MODUL PRS MODUL PRS

T`h`¦ ! T`h`¦ !
'·¦l¦`h |¦\|`h · ·¦l¦`h '¦\¦\·`h) '·¦l¦`h |¦\|`h · ·¦l¦`h '¦\¦\·`h)
Dikongsikan Bersama : Dikongsikan Bersama :
Siti Zaiton Ismail (GBK SMK Putatan) Siti Zaiton Ismail (GBK SMK Putatan)
Pendahuluan :
-Diperkenalkan di Sekolah
Menengah Malaysia pada
tahun 1988 setelah Institut
Aminuddin Baki menjalankan
kursus Kejurulatihan bagi
kumpulan pertama
-Sehingga tahun 1992, tiga
kumpulan jurulatih telah
menghadiri kursus ini
‡ PEMBIMBING SEBAYA
‡ KAUNSELOR SEBAYA
‡ PEMBIMBING PELAJAR
‡ FASILITATOR SEBAYA
‡ PEMBANTU RAKAN
‡ PEMBANTU PELAJAR
‡ PENOLONG PELAJAR
‡ PEMBIMBING RAKAN DAN LAIN-LAIN
‡ ‡ Power rangers sekolah Power rangers sekolah
‡ ‡ Perosak rakan sebaya Perosak rakan sebaya
‡ ‡ Pengaruh rakan sebaya Pengaruh rakan sebaya
‡ ‡ dan sebagainya dan sebagainya
RASIONAL
1. KHIDMAT SOKONGAN DALAM
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
2. SATU SALURAN BAGI PELAJAR
BERKONGSI KEBIMBANGAN DAN
MENCURAHKAN PERASAAN YANG TIDAK
DAPAT DIKONGSIKAN DENGAN ORANG
DEWASA
3. MEMPENGARUHI RAKAN SECARA POSITIF
4. MEMBANTU PELAJAR MEMBINA
PERLAKUAN YANG LEBIH DITERIMA
MELALUI CONTOH TELADAN DAN
PERHUBUNGAN TERBUKA
5. PENGARUH ORANG DEWASA
BERKURANGAN KEPADA REMAJA DAN
PENGARUH RAKAN SEBAYA MEMAINKAN
PERANAN PENTING DALAM HIDUP
MEREKA.
Falsafah Asas :
‡ Bantu Diri Supaya Berupaya
Membantu Orang Lain
Konsep Asas :
³ Rakan Bantu Rakan ³
MENTOR SEBAYA
KAUNSELOR SEBAYA
ADIK ANGKAT
KELOMPOK SOKONGAN SEBAYA
COLLEGE SYSTEM
BUDDY
TUTOR SEBAYA
Definisi :
Tindall & Gray 1985
Kaunselor Sebaya ialah
individu sama ada pilihan
sendiri atau dipilih untuk
memberi pertolongan
kepada rakan sebaya
Myrick & Erney 1984
- Fasilitator Sebaya ialah individu
yang ambil berat tentang orang lain
dan boleh berbincang tentang
perasaan dan pandangan mereka
- Pendengar yang peka
- Berupaya menggunakan kemahiran
berkomunikasi untuk menggalakkan
penjelasan kendiri (Self Clarification)
dan membuat keputusan sendiri
Myrick & Bowman 1981
Pembimbing Sebaya ialah
individu yang masih
bersekolah yang
menggunakan konsep dan
kemahiran menolong untuk
membantu pelajar lain,
menjelajah beberapa
alternatif (pilihan) dan
membuat keputusan yang
berkesan dan
bertanggungjawab
Downe, Altman & Nysetvold 1986
- Kaunseling Sebaya ialah pelajar-
pelajar yang telah dilatih dipilih
untuk membantu menggerakkan
perkembangan diri yang berkesan
dan sistematik
- Membantu membina kemahiran
menghadapi sebarang desakan
Zuraidah 1987
-PRS adalah pelajar
yang dilatih di dalam
bidang kemahiran asas
komunikasi dan
kaunseling
-Seorang kawan yang
berkesan kepada rakan
sebaya terutama yang
perlukan pertolongan
Tidak bertugas sebagai pemberi nasihat
dan selesaikan masalah kawan-kawan
tetapi menjadi seorang pendengar yang
peka kepada perasaan orang lain,
berminat dan mengambil berat serta rela
hati memberi khidmat dalam sistem
sekolah
‡ Tujuan : Menolong membina
perkembangan kendiri (Self-
development), pencapaian akademik
dan menggalakkan perhubungan yang
positif dan sihat
FUNGSI PRS
‡ SEBAGAI RAKAN YANG BERKESAN DAN
SEBAGAI SALURAN TIDAK FORMAL UNTUK
RAKAN MENCURAHKAN PERASAAN
‡ SEBAGAI PENINJAU RASA UNTUK
MEMBOLEHKAN GURU BK MENJALANKAN
STRATEGI INTERVENSI JIKA PERLU
‡ SEBAGAI PENGHUBUNG KEPADA KHIDMAT
BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPERTI
MEMBUAT RUJUKAN, JIKA PERLU
PENDEKATAN PROGRAM PRS
‡ PERKEMBANGAN KENDIRI : MEMAHAMI
KEKUATAN DIRI DAN BAGAIMANA
MENINGKATKANNYA SERTA
MENGURANGKAN KELEMAHAN DIRI
‡ MENCEGAH : LEBIH PEKA KEPADA DIRI
DAN PERASAAN ORANG LAIN. BERUPAYA
MELIHAT SESUATU DENGAN RASIONAL
DAN OBJEKTIF
‡ MEMULIH: MELATIH PELAJAR BERISIKO
MENJADI PELAJAR YANG LEBIH
BERTANGGUNGJAWAB
ASPEK PERTOLONGAN
‡ TIDAK FORMAL
± MENJADI RAKAN YANG PEKA
± MENDENGAR DENGAN EMPATI DAN MEMBERI RESPON
MENGGALAK
± MENCADANG RUJUKAN
± MENJADI SALURAN MENDAPAT MAKLUMAT
‡ FORMAL
± PERTOLONGAN SECARA FORMAL BOLEH DILAKUKAN
MELALUI PROJEK SELEPAS LATIHAN
‡ AKADEMIK : TUTOR SEBAYA, MENTOR SEBAYA, KELOMPOK
PERBINCANGAN
‡ PERIBADI : ³KAUNSELING´ INDIVIDU DAN ³KAUNSELING ³
KELOMPOK DENGAN PENYELIAAN GURU BK
‡ SOSIAL : - PEMBANTU FASILITATOR DINAMIK KUMPULAN
- PEMBANTU MELATIH PRS PELAPIS
‡ KOMUNITI : MENJALANKAN PROJEK MEMBANTU KOMUNITI
SEPERTI PELAWAT SETIA RUMAH ORANG TUA.
Menjadi PRS ?
‡ Persediaan ?
± Khidmat PRS dalam sistem sekolah
memberi banyak faedah kepada pelajar-
pelajar dan kepada PRS sendiri
± PRS membantu pihak sekolah dalam
mengatasi masalah disiplin terutama
masalah yang berpunca daripada masalah
peribadi
± Pelajar yang memerlukan pertolongan
mempunyai jalan keluar (outlet) untuk
mencurahkan perasaan hati mereka yang
faham tentang perasaan mereka
Faedah?
1. PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
2. SIKAP POSITIF TERHADAP DIRI, ORANG
LAIN DAN SEKOLAH
3. MEMBINA KEYAKINAN DIRI
4. TINGKAHLAKU YANG DITERIMA OLEH
MASYARAKAT
5. KEMAHIRAN MEMBERI PERTOLONGAN
6. KEMAHIRAN MENGHADAPI KESUKARAN
ETIKA PRS
‡ AMANAH DAN MENYIMPAN RAHSIA
‡ MEMAHAMI LIMITASI DIRI
‡ MENERIMA RAKAN TANPA
MENGUKUR
‡ MERUJUK KES SUKAR KEPADA
GURU BK
‡ MELAPOR KES MEROSAK DIRI DAN
ORANG LAIN KEPADA GURU BK
‡ MEMATUHI PERATURAN SEKOLAH
DAN NORMA MASAYARAKAT DAN
AGAMA
KEMAHIRAN :
1. KESEDARAN KENDIRI
2. ASAS KOMUNIKASI
3. ASAS KAUNSELING
Unit 1- KESEDARAN KENDIRI
OBJEKTIF :
Memahami kekuatan dan kelemahan
diri
Memahami nilai diri sendiri dan orang
lain
Memahami kepercayaan pada diri
sendiri dan orang lain
Memberi maklum balas yang
menolong
Membuat pendedahan kendiri yang
sesuai
Mengenal pasti sikap positif diri untuk
dihayati dan diamalkan
Aktiviti :
1) Mari Berkenalan
1) Rantai Nama
2) Berpasangan (Dyad)
2) Berkongsi Pengalaman Dan Harapan
1) Duniaku
3) Penerokaan Kendiri
1) Cermin Diri
2) Aku dan Dia
3) Garis Kehidupan
4) Keyakinan Diri
1) Si Buta Sayang
2) Pidato Spontan
3) Kotak Ajaib
4) Matlamat Kami
Unit 2 : ASAS KOMUNIKASI
‡ Matlamat :
1. Melahirkan sekumpulan
PRS yang terlatih yang
boleh berkomunikasi
dengan berkesan
2. Memperbaiki cara-cara
berkomunikasi dalam
kehidupan harian
Objektif :
1. Dapat menguasai kemahiran asas
komunikasi yang berkesan dengan
rakan sebaya dalam perhubungan
harian
2. Berupaya berinteraksi dengan baik
agar dapat diterima oleh rakan
sebaya sebagai pembimbing yang
berkesan
3. Menguasai kemahiran memahami
perasaan melalui tingkah laku
bukan lisan
4. Dapat memberikan respon yang
sesuai dan menghormati perasaan
rakan
Aktiviti :
1) Komunikasi
‡ Definisi Komunikasi
2) Komunikasi Lisan dan
Bukan Lisan
1. Tingkahlaku Komunikasi Lisan
dan Bukan Lisan
2. Bayangan Perasaan
3. Komunikasi Bukan Lisan
3) Meningkatkan Perhubungan
Manusia
1. Membaiki Hubungan
Sesama Insan
2. Komunikasi Sehala dan
Dua Hala
Unit 3: ASAS KAUNSELING
Objektif :
1. Memahami tindakbalas
menolong kepada rakan-rakan
berdasarkan prinsip-prinsip asas
kaunseling
2. Memahami konsep dan ciri-ciri
kaunseling
3. Mendedahkan teknik-teknik
melayan rakan sebaya dalam
situasi yang tertentu
4. Menyediakan pengamalan yang
sebenar dalam menjalankan sesi
kaunseling
5. Memahami dan menghayati etika
PRS
Aktiviti :
1) Pengenalan
1) Pengenalan Kaunseling
1) Kemahiran Mendengar
‡ Rakaman
‡ Berpasangan (Dyad)
‡ Bertiga (Triad)
3) Kemahiran Memberi Perhatian
1) Suara Tanpa Gema
2) Berbudi dan Berbahasa
3) Kemahiran Memberi Respon /
Maklumbalas
1) Kemahiran Mendengar, Memberi
Respon dan Merumus dengan
Berkesan dan Tepat
Lagu PRS Lagu PRS
Giat berusaha mencapai bahagia Giat berusaha mencapai bahagia
Jati diri dibina Jati diri dibina
Membantu rakan sesama sebaya Membantu rakan sesama sebaya
Pembimbing rakan sebaya Pembimbing rakan sebaya
Membantu rakan sesama sebaya Membantu rakan sesama sebaya
Pembimbing rakan sebaya Pembimbing rakan sebaya
Kami bukan yang terbaik Kami bukan yang terbaik
Dikalangan yang terpilih Dikalangan yang terpilih
Kami sebagai modal insani Kami sebagai modal insani
Faham erti sejati Faham erti sejati
Kami sebagai modal insani Kami sebagai modal insani
Faham erti sejati Faham erti sejati
c/o Kami PRS seluruh negara c/o Kami PRS seluruh negara
Pembimbing rakan sebaya Pembimbing rakan sebaya
Membina visi nan suci Membina visi nan suci
PRS faham sejati PRS faham sejati
Etika kami amalkan Etika kami amalkan
Rahsia tetap digenggam Rahsia tetap digenggam
Prinsip piagam jadi panduan Prinsip piagam jadi panduan
Maruah dipertahankan Maruah dipertahankan
Prinsip piagam jadi panduan Prinsip piagam jadi panduan
Maruah dipertahankan Maruah dipertahankan
Ulang semua rangkap Ulang semua rangkap
(ciptaan : Suarno Suardi) (ciptaan : Suarno Suardi)