Anda di halaman 1dari 12

PELAN

STRATEGIK
2011
KELAB CATUR
SEKOLAH AGAMA
MENENGAH SULTAN
HISAMUDIN SG
BERTIH, KLANG.

1

sumbangan pihak luar. W2 – 20 % pelajar kurang berminat dan tidak aktif S3 – Penglibatan dan pencapaian pelajar di dalam dalam permainan catur. 2 . kursus atau Negeri dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan. atau kepakaran melalui seminar. latihan. permainan catur mencukupi. Jabatan Pelajaran  Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran  Memberi bimbingan. JPN atau jurulatih negeri. W4 – Kekurangan kemudahan untuk menjalankan aktiviti dan peralatan untuk ahli yang ramai. kursus dan seminar sama ada di peringkat daerah atau O2 – Beberapa kemudahan dan peralatan catur disediakan bimbingan oleh pihak PPD. pertandingan yang disertai. dan negeri. bertauliah. kejohanan yang dianjurkan di peringkat LUARAN S4 – Kemudahan fizikal dan prasarana untuk sekolah. serta pengiktirafan kepada O4 – PIBG memberi sokongan dan memberi sumbangan pengalaman melalui kejohanan atau pelajar yang berjaya ke peringkat lebih untuk aktiviti penting sekolah. PELUANG (O) Strategi SO Strategi WO O1 – Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran S1+O1 W1+O1 anjuran Pejabat Pelajaran Daerah. W2+O1 O3 – Guru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar di S3+O3  Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai peringkat daerah atau negeri. beberapa kejohanan atau aktiviti peringkat W3 – Kurang penyertaan pelajar dalam beberapa daerah. dalam permainan catur. PELAN STRATEGIK KELAB CATUR 10 ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIK i) Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks (UNIT KOKURIKULUM) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) DALAMAN S1 – Terdapat 2 orang guru yang berminat dalam W1 – Terdapat guru yang kurang mahir atau sukan kurang berminat dalam mengendalikan kelab S2 – 80 % pelajar berminat dan sebahagiannya aktif catur.  Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan dan menarik. oleh pelajar. tinggi. S3+O4 W4+O4  Penganjuran aktiviti atau program mendapat  Meningkatkan prasarana untuk aktiviti sokongan dan bantuan dari pentadbir dan melalui peruntukan sekolah atau PIBG.

Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4 2 3 5 4. C3 – kurang sokongan ibu bapa atau penjaga dalam sukan S4+S2+C3 W1+C2 atau permainan. kepada guru-guru baru atau guru yang S3+S4+C2 kurang mahir atau tidak berminat. 50468104 ii) Penilaian Strategi Terbaik BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA 1 SO: S1+O1+O3 ST1 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD.  Tindakan disiplin kepada pelajar yang tidak hadir aktiviti sukan/permainan. JPS dan agensi yang berkaitan. misi dan visi. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 3 3 4 5. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 3 3 3 9. Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 4 4 5 6. guru. iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 1.  Makluman aktiviti sukan/permainan kepada  Taklimat serta penerangan semasa hari C2 – Guru kurang memberi perhatian dan terlibat aktiviti lain ibu bapa dan penjaga serta kepada semua pendaftaran dan pada mesyuarat agong pada hari sukan / permainan. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 3 4 3. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1. paling mudah:5) 5 5 2 3 2.  Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalam  Latihan dan kursus motivasi dalaman C4 – Pengaruh video game yang berhampiran sekolah. 2 WO: W2+W3+O2 ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik. matlamat / isu. 3 WO: W2+W4+O3 ST3 – Menambah segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada atau sumbangan pihak tertentu.CABARAN: Strategi SC Strategi WC C1 – Pelajar menghadiri kelas tuisyen pada hari sukan / S2+S4+C1 W2+W3+C3 permainan. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 3 3 3 3 8. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 5 5 3 . 4 SC: S2+S4+C2 ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif. 5 4 5 5 7. menjalankan aktiviti sukan/permainan. PIBG.

KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana 1 STI. Jumlah Skor 40 32 31 37 Keputusan 1 4 3 2 Ulasan Pemilihan kepada ST1 Skala: 1 hingga 5.Menambahkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada dan sumbangan dari pihak tertentu 4 ST2. di mana 5 yang terbaik.Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti persatuan.Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD.dan unit beruniform serta memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik. JPS dan agensi-agensi tertentu 2 ST4.Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru 3 ST3. iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan 50468104 PELAN STRATEGIK KELAB CATUR SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG 4 . sukan .

5 .

peralatan mengikut prasarana keutamaan dan keperluan. kepakaran dan minat. Mengagih dan Kemudahan dan Kemudahan dan Melengkapkan segala menyusun % peralatan peralatan tidak peralatan tidak kemudahan dan kuantiti penggunaan dan sesuai dan tidak sesuai atau tidak peralatan untuk aktiviti kelab kemudahan dan kelengkapan 60% 65% 70% 75% mencukupi mencukupi. memberi faedah hadir 40% 50% 60% 70% menghadiri kokurikulum kepada semua aktiviti kelab pelajar catur. Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti NKRA: Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru dan berkemampuan Indikator Sasaran (ETR) Isu Masalah Matlamat Strategi Pencapaian (KPI) TOV 2011 2012 2013 Prestasi Guru kurang Meningkat dan menambah Menyusun dan pencapaian pengalaman dan kemahiran guru melalui seminar. mengagihkan tugas Bilangan permainan catur kemahiran kursus atau aktiviti yang dapat kepada guru guru masih rendah mengajar teknik meningkatkan motivasi dan mengikut berkemahiran 1 2 3 4 bermain catur. kesedaran guru kemahiran. Pelajar kurang Hanya 40% Meningkatkan dan Perancangan aktiviti berminat pelajar yang hadir mempelbagaikan aktiviti kelab yang berkualiti dan % murid menyertai atau untuk aktiviti catur. catur. 6 .

Guru Penasihat Catur pasukan Meningkatkan 1. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV ETR Sumber Pencapaian Pertanding Meningkatkan 1. Penolong Kanan Tahap Latihan kemahiran asas dan Sepanjang 2 Kokurikulum . PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG KOKURIKULUM: NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Kos/ Indikator Bil. Guru Penasihat Catur pasukan Meningkatkan 1. Penolong Kanan Tahap Latihan RM400 1 kemahiran & teknik Kokurikulum April penyertaan Zon Daerah intensif Kokurikulum permainan 2. Penolong Kanan Tahap RM400 1 an catur kemahiran dan daya Kokurikulum Mac penyertaan Zon Daerah sekolah Kokurikulum saing pemain 2. kehadiran 40% 65% berkala lanjutan teknik tahun 2. Guru Pembimbing Catur ahli permainan 7 .

Pelaksanaan aktiviti (Jadual Pelaksanaan) 5. Perbincangan dengan PK Ko-kurikulum 2. PELAN OPERASI KELAB CATUR SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG TAHUN 2011 Nama Program Pertandingan Catur peringkat sekolah Objektif Melahirkan para pelajar yang bersaing tinggi dan mahir Tempoh Mac 2011 Kumpulan Sasaran Semua ahli Catur Guru Terlibat Semua guru penasihat dan jurulatih sekolah Proses Kerja 1. Penyerahan kertas kerja 3. Perbincangan pelaksanaan 4. Membeli hadiah Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 8 .

PELAN OPERASI KELAB CATUR SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG TAHUN 2011 9 .

Penyerahan kertas kerja 3. Membeli hadiah Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 10 . Pelaksanaan aktiviti (Jadual Pelaksanaan) 5. Perbincangan pelaksanaan 4.Nama Program Latihan Intensif Objektif Melahirkan para pelajar yang mahir dalam catur Tempoh April 2011 Kumpulan Sasaran Semua ahli Catur Guru Terlibat Semua guru penasihat dan jurulatih sekolah Proses Kerja 1. Perbincangan dengan PK Ko-kurikulum 2.

11 .

Perbincangan pelaksanaan 4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual Pelaksanaan) 5. Penyerahan kertas kerja 3. Membeli hadiah Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 12 . Perbincangan dengan PK Ko-kurikulum 2. PELAN OPERASI KELAB CATUR SAM SULTAN HISAMUDIN SG BERTIH KLANG TAHUN 2011 Nama Program Latihan berkala Objektif Melahirkan para pelajar yang mahir dalam catur dan pelapis pemain sekolah Tempoh Sepanjang tahun 2011 Kumpulan Sasaran Semua ahli Catur Guru Terlibat Semua guru penasihat dan jurulatih sekolah Proses Kerja 1.