Anda di halaman 1dari 4

Contoh RPH pendidikan moral 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan : 3 Cerdas
Tahap : Sederhana
Masa : 80 minit
Bidang Pembelajaran : 2.2 Nilai Berkaitan Dengan Keluarga
Nilai : Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga
Pengertahuan sedia ada: peranan ibu bapa dalam membentuk kebahagiaan keluarga.
Kandungan Akademik : Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga
• Amalan prinsip kekeluargaan
- Peraturan
- Maruah
- Keputusan keluarga
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
i) (Kognitif)
Meramalkan keadaan yang bakal berlaku sekiranya amalan
hormat dan taat kepada keluarga tidak diamalkan.
ii) (Afektif)
Berasa bangga dapat menjaga maruah keluarga.
iii) ( Psikomotor)
menerima dan mematuhi prinsip-prinsip dalam keluarga.
Pendekatan : Domain dan analisis nilai
Teknik : Penggunaan ICT, Penyoalan, Bercerita, Forum
Bahan Bantu Mengajar : Laptop, LCD, Marker Pen, Sedutan filem P. Ramlee, Keratan akhbar
majalah, Papan putih, Projektor, dan Pembesar suara
Contoh RPH pendidikan moral 3

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Catatan
Langkah / Isi Kandungan
Contoh RPH pendidikan moral 3 Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
Masa

Persediaan Persediaan i) Guru mengarahkan para pelajar - Pelajar duduk di tempat Nilai : Kepercayaan
Awal Kelas Meminta pelajar- menyimpan buku , alat tulis dan masing-masing dan mengikut kepada Tuhan ,mematuhi
(5 minit) pelajar bersedia mengarahkan para pelajar memberi arahan guru. arahan yang di berikan
sebelum P &P perhatian dan memberi tumpuan
ii) Guru mengarahkan para pelajar
berada dalam keadaan senyap serta
meminta para pelajar meberi fokus
kepada proses P & P.
iii)guru meminta semua pelajar
membaca doa mengikut agama
masing-masing

Set Induksi -Tayangan klip i) Siaran mengenai perselisihan i)Pelajar memberi perhatian BBM: LCD, Projektor,
(5 minit) video antara anggota keluarga terhadap klip video yang di komputer riba, Pembesar
- Contoh soalan: ii) Guru akan menayangkan klip paparkan. suara (speaker) dan klip
i- apakah yang anda video seperti yang dinyatakan (rujuk ii) Pelajar memberi respon video.
faham mengenai lapiran 3) kepada guru KBKK :
video yang telah iii)Guru menimbulkan soalan-soalan i) menghayati dan
ditayangkan. yang akan membuka lagi minda memahami video yang
ii- adakah pekara murid-murid. ditayangkan.
sebegini masih ii) Menghubungkaitkan
berlaku dalam klip video dengan
masyarakat pandangan masing-
sekarang. masing.
Contoh RPH pendidikan moral 3

REFLEKSI :
( Dilengkapkan setelah selesai proses pengajaran & pembelajaran)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------