Anda di halaman 1dari 1

IMBUHAN PINJAMAN

 Imbuhan Pinjaman Bahasa Sanskrit


Awalan:
Imbuhan Maksud Contoh
maha- paling atau tahap terbesar/ tertinggi maharaja, mahaguru, maharani
tata- suatu peraturan tatanegara, tatabahasa, tatatertib
juru - orang yang mahir dalam sesuatu bidang jurubahasa, juruterbang, jurugambar
tuna- tiada/ tidak mempunyai tunakarya, tunawisma, tunanetra
pra- sebelum/syarat kepada sesuatu yang prakata, prasarana, prasangka
mengikutinya
swa- sendiri swadaya, swalayan, swasambada
eka- satu ekabahasa, ekamatra, ekafungsi
dwi - dua dwibahasa, dwijantina, dwifungsi
tri - tiga tribulan, triwindu, tripurnama
panca - lima pancaindera, pancasila, pancasusila
Akhiran:
Imbuhan Maksud Contoh
-wan pelaku lelaki kecuali jelitawan dan hartawan, sukarelawan, angkasawan, budiman, seniman
-man rupawan (untuk perempuan)
-wati pelaku wanita/perempuan seniwati, peragawati, olahragawati
-nita pelaku wanita/perempuan biduanita, karyawanita

 Imbuhan Pinjaman Bahasa Inggeris


Awalan:
Imbuhan Maksud Contoh
mono - satu monolog, monoton
poli - banyak poligami, politeknik, poliklinik
pro - menyokong, memihak prokerajaan, proaktif
anti - melawan/ menentang antibarat, antikemajuan, antisosial
sub - sebahagian daripada keseluruhan subeditor, subkelas, subsistem
supra - melebihi suprakelas, suprakategori, suprasistem
auto - sendirian automobil, automatik, autocarta
Akhiran:
 -isme – sosialisme, idealisme, nasionalisme
 -ik – fonetik, saintifik, linguistik
 -si – klasifikasi, revolusi, sensasi, potensi
 -al – praktikal, klinikal, kritikal
 -is – ekonomis, praktis, kritis
 Imbuhan Pinjaman Bahasa Arab
 -in – muslimin, hadirin
 -at – muslimat, hadirat
 -ah – qariah, solehah

Lihat penggunaan imbuhan pinjaman dalam contoh- contoh di bawah.

1. Tatabahasa yang baru saya pelajari amat mudah difahami.


2. Bangunan asrama untuk mahasiswi terletak dekat dengan pondok pengawal kampus.
3. Aida bercita-cita untuk menjadi jurubahasa handalan apabila dewasa kelak.
4. Mahaguru silat itu menununjukkan kebolehannya menggunakan senjata.   
5. Apabila menulis surat permohonan ,kamu harus mematuhi tatacara yang telah ditetapkan.   

Kelas Tuisyen DHA 1

Anda mungkin juga menyukai