Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS ILMU KHAS

JABATAN SAINS SUKAN


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
SEMESTER 2 (AMBILAN JANUARI 2010)

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

KOMPONEN : PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN


LOKOMOTOR DENGAN ALATAN

NAMA : EKMAL ANDSALER

NO. K/P : 900211-13-7597

KUMPULAN : PISMP G 2.9

PENSYARAH : PN. KOK MONG LIN

TARIKH SERAHAN : 01 OKTOBER 2010

Borang Pemarkahan:
Perkara Wajaran Markah Penilai
Format Kertas Kerja 10

Pergerakan Lokomotor (10 jenis)

Pergerakan Bukan Lokomotor (10 jenis)


10
Manipulasi Alatan (5 jenis)

Anggota Badan
Atas Tengah Bawah

Variasi 10
Kombinasi & Susunan Aliran Aras

JUMLAH 30

Komen Penilai :