Anda di halaman 1dari 18

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD NIZAR BIN ABD LATIB


Pendekatan Bersepadu
PRINSIP KBSR
Pembentukan KBSR adalah berlandaskan prinsip-
prinsip dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
PRINSIP 1: PENDEKATAN
BERSEPADU
Ia merupakan satu pendekatan di mana unsur-unsur
pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan agar
wujud kesepaduan dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek.
Konsep bersepadu berlaku melalui 4 cara iaitu:
- penggabungjalinan kemahiran
- penyerapan
- kesepaduan antara dua unsur
- unsur merentasi kurikulum
1. PENGGABUNGJALINAN
KEMAHIRAN
Dalam satu mata pelajaran
Misalnya : empat kemahiran utama bagi mata
pelajaran bahasa ialah bertutur, mendengar,
membaca dan menulis.
Bagi satu sesi pengajaran dan pembelajaran, hanya
dua kemahiran digabungjalinkan. (mendengar dan
bertutur atau mendengar dan menulis)
Antara mata pelajaran
Misalnya, aktiviti menyanyi digunakan dalam mata
pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. PENYERAPAN
Pelbagai bidang ilmu dalam mata pelajaran
dan merentasi mata pelajaran

Misalnya, unsur Matematik diserapkan dalam mata


pelajaran Pendidikan Seni.
Nilai dalam mata pelajaran
Misalnya, aspek bekerjasama dan hormat-
menghormati diterapkan dalam kerja kumpulan atau
projek.
3. KESEPADUAN ANTARA DUA
UNSUR
Kurikulum dan kokurikulum
Misalnya, aktiviti kokurikulum (badan beruniform,
kelab atau persatuan, sukan atau permainan) menjadi
pelengkap kepada aktiviti kurikulum dalam bilik
darjah.
Pengetahuan dan amalan
Misalnya, ilmu yang diperoleh dalam bilik darjah
boleh diaplikasi dalam situasi kehidupan seharian di
rumah, masyarakat dan sebagainya
Pengalaman sedia ada dengan
pengalaman baru
4. UNSUR MERENTASI KURIKULUM
Misalnya,
- bahasa merentasi kurikulum
- alam sekitar merentasi kurikulum
- sains merentasi kurikulum
- kemahiran berfikir merentasi kurikulum dan
sebagainya