NAMA SEKOLAH

:

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx xxxxxxxx TERENGGANU

NAMA PENGETUA : NAMA GURU BESAR : NAMA PK HEM : NAMA GURU BUKU TEKS :
MAT DOL WAZ

NAMA MURID YANG MENERIMA BUKU TEKS 2011
1 2 3 4 MOHAMAD ALI asdasddsa hjhgjhg ghjhgj

FORMULA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ###

( SPBT G Pin 4/2000 )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx , 'xxxxxxxx TERENGGANU
Kuasa membahagi buku-buku teks pinjaman Kepada Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan HEM / Penyelia Petang Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagiterima buku - buku Teks Pinjaman Akuan tahun …………. 2011 . Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah naskah. Buku-buku yang berjumlah naskah ini adalah diterima dan akan Tandatangan : dibahagikan kepada murid-murid yang berkenaan Nama : þÿDOL Tanda tangan : Cop Rasmi Sekolah : Jawatan : Pengetua* / Guru Besar*/ Nama WAZ : Tarikh: 1/26/2011 Guru Penolong Kanan HEM Tarikh : Jawatan Guru Tingkatan* / Darjah :

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAMA MURID MOHAMAD ALI asdasddsa hjhgjhg ghjhgj BMT BMA l l l BIT l BIA l M3T l M3A l

JUDUL BUKU PI l PJK l BMA BMB l l BM l BI l M3 l SN l KT l l

JUM BUKU 15 2

PINJAM TT HB

PULANG TT HB

JUMLAH

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama : Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama :

Buku - buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim 2011 telah diberikan kepada murid berkenaan Pinjaman Tahun Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebabkan oleh Tarikh Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid-murid berkenaan. Jumlah wang yang telah dipungut sebanyak RM……….. No Resit …………. Sebagai bayaran gantian buku yang hilang* / rosak* sebanyak naskah. Tarikh * potong yang tidak ber kenaan

atan * / darjah*

atan * / darjah*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx , 'xxxxxxxx TERENGGANU

Kuasa membahagi buku-buku teks pinjaman Kepada Pengetua / Guru Besar Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagiterima Akuan tahun …………. 2011 . Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah naskah. Buku-buku yang berjumlah Tandatangan : dibahagikan kepada murid-mur Nama :DOL Cop Rasmi Sekolah : Jawatan : Pengetua* / Guru Besar*/ Tarikh: 1/26/2011 Guru Penolong Kanan HEM Tarikh :

BIL 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NAMA MURID BMT BMA l l l BIT l BIA l M3T l M3A l

JUDUL BUKU PI l PJK l BMA BMB l l BM l

JUMLAH

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buku - buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim 2011 telah diberikan kepada murid berkenaan Pinjaman Tahun Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebabkan oleh

Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid-murid berkenaan. Jumlah wang yang telah dipungut sebany RM……….. No Resit …………. Sebagai bayaran gantian buku yang hilang* / rosak* sebanyak naskah. * potong yang tidak ber kenaan

( SPBT G Pin 4/2000 )

MALAYSIA 2011

KU TEKS

xxxxxxxx TERENGGANU

da Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan HEM / Penyelia Petang Akuan terima buku - buku Teks Pinjaman buku yang berjumlah naskah ini adalah diterima dan akan agikan kepada murid-murid yang berkenaan Tanda tangan : Nama WAZ : Jawatan Guru Tingkatan* / Darjah :

BI l

M3 l

SN l

KT l l

JUM BUKU 15 2

PINJAM TT HB

PULANG TT HB

1
Tarikh

1

1

2
Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama : Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama :

Tarikh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx , 'xxxxxxxx TERENGGANU

Kuasa membahagi buku-buku teks pinjaman Kepada Pengetua / Guru Besar Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagiterima Akuan tahun …………. 2011 . Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah naskah. Buku-buku yang berjumlah Tandatangan : dibahagikan kepada murid-mur Nama :DOL Cop Rasmi Sekolah : Jawatan : Pengetua* / Guru Besar*/ Tarikh: 1/26/2011 Guru Penolong Kanan HEM Tarikh :

BIL 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NAMA MURID BMT BMA l l l BIT l BIA l M3T l M3A l

JUDUL BUKU PI l PJK l BMA BMB l l BM l

JUMLAH

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buku - buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim 2011 telah diberikan kepada murid berkenaan Pinjaman Tahun Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebabkan oleh

Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid-murid berkenaan. Jumlah wang yang telah dipungut sebany RM……….. No Resit …………. Sebagai bayaran gantian buku yang hilang* / rosak* sebanyak naskah. * potong yang tidak ber kenaan

( SPBT G Pin 4/2000 )

MALAYSIA 2011

KU TEKS

xxxxxxxx TERENGGANU

da Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan HEM / Penyelia Petang Akuan terima buku - buku Teks Pinjaman buku yang berjumlah naskah ini adalah diterima dan akan agikan kepada murid-murid yang berkenaan Tanda tangan : Nama WAZ : Jawatan Guru Tingkatan* / Darjah :

BI l

M3 l

SN l

KT l l

JUM BUKU 15 2

PINJAM TT HB

PULANG TT HB

1
Tarikh

1

1

2
Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama : Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama :

Tarikh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx , 'xxxxxxxx TERENGGANU

Kuasa membahagi buku-buku teks pinjaman Kepada Pengetua / Guru Besar Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagiterima Akuan tahun …………. 2011 . Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah naskah. Buku-buku yang berjumlah Tandatangan : dibahagikan kepada murid-mur Nama :DOL Cop Rasmi Sekolah : Jawatan : Pengetua* / Guru Besar*/ Tarikh: 1/26/2011 Guru Penolong Kanan HEM Tarikh :

BIL 28 29 30 31 32 33 34 35 36

NAMA MURID BMT BMA l l l BIT l BIA l M3T l M3A l

JUDUL BUKU PI l PJK l BMA BMB l l BM l

JUMLAH

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buku - buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim 2011 telah diberikan kepada murid berkenaan Pinjaman Tahun Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebabkan oleh

Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid-murid berkenaan. Jumlah wang yang telah dipungut sebany RM……….. No Resit …………. Sebagai bayaran gantian buku yang hilang* / rosak* sebanyak naskah. * potong yang tidak ber kenaan

( SPBT G Pin 4/2000 )

MALAYSIA 2011

KU TEKS

xxxxxxxx TERENGGANU

da Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan HEM / Penyelia Petang Akuan terima buku - buku Teks Pinjaman buku yang berjumlah naskah ini adalah diterima dan akan agikan kepada murid-murid yang berkenaan Tanda tangan : Nama WAZ : Jawatan Guru Tingkatan* / Darjah :

BI l

M3 l

SN l

KT l l

JUM BUKU 15 2

PINJAM TT HB

PULANG TT HB

1
Tarikh

1

1

2
Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama : Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama :

Tarikh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx , 'xxxxxxxx TERENGGANU

Kuasa membahagi buku-buku teks pinjaman Kepada Pengetua / Guru Besar Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagiterima Akuan tahun …………. 2011 . Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah naskah. Buku-buku yang berjumlah Tandatangan : dibahagikan kepada murid-mur Nama :DOL Cop Rasmi Sekolah : Jawatan : Pengetua* / Guru Besar*/ Tarikh: 1/26/2011 Guru Penolong Kanan HEM Tarikh :

BIL 37 38 39 40 41 42 43 44 45

NAMA MURID BMT BMA l l l BIT l BIA l M3T l M3A l

JUDUL BUKU PI l PJK l BMA BMB l l BM l

JUMLAH

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buku - buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim 2011 telah diberikan kepada murid berkenaan Pinjaman Tahun Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebabkan oleh

Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid-murid berkenaan. Jumlah wang yang telah dipungut sebany RM……….. No Resit …………. Sebagai bayaran gantian buku yang hilang* / rosak* sebanyak naskah. * potong yang tidak ber kenaan

( SPBT G Pin 4/2000 )

MALAYSIA 2011

KU TEKS

xxxxxxxx TERENGGANU

da Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan HEM / Penyelia Petang Akuan terima buku - buku Teks Pinjaman buku yang berjumlah naskah ini adalah diterima dan akan agikan kepada murid-murid yang berkenaan Tanda tangan : Nama WAZ : Jawatan Guru Tingkatan* / Darjah :

BI l

M3 l

SN l

KT l l

JUM BUKU 15 2

PINJAM TT HB

PULANG TT HB

1
Tarikh

1

1

2
Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama : Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama :

Tarikh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

SEKOLAH KEBANGSAAN xxxxxxxxx , 'xxxxxxxx TERENGGANU

Kuasa membahagi buku-buku teks pinjaman Kepada Pengetua / Guru Besar Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagiterima Akuan tahun …………. 2011 . Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah naskah. Buku-buku yang berjumlah Tandatangan : dibahagikan kepada murid-mur Nama :DOL Cop Rasmi Sekolah : Jawatan : Pengetua* / Guru Besar*/ Tarikh: 1/26/2011 Guru Penolong Kanan HEM Tarikh :

BIL 46 47 48 49 50 51 52 53 54

NAMA MURID BMT BMA l l l BIT l BIA l M3T l M3A l

JUDUL BUKU PI l PJK l BMA BMB l l BM l

JUMLAH

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buku - buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim 2011 telah diberikan kepada murid berkenaan Pinjaman Tahun Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebabkan oleh

Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid-murid berkenaan. Jumlah wang yang telah dipungut sebany RM……….. No Resit …………. Sebagai bayaran gantian buku yang hilang* / rosak* sebanyak naskah. * potong yang tidak ber kenaan

( SPBT G Pin 4/2000 )

MALAYSIA 2011

KU TEKS

xxxxxxxx TERENGGANU

da Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan HEM / Penyelia Petang Akuan terima buku - buku Teks Pinjaman buku yang berjumlah naskah ini adalah diterima dan akan agikan kepada murid-murid yang berkenaan Tanda tangan : Nama WAZ : Jawatan Guru Tingkatan* / Darjah :

BI l

M3 l

SN l

KT l l

JUM BUKU 15 2

PINJAM TT HB

PULANG TT HB

1
Tarikh

1

1

2
Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama : Tanda tangan Guru Tingkatan * / darjah* Nama :

Tarikh