Anda di halaman 1dari 5

Makalah Sejarah Masuknya Islam di Brunei

Darussalam
Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di bagian
utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri
dari dua bagian yang yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Nama Borneo
berdasarkan nama negara ini, sebab pada zaman dahulu kala, negeri ini sangat
berkuasa di pulau ini
Secara geografis, Brunei adalah suatu negara di pantai Kalimantan bagian utara,
berbatasan dengan laut Cina Selatan, di sebelah utara dan dengan Serawak di
sebalah selatan barat dan timur. Luas: 5,765 km2, penduduk 267.000 jiwa (1989),
kepadatan penduduk 46/km2, agama: Islam( 63,4 %), Budha (14 %), Kristen (9,7
%), lain-lain (12,9 %). Bahasa Melayu, Ibu kota: Bandar Seri Begawan, satuan
mata uang : Dolar Brunei (BI$)
Sebagian besar wilayah Brunei terdiri dari daratan. Dengan pantai berupa rawa-
rawa dengan hutan bakau, tetapi makin jauh kepedalaman tanah makin bukit-bukit
dengan ketinggian kurang dari 100 M. Diperbatasan dengan Serawak terdapat
daerah berbukit dengan ketinggian diatas 300M.
Penduduk Brunei hanya berjumlah 370 ribu orang dengan pendapatan berkapita
sekitar 23,600 dollar Amerika atau sekitar 225 juta rupiah, Penduduknya 67%
beragama Islam, Budha 13%, Kristen 10% dan kepercayaan lainnya sekitar 10%.
Islam adalah agama resmi kerajaan Brunei Darusalam yang dipimpin oleh Haji
Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini).
Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Brunei Darussalam
Catatan tradisi lisan diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan
Brunei berasal dari perkataan baru nah yaitu setelah rombongan klan atau suku
Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk
mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki
kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta
untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai,
maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat
baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang
mereka inginkan.
Kemudian perkataan baru nah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei
Diperkirakan Islam di Brunei datang pada tahun 977 melalui jalur Timur Asteng
oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Catatan bersejarah yang membuktikan
penyebaran Islam di Brunei adalah Batu Tarsilah. Catatan pada batu ini
menggunakan bahasa Melayu dan huruf Arab. Dengan penemuan itu,
membuktikan adanya pedagang Arab yang datang ke Brunei dan sekitar Borneo
untuk menyebarkan dakwah Islam.
Silsilah kerajaan Brunei terdapat pada Batu Tarsilah yang menuliskan Silsilah
Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang pertama kali
memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan
Brunei ke-19, memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807).
Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa
agama Hindu-Buddha dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Sebab telah
menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut, apabila mereka sampai di
suatu tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan
mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat
itu. Replika batu nisan P’u Kung Chih Mu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul
Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan, dan batu nisan Sayid Alwi Ba-
Faqih (Mufaqih) pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di
Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam,
sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal
maupun keluarga kerajaan Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja
Awang Alak Betatar masuk Islam (1406-1402).
Awang Alak Betatar ialah Raja Brunei yang pertama memeluk Islam dengan gelar
Paduka Seri Sultan Muhammad Shah. Dia terkenal sebagai pengasas kerajaan
Islam di Brunei dan Borneo. Pedagang dari China yang pernah ke Brunei
merakamkan beliau sebagai Ma-Ha-Mo-Sha. Beliau meninggal dunia pada 1402.
Awang Alak menganut Islam dari Syarif Ali. Dikatakan, Syarif Ali adalah
keturunan Ahlul Bait yang bersambung dengan keluarga Rasulullah melalui cucu
Baginda,Saidina Hassan. Pendekatan dakwah yang dilakukan Syarif Ali tidak
sekadar menarik hati Awang Alak, dakwahnya menambat hati rakyat Brunei.
Dengan kebaikan dan sumbangan besarnya dalam dakwah Islam di Brunei, beliau
dinikahkan dengan puteri Sultan Muhammad Shah. Setelah itu, beliau dilantik
menjadi Sultan Brunei atas persetujuan pembesar dan rakyat setempat.
Sebagai pemimpin dan ulama, Syarif Ali gigih mendaulatkan agama Islam,
diantaranya membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran
negara. Kegiatan membina masjid ini dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan
penyebaran Islam. Setelah tujuh tahun memerintah Brunei, pada 1432, Syarif Ali
meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Diraja Brunei.
Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan
Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), sehingga banyak ahli agama Islam
pindah ke Brunei. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tersebut telah
menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Malaka,
sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15
hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuaaannya ke seluruh pulau Borneo
dan ke Filipina di sebelah utaranya.
Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan
Sultan ke-5, yaitu Sultan Bolkiah (1485 – 1524), yang wilayahnya meliputi Suluk,
Selandung, seluruh pulau Kalimantan (Borneo), kepulauan Sulu, Kepulauan
Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matani dan Utara Pulau Pahlawan
sampai ke Manila.
Pada masa sultan ke-9, yaitu Sultan Hassan (1605-1619), dilakukan beberapa hal
yang menyangkut tata pemerintahan, pertama, menyusun Institusi-institusi
pemerintahan agama, karena agama memainkan peranan penting dalam memandu
negara Brunei kearah kesejahteraan, kedua, menyusun adat istiadat yang dipakai
dalam semua upacara, baik suka maupun duka.
Di samping menciptakan atribut kebesaran raja dan perhiasan raja. Ketiga,
memuatkan UU Islam yaitu Hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6
bagian. Aturan adat istiadat kerajaan dan istana tersebut masih kekal hingga
sekarang.
Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan
kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu
dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan
Pengeran Mohidin. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor
yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan
dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan, juga disebabkan
timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa yang menggugat corak perdagangan
tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara
yang lain.
Brunei Darussalam Pada Masa Penjajahan Inggris
Pada Tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi raja
disana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas
Serawak. Sebagai balasan, ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian “Rajah”
Sarawak di Barat Laut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah
pemerintahannya.
Pada tanggal 19 Desember 1846, pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada
James Brooke. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris
melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei
kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun
1984.
Pada masa yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan
penguasaannya di Timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah
negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan
dalam negerinya, tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Pada
tahun 1906, Brunei menerima suatu langkah perluasan kekuasaan Britania saat
kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania, yang bertugas
menasehati baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali hal yang bersangkutan
dengan adat istiadat setempat dan agama.
Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa
memerintah, kecuali dalam isu hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan.
Di mana isu-isu ini menjadi tanggung jawab Britania. Percobaan untuk
membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan
karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei dan
dengan bantuan Britania, pemberontakan ini berhasil diberantas. Pada akhir 1950
dan awal 1960, kerajaan Brunei ketika itu menolak cadangan (walaupun pada
awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung dengan Singapura, Sabah,
Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan
Brunei ketika itu bercadang untuk membentuk sebuah negara yang merdeka.
Pada 1967, Sultan ke-28, Omar Ali Saifuddin III (1950-1967) telah turun dari
takhta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkiah, menjadi Sultan Brunei ke-
29. Baginda juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai
kemerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada
tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town, telah diubah namanya
menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa baginda. Baginda mangkat
pada tahun 1986.
Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani Perjanjian
Kerjasama dan Persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya setelah
96 tahun di bawah pemerintahan Inggris Brunei resmi menjadi negara merdeka di
bawah Sultan Hassanal Bolkiah pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah
berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya.
Islam di Brunei Darussalam Setelah Merdeka
Setelah merdeka Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja. “Melayu”
diartikan dengan negara melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau
kebudayaan melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan.
“Islam” diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab
Ahlussunnah Waljamaah sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya.
“Baraja” adalah suatu sistem tradisi melayu yang telah lama ada.
Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan sultan ke-29, yaitu
Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah. Panggilan resmi kenegaraan
saultan adalah “ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan yang
dipersatukan negeri. Gelar “Muizaddin Waddaulah” (pinata agama dan negara)
menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang
memerintah.
Sebelum abad 16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di
Wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka, di tahun 1984 Brunei
kembali menunjukkan usaha serius bagi memulihkan nafas ke-islaman dalam
suasana politik yang baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah
mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam.
Disamping menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara, didirikan
Pusat Kajian Islam serta lembaga keuangan Islam.
Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan yaitu dengan
membentuk Majelis Agama Islam atas dasar UU agama dan Mahkamah Kadi
tahun 1955. Majelis ini bertugas menasehati sultan dalam masalah agama Islam.
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan
monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri
Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa
Menteri, yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. Sultan Hassanal Bolkiah
yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala
negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan
sebuah kabinet menteri. Pemilu, menurut kontitusi, harus diadakan setiap 5 tahun.
Namun sejak 1965 tidak pernah lagi diadakan pemerintahan umum. Partai
Demokrasi Nasional Brunei, partai politik satu-satunya dinegara ini, dibentuk
pada tahun 1985.
Langkan lain yang ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar
berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi
negara. Untuk itu dibentuk jabatan hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan
paham Islam. Baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada
masyarakat luas. Brunei mengembangkan hubungan luar negeri dengan masuk
Organisasi Konferensi Islam, ASEAN dan PBB.
Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985
didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta
pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat
pameran perkembangan dunia Islam. Di Brunei orang-orang cacat dan anak yatim
menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat (dari Tk sampai Perguruan
Tinggi) dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis.
REFERENSI
Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, liku-liku Pencapain Kemerdekaan Negara Brunei
Darussalam, (Brunei: Jabatan Pusat Sejarah,1992) Cet ke-1.
Ensiklopedia Islam, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999. Cet. 5
Ensiklopedia Islam Indonesia, Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Djambatan. 1992.
Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi. Penyusun Redaksi Ensiklopedia Indonesia,
(Jakarta: PT. Intermesa.1990) cet 1.