P. 1
PSIKOLOGI KANAK-KANAK

PSIKOLOGI KANAK-KANAK

|Views: 908|Likes:
Dipublikasikan oleh Czo Zo

More info:

Published by: Czo Zo on Jan 21, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). ii. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. iii. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. 8. 4 . vi. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. iv. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. 9. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. v. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. ii. iv. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. vii. iii.

Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. struktur pentadbiran.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. viii. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi. 10. 5 . Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. Buku Catatan Mingguan. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. Universiti Malaysia Sabah. aktivitiaktiviti organisasi. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan.

Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. 6 . Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. vi. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. Jika menghadapi masalah. iv. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. x. berbudi bahasa. iii. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah. Anda perlu bersikap ramah. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. jika perlu memakai tali leher. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. viii. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. ii. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. vii. v. ix. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. Patuhi kehendak organisasi (misalnya.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. Dalam kebanyakan keadaan. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. pelajar perlu memakainya). Jika terpaksa berada di tempat lain.

Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. data. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti. xii. Bagaimanapun. xv. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. xiii. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. Semasa menjalani Latihan Praktikum. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa). Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). Bagaimanapun. xvi.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. 7 . xvii. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. b. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. 12. xiv.

Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini. e. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. d. 8 .

para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4. Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan. Laporan tahunan.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan). 9 .0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. iii. seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6. Buku Akademik .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1. Lampiran.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i.0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). iv. Melalui pemerhatian. vi. Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu.0 5. v. ii. Dokumen.0 2.

0 Hasil kajian 5. Sharani Ahmad (2003). Kaedah Penyelidikan (Buku 1). (2006). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 10 . Intervensi kanak-kanak pembelajaran.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Perbincangan hasil kajian 6. Kuala Lumpur: McGrawHill.0 Rujukan 8. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Permasalahan kajian 3.0 Penutup 7. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. bermasalah Rohani Abdullah.0 Tujuan kajian 4. Nani Menon & Mohd. Panduan Kurikulum Prasekolah. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Bhd. Sharani Ahmad (2008).0 Pendahuluan 2. Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii.0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. BAHAGIAN C (Laporan) i.

CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi. Nama dan No. v.5 spacing.my http:// www.edu.100 muka surat tidak termasuk lampiran. : Atas (3. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO.ketebalan 80gsm. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ . B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja). CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy. Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11.edu.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir.my atau msharani@ums. iii.5 cm) Kiri (3.8 cm ) Kanan (2.my atau suwaibah@ums.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan.my/spks 11 . ii. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap.ums. NO. Jumlah halaman adalah 40 .edu.edu. TEL: 088-320000 Samb.0 cm) Bawah (2. 8255 atau 8189. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 . 1. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO. Setiap bahagian (Bahagian A.

5. Kreativiti 12 . inisiatif. 6. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. 8. 3. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________. 7. 2. Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. 4. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No.

Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Pada pendapat tuan/puan.

x. vii. iii. v. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. vi. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . ix. viii.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .

Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 . Tel. Matrik No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No.

kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. kerja sukarelawan dan sebagainya. 6. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. 2. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. ceramah. perancangan dan juga penilaian perancangan. 4. 4. Sekian. 5. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. 3. terima kasih. 3. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. analisis masalah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. 5. 2. 6. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

: : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari.

Aktiviti: B. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . Rawatan yang dipelajari: D. Penilaian/Pembelajaran: C.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. : ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A.

my 21 . Petaling. 4. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No. Jalan Indah. Selangor.my 6. 40000 Shah Alam. Selangor. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm. Jalan Seksyen 2/14. Taman Paramount. 47800 Petaling Jaya. Bangunan Darul Ehsan. Jalan Utara A. Kiwanis Down Syndrome Centre 59. 46100 Petaling Jaya. Taman Kajang Utama.org. Solok Limau. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. Jalan BU 2/7. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. Tel : 03-79587385 hmas@autism. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. Jalan Gasing. Selangor. No 3. 41300 Klang. 28. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2.my 7.net. 46. Daysprings Day Training Centre 4. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. Jalan Kampar. Selangor. Selangor. 43000 Kajang. Selangor. 46300 Petaling Jaya. Selangor. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. Kelang. 41000. Seksyen 14.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. 5. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. 463000. 2. 3. Bandar Utama. Selangor.gov. 2 Jalan 20/8.com 8.

Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P. Selangor. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No.org 22 . Rawang. Selangor. Selangor. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo. Jalan 20/1.net.com/main.kdsf. The YMCA of Petaling Jaya No.net.com 11. Tel : 03-79571179 http://www. 27. 46300 Petaling Jaya. Lorong Kolam Air Lama 2. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. Jalan Melur 1B. 59. 41500 Klang. Bandar Bukit Beruntung. 46770 Petaling Jaya. 2. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No. 47301 Petaling Jaya. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo.netmyne. Jalan SS24/10.com 14. 46000 Petaling Jaya. Pejabat Pos Jalan Sultan. Selangor. Taman Meru. Tel : 03-60283527 15. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail.my 16. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Taman Megah.com www. 4. 2. 21. 57 & 59. Selangor. Selangor. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm.com 12. Tel : 03-33427467 daysp@tm.htm 10. 68000 Ampang Jaya. Solok Limau.mash.Box 610. 46000 Petaling Jaya. Seksyen BB3. Jalan Gasing. Jalan Gasing.O. Selangor. Selangor.my 13. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9.

Selangor. Selangor. Jalan Sultan.com. Taman SEA. Selangor. Jalan SS 21/ 37.mobiliti. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. 46760 Petaling Jaya. Shah Alam. PJU 6A.com 18.my www.net. Off Jalan Penchala. Bhd. Jalan 4/47. Tingkat 4. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. 46050. Petaling Jaya. Selangor. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. Damansara Uptown. 46050 Petaling Jaya.com/dorset_rehab 19. Seksyen 7. 46400 Petaling Jaya.com. 33D. Petaling Jaya. Selangor. Dignity & Services No. 23.my 21. off Jalan SS23/1. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity.my www. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No.krista. Dorset Rehab Products & Services Sdn. 46200 Petaling Jaya. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.geocities. 47400 Petaling Jaya. No. 1. SUREA Centre for Individual Education Programme No. 16. Jalan Jenjarum. Jalan 17/38. Selangor. Selangor. Dignity & Services PO Box 498. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time. No 297.info/ 20. 47400. Jalan 7/4. 23 .my www.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17.jaring. Selangor. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. Section 7. Lorong Utara ‘A’. 80 Jalan Kristal 7/ 74. Tel : 03-79588535 info@krista. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A.

2. Jalan Chan Chin Mooi. Tel : 03-40223744 33. 29. Jalan Kandang Kerbau. 4. Persiaran Titiwangsa. 50350. 26. Jalan Bukit Nanas. Jalan Tebing.my www.my 24 . Kuala Lumpur. 25. Kampung Pandan. Kuala Lumpur. Jalan Ros. 48000 Rawang. 30. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. Selangor. Kuala Lumpur. Jalan Sultan Abdul Samad. 53000. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4. YMCA Deaf Club 95. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas.mab. Kuala Lumpur. Rawang No. Kuala Lumpur 28. Wisma Harapan 522. Brickfields 50470.org. Off Jalan Tun Sambathan 4. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia.jaring. 31. Kenanga. Tadika Islam Permata Indah Puchong. Off Jalan Pahang. Selangor. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. Tel : 03-40220308 34. 523.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24. Penguasa PDK Kg. Taman Petaling Utama. 32. Kampung Kenanga. Kuala Lumpur. Brickfields 50470. Tel : 03-22722672 mablind@po. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Selangor. Kuala Lumpur. Selangor. 27. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. 50470 Kuala Lumpur. Petaling Jaya.

Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. 95. Tel : 03-90571704 25 . 50480 Kuala Lumpur. Total Child Education Jalan Sepakat. 68-3 2nd Floor. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No.geocities. Tel : 03-22741439 www. 50470. Jalan Raden Tengah.sriraflesia. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No.com www.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. Kuala Lumpur. 50470. Kuala Lumpur. Tel : 03-92870739 38. Jalan 24/70A. United Garden (OUG). Jalan Padang Belia. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. 53200. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. 6. 57000.jaring. Bandar Baru Seri Petaling. Jalan Padang Belia. Setapak. National Society for the Deaf No. National Council for the Blind.com 41. 55100. Jalan Tun Sambathan. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. Persiaran Kuantan. 25A. Malaysia No 94B. Desa Sri Hartamas. Kuala Lumpur.com/pmydeaf 40. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. Kuala Lumpur. 37. Jalan Kampong Pandan.my 36.com 42.com 39. 95. 50470. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl.

Tel : 03-26930095. 11. Blok E. Keluarga dan Masyarakat.org.my 47. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Millennium Court. Jalan Dato Onn. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1. 50. Keluarga dan Masyarakat Aras 3. Off Jalan Universiti. 49. Bangunan LPPKN. Lorong Maarof Satu. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant.my 46. Jalan 24/70A. 59000. 59100. Jalan Elmu. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. Desa Sri Hartamas. Bangsaria Training and Day Care Centre No. Jalan 1/101C. 50515 Kuala Lumpur. Bangsar Park. 12B. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Tel : 03-91308635 mcri@pd. Calvary Life Ministries No 38-2. Jalan Raja Laut. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. Faks : 03-3446938564 48. dms_company@mailcity. Cheras Business Centre. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak. 26 . Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. Tel : 03-77103360 clm@clm.com 44.com 45.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. 2nd Floor. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. Off Jalan Cheras. 54100 Kuala Lumpur. 50712 Kuala Lumpur. 55000 Kuala Lumpur. Peti Surat 10414.jaring. 50480 Kuala Lumpur. 56000 Kuala Lumpur.

Kelantan. Sabah 60. 53300 Wilayah Persekutuan. Bandar Seri Damansara. Kelantan 56. Kedah 58. 16150 Kubang Kerian. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. 27 . Terengganu 57. Wangsa Maju. Hospital Labuan PO Box 80832. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. 52200 Kuala Lumpur. 87018 Wilayah Persekutuan. Johor 55. 53. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. Taman Sinar Harapan Jitra. Kedah. Kuala Lumpur. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Blok 5. Terengganu. Tampoi.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Labuan. SD Apartment 2. Kedah. 59. Jalan Ampang Hilir 5. 54. Persiaran Meranti. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. Johor. PJU 9. Lorong 3/ 27C. 55000 Kuala Lumpur. Kuala Lumour. Seksyen 5. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. 52.

Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Box 30. 88847 Kota Kinabalu. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. O. Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. 89450 Kota Kinabalu. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. 91000 Tawau. Sabah. Sabah. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. Kota Kinabalu. 88856 Likas. 3. 28 . Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. Teck Guan Villa. No: 15 Jalan Tuopai 3. Sabah.com 64. 62. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Kota Kinabalu. Tanjung Aru. Sabah. Jalan Saga. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Jalan Selangor. Sabah. Taman Lim Den Choi. Tadika Baptis Likas P.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. Batu 12 1/2. Jalan Penampang. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. 88450 Likas. Lorong Punai Dekut. Sabah. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. Off Jalan Saga. Sabah. Taman Kingfisher. Sabah.

O. Jalan Air Panas. Sabah. Tel : 088. O. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. Sabah. 71. 89657 Tambunan. Kota Kinabalu.623023 Faks : 088-612486 70. TBB 322. 78. Sabah. 74. Rumah Persekutuan. Sabah. Papar. 88846 Kota Kinabalu. Sabah. Sabah. Sabah. 75. Sabah. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. Jln. Community based rehabilitation for children with special needs P. Sabah. Jalan Haji Karim. 15. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. Jalan Mat Salleh. Box 72. 88590 Kota Kinabalu. 73. 29 . SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. Bangunan Kompleks Fajar. Box 13971. Bukit Padang. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364. 910230 Tawau. Sabah. 77. Lrg. 89057 Kudat. 88450 Menggatal. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. 76. 91007 Tawau. 91049 Tawau. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. Tingkat 3. Sepanggar. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. P. Taman Indah Permai.

Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre. 80. Sarawak. PO Box 2492. 83. Upper Lanag. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. Sibu Autistic Association Agape Centre. 88400 Kota Kinabalu. Alan Road. Sabah. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran.net 85. Alan Road. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. Sarawak. Sarawak. Sarawak. Jalan Bampfylde. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 .com 86. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. Sabah. 93748 Kuching. Sabah. Sarawak 82. 81. 89608 Papar. 96000 Sibu. Hospital Likas Kota Kinabalu. 92300 Kuching. Methodist Care Centre Off Agape Centre. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. 96000 Sibu. Sarawak. 84. 96000 Sibu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->