You are on page 1of 5

Makalah Sejarah Masuknya Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian yang yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Nama Borneo berdasarkan nama negara ini, sebab pada zaman dahulu kala, negeri ini sangat berkuasa di pulau ini Secara geografis, Brunei adalah suatu negara di pantai Kalimantan bagian utara, berbatasan dengan laut Cina Selatan, di sebelah utara dan dengan Serawak di sebalah selatan barat dan timur. Luas: 5,765 km2, penduduk 267.000 jiwa (1989), kepadatan penduduk 46/km2, agama: Islam( 63,4 %), Budha (14 %), Kristen (9,7 %), lain-lain (12,9 %). Bahasa Melayu, Ibu kota: Bandar Seri Begawan, satuan mata uang : Dolar Brunei (BI$) Sebagian besar wilayah Brunei terdiri dari daratan. Dengan pantai berupa rawarawa dengan hutan bakau, tetapi makin jauh kepedalaman tanah makin bukit-bukit dengan ketinggian kurang dari 100 M. Diperbatasan dengan Serawak terdapat daerah berbukit dengan ketinggian diatas 300M. Penduduk Brunei hanya berjumlah 370 ribu orang dengan pendapatan berkapita sekitar 23,600 dollar Amerika atau sekitar 225 juta rupiah, Penduduknya 67% beragama Islam, Budha 13%, Kristen 10% dan kepercayaan lainnya sekitar 10%. Islam adalah agama resmi kerajaan Brunei Darusalam yang dipimpin oleh Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini). Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Brunei Darussalam Catatan tradisi lisan diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru nah yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan baru nah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei Diperkirakan Islam di Brunei datang pada tahun 977 melalui jalur Timur Asteng oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Catatan bersejarah yang membuktikan penyebaran Islam di Brunei adalah Batu Tarsilah. Catatan pada batu ini menggunakan bahasa Melayu dan huruf Arab. Dengan penemuan itu, membuktikan adanya pedagang Arab yang datang ke Brunei dan sekitar Borneo untuk menyebarkan dakwah Islam.

raja yang pertama kali memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19. sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuaaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya.Silsilah kerajaan Brunei terdapat pada Batu Tarsilah yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar. Syarif Ali meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Diraja Brunei. Beliau meninggal dunia pada 1402. Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511). beliau dilantik menjadi Sultan Brunei atas persetujuan pembesar dan rakyat setempat. sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Betatar masuk Islam (1406-1402). Kepulauan . Kegiatan membina masjid ini dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. beliau dinikahkan dengan puteri Sultan Muhammad Shah. batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan. Syarif Ali gigih mendaulatkan agama Islam. pada 1432. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tersebut telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Malaka. yaitu Sultan Bolkiah (1485 – 1524). Pendekatan dakwah yang dilakukan Syarif Ali tidak sekadar menarik hati Awang Alak. Syarif Ali adalah keturunan Ahlul Bait yang bersambung dengan keluarga Rasulullah melalui cucu Baginda. yang wilayahnya meliputi Suluk. dan batu nisan Sayid Alwi BaFaqih (Mufaqih) pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir. Selandung. Pedagang dari China yang pernah ke Brunei merakamkan beliau sebagai Ma-Ha-Mo-Sha. Awang Alak menganut Islam dari Syarif Ali. sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Awang Alak Betatar ialah Raja Brunei yang pertama memeluk Islam dengan gelar Paduka Seri Sultan Muhammad Shah. memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807). diantaranya membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran negara. Setelah itu. Setelah tujuh tahun memerintah Brunei.Saidina Hassan. Sebagai pemimpin dan ulama. Replika batu nisan P’u Kung Chih Mu. apabila mereka sampai di suatu tempat. Dengan kebaikan dan sumbangan besarnya dalam dakwah Islam di Brunei. Dikatakan. kepulauan Sulu. Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam. seluruh pulau Kalimantan (Borneo). dakwahnya menambat hati rakyat Brunei. Sebab telah menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan ke-5. Dia terkenal sebagai pengasas kerajaan Islam di Brunei dan Borneo.

Pada tahun 1959. Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin. kedua. Di samping menciptakan atribut kebesaran raja dan perhiasan raja. Ketiga. Pada tahun 1906. Sebagai balasan. baik suka maupun duka. Pulau Banggi. Pada tahun 1888. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut. ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian “Rajah” Sarawak di Barat Laut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya. Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan dalam negerinya. yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan. menyusun Institusi-institusi pemerintahan agama. yaitu Sultan Hassan (1605-1619). Pulau Balambangan. Aturan adat istiadat kerajaan dan istana tersebut masih kekal hingga sekarang. Matani dan Utara Pulau Pahlawan sampai ke Manila. James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi raja disana serta menyerang Brunei. memuatkan UU Islam yaitu Hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian. Pada masa yang sama. yang bertugas menasehati baginda Sultan dalam semua perkara. kecuali hal yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat dan agama. Brunei Darussalam Pada Masa Penjajahan Inggris Pada Tahun 1839. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984. Brunei menerima suatu langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania. sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Pada tanggal 19 Desember 1846. Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di Timur Laut Borneo. serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain. karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei kearah kesejahteraan. juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa yang menggugat corak perdagangan tradisi. dilakukan beberapa hal yang menyangkut tata pemerintahan. menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara.Balabac. pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Pada masa sultan ke-9. Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa . pertama.

Pada 4 Januari 1979. telah diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa baginda. Pada tahun 1970. pemberontakan ini berhasil diberantas. “Melayu” diartikan dengan negara melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam di Brunei Darussalam Setelah Merdeka Setelah merdeka Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja. Sultan ke-28. kerajaan Brunei ketika itu menolak cadangan (walaupun pada awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung dengan Singapura. Baginda juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei dan dengan bantuan Britania. Sebelum abad 16. . Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Disamping menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Gelar “Muizaddin Waddaulah” (pinata agama dan negara) menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. pusat pemerintahan negeri Brunei Town. Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. “Baraja” adalah suatu sistem tradisi melayu yang telah lama ada. di tahun 1984 Brunei kembali menunjukkan usaha serius bagi memulihkan nafas ke-islaman dalam suasana politik yang baru. kecuali dalam isu hubungan luar negeri.memerintah. Akhirnya setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan Hassanal Bolkiah pada 1 Januari 1984. Sabah. dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu bercadang untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. didirikan Pusat Kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Pada 1967. menjadi Sultan Brunei ke29. Panggilan resmi kenegaraan saultan adalah “ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan yang dipersatukan negeri. Pada akhir 1950 dan awal 1960. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan sultan ke-29. “Islam” diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlussunnah Waljamaah sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Brunei dan Britania Raya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah. Di mana isu-isu ini menjadi tanggung jawab Britania. Omar Ali Saifuddin III (1950-1967) telah turun dari takhta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkiah. Sesudah merdeka. keamanan dan pertahanan. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Baginda mangkat pada tahun 1986. Sarawak.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. Majelis ini bertugas menasehati sultan dalam masalah agama Islam. Untuk kepentingan penelitian agama Islam. Jakarta: Pt. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15. Namun sejak 1965 tidak pernah lagi diadakan pemerintahan umum. liku-liku Pencapain Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas.1990) cet 1. 1999. ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. harus diadakan setiap 5 tahun.Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan yaitu dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar UU agama dan Mahkamah Kadi tahun 1955. merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Pemilu. Ichtiar Baru Van Hoeve. menurut kontitusi. Jamil Al-Sufri. (Brunei: Jabatan Pusat Sejarah. Jakarta. Ensiklopedia Islam. Untuk itu dibentuk jabatan hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan paham Islam. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Seluruh pendidikan rakyat (dari Tk sampai Perguruan Tinggi) dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis.1992) Cet ke-1. 1992. yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. ASEAN dan PBB. 5 Ensiklopedia Islam Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Partai Demokrasi Nasional Brunei. Penyusun Redaksi Ensiklopedia Indonesia. (Jakarta: PT. Cet. Djambatan. partai politik satu-satunya dinegara ini. dibentuk pada tahun 1985. Langkan lain yang ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Di Brunei orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. . REFERENSI Awang Mohd. Intermesa. Brunei mengembangkan hubungan luar negeri dengan masuk Organisasi Konferensi Islam.