Anda di halaman 1dari 12

PELAN

STRATEGIK
2011
KELAB CATUR
SEKOLAH AGAMA
MENENGAH SULTAN
HISAMUDIN SG
BERTIH, KLANG.

1
PELAN STRATEGIK KELAB CATUR
10 ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIK
i) Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks (UNIT KOKURIKULUM)
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
DALAMAN S1 – Terdapat 2 orang guru yang berminat dalam W1 – Terdapat guru yang kurang mahir atau
sukan kurang berminat dalam mengendalikan kelab
S2 – 80 % pelajar berminat dan sebahagiannya aktif catur.
dalam permainan catur. W2 – 20 % pelajar kurang berminat dan tidak aktif
S3 – Penglibatan dan pencapaian pelajar di dalam dalam permainan catur.
beberapa kejohanan atau aktiviti peringkat W3 – Kurang penyertaan pelajar dalam beberapa
daerah, dan negeri. kejohanan yang dianjurkan di peringkat
LUARAN S4 – Kemudahan fizikal dan prasarana untuk sekolah.
permainan catur mencukupi. W4 – Kekurangan kemudahan untuk menjalankan
aktiviti dan peralatan untuk ahli yang ramai.
PELUANG (O) Strategi SO Strategi WO
O1 – Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran S1+O1 W1+O1
anjuran Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran  Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran  Memberi bimbingan, latihan, kursus atau
Negeri dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan. atau kepakaran melalui seminar, kursus dan seminar sama ada di peringkat daerah atau
O2 – Beberapa kemudahan dan peralatan catur disediakan bimbingan oleh pihak PPD, JPN atau jurulatih negeri.
oleh pelajar. bertauliah. W2+O1
O3 – Guru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar di S3+O3  Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai
peringkat daerah atau negeri.  Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan dan menarik, serta pengiktirafan kepada
O4 – PIBG memberi sokongan dan memberi sumbangan pengalaman melalui kejohanan atau pelajar yang berjaya ke peringkat lebih
untuk aktiviti penting sekolah. pertandingan yang disertai. tinggi.
S3+O4 W4+O4
 Penganjuran aktiviti atau program mendapat  Meningkatkan prasarana untuk aktiviti
sokongan dan bantuan dari pentadbir dan melalui peruntukan sekolah atau
PIBG. sumbangan pihak luar.

2
CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1 – Pelajar menghadiri kelas tuisyen pada hari sukan / S2+S4+C1 W2+W3+C3
permainan.  Makluman aktiviti sukan/permainan kepada  Taklimat serta penerangan semasa hari
C2 – Guru kurang memberi perhatian dan terlibat aktiviti lain ibu bapa dan penjaga serta kepada semua pendaftaran dan pada mesyuarat agong
pada hari sukan / permainan. guru. PIBG.
C3 – kurang sokongan ibu bapa atau penjaga dalam sukan S4+S2+C3 W1+C2
atau permainan.  Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalam  Latihan dan kursus motivasi dalaman
C4 – Pengaruh video game yang berhampiran sekolah. menjalankan aktiviti sukan/permainan. kepada guru-guru baru atau guru yang
S3+S4+C2 kurang mahir atau tidak berminat.
 Tindakan disiplin kepada pelajar yang tidak
hadir aktiviti sukan/permainan.
50468104

ii) Penilaian Strategi Terbaik

BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA


1 SO: S1+O1+O3 ST1 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi yang berkaitan.
2 WO: W2+W3+O2 ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajar yang aktif
dan kehadiran baik.
3 WO: W2+W4+O3 ST3 – Menambah segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada atau sumbangan pihak
tertentu.
4 SC: S2+S4+C2 ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan


KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4
1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 5 5 2 3
2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 3 4
3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4 2 3 5
4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 3 3 4
5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 4 4 5
6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 5 4 5 5
7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 3 3 3 3
8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 3 3 3
9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 5 5

3
Jumlah Skor 40 32 31 37
Keputusan 1 4 3 2
Ulasan Pemilihan kepada ST1
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.

KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana


1 STI- Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi-agensi tertentu
2 ST4- Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan
guru
3 ST3- Menambahkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada dan sumbangan dari pihak tertentu
4 ST2- Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti persatuan, sukan ,dan unit beruniform serta memberi pengiktirafan dan ganjaran
kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik.
iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan
50468104

PELAN STRATEGIK KELAB CATUR


SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG

4
5
Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti
NKRA: Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
dan berkemampuan
Indikator Sasaran (ETR)
Isu Masalah Matlamat Strategi Pencapaian
(KPI) TOV 2011 2012 2013
Prestasi Guru kurang Meningkat dan menambah Menyusun dan
pencapaian pengalaman dan kemahiran guru melalui seminar, mengagihkan tugas Bilangan
permainan catur kemahiran kursus atau aktiviti yang dapat kepada guru guru
masih rendah mengajar teknik meningkatkan motivasi dan mengikut berkemahiran 1 2 3 4
bermain catur. kesedaran guru kemahiran,
kepakaran dan
minat.
Pelajar kurang Hanya 40% Meningkatkan dan Perancangan aktiviti
berminat pelajar yang hadir mempelbagaikan aktiviti kelab yang berkualiti dan % murid
menyertai atau untuk aktiviti catur. memberi faedah hadir
40% 50% 60% 70%
menghadiri kokurikulum kepada semua
aktiviti kelab pelajar
catur.
Mengagih dan
Kemudahan dan Kemudahan dan Melengkapkan segala menyusun % peralatan
peralatan tidak peralatan tidak kemudahan dan kuantiti penggunaan dan
sesuai dan tidak sesuai atau tidak peralatan untuk aktiviti kelab kemudahan dan kelengkapan 60% 65% 70% 75%
mencukupi mencukupi. catur. peralatan mengikut prasarana
keutamaan dan
keperluan.

6
PELAN TAKTIKAL 2011
BIDANG KOKURIKULUM:
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Kos/ Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV ETR
Sumber Pencapaian

Pertanding Meningkatkan 1. Penolong Kanan Tahap


RM400
1 an catur kemahiran dan daya Kokurikulum Mac penyertaan Zon Daerah
sekolah Kokurikulum
saing pemain 2. Guru Penasihat Catur pasukan

Meningkatkan 1. Penolong Kanan Tahap


Latihan RM400
1 kemahiran & teknik Kokurikulum April penyertaan Zon Daerah
intensif Kokurikulum
permainan 2. Guru Penasihat Catur pasukan

Meningkatkan
1. Penolong Kanan Tahap
Latihan kemahiran asas dan Sepanjang
2 Kokurikulum - kehadiran 40% 65%
berkala lanjutan teknik tahun
2. Guru Pembimbing Catur ahli
permainan

7
PELAN OPERASI KELAB CATUR
SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG TAHUN 2011

Nama Program Pertandingan Catur peringkat sekolah


Objektif Melahirkan para pelajar yang bersaing tinggi dan mahir
Tempoh Mac 2011
Kumpulan Sasaran Semua ahli Catur
Guru Terlibat Semua guru penasihat dan jurulatih sekolah

Proses Kerja 1. Perbincangan dengan PK Ko-kurikulum


2. Penyerahan kertas kerja
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual Pelaksanaan)
5. Membeli hadiah

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

8
PELAN OPERASI KELAB CATUR
SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG TAHUN 2011

9
Nama Program Latihan Intensif
Objektif Melahirkan para pelajar yang mahir dalam catur
Tempoh April 2011
Kumpulan Sasaran Semua ahli Catur
Guru Terlibat Semua guru penasihat dan jurulatih sekolah

Proses Kerja 1. Perbincangan dengan PK Ko-kurikulum


2. Penyerahan kertas kerja
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual Pelaksanaan)
5. Membeli hadiah

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

10
11
PELAN OPERASI KELAB CATUR
SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG TAHUN 2011

Nama Program Latihan berkala


Objektif Melahirkan para pelajar yang mahir dalam catur dan pelapis pemain sekolah
Tempoh Sepanjang tahun 2011
Kumpulan Sasaran Semua ahli Catur
Guru Terlibat Semua guru penasihat dan jurulatih sekolah

Proses Kerja 1. Perbincangan dengan PK Ko-kurikulum


2. Penyerahan kertas kerja
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual Pelaksanaan)
5. Membeli hadiah

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

12