Contoh RPH pendidikan moral 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tingkatan Tahap Masa Nilai : 3 Cerdas : Sederhana : 80 minit : Hormat

dan Taat Kepada Anggota Keluarga

Bidang Pembelajaran : 2.2 Nilai Berkaitan Dengan Keluarga Pengertahuan sedia ada: peranan ibu bapa dalam membentuk kebahagiaan keluarga. Kandungan Akademik : Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga • Amalan prinsip kekeluargaan Hasil Pembelajaran Peraturan Maruah Keputusan keluarga

: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: i) (Kognitif) Meramalkan keadaan yang bakal berlaku sekiranya amalan hormat dan taat kepada keluarga tidak diamalkan. ii) (Afektif) Berasa bangga dapat menjaga maruah keluarga. iii) ( Psikomotor) menerima dan mematuhi prinsip-prinsip dalam keluarga.

Pendekatan Teknik

: Domain dan analisis nilai : Penggunaan ICT, Penyoalan, Bercerita, Forum majalah, Papan putih, Projektor, dan Pembesar suara

Bahan Bantu Mengajar : Laptop, LCD, Marker Pen, Sedutan filem P. Ramlee, Keratan akhbar

Contoh RPH pendidikan moral 3 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Isi Kandungan Contoh RPH pendidikan moral 3 Masa Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

Catatan

Persediaan Awal Kelas (5 minit)

Persediaan Meminta pelajarpelajar bersedia sebelum P &P

i) Guru mengarahkan para pelajar menyimpan buku , alat tulis dan mengarahkan para pelajar memberi perhatian ii) Guru mengarahkan para pelajar berada dalam keadaan senyap serta meminta para pelajar meberi fokus kepada proses P & P. iii)guru meminta semua pelajar membaca doa mengikut agama masing-masing

- Pelajar duduk di tempat masing-masing dan mengikut arahan guru.

Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan ,mematuhi arahan yang di berikan dan memberi tumpuan

Set Induksi (5 minit)

-Tayangan klip video - Contoh soalan: i- apakah yang anda faham mengenai video yang telah ditayangkan. ii- adakah pekara sebegini masih berlaku dalam masyarakat sekarang.

i) Siaran mengenai perselisihan antara anggota keluarga ii) Guru akan menayangkan klip video seperti yang dinyatakan (rujuk lapiran 3) iii)Guru menimbulkan soalan-soalan yang akan membuka lagi minda murid-murid.

i)Pelajar memberi perhatian terhadap klip video yang di paparkan. ii) Pelajar memberi respon kepada guru

BBM: LCD, Projektor, komputer riba, Pembesar suara (speaker) dan klip video. KBKK : i) menghayati dan memahami video yang ditayangkan. ii) Menghubungkaitkan klip video dengan pandangan masingmasing.

Contoh RPH pendidikan moral 3 REFLEKSI : ( Dilengkapkan setelah selesai proses pengajaran & pembelajaran) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------