Komplemen Himpunan Komplemen himpunan A ádalah himpunan semua eleven yang menjadi anggota U dan tidak menjadi anggota

A. Dengan perkataan lain bahwa bahwa komplemen dari himpunan A ádalah himpunan baru yang anggota-anggotanya terdiri anggota bukan A. Komplemen dari statu himpunan A dilambangkan dengan “A” atau “A’” dibaca bukan A atau komplemen A. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan maka A = A’ = x x   dan x  A atau xx  A . Apabila dinyatakan dengan diagram Venn, komplemen A ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. U A’ A

Perhatikan A’ ada diluar A. Jadi A A’, sehingga A  A’ =  dan A  A’ = U

Contoh 11. Diketahui U = x x bilangan cacah  10 A =  ,3,5,7 dan B = 4,5,6 1 Tunjukkan bahwa : a) (A  B)’ = A’  B’ b) (A  B)’ = A’  B’ dengan menggunakan diagram Venn

7.2.4.1.9 A’  B’ = 0.5 .4.5.6.5.8.3.8.7.5 .1 .7 dan B = 4.7.6 .5.5.1.Jawab: Diketahui: a) A =  .7 .3 .7 1 Jadi (A  B)’ = A’  B’ (A  B)’ = 0.3. Daerah yang arsir datar dan tegak menunjukkan A’  B’ Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ = daerah yang ditunjuk oleh A’  B’.1 .2.2.7 B A .8.6 maka A’ = 0.6.3.6 .3.9 Dengan Diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .3 .4.6 . b) (A’  B’) = 5 (A  B)’ = 0.2 Daerah yang diarsir Mendatar menunjukkan (A  B)’ Daerah yang diarsir tegak menunjukkan B’ yang diarsir mendatar menunjukkan A’ .6.9 A  B =  .3.4 .9 1 B’ = 0.4 .2.9 Jadi (A  B)’ = A’  B’ .9 B .2.9 A’  B’ = 0.1.6.8.2.5.0 .4.8.8.

9 B .1 . Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ sama dengan yang ditunjukkan A’  B’. daerah yang diarsir mendatar sebagai A’ dan daerah yang diarsir tegak sebagai B’. Sedangkan gambar sebelah kanan.6 . .3 . Daerah yang diarsir tegak dan mendatar merupakan daerah A’  B’.5 .6 .7 .4 .0 .4 .6 .5 .1 .3 .7 B A .Dengan diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .2 Gambar sébelah kiri menyajikan daerah yang diarsir mendatar sebagai (A  B)’.