1. Mengetahui masalah moral dan isu etika. 2. Memahami prinsip etika komputer. 3. Memahami etika profesional TM. 4.

Mengetahui fungsi kod etika profesional. 5. Keperluan etika komputer.

.

Penggunaan TM + x bertanggungjawab = Isu etika .