Anda di halaman 1dari 1

Isyarat Penyeberangan Trafic Light 2 Jurusan Pada 4 Persimpangan

Lampu Lampu
Kuning Kuning

K3

Lampu Lampu Lampu Lampu


K1 K1 K2 Kuning Merah Kuning Merah

Lampu Lampu
Merah Merah
K3 K2 K2

K1 K3 K1 K3 K1 K1
T2

K2
K2 K2 K2 K2 K2
T1 T1

T2
T1 K1 K2
2