PENDEKATAN BERTEMA

Sains Matematik Pendidikan Seni Bahasa Tema : Anggota Badan Muzik .

BAHASA Sebutan ‡Berbual dan bercerita tentang anggota badan ‡ enulis dan mengeja per ataan bahagian anggota badan Kemahiran ‡ enyebut bahagian anggota badan A tiviti Komuni asi .

Bercerita apa yang telah dilihatnya. .Komuni asi Pelajar melihat tubuh badan dengan mengguna an cermin.

Sebutan Mata Telinga Mulut Hidung Rambut Tangan Ka i Bahu Dagu Jari Lutut Si u .

Menulis dan Mengeja Mata Telinga Mulut Hidung Rambut Tangan _________________ Jari Lutut Si u Ka i Bahu Dagu .

MATEMATIK Mengira ‡Bentu . saiz dan bilangan anggota badan ‡Padanan bilangan anggota badan ‡Menyambung an titi nombor anggota badan A tiviti Kategori Kemahiran .

Bilangan anggota badan 2 Mata 2 Ka i 2 Telinga 2 Tangan 1 Mulut 10 Jari a i 1 Hidung 10 Jari tangan .

SAINS Kenalpasti ‡Kelas an anggota badan dengan 5 jenis deria ‡Kenalpasti cara pengelasan 5 jenis deria A tiviti Mengelas .

PENDIDIKAN SENI Melu is dan Mewarna ‡Menggunting dan menyambung bentu anggota badan Kordinasi Tangan ‡Menyambung an titi nombor anggota badan ‡Melu is dan mewarna anggota mu a A tiviti Kemahiran .

MUZIK Pergera an ‡Menyanyi mengi ut renta muzi ‡Membuat gera an badan A tiviti Menyanyi .