Pembangunan Politik Dlam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia - Presentation Transcript

1. PEMBANGUNAN POLITIK DLAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA NURUL IZZIANI BINTI MOHD LATIFI SITI ROSNAZIRAH BINTI MD. HASSAN PENGENALAN

2.

o o o o o
3.

Konsep modenisasi Merujuk kepada proses transformasi dan perubahan berencana ‡ Dua aspek modenisasi: 1.Pembangunan ekonomi 2. Pembangunan politik

PEMBANGUNAN POLITIK

o o o o o o o o o
4.

Matlamat: -untuk membina negara-bangsa melalui kaedah top-down seperti: ± a.Menghayati ideologi negara b.Menerapkan dasar-dasar awam c. Memupuk semangat nasionalisme ‡ Komponen-komponen bagi amalan demokrasi: -Parti-parti politik -Majlis perwakilan rakyat atau parlimen - Perlembagaan negara -Pilihanraya

PERLAKSANAAN MODENISASI & PEMBANGUNAN POLITIK DI MALAYSIA

o o o o o o
5.

Modernisasi bermula dari Eropah barat akibat daripada iaitu Revolusi Perancis sehingga Revolusi Perindustrian ‡ Disebarkan menerusi proses imperialisme dan kolonialisme. ‡ Cabaran politik di Malaysia: ± Sejarah penjajahan ± Kemajmukan etnik ± Gabungan wilayah dan kerajaan yang berbeza.

KERJASAMA POLITIK & HUBUNGAN ETNIK

o o o o

Kerjasama Semasa British: ‡ Ciri-ciri strategi British ke arah negara - bangsa di Tanah Melayu -Berperingkat-peringkat ‡ peringkat awal, terhad. -meluas selepas Malayan Union, penyerahan Sabah dan Sarawak kepada British ± Pemisahan dan pembahagian kuasa (kuasa Sultan dihadkan)

9. o TAMAT . Panduan kpd masyarakat yng pelbagai hubungan etnik untuk keamanan negara. Raja-raja Melayu hilang kuasa. Kemakmuran negara terjamin. Menjamin keamanan masyarakat majmuk. Kehidupan individu menjadi lebih baik dgn adanya unsur2 tradisi yang baik.MCA. kecuali hal berkaitan Islam dan adat istiadat Melayu. 7. CIRI-CIRI MALAYAN UNION CIRI -CIRI PENTING MALAYAN UNION o o o 8. dan MIC ‡ Kembalinya British ke Tanah Melayu membawa Malayan Union. RENTETAN MODENISASI POLITIK MALAYSIA KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI DLM HE HARI INI o o o o o 10. Hak kerakyatan berasaskan prinsip jus soli. KERJASAMA SEMASA & SELEPAS PENDUDUKAN JEPUN o o o Mengajar pentingnya kerjasama antara etnik untuk mencapai objektif politik Contoh kerjasama antara etnik ± AMCJA-PUTERA ± UMNO. Melincinkan urusan pentadbiran masyarkat.6. Pemusatan kuasa di tangan kerajaan pusat. ‡ Malayan Union sebagai negara -bangsa bersifat kesaksamaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful