PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
2 Fail Meja GPK 1.

Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Pengurusan ……………… 1. I. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat III. Guru Mata Pelajaran 4. Setiausaha PPSMI SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 3 Fail Meja GPK 1. menyelaras. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut . Pengurusan ……………… 1.Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak. Pentadbiran II. Ng Poh Chan dalam merancang. Ketua Panitia 3. Penyelaras Pusat Sumber 2. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. Setiausaha PLBS 5. . Pengurusan ……………… 1. Sokongan Akademik 3. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan. Setiausaha Jadual Waktu 3. dan Guru Besar. Pn. Akademik 2.

Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru.3 1. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.1 1. Dengan itu. Bidang Tugas : 1. 1. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Senarai Tugas 2.5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.1 Kurikulum 4 Fail Meja GPK 1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum. .4 1. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. 2. Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran.2 1.

2.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.1.1.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya.1.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. 2. 5 Fail Meja GPK 1. 2. 2.1.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.1.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber. .1. 2. 2.1.1.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. 2.1. 2.2. guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.1. Penggal dan lain-lain.2 Pentadbiran 2.1. 2.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian. 2. Mingguan.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran. Pejabat Pendidikan Daerah.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan. 2. 2.1.1.2. 2.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.

kemudahan fizikal dan kecerliaan. 2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.2.2.2.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar. 2.2.2.2. 2.4 Keselamatan 2. 2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru. kawasan.3. 2. menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah.2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.4.2.2. 2.2. 2. 2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.11 Mengurus hal-hal bangunan.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.4. 6 Fail Meja GPK 1. 2. 2. . 2. 2.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.4 Membantu merancang.2.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.

5.5.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 2.2.5 Tugas-tugas lain 2. .5. 7 Fail Meja GPK 1.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran. 8 Fail Meja GPK 1. bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menyediakan suatu suasana yang harmoni.1.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN. selamat. . 6. 2.

5. beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. . sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. menulis dan mengira.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN 9 Fail Meja GPK 1. berketrampilan. 8. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat.1. Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan. Rohani. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek. Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur. 4. berilmu. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. 2. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 7. 6. 7. 3.

HEM LPS Sekolah GPK.0 Fail Meja GPK 1. F. ADZHAR AMIR B.M : EN. KECERIAAN (3K) EN. PHANG W. CARTA ORGANISASI GPK 1 10 . L. MT : CIK. H. LEIN Y. PPSMI : PN.GURU BESAR PN. CHEE C. CHAN HUI YI PJK : En. SV : PN. CHONG S. Y.S : CIK. K.H : PN. PN. P. LOOI Y. C. LAM P. ADZHAR AMIR KETUA PANITIA B. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S.T : PN. F. EN. LAM P. HOW C. BIMBINGAN & KAUNSELING. Y. PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM 8. SN : EN. KETUA PANITIA P. LAM P. KESELAMATAN. HOW C. NG POH CHAN PIBG Sekolah GPK. Y. W. KO-KURIKULUM EN. C. LEIN YAU HOE GPK. LEIN YAU HOE RMT & PROJEK SUSU PN. KURIKULUM Pn. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. K.I : PN. CHONG S.M : PN. P.C : CIK. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI PENILAIAN &PEPERIKSAAN. HOW C. W. B. ADZHAR AMIR GURU DISIPLIN Cik CHEE C. P. F. KESIHATAN. PHANG W. PN. L.

HOW CHOON FAH P.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN.M : PN. ADZHAR AMIR B. PHANG WEI LIN P. KURIKULUM PN. LEIN YAU HOE K. CHONG SIEW PYN K.GPK. PN. LAM PIC YEE 11 Fail Meja GPK 1. B. LEIN YAU HOE PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN. C. LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN. CHEE C. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B. .I : PN.H : PN. ADZHAR AMIR PENILAIAN & PEPERIKSAAN.C : CIK.M : EN.T : PHANG WEI LIN SV : PN.

1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan. 1. Guru Mata Pelajaran GPK 1.9.2.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu. Menyemak Buku Rekod Mengajar .2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.0 Pengurusan Akademik 1. 1. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar.0 SENARAI TUGAS. Guru Mata Pelajaran Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik. KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan.2. Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran) GPK 1 GPK 1. 12 Fail Meja GPK 1. 1.

NORMA KERJA AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN PROSES KERJA Bil 1.10. Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar.0 PROSES KERJA. SENARAI SEMAK. . 2. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 13 Fail Meja GPK 1. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 3. 4. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. CARTA ALIRAN.

Bil 14 Fail Meja GPK 1. .

. butiran guru. Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK . Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. senarai nama murid. Membuat Pembetu lan Tida k Ya MEMUASKAN? Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan. senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan. 15 Fail Meja GPK 1. takwim. jadual waktu.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK.

4. 5. 2. 16 Fail Meja GPK 1. BUTIRAN DIRI GURU TAKWIM JADUAL WAKTU SUKATAN PELAJARAN HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN TUGASAN GURU 3. .BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009 NAMA GURU 1. 6.

Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK Seksyen/UndangUndang/Peraturan 2. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. . Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 3. Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran 17 Fail Meja GPK 1. 5. Guru Besar / GPK 4.AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN PROSES KERJA Bil 1. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.

Bil 18 Fail Meja GPK 1. .

Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.CARTA ALIRAN Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. . 19 Fail Meja GPK 1. Selepas P&P. guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan.

jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru. Menyerahkan jadual waktu. . 3. 6. 5. Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar.SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan 1. 4. Melaksanakan dalam P & P 20 Fail Meja GPK 1. Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak 2.

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. 6. 4. 2. BULAN _______ TARIKH NAMA GURU MINGGU 1 _________ MINGGU 2 _________ MINGGU 3 _________ MINGGU 4 _________ MINGGU 5 _________ CATATAN 1. . 21 Fail Meja GPK 1. 5. 3.

Latihan .Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 22 GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Strategi Pengajaran .Proses Kerja Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran . .Tahun .3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 5 GB/GPK 6 7 8 9 10 GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK Fail Meja GPK 1.Set Induksi .Melaksanakan .Masa Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Undang – undang / Peraturan Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti .

6 11.2 11.11.6/70. Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.8 11.11 11. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 11. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.5 11. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1 11.12 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.3 11. .10 11. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu. 23 Fail Meja GPK 1.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil.4 11.9 11.7 11.Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen.

12.7.5 . 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 12.6 12.4 12.2 12.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling 12. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 24 Fail Meja GPK 1.3 12. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S. 9/1983 Perpustakaan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 12.7.7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).4 12. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7.C.7.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.5 12.R.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12.P dan L.1 12.7.

7.7 12.7. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.7.6 12.12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru 25 Fail Meja GPK 1.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7. .8 12. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

2 13.Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna 13.13.5 13. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew.8 .304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew. 312A Daftar Iventori Kew.Pin 10/96 26 Fail Meja GPK 1. .11 13.6 13. (Prestasi) 4/2002. 3/2002. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J.1 13.14 13.9 13.10 13.K.8 13.13 13.12 13. 304A.R. 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew.7 13.A.P.4 13.3 13.

14.0 Senarai Tugas Harian 27 Fail Meja GPK 1. .

.75.9.303.. :7:08.3::#04/!0780/.7/. #%# 03/.7./.5.

  003.3 0307.-::.3 -:97..3%.5.3503.3 7..38:.705.7..3  0307.7.. 3..3!0.3-07/..2.:3.3.305.39.  02-:.9: 9.350..7.:7:08./.2:7/ 803.3#.2 803..3 :7: .7.!.3.39..:39:/802.3/:3. &$ .3.9 !02-09:.3./:.7.3.3 %/.!  030/.7.2.8.3 :7.3::#04/03.7...09:..:3./.9.

7.:3..3   0308..3!0.3#.3%.3.3 40:7:08.3. !:39:50308..7..

 !  .!    .0.

 ! .0.         #!%#&&# !#&#& %& &#& &%# #&#& % & %& $&% !# &# $&% !# %&$ &#&                            .

7.5.3::#04/!0780/.390.        %'%!&#&$!&&# # # !# $$#             !7480807./8.340 :7:08..3 03. 03/.7...9.

.3 .3207::05.390..3-::704/203... 7.3.:7:08..3.9..7./.39.7.3/..3 :7..:3.3  0307.38:.7.350.7.!  030/.3/03.3.3..3#./.7 05.3./80/.3!0.

2! !/0.! !/.3..3 :7:08.2.5. -078.7..3 0::8....8  ::#04/03..8.3.7507:/-.3/..!:39: /802.809.3  !0.  0.

.7.!0.!  :7:.3  :7:08.7.9.

9.!   :7:.0.3  :7:.!0. ! $0803.7..9.3 .!0.7..

3.3 &3/.&3/.

8 .3 $:7.9:7.9!003 98.!07.

3:: #04/!03.. !030/.3 /...7.3 .3!02-0.7.

8! ! :7:2.7.9. $005.3203:870108.-. !74808 07.50..3 /.

 !0..7..!0.9.3 $0803.3 :7:. .25.3 0::8.

3 &3/.3.&3/.

9:7.!07.8 .3 $:7.9 !003 98.

7.3 :: #04/ !03.3 /.0.7. !030/.3 !02-0. !  ..3          ...

340:7:08..303.5.7...9.390.3::#04/!0780/./8. #%# 03/.7 .

.7.350.38:.3-::704/203.3:7.:3..3 9..3#.9.3/.././...3.3. /80/.705.3.7..3207::05.3.3.7.3  0307.7.390.7..3!0.3 /03..3. :7:08.!  030/.

2! !/0.5. 809.8  ::#04/03.3..  0..-.!:39:/802.3/.-078.3    $005.3 203:870108.7507:/-.3/.! !/.8..7..3.8! ! :7:2..9.2.50..

 !  .25.  .0.

3 .3  %.3/..$#$  %3/..

3  03/.9.7/./.:7:08.3::#04/!0780/.9.75.9.7.5..3 03.. .

3 %.3.7.3#..!  030/.:3.3!0..3..3.

503..3803..   0307.8.3.3/./:. !  ...09:.802..0.8./.:7: :7:  030/..!.305.39.39..7./:.305..7     0./.2507804.3-47.2! !   . :39:/802..9:.3   0307.7.3 -::704/203.7.39.3.9: .3 /.

0.         #!%#&&# #!##  &******* %#  &#& & ********* & ********* & ********* & ********* & ********* %%                            . ! .

. !7480807.9!&#&$!#!# $:-.        !7480807..30::8.3. 9.9&$## !0.9.

 7:: !  .

! .

! .

! .

! &3/.3.3 :3/.

3 $:7.9:7.8 . !07.9!00398.

3..7.3 !02-0.3 03.7..::9.3.9.   03:89.!0.2.7 .3#04/ !03...3 .8.2.3 9..3 !02:.8.90!03.:3 .3 %.3 02-3.7.9....3 $093/:8 $97.7. !030/.7.9 0. 03039:.9.3 !03...93.39:03..34-091 03:802..3..

8902.89.5.9.91  03..7.9#0108.2:73 0303.30717798 70.% 0303.5.5.892: 0303.

     .25.

! .

! .

! .

! .

! . !  .0.

.9!003 .3 $:7.7.- 7.3!02-03/.3 !07.9:7.3!039..3!                      !0739.9:7.2./-7. !07..

3 .3. 079.3/.:.3078..7.!0..:3!078.8 079..7!03.7..305.03 .9.302-.9.7.7./.8!078.9!003!07/2.3. $:7..

9.:/.92 $:7..3 .33.03. $2!03.9!003!07/2.

3..9..: $:7.7:-.9.3:.2/./-7 0.3!039.7007/. $:.3!07/2.3.9.!07/2.3!05078.9!003 .

3.3/-.!0739..- $:7.1!0. 50. %..9!003!07/2.!07025:.9.2.7..

3!02-.3 $:7.9!003!07/2..3.3 ..!07/2.3!0.39:07.9.9.3/. !05078.07.

 $.2.3$!!./03.

!0.3/.9.3/0:.7.3007$02-.2.8.38:7.38.!0.3/.31.:-079:8/.7802.380. !  .7.7.7.7...40!$/.80.0.8.7.-.3548/.3208:.7802.3 007$02-.3./.8...5.9..7.350309.3503:7:8.9.8....3:.3!!0254/.40!03.300-: 03:3..357480/:7503:7:8.8.9$$ !$ 03:3. 03:3.8.3..0254/.300-: 07::..9203:7...3!0.3   .3.57480/:707./.7.3!0.7.2.7.0802.9 503:7:8.7.3/.0802.3507/2.07.3/0:.3./.

3!07-03/.7.3 &3/.7.8  $:7..3  !003 50030.3  !003 500398.2  7.3  !003 5003!07/2.3 !003   9.&3/.3 .3.3  7..9!00398. $03.3 9.9.8 .   !0739..3 ..9.7. 50739..3!07/2..7.!03//.

  $:7.8 . $04.3.8.9!00398./$04.9.0905.

!03:3.7..3..9:%/.03.

9::.  .8 .3 700!074/ 40:7: :7:  $:7.9!00398.

3  $:7.#.3/:..3  $.3 ..7.9!00398.2:7/ 2:7/%3.30.$005.78!.3$ # !/. -.8 ..9.8 !05078.3.3.9.3$04.

9!00398..!075:89..  $:7.8 .3$04.

0.!.7.9. !    .3 ..39..!0.

   $:7.9!00398.8 .

.9!00398.3%02:/:.3 %09.9.:7: :7:0.5!07/2.8 .&7:8.3  $:7.3!0.7.9..

3.3!03..3!02-0...7.3 .8 0!0309:.20.7.!030..

2.  !00302.:7:08./-7.:.3!039.7$04.3.

3.9.!.9!00398.3!03:7:8.9030:7: %" !07/2.2   $:7.8.3 :.3/:.

0.7:7:             .. !  .::#04/03.

3..80.  3897:203!02.3.3.!07/2.3.9.039470  47.0  47.3.19.79.9.3 .7.19.7.547.89.3 47.79.7/ .3:97!03003.3!03//.8 .3!7089.3:3.$ 47.0  .4/.   $03.3$9.3.4/.3#09.:2.3.47.7.3  # !  !7089.3:.7.3:.3/.3 47.97!0..

 .

 .

307...  !08.3.3  !3.

33/0307.  # !3.  47.

.3. 47.3042540  !3..

 ..7.30  !3.:.7..

7. .30  !3.7.:...

30 !3 ..9.!07:-. !03.

     . !  .0.

. !  .7 %.7.3 %.9.0.3   .8..8 .9. %:.7.7 3 .7.8 $.%:.7 $03. ..      $03.9.7. .2.3 .2.3 %:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful