SENARAI TUGAS AJK PERKHEMAHAN JAWATAN Kem Komandan TANGGUNGJAWAB Mengawal keseluruhan aktiviti perkhemahan.

Bersama Adjutan memastikan segala aktiviti menepati waktu dan berjalan dengan lancar. Membuat keputusan terhadap segala permasalahan yang timbul. Mempengerusikan mesyuarat kem. Memastikan tahap disiplin urusetia kem. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran. Merekod aktiviti kem. Menjalankan tugas-tugas kewangan. Merekod aktiviti kewangan. Bersama Kem Komandan memastikan segala aktiviti menepati waktu dan berjalan dengan lancar. Mengeluarkan arahan / mengumumkan perkaraperkara / perubahan terkini. Bersama IO memastikan tahap disiplin peserta kem. Mengawal urusan keselamatan kem. Memastikan keselamatan urusetia & peserta kem ketika berada di kawasan kem / ketika mengikuti aktiviti. Bersama Adjutan memastikan tahap disiplin peserta kem. Menyelaras kawalan malam (sentry). Menyediakan kata laluan (password) bagi kegunaan kem. Merekod & menjaga semua peralatan kem. Menyediakan peralatan untuk aktiviti. Menyediakan menu. Memastikan makanan disediakan mengikut jadual. Memastikan peralatan / bahan masakan mencukupi. Menyediakan rangkaian komunikasi kem. KRITERIA Berkarisma sebagai seorang pemimpin. Berfikiran pantas / berkeupayaan membuat keputusan yang tepat. Tegas & berdisiplin.

1. 2.

1. 2.

3.

3.

4. 5. Setiausaha / Setiausaha Kerja 1. 2. 1. 2. 1.

1.

Berkeupayaan menjalankan urusan pentadbiran. Berkeupayaan menjalankan urusan kewangan. Berkarisma sebagai seorang pemimpin. Berfikiran pantas / berkeupayaan membuat keputusan yang tepat. Tegas, berdisiplin & fokus. Berpengetahuan asas kawad kaki & protokol. Berpengetahuan asas keselamatan. Berfikiran & pandangan yang tajam.

Bendahari / Setiausaha Kewangan

1.

Adjutan / Pegawai Bertugas

1. 2.

2.

3. 4.

3. Pegawai Keselamatan Pegawai Sentri (IO) / 1. 2.

1. 2.

3. 4. 5.

Kuartermaster (QM) Peralatan

1. 2.

1.

Berkeupayaan urusan logistik.

menjalankan

Kuartermaster (QM) Masakan / Pegawai Masakan / Makanan

1. 2. 3.

1. 2.

Berkeupayaan menjalankan urusan masakan dan menu. Berpengetahuan asas menu bencana. Berkeupayaan menjalankan urusan komunikasi. Berpengetahuan asas radio komunikasi. Berkeupayaan menjalankan urusan kenderaan. Berkeupayaan menjalankan urusan kebajikan &

Pegawai / Setiausaha Komunikasi

1.

1. 2.

Pegawai / Setiausaha Kenderaan Pegawai / Setiausaha Kebajikan / Reaksi Kecemasan

1. 1.

Menyediakan kenderaan bagi urusan kem. Menjaga kebajikan peserta kem.

1. 1.

2.

Menguruskan peserta yang mengalami masalah kesihatan. Memastikan urusetia. keperluan

2. 1.

Pegawai / Setiausaha Tugas Khas

1.

kecemasan. Berpengetahuan asas pertolongan cemas. Berkeupayaan menjalankan pelbagai tugasan.

1. 2. 3. 4.

Bagi tujuan B.O.M. K.U.I.S., tugasan seperti Setiausaha Kenderaan boleh diserapkan kepada Setiausaha Tugas Khas. Setiap perjawatan boleh melantik Penolong & AJK bahagian masing-masing kecuali Kem Komandan akan hanya melantik Penolong sahaja. Jumlah Penolong & AJK adalah berdasarkan bebanan kerja. Segala arahan / pengumuman hendaklah dibuat melalui Adjutan. Segala pergerakan peserta hendaklah diawasi oleh Pegawai Keselamatan.