Anda di halaman 1dari 10

BAB 4

FALSAFAH PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL
(PTV)
Perancangan Dan Pembangunan PTV

Pengenalan

Bahagian Penddidikan Teknik dan Vokasional bertanggungjawab


dalam merancang dan membangunkan PTV.

Ditubuhkan sejak tahun 1964, BPTV berperanan sebagai


menentukan pelaksanaan dan kemajuan PTV secara berterusan.

Skop tugas termasuk merancang, melaksana, menyelaras,


menyelia dan memantau perkembangan PTV di semua SR dan SM
di Malaysia
Pembangunan PTV

Fungsi utama adalah merancang, memantau dan menilai


pelaksanaan pembangunan PTV di semua sekolah di bawah KPM.

Objektif utama adalah menyediakan prasarana fizikal dan fasiliti


yang mencukupi untuk pelaksanaan P&P pendidikan teknikal,
vokasional dan kemahiran.

Merancang dan melaksana penyelidikan, penilaian dan pengesanan


yang berkaitan dengan pembangunan dan aktiviti PTV.
Pengurusan Akademik

Fungsi utama adalah memantau dan menilai pelaksanaan


pengurusan akademik dan strategi P&P PTV di semua sekolah di
bawah KPM.

Objektif utama melahirkan insan yang cemerlang melalui program


pembangunan akademik PTV yang berkualiti di peringkat sekolah
di bawah KPM berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk
memenuhi keperluan Negara.

Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan P&P.


Pengoperasian Sekolah

Menentukan PTV adalah bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti


pelajar S&T selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Objektif adalah untuk menentukan bilangan tenaga pengajar


teknikal dan kaademik yang relevan dan menukupi.

Menentukan tempat belajar diisi sepenuhnya mengikut kriteria


yang ditetapkan.
Pembangunan Kejurulatihan PTV

Fungsi PKPTV adalah merancang, melaksana, memantau, dan


menilai Program Peningkatan Profesionalisme pegawai dan staf
BPTV.

Merancang, menyelaras, memantau dan menilai hubungan


kerjasama latihan dengan agensi latihan tempatan dan luar
negara yang berkaitan dengan PTV.

Merancang, menyelaras, menganalisis dan menguruskan data


latihan Pegawai BPTV dan pengurusan SMT.
Perkembangan Semasa PTV

Sekolah Menengah Vokasional dinaiktaraf kepada Kolej


Vokasional menjelang 2013

Pada tahun 2011, sebanyak 3 (tiga) buah SMV baru akan dibina
iaitu di Pasir Puteh, Pekan, dan Kuala Berang.

Pengurusan asrama menjadi fokus utama BPTV tahun 2011.


POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

POLITEKNIK
Politeknik di Malaysia bermula pada tahun 1969
apabila tertubuhnya Politeknik Ungku Omar.

Bilangan politeknik terus berkembang di Malaysia


apabila 27 buah politeknik telah dibina.

Politeknik menawarkan kursus di peringkat Sijil dan


Diploma.
KOLEJ KOMUNITI

Bertujuan menyediakan peluang latihan dan kemahiran


kepada penduduk setempat di peringkat sijil dan
diploma.

Menawarkan latihan dan kursus di bidang teknologi,


perniagaan, dan sektor perkhidmatan sebelum
memasuki pasaran kerja.

Menawarkan kursus di peringkat sijil dan diploma