Nama Anak Laki-laki A Abiyyu Abrar Adib Adzin Afdhal Aflah Ahmad Ahnaf Aid Aiman Ajuj

Akhdan Akmal Akram Aman Amanullah Amin Amir Amrullah Anas Aniq Anis Anjab Anshar Anwar Arab Arhab Ariz Arkan Asad Asi Asil Asis Asyam Asyraf Atsil Atsir Atwu Aufa Aus Aushaf Awwab µAbad µAbbas µAbduh µAbid µAbrah µAbud µAdil µAdnan µAfaf µAfi µAfif µAkif µAla¶ µAlam µAlauddin µAli µAlim µAlwan µAmir µAmru µAnas µAnbar µAntar µAqib µAqil µArif µAriq : Yang mulia jiwanya : Golongan orang yang berbuat kebajikan : Sastrawan : Pemimpin : Lebih utama : Lebih sukses : Terpuji : Lebih suci(lurus) : Kekuatan : Kanan, yang memiliki harapan : Bercahaya : Sahabat : Lebih Sempurna : Lebih muliaAlif Ramah : Keamanan : Keamanan dari Allah : Aman : Penguasa : Perintah Allah : Orang yang kamu sukai, yang lemah lembut : Bagus, elok dan mengagumkan : Ramah : Lebih utama dan bernilai : Kaum Anshor : Cahaya, sinar : Tujuan, akal, hajat : Memanjakan, yang lapang hati : Kokoh dan kuat : Memuliakan : Singa : Dokter : Yang halus : Pangkal : Pemimpin yang mulia : Lebih mulia ; Yang berasal dari keturunan yang baik : Dimuliakan : Pemberian : Lebih tepat : Srigala : Yang mempunyai sifat-sifat baik : Bertaubat : Tekun beribadah : Singa : Hamba-Nya : Orang yang beribadah : Tetesan air mata : Banyak melakukan ibadah : Adil : Nama orang dahulu : Menjaga diri dr perkataan/perbuatan yg layak : Yang menghampuni : Orang yang terhindar dari kehinaan ; Beritikad : Tinggi : Bendera : Kemuliaan agama : Tinggi : Yang berpengetahuan : Tinggi : memakmurkan, panjang umur : Kehidupan : Unta yang kuat : Minyak wangi : Berani dalam peperangan : Balasan yang baik : Yang berbudi : Bijaksana : Baik budi

µAruf µAsyiq µAtha µAthaullah µAthuf µAtiq µAuf µAun µAziz µAzmi Abdul Abdul Azim Abdul aziz Abdul basid Abdul hadi Abdul hafiz Abdul Hannan Abdul hasib Abdullah Abdul razak Abdul sobur Abqari Abu bakar Abu hurairah Abu Ubaidah Adam B Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttaman Badruzzaman D Dzakwan Dzaky Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah

: Sabar : Dicintai, mencintai : Rezeki, kebaikan : Karunia Allah : Sang penyayang : Ka¶bah : Srigala, singa : Pertolongan : yang perkasa : Keteguhan hati : Abdi : Hamba Allah yang agung : Hamba Allah yang mulia : Hamba Allah yang melimbah rahmatnya : Hamba Allah yang kaya/Pemimpin : Hamba Allah yang terpelihara : Hamba yang bijaksana : Hamba yang pandai menghitung : Hamba Allah : Hamba yang memberi rezeki : Hamba Allah yang sabar : genius : Nama sahabat nabi : Namba sahabat nabi : Nama sahabat nabi : nama nabi

: Singa, pemberani : Bulan purnama : Bulan purnama agama : Bercahaya, kemilau : Selalu tersenyum : Tersenyum : Pemberi kabar gembira : Keindahan agama : Elok : Mempercepat jalannya : Indah : Dalil, bukti, cahaya : Pagi-pagi benar : Pembelah : Dalil(cahaya) agama : pagi-pagi benar : Menonjol : Berita Gembira : Ujung jari : Pengganti : Fasih : Berjalan cepat : Dingin : Imam perawi hadist : Bulan purnama : Bulan purnama bagi jaman

: Harum semerbak,Sangat cerdas : Cerdas : Memperoleh harta, serbuan : Penghalau : Nama pedang rasulullah saw : menang : Yang membantu : sinar(cahaya) hak : Sinar, cahaya : Yang langsing : Tamu Allah

F Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon Fakhruddin Fadhlurrahman Fajari Fadholi Faridah Firdaus G Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan H Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani¶ Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hauzan Huwaidi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Murni Orang yang teliti Pujian Singa pemelihara, penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibu Hibban perawi hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal Pemurah, pemecah sesuati Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan Maharaja, singa Yang shalat tahajjud Anugrah Allah Makhluk Manusia Kembali kepada yang hak : : : : : Pengampunan Prajurit medan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab : Menang : Sukses- beruntung jaya : Yang sukses : kebanggaan :Tunggal, permata yang mahal : Kemenangan :Pemisah antara hak dan batil : Benak, jantung hati : Harimau : Memahami : Kelonggaran, pelepasan : Anak kecil yang gemuk : Ahli fiqh : Penunggang kuda : Pembeda antara hak dan batil : Bergembira : Kemenangan : Harimau : Yang mengungguli : Kebesaran, yang baik : Pembuka : Pemahaman : Pemikiran : Pembeda hak dan batil : Kebanggaan agama : keutamaan dari Allah, Anugrah Arrahman : Waktu fajar : Kelebihan, keutamaan : Tunggal, Permata yang mahal : Nama surga tertinggi

Habibi Huda Hidayah I µIzzuddin µIsmat µIrfan µImran µIsom µImaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Ilham Irsyad Ijlal Isyraf Iftikhar Ikbar Ikram Is¶ad J Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam¶an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi K Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi¶ Khodhi¶ Khidir Khalaf Khairon

: Kesayanganku : Petunjuk : Petunjuk

: Kemuliaan agama : Kekuatan menjauhi maksiat : Pengetahuan : Nama ayahanda Maryam as : Maksum : Tiang agama : Kebaikan : Pemimpin : Pujangga Muslim : Ikhlas : Gunung yang sukar didaki : Isyarat yang baik : Petunjuk : Terhormat, mulia : Pengawasan : Kebanggaan : Mengagumkan : Memuliakan : Yang membahagiakan

: Indah : Keindahan : Permata : Keindahan agama : Perjuangan : Tentara : Nama Ulama besar : Keagungan : Permata-permata : Yang baik : Suara nyaring, lantang : Badan, fisik : Malaikat Jibril : Pemurah : Dua pasukan : Tetangga Allah : Nama sastrawan : Keberanian : Boleh : Baru : kelompok manusia : Prajurit

: Kesempurnaan : Kesempurnaan agama : Sempurna : Menahan diri : Kebaikan agama : Kebaikan (dari) Allah : Murni : Ahli pidato : Orang yang berkhotbah : Nama seorang ahli sejarah : Kebaikan : Kesayangan : yang mengetahui dengan sebenarnya : Penyimpan harta, bendahara : Orang yang khusyu¶ dalam shalat : Orang yang rendah hati : Orang shahleh kawan nabi Musa as : Anak yang baik, pengganti , ulama : kebaikan

L Labib Luthfi Luqman Lami¶ Luqmanul hakim M Maajid : Mulia Ma¶mun : Aman Muhyiddin : Yang menghidupkan agama Mar¶ie : Terpelihara Masyur : Kesohor Majdi : Kemuliaan Mukhtar : Terpilih Mas¶ud : Bahagia Murtadho : Diridhoi Marwan : Urusan yang lurus,seorg khalifah bani umayyah Mustafa : Pilihan Maalik : Yang memiliki Mubarak : Yang diberkahi Mujahid : Pejuang Majduddin : Kemuliaan agama Mahbub : Disukai, dicintai Muhsin : Yang berbuat kebaikan Mahmud : Terpuji Mursyid : Pemberi petunjuk jalan Muslim : Seorang muslim Mu¶min : Seorang yang beriman Muammar : Berumur panjang Mahrus : Yang dijaga Mudrik : Berakal, memahami Ma¶ruf : Kebaikan, yang dikenal Mundzir : Pemberi peringatan Mustajab : Terkabul doanya Marzuq : Yang diberi rezeki Muin : Penolong Maliki : Penganut mazhab Imam Malik Mansur : Yang dimenangkan Munadi : Yang berseru Murfid : Penolong Mahir : Pandai, cakap Miftah : Kunci Munir : Bersinar Munawir : Yang ikut latihan militer Munawwir : Pemutih dengan kapur Mufrih : Penggembira Mu¶tashim : Terpelihara dari dosa Mukarrom : Yang mulia Mus¶ad : Yang dibahagiakan Mahdi : Yang mendapat hidayah Mushoddaq : Dapat dipercaya Mushoddiq : Yang mempercayai Muhtarom : Yang terhormat (dihormati) Muhajir : Yang berhijrah Misbah : Pelita, lampu Misbahuddin : Pelita agama Muntashir : yang menang Muflih : Yang sukses, jaya Mushlih : Yang memperbaiki Mu¶afa : Yang selamat-sehat mukhlis : Yang ikhlas Mukhlas : Yang ikhlas Munif : Tinggi kedudukannya, menonjol marjan : Batu permata marjan Ma¶shum : Terhindar dari dosa Maimun : Yang diberkahi Mustaqim : Lurus Marsa : Pelabuhan Musyif : Pengawas Makarim : Bersifat mulia : : : : : Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

Muthliq : Pemberi sesuatu Mamduh : Yang dipuji Mazru¶I : Yang ditanami Mubasysyir : Pemberi kabar gembira Mastur : Tertutup, dirahasiakan Musyaffa¶ : Memperoleh syafaat Mudhoffar : Yang dimenangkan Muthohhar : Yang disucikan Masy¶al : Tempat menyalakan api Ma¶lum : Yang diketahui Muzakki : Yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan di Murad : Kemauan Mahfudh : Terpelihara, terjaga Muqsith : Berbuat adil Mutawakkil : Yang bertawakal Mutawalli : Yang menangani jabatan atau urusan Mahasin : Kebaikan-kebaikan Muti¶ : Yang selalu taat Mufid : Memberi manfaat Manaf : Gunung yang tinggi Munib : Yang berinabah(kembali) kejalan Allah Muwaffaq : Yang mendapat taufiq(restu) Mustaghfirin : Orang-orang yang beristighfar Musaid : Pembantu, penolong Najmuddin : Bintang agama Mumtaz : Istimewa N Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu¶man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Nashif Nizar Na¶im Nuri nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nafil Nafis Nabhan Nadhif Nahid Nawal Nawad Q Qosim Qoid Qutub Qani¶ Qosiim Quraisy Qomar : Ganteng, yang membagi : Pemimpin : Nama pemimpin, kutub : Puas : Yang molek : Nama suku asal Rasulullah SAW : Bulan : Penolong : Penolong agama : Kemenangan dari Allah : Yang suka memberi : Kenikmatan : Cahaya Agama : Indah, elok : Dermawan : Tempat pertemuan : Adil, insaf, pelayan : Sedikit berbicara : Kenikmatan : Bercahaya : Cerdik, mulia : Cerdik, mahir : Bintang : Teratur(disiplin) : Setia, ikhlas : Jarang : Yang menonjolkan : Tambahan : Berharga : Mulia, terkenal : Bersih : Anak dalam masa puber : Memperoleh sesuatu : Awal mula dari sesuatu

kewibawaan : Baik dan enak dipandang : Teman penghibur : Kicauan Burung : Pandai. berbuat baik Selalu senyum : kekayaan : Berawan : Matahari terbit : Menang : Penghasilan : Kaya : Cantik : Kebaikan : Benteng yang kuat : Pembantu. petunjuk jalan : Tetap. berakal Bukti. indah Selalu senyum Senyuman Kesenangan.penghuni. muslimah yang teguh . cerdas : Sangat harum semerbak : Pelaminan : Berasal-usul. kemuliaan : Mengungguli : Putri Rasulullah SAW : Memahami : Gembira : Permata : Mengagumkan. langgeng : Agama : Mutiara : Hikmah Mutiara Hikmah : Nasihah Mutiara Nasihat : Alat pengambil air : Cahaya mutiara : Buah yang mudak dipetik : Terus-menerus : Kerajaan : Nama bunga : Uang mas : Lemah-lembut : Pemahamanku. dalil Orang yang beruntung Kabar gembira Berbakti. pilar : Bukti. emosi jiwa : Pemberian : Bunga-bunga : Seorang wanita sufi : Punya harga diri : Kembali berhari raya : Pohon rimbun dan bersemi : Istri Rasulullah SAW : Berilmu. pandai : Tinggi : Tubuh lenjang : Kumpulan sarang lebah. Istri fir¶aun : Putri Abu Bakar : Kerinduan. cantik : Menonjol Amirah Abiyyah Aabidah Adibah Afkar Afnan Ahlam Al-fiyah Alifah Al-mas Almasah Amal Amani Aminah Amjad Anaqah Anisah Aqharid Aribah Arij Arikah Ashilah Asilat Asiyah Asma¶ Asywaq Aathifah Azhar µAdawiyyah µAfifah µAidah µAiniyah µAisyah µAlimah µAliyah µAmimah µAmirah µAnbarah µAqilah µArafah µArifah µAshma¶ µAsjad µAthiyyah µAtikah µAzizah µAthaya µUrwatul B Badriyah Badilah Bahirah Basimah Basmah Bahjah Basyirah Barokah Bahijah Balqis Badi¶ah Bashirah Bayyinah Bakhitah Busyra Burairah Bassamah : Ratu : Mulia : Tekun beribadah : Beradab : Buah pikiran : Permohonan yang berbuah : Impian : Yang memiliki sifat ribuan : Ramah tamah dalam bersahabat : Berlian : Batu mulia : Harapan-harapan : Keinginan. kemanusiaan : Pemikiran : Kebanggaan : Kemenangan : Yang mulia : kesenangan : Mengagumkan. pengertianku : Menghala : Kebanggaan : Nama Putri kerajaan mesir : Keutamaan. kehormatan. bijaksana : Indah : Nama salah satu istri Rasulullah SAW : Lurus.Nama Anak Perempuan A Bari¶ah Bazirah D : Mahir. keindahan Ratu istri Nabi sulaiman as Indah Bijaksana. senang : : : : : : : : : : : : : : : : : Bulan purnama Pengganti Elok. menarik perhatian : Menang : Bergembira. keindahan Pemberi kabar gembira Berkah Kesenangan. baik hati : Yang terlindungi : Mutiara. emas : Pemberian : Pemurah : Mulia : Hadiah : wutsqo Buhul tali yang kuat Da¶iyah Da¶amah Dalilah Daimah Dianah Durroh Durrotul Durrotun Daliah Durriyah Daniah Dawamah Daulah Darin Dinar Dariah Dzihni Dzaibah F Fakhriyah Firyal Fadhilah Faiqoh Fatimah Fahimah Farihah Fairuz Fatinah Fadiyah Fathiyah Fitriyah Fikriyah Fakhirah Fauziyah Faadhilah Farah Fatin Faizah Farhanah G Ghina Ghaida¶ Ghazalah Ghalibah Ghanimah Ghoniyyah H Hasna¶ Hasanah Hashinah Hafidah Hafidhah Hazimah Hanunah Humaira¶ Habibah Hakimah Husniah Hafshah Hanfiah : Juru dakwah : Tiang. cita-cita : Yang berwibawa dan dapat dipercaya : Mulia. tembusan : Menyelamatkan. terhormat : Gemulai dan halus : Obat.melimpah : Minyak wangi : Terhormat : Padang pasir : Mulia. penghafal : Wanita yang sangat teliti : Yang amat mengasihani : Yang berpipi merah : Kesayangan : Arif. menarik perhatian : Menyelamatkan. tembusan : Fitrah. cucu : Pemelihara.

mutiara yang belum terlubangi L Labibah Lathifah Luthfiyah Lubna Laimun Laela Lujmah Luqyana Lu¶lu¶ Layanah Lama¶aa¶ Lum¶ah : Sehat akal dan cerdik : Lemah lembut : Lemah lembut : Buah kenitu : Buah jeruk yang manis : Malam yang gelap : Bukit yang datar : Perjumpaan kita : Permata. pilihan Mengagumkan. pengikut setia : Burung merpati : Khotimah Kesudahan yang baik : Cantik : Wanita keluarga : Istri nabi Adam As : Manis : Kebaikan : Sangat dahaga. usaha. dicintai : Diterima permintaannya : Bercahaya : Cintah kasih : Menyinari : Yang mendapat hidayah : Mulia : Ibunda nabi Isa As : Cita-cita : Beriman : Beragama islam : Mendapat keridhoan Allah : Cantik : Mulia. menonjol : Memberi manfaat : Nama wanita sahabat nabi : Menutup muka karena malu : : : : : : : : : : : : : : : Mulia. kuat : Teman yang menyenangkan : Berbaik-hati dalam memikirkan : Bebas dari dosa : Kesenangan : Berdandan bagus : Nama orang : Pengampunan : Bantuan. menarik perhatian Kelurusan. agung Batu permata Cantik Kenari Nama tokoh wanita Nama wanita Surga-surga Taman. berpinggang langsing : Kehidupan : Sangat dahaga : Sahabat wanita : Istri nabi Ibrahim As : Pelimpahan : Bulan sabit : Rezki tanpa kepayahan : Nama perempuan : Lemah lembut : Yang mengucap selamat : Peperangan : Mengeruk tanah : Wibawa : Burung kasuari : Senang shalat tahajjud : Dari keturunan yang terhormat Kamilah : Sempurna Kamilia : Pepohonan yang selalu hijau Kadhimah : Yang dapat menahan diri Khansa¶ : Seorang pejuang muslimah Khairunnisa¶ : Sebaik-baik wanita Khalidah : Langgeng Khairiyah : Kebaikan Khayyirah : Baik hati Khuzaimah : Tali kendali Khadijah : Istri Rasulullah SAW Khalilah : Kesayangan Khotimah : Penutup. lantang Nama bintang hadiah dari Tuhan mutiara perak : Kenikmatan yang banyak : Lemah : Mulia .Halimah Hamidah Huriyah Hamamah Husnul Hisanah Halilah Hawa¶ Hulwah Husna Halifah Hayat Haifa¶ Hindun Hajar Hibah Hilalah Hana¶ Humaimah Huwaida Haniah Haija¶ Hailah Haibah Hauda¶ Hajidah Hasibah I Ibtisam Insyirah Ibtihaj Ikhtiar Iftinan Istiqomah Irbah Irtiyah Is¶aaf In¶aan Insaf µInayah µIsmah µIffah µImarah Iklil µInan Imtinan J Jalilah Jauharah Jamilah Jauzah Jihan Juwairiyah Jinan Juhainah Jaudah Junnah Jumanah Juhairah Jauza¶ janeeta jumana K Kauthar Kalilah Karimah : Sabar dan tawakkal : Selalu memuji Allah : Bermata Elok. cakap : Disenangi. pengakhiran Khaulah : Sahabat wanita terkenal. akal Kesenangan Pertolongan Pemberian kenikmatan kesadaran Perlindungan Terhindar dari dosa Tahu harga diri Pembangunan. rusa betina Khalishah : Murni Khulaidah : Langgeng Khalda¶ : Langgeng Khaizuran : Rotan Khazinah : Harta yang tersimpan Kharidah : Anak gadis. pertolongan : Kedudukan yang tinggi. kemakmuran Mahkota Tali kendali Anugrah Ilahi M Maisun Muthi¶ah Maimunah Mudrikah Maisaroh Mariah Mahiroh Mahbubah Maqbulah Muniroh Mawaddah Mudhiah Mahdiyah Majidah Maryam Muna Mu¶minah Muslimah Mardhiyah Malilah Mani¶ah Mu¶nisah Marwa Ma¶shumah Masarrah Muznah Maryana Maghfirah Muazarah Muhajirah Mufidah Masiikah Maknunah : Berwajah dan bertubuh cantik : Taat : Yang diberkahi Allah : Dapat dipahami : Ketenangan : Istri rasulullah saw : Pandai. mutiara : Kehalusan. ketulusan Pikiran tajam. kelemasan : Berkilau : Kilauan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senyuman Kegembiraan. kelegaan hati Kesenangan Upaya. kebun Indah utama Perisai Mutiara Nyaring.

angin agak keras : Sutra : Berbahagia : Jitu : Mata air di surga : Wanita yg menutupi aib dan dosa : Lenjang seperti pedang terhunus : Mulia : Penawar. mufakat : Berhati-hati. shalat lama berdiri Merasa puas dan rela Tetesan embun Sedap dipandang mata Pemimpin Pembaca Berdasar bulan Dekat Pandangan yang sejuk Keindahan dan kecantikan : : : : : : : : Pemimpin bertubuh baik Kemajuan. berbakti. perlahan-lahan : Isyarat : Berakhlak baik : Tipis : Petunjuk jalan lurus : Petunjuk jalan lurus : Lembut : Kemakmuran hidup : Papan atap. ketentraman : Selamat : Selamat : Teman ngobrol : Bunga lili : Keberuntungan : Wanita sahabat nabi SAW : Selamat : Anak Panah : Mudah. Suka mengalah : Berbahagia : Kebahagiaan : Najah Kapal penyelamat : Promosi. kenaikan tingkat : Kenaikan tingkat derajat : Bersujud : Burung puyuh : Penguasa wanita : Kedudukan tinggi : Pemimpin : Kebanggaan : Membuat kapal. menawan : Gemerincing : Hujan gerimis yang berkepanjangan : : : : : : : : : : Taat. pemberi pertolongan : Orang yang terhormat : Luas dan lebar : Lembut : Mempesona : Yang diharapkan : Secara resmi : Kemajuan : Gemerincing : Taman : Pemberi pertolongan : Anggun. nama putri Rasulullah SAW Tanaman yang harum baunya Ridho Yang keempat Kasih sayang Kasih sayang : Jernih : Bahagia : Istri Nabi Ibrahim As : Tenang. yang baik keturunannya : Pelangi. mahir : Bersiih dari noda : Angin sepai sepoi : Bunga : Cerdik. mulia. lunak : Jernih : Seruan : Minum dari sumber air : Burung unta : Bersih : Bunga matahari : Selamat : Larangan : Rekreasi : Bantuan : Cahaya : Bermanfaat : Cahaya mataku : Perkembangan : Yang bermata elok. menyamakan : Tahi lalat : Mati syahid : Bersyukur . tentram : Bukit marwah di masjidil Haram : Terpelihara : Tunduk patuh : Yang mati syahid oleh Fir¶aun : Yang berbuat adil : Kenamaan. Sembuh : Belas kasih : Pandai menyanyi. besar. utama : Cerdik.Munibah Mustajabah Muthmainnah Marwah Mahfudhah Mukhbitah Masyithoh Muqsithoh N Nabighah Nisrina Nailah Najibah Nabilah Nazihah Nasmah Naurah Nabihah Najwa Nadiah Naifah Nikmah Nada Najah Nadirah Nafilah Nurjannah Naimah Naqiyyah Nida¶ Nihal Na¶amah Nadhifah Naflah Najiah Nahiyyah Nuzhah Najdah Nur Nafi¶ah Nur Aini Nasyiah Najla¶ Nud-ah Nahiyah Nashiroh Q Qonitah Qoni¶ah Qotrunnada Qurratu¶ain Qoidah Qoriah Qomariah Qoribah Qorirah Qosamah R Roidah Rosyiqoh Ruqayah Raihanah Rodhiyah Robi¶ah Rahmah Rahimah : Berinabah(bertaubat) : Terkabul doanya : tenang. penyembuh : Pelita . mulia : Bunga mawar putih : Yang suka memberi : Bernilai. mulia : Berbisik-bisikan : Awal mula sesuatu : Kedudukan tinggi : Kenikmatan : Embun : Keselamatan : Jarang : Ibadah tambahan : Cahaya surga : Halus. cahaya matahari terbit/tenggelam : Pelaksana larangan : Penolong kaum lemah Rudainah Rasyidah Rozinah Ramlah Rojihah Rofi¶ah Rifa¶ Ruwaidah Ramziyah Rofifah Rohifah Rosyadah Rusydah Rohidah Rohadatul µAisy Rofidah Romizah Rihab Roqiqoh Raniah Rojiyyah Rosmiyah Raqwan Rannan Raudhah Rifdah Rofilah Roninah Riham S Shofi Su¶da Saarah Sukainah Sakinah Sulaimah Salimah Samirah Sausan Suhaimah Sirin Salma Siham Suhailah Saidah Sa¶adah Safinatun Saninah Sana¶ Sajidah Salwa Sulthanah Samiyah Sayyidah Sumayyah Safanah Sundus Sa¶diyah Sadidah Salsabila Satirah Saifanah Syarifah Syifa¶ Syu¶lah Syafiyah Syafiqoh Syadiyah Syamiyah Syahidah Syukriyah : Yang memintal benang : Mendapat petunjuk : Serius dalam berperilaku : Salah seorang sahabat wanita : Mantap timbangannya : Derajatnya tinggi : Setuju. tentram : Ketenangan.

jujur Membenarkan Benar. keindahan sesuatu . indah dan wangi : Bunga : Berkilau : Bunga : Kulit mutiara : Elok : Pemimpin : Rendah hati. sempurna. jujur Kawan tulus ikhlas Jernih Bersabar Pagi kejernihan Bukit shofa Pemaafan.Syakirah Syauqiyah Syaikhoh Syam¶ah Syamsiyah Syahrazad Syakurah Sya¶irah Syahirah Sholehah Shidqiyah Shiddiqah Shodiqoh Shofiyyah Shofiyah Shobiroh Shubhiyah Shofa¶ Shofa Shofwah Shofhah Shifwah Shohwah Shohwatul T Tahiyyah Taqiyyah Tuffahati Tamimah Tamamah Thoyyibah Thufailah Thoi¶ah Thohiroh Thorfa¶ Tholiqoh Tsuraya Tsumamah Tsana U Umamah Ummu Uzdah Umaimah Umniati Ulfah Ufairah Urjuwanah W Widad Wafiyah Wafiyyah Wadi¶ah Wahidah Wardah Wasimah Wafa¶ Wiaam Majihah Waziroh Wada¶ah Wadhiah Washfa Washifah Wasilah Wifaq : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Mensyukuri Rindu Gelar kehormatan Lilin Berdasar hitungan matahari Nama wanita dahulu Mensyukuri Pandai menyusun syair. suci Menepi Lancar. Bunga-bunga : Permata yakut : Bunga melati : Burung tekukur : Kanan : Mudah. tidak rakus dunia : Tumbuh dengan baik. penyempurna Baik Lembut dan halus Taat. fasih Nama bintang Nama wanita Pujian : Cucu rasulullah dari Zainab : Kultsum Putri Rasulullah SAW : kelebihan : Keibuan : cita-cita : Persahabatan : Pemberani : Warna kemerah-merahan yang indah : Kasih sayang : Sempurna : Merpati. keduduka/pangkat : Kerukunan . merpati : Harmonis : Orang yang berkedudukan : Menteri wanita : Lemah lembut : Yang bagus dan bersih : Yang punya sifat tertentu : Anak : Pendekatan diri pad Allah. ternama Baik Benar. halaman buku Pemaafkan Sahabat yang akrab Kebangkita Islam Kebangkitan Islam Y Yaqut Yasmin Yamamah Yumna Yasirah Yusriyah Z Zainab Zahrah Zahirah Zuhriyah Zalfa¶ Zahiyah Za¶imah Zahidah Zakiyah Zubaidah Zurarah Zaidah Zulfa Zaitun Zanirah Zakhruf Zuhur : Putri Rasulullah. lengkap : Titipan : Sendirian : Bunga mawar : Rupawan : Kesempurnaan. sedikit : Mudah : : : : : : : : : : : : : : Kehormatan Bertaqwa Buah Apel Kuat Pelengkap. tali : Emas. patuh Bersih. bersih : Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah : Nama burung : Suatu kelebihan : Kedudukan yang dekat : Buah zaitun : Kecil dan lembut. perasa Terkenal.

Abdus Shabir. Allam. Abdul Jalil. Abdut Tawwab. : Sangat cerdas Dzaky. : 2 bulan Purnama Bahij. Abdul Haq. : Tampan dan bermata indah Bandar. Abdul Karim. Abdul Alim. : yang cerita. : Cerdas Fatih. Abdul Ghani. Abdul Latief. : Yang membedakan antara hak dan batil Fathin. : Nama Nabi Dhahy. Abdul Wahid. NAMA BAYI LAKI -LAKI Aid. : satu-satunya. : yang banyak pujian Hamid. Abdul Halim. : yang perkasa Azzam. : Hakim Fakhir. : Kemenangan / Keberhasilan Fuad. : Banyak memiliki pertahanan diri Dany. Abdur Rauf. : yang kuat daya ingatnya Dzakwan. Abdus Salam. Abdul Hasib. : Penghafal Haidar. : Bersinar Dhafi. Abid. Ammar. : Bulan Purnama Badrani. Abdur Rasyid. Ashim. Amru. Adib. Anis. : Orang yang lemah lembut Atiq. Anwar. pandai Dzamar. Arkan. : Cerdas Farruq. Abdul Khaliq. : Pelabuhan Bari'. As'ad. : yang mengalahkan Bahy. Abdul Majid. Abdul Muhsin. : Kesenangan / kebahagiaan Fari'. Abdul Hafizh. : yang banyak senyum Basyir. : Hati Ghali/Ghaly. Aqil. Adil. Abdul Ghaffar. : Yang banyak beribadah Dary. Abdul Jabar. : emas Dzakir. Abdul Qadir. Abdul Bari. : cerdas. Amir. : Pemimpin yang Mulia Asyraf. Abdullah. : Tamu Allah Dhiya. Abdul Azhim. : Pemberani Hajid. Abdul Basits. : Pembaca Darwisy. : Yang Utama Faishal. : Mulia Ayub. Abdul Fatah. : Nama sahabat Burhan. pemandangan yang elok Bahir. Adnan. : yang bersyukur Hammad. : Mahal / Berharga Ghalib. Abdul Hamid. Abdur Rahman. Pemimpin : Kuat imannya : Kehidupan : Ramah : Bercahaya : Paham : Yang tahu : Kemuliaan : Lebih Bahagia : Yang memelihara Diri Asyam. : yang menang Habib. : Perawakan tinggi Farid. : Nama Nabi Azhar. Abdul Ally. Amin. : sesuatu yang harus dipertahankan Dzikra. tampan. :yang Kembali : Paman Nabi2 : Hamba yang Maha Tahu : Hamba yang Maha Tinggi : Hamba yang Maha Agung : Hamba yang Maha Kuat : Hamba yang Maha Pencipta : Hamba yang Maha Meluaskan : Hambata yang Maha Membuka Rizki : Hamba yang Maha Pengampun : Hamba yang Mahakaya : Hamba yang Maha Memberi Petunjuk : Hamba yang Maha Menetapkan Hukum : Hamba yang Maha Bijaksana : Hamba yang Maha Lembut : Hamba yang Maha Terpuji : Hamba yang Maha Benar : Hamba yang Maha Penghitung : Hamba yang Mahaperkasa : Hamba yang Mahaluhur : Hamba yang Maha Pemurah : Hamba yang Maha Pencipta . : bercahaya Aziz. : Sinar/Cahaya Dzahab. : berita gembira Bilal. Alwan. : Yang terkasih Hadi. Alim. : lebih Mulia Asyur. : Bagus Falih. : Pemburu Farras. Abdul Quddus. : Yang menunjukkan Hadzal. Ady. : Tamu Dhawy. : Rizki Athif. Abbas. tiada bandingnya Faris. : Orang yang bertahajjud Hakam. : Keberuntungan Fawa. Abdun Nasir. : Keutamaan Fadlil. : Lembut dan sabar Hamdan. : Kemenangan Farhan. Arif. Abdul Mu'iz. Abdul Hadi. Hamba yang Maha Lembah-lembut : Hamba yang Maha Mulia : Hamba yang Maha Perkasa : Hamba yang maha Pemberi Kemuliaan : Hamba yang Maha Penjaga : Hamba yang Maha Baik : Hamba yang Maha Kuasa : Hamba yang Maha Penakluk : Hamba yang Maha suci : Hamba yang Maha Pemberi : Hamba yang Maha esa : Hamba Allah : Hamba yang Maha Penolong : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha Pengangkat : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Pengasih : Hamba yang Maha pandai : Hamba yang Maha Penyayang : Hamba yang Maha Memberi Rizki : Hamba yang Maha Sejahtera : Hamba yang Maha Penyabar : Hamba yang Maha Berterima kasih : Hamba yang Maha Penerima : Ahli Ibadah : Beradab : Yang Adil : Mendiami. : kebaikan Fadhil. Abdul Hakim. Ahmad. : Yang berbudi Fadi. Alif. : Berkilauan Basil. Abdul Wahhab. Abdur Razaq. : Hakim yang bijaksana Halim. Aly. Ali. : Yang berjalan dgn cepat Hafizh. Abdur Rauf. Abdul Aziz. : Terjaga dari perbuatan dosa dan aib Barraq. Abdul Muhaimin. : Penjelasan Daffa'. Abdul Matin. : Dekat Daris. : Penakluk Fauzan. Abdus Syakur. : yang lebar rambutnya Daifullah. Afif. : Peringatan Fadhal. : Arif bijaksana Daud. : Hari ke-10 Bulan Muharam Atha. Abdul Qahhar. Abdur Rahim. : Pemberani Basman/Bassam. : yang banyak bersyukur . : Lurus Fallah. : Yang menebus Fadlal. menempati : Kaum yang bersiap perang : Selamat dari Kehinaan : Memuji : Nama Khalifah keempat : Lemah Lembuh : Pandai : Banyak Ilmu : Tinggi : Mulia : yang dapat dipercaya : Raja. Abdur Rafi. : Tempat yang terang Dhaif. : berkemauan keras Badar.

Shafy. Maqbul. Mumtaz. Mursyid. Hasan. Nuruddin. Sidqi. Nazhim. Khalifah. Samir. Syakir. Ismail. Tamir. Rasyiq. Nashir. Syafi'. Musthafa. Hasyim. Mahmud. Nayif. Riyadh. Mujahid. Qasim. Ibrahim. Ramiz. Muhsin. Jalil. Lutfhi. Majid. Mu'adz. Ra'uf. Jalal. Khalil. Mahir. : orang Islam : Pilihan :Terhormat : Pemberian : berharga : Mulia : Yang menolong : Pertolongan Allah : Pemberian : tinggi : Pengarang Puisi : yang memberi peringatan : Pemberani : Yang memiliki kenikmatan : Nama Nabi : Cahaya Agama : jamaah. Qashid. Nafis. Rasyad. Sa'id. Su'ud. Muhammad. golongan : yang menuju pada kemudahan : yang membagi : Nama sahabat : sangat penyayang : memiliki banyak kasih sayang : yang sangat beruntung : Kedudukan yang tinggi & mulia : Rizky : Bulan Rajab : Bulan Ramadhan : Yang merumuskan : Bintang : Rumus : yang dapat disimbolkan : Utusan : Petunjuk / Istiqamah : Petunjuk : Tangkas. Humam. Sami. Jamil. Hasyid. Thariq. Luqman. Sulaiman. Tamman. Isa. Nazhir. Sahir. Syahid. Katib. Syarif. Kamal. Ramzy. Sayyid. Jihad. Nabil. Nuh. Kasib. Husain. Mahbub. Hibban. Ratib. Jibran. Shabir / Shabri. Khalid. Rusydi.Hanif. Jamaluddin. Hilmy. Tamim. Rafi'. Sya'ban. Munir. Rajab. Huwaidi. Sulthan. Rabbah. Mahdy. Hisyam. Ramadhan. Rasyid. Ramzi. Rasul. Nibras. Khairullah. Nu'man. Murad. Gatadah. Gesit : yang tetap : Kepuasan. dipelihara pandai yang terpuji yang baik Raja / Yang memiliki Diterima Batu Mutiara yang memperoleh Rizky yang dianugerahi kebahagiaan Terkenal Hujan yang dianugerahi Orang yang mencegah kemungkaran Nama sahabat Yang diberkahi Orang yang berhijrah Nama Nabi yang berbuat baik Pjuang Pilihan Orang yang beriman Istimewa bercahaya Maksud Penunjuk jalan orang yang melakukan perbaikan Muslim. Mukhtar. menerima : Taman : Petunjuk : Senang / Bahagia : berpergian : yang berjaga diwaktu malam : pedang : orang yang sujud kepada Allah : Selamat : nama sahabat : Luhur / Tinggi : Siang dan Malam : Pemuka / Pemimpin : Yang sabar / kesabaran : teman : sahabat karib : sahabat : teguh / tegar :yang jujur : kejujuran : lentera / Lampu : keberuntungan : nama Nabi : Kekuasaan : Bulan Sya'ban : yang kuat : yang menyembuhkan : penolong / perantara : orang yg meninggal fi sabilillah : yang bersyukur : yang mulia : sempurna keadaannya : banyak rizki dan kebaikan : sempurna : petunjuk : Nama surat dalam Al Qur'an :Jalan : Baik . Safar. Khatib. Kamil. Raihan. Imam. Syafi. Shamid. Harun. Salman. Mushlih. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : yang lurus dalam beragama Nama Nabi Baik Bangsawan Orang yg selalu siap Yang memecahkan perkara Mengadili berkemauan keras yang dikasihi Bulan Sabit Penyabar/Pemurah Kebaikan Nama Nabi Pemberani sangat baik Pedang yang tajam Yang mempunyai Sifat menakjubkan Nama Nabi Teladan / Pemimpin Nama Nabi Nama Nabi Orang besar yang dihormati Memiliki kekuasaan yang besar Keindahan Keindahan agama yang baik Permata Perintah Perjuangan Cerdas Kesempurnaan / kelengkapan yang sempurna / lengkap Kehormatan / Kemuliaan yang terhormat Orang yang beruntung Penulis Kebaikan kebaikan Allah Kekal / Abadi Pemimpin Teman karib Murni. Marjan. Thayyib. Shadiq. Hazim. Saif. Shahib. Mukmin. Khairi. Syaddad. Ramy. Hasib. Jamal. Husam. Shiddiq. Muhajir. Nuzhmi. bersih orang yang menyampaikan Khutbah Jalan terang Kehalusanku. kelembutanku diberkahi yang dicintai yang mendapat hidayah yang dijaga. Sajid. Salam / Salim. Siraj. Khalish. Najib. Mabruk. Miqdad. Hud. Nafal. Kaisan. Thaha. Ra'if. Malik. Mahfuzh. Karom. Naufal. Taufiq. Marzuq. Karim. Mubarak. Nasrullah. Jauhar. Mas'ud. Ridhwan. Mauhub. Masyurm Mathar. Hatim. Hilal.

Yafi. Faidah. Mahabbah. Hakimah. Arij. Inayah. Karimah. Yahya. Jauzah. Halimah. Hamsah. Yunus. Husniyah. Dzakirah. Farhah. Kamilah. Dzahabiyyah. Wasim. Basimah. Yusuf. Asma. Asahy. Umar. Asilah. Karamah. Husna. Fathiyyah. Dien. Juwairiyyah. Jaida'. Dhafiyah. yang nyata : bersinar NAMA-NAMA BAYI PEREMPUAN A'idah. Yazid. Haura'. Dalilah. Danah. Hadiyah. Khaznah. Jamilah. Fathimah. kelembutan : baik hati : tuntunan : kemuliaan : hadiah : memiliki pipi yang indah : kebaikan : terhormat : yang indah : bintang : permata : menjadikan terhormat : istri nabi : bunga yang harum : cantik : sempurna : kemuliaan : Mulia : telaga surga : sanggup menahan amarah : istri nabi : baik : murni : harta yang disimpan : cerdas : kerinduan : malam gelap : halus : kecintaan : yang mendapat hidayah . Ghazalah. Ghaniyyah. Hazimah. Lahfah. Adzra'. Durah. Labibah. Hasna'. Basamah. Walid. : Anugrah : Perawan : yang menjaga kesucian diri : Istri nabi : tinggi : langit : yang terpercaya : Pemimpin : gadis perawan / lemah lembut : Terhormat. Jahra'. Jawahir. Dinah. Aisyah. Hajir. Khalishah. Haya. Badriyyah. Zaghlul. Athirah. Khadijah. Azizah. Kautsar. Khairiyah. Hanan. Fauziyyah. Alya'.Tsani. Hamamah. Jalilah. Hajirah. Fikriyyah. Diyanah. Ghaniyah. Daulah. Ya'qub. Anisah. Zuhair. Luthfiyyah. Fathinah. Hajar. Wahid. kebaikan. Yasir. Izah. Ja'izah. Athifah. cantik : yang mulia : putih kulitnya : Puteri : keteguhan hati : kelembutan : yang baik : yang menakjubkan. Inas. Daliyah. Atikah. Tsaqif. Washil. Hasanah. Fatin. Faridah. Wafi. Zahran. Hafizhah. Dananir. Dhaifa. Hanin. Fa'izah. Firdaus. Atiqah. Umran. Ashimah. Fadhilah. Hiwaidah. Hana'. : peringatan : yang beruntung : keistimewaan : yang terlindungi : Manfaat : Batu mulia : senang : keceriaan : tiada bandingnya : Putri Nabi : cerdas : Kemenangan : yang menakjubkan :yang beruntung : berfikir : taman surga : awan turunnya hujan : wanita kaya : wanita penyenandung : matahari terbit : yang tercinta : hadiah : pemelihara : Istri nabi Ibrahim AS : yang berhijrah : yang berhijrah : yang bijaksana : yang lebih. pandai : Harum : warna-warni : yang menjaga : yang berbuat baik : Unggul : kasing sayang : yang harum : jernih : cantik : Bunga2 : yang mulia : malam rembulan : Ratu negeri saba' : tersenyum : yang tersenyum : bukti : yang menunjukkan : Batu mulia : Dinar : Negara : Dunia : agama : tamu : mewah : taat : Agama : mutiara : yang memiliki sifat emas : yang berzikir : cerdas Dzikra. Kazhimah. Fairuz. Zhafar. Zhafir. Zakariya. Zaky. Kadziyah. Wali. Azhar. Afifah. Kaltsum. Utsman. Gaitsa'. Amirah. Mahdiyyah. Â : yang kedua : yang pandai : Nama Khalifah yang kedua : Kemakmuran : Nama Khalifah ketiga : yang dicintai : yang melaksanakan / yang memenuhi (janji) : satu-satunya : yang mencintai : yang dilahirkan : yang menghubungkan : yang berwajah bagus : Nama Nabi : Lincah : Nama Nabi : Mudah / gampang : lebih : Nama Nabi : Nama Nabi : cepat & ringan : berkilau : Wajah yang Elok : Suci : Nama Nabi : kemenangan : yang menang / yang beruntung : yang tampak. Habibah. Wadud. Haniyah. Zhahir. Aliyah. Dunya. sabar : merpati : Yang memuji : suka cita : Kasih sayang : suara pelan : kasih sayang : lemah lembut : kebaikan : keturunan terpandang . Hasyimiyyah. Aqilah. Hasibah. Balqis. Aminah. Laila. Zahy. Fadiyah. Dzakiyyah. Hamidah. Farah. Jihan.

: ramah tmah Ulya. Rajwa. : satu-satunya Waliyah. : yang mencitai Wardah. : membanggakan Zainab. : Berwajah cantik Yamamah. : cantik Thayyibah. . Sahirah. Mawaddah. Nazhimah. Rahmah. . kejernihan Shalihah. Raima. Mufidah. : yang beruntung Zhahirah. Nuwayyar. : kerinduan Suhailah. : penolong. Raim. : bunga mawar Wasimah. Masarrah. : mudah Sulthanah. Mukminah. Nur. Salma. : kesyukuran Tahani. : wajah yang berseri-seri Shada. Marjanah. : Nyonya Shabah. Nafi'ah. : perlindungan Thallah. Marmarah. : gema Shadiqah. : istri nabi Zainah. Salwa. Murada. Salimah. Rahimah. : wanita yang shaleh Shiba. Nujud. Najlah'. : yang mulia Syukriyyah. : bercahaya Zahrah. : syair yang berkumandang Wahidah. : yang baik Tsamirah. Rafi'ah. Sarah.Mahirah. : kesempurnaan Ulfah. Najah. Munirah. Rifqah. Raghdah. Nada. Sa'idah. Najwa. Nadjah. Mujahidah. Qiladah. Na'ilah. : yang luhu Umu Kultsum. Mauhibah. : selamat Tamimah. Maryam. : Nama Puteri Nabi Unsyudah. Raihanah. Qasimah. Ra'idah. Rafiqah. : Suci Zhafirah. Samra'. : yang indah Zakiyah. Nagmah. : bunga Zahwah. madu : sinar rembulan : siang dan malam : luhur : warna coklat : Istri nabi Ibrahim Sayyidah. Nashirah. : Bunga melati Zahirah. : merpati Yasamin/yasaminah. : pemimpin wanita Syarifah. Najmah. Sa'adah. Salsabil. : pandai : yang beruntung : wajah yang berseri-seri : sebutir mutiara : baru marmer : ibu Nabi Isa : kegembiraan : anugrah : kasih sayang : diberkahi : yang berfaidah : yang menunjukkan : pejuang : yang beriman : yang terang : yang dicintai : karunia : mulia : menyeru : yang menyeru : bermanfaat : kaya raya : suara merdu : sukses : keberanian : selamat : yang lebar matanya : bintang : rahasia : pembebasan : mendapat pertolongan dan menang : kumpulan mutiara : terhindar dari hal-hal buruk : penutur : cerdik : Cahaya : yang bercahaya : Nama bunga : cantik : kalung : bagian : pemandu : yang tinggi : yang diberi pertolongan : Istri : damai : halus : penyayang : rahmat : wanita yang baik jiwanya : bukit : selama : permohonan : yang memandang dengan terpesona : tegar. Samirah. Qamariyyah. Raniyah. Rafidah. Samar. Rasyidah. Mubarakah. Muhdiyah. : yang jujur Shafa. Nafisah. Nasamah. Sallamah. Mariyah. Sahilah. Sajidah. Nabilah. Qismah. Nazihah. Nihayah. : yang berbuah Tumamah. Samiyah. Sakinah. Rahaf. Najiyah. Maimunah. Rasikhah. : waktu pagi Shabihah. Raudhah. kuat : yang matang fikirannya : taman : himpunan : kebahagiaan : yang senang : yang sangat mudah : rembulan : yang banyak bersujud : tenang : selamat : yang menyelamatkan : selamat : mata air surga : nama burung. Nadiyah.

variation of the name Muhammad AhmasYang bersemangat AhnaYang lemah lembut . the Almighty Abdul QayyumHamba Allah yang Berkuasa Abdul QuddusServant of the Most Holy Abdul RahimHamba Allah yang Penyayang Abdul RahmanHamba Allah yang Pemurah Abdul RashidServant of the Rightly Guided One Abdul RasyidHamba Allah yang Bijaksana Abdul RaufHamba Allah yang Pengasih Abdul RazakHamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul RaziqHamba yang murah rezeki Abdul RazzaqServant of the Maintainer. Elevates . lebih nyata.free. kesusasteraan AdamNama Nabi. Yang bertoleransi Abu WasimYang tampan Abu ZarNama sahabat Nabi Muhammad SAW Ad-DaruquthniImam perawi hadist AdabiKesopananku. or most praised. Powerful Abdul QaharHamba Allah yang Perkasa Abdul QahharServant of the Subduer. beribadah AbidinYang beribadat AbrarGolongan yang berbuat kebajikan AbrisamYang lembut/tampan abrullahPertolongan Allah AbsyarBergembira Abu al KhayrOne who does good Abu BakarNama sahabat Nabi Muhammad SAW (Yang bersegera) Abu BakrName of one of Muhammads companions Abu SamahPemaaf. julukan dari Nabi Muhammad SAW AbdulServant of Allah Abdul AlimHamba Allah Yang Mengetahui Abdul AliyyServant of the Most High Abdul AzimHamba Allah Yang Agung Abdul AzizHamba Allah Yang Mulia Abdul BaqiHamba Allah Yang Kekal Abdul BariHamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul BasitHamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul DayyanHamba Allah Yang Membalas Abdul FattahHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaffarServant of the Forgiver Abdul GhafurHamba Allah Yang Membuka Abdul GhaniHamba Allah Yang Pengampun Abdul HadiHamba Allah Yang Kaya Abdul HafizHamba Allah Yang Memelihara Abdul HaiyHamba Allah yang Hidup Abdul HakHamba Allah yang Sebenar Abdul HakamHamba Allah yang Menghukum Abdul HakimHamba Allah yang Bijaksana Abdul HalimHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul HamidHamba Allah yang Terpuji Abdul HananHamba Allah yang Penyayang Abdul HaqqServant of the Truth Abdul HasibServant of the Respected.Laki-laki A Aakif :Beriktikaf Aali :Tinggi Aamir :Memakmurkan Aathif :Belas kasih Aatik :Pemurah. modest Affanname of Caliph Uthmans father AffandiGelaran bagi orang yang berkedudukan AfhamYang pandai AfiPemaaf AfifPunya harga diri AfiqYang mulia AfkarYang bijak AflahYang beruntung. Yang murni Aazad :Persian word . sopan. Nama paman Nabi. lebih sukses AfqarFakir AfsarLebih Jelas AfwuPemaaf AghaKetua. kelembutanku AhlanKeselamatan AhmadMost highly adored. civilised) AdelJust AdhamBlack AdiNama sahabat Nabi Muhammad SAW AdibBeradab. kelurusanku. ikutan. adil AdnanNama org terdahulu AdwaCahaya adwanKetenangan AfdholLebih Utama. terbaik AfeefChaste. yang berseri AbidYang beribadat. beradab (cultured. Strong Abdul Mu'atiHamba Allah yang Memberi Abdul MuhaiminHamba Allah yang Berkuasa Abdul MuizzServant of the Giver of Might and Glory Abdul MujibServant of the Responder Abdul Mun'imHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MutaalServant of the Most High Abdul NasirHamba Allah yang Menolong Abdul NasserServant of the Victorious One Abdul QadirServant of the Capable. kesabaran AhlamiImpianku. Esteemed Abdul IlahHamba Allah. teladan AdeebBerpengetahuan.intellect. independent AbadiYang Kekal Aban :Lebih terang. pujangga AdliKeadilanku. bersih AbbadGreat worshipper Abbas :Description of a lion. pimpinan AghnaBerdikari AhdaBeroleh petunjuk AhlamImpian. hamba Tuhan Abdul JabbarHamba Allah Yang Tegas Abdul JalilHamba Allah Yang Mulia Abdul JawadHamba Allah Yang Pemurah Abdul KarimHamba Allah yang Pemurah Abdul KhaliqHamba Allah yang Mencipta Abdul LatifHamba Allah yang Lemah Lembut Abdul MajidHamba Allah yang Mulia Abdul MalikServant of the Master or King Abdul MannanHamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul MatinServant of the Firm. nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy :Rajin berusaha Abbud :Worshipper Abbudin :Worshippers AbdelServant of Allah Abdul Rafi :Servant of the One Who Raises. the Provider Abdul SaburServant of the Patient Abdul SalamHamba Allah yang Penyelamat Abdul SalamServant of the Peace Abdul SamadHamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul SamiServant of the All-Hearing Abdul ShakurServant of the Most Thankful Abdul SyakurHamba Allah yang Bersyukur Abdul TawwabServant of the Forgiver Abdul WadudHamba Allah yang Pengasih Abdul WafiHamba Allah yang Setia Abdul WahabHamba Allah yang Memberi Abdul WahhabServant of the Giver Abdul WahidHamba Allah yang Esa Abdul WarithHamba Allah yang Mewarisi AbdullahHamba Allah (Servant of God) AbharYang bergemerlapan. esteem AbduhHamba-Nya.

pemimpin. Golonganku AmanSentosa. lebih lembut AlwanWarna-warni AlzamYang tekun AmadTujuan AmadiMasa. more gracious AryanKekuatan penuh As'adYang berbahagia AsadLion AsadelMost prosperous one AsdaqBenar AsfaYang suci AshimMenjauhi maksiat AshmahYang berani . cinta. kuat Al BaihaqiImam perawi hadist Al Fatihawal. cantik AqraPandai membaca ArafatYang terkenal. thoughtful. kaya raya AiyubNama nabi AjadBerbuat baik AjmalCantik. kasih. harapan AmaliCita-citaku. lemah lembut. pintar AqlanKebijakan AqmarPutih. knowledgable AriffinYang bijak AriqBaik budi. Almasdiamond AltamisPanglima. periang AndarYang berseri Aniqneat. tetap AkifBeri'tikaf AkilIntelligent. ketua AlthafBaik hati. mulia ArfanGratitude ArhabMemanjakan. Keamananku AmrOld Arabic name AmranYang memakmurkan AmrinPerintah AmrullahPerintah Allah AmrunKemakmuranku AmsyarYang cergas AmzarYang mulia An'amYang diberi nikmat An-Nasa'iImam perawi hadist AnaqiKeindahanku yang menawan hati AnasKemesraan. pembuka. keamanan AmanatPertaruhan. noble AlifKawan rapat AlimWise or learned AliuddinKetinggian agama AliyanYang tinggi AllamSangat mengetahui AllamahYang berilmu luas Alma'Yang bergemerlapan Altaf. excellent. penguasa. pemegang amanat AmininOrang-orang yang aman AminuddinPengamanah agama AmirPutera. pemerintah. bijaksana ArmanHarapan. teguh. penyokongku AnsharKaum Anshar sahabat Nabi SAW AntarBerani dalam peperangan. kenalan AramiPanji-panji ArfaYang tinggi. mesra. constructor AmnanTempat yang aman. bijaksana. aspirasi ArqamNama sahabat Nabi Muhammad SAW ArsalanNama seorang tokoh Islam ArsyadYang sangat cerdik ArumiAsal keturunanku Arwarhmore delicate. makmur AmiruddinPembela agama AmjadMore glorious AmkrunOrang-orang berkuasa AmmarGreat builder. Kesejahteraanku AmanullahKeamanan dari Allah AmarYang ramai zuriat AmeenFaithful. matlamatku AmalCita-cita. elegant. ketenangan AmniKetenangan. harapanku AmaluddinCita-cita agama AmamiJulanganku. kemuliaan agama AlhamBeroleh ilham AliThe highest. pertama AlaNobilityAladdinNobility of faith AlamarBerlapis emas AlamgirPenakluk dunia AlauddinKetinggian agama. ketua. ketenanganku. sangat pandai AkmaniPengadil AkramMost generous AkramahNama sahabat Nabi Muhammad SAW AkwaYang perkasa. molek Ajwadbetter AkalilMahkota AkbarYang besar AkhdanSahabat AkhtarYang terpilih AkidYang kuat. kanan AisarYang senang. amanah AmaniCita-cita. dapat dipercaya. mudah AisyMewah. mulia asalnya. yang dipercayai. lebih suci ( lurus ) AhsanYang terbaik AhwasPemberani AhwazYang bersungguh-sungguh AhzaYang beruntung AibaqPesuruh AimanBerkat. penyokong AnsariPenolongku. Yang bertuah. nama pahlawan ksatria Arab AnwarLight AnwariCahayaku AqharYang gagah AqibBalasan yang baik AqilYang baik budi. one who uses reason AkmaPimpinan AkmalSempurna. trustworthy AmeerPrince AmidGeneral AmiliYang melakukan (perkara yang betul) AminYang amanah.AhnafYang berpegang teguh pada ajaran agama. lebih lebar dan luas ArhamYang mesra AribYang mahir ArifCorporal. aquainted. smart AnisClose friend AnjabLebih utama dan bernilai AnmaYang maju AnmarAir yang bersih AnsarPenolong. keinginan. greatest.

lebih tepat AunBantuan. tekadku. pure AsimProtector. Cemerlang BahjatKegemilangan. ketenangan. yang gemilang. pencinta AsyirPenyampai berita gembira AsymawiPemberianku AsyraafYang mulia Asyraflebih mulia AsyraniPeriang. pemegang kendali yang benar AyoobA Prophets name AysarYang mudah AyyubNama nabi AzaComfort AzadBebas. kekasihku AzkaSemakin maju. kekasih AziziKesayanganku. yang murni AtiqKaabah. kemajuanku mengikut masa AswadBlack Asy'arPerasa. lebih cerah AzhariYang berseri. gemilang AsriMasaku. bersih AzmanCita-cita. bersih AthariYang bersih AthifBelas kasih AthmarYang berjaya AththobaraniImam perawi hadist AtifBelas Kasihan AtikPemurah. kemilau BarzunUtama. salah satu dari nama Allah Baariqshining. pagi2 benar BakizahSuci. lighting. kemegahanku AsytarYang menawan At-TirmidziImam perawi hadist AtaGift AthallahKarunia Allah AtharSuci. tekad AzmiCita-citaku. suci. yang bersinar AsnawiYang berseri. pertolongan AuniLemah lembutku. jiwa halus AsyariPerasaanku AsyiqKekasih. yang kuat. permata Askarisoldier tinggi. bahagia BahlawanPendaki gunung BahranBercahaya BahriKegemilanganku BahruddinSinaran agama BahziPembelaku BaisTentera BakhitYang bertuah BakhtiarYang bahagia BakirMuda.AshrafLebih luhur AsifForgiveness. referring to one of Gods ninety-nine qualities AzfarYang berjaya. mempercepat jalannya BadruddinBulan purnama agama BadrulmunirBulan bercahaya BadrunBulan purnama Badrut TamamBulan purnama Badrut TamanBulan purnama yg sempurna Badruz ZamanBulan purnama bagi jaman BaghawiNisbah BahaBeautiful. yang menang AzhadYang zuhud AzharBunga-bunga. keteguhan hati AzmilKawan rapat AzriKekuatanku. illuminating Baasimsmiling BadarBulan penuh. describer Asilgenuine. berani BashsharBringer of glad tidings BasilBerani BasimGembira. penyokongku AzwarRajin AzzaPerhiasan AzzamDetermined. terpelajar BarakahBlessing BariqBercahaya. Yang berseri. penggembira BahirDazzling. gembira. yang gemilang AzibSabar dan gigih AzimBesar AzimanKeazaman AzizYang mulia. wangi. selalu tersenyum . yang dimerdekaka AtmamKesempurnaan AtyabWangi AufaYang setia. kuat BahauddinSinaran/ keindahan agama BahiIndah BahijYang indah menawan. terhebat B BaakirEarly BaariPencipta. fascinating AsjadEmas. resolved AzzanNama orang dahuluBaahiTermegah. yang kuat. brilliant Bahiyy al DinMagnificence of the faith BahjanRupawan. tersenyum. bulan purnama BadiIstimewa Badi'Indah BadilPengganti BadiuzzamanKeindahan semasa BadrFull moon Badr al DinFull moon of the faith BadranBulan penuh (purnama) BadriBulan purnamaku. gigih BaqirSangat pandai. kekasih AzizanYang mulia. merdeka AzaimPelbagai azam AzamKeazaman AzamuddinKeazaman agama AzbinBersih. Permata BakriPagi-pagi benar BaliqFasih BalyanNama auliya BaninYang bijak. defender Asircaptivating. Ketetapanku AusPemberian segak AwufYang wangi AwwaabGreat repenter to God AwwabYang banyak bertaubat pada Allah AwwadiYang bersungguh-sungguh AyaazSlave (Persian) AyadiNikmat AyazPekerja keras (Persian) Ayhamimaginary AymanBeruntung. magnificent BahadurBerani. suci AzeemDefender.

honorable FadlDermawan. kepakaranku BilalNama sahabat nabi. dalil. Anugrah Arrahman FadiPenebus FadilGenerous. jantan Dika AzhariAyam jago.outstanding. mudah. titisan embun BiruniNama ulama besar BishrJoy BisyariKegembiraan BisyirBerita gembira BisyrunBerita gembira BudairBerjalan cepat BukhariImam perawi hadist BunyaminNama saudara nabi yusuf BuraidDingin BuraidahKesejukan BurhanAlasan. pelajar Darul MuqomahTempat yg kekal ( surga ) DaudNama Nabi Allah SWT DawaniNisbah DawudArabic form of David. kelebihan. istimewa. cerdas. Mutiara DurraniPermataku DzahabEmas DzakiCerdas. beloved. pemanggil DabirSecretary DaffaPembela DafinahKekayaan yang tersembunyi DahinYang cerdik DahlanNama belakang ulama DailamiAskarku DaisamLemah lembut DaiyanHakim. jenius Dzal AidiPunya kekuatan DzalkifliYang punya kesanggupan DzamarNama seorang raja Yaman zaman dahulu DzanunDzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil'imadYang punya bangunan2 tinggi DzibanPenghalau. teladan DanaCerdas. pelindung. sinar Dhiya UddinCahaya agama Dhiya'UlhaqSinar (cahaya) hak. menang Fa'izinOrang2 sukses Faaeqfaa-eq. faham DzakirTeguh pendirian. mulia FadhlKebaikan. baik/kuat harapannya Dzakka'Cerdik DzakwanHarum semerbak. a Prophets name DhabitYang kuat ingatan DhafirMenang DhahirYang membantu DhaifullahTamu Allah DhamirYang langsing DhamiriJiwaku DhiyaCahaya. penjaga DalilPetunjuk. melihat BasirunYang melihat BasitPereka.BasirBijak. sovereign DarisPembaca. ihsanku FadlinKeutamaan FadlullahKelebihan Allah FaeyzaSukses. pandai. pemimpin. bijak DaniyalNabi Allah SWT Darapossessor. tunduk DhowiBersinar Dhu'unCahaya terang DhukhomGemuk Dhul FiqarName of the Prophets sword DhuyufTamu DifaPertahanan DikaAyam jago. bunga DinAgama. awake FadalKeutamaan FadhaliKelebihan. utama. serbuan Dzul AutadPunya tentara yg banyak Dzul FahmiPunya kefahaman Dzul RahmanYang Maha Pemurah DzulfaqorNama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib DzulfiqarNama pedang Rasulullah SAW DzulkifliYang punya kesanggupan E EisaA Prophets name Jesus ElmanKnowledge EmirTo command EshanDalam berkah Allah EssamSafeguard Fa'idTetap. sisa FadhlurrahmanKeutamaan dari Allah. hidupnya meningkat . pembuat BaslanKeberanian BasriPenglihatanku BassamSmiling BasyarPembawa berita baik BasyarahIndah Bazfalcon BazilYang pandai BazilinYang menyumbang BazliKebijaksanaanku. peringatan Dzil AwtadPunya pasak2 ( tentara yg banyak ) DzimarKehormatan diri DziyabMemperoleh harta. yg utama DhomrahNama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori'unOrang2 yg merendahkan diri. bijak DaniDekat DanialNabi Allah SWT DanishPengetahuan. kuat. bukti. hakim DhoifTamu DhoifullahTamu Allah DhominPenjamin DhomirHati nurani Dhomiri FadhilHati nurani. cahaya BurhanuddinDalil/cahaya/bukti agama BusairiNisbah BusrainKesegaran BusranKabar gembira D Da'imKekal abadi Da'inpenyeru. kepercayaan Din SyamsudinMatahari agama DiniAgamaku Diwanroyal court. model. berhasil. keutamaan FadhilOrang yg berbuat kebaikan. tribunal of justice Diya al DinBrightness of the faith DubiesNama pahlawan arab DurarBatu permata. sungguh2 F Fa'izBerjaya. yg membantu DzikroPengajaran. murah hati FadlanKeutamaan FadliKelebihanku. sinaran kebenaran Dhiya'ur RahmanCahaya Yang Maha Pemurah DhobithCermat.

lancar FasihYang fasih FateenClever. Penghafal HafiyYang memuliakan HafizPenjaga. keistimewaan FarisHorseman. sacrifice FidaiPengorbanan FikriFikiranku. kejayaan Islam FathullahPembukaan. opener FattahPenakluk FauhadAnak kecil yang gemuk FauzanKejayaan. kejayaan FakhiriHonorary Fakhr Al DinKejayaan agama. FaiqTertinggi. yang baik. sukses. tiada bandingan. pelepasan FareedUnique FareeqLieutenant General FarhanBergembira FarhatKegembiraan FaridIstimewa. kenyataan. pemisah antara hak dan batil FajarCahaya putih FajariWaktu fajar FakeehPleasant FakhirKebesaran. smart FathVictory FathiPembuka. singa HaikalPokok yang besar dan subur HailYang disegani HaimadiPujian agama HaimanYang cinta. nama Kabilah di Hijaz GhonamPenjaga rampasan perang GhonimYang mendapat keuntungan GhosanSumber air di padang pasir.FahadHarimau bintang FahdHarimau FahimYang faham. terkemuka FaisalPenyelesaian. nama suku arab GhausPertolongan GhazaliNama seorang sufi dan filosof muslim GhaziConqueror GhiyathSuccorer GhoitsHujan GholiMahal. lembut hati GhaffurPengampun GhailanNama sahabat Nabi Muhammad SAW GhaisanRupawan GhaisaniCantik dan muda GhaliMahal GhalibVictor GhaniKaya. terkenal. kejayaan Allah yang pengasih Fatihfaateh-conqueror. asyik. sesuatu yg bernilai tinggi GholibPemenang GhomidPedang dlm sarungnya. permata. pemikir. pemikiranku FirasKecerdikan. pengampunan GhulamAnak muda Ghulaman ZakiyaAnak muda yg suci GhulanRemaja GhulwaniKeremajaan dan kecerdasan GhurofanTempat2 yg tinggi GhusunTangkai pohon H Ha'imYang mengelilingi Haban MutarokibaButir yg banyak HabbabYang mengasihi HabibBeloved HabibiKesayanganku HablanYang penuh HabriKegembiraanku HadadDewa Syria yg jantan HadiGuiding to the right HadifYang mempunyai matlamat HadramiNisbah HafidhPemelihara. kejayaan agama Fathul IslamPembuka. keutamaan dari Allah FakhrullahKemegahan Allah FakhryHonorary FakihLegal expert. kemenangan agama FakhriKemegahanku. kemenanganku FathuddinPembukaan. pembeda benar dan salah G GadiKeberuntunganku GamalCamel GhadiSinga GhaffarSedia mengampuni. memahami. utama. rajin belajar FahmanKefahaman FahmiKefahamanku. bertujuan GhufranKeampunan. kemenangan FauziKejayaanku FawwazBerjaya FayruzPermata FaysalDecisive FayyadhMurah hati FerranBaker FidaRedemption. kebanggaan FakhruddinKebanggaan agama. pelindung HafizuddinPemelihara agama HafuzaPemberi semangat HaidarBerani. kejayaan Allah FathurrahmanPembukaan. one who recites the Quran FalahJaya. pintar. tunggal. tajam pikiran FirdausNama surga tertinggi FirdawsHighest garden in Paradise FitriSemulajadi FouadHeart FuadHati. mewah GhanimYang mencapai kejayaan GhanimiKejayaanku GhassanKecantikan dan kelembutan remaja. usia muda belia GhoziPrajurit di medan perang. permata yang mahal FariduddinPermata agama. menguasai Haithamlion HaiyanYang hidup HajajPelawat HajibPendinding HajidYang sholat malam ( tahajjud ) HajimPelindung HakamPengadil . knight FarooqOne who distinguishes truth from falsehood FaruqPembeda antara benar dan salah FasahatFasih. beruntung FalihSukses FannaniSeniman Faqihwise FarajKelonggaran. jiwa FuadiJiwaku FudailExcellent in character FurqanBukti.

bersih HawwasYang bersemangat HaythamYoung hawk HayyanYang hidup HazimTegas. variation of the name Muhammad HamimiTeman karibku HamizCerdik. kemurnian. berusaha HarizPemelihara HarrazYang amat warak HarunArabic form of Aaron. delighted. cermat. ahli tafsir Ibnu HajarNama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu KholdunFilosof dan sosiolog muslim IbrahimFather of a multitude. pengikut Imam Abu Hanifah HananiaDikasihi Allah HanbalPurity HaniHappy. nama paman Nabi HamziKetegasanku HanafiKelurusanku. pujian HamidThe praised one. teliti HaziqCerdik. bersih. kesabaranku HimmatCita-cita HishamGenerosity HisyamMurah hati HisyamuddinKemurahan agama HiwayatYang disukai HubaibKekasih HudA Prophets name HudhayfahOld Arabic name HulaifYang setia HulawiYang manis/menarik HumaidiKepujianku HumamCourageous. yang lurus. kesederhanaan. destroyer of evil. Hussein was a descendent of the Prophet Muhammad=pbuh HuwaidiKembali kepada yang hak HuzaifahNama sahabat nabi Muhammad SAW HuzaimanNama sahabat nabi Muhammad SAW I I'tishomMenjauhkan diri dari perbuatan maksiat IbadRajin beribadah. pelindung HarithKuat. pemuji Allah HamdawiYang memuji HamdiPujianku. generous HumdiYang memuji Husaindemunitive form of Hasan HusainiKebaikanku HusamPedang yang tajam Husam al DinSword of the faith HusaynBeautiful HusnayanKemenangan. nisbah HarisPengawal. terhormat IkhlasMemuliakan IkhtiariPilihanku IkhtiaruddinPilihan agama IkhwanPersaudaraanInsafKesadaran . one of Gods ninety-nine qualities HakimBijaksana HalimMild. pujian HamdunTerpuji. tampan HamlanBerdiri sendiri HammadiPemuji HammamYang mempunyai kemauan keras HammaniPemberi semangat HamsyariAnak jati watan HamudYang banyak memuji Hamzaname of the Prophets uncle HamzahKebijaksanaan. Kehormatan diri I ftikharKehormatan. good HasbiYang memadai bagiku HasbullahJaminan Allah HashimBroker. kesabaran HilmiKesopananku. A Prophets name Hasanbeautiful. kefahamanku IdrisA Prophets name IdrusSinga IffatKesucian. calm HfiyYang memuliakan HibatullahKurnia. a Prophets name Abraham IdlanKeadilan IdrakiPengetahuanku. Kebanggaan IftiqarKeperluan IhsanBeneficence IhtisyamKehebatan IjlalPenghormatan. petunjuk. pembawa kehormatan. lofty or exalted. hamba-hamba Allah IbkarPagi hari IbnuAnak laki2 Ibnu AbbasNama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. kesopanan. Hashim was a descendent of the Prophet Muhammad SAW HasibBerketurunan mulia HasifKemas. content HanifMuslim yang teguh. yang suka menjamu orang HatadiKeaslianku HatimJudge HauzanMahluk Manusia HawariPengikut setia HawwariPenolong. tampan HamizanCerdik. rapi HasnainDua kebaikan HasnawiKecantikan HasnunYang baik HassanBeautiful.HakeemWise. mulia. pandai HazmiKetegasanku HelmiSabar dan berakal HelmyGentle. syahid HusniIndah HusoinBenteng pertahanan HusseinLittle beauty. kuat. anugrah Allah HibbanIbnu Hibban Pewari Hadist HidawiPemberian HidayatPetunjuk HidayatullahPetunjuk Allah HijaziKebersihanku HikmatHikmat HilalBulan sabit HilelThe new moon HilmanKesopanan. patient HamalLamb HamasBerani HambaliPengikut Imam Ahmad bin Hambali HamdanTerpuji. gentle. handsome HasyiemYang bermaruah HasyimPemurah. bijak. suci HaninKesayangan Haninda AuliaMerindukan darjat yang mulia di sisi-Nya HanisBerani HanunKesayangan HaririSuteraku. kuat.

IntisarKemenangan Iqbaaladvance. companion. lover KailaniNama seorang ulama. Perkembangan. terhormat KabirAgung. tenaga IrfanKebijaksanaan. besar KadarBerkekuatan penuh KadeenFriend. petunjuk IrsyaduddinPanduan agama Is'afPertolongan IsaNabi nabi IsamOrang sukses dengan usahanya sendiri IshakNama nabi IshamMaksum IshaqA Prophets name IshmatKekuatan menjauhi maksiat IskandarNama seorang raja IslahPembetulan IslamKesejahteraan IsmaPemelihara IsmailA Prophets name IsmatKetulinan. banyak JazimMempastikan JazlanGembira.connoting freshness and innocence KadhimMenahan Diri KadinTeman. advent IqbalKejayaan. pujangga muslim. pembetul JabriPertolonganku JadidBaru JadirPemurah JadulhaqJalan kebenaran JafarRivulet JaffanYang terkawal JafinYang mengawal JafniKawalanku dari kejahatan JahdiKemampuan JahidYang berusaha JahranYang tangkas JaizBoleh JalaalGlory of the faith JalalKemuliaan. Fisik JasirKeberanian JauniKeputihan. pengawasan IsyraqMemberi sinar ItharMengasihi orang lain IwadhPengganti IyadSokongan. kesucian. essence Jawwadjawwaad-generous JazaliKegembiraanku JazilBesar. perfection . nama ulama besar JubranNama sastrawan JufriKeluasan. keindahan JalaluddinKemulian agama JaleelGreat. kemajuan IqtidarKekuatan. revered JaliYang nyata JalilYang mulia JaludKuat dan sabar Jam'anKesatuan. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul IslamKemuliaan Islam J JaadSungguh2. siang JauzanPertengahan JawadOpen-handed. holy war JihadiPerjuangan JihanNama tokoh wanita. panduan. 2 pasukan JamalBeauty Jamal al DinBeauty of the faith JamaliKecantikanku JamaluddinKeindahan agama JamalullailKeindahan malam JameelBeautiful JamhariKelompok manusia JamilYang tampan. refers to a quality of God KamalBeauty. generous JawahirPermata JawharJewel. rekan. kawan KafilPenjamin KafilaSaksi KahilFriend. Lantang JuhlanYang termulia K KaabKemuliaan. confidant KadeerGreen or green crop . kesyukuran. Kekuatan menjauhi maksiat IsrarPersendirian Issamself-made success IstafaPilih. pengetahuan IrsyadNasihat. gunung yang sukar didaki IyyadKepulangan IzdiharBerkilau. riang JazliFasih JazmanTekad yang kukuh JazmiTekad yang kukuh JazuliNisbah JibrilArchangel of Allah. Kemegahan JilaniPenyiaranku JiratullahBantuan Allah JiwariJaminanku JiyadYang Baik JuaniSinaranku JubairPertolongan. di tengah JuhairSuara Nyaring. dermawan JaafarAnak sungai JaballahHadiah Allah JabalunGunung. kemajuan IzdiyadPertambahan IzzKekuatan Izz al DinMight of the faith IzzanKepatuhan IzzatKemuliaan IzzudinKemuliaan agama Izzul HaqKemuliaan yang haq. Comforter JabranPengganti. bukit JabbarMighty JabilYang kreatif JabirConsoler. semarak. nama kitab Shorof KalimAhli pidato KalimatullahKalimat Allah KaliqCreative. keagungan. suka IsyhadPenyaksian IsyrafPengganti. kekuatan. Gabriel JihadStruggle. indah JamriPerhimpunanku JamsyirKecantikan JarirTempat bertumpu JarisKarunia Allah JarullahTetangga Allah JasimBadan. cahaya.

pengganti. kebajikanku Khairi HabibullahKebaikan. genuine. Khoir SholihBaik. precious and distinguished KarimYang mulia KarimanHaji dan jihad KarmanKemuliaan KaseebFertile KaseemDivided KasirMelimpah. banyak KatebWriter KatibJuru tulis KazhimMenahan diri KazimPenyabar KhabirYang mengetahui dengan sebenarnya. learned KamilSempurna KaramiKemuliaanku KardalMustard seed KareefBorn in Autumn KareemGenerous. pakar. keupayaan Libasut TaqwaPakaian taqwa Lisana ShidqinBuah tutur yang baik LiwauddinPanji agama Liwaun NasariPanji kemenangan LizamYang mendiami Lu?ayNama seorang datuk Nabi Muhammad SAW LubaidYang kaya LubawiYang LujainKeputihan. ahli mengetahui Khodhi'Orang yang rendah hati KhodimJejaka Khofiqur RuhYang menarik hati KhoirBaik. ulama KhalasYang selamat KhaldoonOld Arabic name KhaldunKekal. lebih baik Khoiri. sopan LatifGentle. kebaikan agama Khairul AmirinSebaik-baik pembina Khairul AnamSebaik-baik manusia Khairul AnwarCahaya yang baik Khairul HadiSebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul HarisinSebaik-baik pengawal Khairul IkhwanPersaudaraan yang baik Khairul JamalSebaik-baik keindahan Khairul UmamSebaik-baik umat. kebajikanku Khair al DinThe good of the faith KhairanKebaikan KhairaniKebaikanku KhairiKebaikan. good friend KhalidYang kekal KhalifahPengganti. beneficent KhaizuranKetua. nama seorang seniman Khairul ZamanSebaik-baik masa KhairullahKebaikan dari Allah Khairun NasSebaik-baik manusia KhairyCharitable. wakil KhalilSahabat. perak LuqmanA Prophets name Luqmanul HakimLuqman yang bijaksana LutfanLemah lembut LutfiKehalusanku. ikhlas. munasabah. Kesayangan KhaliliSahabat KhalishSuci. murni KhalladYang kekal KhanKetua. kekasih Allah KhairinKebaikan KhairuddinSebaik-baik agama. sholih KhoironKebaikan KhoiruddinYang baik agamanya Khoirul AnamSebaik-baik makhluk KhoirullahKebaikan dari Allah Khoirun MaqomaLebih baik tempat tinggalnya Khoirun MaroddaLebih baik kesudahannya Khoirun NuzulaHidangan yg lebih baik Khola'ifal ArdhiPenguasa-penguasa di muka bumi KhorulfashilinPemberi keputusan yang baikKhosyiOrang yang khusyu? dalam shalat KhozinPenyimpan harta KhuararizmiNisbah KhudariNisbah KhumainiPandangan yang jauh KhursyidMatahari KhuwailidKekal KhuzaymahOld Arabic name KiramMulia KiramanMulia L La'iqYang layak LabeebSensible. orang shaleh kawan Nabi Musa AS KhilfiPengganti KhithobaBerbicara KhiyarPilihan terbaik KhobirYang mengetahui dengan sebenarnya. friendly LazimTetap LazmanTetap LiaqatKebolehan. pemimpin KhasyiOrang yg khusu? dlm sholat KhatibReligious Minister KhattabAhli pidato KhawatimAkhir. bendahara KhazindarPenjaga kekayaan KhidirNama nabi. cerdas LabidNama sahabat nabi Muhammad SAW LahmuddinKekuatan agama LaisBerani Laithlion LamaniKegemilanganku Lami'Mengkilat LamihMengkilat LaminKepercayaan LathifHalus budi. intelligent LabibCerdik. bijaksana. berpengalaman KhadhiOrang yg rendah hati KhadimSukarelawan KhairKebaikan. pleasant. complete. lembut Lutfil HadiTaufik Allah Yang Hadi LutfilahTaufik Allah Lutfir RahmanPertolongan Allah LuthNama nabi LuthfiKeramah-tamahan . kind. nama seorang ahli sejarah KhaledEternal KhaleelBeautiful. friendly.KamaluddinKesempurnaan agama KamaruddinBulan agama Kamarul ArifinBulan orang arif KamaruzzamanBulan masa Kameelperfect. pemimpin KhalafAnak yang baik. noble. cincin KhayamPembuat khemah KhazinPenyimpan harta negara.

disukai. glorified MamduhTerpuji MamunTrustworthy ManBenefit ManafKetinggian. menang MuazNama sahabat Nabi Muhammad SAWMuazzamDihormati. happy. cautioner MuneerBrilliant.in the way of Allah MujibPenyahut MujibuddinPenyahut agama MujiburPenyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih MujtabaYang terpilih MukhtarChosen MuktasimTerjaga MuktiPemberani MulhimPemberi inspirasi MunabbihPemberi peringatan MunawwarBerkilau MunawwirBersinar MundhirWarner. peminat MuhibbuddinPengasih agama MuhsinBeneficient. jernih MudrikBerakal. keperluan2 hidup Ma'inAir mengakir yg sangat jernih Ma'lumYang diketahui Ma'munAman. firm MalaziTempat perlindungan MalikMaster. perintis MifzalTeramat mulia MikbadIbadah MikdamBerani MikyadYang bertaubat MinhajAcara. disanjungi MubarakHappy. suka MasudFortunate. blessed MubasyirPembawa petanda yang baik MubinSinar. victorious ManzurYang boleh diterima. bahagia MashalTorch MasrurYang riang. charitable MuhtadiBeroleh hidayah MuhyiddinYang menghidupkan agama MuinuddinPembela agama MuizzuddinPenyokong agama MujahidFighter . kenaikan MananPemurah MansurDivinely aided. fortunate MarzuqiRezekiku Mas'udBertuah. dipersetujui MaqbulDiterima. pengetahuan MaasyirPandai bergaul MabrukYang diberkati MabrurMembuat kebajikan MadaniKemajuan MahadhirMenulis kebaikan MahamidPujian. kemuliaan MajduddinKemuliaan agama MajdyGlorious MajidDihormati Majid al DinGlory of the Faith MakarimKemuliaan MakhladYang kekal MakhlufMaju MakinStrong. dicintai MahdiGuided to the right path MahfuzTerpelihara MahirPakar MahmoudThe praised one.Luthfi HamidKeramah-tamahan yang terpuji Luthfi YazidKeramah-tamahan. the name of the Prophet . name of the Prophet=pbuh MohdSingakatan ejaan untuk Muhammad Mu'minSeorang yang beriman MuadhProtected MuammarPanjang umur MuawiyahNama sahabat Nabi Muhammad SAW MuayyadKuat. yg dapat dipercaya MaajidMulia MaalikYang memiliki MaamarKemakmuran MaarifKecantikan. memahami MufidUseful MughisPenolong MuhaiminYang memelihara dan mengawal MuhajirYang berhijrah MuhammadPraised. biasa MirzaAnak yang baik MisbahLamp MizwarRajin berkunjung MohamadYang terpuji. from Muhammad.pbuh MuhannedSword MuharramBulan Muharram MuhazzabTerdidik MuhibKekasih. air mawarku MazhudYang zuhud MazinProper name MazizMulia MiftahPembuka. praised. king MamdouhOne who is commended. di rahmati MohammedPraised. angel. lucky MasunYang terpelihara MasyahadiPersaksianku. terpuji MahasinKebaikan MahbubDikasihi. variation of the name Muhammad MahmudTerpuji MahranKebijaksanaan MahrusYang dijaga MahzuzBernasib baik MaimunLucky MaisurYang senang MajadKemuliaan MajdiKemuliaanku. bertambah LuzmanTetap M Ma'ayisyPenghidupan. shining MunirYang menerangi . dipersetujui Mar'ieTerpelihara MaridRebellious MarjanBatu karang MarwanName of an Omayad caliph who built the Dome of the Rock MarzuqBlessed by God. di rahmati MohamedYang terpuji. tuntutanku MasyhadKesaksian MasyhurKesohor MasykurYang bersyukur MasyruhLapang dada MatlubCita-cita MaulaTuan besar MaulawiYang berzuhud (Maulana) MawardiNisbah.

bintangku NajmuddinBintang agama NajmussabahBintang subuh Najwankemenangan NaqibYang menjamin NaqiuddinKebersihan agama NasabKeturunan mulia NashifAdil. outstanding NabihCerdik.MunsifAdil. bijaksana. bersih dari noda cacat NazimPenyajak NazirBandingan NazmiBintangku. tujuan. insaf. mighty MutiObedient MuwaffaqSuccessful MuzaffarKemenangan N Na'ilYang suka memberi. berkedudukan. elok NadhmiTeratur. pembela NashiruddinPenolong Agama NashrullahKemenangan dari Allah Nasifjust NasihAdvisor NasimAngin sepoi-sepoi Nasir al DinProtector of the faith NasiruddinPembela agama NasranPertolongan NasratKemenangan NasriPertolonganku. menang NidhamPeraturan NikmatRahmat NiyazDoa. ease. utama. bijaksana. disiplin NadiTempat pertemuan NadimRekan. insyaf. mahir. sedikit memberi NoohA Prophets name NoorCahaya NooriShining.Moses MusadUnfettered camel MusaidPenolong MusawiYang adil MusayyadNama sahabat nabi Muhammad SAW MushthafaChosen one Muslihreformer MuslihinYang memulihkan MuslihuddinPemulih agama MuslimMenyerah diri kepada Allah MustafaTerpilih MustaqimYang lurus MusyrifTinggi. brightness Nu'manKebaikan. pelayan NashirPenolong. berani NajihYang menang NajjarCarpenter Najmstar. masyhur NabilYang cerdik. bernilai NajidGagah. hadiah NuhNama nabi NumairPanther NumanBlood Nur al DinBrightness of the faith . pelayan NabawiBersifat kenabian NabeelNoble NabhanNoble. guru. dermawan. keindahanku NazranPersembahan untuk Allah NazriPandanku NiamuddinPeraturan agama NidalPerjuangan. content Mus'abNama sahabat nabi Muhammad SAW Mus'adYang bahagia MusaA Prophets name . harapan NizamPeraturan NizarYang memerintah. planet Najm al DinStar of the faith NajmiBintang. pengawas MutaObeyed MutalibYang menuntut dari masa ke semasa MutasimAdhering . penyelesai masalah NaashifAdil. kenikmatan NuaimNikmat NufailPemberian. old Arabic name for the Sea NawiKetua NawwafYang menonjolkan NawwarPemberi cahaya NazeehPure. tranquility NajahKeselamatan. cita. chaste NazeemArranger. pemerintah NawafNama populer orang Arab NawfalGenerous. to God MutazzProud. mulia. jujur MuntasirPemenang MuntazarYang diawasi MunzirYang memberi amaran MuqriAhli ibadat MuqtadirYang berkemampuan MuradKeinginan. berharga NafizYang melaksanakan NaharKeluasan sungai NahdanKebangkitan NahidAnak dalam masa puber NahlanBerbisa NaifTinggi. pemberi petunjuk MurtadhoDiridhoi MurtadiSatisfied. adjuster NazhanJauh dari yang dieji NazihYang bersih. seseorang penuh kehormatan NadeemFriend NadhifBersih NadhimPengatur NadhirIndah. menonjol Naif NailAquirer. Kemenangan NajdatBerani NajeebOf noble descent NajiSafe NajibKeturunan yang mulia. sedikit berbicara. maksud Muradmuraad-aim MuradiHarapanku MursilWakil MursyidPembimbing. sahabat NadirBerseri-seri Nafi'Yang berguna NafilTambahan NafisBernilai.to faith. kemenanganku NasruddinPertolongan agama Nasrul HaqPertolongan kebenaran NasrullahPertolongan Allah NasserProtector NasyatKecergasan Naura AuniBunga yg bersahaja dan lemah lembut NawabPemimpin. earner Nailachiever NaimComfort. Mulia NabihanMulia.

belas kasihan RahmatullahRahmat Allah RahmiBelas kasih RahmuniYang penyayang RaidLeader RaidiPelopor RaihanBunga surga. cinta Rafiexalted RafidPenolong. bagian QosimGanteng. kuat RusyaidiYang cerdik RusydanPetunjuk RusydiKecerdikanku. merciful. pintu syurga utk orang yang berpuasa RaziNisbah RazinBerakhlak. breeze RabitiYang zahid RadiYang ridha RafaBahagia RafaatSangat lembut. pengawal RaqillaYang selalu berbuat kebajikan RashaadIntegrity of conduct RashadKedewasaan. sanctity QuraisySuku bangsa arab asal Rasulullah SAW QushayyiJauh pemikirannya. yang membagi QudamahCourage Qudsholiness. impatient QutubPemimpin. utusanku RasyadMemperoleh petunjuk RasydanMendapat petunjuk RasyidPetunjuk. lukisanku RasuliWakilku. comfort RayyanKepuasan. powerful Qaidqaayed-leader QaiserRaja Qani'Puas QarinYang dekat. serius dlm perilaku RidaKeredhaan RidauddinKeridhaan agama RidhaKepuasan hati. mendapat petunjuk RatibArranger RaufPengasuh. yang tetap RasinYang mantap RasmiYang rasmi. referring to qualities of God listed in the Quran RahmaniKesayanganku RahmatRahmat. QutaybahIrritable. bermurah hati RauhillahRahmat Allah RawiTubuh serta akal yang sihat RawiyaniKeindahanku Rayhanease. tampan dan baik kulitnya Qadirable. kesenangan RaoofMerciful RaqibPenjaga. honourific title PutraPutera Q Qa'idPemimpin QabusOrang yg gagah. teman QashidYang menuju pd kemudahan QasimDivider. pemberi RafidanSungai Dajlah dan Furat RafieTinggi dan mulia RafiqKind. distributor QaulalhaqPerkataan yang benar QaysFirm QiyamanPokok kehidupan QobusLelaki berwajah tampan QoidPemimpin QosiimYang molek. kawan pendamping RimanKijang RiyadGardens RiyadhTaman RizqRezeki RizqiRezeki. bercahaya NuruddinCahaya agama Nurul HaqCahaya kebenaran Nurul HidayahCahaya petunjuk Nurul IslamCahaya Islam NusariPertolongan NuwairCahayaOmarLong life. berperasaan baik RashidOne of good council. rightly guided. penyampai RusliWakilku RustamBerani. pengawal. kurniaan Allah RizqullahRezeki dari Allah RuknuddinSendi agama RuslanWakil. most high. having true faith RashinYang bagus. nama nenek moyang Nabi Quthb. the Prophets follower OmranSolid structurePashalord. ridho RidhwanKeridhoan Allah RidwanAcceptance. penunjuk jalan lurus RusyduddinKelurusan agama RuwaidiAngin sepoi-sepoi RuzainTempat ketenteramanku S Sa'airollahSyiar2 Allah . good will. fragrant. cerdas. kurniaan Allah RizqinRezeki. tumbuhan yg harum RaimiKeutamaanku RaisCaptain RaiyanYang puas Raja'Harapan RajabBulan Rajab RajaieHarapanku RajauddinHarapan agama RajihTimbangan yang mantap RakinDihormati RamadhanBulan Ramadhan RamiPenuh kasih RamliPenelitianku RamziLambangku RaniaKesukaan. friend RafiqiPendampingku RafiqinPendamping RafiuddinPendukung agama RaghibDesirous RahimiKesayanganku RahmanCompassionate. name of the keeper of the gates of Heaven Rif'atTinggi martabatnya RifaiYang tinggi dan mulia RiffatPangkat yang tinggi RifidPenolong RifqiLemah lembut. kutub R RabahGainer RabbaniArif dan soleh Rabbi'Musim semi RabiSpring.NurhanCahaya raja NuriCahayaku. first son.

Jujur ShofiJernih ShofwanTeman akrab. aib SaudFortunate SayfSword . entertainer SammanGrocer SamranPertolongan SanadTempat bergantung SanimYang derajatnya tinggi SaniyYang tinggi. Pedang Tajam. julukan utk sahabat Abu Bakar ShidqiBenar. keselamatan. light SirajuddinPelita agama SirhanBerani.Sa'diBahagia Sa'dunKebahagian Sa'iYang berjalan cepat. mulia SaqrFalcon SarhanKemudahan SariyahClouds at night SarwanMempunyai kemuliaan dan kemurahan SatirOrang yang menutupi Aib dan dosa SattarMenutup cela. cinta ikhlas ShahibTeman ShaibTepat mengenai sasaran ShakilIndah ShakirThankful ShalahPerbaikan. pemurah SabqiKeutamaanku SabranKesabaran SabriKesabaranku SadadKejujuranku.of religion Sayidchief. blaze ShobhiPagi hari ShobirPenyabar ShodiqBenar. toleran Samircompanion. duta besar SafiuddinKesucian agama SafiyBest friend SafwanBersih. noble. Yang mendahului SabirYang sabar SabitYang baik. terkawal SalimanKesejahteraan SalmanSafe Sam'unPendengaran Sama'anYang patuh SamadSerba baik SamahToleransi SameerEntertaining companion SamhariLembing yang keras SamiHigh. flawless SalehGood. cinta ikhlas ShohibTeman ShoibTepat mengenai sasaran ShorimBerani. keamanan SalamatKesejahteraan SaleemSafe. ikhlas. nama populer orang Arab SaghirYang mengikut SaharAkhir malam sebelum fajar SahilMudah. singa SirinNama seorang tabi?ie SofianDevoted . tender ShafiyTenteram suci ShafwanTeman akrab. distinguished SharimBerani. pemurah. pedang tajam ShibghotallahFitrah Allah ShiddiqMembenarkan ShiddiqinOrang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan ShidiqSelalu membenarkan. senang SahliKemudahanku SahnonKehalusan SaidBahagia SaidunYang berbahagia SaifPedang SaifuddinPedang agama Saiful IslamPedang Islam SaifullahPedang Allah SajidOne who worships God SakhawiKemurahan hati SakinahKetenangan. jujur ShihabFlame. Singa SiddiqYang membenarkan SidqiKebenaranku SilmiKedamaianku SinwanKembar SirajLamp. leader SayyidMaster SeifSword . exalted SamihPemaaf. Jujur ShidqieBenar. ketentraman SalahRighteousness Salah al DinRighteousness of the Faith SalahuddinKebaikan agama SalamKesejahteraan. lofty. bertindak tepat SadaqatCharity SadatPimpinan SadidBenar. senang SahirWakeful SahlanMudah. yang berusaha Sa'ihatYang berpuasa Sa'udBahagia SaadBahagia SaadanKebahagiaan SaadiKebahagiaanku SaaduddinAgama yang membahagiakan Sab'atuabhur7 laut SabahiKetua pejuang SabeerPatient SabihBeautiful SabikahPenambang emas. tepat Sadiqsaadiq-truthful SadruddinPemimpin agama SaeedHappy SafarazDihormati SafirWakil. lemah lembut. right SalimSelamat.of religion Seif al DinSword of the faith ShabhiPagi hari ShabriSabar ShaddamBenturan ShadiSinger ShafiJernih ShafiqCompassionate. kebaikan ShalahuddinKebaikan agama ShalehBaik ShalihBaik Sharafhonour SharifHonest. whole. nama sahabat Nabi SAW SabilJalan SabiqYang mengalahkan.

orang yang kuat TamirOne who owns date palm trees Tamrinlatihan. tampan SuhailSenang. berani. pertolongan SyafiPenyembuh Syafi'Memberi syafa?at SyafiiPenganut Imam Syafii SyafiqPenyayang. mudah SuhailiKemudahanku SuhaybOf reddish hair or complexion SuhaylGentle.SolehYang baik SolihanYang baik SolihinYang baik Su?daBahagia SubhiEarly morning SufiAhli tasawuf SufyanNama sahabat nabi Muhammad SAW. mulia SyarifuddinKemuliaan agama SyaukatKekuasaan SyauqiRinduku SyawalBulan syawal SyazaniKecergasanku SyazwanHaruman kasturi SyazwiKeharumanku SyihabPecahan bintang. meteor SyihabuddinBintang agama Syu'bahNama sahabat nabi Muhammad SAW SyuaibNama nabi SyubliAnak singa Syuja?Pemberani SyukranKesyukuran SyukriKesyukuran SyukurKesyukuran SyuruqTerbitnya matahari SyuwariKecantikanku T Ta'ibYang bertaubat Ta'iqYang rindu Ta'wilul AhaditsTabir mimpi Taba'unYang menurut TabariNama ulama Tabi'unYang mengikut TabraniNama ulama TadwinPencatatan TafhimUsaha memahami TahaTertentu. pengetuk hati TaufiqPertolongan. the name of a star SulaimSejahtera SulaimanA Prophets name . petunjuk Taufiq AlhakimTaufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih TaufiqillahPetunjuk Allah TauhidKemurnian Iman ( Keesaan Allah ) TauqanKemampuan hati TawaduMerendah hati TawfiqSuccess. nama tokoh ulama SuhaibKemerah-meraha SuhaidLembut. perbaikan TahzirUsaha memberi peringatan TaibYang baik TaisirMemudahkan.Solomon SulaimiKesejahteraanku SulhidarBersenjata SulthanSuktan. pembiasaan TaqiBertakwa TaqiuddinBertaqwa untuk agama. belas kasih SyahabuddinBintang agama SyahidMati Syahid SyahinBurung yang panjang sayapnya SyahirTerkenal SyahiranTerkenal SyahmiMulia. easy. takwa dalam agama TaqrisBerperisa TarifIstimewa TariqBintang subuh. Nama Ulama Besar SyarifDipuji. pengenang budi SyaliaPenghibur hati SyamilMenyeluruh SyaminiKeharuman yang tinggi SyamlanMemilih kurma yang masak SyammasPelayan ibadah SyamsiMatahariku SyamsirPedang SyamsuddinMatahari agama Syamsul BahriMatahari lautan SyamsulhadiMatahari petunjuk SyamsuzamanMatahari/ pelita masa SyarafKemuliaan SyarafatHarga diri SyarafuddinYang mulia agamanya SyarahilNama khabilah SyarbiniNama Pohon. Nama Binatang SunniPenganut ajaran sunah nabi saw SuoudGood luck SururKegembiraan SuudBahagia SuwadiRahasiaku Sya'airillahSyi'ar2 Allah Sya'banBulan Sya?ban Sya'raniNisbah SyabibiBerusia antara 15 dan 30 tahun SyabilBintang SyaddadYang perkasa SyadiPandai bersyair dan bernyanyi SyafaatPembelaan. success granted by Allah TaymullahServant of God TaysirFacilitation . bijak SyaibanMendung bersalju SyakibNama tokoh muslim SyakirBersyukur. bukti yang kuat SulwanKepuasan SunbulTangkai. kemudahan TajuddinMahkota agama TajuzzamanMahkota masa Tal'ahTampil. clean TahsinMenghiasi. nama nabi TahfizUsaha menghafaz TahirPure. reconciliation Tawqirgoodluck. maju Tal'atKetinggian TalalKeindahan TalhahNama sahabat nabi Muhammad SAW TalibPenuntut TamamGenerous Tamamul QamarBulan purnama TamimKejadian sempurna.

jelas UmairMaju. Suci ThalalKeindahan. Yang Mencari ThaminYang tinggi nilainya ThamirBerjaya. hati WisamPertanda. berbuah ThaqibShooting Star ThaqifBijak dan cepat faham TharwanKekayaan ThauriRevolusi ThifalLembut ThilalEmbun. tinggi YaaqubNama nabi . jujur WafriKekayaanku. labah-labah Ulil AidiYang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil AmriPemerintah. unequalled WahiduddinTerulung pada agamanya Wahiduz ZamanTerulung pada zamannya WahnanMudah. gembira. bintang kehormatan. Halus TijaniMahkota Tsa'irPemberontak TsabTetap. kuasa WajihNoble WajihuddinYang terkemuka dalam agama WakilLawyer WaldanAnak baik WaleedNewborn child WaliKekasih. gigih WazirMenteri. tenteram. tak goyah TsabatKeteguhan hati. gaya yang menarik U UbadahSahabat nabi Muhammad SAW. keluasanku WahabPemberian WahibPemberi WahidSingular. pandai UkasyahSahabat nabi Muhammad SAW. exclusive. tinggi.for Shelter WaizPenasihat. perlindungan. cinta. mubaligh WajdiKesayanganku. medali Y Ya'rubBerbicara dgn bahasa Arab Ya'subPemimpin kaum YaalaKemuliaan. Nama orang dahulu UmaiyahSahabat Nabi Muhammad SAW UmarName of the second Khalifa UmarahOld Arabic name UmayrOld Arabic name UmranKemakmuran UmronPembangunan. cita-cita WijdanSanubari. pemimpin.pbuh UwaisPemberian UwamirNama Orang dahulu UzairNama sahabat nabi Muhammad SAW UzmaTerbaik UzzamSinga W Wa'ilPerteduhan. lurus. Keadaan yang baik ThalibPenuntut Ilmu. dicintai WafdanPerutusan yg terhormat WafiSempurna WafidTamu WafiqBerjaya WafiuddinSetia pada agama WafiySetia. hujan lebat WadhohWajahnya bagus. ketetapan TsabitYang tetap TsamarunBuah TsaminBerharga mahal. ulama Ulul AlbabOrang-orang yang berakal. tekun beribadah UbaidFaithful UbaidanPenyembahan UbaidullahHamba Allah UbaydahServant of God UbayyOld Arabic name UbbadBanyak ibadat UjabKeajaiban UjumBenteng pertahanan UkailPintar.TayyibGood or delicate Tazimhonour ThabitFirm ThabraniNama periwayat hadits Thabrani IsmailNama periwayat hadits ThahaDua huruf permulaan surat ThahirBersih. singa UsamahDescription of a lion UsyairKawan. kulit putih WadiAman. cinta. senang Wail. hujan gerimis Thin LazibTanah liat Tho'ilKemampuan ThomiTinggi ThoriqOrang yang mengetuk malam hari ThoyyibBaik ThubatPahlawan ThufailLembut. suami UtaibahPersimpangan lembah UtbahOld Arabic name UthmanOne of the companions of the Prophet . para cendikiawan Ulul ArhamOrang-orang yang punya hubungan darah Ulul AzmiOrang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul FadhliOrang-orang yang mempunyai kelebihan UlwanKetinggian. good looking WazienPendapat yang kukuh WazifYang tekun. kaya. yang berkuasa WazniYang menimbang secara adil WidadCinta. yang dilahirkan WaliuddinPembela dan pemelihara agama WalliyullahSupporter of God WaqarKetenangan dan sopan santun WaqiuddinPemelihara agama WaqqasNama sahabat nabi Muhammad SAW WaqurKetenangan dan kesopanan WardiBunga mawarku WaridBerani WarisPewaris WashifPunya Sifat tertentu WashilMenyambung hubungan kekeluargaan Wasibroad-minded WasilPenghubung silaturrahim WasimGraceful. yang kembali (berlindung) kepada Allah WabilPemurah. tenang WadihanCantik WadudPenyayang. pelindung WalidKelahiran. WailComing back . tinggi harganya TsamudKaum Nabi Shaleh as TsaqibJitu TsaubanKembali berkumpul TufailPengantara. ramai penduduk UrwahSinga UsaidBerani.

