Anda di halaman 1dari 12

SMK DATO SERI WAN MOHAMED

GEOGRAFI

Nama : Tarikh : Masa :


Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Bab 3 : Skala Dan Jarak

1. Antara berikut, yang manakah kegunaan skala?


I Mengira keluasan sesuatu kawasan
II Mengukur jarak di antara dua kawasan
III Menunjukkan ketinggian sesuatu tempat
IV Mengkaji penggunaan tanah untuk kegiatan ekonomi
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2.
 
A 1 cm mewakili 0.5 m
B 1 cm mewakili 1 m
C 1 cm mewakili 2 m
D 1 cm mewakili 4 m

3. Jarak mutlak dinyatakan dalam bentuk


I   jam
II  meter
III ringgit
IV kilometer
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

4.

Skala yang ditunjukkan di atas ialah


A skala lurus
B skala selari
C skala penyata
D pecahan pengimbang

5.

1
Skala di atas menunjukkan 1 cm di dalam peta mewakili
A 10 m                      C 1 000 m
B 100 m                     D 10 000 m

6.
Berdasarkan skala di atas, 1 cm mewakili
A 3 km                      C 9 km
B 6 km                      D 12 km

7. Skala ialah
A nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan jarak sebenar dipermukaan bumi
B ukuran jarak yang berasaskan masa dan kos
C ukuran yang berasaskan meter dan kilometer
D nisbah ketinggian sesuatu kawasan

8.
 
Berdasarkan rajah di atas, berapakah panjang sebuah garisan yang akan dilukis jika panjang sebuah bilik ialah
25 meter?
A 10.5 cm
B 12.5 cm
C 14.5 cm
D 25.0 cm

9.

 
Antara berikut, yang manakah dapat mewakili skala di atas?
 

10. Panjang jalan raya di dalam peta boleh diukur dengan menggunakan
I   sehelai kain
II  sejalur kertas
III jangka tolok
IV jangka lukis
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menentukan jarak mutlak antara satu lubang golf
dengan tempat permulaan pukulan bola golf?

2
A Kompas                            C Pita ukur
B Pembaris                            D Jangka tolok

12. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada skala 1 cm di dalam peta mewakili 0.5 km di permukaan
bumi?
 

13. Antara berikut, yang manakah benar tentang jarak mutlak?


A Mengira jarak berdasarkan kos
B Boleh berubah mengikut keadaan
C Nilainya tetap dalam apa keadaan
D Masa yang di ambil untuk sesuatu perjalanan

14. Mun Fai berbasikal ke sekolah sejauh 8 km. Dia  mengambil masa 5 minit bagi setiap kilometer.
Pukul berapakah Mun Fai akan sampai jika dia bertolak dari rumah jam 6.30 pagi?
A 6.50 pagi                         C 7.30 pagi
B 7.10 pagi                         D 7.45 pagi

15.
Jika panjang sungai di dalam peta ialah 6 cm, berapakah panjang sebenar sungai jika mengikut skala tersebut?
A 12 km             C 16 km
B 14 km              D 18 km

3
16. Berapakah panjang jalan raya dari Simpang Empat ke kaki Gunung Puteri?
A 2.5 cm
B 3.5 cm
C 4.5 cm
D 5.0 cm

17. Berdasarkan skala lurus di atas, berapakah jarak jalan raya dari simpang empat ke kaki Gunung Puteri?
A 0.5 km
B 2.5 km
C 3.5 km
D 4.0 km

18. Jika skala lurus ialah seperti di atas, berapakah jarak lurus dari hujung jalan Ladang Feton ke hujung jalan
Ladang Kool?
A 4.5 km
B 5.5 km
C 6.5 km
D 7.5 km

19. Apakah alat yang sesuai digunakan jika ingin mengukur panjang Sungai Pasir?
A Kompas
B Pembaris
C Jangka tolok
D Sejalur kertas

20. Antara berikut, lokasi yang manakah paling dekat dari Simpang Empat?
A Masjid Dalam
B Ladang Kool
C Kampung Pantai
D Kampung Aloha

21. Di manakah Muthu akan berada sekiranya dia berkereta dari Ladang Feton sejauh 1.5 km dan kemudian
membelok pula ke tenggara sejauh 2.5 km?
A Kampung Aloha
B Simpang Empat
C Masjid Dalam
D Sungai Pasir

4
22.

 
Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan
A skala
B kedudukan
C jarak relatif
D jarak mutlak

23. Jarak lurus di antara rumah James dengan kedai runcit ialah
A8m
B 12 m
C 16 m
D 18 m

24. Jarak mengikut jalan raya di antara hospital dengan pasar ialah
A 20 m
B 24 m
C 26 m
D 32 m

25. Antara berikut, yang manakah mewakili unit bagi  ukuran jarak?
I Meter
II Minit
III Darjah
IV Ringgit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

5
D II, III dan IV

26.

 
Antara berikut, pernyataan yang manakah benar  mengenai jadual di atas?
A Masa perjalanan paling lama memerlukan kos paling tinggi
B Jarak perjalanan semua kenderaan adalah tidak sama
C Bas mengambil masa perjalanan yang paling pendek
D Cara berbasikal tidak memerlukan kos perjalanan

27.

Jarak relatif merujuk kepada kawasan


A I                          C III
B II                         D IV

28.

Antara berikut, cara pengangkutan yang manakah membolehkan seseorang penumpang tiba ke destinasinya
dengan cepat dan paling selesa?
A Bas
B Teksi
C Perahu
D Kereta api

29. Skala di dalam peta digunakan untuk menentukan


A arah masjid dari balai polis
B panjang jalan kereta api
C kedudukan klinik
D ketinggian bukit

6
30. Antara berikut, skala yang manakah sesuai digunakan untuk melukis peta Semenanjung Malaysia?

31.

 
Berapakah panjang antara X dengan Y?
A 4 km
B 5.5 km
C 7.5 km
D 10 km

32. Berapakah jarak dari rumah Abu ke SMK Bukit Indah?


A 2.5 km
B 4.0 km
C 5.5 km
D 8.0 km

33. Jika tambang bas ialah 30 sen sekilometer, berapakah tambang Lim untuk pergi ke rumah Abu?
A RM 1.50

7
B RM 1.65
C RM 1.70
D RM 1.75

34. Rumah siapakah yang paling hampir dengan sekolah?


A Krishnan
B Ismail
C Abu
D Joni

35. Berapakah jarak mengikut jalan raya di antara rumah Krishnan dengan simpang jalan?
A 4.5 km
B 6 km
C 9 km
D 11 km

36. Jika Mary berjalan ke arah barat laut sejauh 14 km, dia akan tiba ke
A rumah Abu
B rumah Joni
C balai polis
D pasar

37. Antara berikut, rumah siapakah yang paling jauh dari pasar?
A Abu
B Joni

8
C Mary
D Ismail

38. Skala peta ialah 1 cm mewakili


A 0.5 km
B 1.0 km
C 1.5 km
D 2.0 km

39. Panjang sebenar jalan kereta api di dalam peta ialah


A 3.5 km
B 5.5 km
C 7.5 km
D 11 .5 km

40. Jarak paling dekat kilang memproses minyak sawit dari Pekan Merlin ialah
A 1.5 km
B 2.5 km
C 3.5 km
D 4.5 km

41. Masjid terdekat dari Kampung Pulai terletak sejauh


A 2.5 km
B 4.5 km
C 5.0 km
D 6.5 km

9
42. Berapa kilometerkah pelajar di Kampung Limau perlu berjalan kaki untuk pergi ke sekolah?
A 1.8 km
B 1.9 km
C 2.0 km
D 3.4 km

43. Jarak lurus di antara Pekan Sentul dengan Kampung Pulai ialah
A 3.0 km
B 3.25 km
C 3.75 km
D 4.0 km

44. Berapakah jarak Pulau Udang dari pinggir pantai?


A 1.2 km
B 1.8 km
C 2.5 km
D 2.8 km

45. Jarak di antara Hotel Ria dengan Hotel Mesra ialah


A 5.5 km
B 7.0 km
C 8.5 km
D 9.0 km

10
46. Seorang pelancong yang menginap di Hotel Mesra ingin pergi ke rumah rehat. Dia perlu berjalan mengikut
jalan raya sejauh
A 2.5 km
B 4.0 km
C 5.5 km
D 7.5 km

47. Garis pantai di dalam peta adalah sepanjang


A 10 km
B 13 km
C 15 km
D 17 km

48. Jarak lurus di antara padang dengan balai polis ialah


A 2.5 km
B 3.5 km
C 5.0 km
D 6.0 km

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang skala lurus?
I   Terdapat dua jenis skala iaitu skala relatif dan skala mutlak
II  Skala diukur berdasarkan luas dan masa
III Skala digunakan untuk mengecilkan saiz sebenar permukaan bumi
IV Skala ialah nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi
A I dan II               C III dan IV
B II dan III             D I dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan jarak relatif?


I   Masjid terletak kira-kira 500 m dari stesen kereta api
II  Jarak di antara kedai dengan rumah Pak Ali ialah dua kilometer
III Tambang bas dari rumah Rohaya ke rumah neneknya ialah 80 sen
IV Ali mengambil masa 10 minit berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11
Jawapan Bab 3 : Skala Dan Jarak
Question No: Answer:
1 A
2 D
3 C
4 A
5 C
6 A
7 A
8 C
9 C
10 B
11 C
12 B
13 C
14 B
15 D
16 B
17 C
18 D
19 D
20 C
21 B
22 C
23 C
24 A
25 B
26 D
27 A
28 B
29 C
30 C
31 B
32 C
33 B
34 B
35 B
36 B
37 A
38 A
39 B
40 B
41 A
42 A
43 C
44 B
45 A
46 C
47 B
48 A
49 C
50 C

12