SMK DATO¶ AHMAD, LENGGONG, PERAK PELAN STRATEGIK 2011 - 2013 PERMAINAN SEPAK TAKRAW

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

MATLAMAT

Permainan Sepak Takraw SMK Dato¶ Ahmad, Lenggong mempunyai matlamat untuk :

- Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan insan yang bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, di samping mempunyai keterampilan, berdikari dan berimaginatif ; - Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelaj ar dalam aktiviti yang diceburi; - Mengukuhkan interaksi dan integrasi dalam kalangan pelajar; dan - Mengisi masa lapang dengan aktiviti -aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

VISI Menjadikan SMKDA sebagai sebuah sekolah yang dikenali dan disegani di Hulu Perak.

MISI Mewujudkan Insan yang seimbang dari pada segi Jasmani, Rohani dan Intelek berdasarkan kepercayaan kepada T uhan dan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan mampu menyumbang kepada kerukunan masyarakat serta N egara Malaysia.

OBJEKTIF Membina dan meningkatkan minat murid dalam gerak kerja yang disertai. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid. Membina dan meningkatkan disiplin murid. Mengenal pasti bakat dan kecenderungan murid. Menanam rasa bangga dan cinta akan sekolah. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan men yeronokkan.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

Menjauhkan murid daripada kegiatan yang ti dak berfaedah. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antara sekolah dan murid.

CARTA ORGANISASI 2011 PENGETUA Puan Hjajah Sawibatun Islamiah Binti Haji Kamarudin

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Encik Muhamad Zaidi Bin Yusof

SETIAUSAHA KOKURIKULUM Encik Ramli Bin Mustaffa

PENYELARAS KELAB PERMAINAN Encik Ahmad Bin Saad

GURU PENASIHAT Encik Osman Bin Said Encik Sukeri Bin Mat Amin

SETIAUSAHA SUKAN Encik Khairul Azli Bin Mohamed

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

PELAN STRATEGIK 2011-2013
BIL OBJEKTIF MATLAMAT PENCAPAIAN

1

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar

-

Memastikan setiap pelajar dapat mengusai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola baling. Pelajar lebih berminat kerana menguasai teknik dalam permainan yang diikuti.

-

2

Membentuk pasukan yang baik

-

Memastikan semua pelajar mengambil bahagian setiap pertandingan yang diadakan. Memperolehi pencapaian yang lebih baik dalam setiap pertandingan.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

3

Program bersama kelab dan persatuan

Memastikan pelajar diberi lebih pendedahan terhadap permainan bola baling.

OBJEKTIF 1.
BIL

HURAIAN PERANCANGAN STRATEGIK SMK DATO AHMAD PERMAINAN SEPAK TAKRAW Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar
STATUS QUO TARGET SASARAN 2011 SASARAN 2012 SASARAN 2013 CATATAN

STRATEGI

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

1

1.1 Peraturan Undang-undang Sepak Takraw

dan Sebilangan pelajar tidak mengetahui peraturan dan undang-undang permainan.

100% murid SMK Dato¶ Ahmad mengetahui peraturan dan undang-undang permainan. 100% murid SMK Dato¶ Ahmad mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain sepak takraw.

80% murid SMK Dato¶ Ahmad mengetahui peraturan dan undang-undang permainan.

90% murid SMK Dato Ahmad mengetahui peraturan dan undang-undang permainan .

100% murid SMK Dato Ahmad mengetahui peraturan dan undang-undang permainan.

1.2 Mengadakan Bengkel / Klinik Sebilangan pelajar tidak Kemahiran mengetahui - Servis kemahiran dan - Sepak Sila teknik yang betul - Sepak Kuda ketika bermain - Tandukan sepak takraw. Hadapan, Belakang Dan Sisi - ³Break Ball´ - Rejaman - Hadangan - Hantaran

80% murid SMK Dato¶ Ahmad mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain sepak takraw.

90% murid SMK Dato¶ Ahmad mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain sepak takraw.

100% murid SMK Dato¶ Ahmad mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain sepak takraw.

OBJEKTIF 2
BIL

Membentuk pasukan yang baik
STATUS QUO TARGET SASARAN 2011 SASARAN 2012 SASARAN 2013 CATATAN

STRATEGI

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

2

2.1 Mengadakan pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah/ pasukan pelapis

Kekurangan pelajar untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

100% murid SMK Dato Ahmad dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

80% murid SMK Dato Ahmad dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

90% murid SMK Dato Ahmad dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

100% murid SMK Dato Ahmad dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

2.2 Latihan Berkala

Pelajar kurang diberi latihan secara berkala.

100% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

80% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

90% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

100% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

OBJEKTIF 3
BIL

Program bersama kelab dan persatuan
STATUS TARGET SASARAN 2011 SASARAN 2012 SASARAN 2013 CATATAN

STRATEGI

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

QUO

3

3.1 Program Lawatan Pertandingan/ Kejohanan Luar Perlawanan Persahabatan

Pelajar kurang pendedahan mengenai suasana pertandingan serta meningkatkan semangat kesukanan .

100% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

90% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

95% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

100% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

SMK DATO¶ AHMAD, LENGGONG, PERAK SUKAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011 Bil
1.

Program

Objektif

Tanggungjawab
Guru Penasihat

Tempoh
Feb - Okt

Kos/Sumber
RM 200

TOV
80% pelajar dapat mengetahui dan aplikasikan kemahiran dan undangundang

ETR

Indikator Pencapaian

Bengkel / Meningkatkan Klinik pengetahuan Kemahiran pelajar dan Undangundang

90% pelajar Borang dapat pencapaian mengetahui dan aplikasikan kemahiran dan undangundang

2.

Latihan Berkala

Membentuk pasukan yang baik

Guru Penasihat

Feb ± Okt

RM 200

80% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

90% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

Borang pencapaian

3.

Pertandingan persahabatan / Tertutup

Membentuk pasukan yang

Guru Penasihat

Mei & Okt

RM 200

80% murid SMK Dato

90% murid SMK Dato

Borang pencapaian

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

Sekolah / Antara Rumah Sukan bagi pemilihan wakil dan pelapis sekolah

baik

Ahmad dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

Ahmad dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

pemerhatian

4.

Lawatan ke acara pertandingan

Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandingan

Guru Penasihat

Jun & Sept

RM 300

90% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

95% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

Borang soal selidik

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Bengkel / Klinik Kemahiran dan Undang-undang Sepak Takraw Meningkatkan pengetahuan pelajar 1 hari Ahli Persatuan Sepak Takraw SMK Dato¶ Ahmad, Lenggong Guru Penasihat,/Penyelaras Bengkel Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras Bengkel ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras Bengkel. 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, dibentangkan untuk menjayakan program. 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir. 1.5 Hal-hal lain. Persiapan Awal Bengkel / Klinik 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

Bengkel dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan 3.1 Penerangan Undang-undang Bola baling 3.2 Kemahiran diterangkan dan ditunjukkan 3.3 Aplikasi kemahiran dan teknik yang betul 3.4 Catatan pada borang pencapaian Post Mortem 4.1 Penyelaras Bengkel mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Masa , Kemahiran sedia ada guru Guru Penasihat Borang Pemarkahan dan Pemerhatian Pengurusan masa perjumpaan dan kursus intensif kepada guru.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Latihan Berkala Permainan Sepak Takraw Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar Sepanjang perjumpaan Ahli Persatuan Permainan Sepak Takraw Guru Penasihat Persiapan - Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan - Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Latihan melibatkan semua teknik dan strategi permainan Membuat catatan pada borang senarai seman dan rekod pencapaian pelajar Post Mortem - Ketua guru penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. - Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Masa Guru Penasihat
Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

Kekangan Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan

Borang Pemarkahan , Pemerhatian dan Borang Senarai Semak Pengurusan masa perjumpaan

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pertandingan Persahabatan bagi pemilihan wakil dan pelapis sekolah Membentuk pasukan yang baik Mei Dan Okt Ahli Persatuan Permainan Sepak Takraw Guru Penasihat Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras pertandingan ). 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras pertandingan. 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan dan dibentangkan untuk menjayakan program. 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir. 1.5 Hal-hal lain. Persiapan Awal Pertandingan Permainan. 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan. 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik.
Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

Pertandingan Sepak Takraw dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan 3.1 Pertandingan bermula. 3.2 Undang-undang dan sistem pemarkahan yang tepat dititikberatkan. 3.3 Teknik permainan yang betul. Post Mortem 4.1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Masa perlaksanaan Guru Penasihat Borang Pemarkahan , Pemerhatian Dan Borang Senarai Semak Pembinaan jadual pertandingan bagi semua kegiatan kokurikulum berdasarkan takwim tahunan sekolah.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Lawatan ke acara pertandingan. Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandingan. Jun Dan Sept. Ahli Persatuan Permainan Sepak Takraw. Guru Penasihat Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK / Agihan Tugas Bincang kos Pelaksanaan ± Lawatan Laporan,refleksi dan penilaian

Kekangan

Masa pertandingan dijalankan

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Guru Penasihat Pemerhatian, borang senarai semak

ANALISIS S.W.O.T
KELEMAHAN - Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka - Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan - Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari cuti mereka - Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar Program meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru

Memastikan takwim pertandingan yang akan dijalankan
KEKUATAN - Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di dalam sebarang program yang dirancangkan. - Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah - Kemudahan padang yang baik - Kebanyakan pelajar SMK Dato¶ Ahmad tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah

DALAMAN

LUARAN

PELUANG - Prasarana sekolah yang amat memuaskan Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik - Hubungan baik dengan pihak PPD dan lainlain - Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat ANCAMAN - Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa terluang anakanak mereka - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan

Mencungkil bakat-bakat baru dengan menjalankan program membentuk pasukan pelapis.

Program sukan sepanjang tahun. Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan melibatkan diri dalam bidang kesukanan.

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw

-

Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan

PENUTUP

Selaras dengan matlamat, visi dan misi Jawatankuasa Kokurikulum SMK Dato¶ Ahmad, Lenggong maka Pasukan Sepak Takraw Sekolah berazam untuk memainkan peranan aktif dalam me ningkatkan komitmen ke arah mencapai cita -cita tersebut dengan :
a. Segala Pelaksanaan Perancangan Strategik diikuti sepenuhnya. b. Memastikan pelan tindakan pelaksanaan dan pengukuhan sistem penyampaian yang efektif . c. Melakukan penambahbaikan dan memberi nilai tambah dalam setiap tugas oleh semua anggota. d. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti. e. Mengamalkan budaya kerja kelas pertama.
-SEKIAN-

Perancangan Strategik 2011-2013 SMK Dato Ahmad / Sepak Takraw