PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
2 Fail Meja GPK 1.

Pentadbiran II. menyelaras. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan. dan Guru Besar. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat III. Ketua Panitia 3. Pn. Ng Poh Chan dalam merancang. Pengurusan ……………… 1. Sokongan Akademik 3. I. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut . Setiausaha PLBS 5. Pengurusan ……………… 1. Pengurusan ……………… 1. Guru Mata Pelajaran 4. Penyelaras Pusat Sumber 2. Setiausaha Jadual Waktu 3.Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak. Akademik 2. . Setiausaha PPSMI SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 3 Fail Meja GPK 1.

3 1. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. . Bidang Tugas : 1.5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru. Senarai Tugas 2. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum. 2. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.4 1.Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.1 1. Dengan itu. 1.1 Kurikulum 4 Fail Meja GPK 1.2 1. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.1. 2. guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian. 2. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan.1. 2. 2.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.1. 2. 2.1.1.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. 2.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian. 2. 5 Fail Meja GPK 1.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya. 2. .1. Pejabat Pendidikan Daerah. Mingguan. 2.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih. 2.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.1. Penggal dan lain-lain.1.2.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.1.1.1.2.1.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya.1.2 Pentadbiran 2.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. 2. 2.

2. 2. kemudahan fizikal dan kecerliaan. 2. 2.2. 2. 2.4 Membantu merancang. 6 Fail Meja GPK 1. .2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.4.2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.2.2.4.2. menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah. 2. 2.2.2.11 Mengurus hal-hal bangunan.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.4 Keselamatan 2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah. kawasan. kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru.2. 2. 2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2.3.2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.2. 2. 2.2.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.

5.5. . 2.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 7 Fail Meja GPK 1.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.5 Tugas-tugas lain 2.2. 5.

. bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menyediakan suatu suasana yang harmoni. 6. 8 Fail Meja GPK 1. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN. 2.1. selamat.

6.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN 9 Fail Meja GPK 1.1. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek. Rohani. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat. berketrampilan. 4. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab. beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. menulis dan mengira. 2. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja. . 3. 5. Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur. 7. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca. sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan. 7. berilmu. 8.

P. ADZHAR AMIR KETUA PANITIA B. F. MT : CIK. B. K. LAM P. CHONG S.C : CIK. H. F.H : PN. LEIN YAU HOE RMT & PROJEK SUSU PN.M : PN. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. LOOI Y. ADZHAR AMIR GURU DISIPLIN Cik CHEE C.T : PN. CHONG S. KURIKULUM Pn. PN. L. KESELAMATAN. KETUA PANITIA P.0 Fail Meja GPK 1. HOW C. W. CHAN HUI YI PJK : En. PPSMI : PN. L.S : CIK. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI PENILAIAN &PEPERIKSAAN. C. SV : PN. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S. LEIN YAU HOE GPK. C. F. Y. PHANG W. Y. ADZHAR AMIR B. CHEE C. P. W. K. BIMBINGAN & KAUNSELING. HOW C. Y. CARTA ORGANISASI GPK 1 10 . SN : EN. KO-KURIKULUM EN. LAM P. EN. PHANG W. P. PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM 8. LEIN Y.GURU BESAR PN. NG POH CHAN PIBG Sekolah GPK. KECERIAAN (3K) EN. KESIHATAN. LAM P. PN. HEM LPS Sekolah GPK.I : PN.M : EN. HOW C.

C : CIK. CHEE C.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN. LEIN YAU HOE K. ADZHAR AMIR B.H : PN.GPK.I : PN. C. PN. . PHANG WEI LIN P. KURIKULUM PN. ADZHAR AMIR PENILAIAN & PEPERIKSAAN. B. CHONG SIEW PYN K. LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN. LEIN YAU HOE PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN.M : EN. HOW CHOON FAH P. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B.M : PN.T : PHANG WEI LIN SV : PN. LAM PIC YEE 11 Fail Meja GPK 1.

1.1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan. Guru Mata Pelajaran Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik.0 SENARAI TUGAS.0 Pengurusan Akademik 1.2.2. KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1. 1. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar. 1.9. 12 Fail Meja GPK 1.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu. Menyemak Buku Rekod Mengajar .1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul. Guru Mata Pelajaran GPK 1. Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran) GPK 1 GPK 1.

CARTA ALIRAN. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar.0 PROSES KERJA. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. NORMA KERJA AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN PROSES KERJA Bil 1. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 13 Fail Meja GPK 1. 2. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 3. .10. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. 4. SENARAI SEMAK.

.Bil 14 Fail Meja GPK 1.

Membuat Pembetu lan Tida k Ya MEMUASKAN? Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan. senarai nama murid. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. butiran guru. jadual waktu. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK. senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan. 15 Fail Meja GPK 1. takwim. . Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK .

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009 NAMA GURU 1. 6. 16 Fail Meja GPK 1. BUTIRAN DIRI GURU TAKWIM JADUAL WAKTU SUKATAN PELAJARAN HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN TUGASAN GURU 3. 2. 5. 4. .

Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran 17 Fail Meja GPK 1. 5. Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Guru Besar / GPK 4. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 3.AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN PROSES KERJA Bil 1. . Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.

.Bil 18 Fail Meja GPK 1.

CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. 19 Fail Meja GPK 1. Melaksanakan dalam P & P di kelas. . Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak. Selepas P&P. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan.

6. 5. Menyerahkan jadual waktu. Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 2. jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru. 3. . 4.SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan 1. Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar. Melaksanakan dalam P & P 20 Fail Meja GPK 1.

21 Fail Meja GPK 1. 2. .BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. 4. BULAN _______ TARIKH NAMA GURU MINGGU 1 _________ MINGGU 2 _________ MINGGU 3 _________ MINGGU 4 _________ MINGGU 5 _________ CATATAN 1. 6. 3. 5.

Strategi Pengajaran .Melaksanakan .Set Induksi .Proses Kerja Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran .3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 5 GB/GPK 6 7 8 9 10 GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK Fail Meja GPK 1.Latihan .Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 22 GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. .Tahun .Masa Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Undang – undang / Peraturan Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti .

2 11. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 11.6 11.9 11.12 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1 11. 23 Fail Meja GPK 1.Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen. Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 11. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.8 11.11. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.11 11. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 11.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil.7 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.6/70. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. .5 11.10 11.

P dan L.7. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 . Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.C.5 12. 9/1983 Perpustakaan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling 12.7.7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4 12.12. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 24 Fail Meja GPK 1. 12.4 12. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 12.3 12.6 12. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 12.R.7.1 12.7.1 12.7.

.7.8 12.12.7.6 12.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru 25 Fail Meja GPK 1.7 12. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7.7.

0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna 13.8 .A. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew.P.K.11 13.13. 3/2002.13 13.12 13.Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew.9 13. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J.3 13.10 13.2 13.Pin 10/96 26 Fail Meja GPK 1. (Prestasi) 4/2002.6 13.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew.R. 304A.8 13. 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J.5 13. . 312A Daftar Iventori Kew.304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew.4 13.1 13.7 13.14 13.

.0 Senarai Tugas Harian 27 Fail Meja GPK 1.14.

7.9. :7:08.75.5.3::#04/!0780/../. #%# 03/..7/.303.

.7.7.305.39.9: 9. 3.2...  02-:..!.:7:08.3./. &$ .3.8.3 7.3 :7..3 -:97.38:.9.3!0.3.3/:3./:..:3..350.3 %/.2.3503.:3.7.09:..3::#04/03.!  030/.705..3 :7: .:39:/802.2 803.5.3 0307.3  0307..7..7.3.3#.-::..2:7/ 803.3%.3-07/./.7.9 !02-09:.7.  003.39.3.

 !:39:50308.7.3 40:7:08.3.:3.3%.3!0.7..3...3#.3   0308..

0.!    . !  .

         #!%#&&# !#&#& %& &#& &%# #&#& % & %& $&% !# &# $&% !# %&$ &#&                            .0. ! .

/8..390. 03/..        %'%!&#&$!&&# # # !# $$#             !7480807.7.5.3 03.3::#04/!0780/.340 :7:08.7..9.

:7:08..3.3 .7.7..3#.7.39.3207::05.9..7 05.3/.7.3..3-::704/203.38:.3.3..3.350. 7./80/.3  0307./..3!0.:3.3 :7.!  030/./...3/03..390.

3 :7:08..8  ::#04/03.7507:/-.!:39: /802.3  !0.3 0::8.2! !/0..3/.! !/.5..809.  0.3...3...7. -078.8.2.

7.3  :7:08.7..!0.!  :7:.9.

7.7.9.9.!0.!   :7:.!0.3  :7:..0..3 . ! $0803.

3.&3/.3 &3/.

3 $:7.9:7.9!003 98.8 .!07.

7..3 . !030/..3:: #04/!03.3 /.7..3!02-0.

.-.7. $005.3203:870108.8! ! :7:2.3 /. !74808 07.50.9.

.!0. !0.3 :7:.3 0::8.25.. .7.9.3 $0803.

&3/.3 &3/.3.

9 !003 98.8 .3 $:7.!07.9:7.

3 /.7.0.7. !  . !030/..3          .3 :: #04/ !03.3 !02-0...

. #%# 03/.5.3::#04/!0780/.7..340:7:08.9./8..7 .303.390.

7.7./....3:7.390.!  030/.350.3 9.3/..3!0..7..:3.38:.7...3207::05.3.3-::704/203./.7. :7:08.3. /80/.3.3.9.3 /03.705.3..3.3#.3  0307.

8! ! :7:2.3.! !/.5..7...2.!:39:/802.3/.9.  0. 809.-078.2! !/0..3    $005...3.8  ::#04/03.8.-.3 203:870108.7507:/-.3/.50.

0.  . !  .25.

..3/.3 .$#$  %3/.3  %.

.5..7/./.3 03.9.9.:7:08.75.3::#04/!0780/.7. .3  03/.9.

3.!  030/.3!0...3.:3.3.7..3#.3 %.

39.3.3803.2! !   ..3 -::704/203.39./.802.3   0307.8..0...2507804...39.3 /../:..503.7.8./.7.9:.7.   0307.!.3/.3.305.9: . :39:/802.7     0.09:.:7: :7:  030/. !  ./:.3-47..305.

 ! .0.         #!%#&&# #!##  &******* %#  &#& & ********* & ********* & ********* & ********* & ********* %%                            .

 9.9!&#&$!#!# $:-. !7480807.3..9&$## !0..        !7480807.30::8.9.

 7:: !  .

! .

! .

! .

3.3 :3/.! &3/.

3 $:7.9!00398. !07.9:7.8 .

93..!0.3 .9..3#04/ !03.7.2.9 0.3.2.3 %.3 !03..3.:3 .34-091 03:802...3 02-3..9.7....3 03.8. 03039:.   03:89.3. !030/.::9..90!03.8.7.3 !02-0.3 !02:..7 .3 9.7.9..39:03..3 $093/:8 $97.7.

5.91  03.30717798 70.2:73 0303.89.892: 0303.9#0108.7..5.5.% 0303.9.8902.

25.     .

! .

! .

! .

! .

0. !  .! .

/-7.3 $:7..7.9:7..2.- 7.3 !07.9!003 .3!                      !0739.9:7.3!039.. !07.3!02-03/.

:3!078.3/..7.9.3. $:7.302-../.7.3.7.8!078.7!03..3 .7.03 .305..9.:.3078.!0..9!003!07/2. 079.8 079.

33. $2!03.92 $:7..9.:/.03.3 .9!003!07/2.

3.9.9!003 .: $:7.3:.9.2/...!07/2.3!039.3!07/2.3!05078. $:.7007/.7:-.3./-7 0.9.

 50.!0739.3/-.1!0.!07025:..2. %.- $:7.9!003!07/2...7.9.3.

3 $:7.9!003!07/2..07. !05078..39:07.3!02-.9.3 .3/.3.!07/2.9.3!0.

/03.2. $.3$!!.

..3!0..3503:7:8..40!$/.9$$ !$ 03:3.7.8..3.3007$02-.7.7.8.0802./.7802...3:.8.7.7.2..!0.7.5..0802.38:7.3/.357480/:7503:7:8.3!0.380.9.3.40!03.7.3..3.9 503:7:8. !  .3/.!0.3208:.9203:7.57480/:707.-.300-: 03:3.300-: 07::.31..9.350309.3 007$02-..7.8.9.0254/.7..3!!0254/.0./.3   . 03:3.3/0:.7.:-079:8/.2.7802.3/.8.07./.7.38.3507/2.3/0:.3548/.8.80.

3  !003 50030..7.3 9.   !0739..3  !003 500398..9..7.3  7.3 &3/. 50739.8 .9.3 .3 .3!07/2..9!00398.7.3.3!07-03/. $03..&3/.!03//.8  $:7.7.3 !003   9.2  7.3  !003 5003!07/2.

/$04.8.9!00398.8 . $04.0905.  $:7.3.9.

7.!03:3.9:%/.3...03.

9!00398.8 .  .9::.3 700!074/ 40:7: :7:  $:7.

..#.9.3$04.9.9!00398.7.$005..3  $:7.3/:.78!.2:7/ 2:7/%3. -.3 .3$ # !/.30.3  $.3.3.8 !05078.8 .

8 .!075:89.9!00398.  $:7..3$04..

3 .9. !    ..!.0.7.39.!0..

8 .9!00398.   $:7.

7.3!0.9!00398.3%02:/:.3 %09.8 .9.:7: :7:0.3  $:7.&7:8..9..5!07/2.

20.3.3!02-0.3!03..!030...7.8 0!0309:..7.3 .

  !00302.3.:.3!039.:7:08.2.7$04./-7.

3!03:7:8.8.9.2   $:7.9030:7: %" !07/2.3/:.3.3 :.!.9!00398.

7:7:             .0..::#04/03. !  .

3:.3 .3 47.3.0  47.47.80.3.7.19..039470  47.$ 47.4/.3.  3897:203!02.3#09.9.7.547.7.19.3.7/ .4/.97!0.0  .!07/2.8 .9.:2.   $03.3!03//.3 47.3$9.3:97!03003..3.3  # !  !7089.79.3.89.79.3:.7.3:3.3.3!7089.3/.

 .

 .

  !08..3  !3.3.307..

  # !3.33/0307.  47.

3042540  !3... 47.3.

. ..7.:.7.30  !3.

7.7.30  !3... .:.

9..!07:-. !03.30 !3 .

     .0. !  .

9.8 .3 .7.7 3 .2.8 $.      $03.3   ..8.9. %:.3 %.7 %.7. . !  .0.3 %:.7.%:.7 $03..7.2.9. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful