System maintained by Bahagian Media dan Komunikasi Korporat dan, Jabatan Penerangan Malaysia, 7 Floor, Wisma Bernama, Jalan

Tun Razak, 50612 Kuala Lumpur (P): 03-2

APAKAH FUNGSI DAN PERANAN PENGAMAL PERHUBUNGAN AWAM? FUNGSI DAN PERANAN PERHUBUNGAN AWAM Perhubungan Awam (PR) Tiada satu definisi PR yang dianggap sempurna dan diterima oleh semua pihak. Takrif peringkat awal : Mengikut Kamus Dewan ( Edisi Ketiga Tahun 2000) - “Membuat baik dan memberitahu orang ramai mengenainya”. - “Bagaikan ayam betina bertelur sebiji tetapi heboh sekampung”. Edward L.Bernays, pelopor PR di Amerika Syarikat mentakrifkan PR melaui: # Maklumat /Penerangan (Information) # Pemujukan publik/orang ramai # Usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan organisasi dengan publik Sarjana/Pengamal PR lain: - Cutlip and Center - Frank Jefkins - Fraser P.Seltel - Hamdan Adnan 3 FUNGSI PENTING PENGAMAL PR * Menentukan dan menilai pendapat awam * Menasihati para eksekutif dan pentadbir * Menggunakan komunikasi bagi mempengaruhi pendapat awam Jadi, pengamal PR ialah orang perantaraan di dalam proses komunikasi antara organisasi dan orang awam. - PR adalah fungsi pengurusan - PR membantu menggubal dasar organisasi - PR memerlukan peruntukan kewangan dan tenaga kerja (yang selalunya terhad) - PR merupakan tugas setiap individu - Pandangan orang ramai perlu diambil kira (komunikasi dua hala) - PR menyatakan fakta - PR membuat sesebuah organisasi untuk menarik perhatian DI ANTARA TUGAS HARIAN PENGAMAL PR : - Membaca akhbar / keratan akhbar / analisis akhbar - Menulis siaran berita / rencana - Menghadiri / mempengerusikan mesyuarat - Memberi ucapan / juruacara - Menemui wakil media - Menjalankan tinjauan pendapat awam / membuat penyelidikan - Melayan aduan dari orang ramai/publik - Memulihkan imej organisasi sekiranya berlaku krisis, malah mengelak berlakunya krisis. KESIMPULAN Dalam amalan PR, perkara-perkara negatif berikut boleh menjejaskan imej organisasi: