Anda di halaman 1dari 7

Pengenalan

Program Bulan Membaca ialah satu aktiviti tahunan yang bertujuan untuk
merangsang minat murid membaca dan mendalami ilmu pengetahuan. Selain itu,
program ini juga bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan atas
kesungguhan dan pencapaian murid-murid dalam mencari ilmu dengan membaca.

Rasional
1. Mendedahkan murid-murid tentang kepentingan membaca dan
mendalami ilmu.
2. Melatih murid agar menanam minat membaca dalam diri masing-
masing.
3. Melatih murid berinteraksi, yakin dan berdaya saing di antara satu
sama lain.
4. Pendidikan berfokus dan keupayaan mencari serta mengumpul
maklumat.

Objektif
1. Memupuk budaya membaca di kalangan murid
2. Menjadikan buku teman semua.
3. Salah satu cara penggalak kecerlangan pendidikan.
4. Menggalakkan warga SKDP menggunakan kemudahan Pusat Sumber.
5. Memupuk tabiat belajar di kalangan murid.
6. Menggalakkan penghasilan bahan seperti mobial dan ulat buku.
7. Menggalakkan perkongsian maklumat di kalangan warga SKDP.
8. Melahirkan generasi yang minat membaca.

Sasaran
Semua warga SKDP.

Anjuran
Pusat Sumber SK Danau Perdana.
Sumber Kewangan
Peruntukan Pusat Sumber SK Danau Perdana.

AJK
Semua guru dan pengawas Pusat Sumber SK Danau Perdana.

Pelaksanaan dan Tindakan


1. Menambahkan koleksi bahan bacaan di Pusat Sumber.
2. Menyediakan bahan bacaan yang sesuai dan mampu menarik minat
murid- murid.
3. Menambahkan keceriaan Pusat Sumber.
4. Menggalakkan Pengajaran dan Pembelajaran dilakukan di Pusat
Sumber sepanjang Program Bulan Menbaca dijalankan.
5. Menggalakkan murid-murid meminjam buku di Pusat Sumber.
6. Menggalakkan murid-murid mengguna dan membaca di Pusat Sumber
pada masa rehat dan waktu terluang.
7. Menjadikan Pusat Sumber sebagai bahan dan tempat untuk
mendapatkan maklumat dan informasi.
8. Mengadakan pelbagai aktiviti sepanjang program.
9. Menyediakan hadiah-hadiah sebagai galakan.
10. Mewujudkan persaingan membaca di kalangan murid-murid.

Aktiviti
1. Peminjam terbanyak sepanjang Program Bulan Membaca.
1.1 Peminjam akan dinilai berdasarkan rekod meminjam sepanjang
program.
1.2 Pemenang 3 orang bagi setiap tahap.

2. Pembaca terbanyak sepanjang Program Bulan Membaca.


2.1 Pembaca akan dinilai berdasarkan rekod buku NILAM sepanjang
program.
2.2 Pemenang tahap 1 (3 orang), tahap 2 (3 orang)

3. Persembahan bercerita Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.


3.1 Penyertaan dibuka mengikut tahap. Setiap kumpulan disertai 4
orang ahli.
3.2 Persembahan bercerita di wakili 3 kumpulan untuk Bahasa
Melayu bagi tahap 1 dan Bahasa Inggeris 3 kumpulan bagi
tahap 2.
3.3 Masa persembahan yang diberikan setiap kumpulan ialah 12-15
minit.
3.4 Pemenang akan dinilai berdasarkan gaya bahasa,kelancaran,
persembahan, kostium dan kreativiti.
3.5 Setiap kumpulan bahasa hanya 1 kumpulan yang dipilih sebagai
pemenang.

4. Pertandingan ulat buku dan mobail.


4.1 Pertandingan ulat buku dan mobail dibuka setiap kelas.
4.2 Hanya masa PSV sahaja aktiviti ini dijalankan selama 2 minggu.
4.3 Pemenang akan dinilai berdasarkan berapa jumlah ulat dan
mobail yang dihasilkan serta kreativiti.
4.4 Hanya 1 kelas di kira pemenang bagi setiap tahap.

5. Pertandingan NILAM (Februari-Ogos).


5.1 Pemenang akan dinilai berdasarkan rekod NILAM dari bulan
Februari-Ogos)
5.2 Setiap tahap akan diwakili 2 orang pemenang.

6. Sepetang bersama Illustrator .


6.1 Tetamu khas akan dijemput untuk memberi ceramah dan
mengadakan bengkel melukis yang disertai oleh Panitia PSV.
6.2 Setiap murid perlu menyediakan 2 helai kertas lukisan beserta
pensel semasa bengkel dijalankan.

7. Pertandingan kuiz
7.1 Pertandingan kuiz hanya dijalankan semasa waktu rehat di Pusat
Sumber Sekolah.
7.2 Soalan kuiz dijual dengan harga RM0.20 dan soalan
berdasarkan pencarian dan pemerhatian murid di PSS.
7.3 Pemenang akan dinilai berdasarkan pilihan jawapan yang tepat
beserta tulisan paling kreatif “Progam Bulan Membaca 2010
SKDP”.
7.4 Setiap tahap akan dipilih seramai 5 orang sebagai pemenang.

8. Pertandingan Melukis Kulit Buku


8.1 Pertandingan ini dibuka kepada murid tahun 2 hingga 6 secara
berkumpulan antara 2-3 orang ahli.
8.2 Murid perlu melukis kulit buku bagi buku yang telah rosak yang
kehilangan kulit depan.
8.3 Penilaian berdasarkan kreativiti dan kesesuaian kulit yang
direka.
8.4 Setiap tahap akan dipilih 2 kumpulan sebagai pemenang.
ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM BULAN MEMBACA

NILAI BILANGAN
BIL AKTIVITI JUMLAH
HADIAH (RM) MURID
1 Peminjam terbanyak 2.00 6 RM 12.00
2 Pembaca terbanyak 2.00 6 RM12.00
3 Persembahan bercerita 3.00 8 RM24.00
40.00
4 Ulat buku dan mobail 30 RM40.00
(Hamper)
5 Program NILAM 4.00 4 RM16.00
Sepetang bersama
6 50.00 RM50.00
Ilustrator
7 Pertandingan kuiz 2.00 20 RM40.00
8 Melukis kulit buku 3.00 5 RM15.00
JUMLAH KESELURUHAN RM209.00

ATUR CARA PROGRAM BULAN MEMBACA


BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT CATATAN
1 Peminjan Terbanyak 12/07/10- SKDP Berdasarkan
04/08/10 rekod
peminjaman
2 Pembaca Terbanyak 12/07/10- SKDP Berdasarkan
04/08/10 rekod NILAM
3 Persembahan Bercerita Dewan SKDP Selepas Rehat
BM/BI 02/08/10 (4.00-5.00 ptg)
03/08/10 (4.00-5.00ptg)
4 Ulat Buku atau Mobail 12/07/10- Kelas Waktu PSV
23/08/10
5 NILAM Sepanjang Penilaian
Tahun setiap bulan
6 Pertandingan Kuiz 14/07/10- Pusat Sumber Waktu Rehat
30/07/10 SKDP
7 Sepetang Bersama Dewan SKDP
Ilustrator
Melukis Kulit Buku 10/06/10- SKDP Kulit buku akan
8 16/07/10 dipamerkan di
PSS.

AJK PELAKSANA PROGRAM BULAN MEMBACA

PENGERUSI
PN. CHE NORIZAM BT. ABDULLAH (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI
PN. SUGANTHI ARUMUGAM (GPK TADBIR DAN KURIKULUM)

SETIAUSAHA
ASNIZA BINTI MOHD SANI

BENDAHARI
CIK FATAHIYAH ELIAS

BUKU PROGRAM SIARAYA


PN. ASNIZA MOHD SANI EN. ZURAIDI MOHAMAD
EN. SABARIMAN OMAR

BACKDROP/PERSMIAN PENGACARA MAJLIS


EN. ABDULLAH MUNSIF EN. AHMAD SHUKRI
EN. ISMAEL ZAM PN. SAZARENA AHMAD

AJK HADIAH JURUGAMBAR


PN. MARINE ANGILIN JOHN EN. KHUSHAIRI
PN. SIA YIK LING EN. ABDULLAH MUNSIF

AJK ULAT BUKU/MOBAIL AJK NILAM


PN. SUHAILA DAUD PN. NORIZAN MOHD
ROBI
EN. ZUL IZZUDIN PN. ROHANI MUHAMAD
EN. MOHD NORLIZAM

AJK KUIZ AJK KULIT BUKU


PN. ONG LAY KHIM PN. ASNIZA MOHD
SANI
EN. MUHAMMAD HASSAN CIK FATAHIYAH ELIAS
EN. TARMIZI
EN. ISMAEL ZAM

AJK AKTIVITI BERSEMBAHAN BERCERITA BM/BI/BA


PN. ROSENI YAHYA
EN. MOHD NORLIZAM
PN. SAZARENA AHMAD