Anda di halaman 1dari 10

Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Tingkatan : Empat/Lima

Masa : 80 minit
MODUL 1
Tajuk : Hikayat Cendawan Putih

Aspek Sastera :

Genre: Prosa Tradisional

Hasil Pembelajaran Utama : 9.0 Menghasilkan skrip drama dan mempersembahkan drama

Hasil Pembelajaran Khusus: 9.3 Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita

9.4 Menyesuaikan prolog, babak. adegan, episod, dan epilog dengan jalan cerita

9.5 Menulis skrip drama

Huraian Hasil Pembelajaran : Aras 1

ii. merajahkan peristiwa dan idea berdasarkan sumber yang pelbagai


iv. mengisahkan urutan peristiwa berdasarkan sumber yang pelbagai

Aras 2

ii. melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiwa mengikut urutan

Aras 3

i. Menulis karya kreatif dengan menggabungkan imaginasi, realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai
kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa dan format yang sesuai.

32
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i. Merajahkan peristiwa dan idea dalam Hikayat Cendawan Putih berdasarkan sebab, kesan,
ramalan dan peleraian .
ii. Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiwa daripada Hikayat Cendawan Putih
iii. Menghasilkan skrip drama sebabak dengan menggunakan jalan cerita Hikayat Cendawan Putih.

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Psikologi , sains perubatan

Nilai: Amanah, Kasih Sayang

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir- Kreatif, Konstruktivisme

Pendekatan : Pendekatan Berpusatkan Murid, Mengalami- Menghayati

Aktiviti : Percambahan fikiran , Perbincangan, Pemetaan Grafik, Main Peranan, Monodrama, Teknik Adaptasi

33
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Induksi Set

Teknik Monodrama

Langkah

1. Guru memilih dua orang pelajar untuk melakonkan watak Tuan Puteri Pelinggam Cahaya dengan singa

2. Pelajar dikehendaki menghayati sedutan monolog yang disediakan dan dilafazkan dengan nada yang sesuai mengikut wataknya.

3. Pelakon diminta beraksi melakonkan watak yang diberikan dengan penuh penghayatan dan mimik muka yang berkesan.

4. Pelajar boleh bergerak menggunakan ruang lakon yang disediakan berdasarkan kesesuaian babak cerita dan watak yang hendak dilakonkan

 Teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon.


 Pelakon pelu menghayati watak yang dipilih (daripada buku teks)
 Pelakon akan cuba meluahkan rasa hatinya supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam karya.

34
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Monolog

Maka singa pun berkata .

SINGA : Ya Tuanku Tuan Puteri , adapun ini hendak ke mana tuanku Puteri, jangan takut hamba ini kerana hamba ke bawah duli tuanku.

Maka Tuan Puteri Pelinggam Cahaya berkata dalam keadaan ketakutan.

TUAN PUTERI PELINGGAM CAHAYA : Adapun aku ini datang kepada singa sebab aku mencari telor burung merpati putih.

(Halaman 66)

35
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Teknik Adaptasi Karya

(Menukarkan karya daripada bentuk asal kepada bentuk yang baharu tanpa meminda isi cerita)

Proses Kreatif Penghasilan Sebuah Drama Sebabak

1. Pemilihan Idea daripada peristiwa

- Menyenaraikan beberapa idea yang diperoleh daripada peristiwa dalam prosa tradisional
- Memilih satu idea yang paling menarik daripada petikan muka surat
Contoh : Kisah Tuan Puteri Pelinggan Cahaya mahu mengambil telur merpati putih untuk mengubati penyakit ayahandanya dan
bertemu singa besar di puncak gunung (66 , 64-66)

Kumpulan 1 : m/s 57- 60


Kumpulan 2 : m/s 61-63
Kumpulan 3 : m/s 64-66
Kumpulan 4 : m/s 67-70
Kumpulan 5 : m/s 71-74
Kumpulan 6 : m/s 75- 78
Kumpulan 7 : m/s 79-82
Kumpulan 8 : m/s 82-85

36
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

2. Pengembangan Idea

Peta Minda daripada peristiwa yang dipilih berdasarkan sebab, kesan, ramalan dan peleraian

Mencari ubat penyakit ayahandanya membunuh hulubalang

mencari telur burung


merpati putih
1.Seba menyamar
sebagai Banbang
b 2. Gajah Merta
Kesan

Kisah pengembaraan Tuan


Puteri Pelinggam Cahaya

Bermohon untuk
4.Peleraia
3.
meneruskan pengembaraan n
ke Gunung Meraksa Dewa Ramalan Berkahwin
BerkahwinDengan
DenganTuan
Tuan
Puteri
PuteriRatna
RatnaMelor
Melor
mencari telur burung
Merpati Putih.  Berjaya Mengeluarkan
Limau Nipis daripada
Lubang tanah
37
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

3. Menyenaraikan dan menyusun peristiwa

Peristiwa 1 :
Meninggalkan Istana

Peristiwa 2 :
Rakyat banyak mati kerana tidak makan minum

Peristiwa 3:
Selepas berjalan 7 hari 7 malam bertemu pula dengan Hulubalang dan tuan puteri berjaya membunuh hulubalang serta mengambil Kuda hitam
dan pakaian hulubalang untuk menyamar.

Peristiwa 4:
Berjalan selama 4 hari 4 malam hingga sampai ke Negeri Kesambi Pura dan bertemu pula dengan Perdana Menteri negeri dan memperkenalkan
diri sebagai Hulubalang Bangbang Gajah Merta dan menyatakan tujuan untuk mencari telur Burung Merpati Putih Di Gunung Meraksa Dewa.

Peristiwa 5:

Menteri membawa Hulubalang Bangbang Gajah Merta berjumpa dengan baginda sultan.Baginda bertanya tujuan mencari telur merpati putih dan
menitahkan agar Bangbang Gajah Merta berehat barang sehari dua.

Peristiwa 6:
Selepas 3 hari 3 malam raja telah mengumpulkan rakyat dan hulubalang serta menawarkan kepada mereka untuk dijadikan menantu jika berjaya
mengambil limau nipis kedalam lubang tanah dengan menggunkan 3 jari. Dalam ujian itu Bangbang Gajah Merta telah lulus ujian dan dititahkan
berkahwin dengan tuan puteri ratna melur

38
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Peristiwa 7:
Bangbang berkahwin dengan Tuan puteri dan diarak dalam keramaian mengikut kebasaran raja-raja.

4. Penulisan Skrip Drama Sebabak

Borang PG Jalan Cerita

Latar Cerita :
Watak Utama :
Teknik Plot
Watak Sampingan : -
-
-
Prolog (Syair/Pantun/Sajak dll) :
Permulaan Cerita
Adegan 1 :Tersebut alkisah puteri raja
Perlinggam cahayaKe serata pura Teknik Plot
Bimbangkan pada rakyat jelata
Habisnya arwah lapar dahaga

Adegan 2 : Menangis sang puteri seorang diri


Terkenang ayah bonda yang dikasihi
Membunuh pahlawan menyamar diri
Telur merpati putih hendak dicari

Adegan 3 : Tibalah ia Kesambi Pura


Penutup Cerita
Memakai gelaran Bangbang Gajah Merta
Diajak menteri Berjumpa raja

39
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Hajat dihati diluah semua


Penyamaran
Setelah membunuh hulubalang Tuan Puteri Pelinggam Cahaya menyamar menggunakan
pakian hulubalang tersebut. Setelah berjalan 4 hari 4 malam maka tibalah tuan puteri ke
negeri Kesambi Pura.
Menteri : Hai hulubalang hendak ke mana tuan hamba ini dan siapa
namanya tuan ini.
Hulu Balang(Tuan Puteri) : Hai menteri adapun hamba datang ini dari negeri Melaka Pura
dan nama hamba Bangbang Gajah Merta. Kerja hamba hendak ke
Gunung Meraksa Dewa, mencari telur burung Merpati Putih yang
bersarang dalam telinga naga.
Lalu Menteri terus mengadap Baginda Sultan

Menteri : Ampun tuanku, Ada hulubalang dari Melaka Pura berada di luar
kota hendak ke gunung Meraksa Dewa mencari telur Burung
Merpati Putih
Baginda Raja : Hai perdana menteri, pergi suruhkan masuk hulubalang itu!
Maka masuklah Bangbang Gajah Merta mengadap raja.
Baginda Raja : Hai Bangbang Gajah Merta apa gunanya telur burung merpati
putih

Adegan 4 :

Adegan 5 :

Epilog :

40
Modul Kesusasteraan Melayu (elektif) Tingkatan 4 dan 5

Rentak prolog “ Lagu Bawang Putih Bawang Merah”

41