Anda di halaman 1dari 7

Modul & Latihan Yang Diperkenalkan

Motivasi Keluarga Sakinah

Kecemerlangan Akademik Human Capital Development

Kesempurnaan Ibadah Management Qalbu

Kemahiran Kepimpinan Perkhemahan Badan Beruniform

Pembangunan Sahsiah & Ketrampilan

MODUL-MODUL YANG TELAH DIJALANKAN

JENIS MODUL MASA SASARAN PESERTA


1. Kem Ibadah Remaja (KIBAR) 3H 2M Pelajar Sekolah/IPT
2. Kem Bestari Anak Soleh (KEBAS) 3H 2M Pelajar Sekolah/IPT
3. Kem Bestari Insan Cemerlang (KEBIC) 3H 2M Pelajar Sekolah/IPT
4. Kem Student Bestari (KSB) 3H 2M Pelajar Sekolah/IPT
4. Kursus Kepimpinan (KUKEM) 3H 2M Pelajar Sekolah/IPT
5. Kursus Kepimpinan Pengawas 3H 2M Pelajar Sekolah
6. Seminar Parenting/Keibubapan 1H Umum/Staf & Kakitangan
7. Kursus Jatidiri 2H 1M Staf/Kakitangan Awam
LAIN-LAIN MODUL YANG DITAWARKAN

1. LEADERSHIP LIFE SKILLS

Problem Solving Skills 1 Hari Creative Thinking Skills 1 Hari


Supervisory Skills
Leadership Skills 1 Hari 1 Hari
Teamwork Skills
Presentation Skills 1 Hari 1 Hari
Communication Skills
Negotiation Skills 1 Hari 1 Hari
Risk Taking Skills
Teambuilding Skills 1 Hari 1 Hari
Decision Making Skills
Delegation Skills 1 Hari 1 Hari
Compassion Skills
Handling Meetings 1 Hari 1 Hari
Kepimpinan Dinamik & Managing Skills
Kreatif 1 Hari 1 Hari

2. DEVELOPMENT / PEMBANGUNAN

Intergrative Human Development

3. PEMBANGUNAN KOMUNITI

Pembangunan Remaja & Belia 1hari

Pembangunan Komuniti Umum 1hari

Pembangunan Keluarga 1hari

4. PEMBANGUNAN DIRI
Kecemerlangan Pelajar 1hari

Kecemerlangan Keluarga 1Hari

Kecemerlangan Pekerja 1Hari

5. PEMBANGUNAN ORGANISASI

Kerja Berpasukan 1 Hari

Kemahiran Berkomunikasi 1 Hari

Kemahiran Kreativiti 1 Hari

6. PEMBANGUNAN KEPIMPINAN
Kemahiran Kepimpinan Berkesan 1 Hari
Kemahiran Berfikir Tinggi 1 Hari
Kemahiran Berfikir Kreatif 1 Hari
Kemahiran Komunikasi 1 Hari

7. PEMBANGUNAN MINDA

Spiritual Intelligence 1 Hari


Dimensi Kecemerlangan 1 Hari

Kemahiran Berfikir 1 Hari

Creative Intelligence 1 Hari

8. PROGRAM CEMERLANG AKADEMIK SAHSIAH TERPUJI

Kemahiran Belajar / Study Skill 3 Hari

Strategi Pembelajaran 3 Har

Strategic Studying
Teknik Menghadapi Peperiksaan 2 Hari

Examinations Technique & Motivasi 3 Hari

Bengkel Kimia & Matematik Tambahan 2 Hari


Mind Mapping 3 Hari

9. KEM PELAJAR BERISIKO / BERMASALAH

Super Mentoring 3 Hari

Masak Sendiri
Membina kepekaan jiwa dan semangat berkumpulan

Doa
Peningkatan Rohani & hubungan Dengan Allah SWT

Pembentangan Kumpulan
Kemahiran Berkomunikasi
Abseiling
Membangkitkan keberanian dan keyakinan diri
Kursus Motivasi Jatidiri Remaja

PENGUKUHAN JATIDIRI REMAJA MUSLIM MELALUI PENDEKATAN MESRA


REMAJA & GABUNGJALIN METHODOLOGI ULAMA TRADISIONAL & SAINS
MODEN,

MODUL-MODUL

‘Ice Breaking’ & ‘Conditioning’


Menyiapkan peserta dari aspek emosi dan mental untuk mewujudkan kerjasama dan kemesraan
di kalangan peserta bagi melicinkan perjalanan program.

Prinsip Kejayaan Dunia Akhirat


Prinsip ini diterapkan dalam diri setiap peserta agar berpandangan jauh, berfikir dalam
melakukan sesuatu tindakan, dan menghubungkan segala gerak laku di dunia sebagai jambatan
ke akhirat.

Pembinaan Rohaniah
Modul-modul ini berupaya mencetus kesedaran mendalam untuk membina hubungan mesra
dengan Allah dan Rasul, ibu bapa dan guru. Ia akan mendorong seseorang itu untuk beramal dan
berakhlak mulia.

Konsep Agama
Meneguhkan dalam diri peserta tentang Konsep Islam sebagai agama suci, benar dan ajarannya
yang merangkumi setiap aspek kehidupan (syumul), kaitan dengan sains dan sebagainya.

Harga dan Keyakinan Diri


Mendorong peserta untuk menghargai diri sendiri, berfikir positif, berwawasan dan memiliki
keyakinan diri yang tinggi.

Potensi Diri & Kendiri


Mengenal peserta kepada potensi-potensi diri manusia untuk melahirkan sifat-sifat positif seperti
berkeyakinan, berwawasan, berfikiran positif, berjiwa besar dan sebagainya. Sifat-sifat ini
berupaya mencetuskan kesedaran diri untuk berjaya dalam apa sahaja yang dilakukan.

Kepimpinan, ‘Teamwork’ & Organisasi


Membentuk peserta dengan ciri dan skil kepimpinan yang baik agar mampu menjadi pemimpin
yang berwibawa. Juga teknik menghasilkan idea berkumpulan, teknik mesyuarat dan teknik
menjayakan sesuatu projek.

Komunikasi Berkesan & ‘Public Speaking’


Membantu peserta menguasai teknik asas bercakap di khalayak ramai, teknik berkomunikasi
secara berkesan serta kaedah meningkatkan ketrampilan diri.
Halangan Dalaman dan Luaran
Mengenali halangan-halangan yang wujud dalam diri dan persekitaran yang mempengaruhi
kejayaan atau kegagalan sesuatu yang ingin dicapai.

Ibadah dan Kehidupan


Membongkarkan hikmah-hikmah ibadah sebagai sumber kekuatan dan benteng diri, dan faedah-
faedah yang diperolehi dalam setiap perintah dan larangan Allah.

Senaman Pernafasan Khazanah Ulama


Teknik pernafasan yang diajar ini mampu meningkatkan tahap kesihatan, ketenangan rohani,
kestabilan emosi, meningkatkan daya ingatan dan sebagainya. Ia adalah amalan silam yang
begitu saintifik dan terbukti sangat berkesan untuk merubah jiwa dan minda peserta ke tahap
yang lebih baik.

Setiap modul di atas mempunyai submodul-submodul tertentu.

FASA

Pada umumnya, modul-modul dijalan mengikut fasa-fasa berikut :

Fasa 1 : Ice Breaking & Conditioning

Fasa 2 : Pembinaan Kefahaman

Fasa 3 : Latihan

Fasa 4 : Pemantapan

Fasa ini lebih menumpukan kepada permasalahan dan perancangan untuk memastikan konsep-
konsep yang diketengahkan sentiasa hidup dan berkembang dalam diri peserta. Peserta juga akan
didedahkan akan betapa perlunya perubahan bagi mencapai matlamat di dunia dan akhirat. Ujian
dan cabaran akan diberi bagi memantapkan penerimaan input yang didapati sepanjang program.