Anda di halaman 1dari 16

DRAF050710

MODUL PEMBELAJARAN
TMK MERENTAS
MODUL TERAS ASAS
MATEMATIK

(NOTASI NOMBOR
& NILAI TEMPAT)

49 Matematik Tahun 1
DRAF050710

NOTASI NOMBOR & NILAI TEMPAT


TAHUN 1

Objektif:
Objektif:

Padaakhir
Pada akhirpembelajaran,
pembelajaran,anda
andadapat:
dapat:

membuka aplikasi
membuka MS Word
aplikasiMS Word untuk
untukmenaip
menaip
danmenyusun
dan menyusunnombor.
nombor.

menggunakan MS Word
menggunakanMS Word untuk
untukmenukar
menukarsaiz
saiz
nombor.
nombor.

menyimpanlembaran
menyimpan lembarankerja
kerjadididalam My
dalam My
Document. .
Document

menggunakanpencetak
menggunakan pencetakuntuk
untukmencetak
mencetak
dokumen.
dokumen.

50 Matematik Tahun 1
DRAF050710

AKTIVITI 1: MEMBUKA APLIKASI MICROSOFT WORD.


(MS Word)

Rujuk gambar rajah 1 bagi langkah 1 hingga 4

Langkah 1: Klik
Langkah 2: Klik pada All Programs.
Langkah 3: Pilih Microsoft Office.
Langkah 4: Klik Microsoft Office Word

4
1
Gambar rajah 1

51 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Gambar rajah 2

Paparan visual akan kelihatan


seperti dalam gambar rajah 2.

52 Matematik Tahun 1
DRAF050710

AKTIVITI 2: MENGGUNAKAN MS WORD UNTUK


MENAIP NOMBOR

Langkah 1: Taipkan AIMAN BIN JAMIL dan tekan Enter.

Langkah 2: Taipkan 1 RAJIN dan tekan Enter.

Langkah 3: Taipkan MATEMATIK dan tekan Enter

Langkah 4: Kemudian taipkan nombor pertama yang ditulis


oleh guru.

Langkah 5: Tekan (Palang Penjarak) dua kali dan


taip nombor seterusnya.

Langkah 6: Ulang langkah 4 untuk nombor seterusnya.

Langkah 7: Setelah selesai, tekan Enter.

(Sila lihat gambar rajah 3)

53 Matematik Tahun 1
DRAF050710

4,5,
6,7

Gambar rajah 3

Nota:
Tekan butang Caps Lock di papan kekunci untuk
huruf besar

54 Matematik Tahun 1
DRAF050710

AKTIVITI 3: MENGGUNAKAN MS WORD UNTUK


3
2
1 MENYUSUN NOMBOR

Langkah 1: Taipkan Tertib menaik dan susun nombor


mengikut tertib menaik.

Langkah 2: Jarakkan setiap nombor dengan menekan Palang


Penjarak dua kali seperti gambar rajah 4.

1,2
Gambar rajah 4

2
1

AKTIVITI 4: MENGGUNAKAN MS WORD UNTUK


MENUKAR SAIZ NOMBOR

Langkah 1: Klik dan heret untuk menyerlahkan nombor


pertama .

55 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Langkah 2: Klik pada menu tarik turun saiz fon, pilih saiz fon
untuk nombor yang telah diserlahkan seperti
dalam gambar rajah 5.

1 2

Gambar rajah 5

Langkah 3: Ulangi langkah 2 untuk nombor seterusnya seperti


gambar rajah 6.

56 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Gambar rajah 6

Setelah siap, paparan visual


akan kelihatan seperti dalam
gambar rajah 5.

Nota:
Untuk latihan pengayaan, guru memberi siri
nombor yang lain dan murid menyusun
mengikut tertib menurun pula.

AKTIVITI 5: MENYIMPAN HASIL KERJA DI DALAM MY


DOCUMENT

57 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Langkah 1: Klik pada File.

Langkah 2: Klik Save seperti gambar rajah 7.

GambaGambar

1 2 Gambar rajah 7

Langkah 3: Taipkan nama Susunan Nombor.

58 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Langkah 4: Klik Save untuk menyimpan hasil kerja seperti


gambar rajah 8.

Gambar rajah 8

3 4

AKTIVITI 6: MENCETAK DOKUMEN

Minta kebenaran guru


59 Matematik Tahun 1
sebelum mencetak hasil kerja
anda
DRAF050710

Langkah 1: Klik File.

Langkah 2: Klik Print seperti gambar rajah 9.

1 2
Gambar rajah 9

Anda akan dapat paparan seperti gambar rajah 10 di bawah.

60 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Langkah 3: Klik OK.

Gambar rajah 10

LEMBARAN KERJA (AKTIVITI 1)

Nama:…………………………………………………..

61 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Kelas:………………………………….

Lengkapkan garis nombor ini.

1.

1 5 6 9

2.

9 8 6 3 2

3.

15 55 65 95

4.

93 83 0 63 33 23

5.

19 59 69 99

LEMBARAN KERJA (PENGAYAAN)

62 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Nama:…………………………………………………..

Kelas:………………………………….

Susun nombor mengikut tertib menaik dan menurun.

1.
32 51 20 Tertib menaik :

74 11 Tertib menurun:

2.
Tertib menaik :
90 10
40
Tertib menurun:

60 30
1.
Tertib menaik :
79 66
23
Tertib menurun:
14 31

Lengkapkan garis nombor ini.

1.

11 51 61 91

2.

90 80 0 60 30 20

LEMBARAN KERJA (PEMULIHAN)

63 Matematik Tahun 1
DRAF050710

Nama:…………………………………………………..

Kelas:………………………………….

Susun nombor mengikut tertib menaik dan menurun.

1.
2 3 5 Tertib menaik :

4 1 Tertib menurun:

2.
Tertib menaik :
30 10
50
Tertib menurun:

40 20
3.
Tertib menaik :
19 6
20
Tertib menurun:
8 12

Lengkapkan garis nombor ini.

1.

1 5 6 9

2.

90 80 0 60 30 20

64 Matematik Tahun 1