Komplemen Himpunan Komplemen himpunan A ádalah himpunan semua eleven yang menjadi anggota U dan tidak menjadi anggota

A. Dengan perkataan lain bahwa bahwa komplemen dari himpunan A ádalah himpunan baru yang anggota-anggotanya terdiri anggota bukan A. Komplemen dari statu himpunan A dilambangkan dengan “A” atau “A’” dibaca bukan A atau komplemen A. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan maka A = A’ = x x   dan x  A atau xx  A . Apabila dinyatakan dengan diagram Venn, komplemen A ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. U A’ A

Perhatikan A’ ada diluar A. Jadi A A’, sehingga A  A’ =  dan A  A’ = U

Contoh 11. Diketahui U = x x bilangan cacah  10 A =  ,3,5,7 dan B = 4,5,6 1 Tunjukkan bahwa : a) (A  B)’ = A’  B’ b) (A  B)’ = A’  B’ dengan menggunakan diagram Venn

9 Jadi (A  B)’ = A’  B’ .6.7 B A .3.8.8.5 .3.6 maka A’ = 0.4 .4 .2.4.8.7.6 .2 Daerah yang diarsir Mendatar menunjukkan (A  B)’ Daerah yang diarsir tegak menunjukkan B’ yang diarsir mendatar menunjukkan A’ .5 .0 .4.5.7.5.3.8.3.5.8.1 . Daerah yang arsir datar dan tegak menunjukkan A’  B’ Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ = daerah yang ditunjuk oleh A’  B’.3 .3 .3.6.6.6.7 dan B = 4.7.2.2.6 .9 B .1.2.9 A  B =  .Jawab: Diketahui: a) A =  .9 A’  B’ = 0.4.4.5.5.7 1 Jadi (A  B)’ = A’  B’ (A  B)’ = 0.1 .8. b) (A’  B’) = 5 (A  B)’ = 0.1.2.6 .1.9 Dengan Diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .2.9 A’  B’ = 0.7 .9 1 B’ = 0.

2 Gambar sébelah kiri menyajikan daerah yang diarsir mendatar sebagai (A  B)’.1 .5 .7 B A .6 .4 . daerah yang diarsir mendatar sebagai A’ dan daerah yang diarsir tegak sebagai B’. Daerah yang diarsir tegak dan mendatar merupakan daerah A’  B’.5 .4 .7 .1 .6 .9 B . Sedangkan gambar sebelah kanan.3 . Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ sama dengan yang ditunjukkan A’  B’.3 .Dengan diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .0 .6 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful