Komplemen Himpunan Komplemen himpunan A ádalah himpunan semua eleven yang menjadi anggota U dan tidak menjadi anggota

A. Dengan perkataan lain bahwa bahwa komplemen dari himpunan A ádalah himpunan baru yang anggota-anggotanya terdiri anggota bukan A. Komplemen dari statu himpunan A dilambangkan dengan “A” atau “A’” dibaca bukan A atau komplemen A. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan maka A = A’ = x x   dan x  A atau xx  A . Apabila dinyatakan dengan diagram Venn, komplemen A ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. U A’ A

Perhatikan A’ ada diluar A. Jadi A A’, sehingga A  A’ =  dan A  A’ = U

Contoh 11. Diketahui U = x x bilangan cacah  10 A =  ,3,5,7 dan B = 4,5,6 1 Tunjukkan bahwa : a) (A  B)’ = A’  B’ b) (A  B)’ = A’  B’ dengan menggunakan diagram Venn

1 .5.8.6.6.7 dan B = 4.2.0 .7 1 Jadi (A  B)’ = A’  B’ (A  B)’ = 0.8.3 .5.9 Dengan Diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .9 B .7 B A .2.9 A’  B’ = 0.3 .8.3.4.9 1 B’ = 0. Daerah yang arsir datar dan tegak menunjukkan A’  B’ Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ = daerah yang ditunjuk oleh A’  B’.2.5 .2.2.3.9 A’  B’ = 0.4.3.6.6 maka A’ = 0.5.1.5 .7.9 Jadi (A  B)’ = A’  B’ .8.1.3.4. b) (A’  B’) = 5 (A  B)’ = 0.5.1.4 .6 .1 .8.4 .2.5.6 .3.4.Jawab: Diketahui: a) A =  .7.7.6.6 .2 Daerah yang diarsir Mendatar menunjukkan (A  B)’ Daerah yang diarsir tegak menunjukkan B’ yang diarsir mendatar menunjukkan A’ .8.7 .9 A  B =  .

5 .1 .1 .6 . Sedangkan gambar sebelah kanan.2 Gambar sébelah kiri menyajikan daerah yang diarsir mendatar sebagai (A  B)’.Dengan diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .3 .3 .0 . daerah yang diarsir mendatar sebagai A’ dan daerah yang diarsir tegak sebagai B’.7 .4 . .5 . Daerah yang diarsir tegak dan mendatar merupakan daerah A’  B’.7 B A .9 B .6 .4 . Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ sama dengan yang ditunjukkan A’  B’.6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful