PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
2 Fail Meja GPK 1.

Penyelaras Pusat Sumber 2. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat III. Pengurusan ……………… 1. Pn. Pengurusan ……………… 1. dan Guru Besar. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. Akademik 2. Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Setiausaha PPSMI SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 3 Fail Meja GPK 1. Setiausaha PLBS 5. I. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut . Ketua Panitia 3. Pentadbiran II. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan. Guru Mata Pelajaran 4. . Ng Poh Chan dalam merancang. Pengurusan ……………… 1.Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak. menyelaras. Sokongan Akademik 3. Setiausaha Jadual Waktu 3.

Senarai Tugas 2.3 1.2 1.1 Kurikulum 4 Fail Meja GPK 1. Bidang Tugas : 1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum.Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1. 2.1 1. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.4 1. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. . Dengan itu.

guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian. 2.1. 2.1. 2. 2. Penggal dan lain-lain. 2.1. 2.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. 2.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan.1.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya. 2. 2.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran.1. Mingguan. 2.1. 2.2. . 5 Fail Meja GPK 1. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.1.2.2 Pentadbiran 2.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Pejabat Pendidikan Daerah.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian. 2.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.1.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.1. 2.1.1.1.1.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.

2. 2.2.2. 2. kemudahan fizikal dan kecerliaan.11 Mengurus hal-hal bangunan. 2. 2.4 Keselamatan 2. kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru. .6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. 2.2. 2.2.3.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.2. 2.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya. 2.2.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.2. 2. 2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2. kawasan.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan. 2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah. 2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.4 Membantu merancang.4. menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah. 6 Fail Meja GPK 1.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.4.2.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar.

5. .2.5. 7 Fail Meja GPK 1.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.5. 2.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.5 Tugas-tugas lain 2.

0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN.1. bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2. 6. 8 Fail Meja GPK 1. Menyediakan suatu suasana yang harmoni. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran. selamat. .

Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur. beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. 6. 4. Rohani. berilmu. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat. menulis dan mengira. berketrampilan. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek. 5. sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca. . 7. 2. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan. 7. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. 8.1. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN 9 Fail Meja GPK 1. 3. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab.

CHEE C. LAM P. P. LAM P. ADZHAR AMIR B. MT : CIK.T : PN. KETUA PANITIA P. B.M : PN. F.0 Fail Meja GPK 1. Y.S : CIK. C. L. ADZHAR AMIR KETUA PANITIA B.H : PN. CHONG S. SV : PN. NG POH CHAN PIBG Sekolah GPK. LEIN YAU HOE RMT & PROJEK SUSU PN. KESIHATAN. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. SN : EN. CHONG S. F. Y. LEIN Y. L. HEM LPS Sekolah GPK. K. ADZHAR AMIR GURU DISIPLIN Cik CHEE C.GURU BESAR PN. KECERIAAN (3K) EN. P. K. CARTA ORGANISASI GPK 1 10 . LEIN YAU HOE GPK. C. Y. EN. KESELAMATAN. PN. W. LOOI Y. HOW C. PHANG W. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI PENILAIAN &PEPERIKSAAN. P. KURIKULUM Pn. LAM P. H. HOW C. F. PPSMI : PN. KO-KURIKULUM EN. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S.C : CIK. PHANG W.M : EN. PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM 8.I : PN. HOW C. W. BIMBINGAN & KAUNSELING. CHAN HUI YI PJK : En. PN.

I : PN. C. LEIN YAU HOE PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN. KURIKULUM PN.M : EN. PN.M : PN.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN.H : PN. LAM PIC YEE 11 Fail Meja GPK 1.T : PHANG WEI LIN SV : PN.C : CIK. CHONG SIEW PYN K. ADZHAR AMIR B. ADZHAR AMIR PENILAIAN & PEPERIKSAAN. LEIN YAU HOE K. . PHANG WEI LIN P. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B. B. CHEE C. LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN. HOW CHOON FAH P.GPK.

9. KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1. Menyemak Buku Rekod Mengajar .2.0 Pengurusan Akademik 1. 1. 12 Fail Meja GPK 1. 1. Guru Mata Pelajaran GPK 1.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu. Guru Mata Pelajaran Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik.0 SENARAI TUGAS. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar.1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul. 1.2. Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran) GPK 1 GPK 1.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar. CARTA ALIRAN. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 13 Fail Meja GPK 1. 2. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 3. SENARAI SEMAK.0 PROSES KERJA. .10. 4. NORMA KERJA AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN PROSES KERJA Bil 1.

.Bil 14 Fail Meja GPK 1.

senarai nama murid. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK. jadual waktu. Membuat Pembetu lan Tida k Ya MEMUASKAN? Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan. . butiran guru. senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. 15 Fail Meja GPK 1. takwim. Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK .

16 Fail Meja GPK 1. . 6.BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009 NAMA GURU 1. 5. 2. 4. BUTIRAN DIRI GURU TAKWIM JADUAL WAKTU SUKATAN PELAJARAN HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN TUGASAN GURU 3.

Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Guru Besar / GPK 4. 5. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN PROSES KERJA Bil 1. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran 17 Fail Meja GPK 1. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 3. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. .

Bil 18 Fail Meja GPK 1. .

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. . Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Selepas P&P. Melaksanakan dalam P & P di kelas. guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak. 19 Fail Meja GPK 1. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK.

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 2. Melaksanakan dalam P & P 20 Fail Meja GPK 1. 5. Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar. . 3.SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan 1. 6. 4. jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru. Menyerahkan jadual waktu.

4.BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. 3. . 6. BULAN _______ TARIKH NAMA GURU MINGGU 1 _________ MINGGU 2 _________ MINGGU 3 _________ MINGGU 4 _________ MINGGU 5 _________ CATATAN 1. 5. 2. 21 Fail Meja GPK 1.

Strategi Pengajaran .Set Induksi .3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 5 GB/GPK 6 7 8 9 10 GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK Fail Meja GPK 1.Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 22 GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. .Masa Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Undang – undang / Peraturan Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti .Latihan .Proses Kerja Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran .Melaksanakan .Tahun .

1 11. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil.Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.5 11.6/70.11 11. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Fail Meja GPK 1.4 11. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu. Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.8 11. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.11.3 11. .9 11.2 11.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1 11. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.12 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.10 11.6 11.7 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.

3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12. 9/1983 Perpustakaan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 12. Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.1 12.7. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.R.2 12. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.1 12.7.5 .E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 24 Fail Meja GPK 1.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4 12.2 12.7.C.7.7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling 12.12.6 12.P dan L.3 12.4 12.

.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12.7. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru 25 Fail Meja GPK 1.8 12.7.7.6 12. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.7.

1 13.A.Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew.10 13.9 13. 312A Daftar Iventori Kew. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew.Pin 10/96 26 Fail Meja GPK 1. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew.3 13.12 13. 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J.R.8 13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna 13.11 13.6 13.14 13.8 .304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew.4 13. 3/2002. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew.13 13.P. . (Prestasi) 4/2002.5 13.K.7 13.13. 304A.2 13.

14. .0 Senarai Tugas Harian 27 Fail Meja GPK 1.

5./...9.7/.7. #%# 03/. :7:08.303.3::#04/!0780/.75.

9.3 :7.7.:3.3-07/.3 0307.3/:3.3::#04/03.. &$ .7.:3.3%.3#.7.2..3.3.7..39.:7:08.7.3  0307.3 %/.7...38:.3 -:97.!  030/.3.:39:/802./:..09:.305.3 7.2..705.!..-::.5.8.3!0.350.3./.2:7/ 803.3 :7: ..3.7. 3.  02-:./..9: 9.39..2 803.  003.9 !02-09:.3503..

3. !:39:50308.:3.3 40:7:08..3%..3.3   0308.3#..7..7.3!0.

 !  .!    .0.

0. ! .         #!%#&&# !#&#& %& &#& &%# #&#& % & %& $&% !# &# $&% !# %&$ &#&                            .

9.390. 03/.3 03..5.7..340 :7:08../8.3::#04/!0780/.7.        %'%!&#&$!&&# # # !# $$#             !7480807.

350.:3...3-::704/203.7.7..:7:08.7.390.3. 7.3/..3.3.3#..3.!  030/.7./.9.3  0307.3 :7.7 05....3207::05.3/03.3.3 .38:.3!0././80/..39.

.! !/..5.3.8  ::#04/03.8.809. -078.!:39: /802.3/.7507:/-.3 :7:08.2! !/0.7.  0...3.3 0::8...2..3  !0.

9.!  :7:..7.3  :7:08.!0.7.

3 .7. ! $0803.9.9.!   :7:.3  :7:.0.!0..7..!0.

3.3 &3/.&3/.

3 $:7.9!003 98.9:7.!07.8 .

.7..3!02-0.3 /.7.3:: #04/!03. !030/.3 ..

3 /.9.3203:870108.50.8! ! :7:2.7. !74808 07.-. $005..

7.3 0::8.!0. . !0.3 :7:.9..25..3 $0803.

3.3 &3/.&3/.

3 $:7.9:7.!07.9 !003 98.8 .

3 /...7. !  .7.0.3 !02-0.3 :: #04/ !03. !030/..3          .

9.340:7:08.390./8.303.3::#04/!0780/..7 ..7.. #%# 03/.5.

7...7.3./.7.3.:3..3.3.3/. /80/. :7:08.3207::05.705.3:7.9.3!0..3./..7.38:..3  0307..3-::704/203.7.390.3#.3 /03..3..3 9.!  030/.350.

8! ! :7:2.3.  0..3 203:870108.8.2.. 809.7507:/-.5.3/.-078.!:39:/802.3    $005..3/.2! !/0.3.7.-.! !/.50.9....8  ::#04/03.

 !  .0.25.  .

$#$  %3/.3  %.3/.3 ...

3 03.9.7/.:7:08. ..3::#04/!0780/.9.3  03/.7.5./.9.75..

.3!0.3.!  030/..:3.3.3#.3 %.3..7.

7.09:./.39./:.305.3.503. !  .3-47.7.9: ... :39:/802./...8.3 -::704/203.9:.3   0307.2507804.8..7.7     0.3..:7: :7:  030/.39.2! !   ./:.39.3803..305.0.3/.3 /.!.802.   0307...

0.         #!%#&&# #!##  &******* %#  &#& & ********* & ********* & ********* & ********* & ********* %%                            . ! .

30::8.9!&#&$!#!# $:-.9.3..        !7480807.9&$## !0. 9. !7480807..

 7:: !  .

! .

! .

! .

3.! &3/.3 :3/.

 !07.9!00398.9:7.8 .3 $:7.

.7 .3 03.9 0..3.2..93..3 02-3.9.39:03.34-091 03:802.3 9.3..3 !02:.3 $093/:8 $97.8.7. !030/.3.3 !02-0.::9.7.3 %.90!03.8....2...   03:89..9..3#04/ !03. 03039:.9.3 !03.:3 .7.7.!0.7.3 ..

30717798 70.7.9.2:73 0303.9#0108.892: 0303.8902.5..% 0303.5.91  03.5.89.

     .25.

! .

! .

! .

! .

0.! . !  .

9:7.3!                      !0739.9:7.3!02-03/./-7.2.3 !07.9!003 .3!039...7.- 7.3 $:7. !07..

7.7..8 079. $:7.3/.8!078.3 .03 .305.9.3.!0.:3!078.302-.3..7!03.7..:..7.9!003!07/2./.3078. 079.9..

 $2!03.03.9.33.3 .92 $:7.9!003!07/2.:/..

./-7 0.9.7007/.9!003 .3:.2/.9.3.7:-.: $:7.3.3!07/2.3!039.9.. $:.!07/2.3!05078.

.!07025:.1!0.3/-.- $:7..9!003!07/2. %..!0739.7.2.9.3. 50.

9.3!0.39:07. !05078.9.9!003!07/2.3!02-..3.!07/2..3 $:7.07.3 .3/.

 $.2.3$!!./03.

40!03.3!0.38.9 503:7:8.!0..3/0:.380.7.:-079:8/.2..!0.8.3   .300-: 07::./.7802.3007$02-.-...8.9.7.9$$ !$ 03:3.300-: 03:3.3/.5.8.3548/.57480/:707.07.3.3.0802.3/.3/.7.7.9203:7...3.3503:7:8..3507/2./.8.7.3!!0254/.3:.3!0.38:7.40!$/.3 007$02-.350309.3208:.7.0802.8.8../...7.0.2..0254/.7802..9.3/0:.7.7.357480/:7503:7:8. 03:3. !  .80.9..7.31.3.7.

9.8  $:7. $03.3.8 .3 !003   9.7.7.7.9.   !0739.3 &3/.7.3 .3  !003 500398.3  !003 5003!07/2..2  7.3 9.3  !003 50030.3  7..3!07/2.3!07-03/. 50739..&3/.3 .!03//...9!00398..

9./$04.0905. $04.3.8.9!00398.8 .  $:7.

.9:%/.3..7.!03:3.03.

3 700!074/ 40:7: :7:  $:7.9::.8 .9!00398.  .

30.7.3  $:7.3 .3.#.78!.3.$005..8 !05078.3  $..3$ # !/.9!00398.2:7/ 2:7/%3. -.9.9.3$04.8 ..3/:.

.9!00398.  $:7.3$04.8 .!075:89..

7.39..!0..!.0.3 .9. !    .

   $:7.8 .9!00398.

:7: :7:0.3%02:/:.9.7.8 .3!0.9...9!00398.&7:8.5!07/2.3 %09.3  $:7.

8 0!0309:.!030.7.7.3 ...20..3!02-0..3.3!03.

3.  !00302.3!039.2.:.:7:08.7$04./-7.

3/:.3!03:7:8.2   $:7.3.3 :.9!00398.8.9030:7: %" !07/2.!.9.

 !  ..0.7:7:             .::#04/03.

3!03//.   $03.3 47.3 47.3#09.3.97!0.:2.8 .0  47.  3897:203!02.4/.039470  47.3 .3:3.7.3.7.80.3/.9.7.$ 47.79.0  .89.3.3.19.7/ .19.3!7089.3.79..3.3$9.47.7.3:.!07/2.3.3  # !  !7089.547.9..3:97!03003.4/.3:.

 .

 .

.  !08.3.3  !3.307..

  47.33/0307.  # !3.

3042540  !3. 47...3.

:.7.30  !3...7. .

7..:.30  !3..7. .

!07:-. !03.30 !3 .9..

 !  .0.     .

3 .8 . . .7 %.9.8.3 %..9.%:. !  .3   .7.2. %:.7 $03.7.7.3 %:..7.0.      $03.8 $.2. .7 3 .9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful