Komplemen Himpunan Komplemen himpunan A ádalah himpunan semua eleven yang menjadi anggota U dan tidak menjadi anggota

A. Dengan perkataan lain bahwa bahwa komplemen dari himpunan A ádalah himpunan baru yang anggota-anggotanya terdiri anggota bukan A. Komplemen dari statu himpunan A dilambangkan dengan “A” atau “A’” dibaca bukan A atau komplemen A. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan maka A = A’ = x x   dan x  A atau xx  A . Apabila dinyatakan dengan diagram Venn, komplemen A ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. U A’ A

Perhatikan A’ ada diluar A. Jadi A A’, sehingga A  A’ =  dan A  A’ = U

Contoh 11. Diketahui U = x x bilangan cacah  10 A =  ,3,5,7 dan B = 4,5,6 1 Tunjukkan bahwa : a) (A  B)’ = A’  B’ b) (A  B)’ = A’  B’ dengan menggunakan diagram Venn

9 Dengan Diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .8.2.5.1.7 1 Jadi (A  B)’ = A’  B’ (A  B)’ = 0.1 .7.9 A’  B’ = 0.6 .3.8.2.6.3.5.6 .7.2.3.3 .7 .4.0 .2. b) (A’  B’) = 5 (A  B)’ = 0.2 Daerah yang diarsir Mendatar menunjukkan (A  B)’ Daerah yang diarsir tegak menunjukkan B’ yang diarsir mendatar menunjukkan A’ .7.6 maka A’ = 0.8.5.9 A  B =  .9 1 B’ = 0.4.1.8.9 A’  B’ = 0.7 dan B = 4.4 .2.3 .6.6.8.8.3.9 Jadi (A  B)’ = A’  B’ .4.7 B A .5 .5.2.5 .4.1. Daerah yang arsir datar dan tegak menunjukkan A’  B’ Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ = daerah yang ditunjuk oleh A’  B’.6 .9 B .1 .3.Jawab: Diketahui: a) A =  .4 .6.5.

0 . daerah yang diarsir mendatar sebagai A’ dan daerah yang diarsir tegak sebagai B’. Jadi daerah yang ditunjukkan (A  B)’ sama dengan yang ditunjukkan A’  B’.6 .Dengan diagram Venn (A  B)’ = A’  B’ A .7 B A .9 B .3 . Sedangkan gambar sebelah kanan.6 .4 .5 .3 .6 .5 . Daerah yang diarsir tegak dan mendatar merupakan daerah A’  B’.4 . .7 .1 .2 Gambar sébelah kiri menyajikan daerah yang diarsir mendatar sebagai (A  B)’.1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful