertemuan NadimRekan. planet Najm al DinStar of the faith NajmiBintang. insaf. outstanding NabihCerdik.Moses MusadUnfettered camel MusaidPenolong MusawiYang adil MusayyadNama sahabat nabi Muhammad SAW MushthafaChosen one Muslihreformer MuslihinYang memulihkan MuslihuddinPemulih agama MuslimMenyerah diri kepada Allah MustafaTerpilih MustaqimYang lurus MusyrifTinggi. hadiah NuhNama nabi NumairPanther NumanBlood Nur al DinBrightness of the faith . mighty MutiObedient MuwaffaqSuccessful MuzaffarKemenangan N Na'ilYang suka memberi. content Mus'abNama sahabat nabi Muhammad SAW Mus'adYang bahagia MusaA Prophets name . bersih dari noda cacat NazimPenyajak NazirBandingan NazmiBintangku. dermawan. seseorang penuh kehormatan NadeemFriend NadhifBersih NadhimPengatur NadhirIndah. berani NajihYang menang NajjarCarpenter Najmstar. earner Nailachiever NaimComfort. old Arabic name for the Sea NawiKetua NawwafYang menonjolkan NawwarPemberi cahaya NazeehPure. bintangku NajmuddinBintang agama NajmussabahBintang subuh Najwankemenangan NaqibYang menjamin NaqiuddinKebersihan agama NasabKeturunan mulia NashifAdil. ease. guru.to faith. berharga NafizYang melaksanakan NaharKeluasan sungai NahdanKebangkitan NahidAnak dalam masa puber NahlanBerbisa NaifTinggi. Mulia NabihanMulia. kenikmatan NuaimNikmat NufailPemberian. maksud Muradmuraad-aim MuradiHarapanku MursilWakil MursyidPembimbing. to God MutazzProud. tranquility NajahKeselamatan. pemerintah NawafNama populer orang Arab NawfalGenerous. sedikit berbicara. pembela NashiruddinPenolong Agama NashrullahKemenangan dari Allah Nasifjust NasihAdvisor NasimAngin sepoi-sepoi Nasir al DinProtector of the faith NasiruddinPembela agama NasranPertolongan NasratKemenangan NasriPertolonganku. Kemenangan NajdatBerani NajeebOf noble descent NajiSafe NajibKeturunan yang mulia.MunsifAdil. menonjol Naif NailAquirer. mulia. pelayan NashirPenolong. pemberi petunjuk MurtadhoDiridhoi MurtadiSatisfied. bijaksana. jujur MuntasirPemenang MuntazarYang diawasi MunzirYang memberi amaran MuqriAhli ibadat MuqtadirYang berkemampuan MuradKeinginan. keindahanku NazranPersembahan untuk Allah NazriPandanku NiamuddinPeraturan agama NidalPerjuangan. chaste NazeemArranger. cita. penyelesai masalah NaashifAdil. berkedudukan. pelayan NabawiBersifat kenabian NabeelNoble NabhanNoble. elok NadhmiTeratur. harapan NizamPeraturan NizarYang memerintah. brightness Nu'manKebaikan. kemenanganku NasruddinPertolongan agama Nasrul HaqPertolongan kebenaran NasrullahPertolongan Allah NasserProtector NasyatKecergasan Naura AuniBunga yg bersahaja dan lemah lembut NawabPemimpin. sedikit memberi NoohA Prophets name NoorCahaya NooriShining. pengawas MutaObeyed MutalibYang menuntut dari masa ke semasa MutasimAdhering . utama. sahabat NadirBerseri-seri Nafi'Yang berguna NafilTambahan NafisBernilai. bijaksana. insyaf. adjuster NazhanJauh dari yang dieji NazihYang bersih. masyhur NabilYang cerdik. tujuan. menang NidhamPeraturan NikmatRahmat NiyazDoa.

serius dlm perilaku RidaKeredhaan RidauddinKeridhaan agama RidhaKepuasan hati. pengawal RaqillaYang selalu berbuat kebajikan RashaadIntegrity of conduct RashadKedewasaan. mendapat petunjuk RatibArranger RaufPengasuh. yang tetap RasinYang mantap RasmiYang rasmi. rightly guided. fragrant. utusanku RasyadMemperoleh petunjuk RasydanMendapat petunjuk RasyidPetunjuk. yang membagi QudamahCourage Qudsholiness. tumbuhan yg harum RaimiKeutamaanku RaisCaptain RaiyanYang puas Raja'Harapan RajabBulan Rajab RajaieHarapanku RajauddinHarapan agama RajihTimbangan yang mantap RakinDihormati RamadhanBulan Ramadhan RamiPenuh kasih RamliPenelitianku RamziLambangku RaniaKesukaan. bermurah hati RauhillahRahmat Allah RawiTubuh serta akal yang sihat RawiyaniKeindahanku Rayhanease. friend RafiqiPendampingku RafiqinPendamping RafiuddinPendukung agama RaghibDesirous RahimiKesayanganku RahmanCompassionate. kuat RusyaidiYang cerdik RusydanPetunjuk RusydiKecerdikanku. distributor QaulalhaqPerkataan yang benar QaysFirm QiyamanPokok kehidupan QobusLelaki berwajah tampan QoidPemimpin QosiimYang molek.NurhanCahaya raja NuriCahayaku. having true faith RashinYang bagus. teman QashidYang menuju pd kemudahan QasimDivider. cerdas. comfort RayyanKepuasan. tampan dan baik kulitnya Qadirable. kurniaan Allah RizqullahRezeki dari Allah RuknuddinSendi agama RuslanWakil. pengawal. the Prophets follower OmranSolid structurePashalord. kesenangan RaoofMerciful RaqibPenjaga. belas kasihan RahmatullahRahmat Allah RahmiBelas kasih RahmuniYang penyayang RaidLeader RaidiPelopor RaihanBunga surga. impatient QutubPemimpin. kawan pendamping RimanKijang RiyadGardens RiyadhTaman RizqRezeki RizqiRezeki. honourific title PutraPutera Q Qa'idPemimpin QabusOrang yg gagah. breeze RabitiYang zahid RadiYang ridha RafaBahagia RafaatSangat lembut. bagian QosimGanteng. pintu syurga utk orang yang berpuasa RaziNisbah RazinBerakhlak. sanctity QuraisySuku bangsa arab asal Rasulullah SAW QushayyiJauh pemikirannya. berperasaan baik RashidOne of good council. kurniaan Allah RizqinRezeki. name of the keeper of the gates of Heaven Rif'atTinggi martabatnya RifaiYang tinggi dan mulia RiffatPangkat yang tinggi RifidPenolong RifqiLemah lembut. first son. bercahaya NuruddinCahaya agama Nurul HaqCahaya kebenaran Nurul HidayahCahaya petunjuk Nurul IslamCahaya Islam NusariPertolongan NuwairCahayaOmarLong life. pemberi RafidanSungai Dajlah dan Furat RafieTinggi dan mulia RafiqKind. ridho RidhwanKeridhoan Allah RidwanAcceptance. good will. penunjuk jalan lurus RusyduddinKelurusan agama RuwaidiAngin sepoi-sepoi RuzainTempat ketenteramanku S Sa'airollahSyiar2 Allah . powerful Qaidqaayed-leader QaiserRaja Qani'Puas QarinYang dekat. nama nenek moyang Nabi Quthb. QutaybahIrritable. cinta Rafiexalted RafidPenolong. most high. referring to qualities of God listed in the Quran RahmaniKesayanganku RahmatRahmat. kutub R RabahGainer RabbaniArif dan soleh Rabbi'Musim semi RabiSpring. lukisanku RasuliWakilku. merciful. penyampai RusliWakilku RustamBerani.

bertindak tepat SadaqatCharity SadatPimpinan SadidBenar. whole.of religion Seif al DinSword of the faith ShabhiPagi hari ShabriSabar ShaddamBenturan ShadiSinger ShafiJernih ShafiqCompassionate. leader SayyidMaster SeifSword . kebaikan ShalahuddinKebaikan agama ShalehBaik ShalihBaik Sharafhonour SharifHonest. duta besar SafiuddinKesucian agama SafiyBest friend SafwanBersih. blaze ShobhiPagi hari ShobirPenyabar ShodiqBenar. lemah lembut. entertainer SammanGrocer SamranPertolongan SanadTempat bergantung SanimYang derajatnya tinggi SaniyYang tinggi. light SirajuddinPelita agama SirhanBerani. singa SirinNama seorang tabi?ie SofianDevoted . nama sahabat Nabi SAW SabilJalan SabiqYang mengalahkan. distinguished SharimBerani. ketentraman SalahRighteousness Salah al DinRighteousness of the Faith SalahuddinKebaikan agama SalamKesejahteraan.Sa'diBahagia Sa'dunKebahagian Sa'iYang berjalan cepat. exalted SamihPemaaf. noble. toleran Samircompanion. Singa SiddiqYang membenarkan SidqiKebenaranku SilmiKedamaianku SinwanKembar SirajLamp. Pedang Tajam. pemurah.of religion Sayidchief. mulia SaqrFalcon SarhanKemudahan SariyahClouds at night SarwanMempunyai kemuliaan dan kemurahan SatirOrang yang menutupi Aib dan dosa SattarMenutup cela. right SalimSelamat. keamanan SalamatKesejahteraan SaleemSafe. jujur ShihabFlame. cinta ikhlas ShohibTeman ShoibTepat mengenai sasaran ShorimBerani. julukan utk sahabat Abu Bakar ShidqiBenar. ikhlas. tepat Sadiqsaadiq-truthful SadruddinPemimpin agama SaeedHappy SafarazDihormati SafirWakil. Yang mendahului SabirYang sabar SabitYang baik. yang berusaha Sa'ihatYang berpuasa Sa'udBahagia SaadBahagia SaadanKebahagiaan SaadiKebahagiaanku SaaduddinAgama yang membahagiakan Sab'atuabhur7 laut SabahiKetua pejuang SabeerPatient SabihBeautiful SabikahPenambang emas. terkawal SalimanKesejahteraan SalmanSafe Sam'unPendengaran Sama'anYang patuh SamadSerba baik SamahToleransi SameerEntertaining companion SamhariLembing yang keras SamiHigh. nama populer orang Arab SaghirYang mengikut SaharAkhir malam sebelum fajar SahilMudah. Jujur ShofiJernih ShofwanTeman akrab. senang SahliKemudahanku SahnonKehalusan SaidBahagia SaidunYang berbahagia SaifPedang SaifuddinPedang agama Saiful IslamPedang Islam SaifullahPedang Allah SajidOne who worships God SakhawiKemurahan hati SakinahKetenangan. keselamatan. aib SaudFortunate SayfSword . lofty. tender ShafiyTenteram suci ShafwanTeman akrab. flawless SalehGood. pemurah SabqiKeutamaanku SabranKesabaran SabriKesabaranku SadadKejujuranku. cinta ikhlas ShahibTeman ShaibTepat mengenai sasaran ShakilIndah ShakirThankful ShalahPerbaikan. pedang tajam ShibghotallahFitrah Allah ShiddiqMembenarkan ShiddiqinOrang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan ShidiqSelalu membenarkan. senang SahirWakeful SahlanMudah. Jujur ShidqieBenar.

mulia SyarifuddinKemuliaan agama SyaukatKekuasaan SyauqiRinduku SyawalBulan syawal SyazaniKecergasanku SyazwanHaruman kasturi SyazwiKeharumanku SyihabPecahan bintang. kemudahan TajuddinMahkota agama TajuzzamanMahkota masa Tal'ahTampil. Nama Ulama Besar SyarifDipuji. the name of a star SulaimSejahtera SulaimanA Prophets name . takwa dalam agama TaqrisBerperisa TarifIstimewa TariqBintang subuh. nama tokoh ulama SuhaibKemerah-meraha SuhaidLembut. reconciliation Tawqirgoodluck. Nama Binatang SunniPenganut ajaran sunah nabi saw SuoudGood luck SururKegembiraan SuudBahagia SuwadiRahasiaku Sya'airillahSyi'ar2 Allah Sya'banBulan Sya?ban Sya'raniNisbah SyabibiBerusia antara 15 dan 30 tahun SyabilBintang SyaddadYang perkasa SyadiPandai bersyair dan bernyanyi SyafaatPembelaan. petunjuk Taufiq AlhakimTaufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih TaufiqillahPetunjuk Allah TauhidKemurnian Iman ( Keesaan Allah ) TauqanKemampuan hati TawaduMerendah hati TawfiqSuccess. clean TahsinMenghiasi. pengetuk hati TaufiqPertolongan. easy. belas kasih SyahabuddinBintang agama SyahidMati Syahid SyahinBurung yang panjang sayapnya SyahirTerkenal SyahiranTerkenal SyahmiMulia. pertolongan SyafiPenyembuh Syafi'Memberi syafa?at SyafiiPenganut Imam Syafii SyafiqPenyayang.SolehYang baik SolihanYang baik SolihinYang baik Su?daBahagia SubhiEarly morning SufiAhli tasawuf SufyanNama sahabat nabi Muhammad SAW.Solomon SulaimiKesejahteraanku SulhidarBersenjata SulthanSuktan. orang yang kuat TamirOne who owns date palm trees Tamrinlatihan. nama nabi TahfizUsaha menghafaz TahirPure. pengenang budi SyaliaPenghibur hati SyamilMenyeluruh SyaminiKeharuman yang tinggi SyamlanMemilih kurma yang masak SyammasPelayan ibadah SyamsiMatahariku SyamsirPedang SyamsuddinMatahari agama Syamsul BahriMatahari lautan SyamsulhadiMatahari petunjuk SyamsuzamanMatahari/ pelita masa SyarafKemuliaan SyarafatHarga diri SyarafuddinYang mulia agamanya SyarahilNama khabilah SyarbiniNama Pohon. tampan SuhailSenang. bukti yang kuat SulwanKepuasan SunbulTangkai. success granted by Allah TaymullahServant of God TaysirFacilitation . pembiasaan TaqiBertakwa TaqiuddinBertaqwa untuk agama. maju Tal'atKetinggian TalalKeindahan TalhahNama sahabat nabi Muhammad SAW TalibPenuntut TamamGenerous Tamamul QamarBulan purnama TamimKejadian sempurna. mudah SuhailiKemudahanku SuhaybOf reddish hair or complexion SuhaylGentle. berani. bijak SyaibanMendung bersalju SyakibNama tokoh muslim SyakirBersyukur. perbaikan TahzirUsaha memberi peringatan TaibYang baik TaisirMemudahkan. meteor SyihabuddinBintang agama Syu'bahNama sahabat nabi Muhammad SAW SyuaibNama nabi SyubliAnak singa Syuja?Pemberani SyukranKesyukuran SyukriKesyukuran SyukurKesyukuran SyuruqTerbitnya matahari SyuwariKecantikanku T Ta'ibYang bertaubat Ta'iqYang rindu Ta'wilul AhaditsTabir mimpi Taba'unYang menurut TabariNama ulama Tabi'unYang mengikut TabraniNama ulama TadwinPencatatan TafhimUsaha memahami TahaTertentu.

cita-cita WijdanSanubari. gembira. exclusive. pelindung WalidKelahiran. dicintai WafdanPerutusan yg terhormat WafiSempurna WafidTamu WafiqBerjaya WafiuddinSetia pada agama WafiySetia. kulit putih WadiAman. hujan gerimis Thin LazibTanah liat Tho'ilKemampuan ThomiTinggi ThoriqOrang yang mengetuk malam hari ThoyyibBaik ThubatPahlawan ThufailLembut. senang Wail.pbuh UwaisPemberian UwamirNama Orang dahulu UzairNama sahabat nabi Muhammad SAW UzmaTerbaik UzzamSinga W Wa'ilPerteduhan. Keadaan yang baik ThalibPenuntut Ilmu. bintang kehormatan. WailComing back . tak goyah TsabatKeteguhan hati. hati WisamPertanda. tinggi YaaqubNama nabi . mubaligh WajdiKesayanganku. kaya. labah-labah Ulil AidiYang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil AmriPemerintah. lurus. gaya yang menarik U UbadahSahabat nabi Muhammad SAW.TayyibGood or delicate Tazimhonour ThabitFirm ThabraniNama periwayat hadits Thabrani IsmailNama periwayat hadits ThahaDua huruf permulaan surat ThahirBersih. tekun beribadah UbaidFaithful UbaidanPenyembahan UbaidullahHamba Allah UbaydahServant of God UbayyOld Arabic name UbbadBanyak ibadat UjabKeajaiban UjumBenteng pertahanan UkailPintar. Nama orang dahulu UmaiyahSahabat Nabi Muhammad SAW UmarName of the second Khalifa UmarahOld Arabic name UmayrOld Arabic name