Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games: Volleyball and Handball) PJM3111 2(0+2) 60 Jam Tiada Empat – Tahun Dua 1. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran asas dalam situasi permainan. 2. Merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial dan budaya individu dan kumpulan. 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 4. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti secara individu dan berpasukan dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai 5. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 6. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanics and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

Sinopsis

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Tajuk Teori 1 Kandungan Jam Peraturan dan undang-undang asas permainan • • • 2 Sejarah perkembangan permainan Peraturan asas permainan Undang-undang asas permainan 2 Kaedah pengajaran dan pembelajaran • • • Kaedah Teknik Pendekatan Jumlah Amali 2 4 1 Kemahiran Asas • Kemahiran asas permainan Bola Tampar ( 16 ) Postur dan pergerakan Serbis Menyangga Mengumpan Merejam mengadang formasi permainan strategi dan taktikal permainan Kemahiran asas permainan Bola Baling ( 16 ) pergerakan kaki (footwork) hantaran menerima menggelecek menjaring penjagaan gawang formasi permainan strategi dan taktikal permainan 32 • 2 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang • • Bola Tampar Bola Baling 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009) .

Tajuk 3 Kandungan Kaedah pengajaran dan pembelajaran • • • Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro Jam 8 4 Kaedah penilaian Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian 4 5 Pengurusan dan pengelolaan pertandingan • Pembentukkan jawatankuasa • Sistem pertandingan • Kepengadilan dan Kepegawaian Jumlah Jumlah Keseluruhan 4 56 60 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009) .

USA: Human Kinetics. Reita E. Teaching Children movement concepts and skills. Bonnie Kennedy. (1997). Cindy Gregory. T. G. (1994). Rujukan Tambahan Baumgartner. A. Graham. “Basic biomechanics”.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus 100% Buschner. Volleyball. Teng Boon Tong. Il: Human Kinetics. Susan J. Teaching physical education: becoming a master teacher. Iowa: Wm. Mary Phyl Dwight. Clanton.step to success. Il: Human Kinetics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009) . C. Brown. Boston: WCB/McGrawHill. (1992). Champaign. Hall. (1984). Panduan pengajaran kemahiran permainan. C. USA: Human Kinetics. Team handball.A. (2006).S.A and Jackson. Measurement for evaluation in physical education. Champaign.step to success. (1999). Petaling Jaya: Longman. (1982).