Anda di halaman 1dari 3
Rancangan pengajaran harian Kelas : 2 Bestari Masa : 1 jam Tarikh : 6hb Disember 2009 Tajuk : Jimat Membawa Berkat- Duit Syiling HPU : 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya,dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembelajaran. 11.0 Membuat ulasan tentang bahan didengar,ditonton atau dibaca. HPK : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan Seharian menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan Nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang Betul dan memahami perkara yang dibaca. 11.4 Memberi komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. HHP : Objektif : (i) Murid dapat memahami kegunaan Wang syiling. (ii) Murid dapat mengenali unit untuk Wang syiling. (iii) Murid boleh mengira unit Wang syiling dalam jumlah kecil. Aktiviti P&P : (i) Murid mengenali jenis-jenis wang melalui BBM Power point. (ii) Murid membaca teks dan menceritakan pandangan mereka masing-masing. (iii) Murid mengira jumlah wang untuk membeli barang yang dihendaki. Penekaaan : -Penggabungjalinan 5P -Penyerapan -Penilaian Pengetahuan : Pengetahuan tentang kewujuhan wang dan kepentingan wang. Sedia Ada Bahan : -BBM powerpoint tentang Wang syiling sumber -Teks Pengajaran -Buku Aktiviti dan pembelajaran (BSPP) Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan Gambar-gambar duit Set Induksi: TKP: kecedasan syiling. i) Guru mengemukakan soalan kepada pelbagai: murid tentang jenis-jenis wang. -visual-ruang (10 minit) ii) Guru menyiarkan gambar-gambar -naturalis. Wang kertas dan Wang syiling. iii) Murid memberi jawapan tentang Kemahiran Berfikir : unit-unit duit syiling. - Membanding dan membezakan Duit Syiling Langkah 1: TKP: kecedasan i) Guru membantu murid membaca teks . pelbagai: (20 minit) ii) Guru menjelaskan petikan kepada -verbal-linguistik murid-murid. -intrapersonal ii) Murid menceritakan apa yang mereka faham dalam teks tersebut dengan Kemahiran Berfikir : menggunakan perkataan yang sopan -Menyusun dan sesuai. -fakta-fakta Nilai : - Rasional Mengira jumlah Langkah 2 TKP: kecedasan wang i) Guru meminta murid mengeluarkan pelbagai: (Permainan) sekeping kertas. -naturalis. ii) Guru mempamerkan barang barangan -kinestetik. yang boleh dibeli. (10 minit) iii) Guru meminta murid memilih KBKK -menjana idea barangan - kekreatifan yang disukai dan mengira jumlah keseluruhan barangan yang dibeli. Nilai Murni:- kerajinan Mengenali Wang Langkah 3 TKP:- kecedasan i) Guru meminta murid membaca teks pelbagai: (10 minit) sekali dengan betul. -intrepersonal ii) Guru menanya kepada murid apa - verbal-linguistik. yang dipelajari dan soal bebas di benarkan. Mengenali Wang Rumusan TKP:- kecedasan i) Guru member arahan dan murid pelbagai: (10 minit) membuat -intrepersonal latihan dalam buku aktiviti. - verbal-linguistik. ii) Guru menunjukkan Wang dan syiling bagi latihan pengukuhan. Kemahiran Bahasa Bertutur/membaca Mendengar Langkah 1/3 Set Induksi - Guru melaksanakan pembelajaran – Guru menunjukkan gambar wang dengan menggunakan teks dan dan memperkenalkan jenis-jenis meminta murid memberi dan unit-unit wang. pandangan. Menulis/penutup Membaca Langkah 2 - Guru meminta murid membaca teks - Guru mengadakan aktiviti dan sekali dengan betul. meminta murid-murid menulis dengan betul. Penutup - Guru meminta murid membuat buku aktiviti.