2.1 2.1 2.1 2.

1

FALSAFAH SEKOLAH ________________________________________________________________________ FALSAFAH SEKOLAH FALSAFAH SEKOLAH FALSAFAH SEKOLAH

2.2 2.2 2.2 2.2

MISI ________________________________________________________________________ MISI MISI MISI

1
Guru Penolong Kanan HEM

FAIL MEJA

2.3 2.3 2.3 2.3

MATLAMAT ________________________________________________________________________ MATLAMAT MATLAMAT MATLAMAT

2

FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G

NILAI TERAS -2.4 NILAI ________________________________________________________________________ NILAI TERAS -NILAITERAS 2.4 NILAI 2.4 NILAI NILAI TERAS 2.4 NILAI- 3 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

4 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

Carta Carta Organisasi Struktur Pengurusan Sekolah 3.1 ________________________________________________________________________________________________________________ Carta Organisasi Struktur Pengurusan Sekolah CARTA SEKOLAH ORGANISASI PENGETUA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU PERSATUAN ALUMNI GURU PENOLONG KANAN GURU PENOLONG KANAN (HEM) GURU PENOLONG KANAN (KOKU) Pengurusan Akademik Sokongan Akademik Pentadbiran Disiplin Asrama Guru Keselamatan Kebajikan Bimbingan dan Kaunseling Penyelaras Persatuan & Kelab Penyelaras Badan Beruniform S/U Sukan & Permainan Penyelaras Persembahan Sekolah Penyelaras R&D 5 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .1 Organisasi Struktur Pengurusan Sekolah Carta Organisasi Struktur Pengurusan Sekolah 3.

1 Carta Struktur Pengurusan Guru Penolong Kanan HalHal GURU HEM PENOLONG KANAN Asrama Disiplin Keselamatan Kebajikan Bimbingan Dan Kaunseling Warden Penasihat Badan Dakwah Biro makanan Penyelia Asrama Lembaga Disiplin/ Tatatertib Sekolah Selamat Biasiswa Rekod/ Sijil / Testimonial SPBT Sahsiah SBiro Sukan dan Rekreasi Biro Kebajikan Pembantu Penyelia Asrama Pengawas Retan Jati Diri SMM Kewangan Asrama RIMUP SSDM KWAMP Kesihatan PPDA Kantin SLAD Akademik KPJ Insuran/ Takaful Bantuan Lain Mento mentee PLKN 6 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .1 Carta Struktur Pengurusan Guru Penolong Kanan HalMurid Ehwal Murid Ehwal __________________________________________________________________________________________________________ Ehwal Murid 3.Ehwal Murid 3.

7 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

2 Senarai Tugas 4. Senarai Tugas Guru Pen. 3. Senarai Tugas Guru Pen.2.2. Kanan Hal Ehwal Murid 4. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan Asrama. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 2.3 Pengurusan Disiplin a) Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah b) Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid c) Menguatkuasakan Peraturan Sekolah d) Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin e) Menguruskan Pemilihan Pengawas f) Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas g) Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah h) Mengurus Program Rimup i) Sistem Seliaan Disiplin Murid j) Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj) 4.Ehwal Murid 4.2. Kanan Hal Ehwal Murid ______________________________________________________________________________ Ehwal Murid 4.2 Pengurusan Asrama a) Mengurus Mesyuarat Jk Asrama b) Mengurus Takwim Aktiviti Asrama c) Menguruskan Perlantikan Warden d) Menyediakan Jadual Warden Bertugas e) Menyelia Keselamatan Murid f) Memantau Pelaksanaan Tugas Warden g) Mengawal Selia Keluar Hujung Minggu(Outing)Bermalam Murid h) Memantau Urusan Keluar Masuk Pelawat Ke Kawasan Sekolah/Asrama i) Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Asrama j) Memantau Penyelenggraan Asrama k) Memantau Perkhidmatan Dewan Makan l) Memantau Dan Menyelia Aktiviti Badan Dakwah m) Menguruskan Kemudahan Pengangkutan Asrama n) Menyelia Stok/Inventori Asrama o) Membantu Mengawal Pengurusan Kewangan Asrama p) Menguruskan Bayaran Tuntutan Bekalan Makanan Bermasak Asrama q) Membantu Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (Asrama) Menguruskan Pembayaran ( Menjadi Penandatangan Ketiga Bagi Akaun r) Sekolah) 4. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan.2.4 Keselamatan 8 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .1 Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua 4.Pengurusan Disiplin. 4. Kanan Hal 4.Pengurusan Kebajikan Murid dan Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.Pengurusan Sistem Rumah.1 Bidang Tugas 1. Senarai Tugas Guru Pen. Kanan Hal4. Senarai Tugas Guru Pen.

