Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2

MINGGU TEMA/UNIT TOPIK CADANGAN AKTIVITI CATATAN

Pengenalan Tentang 1. 6 Tema. 1. Penerangan ringkas tentang unit, topik dan


Pendidikan Sivik dan 2. Unit, topik dan subtopik yang akan dipelajari oleh pelajar.
1 Kewarganegaraan subtopik. 2. Penerangan tentang pendidikan luar bilik darjah.
Tingkatan 2. 3. Khidmat 3. Penerangan tentang buku latihan dan buku nota
Masyarakat yang perlu disediakan oleh pelajar.
(PLBD)
4. Buku latihan dan
buku nota (log).

Pilihan Kerjaya - Semakan buku log


2 1. Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh yang dan latihan pelajar
oleh guru pendidikan
berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing dan sivik dan
mengaitkannya dengan potensi diri. kewarganegaraan.
3 2. Membuat kajian dan analisis daripada maklumat
yang dikumpulkan melalui keratan akhbar dan - Pastikan semua
sumber-sumber lain tentang iklan jawatan kosong pelajar memiliki
4 buku log dan latihan
setiap sector, seterusnya meneroka kerjaya yang lengkap.
5 Pencapaian Kendiri bersesuaian dengan potensi diri.
3. Membuat kajian tentang kerjaya yang diminati dari
segi faedah sosio-ekonomi diri.

6 1. Sambutan Hari 1. Membuat kad ucapan hari lahir, hari ibu atau
Khas Keluarga. ucapan tahniah.
2. Melengkapkan carta aliran, jadual atau diagram.
3. Membuat kaji selidik tentang tugas-tugas yang
dijalankan sebelum sesuatu acara itu dijalankan.
Contoh : Majlis perkahwinan.
7 2. Berkongsi Suka 1. Menulis respons secara ringkas terhadap beberapa
Duka. situasi yang diberi. Contoh : Kehilangan harta
benda.
2. Menulis obituari kematian.
3. Membuat senarai tindakan.
4. Mengumpul keratan-keratan akhbar berkaitan
kegembiraan seseorang yang dikongsi bersama
keluarga.

8 3.Sokongan 1. Melengkapkan jadual yang diberi. -Serah soalan Ujian


Penilaian 1 ke
Anggota 2. Mengadakan lakonan pendek. bilik cetak untuk
Keluarga. 3.Mencipta puisi seperti pantun, sajak, syair atau lagu dicetak.
yang memberi semangat.

- Ujian Penilaian 1
9 4. Aktiviti Keluarga 1. Menulis esei pendek tentang pengalaman manis
bersama keluarga yang tidak dapat dilupakan. - Serah satu salinan
soalan Ujian
UPP1 2. Membanding bezakan antara 2 aktiviti keluarga Penilaian 1
yang dilakukan oleh 2 orang pelajar yang berbeza. kepada ketua
3. Membuat bingkai gambar. panitia.
4. Menceritakan pengalaman kepada rakan-rakan.

10 Hidup 1.Latar Belakang 1. Menulis pendapat tentang aduan orang ramai yang
Bermasyarakat terdapat di dalam akhbar.
2. Mengadakan simulasi wartawan melaporkan
- Hormati Hak Orang sesuatu berkaitan hak orang ramai.
Lain Contoh : Penebangan hutan secara berleluasa, hak
orang asli tergugat.
11 2.Kebolehan dan 1. Menyenaraikan bakat setiap pelajar di dalam kelas.
Bakat 2. Mengadakan pertandingan pelbagai bakat.
3. Memilih selebriti popular yang berbakat dan
bincangkan tentang rintangan-rintangan yang
ditempuhinya sehingga beliau berjaya.

12 3. Pendapat 1.Mengadakan simuasi mesyuarat/ percambahan


fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan
menghormati antara satu sama lain.
2.Mengadakan forum.
Khidmat
13 1. Perpaduan 1. Melukis poster. Masyarakat
2. Mengadakan lakonan pendek. (PLBD)
3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran.
4. Membuat peta minda.

14 2. Permuafakatan 1. Melukis poster.


2. Mengadakan lakonan pendek.
-Pemupukan Semangat 3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran.
Kekitaan 4. Membuat peta minda.

- Serah markah
15 3. Kebajikan 1. Melukis poster. dan laporan PLBD
2. Mengadakan lakonan pendek. kepada ketua
panitia.
3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran.
4. Membuat peta minda.
5. Melengkapkan atau melukis komik.

16 4. Keselamatan 1. Melukis poster.


2. Mengadakan lakonan pendek.
3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran.
4. Membuat peta minda.
5. Melengkapkan atau melukis komik.
6. Menonton video.

17 Ulangkaji Tema 1. Membuat ulangkaji.


1&2
- Serah soalan Pep.
18 Ulangkaji Tema 3 1. Membuat ulangkaji. Pertengahan
Tahun ke bilik
cetak.

19 & 20 Peperiksaan Pertengahan 1. Menjawab soalan peperiksaan. -Serah satu salinan


Tahun kepada ketua
panitia.

1. Muzik 1. Mencari maklumat dan membuat buku


21 skrap/folio bertemakan warisan kesenian
pelbagai kaum.
2. Mengumpul setem, duit syiling dan wang
kertas Malaysia dan membincangkan unsur
Warisan warisan kesenian pada bahan tersebut.
22 Kepelbagaian 2. Alat muzik 3. Menghasilkan model-model warisan kesenian
Budaya Malaysia pelbagai kaum.
4. Mempelajari dan membuat persembahan
23 -Warisan Kesenian 3. Tarian tarian, permainan dan alat muzik pelbagai
Pelbagai Kaum kaum. -Serah soalan Ujian
24 4. Seni bina 5. Membuat lawatan ke muzium balai seni untuk Penilaian 2 ke
mendapatkan maklumat tentang warisan bilik cetak.
kesenian pelbagai kaum. - Ujian Penilaian 2
25 5. Lukisan - Serah satu salinan
kepada ketua
panitia.
26 6. Permainan

27 7. Kraftangan

28 Malaysia Negara 1. Pilihanraya 1. Menjalankan simulasi proses pilihan raya:


Berdaulat - penamaan calon
- kempen
29 - Sistem demokrasi 2. Parlimen - mengundi
berparlimen di Malaysia - mengira undi
- pengumuman pemenang
- ucapan calon yang menang
30 3. DUN
2. Membuat simulasi proses perbahasan di
Parlimen.
3. Membuat kajian tentang pertabalan raja di
31 - Raja Berperlembagaan 1. Majlis Raja-Raja negeri yang dipilih.
UPP2 4. Menghasilkan buku skrap tentang sejarah
pertabalan DYMM Yang di-Pertuan Agong
32 1. Mengundi 5. Mengambil bahagian dalam sambutan hari
kebesaran negara di peringkat sekolah, negeri
dan kebangsaan.
33 2. Melibatkan diri 6. Membincangkan cara-cara menunjukkan
- Peranan dan dalam rancangan sikap sebagai warganegara yang berterima
Tanggungjawab kerajaan. kasih.
Warganegara dalam 7. Menghasilkan esei/puisi yang bertajuk
Kerajaan Demokrasi ‘ Terima Kasih Malaysia’.
34 3. Memberi
pendapat melalui
saluran yang betul

35 4. Menjaga nama
baik negara
36 5. Menjaga
keamanan

37 6. Amalan
berterima kasih

38-39 Cabaran Masa 1. Kepimpinan 1. Mengumpul kata-kata hikmat tokoh dan


Depan Berwawasan pemimpin negara dan serantau dalam
- Kestabilan dan 2. Kerajaan Telus pentadbiran negara.
Keberkesanan Jentera
Pentadbiran Negara
dan Amanah. 2. Mengadakan forum bagi membincangkan
cirri-ciri kepimpinan berwawasan.
3. Menyediakan manifesto negara tentang isu
40-41 - Bekerjasama dan 1. Serantau Keamanan serantau/ dunia
Bersatupadu Dalam
Menghadapi Pelbagai
2. Dunia 4. Mengemukakan pandangan tentang scenario
Cabaran negara/dunia pada masa akan datang dalam
bentuk penulisan/peta minda/carta/lukisan.
5. Mencari maklumat tentang peranan Malaysia
dalam menyelesaikan isu serantau/dunia

Serah soalan Pep.


42-43 Pep. Akhir Tahun 1. Menjawab soalan peperiksaan. Akhir Tahun ke
bilik cetak.
-Serah satu salinan
kepada ketua
panitia.