wangi ZaalanRajin.Joseph Z ZaafaraniHarum. rendah hati ZahilYang tenang ZahinYang cerdik ZahirBright.flower ZuhairiYang berseri ZuhayrBright ZuhdiZuhud. anak kecil yang cantik ZamriKecantikanku ZanjabilSusu jahe hidangan di surga ZarifPeriang. kawan ZamirSuara hati. pemimpin ZawwarBanyak ziarah ZayanYang cantik ZayaniKecantikanku ZayyadSemakin bertambah ZayyanHiasanku Ziadpopular Arab name Ziaul-HaqLight of Truth ZihniKefahamanku. tidak bandingannya YawarPengawal peribadi YazdanBelas kasihan YazeedGod will increase YazidBerkat. kelebihan ZaidiTambahan. kenanganku ZimamYang utama. perhiasan. perhiasanku ZainuddinPerhiasan agama Zainul AbidinPerhiasan orang beribadat Zainul AriffinPerhiasan orang arif Zainul MuttaqinPerhiasan orang bertakwa ZainunBagus. demunitive form of zahr . perhiasanku ZainiBagus. bertambah. yang hidup YahyahA Prophets name YajriMengalir. bahagia Zaim UkhrowiPemimpin akhirat ZainBagus. berzikir ZakiyPure ZakurYang kuat ingatan ZakwanYang cerdik. kuat ZabranKuat. Keindahan. shining ZahiruddinPembela agama Zahirul HaqPendukung Hak ZahranBunga. yang harum ZamanNasib ZamanatYang dijamin ZamilTeman. pintar ZufarSinga.= yang memiliki hidung mancung. rendah hati. mampu ZafarKemenangan/kejayaan ZafirVictorious ZafriKemenanganku ZahabiKeemasan ZaharSangat bergemerlapan ZahidSelf-denying or ascetic ZahidiYang menjauhkan diri dari kemewahan. perhiasanku ZaiyaniHiasanku ZakariaNama nabi ZakariyyaA Prophets name ZakiIntelligent ZakirYang mengenang. ease YaseenOne of Muhammads names YasinNama nabi YasirWealthy YaslamYang selamat. kelebihan Zoheblittle gold . Yang Memuji Allah Ziyaadpopular Arab name ZiyadPertambahan. perhiasan. pemberani.the dimunitive form of zahab [correct Arabic is: dhahab] Zohoorappearance ZubaidiPilihanku yang terbaik ZubariGagah perkasa. berseri. kelebihan ZaidunTambahan. berjenaka ZawawiHimpunan kebaikan ZawirKetua. cantik ZahrinBerseri-seri ZahwanSedap dipandang ZaidIncrease. perhiasan. lebih YoonusA Prophets name YunanNama ulama YunusA Prophets name YushuaGod saves YusriKesenanganku YusronKemudahaan YusufA Prophets name. pemurah ZuhailyYang tenang ZuhairBright. tidak rakus dunia ZuhnunYang cerdik ZuhriKecantikanku ZulfadhliYang mempunyai kelebihan ZulfanTaman ZulfaqarNama pedang Nabi Muhammad SAW ZumarAnak kecil yang cantik ZunnurainYang mempunyai dua cahaya Khansaa. berserah YassaarKekayaan. growth ZaidanTambahan. pemimpin ZiqriTerpuji. kelebihan ZaimBrigadier General Zaim SaidBertanggungjawab. berlari YakutPermata YamanProper name YaminYang berkat YaqinPenuh keyakinan YaqubArabic form of Jacob YaqzanYang berwaspada YasarWealth. giat ZabadKeharuman kasturi ZabadiKeharumanku ZabarjadBatu permata seperti zamrud ZabdanPemberian ZabidiYang memberi ZabirPintar. wanita baik Aqiilah = terhormat . kemewahan YasserWealth.YaarubMahir bahasa arab YaasiinAyat pertama surat yaasiin YahyaNama nabi. kekuatan akalku ZikriIngatanku. ease YasykurBersyukur YatimYang sangat berharga.

untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ( dengan senam hamil ). Namun senam ini harus dilakukan secara teratur.Olah raga sangat penting bagi ibu hamil. Kegunaan: Memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki.Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Mengurangi keluhan. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. Pernafasan perut . Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Namun olah raga yang dilakukan. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. dan seterusnya. hadapkan. Kegunaan: Mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. 2. lalu gerakan membuka ke arah samping. Ada baiknya Anda mensurvey rumah sakit tempat Anda akan bersalin. sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. Tapi bila lokasinya jauh dan Anda tak punya cukup waktu untuk ke rumah sakit. Memperkuat elastisitas otot. . dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. 5. kembalikan ke posisi semula. Pernafasan iga . sedangkan teknik pernapasan dilatih agar ibu siap menghadapi persalinan. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. Berikut beberapa petunjuk dalam melakukan senam hamil: Latihan Otot Kaki 1. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil.Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. tegakkan. 3. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Menguasai teknik pernapasan. Senam ini membantu persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. 3.Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. kembali. Berikut beberapa tujuan senam hamil: 1. . Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Kegunaan: Melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. . 2. Selain untuk menjaga kebugaran. . Menghindari kesulitan. kembali ke posisi semula. 2.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. 4. Melatih relaksasi. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. 3. 4. Ulangi beberapa kali. senam hamil juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Latihan Pernafasan 1.Tidurlah terlentang dengan satu bantal. dan seterusnya.

3. kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Kegunaan: Istirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Letakkan siku di atas kasur. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. (berbagai sumber) Olah raga sangat penting untuk tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Selain untuk menjaga kebugaran.Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. 3. 3. Ambil posisi merangkak. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. 5. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. kedua lengan sejajar bahu. tolehkan ke kiri atau ke kanan. senam hamil hanya sekedar senam seperti olahraga biasa yang membuat tubuh segar dan bugar. yaitu sekitar usia 2830 minggu kehamilan. Lakukan enam kali dalam sehari. Latihan Anti Sungsang 1. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Namun olah raga yang dilakukan. Ulangi enam kali sehari. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. dsb. Kegunaan: Mencegah timbulnya wasir saat mengejan.Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. Setelah jongkok. Pernapasan dada . Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. juga harus yang sesuai dengan perubahan fisik. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. 4. kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. 4. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur.3. dikarenakan selama senam hamil ini calon ibu dipersiapkan baik fisik maupun mental untuk persalinan yang cepat dan spontan. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. 2. 4. Namun ternyata senam hamil sangat membantu dalam proses persalinan. Senam hamil biasanya dimulai saat kehamilan memasuki trisemester ketiga. Bila dilihat dari gerakan-gerakannya. mengurangi dan mencegah pegalpegal. Latihan Otot Betis 1. 2. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Kepala di antara kedua tangan. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Senam yang pas dilakukan saat kehamilan adalah senam hamil. Kegunaan: Mencegah kejang di betis. Latihan Otot Pantat 1. Latihan Otot Panggul 1. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Lakukan sehari 2 kali selama 15 ± 20 menit/kali. Letakkan kedua tangan di samping badan.Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Kegunaan: Mempertahankan dan memperbaiki posisi janin agar bagian kepala tetap di bawah. lepaskan kerutan. Tidur terlentang. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. 2. lemaskan bahu. lepaskan kerutan. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. Kempeskan perut. 3. . 2. Kegunaan: Mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. senam hamil juga diperlukan untuk . kedua lutut dibengkokkan. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. 4. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. . pendek-pendek saja). Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. Tidur terlentang tanpa bantal. Kegunaan: Mengurangi rasa sakit saat bersalin.

tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. kedua lutut dibengkokkan dan dibuka kurang lebih 20 cm. Pernapasan dada Latihan ini berguna untuk mengurangi rasa sakit saat bersalin. 1. Bernapaslah seperti pada pernapasan perut. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping turunkan. kembali. sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong. Latihan Otot Kaki Latihan ini berguna untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. . 4. Tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup. sekaligus mengikuti program senam hamil di rumah sakit tersebut. Melatih relaksasi. Kemudian tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. Pernafasan iga Latihan ini untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Ada baiknya anda mensurvey rumah sakit tempat anda akan bersalin. Ulangi beberapa kali. Latihan Pernafasan 1. y y y Tidurlah terlentang dengan satu bantal. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). tegakkan. 2. 4. hadapkan. dan seterusnya. serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. 3. Tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Senam ini membantu persalinan sehingga calon ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan. Menghindari kesulitan. 5. y y Tidur terlentang (seperti pada pernapasan perut). Pernafasan perut Latihan ini dapat melemaskan dinding perut agar mudah diperiksa oleh dokter/bidan. letakkan kedua tangan dalam posisi mengepal di iga sebagai perangsang. kembalikan ke posisi semula. Namun senam ini harus dilakukan secara teratur.meningkatkan kesiapan fisik dan mental calon ibu selama proses persalinan. Letakkan kedua telapak tangan di atas perut di sekitar pusat sebagai perangsang. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Tujuan Senam Hamil 1. Memperkuat elastisitas otot. Namun sebenarnya senam hamil juga bisa dilakukan sendiri di rumah. 2. Hampir di setiap rumah sakit bersalin memiliki kelas senam hamil. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otototot dinding perut. 2. Keluarkan napas dari mulut (tiup) dengan tangan menekan dada ke arah dalam. lalu gerakan membuka ke arah samping. di perut bagian bawah dan keluhan wasir. Mengurangi keluhan. 3. 3. dengan kondisi yang tenang dan menggunakan pakaian yang longgar. sedangkan teknik pernapasan dilatih agar calon ibu siap menghadapi persalinan. Perhatikan bahwa gerakan pernafasan dilakukan dengan perut (jadi dada tidak ikut kembang kempis). Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. dengan pengecualian tangan menekan iga ke dalam dan iga mengembang mendorong kedua tangan ke arah samping luar. perut mengembang mendorong kedua tangan ke atas. Menguasai teknik pernapasan. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Keluarkan napas dari mulut (tiup) sambil tangan menekan perut ke dalam. letakkan kedua tangan di dada bagian atas. dan seterusnya. kembali ke posisi semula. 5.

3. angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Latihan Anti Sungsang 1. Ini dapat membantu anda untuk bisa mengontrol tubuh anda dan dapat membuat kehamilan anda sedikit lebih mudah. Minumlah air minimal delapan gelas setiap hari dan. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. kemudian perlahan . Pakailah sepatu penyangga dan lihat permukaannya dengan hatihati untuk menghindari adanya kehilangan keseimbangan anda dan menciderai diri anda sendiri. dan setelah habis melahirkan. Tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. mengurangi dan mencegah pegalpegal. Kempeskan perut. tolehkan ke kiri atau ke kanan. minumlah beberapa gelas lagi untuk mengisi lagi cairan yang hilang. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. Semua gerakan latihan pernapasan di atas sebaiknya dilakukan enam kali sehari. selama. y y Tidur terlentang. y y Latihan ini dapat mencegah timbulnya wasir saat mengejan. Latihan Otot Betis y y y y y y Latihan ini mencegah kejang di betis. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Minumlah air secara cukup sebelum. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. Batasilah latihan anda untuk tidak lebih dari 15 menit setiap kali melakukannya. y y y y Tidur terlentang tanpa bantal. kedua lutut dibengkokkan. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. Juga dilakukan saat ibu sudah merasa ingin mengejan sementara pembukaan belum lengkap. 2. Pernapasan ini menyerupai pernapasan dada. lepaskan kerutan. ketika bekerja. Turunkan perlahan (pantat masih berkerut). Latihan Otot Panggul Latihan ini mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan. Letakkan siku di atas kasur. dada mengembang mendorong ke dua tangan ke atas. lemaskan bahu. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. lepaskan kerutan.y Tarik napas dari mulut dengan mulut terbuka. Setelah jongkok. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. dsb. kedua lengan sejajar bahu. kembalilah berdiri tegak. Posisikan ibu jari dan jari-jari lain menghadap ke atas. Letakkan kedua tangan di samping badan. Lakukan sehari 2 kali selama 15 menit/kali. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan hingga dada menyentuh kasur. dan setelah latihan untuk menghindari dehidrasi. Ambil posisi merangkak. Pernapasan panting (pendek-pendek dan cepat) Latihan ini berfungsi untuk beristirahat atau menghilangkan lelah sesudah mengejan. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Latihan dapat membantu anda untuk menjaga imej pribadi yang positif dan kesehatan fisik selama waktu ini. kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. Latihan Otot Pantat 4. Lakukan enam kali dalam sehari. Lakukanlah latihan secara kontinyu selama anda hamil. supaya jalan lahir tidak bengkak atau sobek. pendek-pendek saja). kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. hanya saja irama pernapasan lebih cepat dengan gerakan napas dihentikan separuhnya (bernapas tidak terlalu dalam. Ulangi enam kali sehari. sakit pinggang dan punggung serta nyeri di lipat paha. Kepala di antara kedua tangan. di pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful