P. 1
PSIKOLOGI KANAK-KANAK

PSIKOLOGI KANAK-KANAK

|Views: 950|Likes:
Dipublikasikan oleh Czo Zo

More info:

Published by: Czo Zo on Jan 21, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. vii. Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. 4 . Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). iv. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. 8. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. iii. ii. ii. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. iv. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. v. iii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. 9. vi.

struktur pentadbiran. serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. viii. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. Universiti Malaysia Sabah. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. aktivitiaktiviti organisasi. Buku Catatan Mingguan. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi. 5 . fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. 10.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii.

ix. jika perlu memakai tali leher. Jika menghadapi masalah. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. Dalam kebanyakan keadaan. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. vi. vii. 6 . iii. Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. ii. x. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. berbudi bahasa. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Anda perlu bersikap ramah. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. pelajar perlu memakainya). Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. iv. v. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. Jika terpaksa berada di tempat lain. viii.

Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa).MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. xii. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. xiv. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. 7 . Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. xiii. anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda. b. Bagaimanapun. anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. Bagaimanapun. data. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. xv. xvii. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. Semasa menjalani Latihan Praktikum. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. 12. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. xvi.

8 . Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. e. d. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini.

0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya.0 2. vi. Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu. Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan. ii. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan). para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4.0 5. v.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel. Dokumen. Lampiran. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). iv. Laporan tahunan. Melalui pemerhatian. Buku Akademik . 9 . iii.0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i. seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6.

Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Nani Menon & Mohd.0 Rujukan 8. Sharani Ahmad (2008).MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1. BAHAGIAN C (Laporan) i.0 Perbincangan hasil kajian 6. Panduan Kurikulum Prasekolah. Sharani Ahmad (2003). Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii.0 Penutup 7. (2006). Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Kaedah Penyelidikan (Buku 1).0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Intervensi kanak-kanak pembelajaran. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan. Bhd.0 Permasalahan kajian 3. Kuala Lumpur: McGrawHill. 10 .0 Pendahuluan 2. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. bermasalah Rohani Abdullah.0 Tujuan kajian 4.0 Hasil kajian 5. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.

CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy. v.ums.5 cm) Kiri (3. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ .8 cm ) Kanan (2. Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11.5 spacing. Setiap bahagian (Bahagian A. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy. TEL: 088-320000 Samb.my atau suwaibah@ums. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir. 8255 atau 8189.edu. Jumlah halaman adalah 40 . iii. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap. B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja). : Atas (3.my atau msharani@ums. 1.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i. NO. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO.edu. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan.100 muka surat tidak termasuk lampiran. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 .0 cm) Bawah (2. ii.my/spks 11 .edu.ketebalan 80gsm. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO. Nama dan No.edu.my http:// www.

Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. inisiatif. 3. Kreativiti 12 . 2. 5. 8. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. 4. 6. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No. 7. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________.

Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3. adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2. Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. Pada pendapat tuan/puan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 .

vi. x. vii. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i. v. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . ix.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. iii. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. viii.

Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No.

Tel. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No. Matrik No.

terima kasih. 3. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. 5. kerja sukarelawan dan sebagainya. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . 4. kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. ceramah. 6. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. 2. 2.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. 4. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. Sekian. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. analisis masalah. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. 6. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. perancangan dan juga penilaian perancangan. 3. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. 5.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

: : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari.

Rawatan yang dipelajari: D. : ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . Aktiviti: B. Penilaian/Pembelajaran: C.

Selangor. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm.my 6. 40000 Shah Alam. Selangor.com 8. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. 28. No 3. Selangor. Kiwanis Down Syndrome Centre 59. 3. Petaling. Solok Limau. 4. Jalan Utara A. 46. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. 463000. Jalan Seksyen 2/14.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. Seksyen 14. Jalan BU 2/7. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. Jalan Indah. Jalan Gasing. Selangor. 2. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2. Daysprings Day Training Centre 4. Taman Kajang Utama. Jalan Kampar.gov. 43000 Kajang. Bandar Utama.org. Taman Paramount.my 7. Selangor. Selangor. 41000. 46300 Petaling Jaya. 2 Jalan 20/8. Tel : 03-79587385 hmas@autism. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. Selangor. Kelang. 5. 47800 Petaling Jaya.my 21 . 46100 Petaling Jaya.net. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No. 41300 Klang. Selangor. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. Bangunan Darul Ehsan.

Bandar Bukit Beruntung. Jalan SS24/10. 57 & 59.com 11. Selangor. 59. 21. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail.com 14. 2. 46770 Petaling Jaya. Jalan Gasing.htm 10. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No.my 16.mash. Jalan 20/1. Selangor.Box 610. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. Selangor. 47301 Petaling Jaya. Tel : 03-79571179 http://www. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. Tel : 03-33427467 daysp@tm. Seksyen BB3. Jalan Melur 1B.net. Taman Meru.org 22 .net. 2.netmyne. Selangor. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm. Rawang. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo. Solok Limau. 46300 Petaling Jaya. 46000 Petaling Jaya. 46000 Petaling Jaya. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No. Tel : 03-60283527 15.com 12. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P. 27.com www. 68000 Ampang Jaya. The YMCA of Petaling Jaya No. Jalan Gasing. Selangor. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No.O.my 13.com/main. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No.kdsf. Selangor. Taman Megah. Selangor. Lorong Kolam Air Lama 2. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo. 41500 Klang. 4. Selangor.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9. Pejabat Pos Jalan Sultan.

Shah Alam. Selangor. 16. Tel : 03-79588535 info@krista.com. Dignity & Services PO Box 498. Selangor. 80 Jalan Kristal 7/ 74.com 18. Jalan Jenjarum. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity. No 297. Jalan 17/38. No. Jalan Sultan. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time. Bhd.mobiliti. 33D. 46760 Petaling Jaya. 46050. 47400 Petaling Jaya. Selangor. Taman SEA. Lorong Utara ‘A’.my www. 46400 Petaling Jaya. Selangor. Damansara Uptown. 23. Petaling Jaya.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17. Selangor. SUREA Centre for Individual Education Programme No. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9.my www.my 21. Off Jalan Penchala. PJU 6A. 1.geocities. Selangor. Dignity & Services No. off Jalan SS23/1.net. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22.com/dorset_rehab 19.info/ 20. Seksyen 7. Selangor. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. 47400. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Tingkat 4. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A. Jalan SS 21/ 37. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. 46050 Petaling Jaya.krista. Petaling Jaya.jaring. Section 7. Jalan 4/47. 46200 Petaling Jaya.com. Jalan 7/4.my www. 23 . Selangor.

Kuala Lumpur. Jalan Chan Chin Mooi. Brickfields 50470.jaring. Jalan Sultan Abdul Samad. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas. Taman Petaling Utama. Kuala Lumpur. Kenanga. Jalan Kandang Kerbau.org. Kuala Lumpur. 32. Selangor. Rawang No. 31. 4. Penguasa PDK Kg. Selangor. Off Jalan Pahang. Kuala Lumpur 28. Persiaran Titiwangsa. 25.my 24 . Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Petaling Jaya. Brickfields 50470.mab. 30. 523.my www. YMCA Deaf Club 95. Selangor. Kuala Lumpur. 50470 Kuala Lumpur. 27. Tel : 03-40223744 33. 53000. 48000 Rawang. Tadika Islam Permata Indah Puchong.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24. Tel : 03-22722672 mablind@po. Jalan Ros. Jalan Bukit Nanas. Jalan Tebing. 2. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia. 29. Tel : 03-40220308 34. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. Kampung Kenanga. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. Kuala Lumpur. 50350. Kampung Pandan. Kuala Lumpur. 26. Selangor. Wisma Harapan 522. Off Jalan Tun Sambathan 4.

37.sriraflesia. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. Kuala Lumpur. 55100. Persiaran Kuantan.com/pmydeaf 40.com 42. 68-3 2nd Floor. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. 50470. Jalan Raden Tengah. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. Tel : 03-90571704 25 . The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. United Garden (OUG). Setapak. Total Child Education Jalan Sepakat. Malaysia No 94B. 95. Kuala Lumpur. 50470.com 39. Jalan Padang Belia.my 36. National Society for the Deaf No. 50480 Kuala Lumpur. Jalan 24/70A.com www. Tel : 03-22741439 www. 25A.geocities. Tel : 03-92870739 38. National Council for the Blind. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 57000. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. 53200. Jalan Padang Belia.jaring. 95. 50470. Desa Sri Hartamas. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. Jalan Kampong Pandan.com 41. Jalan Tun Sambathan. Kuala Lumpur. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. Bandar Baru Seri Petaling. 6.

Cheras Business Centre.jaring. Off Jalan Cheras. 55000 Kuala Lumpur. Bangsaria Training and Day Care Centre No. 11. Tel : 03-91308635 mcri@pd. 50. Calvary Life Ministries No 38-2. Desa Sri Hartamas. 50515 Kuala Lumpur. Jalan Raja Laut. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak. 12B. Jalan 24/70A. 26 . Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. 2nd Floor. Keluarga dan Masyarakat. Blok E. 50712 Kuala Lumpur. Off Jalan Universiti. Tel : 03-77103360 clm@clm. 59000. 56000 Kuala Lumpur.my 46.com 44. Faks : 03-3446938564 48. Lorong Maarof Satu. Bangunan LPPKN. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita.my 47. Kuala Lumpur. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. dms_company@mailcity. Jalan Dato Onn. Millennium Court. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. Peti Surat 10414. 59100. Bangsar Park. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana.com 45. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. 54100 Kuala Lumpur. Jalan Elmu. 49. Tel : 03-26930095. Keluarga dan Masyarakat Aras 3. Jalan 1/101C. 50480 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo.org.

Taman Sinar Harapan Jitra. 87018 Wilayah Persekutuan. 53.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Lorong 3/ 27C. 55000 Kuala Lumpur. Sabah 60. Hospital Labuan PO Box 80832. Johor. Wangsa Maju. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. 27 . Jalan Ampang Hilir 5. Kuala Lumour. Kedah 58. Johor 55. Kuala Lumpur. Persiaran Meranti. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. PJU 9. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. Terengganu. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. SD Apartment 2. 52200 Kuala Lumpur. Labuan. Seksyen 5. Terengganu 57. Bandar Seri Damansara. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. Kelantan 56. Kedah. Kedah. 53300 Wilayah Persekutuan. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. 59. 16150 Kubang Kerian. Kelantan. Tampoi. 52. Blok 5. 54.

Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. 88856 Likas. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. Sabah. Taman Lim Den Choi. Off Jalan Saga. Taman Kingfisher. Sabah.com 64. Kota Kinabalu. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. Tanjung Aru. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Jalan Penampang. Kota Kinabalu. 91000 Tawau. Sabah. 28 . Sabah. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Jalan Saga. Batu 12 1/2. Jalan Selangor. Sabah. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Sabah. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. O. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Teck Guan Villa. 89450 Kota Kinabalu. Lorong Punai Dekut. 3. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. No: 15 Jalan Tuopai 3. 88450 Likas. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. Sabah. Box 30. 88847 Kota Kinabalu. 62. Tadika Baptis Likas P. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu.

Kota Kinabalu. Sabah. Sabah. 91007 Tawau. Sepanggar. Community based rehabilitation for children with special needs P. 29 . Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. 910230 Tawau. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397.623023 Faks : 088-612486 70. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. 89057 Kudat. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. Sabah. Jalan Mat Salleh. Sabah. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Bukit Padang. Rumah Persekutuan. 77. 91049 Tawau. 73. Sabah. P. Box 13971. 15. Sabah. O. 74. Jalan Air Panas. Sabah. 89657 Tambunan. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. Tingkat 3. 88450 Menggatal. 78. Bangunan Kompleks Fajar. Jalan Haji Karim. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. Papar. 76. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364. Sabah. O. 88590 Kota Kinabalu.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. 75. Jln. Taman Indah Permai. Tel : 088. TBB 322. 88846 Kota Kinabalu. 71. Lrg. Box 72. Sabah. Sabah.

Hospital Likas Kota Kinabalu. Sibu Autistic Association Agape Centre. 84. Sarawak. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. 89608 Papar.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. 80. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran. Upper Lanag. Sabah. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . Jalan Bampfylde. 96000 Sibu. Sarawak. 81. Sarawak. Alan Road. 93748 Kuching. Alan Road.com 86. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. PO Box 2492.net 85. Sarawak. 96000 Sibu. 88400 Kota Kinabalu. 96000 Sibu. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail. Sarawak 82. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. 92300 Kuching. Sabah. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). 83. Methodist Care Centre Off Agape Centre. Sarawak. Sabah. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->