PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
2 Fail Meja GPK 1.

Setiausaha PLBS 5. Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Akademik 2. Pn. Setiausaha Jadual Waktu 3. . Ng Poh Chan dalam merancang. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat III. Pengurusan ……………… 1. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan. I. Guru Mata Pelajaran 4. dan Guru Besar. Pengurusan ……………… 1. Penyelaras Pusat Sumber 2. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. Pentadbiran II. Sokongan Akademik 3. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut . Setiausaha PPSMI SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 3 Fail Meja GPK 1. Pengurusan ……………… 1. menyelaras.Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak. Ketua Panitia 3.

3 1. . pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.2 1. Senarai Tugas 2.4 1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum. Dengan itu.1 Kurikulum 4 Fail Meja GPK 1. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.1 1. 2.Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Bidang Tugas : 1. 1. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran.5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai.

Pejabat Pendidikan Daerah. 2. 2. 5 Fail Meja GPK 1.1. 2.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya.1.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.2.1. 2.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih. 2.1.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. .2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.1. 2.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran. guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. 2. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan. Penggal dan lain-lain. Mingguan.1.1. 2.1.1.1.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian.2 Pentadbiran 2.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. 2.1. 2.1. 2. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.2.1.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian. 2. 2.

1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar.11 Mengurus hal-hal bangunan. 2. 6 Fail Meja GPK 1.2. kawasan.2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan. 2.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. 2.3.4 Membantu merancang.2.4. 2. 2. menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah.4 Keselamatan 2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.4.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. 2. kemudahan fizikal dan kecerliaan.2.2. 2. . 2.2. 2. 2. kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru.2.2. 2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.2. 2.2.

5. 2.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 7 Fail Meja GPK 1. .2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 5.2.5 Tugas-tugas lain 2.5.

Menyediakan suatu suasana yang harmoni.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN.1. 6. 2. 8 Fail Meja GPK 1. bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran. . selamat.

Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur. menulis dan mengira. 7. 2. Rohani. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat. berketrampilan. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab. 7. sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. 6. .0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN 9 Fail Meja GPK 1. berilmu. 4. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja. Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan. 8. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 3.1. 5. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca. beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia.

L.S : CIK. PHANG W. F. LEIN Y. K. PN. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI PENILAIAN &PEPERIKSAAN. H.GURU BESAR PN. P. KO-KURIKULUM EN. ADZHAR AMIR GURU DISIPLIN Cik CHEE C. F. LAM P.H : PN.I : PN. Y. HOW C. C. CHONG S. L. HOW C. PHANG W. W. LEIN YAU HOE GPK. B. P. PPSMI : PN.C : CIK. LEIN YAU HOE RMT & PROJEK SUSU PN. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S. F. PN.M : PN. PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM 8. KESELAMATAN.M : EN. SN : EN. Y. KETUA PANITIA P. KECERIAAN (3K) EN.T : PN. HEM LPS Sekolah GPK.0 Fail Meja GPK 1. LAM P. Y. KESIHATAN. SV : PN. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. BIMBINGAN & KAUNSELING. HOW C. K. MT : CIK. EN. CHAN HUI YI PJK : En. ADZHAR AMIR KETUA PANITIA B. ADZHAR AMIR B. CHEE C. KURIKULUM Pn. LOOI Y. LAM P. C. W. NG POH CHAN PIBG Sekolah GPK. P. CHONG S. CARTA ORGANISASI GPK 1 10 .

LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN.T : PHANG WEI LIN SV : PN. KURIKULUM PN. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B.M : PN. B. CHEE C. LEIN YAU HOE K. CHONG SIEW PYN K. LAM PIC YEE 11 Fail Meja GPK 1. ADZHAR AMIR B. PN.GPK. HOW CHOON FAH P. LEIN YAU HOE PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN.I : PN.H : PN.C : CIK.M : EN. . ADZHAR AMIR PENILAIAN & PEPERIKSAAN. C. PHANG WEI LIN P.

Menyemak Buku Rekod Mengajar .0 SENARAI TUGAS.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul. 1. 12 Fail Meja GPK 1. Guru Mata Pelajaran Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik.2. Guru Mata Pelajaran GPK 1.2.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu. Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran) GPK 1 GPK 1. 1. KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1.9. 1.0 Pengurusan Akademik 1.1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran.0 PROSES KERJA. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan. 4. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. SENARAI SEMAK. . CARTA ALIRAN. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 13 Fail Meja GPK 1. 2. NORMA KERJA AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN PROSES KERJA Bil 1. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 3.10.

.Bil 14 Fail Meja GPK 1.

Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK . butiran guru. jadual waktu. . Membuat Pembetu lan Tida k Ya MEMUASKAN? Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK. 15 Fail Meja GPK 1. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. senarai nama murid. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan. takwim.

BUTIRAN DIRI GURU TAKWIM JADUAL WAKTU SUKATAN PELAJARAN HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN TUGASAN GURU 3. 16 Fail Meja GPK 1. 5. 2. 4.BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009 NAMA GURU 1. . 6.

Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. 5. Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran 17 Fail Meja GPK 1. Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2. Melaksanakan dalam P & P di kelas.AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN PROSES KERJA Bil 1. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Guru Besar / GPK 4. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 3. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. .

Bil 18 Fail Meja GPK 1. .

Melaksanakan dalam P & P di kelas.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. Selepas P&P. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. . 19 Fail Meja GPK 1. guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak.

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan 1. Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 2. 6. 3. jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru. Melaksanakan dalam P & P 20 Fail Meja GPK 1. . 5. Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar. Menyerahkan jadual waktu. 4.

BULAN _______ TARIKH NAMA GURU MINGGU 1 _________ MINGGU 2 _________ MINGGU 3 _________ MINGGU 4 _________ MINGGU 5 _________ CATATAN 1.BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. . 21 Fail Meja GPK 1. 6. 4. 5. 2. 3.

Latihan .Masa Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Undang – undang / Peraturan Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti .Strategi Pengajaran . .3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 5 GB/GPK 6 7 8 9 10 GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK Fail Meja GPK 1.Tahun .Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 22 GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Proses Kerja Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran .Melaksanakan .Set Induksi .

10 11. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.6 11. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Fail Meja GPK 1.3 11. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu.9 11. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.7 11.8 11.4 11. Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/70. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.1 11.5 11.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1 11.11. .11 11.Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.12 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil.

5 12.1 12.7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).7.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 24 Fail Meja GPK 1.6 12.1 12.12.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12.4 12.5 .7.2 12. Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.7.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling 12.7.R.2 12. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.C. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.3 12.4 12.P dan L. 9/1983 Perpustakaan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

7 12.7.7. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.7.7.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8 12.6 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru 25 Fail Meja GPK 1.12. .

3/2002.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna 13.1 13.8 13. 304A.4 13.13 13.Pin 10/96 26 Fail Meja GPK 1.304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew.Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew.5 13.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew.6 13.7 13.P.12 13.R. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew. 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J.14 13. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew.K. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J. 312A Daftar Iventori Kew. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew. .10 13. (Prestasi) 4/2002.3 13.9 13.A.8 .2 13.11 13.13.

.0 Senarai Tugas Harian 27 Fail Meja GPK 1.14.

.5. #%# 03/.7/.3::#04/!0780/.9.. :7:08.75./.303.7.

.2.3 7.  02-:./..:3.5.39..-::.9 !02-09:.9: 9..39.3::#04/03.3 %/.2:7/ 803.3..7.:39:/802.7..305.3  0307.3.3/:3.705.7. &$ .!.3 :7: ..3.38:.3%. 3.3./.7.3#.3-07/.7.:3.09:..2 803.3.3!0../:.9..3 :7.3 0307.3 -:97.:7:08.8..2.3503..7.7.  003.350.!  030/.

3 40:7:08.3   0308.3%..3!0.3#.:3.3..7.3...7. !:39:50308.

!    .0. !  .

 ! .         #!%#&&# !#&#& %& &#& &%# #&#& % & %& $&% !# &# $&% !# %&$ &#&                            .0.

./8.        %'%!&#&$!&&# # # !# $$#             !7480807.3::#04/!0780/.7..340 :7:08.7.. 03/.5.3 03.390.9.

3..39.3/../..9.350..3 .3#.:3.7.3.!  030/.7..7 05.:7:08.3/03.38:.3.3 :7.3207::05.3-::704/203.390./... 7..3.3  0307.3!0.7./80/..3.7.

  0. -078.3.2.!:39: /802..8  ::#04/03.3 0::8...3/.8.! !/..3..7.2! !/0.7507:/-.3  !0.809...5.3 :7:08.

!  :7:.3  :7:08.9..7.!0.7.

!0..0.7. ! $0803.!   :7:.9..7.!0.9.3  :7:.3 .

&3/.3.3 &3/.

3 $:7.9!003 98.9:7.!07.8 .

3!02-0.3 .7..3:: #04/!03..3 /.7.. !030/.

7.3 /.8! ! :7:2.-. !74808 07.3203:870108.. $005.9.50.

9..!0.25. . !0.3 0::8.7..3 :7:.3 $0803.

3 &3/.3.&3/.

9 !003 98.8 .3 $:7.!07.9:7.

0..3 !02-0.3          .7..3 :: #04/ !03. !030/.7.3 /. !  ..

303..390.3::#04/!0780/./8..7 .7.. #%# 03/.5.340:7:08.9.

3.3 /03..3.3.3....7.3207::05.3:7.7.7.705.3/.7./.350.7.3  0307./.9.3!0..3-::704/203.3. :7:08.!  030/..:3.3. /80/...38:.390.3#..3 9.

8.!:39:/802.2! !/0.  0..3.7.3 203:870108.3.8  ::#04/03..2.3    $005.3/.9..-. 809..50.3/..! !/.-078.8! ! :7:2..5.7507:/-.

0.25.  . !  .

$#$  %3/.3  %.3 .3/...

. .7/.3::#04/!0780/.5./.9.9.75.:7:08..9.3  03/.7.3 03.

.3#.!  030/.3!0..3 %..7.3.:3.3.3.

.7.3. :39:/802../.2507804.9: .39...3.3 -::704/203./:.305.3/.3 /.:7: :7:  030/.802./.   0307.!.2! !   ..09:.39.3-47.39.503.7     0.8.0.7.8.3   0307../:.305.9:.3803... !  .7..

 ! .0.         #!%#&&# #!##  &******* %#  &#& & ********* & ********* & ********* & ********* & ********* %%                            .

. !7480807..        !7480807. 9.9!&#&$!#!# $:-.9&$## !0.9.3.30::8.

 7:: !  .

! .

! .

! .

! &3/.3 :3/.3.

9!00398.3 $:7. !07.9:7.8 .

3 !03.3 $093/:8 $97..7.3 9.3 ..3.2.3.9..:3 . !030/.3 !02:.8.3#04/ !03.3.9 0.   03:89.93..3 03..7.::9..8..3 %.3 !02-0.39:03.34-091 03:802.3 02-3...7.!0..7.7..2.90!03..7 . 03039:.9.9..

7.892: 0303..9.91  03.5.5.2:73 0303.30717798 70.% 0303.89.9#0108.8902.5.

     .25.

! .

! .

! .

! .

 !  .! .0.

3 $:7.7./-7..3 !07..9!003 .2. !07.3!02-03/.- 7..9:7.9:7.3!039.3!                      !0739.

302-.305.9.:./...3 .7.!0.8 079.9!003!07/2.3/.:3!078..3.9.. 079. $:7.8!078.03 .3078.7.7!03..7.3.7.

33..:/.03. $2!03.3 .92 $:7.9!003!07/2.9.

/-7 0.3.9..3!05078..3.7007/.7:-.: $:7. $:.3!039.3:.9!003 .2/.9.9.3!07/2.!07/2.

7. 50. %.!07025:.3/-.1!0.9...9!003!07/2.3..- $:7.!0739.2.

!07/2..3/.07.3!0.3 $:7.9!003!07/2.9.. !05078.9.3.3 .39:07.3!02-.

3$!!./03.2. $.

0802.31.3503:7:8.0.38..7802.7.357480/:7503:7:8.300-: 03:3.8.3   .2.8.8./.9.7.3.2..7.350309.3/...!0./.7.9203:7.9$$ !$ 03:3.3208:.0802.40!$/.380.07.3548/..3:.9..3/0:.57480/:707.9 503:7:8.8. 03:3.3/0:.!0.3007$02-.9.7.7.3!0../.7.38:7..300-: 07::.7.80.:-079:8/.3.7.40!03.8.-.3.3/.3507/2.3 007$02-...7.0254/.3!0.7802.3/..7..5.8.3!!0254/.3. !  ..

3 9.8  $:7.!03//.9.3 ..3  !003 5003!07/2.   !0739.7.&3/.3!07/2.7.3!07-03/..3 . $03.3  !003 50030..3  !003 500398.2  7..7.8 .3 !003   9. 50739..3 &3/..3  7.3.7.9!00398.9.

3. $04.9./$04.9!00398.8.8 .  $:7.0905.

.9:%/.7..!03:3.3.03.

  .8 .9::.3 700!074/ 40:7: :7:  $:7.9!00398.

8 .#.30.9..$005.3$ # !/.3$04.7.3/:.9!00398.78!.2:7/ 2:7/%3. -.8 !05078.3..3  $..3 .3.3  $:7.9.

.8 .  $:7.!075:89..3$04.9!00398.

3 .7.9.!0.39. !    ...0.!.

   $:7.8 .9!00398.

9.3!0.7.9.8 .3 %09.9!00398.&7:8..5!07/2.3%02:/:..:7: :7:0.3  $:7.

7..3 .8 0!0309:.!030.20.3!03..3!02-0.7...3.

2.  !00302.:7:08./-7.:.3.7$04.3!039.

9.!.8.9030:7: %" !07/2.3 :.3!03:7:8.3/:.3.9!00398.2   $:7.

0..7:7:             .::#04/03. !  .

8 .3!7089.80.$ 47.9.47.4/.   $03.0  .  3897:203!02.3  # !  !7089.!07/2.7.79.7.19.79.3.3!03//.3/.3.3#09.3.4/.9.7.3:3.89.3.0  47.19.3.:2.3:.7.3..039470  47.7/ .3:97!03003.3:..3 47.3$9.3 47.97!0.3.3 .547.

 .

 .

.3  !3..3.307.  !08.

  # !3.33/0307.  47.

3042540  !3.3. 47...

 ..30  !3.:.7..7.

.:.7. ..7.30  !3.

!07:-..9. !03.30 !3 .

     .0. !  .

0.7 3 .7 $03.7 %.7.3 %.3 %:.9.9.3 ..      $03.%:.9. %:.7.2. .8..3   .7. .8 . !  .7.8 $.2. .