UmranKemakmuran UmronPembangunan. unequalled WahiduddinTerulung pada agamanya Wahiduz ZamanTerulung pada zamannya WahnanMudah. ramai penduduk UrwahSinga UsaidBerani. medali Y Ya'rubBerbicara dgn bahasa Arab Ya'subPemimpin kaum YaalaKemuliaan. berbuah ThaqibShooting Star ThaqifBijak dan cepat faham TharwanKekayaan ThauriRevolusi ThifalLembut ThilalEmbun. gigih WazirMenteri. ketetapan TsabitYang tetap TsamarunBuah TsaminBerharga mahal. Yang Mencari ThaminYang tinggi nilainya ThamirBerjaya. good looking WazienPendapat yang kukuh WazifYang tekun. para cendikiawan Ulul ArhamOrang-orang yang punya hubungan darah Ulul AzmiOrang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul FadhliOrang-orang yang mempunyai kelebihan UlwanKetinggian. yang kembali (berlindung) kepada Allah WabilPemurah. pandai UkasyahSahabat nabi Muhammad SAW. keluasanku WahabPemberian WahibPemberi WahidSingular. tinggi harganya TsamudKaum Nabi Shaleh as TsaqibJitu TsaubanKembali berkumpul TufailPengantara. yang berkuasa WazniYang menimbang secara adil WidadCinta. tenteram. perlindungan. suami UtaibahPersimpangan lembah UtbahOld Arabic name UthmanOne of the companions of the Prophet . tinggi. jelas UmairMaju. cinta. ulama Ulul AlbabOrang-orang yang berakal.for Shelter WaizPenasihat. hujan lebat WadhohWajahnya bagus. Halus TijaniMahkota Tsa'irPemberontak TsabTetap. jujur WafriKekayaanku. singa UsamahDescription of a lion UsyairKawan. tenang WadihanCantik WadudPenyayang. Suci ThalalKeindahan. kuasa WajihNoble WajihuddinYang terkemuka dalam agama WakilLawyer WaldanAnak baik WaleedNewborn child WaliKekasih. pemimpin. cinta. yang dilahirkan WaliuddinPembela dan pemelihara agama WalliyullahSupporter of God WaqarKetenangan dan sopan santun WaqiuddinPemelihara agama WaqqasNama sahabat nabi Muhammad SAW WaqurKetenangan dan kesopanan WardiBunga mawarku WaridBerani WarisPewaris WashifPunya Sifat tertentu WashilMenyambung hubungan kekeluargaan Wasibroad-minded WasilPenghubung silaturrahim WasimGraceful.

kelebihan ZaidunTambahan. tidak rakus dunia ZuhnunYang cerdik ZuhriKecantikanku ZulfadhliYang mempunyai kelebihan ZulfanTaman ZulfaqarNama pedang Nabi Muhammad SAW ZumarAnak kecil yang cantik ZunnurainYang mempunyai dua cahaya Khansaa. ease YasykurBersyukur YatimYang sangat berharga. tidak bandingannya YawarPengawal peribadi YazdanBelas kasihan YazeedGod will increase YazidBerkat. kenanganku ZimamYang utama. kelebihan ZaidiTambahan. Yang Memuji Allah Ziyaadpopular Arab name ZiyadPertambahan. kelebihan ZaimBrigadier General Zaim SaidBertanggungjawab. growth ZaidanTambahan. rendah hati. kuat ZabranKuat. rendah hati ZahilYang tenang ZahinYang cerdik ZahirBright. anak kecil yang cantik ZamriKecantikanku ZanjabilSusu jahe hidangan di surga ZarifPeriang. perhiasan. berserah YassaarKekayaan. kelebihan Zoheblittle gold . perhiasan. cantik ZahrinBerseri-seri ZahwanSedap dipandang ZaidIncrease. giat ZabadKeharuman kasturi ZabadiKeharumanku ZabarjadBatu permata seperti zamrud ZabdanPemberian ZabidiYang memberi ZabirPintar. lebih YoonusA Prophets name YunanNama ulama YunusA Prophets name YushuaGod saves YusriKesenanganku YusronKemudahaan YusufA Prophets name. Keindahan.Joseph Z ZaafaraniHarum. berlari YakutPermata YamanProper name YaminYang berkat YaqinPenuh keyakinan YaqubArabic form of Jacob YaqzanYang berwaspada YasarWealth. kemewahan YasserWealth. ease YaseenOne of Muhammads names YasinNama nabi YasirWealthy YaslamYang selamat. perhiasanku ZainuddinPerhiasan agama Zainul AbidinPerhiasan orang beribadat Zainul AriffinPerhiasan orang arif Zainul MuttaqinPerhiasan orang bertakwa ZainunBagus. pemimpin ZiqriTerpuji. bahagia Zaim UkhrowiPemimpin akhirat ZainBagus. pemurah ZuhailyYang tenang ZuhairBright. pemimpin ZawwarBanyak ziarah ZayanYang cantik ZayaniKecantikanku ZayyadSemakin bertambah ZayyanHiasanku Ziadpopular Arab name Ziaul-HaqLight of Truth ZihniKefahamanku. yang harum ZamanNasib ZamanatYang dijamin ZamilTeman. kawan ZamirSuara hati. mampu ZafarKemenangan/kejayaan ZafirVictorious ZafriKemenanganku ZahabiKeemasan ZaharSangat bergemerlapan ZahidSelf-denying or ascetic ZahidiYang menjauhkan diri dari kemewahan. perhiasanku ZainiBagus. perhiasanku ZaiyaniHiasanku ZakariaNama nabi ZakariyyaA Prophets name ZakiIntelligent ZakirYang mengenang. perhiasan.flower ZuhairiYang berseri ZuhayrBright ZuhdiZuhud. wanita baik Aqiilah = terhormat . berjenaka ZawawiHimpunan kebaikan ZawirKetua. shining ZahiruddinPembela agama Zahirul HaqPendukung Hak ZahranBunga. pemberani. berzikir ZakiyPure ZakurYang kuat ingatan ZakwanYang cerdik. berseri.= yang memiliki hidung mancung. wangi ZaalanRajin. yang hidup YahyahA Prophets name YajriMengalir.the dimunitive form of zahab [correct Arabic is: dhahab] Zohoorappearance ZubaidiPilihanku yang terbaik ZubariGagah perkasa. demunitive form of zahr .YaarubMahir bahasa arab YaasiinAyat pertama surat yaasiin YahyaNama nabi. pintar ZufarSinga. bertambah. kekuatan akalku ZikriIngatanku.

Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Mengurangi keluhan. kembalikan ke posisi semula. . 4. 2. 3. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. kembali ke posisi semula. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. Berikut beberapa tujuan senam hamil: 1.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). . Namun olah raga yang dilakukan. Latihan Pernafasan 1.Olah raga sangat penting bagi ibu hamil. untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ( dengan senam hamil ). Tapi bila lokasinya jauh dan Anda tak punya cukup waktu untuk ke rumah sakit. 2. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. .Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. kembali. 4. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Berikut beberapa petunjuk dalam melakukan senam hamil: Latihan Otot Kaki 1. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. . Pernafasan iga . Menguasai teknik pernapasan. dan seterusnya. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. Melatih relaksasi. Memperkuat elastisitas otot. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Kegunaan: Mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong.Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. 5. dan seterusnya. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Selain untuk menjaga kebugaran. Kegunaan: Melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Senam ini membantu persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. lalu gerakan membuka ke arah samping. Ada baiknya Anda mensurvey rumah sakit tempat Anda akan bersalin. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. 3. 3. Ulangi beberapa kali. Menghindari kesulitan. Pernafasan perut . senam hamil juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. hadapkan. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar ibu siap menghadapi persalinan. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur.Tidurlah terlentang dengan satu bantal. Kegunaan: Memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. tegakkan. 2. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat.

4. 3. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. kedua lengan sejajar bahu. Setelah jongkok. lepaskan kerutan. 2. Lakukan sehari 2 kali selama 15 ± 20 menit/kali. 4. Kegunaan: Mencegah kejang di betis. pendek-pendek saja).Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). (berbagai sumber) Olah raga sangat penting untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Latihan Otot Betis 1. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. kedua lutut dibengkokkan.Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. 3. kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. Tidur terlentang. Kepala di antara kedua tangan. mengurangi dan mencegah pegalpegal. Ambil posisi merangkak. Tidur terlentang tanpa bantal.3. . Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. Ulangi enam kali sehari. senam hamil hanya sekedar senam seperti olahraga biasa yang membuat tubuh segar dan bugar. 3. 2. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. Latihan Otot Panggul 1. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Kegunaan: Mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. Latihan Anti Sungsang 1. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. Selain untuk menjaga kebugaran. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. Kegunaan: Mempertahankan dan memperbaiki posisi janin agar bagian kepala tetap di bawah.Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. 4. . Namun olah raga yang dilakukan. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Kegunaan: Istirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Kegunaan: Mengurangi rasa sakit saat bersalin. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. Latihan Otot Pantat 1. 2. Bila dilihat dari gerakan-gerakannya. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. Kempeskan perut. 3. lemaskan bahu. Pernapasan dada . lepaskan kerutan. 5. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. Lakukan enam kali dalam sehari. tolehkan ke kiri atau ke kanan. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. senam hamil juga diperlukan untuk . Kegunaan: Mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Letakkan kedua tangan di samping badan. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. 4. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Namun ternyata senam hamil sangat membantu dalam proses persalinan. dsb. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. 2. dikarenakan selama senam hamil ini calon ibu dipersiapkan baik fisik maupun mental untuk persalinan yang cepat dan spontan. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Letakkan siku di atas kasur. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan.

Menghindari kesulitan. 2. Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. Namun sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. hadapkan. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). kembali. Mengurangi keluhan. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. 4. 3. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. kembali ke posisi semula. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Senam ini membantu persalinan sehingga calon ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. Ada baiknya anda mensurvey rumah sakit tempat anda akan bersalin. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. . Latihan Pernafasan 1. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. Pernapasan dada Latihan ini berguna untuk mengurangi rasa sakit saat bersalin. 4. Tujuan Senam Hamil 1. Latihan Otot Kaki Latihan ini berguna untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. 5.meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. 2. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Melatih relaksasi. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Menguasai teknik pernapasan. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. dan seterusnya. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. tegakkan. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar calon ibu siap menghadapi persalinan. 1. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. lalu gerakan membuka ke arah samping. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. Ulangi beberapa kali. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. kembalikan ke posisi semula. Pernafasan perut Latihan ini dapat melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). dan seterusnya. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. 5. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur. 3. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Memperkuat elastisitas otot. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. y y y Tidurlah terlentang dengan satu bantal. 2. 3. Pernafasan iga Latihan ini untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin.

3. Kepala di antara kedua tangan. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. ketika bekerja. Latihan Otot Betis y y y y y y Latihan ini mencegah kejang di betis. lemaskan bahu. selama. Pakailah sepatu penyangga dan lihat permukaannya dengan hatihati untuk menghindari adanya kehilangan keseimbangan anda dan menciderai diri anda sendiri. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. tolehkan ke kiri atau ke kanan. dsb. dan setelah latihan untuk menghindari dehidrasi. Minumlah air secara cukup sebelum. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Letakkan kedua tangan di samping badan. pendek-pendek saja). Minumlah air minimal delapan gelas setiap hari dan. Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. 2. Latihan dapat membantu anda untuk menjaga imej pribadi yang positif dan kesehatan fisik selama waktu ini. kembalilah berdiri tegak. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Latihan Otot Pantat 4. lepaskan kerutan.y Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. Latihan Otot Panggul Latihan ini mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. Lakukan enam kali dalam sehari. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. Ini dapat membantu anda untuk bisa mengontrol tubuh anda dan dapat membuat kehamilan anda sedikit lebih mudah. kemudian perlahan . minumlah beberapa gelas lagi untuk mengisi lagi cairan yang hilang. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. kedua lengan sejajar bahu. Latihan Anti Sungsang 1. dan setelah habis melahirkan. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. Setelah jongkok. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. y y y y Tidur terlentang tanpa bantal. y y Latihan ini dapat mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Latihan ini berfungsi untuk beristirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. kedua lutut dibengkokkan. Ulangi enam kali sehari. Kempeskan perut. mengurangi dan mencegah pegalpegal. y y Tidur terlentang. lepaskan kerutan. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Batasilah latihan anda untuk tidak lebih dari 15 menit setiap kali melakukannya. Letakkan siku di atas kasur. Lakukanlah latihan secara kontinyu selama anda hamil. Ambil posisi merangkak. Lakukan sehari 2 kali selama 15 menit/kali. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari.