Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

2 0 1 1

TAHUN 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

TAHUN 2
2 0 0 8
S E M E S T E R 1

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
1 (a) Mengenali bahagian dan (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
organ tubuh badan : i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
i. Tulang iii. Paru-Paru @ Lari berterusan 3-4 minit (c) Manipulasi Alatan
ii. Otot iv. Jantung ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
2 (a) Mengenali bahagian dan (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
organ tubuh badan : i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
i. Tulang iii. Paru-Paru @ Lari berterusan 3-4 minit
ii. Otot iv. Jantung ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Mengenali bahagian dan (b) Kelenturan (a) Lokomotor
3 organ tubuh badan : i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
i. Tulang iii. Paru-Paru @ Meleding sokong hadapan
ii. Otot iv. Jantung dua lutut
ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Amalan asas kesihatan : (c) Kordinasi (b) Bukan Lokomotor
4 i. Amalan harian i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
ii. Amalan pemakanan @ Lambung dan sambut
iii. Rehat, rekreasi dan bola kecil
kesenggangan ii. Aspek-aspek keselamatan
iv. Tidur
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Amalan asas kesihatan : (d) Imbangan (a) Lokomotor
5 i. Amalan harian i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
ii. Amalan pemakanan @ Dirian bangau (c) Manipulasi Alatan
iii. Rehat, rekreasi dan ii. Aspek-aspek keselamatan
kesenggangan
iv. Tidur
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Amalan asas kesihatan : (e) Ketangkasan (a) Lokomotor
6 i. Amalan harian i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
ii. Amalan pemakanan @ Pijak bayang diri atau (c) Manipulasi Alatan
iii. Rehat, rekreasi dan rakan
kesenggangan ii. Aspek-aspek keselamatan
iv. Tidur

RPT/PJK/T2/1
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(c) Pengurusan kesihatan diri : (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
7 i. Menjaga pakaian dan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
keperluan diri. Pendidikan Pendidikan
@ Tema 3 : @ Tema 3 :
Kesedaran masa Kesedaran masa
ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(c) Pengurusan kesihatan diri : (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
i. Menjaga pakaian dan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
keperluan diri. Pendidikan Pendidikan
8 @ Tema 3 : @ Tema 4 :
Kesedaran masa Kesedaran perkaitan
antara pelbagai
bahagian tubuh badan

Ujian Bulan Februari*


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(c) Pengurusan kesihatan diri : (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
i. Menjaga pakaian dan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
9 keperluan diri. Pendidikan Pendidikan
@ Tema 4 : @ Tema 4 :
Kesedaran perkaitan Kesedaran perkaitan
antara pelbagai antara pelbagai
bahagian tubuh badan bahagian tubuh badan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(d) Kebersihan : (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
10 i. Rumah i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
ii. Sekolah Pendidikan Pendidikan
iii. Persekitaran @ Tema 5 : @ Tema 5 :
Kesedaran beban Kesedaran beban
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(d) Kebersihan : (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
11 i. Rumah i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
ii. Sekolah Pendidikan Pendidikan
iii. Persekitaran @ Tema 5 : @ Tema 5 :
Kesedaran beban Kesedaran beban
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
12 (d) Kebersihan : (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
i. Rumah i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
ii. Sekolah @ Lari berganti-ganti 2 X
iii. Persekitaran 200 meter
RPT/PJK/T2/2
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami perasaan : (b) Kelenturan (a) Lokomotor
13 i. Perasaan kasih saying i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
kepada ibu bapa, guru @ Meleding hadapan satu
dan rakan. lutut
@ Ucapan dan @ Meleding belakang
penghargaan dengan lutut bengkok
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami perasaan : (c) Kordinasi (b) Bukan Lokomotor
i. Perasaan kasih saying i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
14 kepada ibu bapa, guru @ Lambung dan sambut
dan rakan. bola kecil
@ Ucapan dan @ Lambung, tepuk dan
penghargaan sambut bola kecil
@ Lambung, pusing dan
sambut bola kecil
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami perasaan : (c) Kordinasi (a) Lokomotor
i. Perasaan kasih saying i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
15 kepada ibu bapa, guru @ Lambung dan sambut (c) Manipulasi Alatan
dan rakan. bola kecil
@ Ucapan dan @ Lambung, tepuk dan
penghargaan sambut bola kecil
@ Lambung, pusing dan
sambut bola kecil
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami perasaan : (d) Imbangan (a) Lokomotor
i. Perasaan kasih saying i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
kepada ibu bapa, guru @ Dirian bangau (c) Manipulasi Alatan
16 dan rakan. @ Dirian skala depan
@ Bersalaman @ Dirian skala sisi
@ Mereka kad ucapan

Ujian Bulan April*


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami perasaan : (e) Ketangkasan (a) Lokomotor
17 i. Perasaan kasih saying i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
kepada ibu bapa, guru @ Pijak baying diri atau (c) Manipulasi Alatan
dan rakan. rakan
@ Bersalaman @ Bola beracun
@ Mereka kad ucapan
RPT/PJK/T2/3
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami perasaan : (e) Ketangkasan (a) Lokomotor
i. Perasaan kasih saying i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
kepada ibu bapa, guru @ Pijak baying diri atau (c) Manipulasi Alatan
18 dan rakan. rakan
@ Bersalaman @ Bola beracun
@ Mereka kad ucapan

Peperiksaan Semester 1*
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
19 (a) Perbezaan organ seksual (a) Lokomotor (a) Lokomotor
antara bayi lelaki dan bayi (c) Manipulasi Alatan (b) Bukan Lokomotor
perempuan (c) Manipulasi Alatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
20 (a) Perbezaan organ seksual (b) Bukan Lokomotor (a) Lokomotor
antara bayi lelaki dan bayi (c) Manipulasi Alatan (b) Bukan Lokomotor
perempuan (c) Manipulasi Alatan

CATATAN :

Murid-murid Tahap 1 TIDAK terlibat dengan ujian kecergasan


(SEGAK).

* Tarikh ujian / peperiksaan diadakan tertakluk kepada sebarang


perubahan.

Disediakan oleh
Badan Panitia,
Pendidikan Jasmani & Kesihatan,
SK. Kampung Titingan, Tawau,
Tahun 2008.

RPT/PJK/T2/4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TITINGAN TAWAU

TAHUN 2
2 0 0 8
S E M E S T E R 2

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
21 (a) Perbezaan organ seksual (a) Lokomotor (a) Lokomotor
antara bayi lelaki dan bayi (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
perempuan (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
22 (b) Perbezaan kanak-kanak (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
lelaki dan perempuan dari i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
segi minat, perawakan dan @ Lari berganti-ganti 2 X (c) Manipulasi Alatan
pakaian 200 meter
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Perbezaan kanak-kanak (b) Kelenturan (a) Lokomotor
23 lelaki dan perempuan dari i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
segi minat, perawakan dan @ Meleding sokong
pakaian hadapan dua lutut
@ Meleding belakang
dengan lutut bengkok
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Perbezaan kanak-kanak (c) Koordinasi (b) Bukan Lokomotor
24 lelaki dan perempuan dari i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
segi minat, perawakan dan @ Lambung dan sambut
pakaian bola kecil
@ Lambung, pusing dan
sambut bola kecil
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
3. Kekeluargaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
25 (b) Perbezaan kanak-kanak (d) Imbangan (e) Ketangkasan
lelaki dan perempuan dari i. Aktiviti : i. Aktiviti :
segi minat, perawakan dan @ Dirian bangau @ Musang dan ayam
pakaian @ Dirian skala sisi
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(c) Menjaga kebersihan, (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
26 kehormatan dan i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
keselamatan diri khasnya @ Tema 6 : @ Tema 6 :
dari aspek organ seksual. Penggunaan tubuh Penggunaan tubuh
badan sebagai alat badan sebagai alat
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan

RPT/PJK/T2/5
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(c) Menjaga kebersihan, (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
27 kehormatan dan i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
keselamatan diri khasnya @ Tema 7 : @ Tema 7 :
dari aspek organ seksual. Lapan lakuan daya Lapan lakuan daya
asas asas
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(c) Menjaga kebersihan, (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
28 kehormatan dan i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
keselamatan diri khasnya @ Tema 8 : @ Tema 8 :
dari aspek organ seksual. Ritma-ritma yang Ritma-ritma yang
berkaitan dengan berkaitan dengan
pekerjaan pekerjaan
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(a) Makanan harian (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
i. Makanan berkhasiat, i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
bersih dan selamat @ Tema 9 : @ Tema 9 :
@ Maksud makanan Kesedaran bentuk- Kesedaran bentuk-
29 berkhasiat bentuk pergerakan bentuk pergerakan
@ Sumber
- Bijirin -Sayur-sayuran
- Susu -Daging

Ujian Bulan Ogos*


PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(a) Makanan harian (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
i. Makanan berkhasiat, i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
30 bersih dan selamat @ Tema 10 : @ Tema 10 :
@ Maksud makanan Transisi lapan daya Transisi lapan daya
berkhasiat asas asas
@ Sumber
- Bijirin -Sayur-sayuran
- Susu -Daging
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
(a) Makanan harian (a) Lokomotor (a) Lokomotor
i. Makanan berkhasiat, (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
31 bersih dan selamat (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
@ Maksud makanan
berkhasiat
@ Sumber
- Bijirin -Sayur-sayuran
- Susu -Daging
RPT/PJK/T2/6
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 3. Rekreasi dan Kesenggangan 3. Rekreasi dan Kesenggangan
(a) Makanan harian (a) Rekreasi (a) Rekreasi
i. Makanan berkhasiat, i. Cadangan aktiviti i. Cadangan aktiviti
32 bersih dan selamat @ Menjejak @ Menjejak
@ Ciri-ciri makanan bersih - Persediaan - Persediaan
dan selamat: - Simbol arah - Simbol arah
- dibersihkan - Peralatan - Peralatan
- dimasak jika perlu ii. Aspek-aspek keselamatan
- tidak terdedah
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 3. Rekreasi dan Kesenggangan 3. Rekreasi dan Kesenggangan
(a) Makanan harian (a) Rekreasi (b) Kesenggangan
i. Makanan berkhasiat, i. Cadangan aktiviti i. Cadangan aktiviti
33 bersih dan selamat @ Menjejak @ Bersiar-siar
@ Ciri-ciri makanan bersih - Persediaan @ Berbasikal
dan selamat: - Simbol arah @ Menyiram bunga
- dibersihkan - Peralatan @ Galah panjang
- dimasak jika perlu @ Rebut tiang
- tidak terdedah ii. Faedah bersenggang
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 3. Rekreasi dan Kesenggangan 3. Rekreasi dan Kesenggangan
(a) Makanan harian (b) Kesenggangan (b) Kesenggangan
i. Makanan berkhasiat, iii. Perasaan yang dialami iii. Perasaan yang dialami
34 bersih dan selamat ketika bersenggang ketika bersenggang
@ Ciri-ciri makanan bersih iv. Aspek-aspek iv. Aspek-aspek
dan selamat: keselamatan keselamatan
- dibersihkan
- dimasak jika perlu
- tidak terdedah
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Penyalahgunaan bahan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
35 (a) Ubat dan racun : (a) Lokomotor (a) Lokomotor
i. Penggunaan (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
ii. Penyimpanan (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
2. Penyalahgunaan bahan 1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
(a) Ubat dan racun : (a) Daya Tahan Kardiovaskular (b) Kelenturan
36 i. Penggunaan i. Aktiviti : i. Aktiviti :
ii. Penyimpanan @ Naik turun bangku 3-4 @ Meleding sokong
minit hadapan dua lutut
@ Meleding belakang
dengan lutut bengkok
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
2. Penyalahgunaan bahan 1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
(b) Pengambilan dadah (c) Kordinasi (d) Imbangan
i. Kesan pengambilan i. Aktiviti : i. Aktiviti :
ii. Pencegahan @ Lambung dan sambut @ Dirian bangau
37 @ Hukuman pengambilan bola kecil @ Dirian skala
adalah berat @ Lambung, pusing dan
@ Jauhi dadah sambut bola kecil
@ Penerangan tentang
kempen anti-dadah di
Malaysia
RPT/PJK/T2/7
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 3. KESUKANAN )
2. Penyalahgunaan bahan 1. Kecergasan Fizikal 1. Keselamatan
(b) Pengambilan dadah (e) Ketangkasan (a) Keselamatan semasa
i. Kesan pengambilan i. Aktiviti : beraktiviti
ii. Pencegahan @ Galah panjang i. Alatan sukan dan
38 @ Hukuman pengambilan permainan :
adalah berat @ Skitel @ Tali
@ Jauhi dadah @ Pundi kacang
@ Penerangan tentang @ Kayu @ Bola
kempen anti-dadah di @ Gelung Rotan
Malaysia
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 3. KESUKANAN ) (TP: 3. KESUKANAN )
PERSEKITARAN)
1. Keselamatan 1. Keselamatan
1. Keselamatan (a) Keselamatan semasa (a) Keselamatan semasa
(a) Keselamatan di rumah, beraktiviti beraktiviti
sekolah dan tempat i. Alatan sukan dan i. Alatan sukan dan
permainan permainan : permainan :
39 i. Jenis kemalangan yang @ Skitel @ Tali @ Skitel @ Tali
boleh berlaku di rumah, @ Pundi kacang @ Pundi kacang
sekolah dan tempat @ Kayu @ Bola @ Kayu @ Bola
permainan. @ Gelung Rotan @ Gelung Rotan
@Terjatuh @Melecet
@Luka @Terhentak
@Patah
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 3. KESUKANAN ) (TP: 3. KESUKANAN )
PERSEKITARAN)
2. Pengurusan 2. Pengurusan
1. Keselamatan (a) Pengurusan diri (a) Pengurusan diri
(a) Keselamatan di rumah, i. Kesesuaian pakaian i. Kesesuaian pakaian
sekolah dan tempat ii. Kebersihan pakaian ii. Kebersihan pakaian
permainan
40 i. Jenis kemalangan yang
boleh berlaku di rumah,
sekolah dan tempat
permainan.
@Terjatuh @Melecet
@Luka @Terhentak
@Patah
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
PERSEKITARAN)
1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
1. Keselamatan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
(a) Keselamatan di rumah, (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
sekolah dan tempat (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
41 permainan
i. Langkah keselamatan

Peperiksaan Semester 2*

RPT/PJK/T2/8
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
PERSEKITARAN)
1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
1. Keselamatan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
42 (a) Keselamatan di rumah, (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
sekolah dan tempat (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
permainan
i. Langkah keselamatan

CATATAN :

Ujian Murid-murid Tahap 1 TIDAK terlibat dengan ujian kecergasan


(SEGAK).

* Tarikh ujian / peperiksaan diadakan tertakluk kepada sebarang


perubahan.

Disediakan oleh
Badan Panitia,
Pendidikan Jasmani & Kesihatan,
SK. Kampung Titingan, Tawau,
Tahun 2008.

RPT/PJK/T2/9

Anda mungkin juga menyukai