Anda di halaman 1dari 6

1.

SOALAN : Apakah yang didefinasikan
sebagai ibu tunggal?
JAWAPAN

Seseorang Ibu Tunggal ditafsirkan sebagai seorang
wanita yang :

÷ccccccccccSuaminya telah meninggal dan beliau
terpaksa meneruskan tugas membesarkan
anak-anak;
÷ccccccccccTelah ditinggalkan / diceraikan suami serta
diberi hak penjagaan ke atas anak-anak;

÷ccccccccccÔdigantung tidak bertali´ serta tidak diberi cc cc
c
nafkah oleh suami untuk menyara
kehidupannya dan anak-anak;
÷ccccccccccalam proses perceraian yang mengambil
masa panjang, sedangkan anak-anaknya
masih berada di bawah jagaannya;
÷ccccccccc Suaminya tinggal berasingan dan tidak
boleh memainkan peranan aktif sebagai suami
dan ketua keluarga;

÷ccccccccc Suaminya uzur yang bukan sahaja tidak
boleh membantu membesarkan anak-anak,
malah ianya sendiri memerlukan penjagaan
rapi;

÷cccccccccciberi tugas membesarkan anak orang lain

teknologi maklumat serta kemahiran dalam menghasilkan produk tertentu seperti makanan dan kraftangan. ÷cccccccccc^elaksanakan program-program pembangunan kapasiti wanita termasuk ibu tunggal di Œandar-bandar dan luar Œandar dengan kerjasama NGO dalam bidang keusahawanan. SOALAN : Apakah bantuan-bantuan yang sering disediakan oleh pihak Jabatan untuk membantu golongan Ibu Tunggal ini? JAWAPAN Œantuan-bantuan yang sering di beri kepada ibu tunggal ialah . ÷cccccccccc^empunyai anak yang bukan daripada hasil perkahwinan yang sah dan memilih untuk memelihara anak tersebut u. tanpa pertolongan suami. . literasi undang-undang. ÷cccccccccc^enyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Unit Kaunseling dan juga Rumah Nur setiap negeri.

÷ccccccccccTaraf hidup yang tinggi di bandar-bandar besar menyebabkan golongan ini tidak mempunyai tempat tinggal yang selesa dan ini memaksa golongan ini menyewa di bilik-bilik kecil sahaja. peras ugut dan lain-lain lagi. Ini mendedahkan mereka kepada ancaman sosial seperti rogol.3.cccccccSOALAN : Apakah isu-isu yang berkaitan dengan Ibu Tunggal ini? JAWAPAN Isu-isu ibu tunggal boleh dipecahkan terdiri daripada : Ekonomic ÷cccccccccc^asalah kewangan akibat perceraian. melakukan jenayah kecurian dan sebagainya. kematian suami dan sebagainya Sosial ÷ccccccccccSesetengah ibu tunggal terlibat dengan masalah atau jenayah sosial seperti pelacuran. penagihan dadah. ÷ccccccccccGolongan ibu tunggal tidak mempunyai . Golongan ibu tunggal tidak mengetahui prosedur permohonan skim perumahan kos rendah yang disediakan oleh kerajaan.

malah seringkali menjadi gangguan seksual. Sehubungan dengan itu. anak-anak ibu tunggal lebih terdedah kepada ancaman. Psikologi ÷ccccccccccKecelaruan fikiran kerana hilang tempat bergantung ÷ccccccccccTanggapan negetif masyarakat kepada golongan ibu tunggal ÷ccccccccccGolongan ini tidak menjadi pilihan majikan memandangkan tanggungjawab mereka yang pelbagai. kemampuan untuk menempatkan anak-anak mereka di pusat penjagaan khusus. c c c c c c  cc .

c   c c c c .

cc.

.

c c c c c c c   c  cc.

.

sedangkan anak-anaknya masih . SOALAN : Apakah yang didefinasikan sebagai ibu tunggal? JAWAPAN Seseorang Ibu Tunggal ditafsirkan sebagai seorang wanita yang : ÷ccccccccccSuaminya telah meninggal dan beliau terpaksa meneruskan tugas membesarkan anak-anak.c   c   c  c 1. ÷cccccccccc alam proses perceraian yang mengambil masa panjang. cc cc c ÷ccccccccccTelah ditinggalkan / diceraikan suami serta diberi hak penjagaan ke atas anak-anak. ÷cccccccccc Ôdigantung tidak bertali´ serta tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara kehidupannya dan anak-anak.

÷ccccccccc Suaminya tinggal berasingan dan tidak boleh memainkan peranan aktif sebagai suami dan ketua keluarga. peras ugut dan lain-lain lagi. kematian suami dan sebagainya Sosial ÷cccccccccc Sesetengah ibu tunggal terlibat dengan masalah atau jenayah sosial seperti pelacuran. Sehubungan dengan itu.cccccccSOALAN : Apakah isu-isu yang berkaitan dengan Ibu Tunggal ini? JAWAPAN Isu-isu ibu tunggal boleh dipecahkan terdiri daripada : Ekonomic ÷cccccccccc^asalah kewangan akibat perceraian. ÷cccccccccc ^empunyai anak yang bukan daripada hasil perkahwinan yang sah dan memilih untuk memelihara anak tersebut u. anak-anak ibu tunggal lebih terdedah . ÷ccccccccc Suaminya uzur yang bukan sahaja tidak boleh membantu membesarkan anak-anak. ÷cccccccccc Taraf hidup yang tinggi di bandar-bandar besar menyebabkan golongan ini tidak mempunyai tempat tinggal yang selesa dan ini memaksa golongan ini menyewa di bilik-bilik kecil sahaja. Golongan ibu tunggal tidak mengetahui prosedur permohonan skim perumahan kos rendah yang disediakan oleh kerajaan. ÷cccccccccc ^enyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Unit Kaunseling dan juga Rumah Nur setiap negeri. berada di bawah jagaannya. teknologi maklumat serta kemahiran dalam menghasilkan produk tertentu seperti makanan dan kraftangan. malah ianya sendiri memerlukan penjagaan rapi. melakukan jenayah kecurian dan sebagainya. ÷cccccccccciberi tugas membesarkan anak orang lain tanpa pertolongan suami. SOALAN : Apakah bantuan-bantuan yang sering disediakan oleh pihak Jabatan untuk membantu golongan Ibu Tunggal ini? JAWAPAN Œantuan-bantuan yang sering di beri kepada ibu tunggal ialah . 3. penagihan dadah. ÷cccccccccc Golongan ibu tunggal tidak mempunyai kemampuan untuk menempatkan anak-anak mereka di pusat penjagaan khusus. Ini mendedahkan mereka kepada ancaman sosial seperti rogol. literasi undang-undang. ÷cccccccccc ^elaksanakan program-program pembangunan kapasiti wanita termasuk ibu tunggal di Œandar-bandar dan luar Œandar dengan kerjasama NGO dalam bidang keusahawanan.

Psikologi ÷ccccccccccKecelaruan fikiran kerana hilang tempat bergantung ÷ccccccccccTanggapan negetif masyarakat kepada golongan ibu tunggal ÷cccccccccc Golongan ini tidak menjadi pilihan majikan memandangkan tanggungjawab mereka yang pelbagai. kepada ancaman. c c c c Tarikh Akhir Kemaskini rr05u 01 Oktober u009 c c c c c c c  akcipta Terpelihara © u008 Jabatan Pembangunan Wanita c c . malah seringkali menjadi gangguan seksual.