4.2.5 a) Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan b) Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat Kebajikan a) Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan b) Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid c) Memproses Tuntutan Insuran d) Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) e) Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) f) Mengurus Retan g) Mengurus Bantuan Lain h) Mengurus Tabung Kebajikan i) Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) j) Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid k) Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah l) Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful m) Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah n) Menguruskan Pendaftaran Murid o) Menguruskan Pertukaran Murid p) Menyelia Jadual Kedatangan Murid Bimbangan dan Kaunseling a) Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling b) Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid c) Baru d) Memantau Program Pembangunan Sahsiah Murid e) Memproses Penyertaan PLKN Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan f) AntiDadah Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah g) (SLAD ) h) Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee i) Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid 4.2.6 9 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

10 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

PAR 2. Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua Kuasa Yang Mengajar (Pengajaran dan Pemelajaran) Sektor Kemanusiaan JP N Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain Sekolah : Jawatan Penolong Kanan Hal – Ehwal murid Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Pengetua Semua perkara berkaitan Pengurusan Akademik Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n Penolong Kanan GKM P Ketua Panitia Tugas dan Tanggungjawab Diberi 1.1 Menguruskan Mesyuarat JK Asrama Memanggil mesyuarat Warden Pengurus Dewan Makan Pengurus Pembersihan Kawasan Pengurus Kawalan Keselamatan 2.2 Mengurus Takwim Aktiviti Asrama Menyediakan Draf Penolong Kanan PK Koku GKM P uru Kaunseling G Warden Penyelia Asrama PTR.3 Mengurus Perlantikan Warden Mencalonkan warden Warden KPT PTR 11 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G . Pengurusan Asrama 2.pandangan dan kelulusan 2.

Mengenal pasti/melaporkan kerosakan Penyelia Asrama Juruteknik Warden KPT 12 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .7 Mengawal selia keluar hujung minggu(Outing) /bermalam murid Mencadangkan tarikh meluluskan permohonan murid Peng.4 Menyediakan Jadual Warden Bertugas 2.8 Memantau urusan keluar masuk pelawat ke kawasan sekolah / asrama Menyediakan draf cadangan peraturan keluar masuk Memastikan prosedur keluar masuk diikuti Peng.5 Menyelia Keselamatan Murid Kuasa Yang Menyediakan draf Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n Warden Menyediakan pelan kebakaran.10 Memantau Penyelenggaraan Asrama Mematikan kontrak perjanjian dalam tempoh kecacatan dipatuhi.9 Memantau Kebersihan dan Keceriaan Asrama Memastikan Kontrak Perjanjian dan Piawaian Kualiti Asrama (PKA) dipatuhi Kontraktor/PRA Penyelia Asrama Warden 2.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Tugas dan Tanggungjawab Diberi 2. Mengadakan latihan kebakaran/kecemasan Bomba Polis Perhubungan Sekolah Luruteknik Warden Keselamatan Peng. keselamatan 2. Keselamatan Ibu bapa / Pelawat 2. Keselamatan 2.6 Memantau Perlaksaan Tugas Warden Memberi bimbingan berdasarkan Fail Meja Warden Warden 2.

11 Membantu mengawal pengurusan kewangan asrama Kuasa Yang Memantau perbelanjaan Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n Penyelia Asrama KPT JPN / PPD Pengetua 2.4 Menyemak dan memantau rekod disiplin Merujuk Buku Panduan Tatacara disiplin sekolah untuk Guru besar dan Guru 13 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .14 Mengurus pembayaran (Menjadi penandetangan ketiga) Menandatangani Cek KPT Pengetua 3.13 Membantu menyediakan anggaran belanjawan mengurus (Asrama) Menyediakan anggaran perbelanjaan Penyelia Asrama KPT 2.pandangan dan kelulusan Pengurusan Disiplin 3.2 Merancang dan menyelia program pemantapan disiplin murid 3.Makan KPT Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.12 Mengurus pembayaran tuntutan bekalan makanan bermasak asrama Menyelia pesanan dan pembayaran Penyelia Asrama Kontraktor D.1 Menyebar maklumat peraturan sekolah Menyediakan draf peraturan sekolah untuk kelulusan Menyediakan draf program Pegawai bahagian sekolah /JPN / PPD / PPG / PTR / PAR Setiausaha Disiplin Guru Kaunseling Pengawas 3. pandangan.ulasan dan kelulusan 2. Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Tugas dan Tanggungjawab Diberi 2.3 Menguatkuasakan peraturan sekolah Memberi taklimat Memantau Perlaksaan Ahli Lembaga Disiplin Semua Guru Pengawas Setiausaha Disiplin 3.

7 Memantau aktiviti Badan Pengawas Sekolah Menyediakan instrument pemantauan memantau tugas Guru Pengawas Guru Kaunseling JK Pengawas Guru Pengawas Warden 3.6 Menguruskan majlis perlantikan pengawas Membentuk JK 3.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ ) 14 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .8 Merancang Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP ) 3.9 Memantau dan menyelia Sistem Seliaan Disiplin Murid (SSD M) Membentuk JK Guru RIMUP Guru Disiplin Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSDM Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling Guru KPJ 3.5 Menguruskan pemilihan pengawas Kuasa Yang Menyediakan criteria pemilihan Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n Guru Pengawas 3.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Tugas dan Tanggungjawab Diberi 3.

Keselamatan Kuasa Yang Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n KS Kemanusiaan JP N Pengetua 4.2 Mengurus dan menyelia Sekolah Selamat Membentuk JK Membuat penilaian Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras 15 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G . pandangan dan ulasan 4.1 Memantau dan menyelia perlaksaan Keselamatan Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan markah Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras sistem rumah JK sistem rumah Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Tugas dan Tanggungjawab Diberi 4.

Kebajikan Murid 5.4 KWAPM Mengurus Mendapatkan maklumat dan data Guru KWAPM Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.1 Mengurus permohonan biasiswa/ bantuan murid Kuasa Yang Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n Mendapatkan maklumat dan data JP N Pengetua 5.5 Mengurus Merekod Sistem Maklumat Murid (SSM ) Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSM 5. pandangan dan keputusan 5.2 Mengawal selia tuntutan bayaran dan buku simpanan murid Memantau pengeluaran wang biasiswa Guru biasiswa Guru Tingkatan Pembantu Tadbir. 5. PAR Guru Biasiswa Guru Tingkatan PTR Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan. 5.6 Mengurus Retan Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Guru Retan Guru Tingkatan Guru SSM PTR 5.7 Mengurus Bantuan Lain Mendapatkan maklumat dan data Guru Bantuan Guru Tingkatan Guru SSM PTR 16 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Tugas dan Tanggungjawab Diberi 5.3 Memproses Tuntutan Insuran Mendapatkan maklumat dan data Guru Insuran/ Takaful Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.

13 Mengurus Pengeluran Testimonial dan Sijil Berhenti Menyediakan draf Menyemak dokumen Penolong Kanan PK Kokurikulum Peny.Memberi Bimbingan/teguran Peg.11 Kantin Memantau perkhidmatan kantin sekolah Memastikan Kontrak perjanjian dipatuhi.8 Mengurus Tabung Kebajikan Mendapatkan maklumat dan data Guru Kebajikan Guru Tingkatan 5. Jab. Sisitem Rumah Guru tingkatan Warden KPT.14 Mengurus Pendaftaran Murid Menempatkan di asrama dan kelas JK Pendaftaran Guru kaunseling Peny.12 Insuran Menguruskan tuntutan murid Sykt.5.Kesihatan Pengusaha Kantin Jawatankuasa Kantin Guru Bertugas PIBG 5. Takaful KPT 5.Jab.PA R 17 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G . Tingkatan Guru tingkatan Penyelaras PTR.10 Kesihatan Menyelia pengurusan Buku Rekod Kesihatan Murid Peg. Kesihatan Penyelia Asrama Warden Guru Bertugas Guru Kesihatan 5.9 Skim pinjaman Buku Teks Mendapatkan maklumat dan data Menyelia pengurusan SPBT Penyelaras SPBT Guru Tingkatan GuruGuru BOSS Kelab Pembantu Tadbir PAR 5.PAR 5.PTR.

PA R Peny. Sistem Rumah Guru Tingkatan Warden Guru SPBT Guru Biasiswa Su Peperiksaan Bendahari PIBG Bendahari Koperasi KPT.16 Menyelia Buku Jadual Kedatangan Murid Menyemak buku Jadual Kedatangan Murid 18 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .PTR.5. Tingkatan Guru Tingkatan PAR 5.15 Mengurus Pertukaran Murid Menyemak borang permohonan Guru Kaunseling Peny.

1 menyelia perlaksaan Program Bimbingan dan Kaunseling Merujuk Buku Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Guru Kaunseling Guru Tingkatan Mentor Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan. Bimbingan dan Kaunseling 6.2 Menyemak dan memantau rekod/ laporan Bimbingan dan Kaunseling Menggunakan Instrumen pemantauan Guru Kaunseling Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.6 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Merujuk PPDA Modul 19 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .5 Memproses Penyertaan PLKN Mengumpul data Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling JK Sekolah Selamat PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling 6.Guru Data PT. Pegawai Bomba PPD/PP G Pengetua 6.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubunga n Tugas dan Tanggungjawab Diberi Kuasa Yang Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubunga n Pegawai bahagian sekolah/JPN/PPD / PP G Pengetua 6.pandangan dan keputusan 6.PIBG Penyelia Asrama Warden.PTR Guru Kaunseling Warden JK Program 6.pandangan dan keputusan 6.4 Memantau program pembangunan sahsiah murid Merujuk Modul Pembangunan sahsiah Murid KPM 2005 PDRM.3 Merancang dan melaksanakan Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru Menyediakan draf memantau perlaksanaan JK Pendaftaran Guru Tingkatan Guru Kaunseling Koperasi.

6.8 Memantau Pelaksanaan Program Mentor-Mentee Mengagihkan murid / guru Guru Kaunseling Mentor 6.9 Memantau Program Jati Diri Murid Merujuk Buku Panduan Pembinaan Jati diri Murid SBP KPM 2005 Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling Jk Program 20 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .7 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Skim Lencana AntiDadah (SLAD ) Merujuk SLAD Modul PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling 6.

21 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

12/2004 8 Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep 9 Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah 10 Mengucapkan terima kasih kepada guru 11 Mengambil tindak ikut selanjutnya 22 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .1 Proses Kerja 6.1 Subaktiviti 1 2 Masuk kelas mengikut jadual PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR 6.1 Proses Kerja 6.1 WAKTU MENGIKUT PENGETUA Proses Kerja Pegawai yang SEBILANGAN ARAHAN Meluluskan Dirujuk / Muka surat ini 1 / 3 Undang-undang / Peraturan Bil.2/1981 3 Mengucapkan selamat dan doa 4 Memastikan kebersihan kelas Pekeliling Iktisas Bil.1/1999 5 Menyemak kehadiran pelajar 6 Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Guru memberi soalan lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pemelajaran sama ada berkesan atau tidak (Penilaian) 7 Pekeliling Iktisas Bil.1.1 Proses Kerja Aktiviti 6.3/1999 Menulis rancangan pengajaran harian Pengetua Pekeliling Iktisas Pekeliling Iktisas Bil.6.1 Proses Kerja 6.

1.1 6.Carta Aliran Carta Aliran Carta Aliran Carta Aliran Aktiviti Subaktiviti 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR WAKTU MENGIKUT PENGETUA SEBILANGAN ARAHAN Menulis rancangan pengajaran Muka surat ini 1 / 3 Masuk k elas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan k elas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan Pengajaran dan Pemelajaran beserta penerapan nilai murni Membuat penilaian Objektif tercapai ? Bimbingan individu atau k umpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan pengajaran dan pemelajaran Mengucapkan terima kasih k epada guru Membuat tindak ikut selanjutnya Proses kerja PK HEM 23 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .

1 6.Senarai Senarai Senarai Senarai Aktiviti Semak/Cheklis t 6. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Mengucapkan terima kasih kepada guru Mengambil tindak ikut selanjutnya 8 9 10 11 24 FAIL MEJA uru Penolong Kanan HEM G .1.1 Subaktiviti PENGURUSAN PENTADBIRAN MENGAJAR WAKTU MENGIKUT PENGETUA Aktiviti SEBILANGAN ARAHAN Tindaka n Muka surat ini 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 Catatan Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Membuat penilaian sama ada pengajaran dan pemelajaran berkesan atau tidak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful