PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
2 Fail Meja GPK 1.

menyelaras. Pn. Setiausaha PLBS 5. Sokongan Akademik 3. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut . dan Guru Besar. Setiausaha Jadual Waktu 3.Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak. Pengurusan ……………… 1. Setiausaha PPSMI SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 3 Fail Meja GPK 1. Penyelaras Pusat Sumber 2. Ng Poh Chan dalam merancang. Akademik 2. Guru Mata Pelajaran 4. Pengurusan ……………… 1. Pengurusan ……………… 1. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan. I. Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Pentadbiran II. . Guru Pembimbing Projek Anak Angkat III. Ketua Panitia 3.

Senarai Tugas 2.3 1. Dengan itu. Bidang Tugas : 1. . mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai.4 1. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2.2 1. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.1 Kurikulum 4 Fail Meja GPK 1. 1. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum.5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru.1 1. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran.Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. 2.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan. .2.1. 2.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.2. 2. Mingguan.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian.1. 2.1.2 Pentadbiran 2.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.1. 2.1.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru.1. Penggal dan lain-lain.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. 2. 2.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.1. 5 Fail Meja GPK 1. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.1. 2. 2.1.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran.1. 2. 2. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan.1. Pejabat Pendidikan Daerah. 2.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.1.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih.1. 2.

5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.2. 6 Fail Meja GPK 1.2.2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.4.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan. 2.2.2.4.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. 2. kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah. 2.2.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.4 Keselamatan 2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2.2.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar. kemudahan fizikal dan kecerliaan. 2.3.2. 2.2.2. 2. kawasan. 2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah.11 Mengurus hal-hal bangunan.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.4 Membantu merancang. 2. 2. 2.2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. . 2. 2.

2.5 Tugas-tugas lain 2. .5. 7 Fail Meja GPK 1.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN. 5.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.2.5.

6. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran. . selamat. Menyediakan suatu suasana yang harmoni. 2.1. bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 8 Fail Meja GPK 1.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN.

Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan. 8. sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. . Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat. Rohani.1. 7. berilmu. berketrampilan. 2. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek. 7. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid. 4. 5.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN 9 Fail Meja GPK 1. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab. beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. 3. 6. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. menulis dan mengira. Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja.

EN. KURIKULUM Pn. HOW C. LEIN Y. CHONG S. B. LEIN YAU HOE GPK. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. W. P.0 Fail Meja GPK 1. F. HOW C. K.M : EN. KECERIAAN (3K) EN. P. KESELAMATAN. MT : CIK. CHONG S. LAM P. C. NG POH CHAN PIBG Sekolah GPK. BIMBINGAN & KAUNSELING. PPSMI : PN.I : PN. C.S : CIK. PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM 8. Y.GURU BESAR PN. PN. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI PENILAIAN &PEPERIKSAAN.C : CIK. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S. HOW C. Y. LAM P.T : PN. H. ADZHAR AMIR GURU DISIPLIN Cik CHEE C. PN. L. PHANG W. ADZHAR AMIR KETUA PANITIA B. CHEE C. CHAN HUI YI PJK : En. PHANG W.H : PN. LOOI Y. HEM LPS Sekolah GPK. Y. KESIHATAN. ADZHAR AMIR B.M : PN. F. LAM P. L. K. CARTA ORGANISASI GPK 1 10 . LEIN YAU HOE RMT & PROJEK SUSU PN. SN : EN. KETUA PANITIA P. SV : PN. F. KO-KURIKULUM EN. P. W.

I : PN. HOW CHOON FAH P. ADZHAR AMIR B. KURIKULUM PN.C : CIK. LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN. C. B. LEIN YAU HOE PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN. .M : EN.M : PN. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B. CHEE C. PN. ADZHAR AMIR PENILAIAN & PEPERIKSAAN. LAM PIC YEE 11 Fail Meja GPK 1. LEIN YAU HOE K. PHANG WEI LIN P. CHONG SIEW PYN K.GPK.T : PHANG WEI LIN SV : PN.H : PN.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN.

1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan. 1.1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan. Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran) GPK 1 GPK 1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar.0 SENARAI TUGAS.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu. KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1.2. 12 Fail Meja GPK 1. 1.9.0 Pengurusan Akademik 1. 1. Guru Mata Pelajaran GPK 1. Guru Mata Pelajaran Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik. Menyemak Buku Rekod Mengajar .2.

NORMA KERJA AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN PROSES KERJA Bil 1. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 13 Fail Meja GPK 1. 4. CARTA ALIRAN.0 PROSES KERJA. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 3. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SENARAI SEMAK. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. . Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar.10.

Bil 14 Fail Meja GPK 1. .

senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan. Membuat Pembetu lan Tida k Ya MEMUASKAN? Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. . 15 Fail Meja GPK 1. Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK . senarai nama murid.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK. butiran guru. takwim. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. jadual waktu.

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009 NAMA GURU 1. 6. BUTIRAN DIRI GURU TAKWIM JADUAL WAKTU SUKATAN PELAJARAN HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN TUGASAN GURU 3. 5. 2. . 16 Fail Meja GPK 1. 4.

Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN PROSES KERJA Bil 1. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Guru Besar / GPK 4. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 3. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2. 5. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran 17 Fail Meja GPK 1. .

.Bil 18 Fail Meja GPK 1.

Selepas P&P. guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak. . Melaksanakan dalam P & P di kelas. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. 19 Fail Meja GPK 1.

6. 4. . Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 2. jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru. Menyerahkan jadual waktu.SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan 1. Melaksanakan dalam P & P 20 Fail Meja GPK 1. 5. 3. Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar.

5. 2. . 6. 21 Fail Meja GPK 1. 3.BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. 4. BULAN _______ TARIKH NAMA GURU MINGGU 1 _________ MINGGU 2 _________ MINGGU 3 _________ MINGGU 4 _________ MINGGU 5 _________ CATATAN 1.

Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 22 GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Tahun .Set Induksi .Latihan . .Strategi Pengajaran .Proses Kerja Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran .Masa Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Undang – undang / Peraturan Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti .3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 5 GB/GPK 6 7 8 9 10 GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK Fail Meja GPK 1.Melaksanakan .

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.6 11.10 11.1 11.11.4 11.12 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen.11 11. . 23 Fail Meja GPK 1.8 11.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil.7 11. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu. Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.9 11.3 11. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.6/70.2 11.5 11. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1 11.

2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.12.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 12.2 12.P dan L.5 .0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling 12.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7.3 12. Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.7.7. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 24 Fail Meja GPK 1. 9/1983 Perpustakaan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.R.C.6 12.7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).4 12.7.4 12.5 12.2 12. 12.7.1 12. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

.7.8 12.7.12.7 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru 25 Fail Meja GPK 1. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 12.7.7. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

5 13.6 13. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew.4 13.Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew. .13.8 . (Prestasi) 4/2002.A.8 13.304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew. 312A Daftar Iventori Kew. 3/2002. 304A.14 13. 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J.Pin 10/96 26 Fail Meja GPK 1.2 13.R.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna 13.12 13.9 13. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J.7 13.10 13. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew.3 13. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew.K.P.11 13.1 13.13 13.

0 Senarai Tugas Harian 27 Fail Meja GPK 1.14. .

. :7:08..7.303.5.7/.3::#04/!0780/. #%# 03/.9.75./.

38:.3#.3 7.39.3 -:97.2.:7:08.7.3/:3..350.  003.3.:3.!..2 803.9.3!0.3.2:7/ 803....7.09:.7.-::.5.7.9: 9.3  0307...2.3.:3..3-07/.  02-:.3 :7.3 0307.7.39.!  030/.305.7. &$ ./:.3..8..:39:/802.9 !02-09:.3503././.3. 3.3 :7: .3 %/...3%.3::#04/03.705.7.

3!0.7..3#.3..3.:3...3%.3   0308. !:39:50308.3 40:7:08.7.

0. !  .!    .

 ! .         #!%#&&# !#&#& %& &#& &%# #&#& % & %& $&% !# &# $&% !# %&$ &#&                            .0.

5.3 03..340 :7:08.7.        %'%!&#&$!&&# # # !# $$#             !7480807./8.9. 03/.390..3::#04/!0780/.7..

/..7.7..3..3 .3  0307.7.:3.38:.:7:08..7 05.3207::05.3..3-::704/203..3!0./80/.350./.7..9.!  030/.. 7.3.3/.3.390.3.3/03.3 :7.39..3#.

.3..5..! !/.3 :7:08.3  !0.7..809.3/.7507:/-. -078..  0.3..!:39: /802.8.2..2! !/0.3 0::8.8  ::#04/03.

7..!  :7:.!0.3  :7:08.7.9.

.9.3 ..9.!0.7.!0. ! $0803.0.!   :7:.7.3  :7:.

3 &3/.3.&3/.

9!003 98.9:7.3 $:7.8 .!07.

3:: #04/!03.7..3 .. !030/..3!02-0.7.3 /.

8! ! :7:2.50.7. $005. !74808 07..3203:870108.3 /.-.9.

25. ..7.3 :7:..!0.3 0::8.3 $0803.9. !0.

3 &3/.&3/.3.

9 !003 98.8 .9:7.!07.3 $:7.

 !030/.0.3 !02-0..7. !  .3 :: #04/ !03.3 /.3          ..7..

3::#04/!0780/. #%# 03/....7 .340:7:08.9./8.5.303.7.390.

3.3!0.3.3/..3. :7:08.390.7..9. /80/...!  030/.3 /03.:3.3.3#.3.3  0307.3-::704/203.38:..7.7.7.3.350../..705..3:7.3 9./..3207::05.7.

.8..3/.5. 809.3.!:39:/802.-.! !/.3    $005.2! !/0.8! ! :7:2.3/.50..2.8  ::#04/03.7.3 203:870108..3.9.-078...  0.7507:/-.

25.  . !  .0.

..3  %.$#$  %3/.3/.3 .

9.5. .:7:08.3::#04/!0780/../.7.3  03/.9.7/.75.9.3 03..

7.:3.3..3..3.3!0.!  030/..3#.3 %.

/.503.3-47./:.39....2! !   .   0307.7..305.3 -::704/203.3 /.3..0.9: ..:7: :7:  030/.3   0307. !  .802.2507804.7     0.8.7.!.8.39./:.3.39.9:.09:. :39:/802.305.3/./....3803.7.

0. ! .         #!%#&&# #!##  &******* %#  &#& & ********* & ********* & ********* & ********* & ********* %%                            .

 !7480807.9!&#&$!#!# $:-.. 9.        !7480807.30::8.3.9.9&$## !0..

 7:: !  .

! .

! .

! .

3 :3/.3.! &3/.

 !07.9:7.3 $:7.9!00398.8 .

.8.7.93.3.   03:89...9.9 0..7.7.3 $093/:8 $97..::9.2. !030/.:3 .9..!0.8..34-091 03:802.3 !03.3#04/ !03.3.3 %.90!03.3 9..2.7..3 ..3...3 02-3.39:03.3 03.9.3 !02-0.. 03039:.7.7 .3 !02:.

89.9#0108.2:73 0303.7.91  03.9.30717798 70..% 0303.8902.5.5.892: 0303.5.

25.     .

! .

! .

! .

! .

 !  .! .0.

9:7.- 7. !07.7.3!039.3 $:7.3!                      !0739.9!003 .3!02-03/..2./-7.9:7.3 !07...

9.9.302-.3.8 079..3 .3078.:.7!03.7.3/.9!003!07/2..305.8!078.3.03 ... $:7.:3!078.7.7.. 079./.7.!0.

03. $2!03..9.3 .33.9!003!07/2.:/.92 $:7.

9!003 .9.3:.2/.!07/2./-7 0. $:.3.3.9.9.7:-..: $:7.3!07/2.3!05078..7007/.3!039.

9!003!07/2...7..3.- $:7.3/-.!07025:. %.9.!0739. 50.1!0.2.

3.3 .!07/2.9.39:07.3!0.3!02-.3 $:7.07.9!003!07/2..3/.9. !05078..

2.3$!!. $./03.

31.3503:7:8..07.300-: 07::.7.3/./.300-: 03:3.8.7.3548/.!0.3.3!0.0802..40!$/.9 503:7:8.80.2.8.:-079:8/.3007$02-.8..8.3!0.357480/:7503:7:8.5.8..0802. !  .9.2..9203:7..40!03.7.!0.350309.3208:.7802.0254/.3/0:.0.380.3:...7802.3/.38.7.3/0:.3..38:7.3/.3   ../.9.7.7.7. 03:3..7.7.3 007$02-.9$$ !$ 03:3.3!!0254/.3.-.7...8./.57480/:707.3.9.7.3507/2.

3  !003 50030.3 .3 9.3  !003 5003!07/2.3 !003   9..3  !003 500398.7.!03//. 50739. $03.   !0739..7..9!00398.3 &3/..7.3  7.3!07-03/.9.8 .2  7..8  $:7.3 ..7.3!07/2.3.&3/.9.

8 . $04.8.9.0905.3./$04.9!00398.  $:7.

!03:3.7.03.9:%/..3..

  .9!00398.8 .9::.3 700!074/ 40:7: :7:  $:7.

3  $:7.3/:.. -.8 !05078.3$04.78!.$005.9.30.3$ # !/..9!00398.9.7..3 .3.2:7/ 2:7/%3.#.8 .3  $.3.

.  $:7.!075:89..9!00398.8 .3$04.

!.9.!0..39.3 ..7. !    .0.

   $:7.9!00398.8 .

3 %09.9.:7: :7:0..&7:8.3  $:7.5!07/2.3!0.3%02:/:..8 .9!00398.9.7.

.8 0!0309:.20.3!02-0.7.3!03...!030..7.3.3 .

  !00302.3!039.3.2.7$04.:7:08./-7.:.

3/:.8.9030:7: %" !07/2.3!03:7:8.3 :.2   $:7.!.3.9.9!00398.

.7:7:             .0. !  .::#04/03.

3!03//.3.7.0  .3.   $03.3.$ 47.3!7089.3:.  3897:203!02.47..3$9.3:.!07/2.3.3.9.3:3.3:97!03003.7.3.19.3.80.9.7.039470  47.3 47.4/.3/.0  47.:2.4/.7.89.8 .7/ .3#09.19.3  # !  !7089.547..3 .3 47.79.79.97!0.

 .

 .

3.3  !3..307.  !08..

  # !3.33/0307.  47.

.3042540  !3.3.. 47.

7.30  !3.:... .7.

.7.30  !3.7.:.. .

30 !3 .9. !03..!07:-.

0.     . !  .

3 %:.7. .3 %.8 .2.      $03.7 3 .3   .7 %.3 .9..7.2. %:.7.8. .. . !  .%:.8 $.7.0.9.7 $03.9.