Pembangunan Politik Dlam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia - Presentation Transcript

1. PEMBANGUNAN POLITIK DLAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA NURUL IZZIANI BINTI MOHD LATIFI SITI ROSNAZIRAH BINTI MD. HASSAN PENGENALAN

2.

o o o o o
3.

Konsep modenisasi Merujuk kepada proses transformasi dan perubahan berencana ‡ Dua aspek modenisasi: 1.Pembangunan ekonomi 2. Pembangunan politik

PEMBANGUNAN POLITIK

o o o o o o o o o
4.

Matlamat: -untuk membina negara-bangsa melalui kaedah top-down seperti: ± a.Menghayati ideologi negara b.Menerapkan dasar-dasar awam c. Memupuk semangat nasionalisme ‡ Komponen-komponen bagi amalan demokrasi: -Parti-parti politik -Majlis perwakilan rakyat atau parlimen - Perlembagaan negara -Pilihanraya

PERLAKSANAAN MODENISASI & PEMBANGUNAN POLITIK DI MALAYSIA

o o o o o o
5.

Modernisasi bermula dari Eropah barat akibat daripada iaitu Revolusi Perancis sehingga Revolusi Perindustrian ‡ Disebarkan menerusi proses imperialisme dan kolonialisme. ‡ Cabaran politik di Malaysia: ± Sejarah penjajahan ± Kemajmukan etnik ± Gabungan wilayah dan kerajaan yang berbeza.

KERJASAMA POLITIK & HUBUNGAN ETNIK

o o o o

Kerjasama Semasa British: ‡ Ciri-ciri strategi British ke arah negara - bangsa di Tanah Melayu -Berperingkat-peringkat ‡ peringkat awal, terhad. -meluas selepas Malayan Union, penyerahan Sabah dan Sarawak kepada British ± Pemisahan dan pembahagian kuasa (kuasa Sultan dihadkan)

7. Kehidupan individu menjadi lebih baik dgn adanya unsur2 tradisi yang baik. RENTETAN MODENISASI POLITIK MALAYSIA KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI DLM HE HARI INI o o o o o 10. KERJASAMA SEMASA & SELEPAS PENDUDUKAN JEPUN o o o Mengajar pentingnya kerjasama antara etnik untuk mencapai objektif politik Contoh kerjasama antara etnik ± AMCJA-PUTERA ± UMNO.6. Menjamin keamanan masyarakat majmuk. kecuali hal berkaitan Islam dan adat istiadat Melayu. ‡ Malayan Union sebagai negara -bangsa bersifat kesaksamaan. Panduan kpd masyarakat yng pelbagai hubungan etnik untuk keamanan negara. CIRI-CIRI MALAYAN UNION CIRI -CIRI PENTING MALAYAN UNION o o o 8. Pemusatan kuasa di tangan kerajaan pusat. o TAMAT . Kemakmuran negara terjamin. dan MIC ‡ Kembalinya British ke Tanah Melayu membawa Malayan Union.MCA. Melincinkan urusan pentadbiran masyarkat. Hak kerakyatan berasaskan prinsip jus soli. 9. Raja-raja Melayu hilang kuasa.