Semester 1 UNIT 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS (4 JAM) (Pertukaran Unit) 1.1 1.2 1.

3 UNIT 2 : Menyatakan kuantiti asas dan kuantiti terbitan serta unit ± unitnya. Menyelesaikan masalah ± masalah pertukaran unit. Memperkenalkan gandaan .

KUANTITI DAN UNIT ASAS (4 JAM) (Bentuk Piawai) 2.1 2.2 Menukarkan nombor nyata kepada bentuk piawai dan sebaliknya. Menyelesaikan operasi algebra yang mengandungi bentuk piawai.

UNIT 3

:

ALGEBRA (3 JAM) (Pecahan Algebra) 3.1 3.2 Memudahkan bentuk pecahan algebra Menyelesaikan operasi hasil tambah, hasil tolak, hasil darab dan hasil bahagi untuk pecahan ± pecahan algebra.

UNIT 4

:

ALGEBRA (3 JAM) (Penukaran Perkara Rumus & Persamaan Kuadratik) 4.1 4.2 Mengolah penukaran perkara rumus Menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan cara pemfaktoran, perkara rumus dan penyempurnaan kuasa dua.

UNIT 5

:

ALGEBRA (2 JAM) (Persamaan Serentak Linear )

5. Kos. kosekan dan kotangen Menggunakan sukuan untuk menentukan nilai ± nilai trigonometri (positif atau negatif) Menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai ± nilai trigonometri (termasuk ukuran radian) UNIT 8 : TRIGONOMETRI (4 JAM) (Persamaan Trigonometri. tangen. sudut pelengkap dan sudut penggenap Menyatakan sifat ± sifat sudut garis bersilang dan 2 garis selari disilangi oleh satu garis linear Menyatakan sifat ± sifat sudut dan perentas dalam bulatan Menyatakan sifat ± sifat tangen pada bulatan Menyatakan Teorem Pythagoras Menyelesaikan masalah ± masalah yang berkaitan dengan sudut serta jarak untuk segitiga dan bulatan UNIT 7 : TRIGONOMETRI (4 JAM) (Sin. Menyelesaikan masalah segitiga menggunakan rumus sinus dan kosinus.1 7.6 Menakrifkan sudut tepat.2 7.4 6. kosinus.1 Menyelesaikan persamaan serentak linear dalam dua anu dengan menggunakan kaedah penghapusan dan gantian.2 6. sudut tirus. Sinus & Kosinus) 8. sekan.3 Menakrifkan sinus. Tan & Sukuan ) 7.2 Menyelesaikan persamaan trigonometri yang mudah. UNIT 9 : PENGUKURAN (2 JAM) (Lengkok & Sektor) .3 6.5 6. UNIT 6 : GEOMETRI (4 JAM) ( Sudut & Teorem Pythagoras) 6.1 6. sudut cakah. sudut bersebelahan.1 8.

. Luas & Isipadu Bagi Bentuk ± Bentuk Tertentu) 10.1 13. luas dan isipadu bentuk ± bentuk serupa. luas sektor dan segmen dalam ukuran darjah atau radian UNIT 10 : PENGUKURAN (2 JAM) (Perimeter. luas dan isipadu untuk bentuk ± bentuk tertentu UNIT 11 : PENGUKURAN (4 JAM) (Luas & Isipadu Bagi Bentuk ± Bentuk Serupa) 11.9.1 Menyatakan formula perimeter.1 11. Mengira luas dan isipadu bentuk serupa UNIT 12 : GEOMETRI KOORDINAT DAN GRAF (5 JAM) (Graf Fungsi Linear) 12.3 Melukiskan graf daripada data yang diberikan Menerangkan dan melakarkan graf fungsi linear dari segi kecerunan dan pintasan Mencari jarak dan kecerunan antara 2 titik UNIT 13 : GEOMETRI KOORDINAT DAN GRAF (4 JAM) (Persamaan Serentak Secara Graf) 13.2 12.1 Menentukan panjang lengkok.2 Menyatakan perkaitan antara sisi ± sisi sepadan.1 12.2 Menyelesaikan masalah persamaan serentak linear secara graf Menerangkan bentuk asas graf tak linear.

4 1.3 1. Logaritma dan Eksponen Pembezaan Fungsi Trigonometri Pembezaan Fungsi Logaritma Pembezaan Fungsi Eksponen .1 2.1 5.Semester 2 UNIT 1 1.2 5.0 3.2 UNIT 5 5.0 1.2 UNIT 3 3.1 3.3 INDEKS DAN LOGARITMA Pengenalan Indeks Hukum Indeks Ungkapan Logaritma Logaritma Biasa dan Logaritma Jati Hukum-Hukum Logaritma Persamaan Indeks dan Logaritma PEMBEZAAN Pengenalan Pembezaan Idea Had Pembezaan Menggunakan Prinsip Pertama PEMBEZAAN Petua Asas Pembezaan Pembezaan Bagi Fungsi-fungsi Hasil Tambah dan Hasil Tolak Pembezaan Fungsi Gubahan PEMBEZAAN Pengenalan Petua Hasil Darab Petua Hasil Bahagi PEMBEZAAN Pengenalan Kepada Pembezaan Fungsi Trigonometri.0 4.5 UNIT 2 2.2 1.1 4.0 2.2 UNIT 4 4.1 1.0 5.

1 PEMBEZAAN Pengenalan Kepada Pembezaan Peringkat Kedua Pembezaan Peringkat Kedua PENGGUNAAN PEMBEZAAN Pengenalan Penentuan Titik Minimum.1 9.0 11.1 10.0 6. Titik Maksimum dan Titik Lengkok Balas Pada Suatu Garis Lengkung PENGGUNAAN PEMBEZAAN Pengenalan Kepada Garis Tangen dan Garis Normal Kepada Lengkungan Persamaan Tangen dan Persamaan Normal Kepada Lengkungan Sesaran.0 9.4 UNIT 10 10. Fungsi Trigonometri dan Fungsi Eksponen Kamiran Hasil Tambah Dan Hasil Tolak Fungsi Algebra PENGAMIRAN Kamiran Melalui Penggantian Kaedah Pengamiran Melalui Penggantian Rumus Kamiran (ax+ b) n Pengamiran Fungsi Logaritma.0 .UNIT 6 6.4 UNIT 9 9.1 11.b] Kamiran Tentu Secara Gantian PENGGUNAAN KAMIRAN Penggunaan Kamiran Untuk Mencari Luas UNIT 8 8.2 9. Fungsi Trigonometri.3 9. Halaju dan Pecutan Kadar Perubahan Masalah Optimum PENGAMIRAN Pengenalan Pengamiran Maksud Pengamiran Pengamiran Fungsi Algebra Asas Kamiran Fungsi Salingan x.1 UNIT 7 7.0 7.2 10.1 8.3 UNIT 11 11. dan Fungsi Eksponen PENGAMIRAN Pengamiran Tentu Kamiran Tentu Bagi Fungsi Selanjar Dalam Selang Tertutup [a.2 8.0 10.0 8.3 8.2 UNIT 12 12.

1 15.12.0 15.2 13.1 .0 14.1 13.2 Luas Di Bawah Satu Lengkungan Mencari Luas Bahagian Demi Bahagian Mencari Luas Rantau Antara Lengkung Dengan Paksi-Y Yang Dibatasi Oleh y = a Dan y = b Luas Rantau Yang Dibatasi Oleh Garis Lurus dan Satu Lengkung PENGGUNAAN KAMIRAN Mencari Isipadu Janaan Isipadu Yang Dijanakan Apabila Suatu Rantau Diputarkan 360o Sekitar Paksi-x.0 13.2 12. Isipadu Yang Dijanakan Apabila Suatu Rantau Diputarkan 360o Sekitar Paksi-y.0 16.1 12. Isipadu Yang Dijanakan Apabila Suatu Rantau Dibatasi Oleh Lengkung dan Satu Baris Lain.1 UNIT 15 15. NOMBOR KOMPLEKS Definisi Nombor Kompleks Operasi Algebra Pada Nombor Kompleks NOMBOR KOMPLEKS Gambarajah Argand Modulus dan Hujah Nombor Kompleks Perwakilan Operasi Penambahan dan Penolakan Nombor Kompleks pada Rajah Argand NOMBOR KOMPLEKS Bentuk Kutub dan Bentuk Eksponen Teorem De Moivre UNIT 14 14.4 UNIT 13 13.3 12.2 UNIT 16 16.

Desil dan Persentil Sisihan Min.2 Graf Poligon Frekuensi 1.1.2 UNIT 3 : ANALISA GRAF DAN SUKATAN SERAKAN 3.1 Min.1.2 1.3 1.1 4. Variant dan sisihan Lazim TOPIK 2 : LUAS BENTUK TAK SEKATA UNIT 4 : PETUA TRAPEZIUM DAN PETUA SIMPSON 4.1 1.2.Semester 4 TOPIK 1 : STATISTIK UNIT 1 : ASAS STATISTIK 1. Saiz dan Penengah Kelas Jadual Taburan Kekerapan 1. Median dan Mod (Kaedah Formula) 2. Sempadan.3 Graf Ogif UNIT 2 : SUKATAN LOKASI 2.4. Median dan Mod (Kaedah Graf) 2. Graf garisan.1 Data Berkumpulan 2.2.2 Data tak berkumpulan Min.4.1 Data Berkumpulan 2.1 3.2 Data tak berkumpulan 2.1 Graf Histogram 1.4.2 Kuartil.2 Luas Permukaan Satah Pepejal Petua Trapezium Luas Permukaan Satah Pepejal Petua Simpson TOPIK 3 : MATRIKS . Carta Pai Sela.4 Istilah Asas Piktograf.

Songsangan untuk matriks segiempat sama.2 Peringkat matriks.1 Penghapusan Gauss UNIT 9 : PENYELESAIAN PERSAMAAN SERENTAK LINEAR (Cara Penghuraian LU) 9. Hasil tambah.1 5.2 6. UNIT 7 : PETUA CRAMER DAN KAEDAH SONGSANGAN 7.2 Penyelesaian Persamaan Serentak Linear Cara Crout.3 Penentu untuk segiempat sama.1 7. Menyelesaikan persamaan serentak linear 3 pembolehubahan dengan menggunakan kaedah matriks songsang TOPIK 4 : KAEDAH BERANGKA UNIT 8 : PENYELESAIAN PERSAMAAN SERENTAK LINEAR 8.2 Penyelesaian Persamaan Serentak Tak Linear Kaedah Lelaran titik tetap mudah Penyelesaian Persamaan Serentak Tak Linear Kaedah Newton-Ralpson. simetri.2 Menyelesaikan persamaan serentak linear 3 pembolehubahan dengan menggunakan kaedah petua Cramer. matriks identity dan matriks transposisi. hasil tolak dan hasil darab matriks UNIT 6 : OPERASI MATRIKS 6. kofaktor dan dampingan untuk segiempat sama.1 6. Minor.1 10.UNIT 5 : PENGENALAN DAN JENIS-JENIS MATRIKS 5. matriks pepenjuru. matriks segiempat sama. .1 9. Penyelesaian Persamaan Serentak Linear Cara Doolittle UNIT 10 : PERSAMAAN SERENTAK TAK LINEAR 10.

5 Ungkapan (a  b) n dikembangkan melalui proses algebra.2 3.6 Hukum bagi sesuatu turutan janjang Geometri Nisbah sepunya.3 1.5 Takrifan vektor Komponen vektor Hasil tambah kuantiti vektor Penambahan dua vektor menggunakan petua segiempat selari Sudut antara dua vektor .1 4.1 2.3 Takrif siri kuasa Siri kuasa untuk fungsi eksponen Siri juasa untuk fungsi logaritma UNIT 4 : SIRI (4 Jam) 4.1 5.2 2. Menggunakan formula segitiga Pascal menggunakan panduan umum Penghampiran dengan menggunakan kembangan Binomial UNIT 2 : SIRI (4 Jam) 2.4 5.1 3.2 1.1 1.Semester 4 UNIT 1 : KEMBANGAN BINOMIAL (6 Jam) 1.3 5. Ungkapan (a  b) n dikembangkan dengan kaedah segitiga Pascal Membina segitiga Pascal menggunakan panduan umum.4 2. sebutan pertama.2 Siri Taylor Siri MacLaurin UNIT 5 : VEKTOR DAN SKALAR (4 Jam) 5.3 Hukum bagi sesuatu turutan Janjang Aritmetik Beza sepunya.5 2. sebutan pertama.2 5.4 1. nilai sebutan ke-n dan jumlah sebutan bagi Janjang Aritmetik Mengira purata/min Janjang Aritmetik 2. nilai sebutan ke-n dan jumlah sebutan bagi sesuatu Janjang Geometri Mengira purata/min Janjang Geometri UNIT 3 : SIRI (4 Jam) 3.

2 7.7 Takrifan skalar Hasil darab skalar Vektor unit Hasil darab dalaman (dot product) Hasil darab silang (cross product) Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk hasil darab dalaman dan hasil darab silang Sifat-sifat hasil darab vektor dan hasil darab skalar ganda tiga UNIT 7 : PECAHAN SEPARA (6 Jam) 7.9M.1 8.3 Takrifan pecahan speara Menukar fungsi pecahan kepada pecahan separa yang mempunyai penyebut fungsi linear.3 Takrif fungsi eksponen Mencari nilai fungsi eksponen menggunakan mesin kira Melakar graf bagi persamaan yang mengandungi fungsi eksponen UNIT 9 : PERSAMAAN TAK LINEAR (4 Jam) 9.5 6. direktriks. 11M DAN 12M (PERSAMAAN TAK LINEAR) ± Untuk pelajar Kejuruteraan Mekanikal UNIT 8 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 8.2 Takrif persamaan parabola Menentukan titik fokus.6 Persamaan bulatan yang diberi titik pusat dan jejari Persamaan bulatan yang diberi dua titik sebagai diameter Mendapatkan dan menggunakan persamaan umum bulatan Persamaan tangen kepada bulatan Panjang garis tangen dari suatu titik yang diberi kepada suatu bulatan Persamaan bulatan yang melalui titik persilangan dua bulatan yang diberi UNIT 10 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 10.1 10. linear berulang dan kuadratik Pecahan separa bagi fungsi pecahan tak wajar UNIT 8M .UNIT 6 : VEKTOR DAN SKALAR (5 Jam) 6. paksi.5 9.1 7.2 8.4 6.1 9.6 6.2 9.10M.2 6.3 9. titik puncak dan kesentikan .3 6.1 6.4 9.

1 Takrif persamaan elips.4 Kelinearan Jelmaan Laplace (Teorem Kelurusan) Teorem anjakan pertama Teorem anjakan kedua Persamaan terbitan pertama.1 Takrif persamaan hiperbola 12. persamaan terbitan kedua dan persamaan kamiran UNIT 10 : JELMAAN LAPLACE (5 Jam) 10.4 Melakar graf persamaan hiperbola UNIT 8E. 11.10.1 8. paksi major. UNIT 12 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 12.1 9.2 Menentukan titik fokus.3 9. 9E dan 10E (JELMAAN LAPLACE) ± Untuk pelajar Kejuruteraan Elektrik UNIT 8 : JELMAAN LAPLACE (2 Jam) 8. direktriks dan kesentikan 12.2 Menentukan titik fokus. direktriks dan kesentikan 11.1 Definasi songsangan Jelmaan Laplace . paksi minor.3 Persamaan tangen dan normal parabola pada suatu titik UNIT 11 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 11. paksi minor.2 Definasi Jelmaan Laplace dengan kaedah kamiran Mendapatkan Jelmaan Laplace dengan kaedah kamiran dan membandingkannya dengan Jadual Jelmaan Laplace UNIT 9 : JELMAAN LAPLACE (5 Jam) 9.3 Menerangkan garis surih dan sifat-sifat hiperbola 12.3 Persamaan tangen dan normal kepada elips dan parabola pada suatu titik.2 9. paksi major.

5 Mendapatkan songsangan Jelmaaan Laplace dengan menggunakan Jadual Jelmaan Laplace Penyesuaian Jelmaan Laplace menggunakan kaedah pecahan separa Menggunakan Jelmaan Laplace untuk menyelesaikan persamaan terbitan pertama dan kedua dengan nilai yang diberi Penyelesaian masalah nilai awal Semester 5 BAB 1: FUNGSI HIPERBOLA DAN TRIGONOMETRI SONGSANG Unit 1: Fungsi Hiperbola (2 jam) Unit 2: Fungsi Hiperbola Songsang (3 jam) Unit 3: Fungsi Trigonometri Songsang (3 jam) BAB 2: PEMBEZAAN LANJUTAN Unit 4: Pembezaan Fungsi Trigonometri Songsang (2 jam) Unit 5: Pembezaan Fungsi Hiperbola dan Fungsi Hiperbola Songsang (4 jam) Unit 6: Pembezaan Fungsi Tersirat (1 jam) Unit 7: Pembezaan Separa (2 jam) Unit 8: Penggunaan Pembezaan Keseluruhan (2 jam) BAB 3: PENGAMIRAN LANJUTAN Unit 9: Kamiran Fungsi Trigonometri Songsang (3 jam) Unit 10: Kamiran Fungsi Hiperbola dan Fungsi Hiperbola Songsang (4 jam) Unit 11: Kamiran Pecahan Separa (2 jam) Unit 12: Kamiran Kaedah Gantian (2 jam) Unit 13: Kamiran Kaedah Bahagian demi Bahagian (2 jam) BAB 4: PERSAMAAN PEMBEZAAN Unit 14: Pengenalan Persamaan Pembezaan (3 jam) Unit 15: Penyelesaian Persamaan Pembezaan Peringkat 1 (4 jam) Unit 16: Penyelesaian Persamaan Peringkat 2 (6 jam) .10.2 10.4 10.3 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful