Anda di halaman 1dari 5

PROIECT DIDACTIC

Grupul Scolar Industrial “Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita


Disciplina: Informatică –Tehnologii asistate de calculator
Clasa: a IX a
Profesor: Danisor Mihaela Violeta
Unitatea de învăţare:EXCEL
Tema :Procesorul de calcul tabelar EXCEL
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică

Nivelul iniţial al clasei:


-elevii şi-au însuşit noţiunile prezentate anterior;
-elevii s-au familiarizat cu elementele procesorului de calcul tabelar Excel ;
Obiective cadru:
-înţelegerea informaţiilor noi ;
-dezvoltarea deprinderilor de utilizare a procesorului de calcul tabelar Excel;
Obiective referinţă:
-elevii trebuie să ştie să utilizeze corect procesorul de calcul tabelar Excel;
Obiective educaţionale :
• cognitive :
-să definească corect noţiunile însuşite;
-să realizeze corect operaţiile oferite de procesorul de calcul tabelar
prezentat;
• psihomotorii :
-să-şi dezvolte gândirea logică;

1
-formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lucru specifice procesorului
de calcul tabelar Excel;
• afective :
- să manifeste interes pentru folosirea acestui procesor de calcul
tabelar;
Obiective operaţionale:
- să-şi însuşească modul de lucru cu acest procesor de calcul
tabelar;
Strategii didactice :
• Principii didactice :
- principiul participării active a elevilor ;
- principiul conexiunii inverse (feedback-ului) ;
• Metode de învăţământ :
- metode de comunicare orală :expunerea,conversaţia:
- instruirea asistată de calculator ;
• Procedee de instruire :
- explicaţia :
- conversaţia pentru consolidarea cunoştinţelor :
- exemplificare :
- exerciţiu :
Forme de organizare :
- frontală ;
- pe grupe:
Forme de dirijare a activităţii :
- dirijată de profesor ;
- individual ;
• Resurse materiale :

2
- calculatorul ;
• Material bibliografic :
- manual clasa a IX a ;
Desfăşurarea lecţiei :
• Pregătirea lecţiei :
- întocmirean proiectului didactic ;
- pregătirea exemplelor de aplicaţii şi a temei ;
• Organizarea clasei :
- verificarea frecvenţei elevilor ;
- verificarea existenţei şi a calităţii resurselor materiale ;
• Captarea atenţiei :
- anunţarea subiectului pentru tema respectivă şi notarea lui pe tablă;
- anunţarea obiectivelor urmărite ;
- anunţarea modului de desfăşurare a lecţiei ;
Comunicarea noilor cunoştinţe :

Procesorul de calcul tabelar Excel

Facilităţi oferite :
- Efectuarea de calcule;
- Datele prelucrate pot fi introduse de la tastatură sau dintr-un fişier anterior;
- Prezentarea sub formă grafică a datelor din tabele;
- Sortarea datelor după diverse crfiterii;
Caietul cu foi de calcul (workbook) este documentul creat cu acest program
Excel alcătuit din foi de calcul.
Foaia de calcul (sheet):
Caietul cu foi de calcul este alcătuit din foi de calcul.

3
Foaia de calcul conţine linii şi coloane.Coloanele sunt numerotate cu litere, iar
liniile cu cifre.
Iniţial, un caiet conţine 3 foi de calcul, la care se pot adăuga altele.
Celula se află la intersecţia unei linii cu o coloană şi este un dreptunghi în care se
introduc date de diferite tipuri: numerice, text, formule, reprezentări grafice.
Adresa unei celule:
Adresa unei celule identifică celula şi este formată din litera coloanei urmată de
cifra liniei la intersecţia cărora se află celula.
Elementele de interfaţă grafică ale programului Excel:

Microsoft Excel
File Edit View Insert Format Tools Data Windows Help

Arial 10 B I U

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U
1
2
3
4
5

Realizarea feedback-ului:
-se adresează întrebări referitoare la tema lecţiei.

Concluzii şi notarea elevilor.

4
5