PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
2 Fail Meja GPK 1.

Pengurusan ……………… 1. Guru Kanan Mata Pelajaran 2. dan Guru Besar. Penyelaras Pusat Sumber 2. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan. Pentadbiran II. Setiausaha PLBS 5. Pengurusan ……………… 1. menyelaras. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut . Ng Poh Chan dalam merancang. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat III. . Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. Pn. Guru Mata Pelajaran 4. Setiausaha Jadual Waktu 3. Ketua Panitia 3. Akademik 2. Setiausaha PPSMI SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 3 Fail Meja GPK 1.Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak. I. Sokongan Akademik 3. Pengurusan ……………… 1.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. 2. Senarai Tugas 2.3 1.1 Kurikulum 4 Fail Meja GPK 1. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran. 1.2 1.Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.1 1. .5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. Bidang Tugas : 1. Dengan itu. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.4 1.

2. 2.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian. 2. .1. 5 Fail Meja GPK 1. 2.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian. Penggal dan lain-lain.2 Pentadbiran 2. 2.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.1. 2.1.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Pejabat Pendidikan Daerah. Mingguan.1.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.1.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.1. 2. 2.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan.2.1. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan. 2.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran. 2.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.1.2.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.1.1.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya. 2. guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.1.1. 2. 2.1.

menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah. 2.4 Membantu merancang. kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru. 2.2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 6 Fail Meja GPK 1.11 Mengurus hal-hal bangunan. 2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.2.2. 2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.2. 2.2. 2.2.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan. 2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah. 2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.2.4 Keselamatan 2.2. kemudahan fizikal dan kecerliaan.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.3.4. 2. kawasan.2. 2.2. 2. .2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.4. 2.

7 Fail Meja GPK 1.5 Tugas-tugas lain 2. . 2.5.5.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 5.2.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.

8 Fail Meja GPK 1. 2.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN. selamat. 6. . Menyediakan suatu suasana yang harmoni. bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.1. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran.

Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek. 3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat. menulis dan mengira. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca. 7. sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur.1. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan. 6. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja. Rohani. beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. berilmu. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. . berketrampilan. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN 9 Fail Meja GPK 1. 7. 4. 8. 2. 5.

C. KURIKULUM Pn.M : EN. W. Y. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI PENILAIAN &PEPERIKSAAN. F.I : PN. NG POH CHAN PIBG Sekolah GPK. KESELAMATAN. KESIHATAN. H. P. HOW C.M : PN. SN : EN. HEM LPS Sekolah GPK. F. ADZHAR AMIR KETUA PANITIA B. PN. ADZHAR AMIR GURU DISIPLIN Cik CHEE C. L. F.H : PN. LAM P. C.GURU BESAR PN. PHANG W. W. HOW C. BIMBINGAN & KAUNSELING. L.S : CIK. LEIN Y. KETUA PANITIA P. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. CHAN HUI YI PJK : En. PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM 8.0 Fail Meja GPK 1. LEIN YAU HOE RMT & PROJEK SUSU PN. KECERIAAN (3K) EN. LEIN YAU HOE GPK. Y. ADZHAR AMIR B. P. K. CHONG S. EN. CHONG S. K. LAM P. KO-KURIKULUM EN. HOW C. Y.T : PN. LOOI Y. MT : CIK. CARTA ORGANISASI GPK 1 10 . PN. PHANG W. SV : PN. P. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S.C : CIK. CHEE C. LAM P. PPSMI : PN. B.

CHONG SIEW PYN K.M : EN. . ADZHAR AMIR PENILAIAN & PEPERIKSAAN. B. ADZHAR AMIR B. LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN.I : PN. LEIN YAU HOE K.GPK. CHEE C. PHANG WEI LIN P.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN.C : CIK. C. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B. LEIN YAU HOE PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN. HOW CHOON FAH P.M : PN. PN. LAM PIC YEE 11 Fail Meja GPK 1.T : PHANG WEI LIN SV : PN. KURIKULUM PN.H : PN.

1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan. 1.2. Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran) GPK 1 GPK 1. Guru Mata Pelajaran GPK 1. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar. 1.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan. 12 Fail Meja GPK 1. Menyemak Buku Rekod Mengajar .2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu. KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1.0 SENARAI TUGAS. 1.0 Pengurusan Akademik 1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.9. Guru Mata Pelajaran Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik.2.

SENARAI SEMAK. 2. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. NORMA KERJA AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN PROSES KERJA Bil 1. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan.0 PROSES KERJA. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. CARTA ALIRAN. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 3.10. . Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar. 4. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 13 Fail Meja GPK 1.

.Bil 14 Fail Meja GPK 1.

butiran guru. senarai nama murid. Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK .CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK. takwim. Membuat Pembetu lan Tida k Ya MEMUASKAN? Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan. jadual waktu. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. 15 Fail Meja GPK 1. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. . senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan.

6. 16 Fail Meja GPK 1. . 2. 4. BUTIRAN DIRI GURU TAKWIM JADUAL WAKTU SUKATAN PELAJARAN HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN TUGASAN GURU 3.BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009 NAMA GURU 1. 5.

Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2. 5. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 3. Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran 17 Fail Meja GPK 1. Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. .AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN PROSES KERJA Bil 1. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Guru Besar / GPK 4.

.Bil 18 Fail Meja GPK 1.

Selepas P&P. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak. . Melaksanakan dalam P & P di kelas.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. 19 Fail Meja GPK 1.

3. 6. 5. 4. Menyerahkan jadual waktu. Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 2. Melaksanakan dalam P & P 20 Fail Meja GPK 1. . Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar. jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru.SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan 1.

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. 5. 2. 21 Fail Meja GPK 1. 6. 3. . BULAN _______ TARIKH NAMA GURU MINGGU 1 _________ MINGGU 2 _________ MINGGU 3 _________ MINGGU 4 _________ MINGGU 5 _________ CATATAN 1. 4.

Set Induksi .Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 22 GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Tahun .Latihan .Strategi Pengajaran . .Masa Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Undang – undang / Peraturan Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti .3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 5 GB/GPK 6 7 8 9 10 GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK Fail Meja GPK 1.Melaksanakan .Proses Kerja Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran .

.9 11.12 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1 11.8 11. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.2 11. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. 23 Fail Meja GPK 1. Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.11.10 11.4 11.6 11. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.1 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil.Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen.3 11.5 11.6/70.11 11.7 11.

2 12.5 .7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).1 12.R. 9/1983 Perpustakaan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7.2 12.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.C.12.4 12.P dan L.4 12.3 12. 12.5 12. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 12.1 12.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling 12. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 24 Fail Meja GPK 1. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.7. Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.7.

3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.6 12.7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru 25 Fail Meja GPK 1.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7.7 12. .12.7.8 12.7.

5 13.2 13.Pin 10/96 26 Fail Meja GPK 1. 312A Daftar Iventori Kew.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna 13.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew.14 13.7 13. .12 13.13 13.11 13. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew.K. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew.13.R.9 13.P.1 13.3 13. (Prestasi) 4/2002.4 13.8 . 3/2002.6 13. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J.Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew.8 13. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew. 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J.10 13. 304A.304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew.A.

.14.0 Senarai Tugas Harian 27 Fail Meja GPK 1.

.7/.75.3::#04/!0780/.7. :7:08./..9. #%# 03/.5.303.

09:.!  030/..3::#04/03..7.2:7/ 803.2.  003.3.3.9: 9.3 :7.-::.3 7.39.3 :7: ./.3.8. &$ .7..2.3 0307.  02-:.305.:7:08.:39:/802.350.7./.5...9 !02-09:.:3.3 -:97.3#..3%.:3.3/:3.....7.3.3 %/.3.9.705.38:. 3.39.3!0.2 803.3503.7.7.!./:.7..3  0307.3-07/..

.3!0.7. !:39:50308..3.3 40:7:08.3   0308..3.3#.7.3%.:3..

0. !  .!    .

0. ! .         #!%#&&# !#&#& %& &#& &%# #&#& % & %& $&% !# &# $&% !# %&$ &#&                            .

340 :7:08...5.9.3::#04/!0780/. 03/.390.7.7.        %'%!&#&$!&&# # # !# $$#             !7480807.3 03./8..

3207::05.7 05..3!0./80/.3..9.3/.3.3#. 7.3.39.7..350.7../.3  0307.:7:08..38:.!  030/./.3.390.3 .3/03.:3..7.7.3 :7.3-::704/203....3.

2! !/0..8.!:39: /802.! !/.7.3.3  !0.7507:/-.. -078.809..  0..8  ::#04/03.2.3 :7:08..5.3/..3 0::8..3.

.3  :7:08.!  :7:.!0.9.7.7.

9.!   :7:.!0..9.!0.3 .0.7. ! $0803.7..3  :7:.

&3/.3 &3/.3.

8 .9:7.3 $:7.!07.9!003 98.

.3!02-0. !030/.7.7...3 .3 /.3:: #04/!03.

7.-.9.50. $005..8! ! :7:2.3203:870108. !74808 07.3 /.

..3 0::8. .7. !0.3 :7:.!0.9.3 $0803.25.

3.&3/.3 &3/.

9 !003 98.3 $:7.9:7.!07.8 .

0.3          .3 :: #04/ !03.7..3 /. !  ... !030/.3 !02-0.7.

5./8.340:7:08..390.3::#04/!0780/.. #%# 03/.7 .303.7.9..

/..3!0...:3.3..7..7. :7:08.705.3 9.!  030/.390.3.3/.350.3  0307.3:7..3 /03.7.3#.3-::704/203.9.3.3.. /80/..3207::05.38:.3.7.3.7./..

-078.2! !/0. 809.8! ! :7:2.3 203:870108.!:39:/802.  0..3    $005.! !/.8  ::#04/03.3/...3/.5.7.9...-.7507:/-.8.50..3.3.2.

  .0.25. !  .

3  %..3 .3/.$#$  %3/..

7/. .75.3::#04/!0780/.9.7...3  03/.9.3 03./.5.9.:7:08.

!  030/..3.7.:3..3.3 %.3#.3!0..3.

.7     0.39.3-47..7. :39:/802.7.2507804./:..3803.802.7.09:.2! !   .../.3 /..39.305./.   0307.305.8.3 -::704/203...0.3/.39.!.9: . !  .:7: :7:  030/..3.8.9:./:.3   0307.3.503.

0. ! .         #!%#&&# #!##  &******* %#  &#& & ********* & ********* & ********* & ********* & ********* %%                            .

9&$## !0. 9.30::8.9...        !7480807.3. !7480807.9!&#&$!#!# $:-.

 7:: !  .

! .

! .

! .

3 :3/.! &3/.3.

 !07.8 .9!00398.3 $:7.9:7.

8..3 9.:3 .8..39:03.34-091 03:802.7.::9.3 !02-0.93.7..9 0.3#04/ !03.3..7 .3 $093/:8 $97.3 .9.!0.   03:89.2.3 02-3.9.2.3 %. !030/..7....3 !03...3 !02:.7.90!03.7.3 03...9.3. 03039:..3.

.% 0303.30717798 70.892: 0303.5.2:73 0303.8902.9.5.7.9#0108.5.91  03.89.

25.     .

! .

! .

! .

! .

! . !  .0.

3!039..3 $:7. !07.7.3!02-03/.9:7.- 7./-7.2.3!                      !0739.9!003 .3 !07.9:7...

7.:..3/.3.3078.3 ./.7!03.8 079. 079.3.7.7.!0...8!078..9.9!003!07/2.03 ..:3!078.305.302-.9.7. $:7.

9.3 . $2!03.33..03.92 $:7.:/.9!003!07/2.

7:-.3!039.9!003 .9.3.7007/.3!05078.9..!07/2.2/.9.3:.3!07/2.3.: $:7./-7 0.. $:.

 50.- $:7.3/-. %.!07025:.3.9!003!07/2..7.!0739..9..2.1!0.

07..39:07.3 $:7. !05078.9.9.3 .3/.3..3!02-.9!003!07/2.3!0.!07/2.

 $.3$!!./03.2.

8.0254/.0.3. 03:3.3!0.40!03.-.3 007$02-..5.3   .8..7.9.7.3!0.350309.:-079:8/.07.7. !  .3/..2.9.!0..3503:7:8.3/0:.9.7.3507/2.38:7..31.7..7802.8.3!!0254/.0802.3548/.9 503:7:8.9203:7.0802./.7.3208:.40!$/.7802.57480/:707.3:.3..3/0:.38./.80..3.8.9$$ !$ 03:3.7.8.!0../.7.7..7.300-: 03:3.8.3/.300-: 07::.2..380.3007$02-.3/...357480/:7503:7:8.7.3.

7.&3/.3  !003 5003!07/2.3!07/2.3!07-03/..!03//..   !0739..2  7.7.3  !003 500398.3 9..8 .3 &3/.7.3.7.9.3  !003 50030.8  $:7.9!00398...3 .3  7.3 !003   9. $03.3 .9. 50739.

0905.9!00398.8 . $04.8.  $:7.3./$04.9.

3.03..!03:3..7.9:%/.

3 700!074/ 40:7: :7:  $:7.9!00398.9::.  .8 .

8 !05078.3/:.3.9!00398.3.2:7/ 2:7/%3.3  $:7.3$ # !/.30.8 .#..$005.3$04.9.78!.7.3  $.9.3 ... -.

9!00398.8 ..!075:89..3$04.  $:7.

.39.7.9. !    .0.3 ..!0.!.

   $:7.8 .9!00398.

5!07/2.3!0.8 .3 %09..9..3  $:7.9!00398.3%02:/:.9.&7:8.:7: :7:0.7.

8 0!0309:.!030....3.7.3!02-0.3 .7.3!03..20.

:7:08.3!039./-7.:.7$04.3.2.  !00302.

2   $:7.3 :.9030:7: %" !07/2.3/:.9.3.8.9!00398.!.3!03:7:8.

0.::#04/03. !  .7:7:             ..

7/ .3..3#09.3 47.19.8 .79.3.7.4/.3!7089.7.3!03//.3:97!03003.3.!07/2.3.3:.19.97!0.9.$ 47.  3897:203!02.3:3.   $03.47.9.0  47.3:.7.039470  47.3 .80.3.:2.3.3$9.3 47.7.79.3/.547.4/.3.0  .89.3  # !  !7089..

 .

 .

307.3  !3.  !08..3..

33/0307.  47.  # !3.

.. 47.3042540  !3.3.

7.:.7.30  !3... .

.7.. .:.30  !3.7.

9..!07:-.30 !3 . !03.

0. !  .     .

.3 .%:.7 3 ..7.8. .2.9.7. .7. %:.3 %:.3   .3 %. .2. !  .9.0.7.9.7 $03.8 .7 %.      $03.8 $.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful