Pejabat Pendidikan Daerah 27200 Kuala Lipis Pahang Darul Makmur.

26 Mac 2010 Tuan/Puan, PERMOHONAN JAWATAN SEBAGAI GURU GANTI Perkara di atas dirujuk. Saya Hayatun Syamila binti Abdul Razak, dengan sukacitanya ingin mengemukakan permohonan jawatan sebagai Guru Ganti di organisasi tuan/puan. 2. Untuk pengetahuan tuan/puan, saya merupakan bekas pelajar asasi TESL daripada Universiti Teknologi MARA Malaysia, UiTM, Kuantan. Saya telah menamatkan program asasi saya pada bulan Julai 2008. Saya juga telah menduduki peperiksaan MUET pada tahun lepas dan mendapat Band 5. 3. Buat masa ini, saya tidak menggalas apa-apa jawatan dan berharap untuk menjadi guru di sekolah yang terdekat sebagai latihan dan pengalaman sebelum menjadi guru sebenar beberapa tahun akan datang. Saya berharap permohonan saya akan mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan. Keprihatinan tuan terhadap perkara ini amat saya hargai. Sekian, terima kasih. Yang benar. .............................. HAYATUN SYAMILA BINTI ABDUL RAZAK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful