Anda di halaman 1dari 1

RELIGION WORKSHEET

QS. Al-Fiil

Name : Semester : II
Class : 5 . . . . . . Year : 2010 / 2011
Date : Theme :
Ceritakanlah kembali peristiwa penyerangan Ka’bah oleh pasukan bergajah.
Gunakan kata-kata bantuan berikut ini untuk membantumu.
Abrahah Gajah Mekkah
Tahun Gajah Burung Ababil Nabi Muhammad SAW
Pasukan tentara Batu-batu panas Iri
Ka’bah Daun-daun dimakan ulat Sombang

Teacher’s Comment Score

www.gurupai.net